11.11.2014 Views

Den Trekker - Belgian Oldtimer Caravan Club

Den Trekker - Belgian Oldtimer Caravan Club

Den Trekker - Belgian Oldtimer Caravan Club

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

België-Belgique<br />

PB<br />

2100 Deurne 1<br />

BC 9520<br />

<strong>Den</strong> <strong>Trekker</strong><br />

<strong>Belgian</strong> <strong>Oldtimer</strong> <strong>Caravan</strong> <strong>Club</strong> januari 2008<br />

Onze oldtimers<br />

zijn alweer een<br />

jaartje ouder!<br />

Driemaandelijks tijdschrift<br />

Afgiftekantoor: 2100 Deurne 1<br />

P409433<br />

1e kwartaal 2008<br />

Verantwoordelijke<br />

uitgever:Baetens Kris<br />

Waasdonk 141<br />

B-2100 Deurne


2<br />

Het Bestuur<br />

Voorzitter:<br />

Desmedt Robert<br />

Berkenhagestraat 86<br />

B-8210 Zedelgem<br />

Tel. 050 20 85 49<br />

voorzitter@bocc.be<br />

Ondervoorzitter/<br />

Boetiek:<br />

De Coninck Yvette<br />

Rijksweg 26<br />

B-8531 Bavikhove<br />

Tel. 0477 70 72 12<br />

Secretariaat/<br />

kasbeheer:<br />

Folie Erica<br />

Wijnendalemolenstraat 9<br />

8820 Torhout<br />

Tel. 050 216 758<br />

secretariaat@bocc.be<br />

Redactie clubblad:<br />

Baetens Kris<br />

Waasdonk 141<br />

B-2100 Deurne<br />

Tel. 0496 622 640<br />

redactie@bocc.be<br />

Beheerder ODB/<br />

Event-coördinator:<br />

Mermans Chris<br />

Wijgmaalbroek 79<br />

3018 Wijgmaal-Leuven<br />

016/44.41.50<br />

evenementen@bocc.be<br />

Website: www.bocc.be<br />

e-mail:<br />

secretariaat@bocc.be<br />

Rekeningnummer: 738-0163387-61<br />

BIC: KREDBEBB<br />

IBAN: BE62 7380 1633 8761<br />

(op naam van BOCC)<br />

Buitenlandse<br />

Bart Muylle<br />

contacten: Wijnendalemolenstraat 9<br />

8820 Torhout<br />

Tel. 050 216 758<br />

buitenland@bocc.be<br />

Kascommisaris:<br />

G. Embrechts<br />

Tel.: 00 31 765 65 40 14<br />

g.embregts@casema.nl<br />

Prospectie<br />

E. Theunynck<br />

kampeerterreinen: Tel.: 051 56 92 92<br />

K. Zijstra<br />

Tel.: 00 31 416 54 33 04<br />

kahazet@home.nl<br />

Coördinatie Wallonië:<br />

Hoyas Carole<br />

Tel.: 065 84 28 58<br />

e-mail adres volgt<br />

In dit nummer:<br />

• Voorwoord<br />

• Agenda:<br />

overzicht<br />

Openingstreffen<br />

• Bestuurszaken: Vernieuwen lidmaatschap<br />

Lid nummer 100!<br />

• Inzendingen van leden: Na(het)seizoen<br />

Met de Eriba naar Zweden<br />

• Als caravans vreemdgaan<br />

• BOCC in de media<br />

• Oude verhalen<br />

• De Techneut: de trommelrem<br />

Winterberging<br />

• Bestuurszaken: standaard inschrijving treffens<br />

de statuten<br />

• Handige adressen


De Voorzitter aan het woord<br />

In naam van het bestuur wensen wij alle BOCC’ers<br />

• 365 dagen veel leute en plezier<br />

• 52 gezonde weken zonder zorgen<br />

• 12 maanden vol warmte en genegenheid<br />

en samen een fantastisch caravan-jaar.<br />

Vanaf 1 januari gaf Marc Mertens de fakkel van “buitenlandse<br />

contacten” door aan Bart Muylle. Vanaf Houyet 2001 tot op<br />

heden was Marc ononderbroken ten dienste van de BOCC,<br />

waarvoor mijn oprechte dank. Ik wens Marc en Nancy nog<br />

veel prettige dagen in ons midden.<br />

Dankzij het prachtig treffen onder impuls van Wilfrid<br />

en Linda, de complete infrastructuur en de degelijke<br />

medewerking van directeur Ludo Maertens, werd besloten<br />

de ECCR 2009 te organiseren in Oteppe. We denken zelfs<br />

een feestcomité op te richten ter dezer gelegenheid.<br />

Het openingstreffen met bijgaande ledenvergadering zal<br />

doorgaan van 11 tot 13 april 2008 op camping “Gerstekot”<br />

in Waasmunster. Als hoogtepunt de (her)verkiezing<br />

van 5 bestuursleden en 2 kascommissarissen. Enkel de<br />

bestuursleden moeten Belg zijn. Wie zich geroepen voelt<br />

voor bovenvermelde functies, gelieve dit te melden aan<br />

de voorzitter en dit ten laatste eind februari 2008. In de<br />

volgende uitgave van <strong>Den</strong> <strong>Trekker</strong> zal een stembrief de<br />

mogelijkheid bieden dat ook de niet aanwezige leden per<br />

post kunnen stemmen.<br />

Tot onze grote spijt hebben enkele BOCC’ers eind maart<br />

2007 <strong>Den</strong> <strong>Trekker</strong> niet of te laat ontvangen, waarvoor mijn<br />

excuus. Na enig speurwerk was de fout gevonden en werd<br />

alles rechtgezet.<br />

Op 14 november 2007 mochten we Tim Vanhooren uit<br />

St. Andries met VW camper 1973 als 100ste lid verwelkomen.<br />

mijn oorspronkelijke doelstelling werd een feit hetgeen me<br />

echt gelukkig maakt. Ook Gert en Nele zullen in de wolken<br />

zijn.<br />

In februari neemt de BOCC deel aan de oldtimer beurs in<br />

Roeselare. Op onze stand zal de laatste Bourgeois, een<br />

B36 van 1973 die ooit gebouwd werd door de gelijknamige<br />

constructeur, te zien zijn en aangeboden worden.<br />

We hebben het voorbije jaar afgesloten met een licht<br />

positieve balans. Daardoor kunnen wij ons lidgeld op<br />

25 euro behouden. Het zou ons veel ongemak besparen<br />

maar ook bijzonder verheugen mochten jullie uw<br />

bijdrage storten voor eind februari 2008. Dan zijn we niet<br />

genoodzaakt een herinneringsbriefje te sturen om te<br />

voorkomen dat <strong>Den</strong> <strong>Trekker</strong> van maart 2008 niet in je bus<br />

