middelares en koningin middelares en koningin - Montfortaans ...

montfortsite.be

middelares en koningin middelares en koningin - Montfortaans ...

2

Editoriaal

April 2013

80e jaargang - Nr. 1 - Verschijnt maandelijks behalve in juni en augustus - P708351 - Afgiftekantoor Leuven Mail

Samen christen zijn

Blz. 8 - 9

Maria in het Tweede

Vaticaans Concilie

Blz. 10 - 11

Montfort-Bedevaarten 2013

Blz. 22 - 27

middelares

en koningin

Bekommerd

om

Bekommerd

om mensen

BLIJF IN DE PAASVREUGDE !

Laat ons een ei leggen! Een paasei wel te verstaan,

goed verscholen in de struiken. Zó dat men moet zoeken,

maar ook zó dat het net wel vindbaar is. En dan

genieten van de vreugde bij de vondst! Het spelletje

van Pasen, waarmee de meesten van ons als kind waren

vertrouwd, kan ons aan het denken zetten.

Pasen is de tijd van vreugde om de vruchtbaarheid,

het herleven van de natuur, het uitdragen van de

Blijde Boodschap. De tijd van vergeving en verrijzenis.

De tijd van de onverwachte ontmoeting, zoals

men plots een ei vindt. Zo ook is de verrezen Heer

‘verborgen’ aanwezig. Maar Hij is wel vindbaar en Hij

laat zich vinden voor wie zoekt.

Maar bij sommigen is Hij zó graag aanwezig dat Hij

hen zelf opzoekt. Zo moet dat bij Maria geweest zijn.

Ging zij Hem zoeken nadat het graf leeg werd bevonden?

We kennen het antwoord niet. Nergens in het

evangelie lezen we dat zij na Zijn dood ontredderd

rondging, steun zocht, depressief werd… Wel was ze

biddend in het Cenakel nadat de leerlingen terugkwamen.

Waarschijnlijk leek zij te genieten van een ‘verborgen

aanwezigheid. Dat moet haar volledig hebben

gerustgesteld. En deze rustige zekerheid straalde zij

blijkbaar uit naar de leerlingen en allen die haar omringden.

Dat deze ‘verborgen, rustige aanwezigheid’ u

allen mag raken in deze paastijd!

Ria Buelens, hoofdredacteur

Wat een mooi gebaar!

De eerste boodschap van de nieuwe paus Franciscus

was zijn hartelijk gebaar vanaf de loggia en zijn

gebedshouding. De grote massa op het Sint-

Pietersplein was onder de indruk. De volgende dag

bracht hij zijn eerste bezoek en dat was aan Maria

in de basiliek Maria Majore. Daar heeft hij zelf een

bloementuil neergelegd aan de voet van het Maria-

beeld: Groet van het Romeinse volk. Hij bleef er tien

minuten bidden.

p. Frans Fabry, directeur

middelares en koningin | april 2013

Inhoudsopgave

3

De 'poort van het geloof' en Grignion de Montfort

F. Fabry

4 - 6

Catechese

in de school bij Maria (15)

F. Fabry

Hanswijk – Jubelfeesten

Mechelen – 2013

7

Gods ogen-blik (17)

J. Meeuws

8 - 9

Samen christen zijn

J. Wuyts

Regionale bijeenkomsten

voorjaar 2013

10 - 11

Maria in het Tweede

Vaticaans Concilie (3)

G. de Menthière

12 - 13

Lourdes is altijd…

een beetje thuiskomen! (3)

M. Kemseke

14 - 15

De Paasvreugde aanhouden

M. T'Joen

18 - 21

Wees gegroet…

in Scherpenheuvel

22 - 27

Montfort-Bedevaarten 2013

28 - 29

Tombola

Lourdes in België

Puzzelbladzijde

30 - 31

Wij bidden voor en met elkaar

More magazines by this user
Similar magazines