24.09.2013 Views

Brochure - GC De Pit

Brochure - GC De Pit

Brochure - GC De Pit

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Bart Cannaerts met<br />

Waar is Barry?<br />

Ik ben Bart.<br />

Sommigen zeggen Barry.<br />

Ik ben dertig jaar.<br />

Van mijn generatie moet ik aan<br />

alles twijfelen.<br />

En moet ik mij afvragen of dit het<br />

wel is.<br />

Ik denk het wel eigenlijk.<br />

Verwacht niet al te veel antwoorden<br />

in ‘Waar is Barry?’.<br />

In zijn tweede avondvullende<br />

voorstelling doet Bart<br />

alleen maar wat hij kan: hij<br />

vertelt verhalen over alles en<br />

zingt liedjes over niets.<br />

Je mag er wel van uitgaan dat je<br />

dit heel erg graag wil zien.<br />

<strong>De</strong> kans is groot dat je ooit al gelachen<br />

hebt met een grap van Bart<br />

Cannaerts. Op TV, als gast in ‘Mag<br />

Ik U Kussen’, ‘Een Laatste Groet’,<br />

‘<strong>De</strong> Pappenheimers’ of ‘<strong>De</strong> Slimste<br />

Mens’. Of als één van de bedenkers<br />

van ‘Benidorm Bastards’ of<br />

‘Wat Als?’.<br />

En sinds zijn eerste soloprogramma<br />

‘Ik tel tot tien!’, wordt deze jongen<br />

uit Sint-Katelijne-Waver ook<br />

bij de top van de Vlaamse cabaret-<br />

en comedywereld gerekend.<br />

Tekst, spel & muziek:<br />

Bart Cannaerts<br />

Techniek: Bruno <strong>De</strong>cock<br />

Foto: Johannes Vande Voorde<br />

Lay-out affiche: Tom Baetens<br />

www.bartcannaerts.be<br />

© Johannes Vande Voorde<br />

zaterdag 8 december 2012 om 20.00 uur<br />

€ 13 - € 12 (red.) - € 10 (abo8/-26j)<br />

humor<br />

ism Avalon Beukt vzw<br />

© Krenz Photography Aachen<br />

iNtrmzzo met<br />

Close II Perfection<br />

iNtrmzzo is één van de meest succesvolle a capella groepen van dit<br />

moment. Naast de grote successen in de Nederlandse theaters is de<br />

groep in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en België eveneens een<br />

graag geziene gast in de theaters en op festivals.<br />

In de theatervoorstelling ‘Close II Perfection’ toont iNtrmzzo aan hoe<br />

cruciaal het is om onderling duidelijke afspraken te maken. iNtrmzzo<br />

geeft in deze show een nieuwe definitie aan het woord perfectie. <strong>De</strong><br />

afspraken zijn glashelder. <strong>De</strong> opdrachten strak en duidelijk. <strong>De</strong> communicatie<br />

kraakhelder. Falen is geen optie. Niet gehinderd door welk<br />

thema dan ook pakken de mannen alles aan. <strong>De</strong> Dood of de Gladiolen!<br />

<strong>De</strong> muziek wordt gebracht op een manier die uniek is aan iNtrmzzo:<br />

je hebt altijd het idee dat er een band meespeelt. Maar niets is minder<br />

waar!<br />

Van keiharde beatbox naar loepzuivere a capella, steeds doorspekt<br />

met een grote portie absurde humor.<br />

Met bekende hits én nieuw eigen werk is iNtrmzzo opnieuw niet te<br />

stoppen!<br />

‘Close II Perfection’ is een hilarische avond Absurd Vocal Comedy.<br />

Met: Merijn Dijkstra,<br />

Wouter Kronenberg, Tjidde Luhrs,<br />

Clemens Schmuck<br />

Regie: Benno Hoogveld<br />

Techniek: Ron Stokking<br />

zaterdag 15 december<br />

2012 om 20.00 uur<br />

€ 14 - € 13 (red.)<br />

€ 11 (abo8/-26j)<br />

muziek<br />

www.intrmzzo.com<br />

10 11

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!