valt, wat jammer zou zijn.<br />

Geniet verder van de feestdagen en tot in Waasmunster.<br />

Au nom de l’organisation, nous souhaitons à tous les<br />

membres de BOCC<br />

* 365 jours de plaisir<br />

* 52 semaines sans soucis<br />

* 12 mois plein de chaleur et de sympathie<br />

et ensemble une année fantastique avec notre caravane.<br />

A partir du Nouvel An, Marc Mertens donne les ‘contacts<br />

extérieurs’ à Bart Muylle. Dès Hoyet 2001, Marc était<br />

toujours et sans interruption au service du BOCC. Pour<br />

cela, mes remerciements sincères. Je souhaite à vous et<br />

à Nancy encore beaucoup de journées amusantes parmi<br />

nous.<br />

Nous avons décidé d’organiser l’ECCR 2009 à Oteppe, grace<br />

à la randonnée magnifique organisée par Wilfried et Linda,<br />

l’infrastructure complète et la participation excellente du<br />

directeur Ludo Maertens. Nous croyons même de créer un<br />

comité de fête.<br />

La première randonnée et la réunion des membres aura<br />

lieu du 11 à 13 avril 2008 au camping ‘Gerstekot’ à<br />

Waasmunster. Comme apogée, il y aura la (r)élection de 5<br />

membres de l’organisation et de 2 commisaires de caisse.<br />

Seulemant les membres de l’organisation doivent être<br />

belges. Ceux qui ont envie de faire ces fonctions, sont priés<br />

de l’annoncer au président avant février 2008.<br />

Dans les éditions prochaines de ‘<strong>Den</strong> <strong>Trekker</strong>’ vous aurez<br />

un bulletin de vote pour les personnes qui ne seront pas<br />

présentes et qui veulent voter par poste.<br />

A mon grand regret, quelques membres n’ont pas reçu,<br />

ou reçu trop tard, leur ‘<strong>Den</strong> <strong>Trekker</strong>’. Mes excuses pour<br />

cela. Après que nous avons fait des recherches, tout a été<br />

corrigé.<br />

Nous avons pu accueillir, comme membre n° 100, Tim<br />

Vanhooren de Sint Andries avec leur VW Camper de 1973,<br />

le 14 novembre 2007. Mon premier but a été réalisé, ce qui<br />

me rend heureux. Gert et Nele seront ravis aussi.<br />

En février , le BOCC participe à la bourse rétro de Roulers.<br />

Au stand, on peut voir le dernier Bourgeois B 36 de 1979,<br />

qui a été construit par le constructeur du même nom. A<br />

voir et à vendre.<br />

Nous avons fermé l’année passée avec une balance<br />

légèrement positive. Nous pouvons garder le € 25,- pour<br />

être membre. Nous vous demandons de payer votre<br />

contribution avant février 2008. Pas nécessaire d’envoyer<br />

un rappel. Ce serait dommage de ne pas recevoir <strong>Den</strong><br />

<strong>Trekker</strong> en 2008.<br />

Amusez-vous pendant les jours de fête et jusqu’à<br />

Waasmunster.<br />

Groetjes,<br />

Bob<br />

Salutations,<br />

Bob<br />

3


Agenda<br />

Datum <strong>Club</strong> Aard Plaats<br />

februari 2008<br />

16-17 BOCC 8ste <strong>Oldtimer</strong>sbeurs Fabriekspand Roeselaere<br />

maart 2008<br />

21-24 COC Ostertreffen 2008 Campingplatz Kerstgenshof (Niederrhein)<br />

www.kerstgenshof.de<br />

D-47665 Sonsbeck-Labbeck<br />

april 2008<br />

11-13 BOCC Openingstreffen Waasmunster<br />

30/04 - 04/05 COC ECCR Campingplatz Poggenpoel<br />

D-26871 Papenburg / Ems<br />

mei 2008<br />

22-25 COC Fronleichnamtreffen 2008 <strong>Den</strong>ntal-Campingplatz<br />

D-53506 Ahrbrück / Eifel<br />

30-31/05 - 01/06 BOCC Zomertreffen Zwalm<br />

juni 2008<br />

juli 2008<br />

18-21 BOCC Midzomertreffen La Roche<br />

31/07-06/08 COC Sommertreffen 2008 Campingplatz Haide (Heidelberg)<br />

www.camping-haide.de<br />

Ziegelehäuserstraße 91, D-69151 Neckargemünd<br />

september 2008<br />

19-21 BOCC Najaarstreffen Kasterlee<br />

AGENDA 2008<br />

Een nieuw begin van het jaar, een nieuwe agenda.<br />

Als kleine club tussen de<br />

grote reuzen hebben we<br />

het toch weer mooi klaar<br />

gespeeld: onze agenda is<br />

reeds helemaal ingevuld en<br />

klaar voor publicatie.<br />

Ook de duitse club heeft<br />

reeds (gedeeltelijk) zijn<br />

agenda doorgegeven aan de<br />

redactie. Op de nederlandse<br />

en de franse club is het nog even wachten, maar tegen<br />

de volgende uitgave zal hier weer een overvolle agenda<br />

gepubliceerd staan!<br />

11 - 13 april 2008<br />

Openingstreffen<br />

Waasmunster<br />

Met (her)verkiezing bestuur en<br />

kascommissarissen<br />

Nieuwe spelregels<br />

Vanaf dit jaar wordt er ALTIJD ingeschreven bij<br />

de evenementencoördinator en niet meer bij de<br />

organisator. Daarom ook zal de agenda enkel het<br />

adres van de coördinator vermelden.<br />

Voor buitenlandse treffens moet men inschrijven<br />

bij de ‘Buitenlandse contacten’.<br />

Wil je zelf ook een treffen organiseren? Dien<br />

dan de datum en keuze van camping in bij deze<br />

coördinator, hij doet de rest!<br />

4


info bij Tel. e-mail<br />

Bob (Voorzitter) 050 20 85 49 voorzitter@bocc.be<br />

Anne & Stephan Teichmann<br />

Chris Mermans 016/44.41.50 evenementen@bocc.be<br />

Voorzitter COC<br />

Petra & Thomas Heinzen<br />

Chris Mermans 016/44.41.50 evenementen@bocc.be<br />

Chris Mermans 016/44.41.50 evenementen@bocc.be<br />

Helmut Buschbacher 07268 1776 h-m-buschbacher@gmx.de<br />

Chris Mermans 016/44.41.50 evenementen@bocc.be<br />

5


Agenda<br />

11 - 13 april 2008<br />

Openingstreffen<br />

Waasmunster<br />

Adres:<br />

Camping Gerstekot<br />

Vinkenlaan 30 - 9250 Waasmunster<br />

www.gerstekot.be<br />

Op het programma:<br />

Vrijdag 11 april:<br />

• aankomst<br />

Zaterdag 12 april:<br />

• vrij bezoek aan winkelcentrum Sint Niklaas, Fort van<br />

Breendonk, bezienswaardigheden uit T.V.-programma<br />

‘Stllle waters’<br />

Zondag 13 april:<br />

• 8u00 tot 10u00 ledenvergadering met (her)verkiezing<br />

5 bestuursleden en 2 kascommisarissen. (zie<br />

ook verder in dit clubblad) en aansluitend receptie.<br />

(Waarom dit gekke uur? Wel, we kunnen niet beschikken over<br />

een zaal, maar mogen gebruik maken van de cafetaria, op<br />

voorwaarde dat ze om 10u vrij is.)<br />

Prijs: 9 EUR per eenheid, per dag, alles inbegrepen.<br />

Eerder komen en langer blijven aan dezelfde prijs.<br />

Douches kosten 1 EUR, stroomaansuiting is 10A.<br />

Inschrijven bij de evenementencoördinator:<br />

Chris Mermans - T016/44.41.50<br />

evenementen@bocc.be<br />

Je mag gebruik maken van het inschrijvingsformulier,<br />

in achteraan dit clubblad (zie: bestuurszaken)!<br />

Nota: normaliter kunnen we allemaal samen staan,<br />

maar in noodgeval kunnen we gebruik maken van<br />

enkele plaatsen wat verderop.<br />

Reserveren is niet mogelijk.<br />

6


Wegbeschrijving:<br />

- volg de E17<br />

- neem afrit 13-Waasmunster<br />

- rij richting <strong>Den</strong>dermonde<br />

- 1e straat links, en meteen<br />

weer 1e straat links<br />

- volg verder onze pijltjes<br />

7


Bestuurszaken<br />

vernieuwing lidmaatschap BOCC<br />

Beste oldtimer liefhebber,<br />

Ja, helaas is het jaar weerom voorbij. We zien terug op een actief en geslaagd werkjaar. Zonder uw<br />

steun was dit niet mogelijk. Ook 2008 staat klaar om veelbelovend te worden. Daarom vragen wij<br />

u om het lidmaatschap van uw club te vernieuwen.<br />

De bijdrage voor 2008 hebben we terug op 25 Euro per lid kunnen houden! Voor de goede<br />

huishouding vragen wij uw lidgeld te storten nog voor 01/03/2008.<br />

Dit is belangrijk, wilt u na dit clubblad nog verder op de hoogte gehouden worden!<br />

Het bijgevoegd overschrijvingsformulier zal het u gemakkelijker maken.<br />

Wil je ook bij deze betaling vooral niet vergeten uw lidnummer te vermelden.<br />

Wie betaalt vanuit het buitenland doet er best aan de BIC code en IBAN code te vermelden. Op<br />

deze manier worden geen extra kosten door de bank aangerekend.<br />

We zetten nog eens alle gegevens op een rij:<br />

Bedrag:<br />

25-euro<br />

Rekening begunstigde: 738-0163387-61<br />

Adres begunstigde: BOCC<br />

Wijnendalemolenstraat 9<br />

B-8820 Torhout<br />

Mededeling:<br />

LIDGELD BOCC 2008 ; MIJN LIDNUMMER = ………….<br />

BIC KREDBEBB<br />

IBAN BE62 7380 1633 8761<br />

Bij problemen, neem gerust contact op met mij. Wij zien u graag terug als lid in de club!<br />

Met dank bij voorbaat,<br />

Erica Folie<br />

Secretariaat – Penningmeester<br />

Tel. + 32 50 21 67 58<br />

8


Interesse in een zetel?<br />

Tijdens het openingstreffen houden we, zoals elk jaar,<br />

een ledenvergadering. Tijdens die ledenvergadering is<br />

er een (her)verkiezing van het bestuur.<br />

Iedereen die zich geroepen voelt zich kandidaat te<br />

stellen voor een plaats in het bestuur, of als kascommissaris<br />

mag zich aanbieden bij de voorzitter.<br />

In de volgende uitgave, die om deze reden VROEGER<br />

zal verschijnen, worden alle kandidaten voorgesteld.<br />

Uw kandidatuur moet ten laatste eind februari 2008<br />

ingediend zijn.<br />

Zin in een tussendoortje?<br />

Nog meer veranderingen vanaf dit jaar!<br />

Sommige leden willen wel eens een ‘niet-officieel’<br />

treffen organiseren, eentje dat niet meteen in de<br />

officiële agenda staat. Anderen houden wel eens een<br />

‘uit de hand gelopen’ BBQ voor onze leden. Dit noemen<br />

we tussendoortjes.<br />

Wil je een ‘tussendoortje’ organiseren?<br />

Ga je gang! Je kan je tussendoortje vermelden in het<br />

clubblad, stuur het naar de redactie en het wordt<br />

gepubliceerd in de volgende uitgave.<br />

Ben je te laat om het nog in het clubblad te plaatsen?<br />

Mail het dan naar de webmaster en die verspreid de<br />

oproep per e-mail naar onze leden.<br />

100<br />

Het is zover...<br />

Ons 100e iid is<br />

een feit!<br />

Welkom, Tim Vanhooren!<br />

Hij woont in St. Andries en is de<br />

trotse eigenaar van een<br />

VW camper 1973<br />

Ons<br />

100e<br />

lid<br />

P.S.: Zijn partner doet ook nog wel<br />

wat anders dan alleen maar eten en<br />

drinken hoor!<br />

9


Verslagen van leden<br />

NA[het]SEIZOEN<br />

Tja het seizoen is weer voorbij. De caravan is uitgepakt<br />

en alles wat daar uitkwam in de kelder en misschien<br />

op zolder neergegooid. Jeetje wat kwam er veel uit de<br />

caravan, ik had zelfs nog drank over, maar ja dat komt<br />

thuis wel weer op.<br />

De caravan in de stalling en heel weemoedig gezegd<br />

“tot het voorjaar” en ik wou dat het nu al weer voorjaar<br />

is.<br />

En dan zitten we weer thuis en kunnen we veel dingen<br />

gaan overdenken. Tijdens het seizoen heb je geen tijd<br />

voor overdenkingen want dan is het kletsen met elkaar,<br />

lachen met elkaar, drinken met elkaar, barbecuen met<br />

elkaar en ga zo maar voort en tussen de evenementen<br />

door je verheugen op het volgende.<br />

Nu je weer thuis zit en elkaar een tijd niet ziet moeten<br />

de grijze hersencellen weer aan andere dingen denken.<br />

Zo kwam ik tot de ontdekking dat mijn inkomen nooit<br />

kans ziet mijn uitgaven bij te houden. Het kan ook zo<br />

zijn dat de maand meer dagen telt dan mijn inkomen<br />

dat toelaat.<br />

De maanden na september sudderen voorbij, behoudens<br />

de maanden december en maart.<br />

In december maak je je druk voor de kerst en Sinterklaas.<br />

Je moet overdenken aan wie geef ik wat als cadeau,<br />

wat moet ik zelf vragen, wat moeten we gaan eten en<br />

drinken met de kerst, hoe vul je oudejaarsavond in, wel<br />

of geen vuurwerk.<br />

In maart kom je gelukkig weer tot besef dat het seizoen<br />

al gauw weer begint en ga je over tot het verzamelen<br />

van de in de kelder op op zolder neergegooide spullen<br />

om de caravan weer in te ruimen.<br />

Van plan ben je om dit zeker beter te doen dan vorig<br />

jaar maar ja vandaag de dag kun je nergens zeker van<br />

zijn en dat is zo zeker als wat!.<br />

Je zou van dit alles slapeloze nachten krijgen maar ja<br />

het beste middel tegen slapeloosheid is een goede<br />

nachtrust.<br />

Nu u dit leest zijn de kerstdagen voorbij en heeft u zich<br />

hersteld van de kater van oudejaarsavond en wens ik<br />

iedereen een nieuw tof seizoen toe.<br />

Ton Boetje<br />

Groetjes uit Stockholm van Robert en Jeaninne<br />

10


Verslagen van leden<br />

Met de Eriba Puck en ons 2 Pekaatje naar Zweden<br />

Op 2 juli 2007 kozen wij met onze combinatie richting<br />

noorden .<br />

Na bezoek aan Kopenhagen , reden we de brug over<br />

naar Malmö .<br />

de zeemeermin - Kopenhagen<br />

In Trellenborg konden we genieten van Vikingspelen<br />

, een geënsceneerd spektakel met meer dan 500<br />

figuranten in volledige uitrusting, zelfs maliënkolder en<br />

helm.<br />

Na de zuidkust vervolgenden we onze reis richting<br />

Vimmerby , het land van Astrid Lindgren , de schrijfster<br />

van o.a. Pipi Langkous .<br />

Aan het Vatternmeer ligt de stad Jönkoping , het<br />

vroegere centrum van de lucifer en de nog steeds in<br />

werking zijnde fabriek Husqvarna .<br />

Aan de noordzijde van het Vatternmeer rijden we voor<br />

de eerste keer plat met de Puck . In een voorstad van<br />

Stockholm , Sundbyberg , vinden we dan toch een<br />

grote bandencentrale die ons op 1 dag een nieuw<br />

bandje kan bezorgen .<br />

De hoofdstad van dit prachtige land , Stockholm ,<br />

mocht niet ontbreken .<br />

Met de speciale Stockholmkaart bezoek je naar<br />

hartelust musea , allerlei bezienswaardigheden , maak<br />

je gebruik van het uitstekend openbaar vervoer .<br />

De laatste dagen voor de meeting brengen we door in<br />

Falun , het grootste wintersportcentrum van Zweden ,<br />

waar in maart van 2007 de wereldkampioenschappen<br />

langlauf , biathlon , schansspringen en ijshockey plaats<br />

vonden .<br />

Na 3 en een halve week rondtrekken arriveerden we<br />

dan in Borlänge , waar de 17de wereldmeeting van<br />

de vrienden van de 2 CV plaats vond . Niet minder dan<br />

2054 geitjes uit 27 verschillende landen namen deel aan<br />

het evenement , zelfs 1 uit Japan .<br />

Na de meeting richting Trolhättan , het hoofdkwartier<br />

van Saab . Hier rijden we voor de 2de maal plat met<br />

de Puck , dus de Zweed eronder en verder zonder<br />

revervewieltje richting Göteborg .<br />

Na 2 uur schuiven blijkt er nog net achteraan de boot ,<br />

vlak voor de sluitdeur , plaats voor auto en caravan . De<br />

boot vaart af om 19u 15 .<br />

We genieten van de grote luxe aan boord ,<br />

Skandinavisch buffet , binnenkajuit , ontbijtbuffet . ’s<br />

Anderdaags om 9 u leggen we na een voorspoedige<br />

reis aan te Kiel in het noorden van Duitland .<br />

We voelen nu de thuisroep , rijden over de superdrukke<br />

Vikingevenement Trellenborg<br />

11


Duitse autowegen , maar bereiken zonder problemen<br />

Niel omstreeks 22 uur .<br />

Enkele dagen later bestellen we 2 nieuwe bandjes voor<br />

de Puck bij autobanden Donckers . Voor de prijs van het<br />

Zweedse bandje had ik er bij Donckers 3 !!!<br />

Voor de reis controleerde ik spanning en profiel van de<br />

bandjes , maar blijkbaar waren ze ouder van 7 jaar ,<br />

het moment waarop banden van een caravan moeten<br />

vervangen worden .<br />

onze combinatie Puck en 2CV<br />

wereldmeeting 2 cv te Börlange<br />

Robert en<br />

Jeannine Verrydt<br />

Straks kunnen we er weer aan beginnen... de voorjaarspoets!<br />

Of kan jij ook rekenen op een legertje<br />

kabouters?<br />

de wereld van Astrid Lindgren<br />

12


Als caravans vreemdgaan<br />

Er gaat normaliter geen dag voorbij of je passeert wel<br />

ergens een caravan. Door de band ogen ze vrij normaal<br />

en nieuw. Soms ogen ze wat ouder en die vallen ons,<br />

oldtimer-bezitters, wel meteen op. Hersencellen warmen<br />

op en de eerstvolgende vraag die je jezelf stelt:<br />

“Welk merk? Welk type?”. Soms gevolgd door: “Wat<br />

zouden ze er nog voor vragen?”.<br />

Heel soms passeer je een oudere caravan die een minder<br />

normale toepassing kent: frietkraam, jenevertent,<br />

of tuinhuis... en dan... dan hoopt de redactie dat je<br />

daarvan een foto gemaakt hebt!<br />

Bewegen is gezond.<br />

Een boswandeling bijvoorbeeld!<br />

Helaas niet in primeur, maar nog steeds interessant:<br />

het tuinhuis van onzen voorzitter!<br />

Zin in een ijsje?<br />

13


In de media<br />

Je moet duidelijk geen schouw hebben<br />

om de sint op bezoek te krijgen!<br />

Prikbord<br />

Heb jij ook een leuke<br />

postkaart gekregen?<br />

Stuur ze door naar de<br />

redactie!<br />

14


In de media<br />

KIP wist blijkbaar niet meer waar ze<br />

de MOSTARD vandaan moesten halen!<br />

Dank voor de inzending, Leon Janssen!<br />

15


Oude verhalen...<br />

(On)Gewenst bezoek...<br />

Het was ergens in Portugal, maar het had overal kunnen<br />

zijn. Van tijd tot tijd namelijk, welt er bij ons echt-en<br />

reisgenote een klaarblijkelijk onweerstaanbare drang<br />

omhoog om de caravan, zoals zij het uitdrukt, een beurt<br />

te geven. Daar valt niet tegen te praten. Heel de wagen<br />

is dan plotseling vuil, onze gezondheidstoestand wordt<br />

ernstig bedreigd en er moet en zal wat gebeuren. Uit<br />

droeve ervaring wetende, dat het vruchteloos is deze<br />

reiniging langer dan enkele uren uit te stellen, stoppen<br />

we dan op een voor de helderheidsbetoging gunstig<br />

plekje en laten de grote schoonmaak gelaten over ons<br />

losbarsten. Zo ook in Portugal. Er was iets met onze loper<br />

gebeurd waarvoor een intensieve waterkuil de enige<br />

mogelijke remedie scheen te zijn en dus stonden wij dra<br />

naast de bedding van een vriendelijk stroompje en kon<br />

het was-, klop-en borstelfeest een aanvang nemen. Na<br />

de nodige afmattende manipulaties stroomden alle ongerechtigheden<br />

uit de met stenen bezwaarde loper zeewaarts,<br />

handdoeken wapperden in de wind, purperkleurige<br />

sokken deinden ritmisch op een lijntje in het lover en<br />

veelkleurige washandjes tooiden als exotische bloemen<br />

het struikgewas. Tot op heden weten we niet waar hij<br />

16<br />

opeens vandaan kwam, maar plotseling stond er op<br />

nauwelijks één meter afstand van de caravandeur een<br />

Portugees manspersoon, waarin wij onmiddellijk en zonder<br />

enige moeite een van de veertig rovers van Ali Baba<br />

herkenden. H.ij staarde onafgebroken en zwijgzaam naar<br />

binnen, tot groeiende ontsteltenis van onze ega. Omdat<br />

de stilte op haar zenuwen begon te werken begon zij een<br />

conversatie. Onze parate kennis van het Portugees was<br />

en is echter zeer beperkt en beperkt zich tot weinig meer<br />

dan “goedendag”, “water”, “brood” en enkele telwoorden,<br />

zodat de gespreksstof onzerzijds nogal eenzijdig<br />

was. Maar met het onderwerp water boekte zij toch een<br />

onverwacht succes want aan een koele dronk had onze<br />

geïnteresseerde toeschouwer blijkbaar wel behoefte. Hij<br />

verlangde echter bier in plaats van het heldere water dat<br />

wij hem met enige trots toonden. Nu is onze caravan<br />

voorzien van vele ongewone zaken. Wij kunnen, indien<br />

gewaagd, onmiddellijk een schrijfmachine produceren.<br />

Wij hebben een rekenliniaal, een figuurzaag, ja zelfs een<br />

onhoorbare hondenfluit in de wagen, maar wie bij ons<br />

op zoek gaat naar bier komt van een koude kermis en<br />

zonder de genoemde opwekkende vloeistof thuis. Niet<br />

omdat we deze Oud-Gennanese drank niet bij tijd en<br />

wijle waarderen, maar voornamelijk omdat wij reeds<br />

lang tot de overtuiging zijn gekomen, dat slechts bier uit<br />

een frisse tapkast best is en in elk geval beter dan uit een<br />

oud en warm flesje.<br />

Voor onze hardnekkige kijker was de ontdekking dat de<br />

rijdende taverne geen bier serveerde ‘n blijkbaar moeilijk<br />

te verwerken teleurstelling. Erger, hij geloofde ons niet<br />

en zag ons kennelijk aan voor de fanatici, die een hardwerkend<br />

en dorstig man tot een water-en stroopdrinker<br />

willen degraderen. Als pleister op de wonde openden<br />

wij daarom onze sigarettenkoker, waarin hij, teneinde<br />

zich enigszins schadeloos te stellen voor het gederfde<br />

bier, een flinke greep deed. De situatie bleef niettemin<br />

gespannen, want hij week geen centimeter van onze<br />

deuropening en monsterde de inhoud van ons rijdend<br />

verblijf met dezelfde gretige belangstelling, waarmede<br />

Hollandse kinderen de Sinterklaasetalages met bewegend<br />

speelgoed in zich plegen op te nemen. Daar een<br />

vergelijking tussen het voor actie gereedliggend spiervlees<br />

duidelijk in ons nadeel uitviel, besloten we onze reis<br />

vervroegd voort te zetten. We visten de loper uit het<br />

water en plaatsten deze meteen in een uitdruipemmer.<br />

Vervolgens verzamelden we al onze over het landschap<br />

verspreide bezittingen en verlieten uiterlijk kalm, maar<br />

innelijk overhaast het toneel van de reiniging. Mocht u in<br />

Portugal een intens kijkend manspersoon tegen het lijf<br />

lopen, wiens voeten gehuld zijn in purperen nylonsokken<br />

met een s-patroon, dan kunt u veilig van ons aannemen,<br />

dat een aanslag op uw bierreserve zeer aanstaande is.<br />

Want die sokken maakten eens onze trots en glorie uit<br />

en het is aan de zojuist geschetste, haastige drang der


omstandigheden te wijten dat wij ze schoon en wapperend<br />

achterlieten. Van min of meer overeenkomstige<br />

aard was een ontmoeting welke wij in de goede, oude<br />

Nibelungenstad Worms hadden. Het was begin november<br />

en we stonden op een stille zondag met onze<br />

caravan in de druipende regen op cen rustig pleintje. We<br />

hadden het regenweer benut om achterstallige<br />

correspondentie af te doen. Gebruikmakend<br />

van hetgeen als een tijdelijke opklaring wordt<br />

aangeduid, begaven we ons in de richting van<br />

het postkantoor in de hoop aldaar een paar<br />

dienstdoende postzegelautomaten aan te<br />

treffen. Onze vrouw lieten wij geboeid lezend,<br />

maar overigens eenzaam en onverzorgd in de<br />

kampeerwagen achter, Toen er na een minuut<br />

of tien iemand de wagen binnenstapte en<br />

tegenover haar plaatsnam leefde onze echtgenote<br />

in de vaste veronderstelling, dat wij<br />

na gedane zaken in de schoot van het gezin<br />

waren teruggekeerd en zij informeerde meer<br />

plichtsgetrouw dan uit zucht naar inlichtingen<br />

naar de toestand van de atmosfeer. Wie<br />

schetst echter haar verbazing en ontzetting toen zij tegenover<br />

zich niet de vertrouwde trekken van haar huwelijkspartner<br />

aanschouwde, maar zich geconfronteerd zag<br />

met een haar volkomen vreemde heer, wiens uiterlijke<br />

verschijning haar elke seconde meer van streek bracht.<br />

De ongenode gast was in de bloei van zijn jaren. Hij<br />

verheugde zich in een ongebreidelde haargroei als gevolg<br />

waarvan er zowel voor een tondeuze als een scheerapparaat<br />

een enorm werkterrein braak lag. Hij was gekleed<br />

in passende, maar niet bij elkaar behorende onderdelen.<br />

Onze vrouwe was zo verbouwereerd dat het niet in haar<br />

opkwam de voor de hand liggende en geijkte benadering<br />

van het probleem te beproeven.<br />

De klassieke uitroepen: “Meneer, wat doet u hier!” en<br />

“Wilt u onmiddellijk weggaan of ik roep de politie” hadden<br />

in Duitse vertaling hun uitwerking vermoedelijk<br />

niet gemist, maar het uiten van deze strofen nagelaten<br />

hebbende bleef onze echtgenote weinig anders over<br />

dan de situatie als normaal te aanvaarden en tot een zo<br />

goed mogelijk einde te brengen. Dit kostte haar na het<br />

te boven komen van de eerste schrik niet eens zoveel<br />

moeite, want onze onbekende bezoeker gedroeg zich als<br />

een jarenlange vriend des huizes, die er gewoon aan is,<br />

dat wel en wee van het huishouden hem vrijmoedig uit<br />

de doeken wordt gedaan. Zo las hij geïnteresseerd enkele<br />

passages uit een op tafel liggende brief van een onzer<br />

goede tantes. Aangezien deze voortreffelijke vrouw echter<br />

gewoon is om zich in haar correspondentie met ons<br />

van de Nederlandse taalschat te bedienen, ging er veel<br />

belangwekkends voor hem verloren. Onze nieuwe kennis<br />

wilde alles weten over het doel van onze komst en had<br />

grote belangstelling voor de elk ogenblik te verwachten<br />

terugkomst van het gezinshoofd. Onze gade had namelijk<br />

elke gelegeheid aangegrepen om deze thuiskomst<br />

in geuren en kleuren af te schilderen als een gebeurtenis<br />

van het allergrootste belang. Dit had tot gevolg dat<br />

hij onafgebroken in alle richtingen het plein aftuurde<br />

teneinde onze komst tijdig op te merken, maar daar<br />

hij ons niet van aanzien kende, had hij geen gemakkelijke<br />

taak. Hij zag ieder naderend manspersoon voor ons<br />

aan en hoe benard de situatie voor onze goede vrouw<br />

ook was, zij zag zich toch genoodzaakt enkele<br />

door onze bezoeker als mogelijke echtgenoten<br />

aangewezen typen met verontwaardiging af<br />

te wijzen. Hij vertelde inmiddels onduidelijk,<br />

maar wel uitvoerig over zijn blijkbaar nogal<br />

bewogen bestaan. Hij bleek hoogst verbaasd<br />

dat mevrouw niet meer angst toonde. Vreemden<br />

zijn niet altijd te vertrouwen, meende hij.<br />

Hij zelf was een clochard, de Koning der Lifters,<br />

en wat zou mevrouw doen als hij het op haar<br />

leven voorzien had? Ter verduidelijking van zijn<br />

betoog maakte hij met de handen veelzeggende<br />

gebaren nabij het strottenhoofd. Hoewel<br />

het hart haar in de keel klopte, wees mewouw<br />

deze suggesties glimlachend van de hand. Wat<br />

kon haar gebeuren, zei ze, op klaarlichte dag<br />

midden in Worms? Ze behoefde maar te gillen en er zou<br />

onmiddellijk hulp komen opdagen. Neen, mevrouw was<br />

niet bang; ze had voldoende mensenkennis en had voor<br />

heter vuren gestaan. Bovendien kon meneer toch elk<br />

ogenblik thuiskomen. Maar meneer was na het postkantoor<br />

de stad in gedrenteld, onbewust van de gretigheid<br />

waarmede naar zijn terugkomst werd uitgezien. Toen wij<br />

eindelijk de caravan binnenstapten, troffen wij een ons<br />

onbekende heer op het tapijt. We vonden het wel een<br />

vreemde figuur, maar wij hebben in de loop der jaren al<br />

zoveel vreemde figuren over de caravanvloer gehad, dat<br />

wij ten aanzien van de maten van vreemdheid enigermate<br />

zijn afgestompt.<br />

Wij voerden derhalve een geanimeerd gesprek over de<br />

heer Luther, over wiens bezoek aan Worm in 1521 nog<br />

steeds gesproken wordt. Onze bezoeker gaf verstandige<br />

dingen ten beste over deze geschiedkundige periode en<br />

wij hadden geen flauw benul van de spanningen welke<br />

onze wederhelft had doorstaan. Zij maakte weliswaar<br />

achter het hoofd van onze theedrinkende gast vreemde<br />

gebaren en bewoog de lippen op de manier waarmede<br />

men doven in de conversatie tracht te betrekken, maar<br />

de inhoud van deze geluidloze mededelingen vermochten<br />

wij niet te doorgronden. Pas na het vertrek van onze<br />

koninklijke lifter stortte het bewogen relaas van het<br />

doorluchtige bezoek zich als een wervelwind over ons uit.<br />

En omdat onze zwaar beproefde echtvriendin met aan<br />

zekerheid grenzende stelligheid beweerde op deze plek<br />

geen oog dicht te kunnen doen, verhuisden wij laat in<br />

de middag naar een andere plek waar slapen al evenmin<br />

mogelijk bleek. Maar dat konden wij, gezien de omstandigheden,<br />

zo al niet billijken dan toch wel verklaren.<br />

Met dank aan Martin De Klark (OCC) voor de inzending! 17


De techneut<br />

Werking en contrOle<br />

van de remtrommels<br />

Onder normale omstandigheden is het niet nodig, een<br />

goed werkende rem, terug af te stellen. In vele gevallen<br />

voldoet het de remschoenen af te stellen. Hiervoor gebruikt<br />

men een schroevendraaier, die door de opening in<br />

het remtrommelschild (25) gebracht wordt. De aanhangwagen<br />

is dan natuurlijk opgebokt. Voor het afstellen, de<br />

handrem enkele malen krachtig aantrekken, daarmede<br />

centeren zich de remschoenen. De onderste remschoen<br />

(27a) door links of rechts draaien van de regelaar, tegen<br />

de remtrommel brengen. Als dit gebeurd is, het wiel in<br />

de richting van de pijl (rijrichting) draaien. Daardoor zal de<br />

remschoen zich verwijderen van de aanslag op het trommelschild<br />

en zich centeren. Dan de regelaar terug draaien<br />

tot het wiel los loopt. Daarna beweegt men de bovenste<br />

remschoen (27b) met de regelaar en wel derwijze dat de<br />

remschoen aan de trommel schuurt. De regelaar terug<br />

draaien tot het wiel losloopt.<br />

N.V.D.R.: overgenomen uit een redelijk oude handleiding van<br />

een onbekend merk en type caravan, maar gelukkig zijn er<br />

veel rempotten die op deze lijken...<br />

WINTERBERGING<br />

Onderhoud van het interieur<br />

Onderhoud van het interieur van een caravan IS<br />

eenvoudig. De binnenbekleding is meestal van afwasbaar<br />

pvc, het werkblad van roestvrijstaal of hardplastic,<br />

kussenovertrekken e.tl. meestal van vlekafstotend<br />

materiaal. Kostbare caravans hebben soms meubilair<br />

van hout en gefineerd multiplex, afgewerkt met een<br />

afwasbare lak. Maar meestal is het meubilair Van<br />

een of ander plaatmateriaal gemaakt met een pvcafwerklaag<br />

die is bedrukt met een houtmotief. Ook dit<br />

materiaal kan vochtig afgenomen worden. Is bekleding<br />

erg vuil geworden en ook door wassen niet schoon te<br />

krijgen. maak dan losse kussenovertrekken.<br />

Gordijnen kunnen makkelijk gewassen worden of u<br />

kunt ze vervangen door nieuwe als u de oude als model<br />

gebruikt.<br />

18<br />

Voor de winterberging<br />

De beste manier om uw caravan te beschermen tegen<br />

winterschade is hem gebruiken. Daar dit lang niet<br />

altijd doenlijk is. zult u andere maatregelen moeten<br />

nemen. De ideale stalling is een droge, verwarmde garage<br />

of een andere beschutte ruimte. Helaas is dit lang<br />

niet altijd mogelijk.<br />

Improviseren door de caravan te beschermen met<br />

een dekzeil of plastic folie is verleidelijk. maar niet<br />

raadzaam.<br />

Er kunnen<br />

schaafplekken<br />

in de verf<br />

ontstaan en IJ<br />

krijgt problemen<br />

met de<br />

condensatie.<br />

Het is veel<br />

beter als de<br />

wind om de<br />

caravan kan


waaien. waardoor de kans op schimmelvorming kleiner<br />

wordt. Ook voor het interieur is luchtcirculatie van<br />

groot belang. Laat alle ventilatieopeningen open, zet<br />

kastdeuren open. verwijder laden en kastplanken en<br />

zet de banken open. Ook de koelkastdeur kunt u beter<br />

openlaten, wat trouwens altijd beter is als u hem niet<br />

gebruikt. Berg matrassen en gordijnen in huis op. Dat<br />

geldt ook voor vloerbedekking die opgenomen kan<br />

worden. Ook de tent of luifel kunt u beter binnenshuis<br />

bewaren, nadat deze grondig is gedroogd. Maak de<br />

caravan van binnen grondig schoon en gebruik voor<br />

onbereikbare plekken een stofzuiger. Wees bedacht<br />

op kruimels en andere voedselresten die ongedierte<br />

kunnen aantrekken. Belangrijk is nok Jat watertanks<br />

worden geleegd en dat u het waterleidingssysteem<br />

aftapt. Als het goed geïnstalleerd is, bevindt zich op<br />

het laagste punt een aftapkraan. Zet alle kranen en<br />

de aftapkraan open en blaas het systeem door. Laat<br />

de kranen open, maar sluit de aftapkraan. Insecten<br />

kruipen maar al te graag in Zo’n kant-en-klare winterwoning.<br />

maar in het voorjaar is hel lastig ze uit<br />

de leidingen te spoelen.<br />

onmogelijk is de remtrommel te verwijderen, Bespuit<br />

alle bewegende metalen delen met tectyl, vooral de<br />

handrem en het neuswiel. Smeer het oploopremmechanisme<br />

en bescherm de koppeling door hem in<br />

een groot plastic zak te pakken die u met een touwtje<br />

vastbindt aan de dissel. Dit deel van de caravan kunt<br />

u beter wel afdekken. Tot slot is het verstandig het<br />

dak en de wanden, vooral de naden, goed in de was te<br />

zetten. Blank aluminium kunt u ook in de was zetten<br />

mits het geen schuurmiddel bevat. Als u deze voorzorgsmaatregelen<br />

neemt kan uw caravan een normale<br />

winter doorstaan.<br />

Speciale voorzorgsmaatregelen<br />

Zet de caravan op een vaste ondergrond. krik de<br />

wielen op en zet onder de assen blokken of assteunen.<br />

Neem de wielen mee naar huis. Dat is beter<br />

voor de banden en een caravan zonder wielen wordt<br />

niet zo snel gestolen.<br />

Voorjaarsbeurt<br />

In het voorjaar geeft u de caravan een servicebeurt<br />

zoals eerder in dit hoofdstuk werd beschreven. Er zijn<br />

echter twee meningen over hel grote technische onderhoud.<br />

De een doet dit liever vóór de winter, zodat<br />

de caravan in het voorjaar rijklaar is. Anderen, waaronder<br />

de schrijver. doen het liever in het voorjaar, Dit<br />

geeft de zekerheid dat alles in orde is en dat er tijdens<br />

de winter niets mis is gegaan.<br />

Laat u hem op zijn wielen staan. verrijd hem dan<br />

minstens eens per maand om te voorkomen dat de<br />

banden vervormen. Staat de caravan op gras, maai dit<br />

dan zo kort mogelijk, want lang gras verhindert ventilatie<br />

onder de caravanvloer. Laat de hoeksteunen neer,<br />

liefst met een plankje eronder. en zet de handrem los.<br />

De remkabels blijven dan ontspannen en mochten de<br />

remmen toch vastraken. dan gebeurt dit niet met<br />

de remschoenen tegen de trommel, waardoor het<br />

Bron: <strong>Caravan</strong>handboek.<br />

Met dank aan Yvette voor de inzending!<br />

Heb je zelf een of andere<br />

interessante tip?<br />

Deel ze met de andere leden en<br />

stuur ze naar de redactie!<br />

19


Standaard inschrijvingsformulier voor treffens<br />

Naam treffen:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Datum treffen: .............................................................................<br />

Uw naam: ............................................................Lidnr.: ................<br />

Tel. : .............................e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Datum aankomst: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Vermoedelijk uur van aankomst: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Datum vertrek: .............................................................................<br />

Merk & type kampeermiddel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Aantal deelnemers: .........................................................................<br />

Opsturen naar onze evenementen coördinator:<br />

Mermans Chris<br />

Wijgmaalbroek 79 - 3018 Wijgmaal-Leuven<br />

Tel.: 016 44.41.50<br />

of mail deze geveens naar evenementen@bocc.be<br />

Een woord van dank voor alle leden die alweer<br />

meewerkten aan de inhoud van ons clubblad!<br />

• Bob, de voorzitter, voor zijn voorwoord en Peter Muylle<br />

voor de vertaling ervan<br />

• Erica en Bart voor hun bijdrage aan de agenda, en<br />

natuurlijk ook Chris, de evenementencoördinator!<br />

• Leon janssen voor het krantenartikel over KIP<br />

• Ton Boetje voor zijn leuke tekst<br />

• Martin De Klark (OCC) voor de leuke cartoontjes en de<br />

geinige verhalen uit de oude doos<br />

• Robert en Jeannine voor hun reisverhaal<br />

20<br />

• Tim Vanhooren, pas lid, die al meteen zijn foto’s in het<br />

clubblad kon zetten!<br />

• Yvette die een dik jaar geleden een handboek over<br />

‘caravannen’ aan de redactie gaf, de bron voor ‘De<br />

Techneut’ in deze uitgave.<br />

Zonder jullie inzendingen zou dit clubblad maar half zo dik zijn!<br />

De redactie kijkt alvast al uit naar jullie nieuwe inzendingen!<br />

zodat ook in 2008 het clubblad interessant blijft voor iedereen!<br />

Groetjes,<br />

de redactie.


Waar kan je zoal naartoe als je speciaal materiaal zoekt:<br />

Voor alle soorten en modellen<br />

rubbers en dichtingen:<br />

Leon Smet<br />

Frans Beirenslaan 305<br />

2150 Borsbeek<br />

Tel. 03 232 75 01<br />

www.leonsmet.be - info@leonsmet.be<br />

Op vertoon van je lidkaart krijg je er<br />

zelfs 10% korting!<br />

Je kan rubbers, strip e.d. vinden bij:<br />

Geo Vanden Berghe NV - Industrieweg 54 -<br />

8800 Roeselaere<br />

Tel.: 051 24 24 88<br />

vanden.berghe@pi.be<br />

www.geo-vandenberghe.com<br />

Op vertoon van je lidkaart krijg je er zelfs<br />

10% korting!<br />

Adres voor SKAI e.d.<br />

BVBA-Carauto - Dhr. R. (de) Cauwe<br />

Hoogstraat 57. - <strong>Den</strong>derleeuw<br />

Tel 053-667442 - Fax 053-671988<br />

Voor allerhande ruiten:<br />

Willemsen Camper Service<br />

Vlielandseweg 131 - 2641 KB Pijnacker<br />

Nederland<br />

info@willemsencaravan.nl<br />

Tel.: +31 15 369 57 75<br />

Op zoek naar een voortent of luifel, OP MAAT?<br />

LAMON-VANCRAYNEST<br />

Ijzeren Bareel 33<br />

8587 Spiere-Helkijn (Spiere)<br />

Telefoon: 056 45 55 84<br />

Telefax: 056 45 77 79<br />

vancraynestlamon@skynet.be<br />

Op vertoon van je lidkaart<br />

krijg je er zelfs korting!<br />

Een ongelofelijke assistentie als het om het<br />

onderstel gaat:<br />

RIBA Trailers - Robianostraat 76-78<br />

2150 Borsbeek<br />

Tel.: +32 3 321 70 04 - info@riba.be<br />

www.riba.be<br />

Op vertoon van je lidkaart krijg je een<br />

leuke korting!<br />

Voor allerhande oldtimer<br />

onderdelen:<br />

Classic Car Parts<br />

Waversesteenweg<br />

1455 Brussel<br />

Tel.: 02 660 76 99<br />

Voor allerhande onderdelen:<br />

WEEK-END Comm. v.a.<br />

Lombardsijdelaan 165<br />

8434 Westende<br />

Tel.: 058 23 64 64<br />

Het OOR<br />

(via Nederlandse <strong>Oldtimer</strong><br />

<strong>Caravan</strong> <strong>Club</strong>):<br />

oor@oldtimercaravanclub.nl<br />

Telefoonnummer<br />

(Wytze de Boer):<br />

+31 596 57 14 06<br />

Adres schuur:<br />

Hoofdweg 170<br />

Wagenborgen<br />

Nederland<br />

21


<strong>Belgian</strong> <strong>Oldtimer</strong> <strong>Caravan</strong> <strong>Club</strong><br />

Website: www.bocc.be<br />

e-mail: secretariaat@bocc.be<br />

<strong>Belgian</strong> <strong>Oldtimer</strong> <strong>Caravan</strong> <strong>Club</strong><br />

Redactie ‘<strong>Den</strong> <strong>Trekker</strong>’:<br />

Baetens Kris<br />

Waasdonk 141 - 2100 Deurne - Antwerpen<br />

Tel.: 0496 622 640 - krab@telenet.be<br />

Het volgende clubblaadje verschijnt eind maart 2008<br />

Inzendingen voor het volgende clubblaadje moeten toekomen<br />

bij de redactie, ten laatste op 28 februari 2008.<br />

(vroeger dan gewoonlijk omwille van de publicaties voor de (her)verkiezing van het bestuur.)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!