24.09.2013 Views

Brochure - GC De Pit

Brochure - GC De Pit

Brochure - GC De Pit

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>De</strong> Kinderen van<br />

de villa met<br />

Hek<br />

zaterdag 1 juni 2013<br />

om 19.00 uur<br />

zondag 2 juni 2013<br />

om 14.00 uur<br />

€ 6<br />

familie 6+<br />

op locatie<br />

22<br />

Ben je alles wat je zegt zelf?<br />

Druppelt het echt in Brussel als het regent in Parijs?<br />

Schieten alle indianen met bananen?<br />

Is gegeven gegeven?<br />

Is met twee beter dan alleen?<br />

Is met drie beter dan met twee?<br />

Of is met drie weer iemand alleen?<br />

Hoe word je iemand zijn vriend, en is dat dan voor altijd?<br />

Twee kinderen op een hek, kijken naar de wei.<br />

Ze horen een geluid van onder de grond.<br />

Zullen ze graven?<br />

Familievoorstelling op een nog geheime locatie in de regio Zone C.<br />

We vertrekken met de bus van aan <strong>De</strong> <strong>Pit</strong>.<br />

Van en met: Janne <strong>De</strong>smet, Wanda Eyckerman, Eline Kuppens,<br />

Roel Swanenberg<br />

Productieleiding: Maarten Naessens<br />

Kostuumontwerp: Vick Verachtert<br />

Coproductie: kinderenvandevilla en diep in het bos<br />

Nathalie Meskens<br />

met<br />

Alle liedjes<br />

die ze stiekem<br />

zelf had willen<br />

schrijven<br />

© Koen Bauters<br />

Nathalie Meskens is tegenwoordig niet van het tvscherm<br />

weg te denken en dat kan ook u niet ontgaan<br />

zijn. Door haar gesmaakte verschijningen in<br />

‘<strong>De</strong> Allerslimste Mens ter wereld’, ‘Mag ik U Kussen’<br />

en ‘Tegen de Sterren Op’ heeft iedereen haar humoristische<br />

kant leren kennen. En ondertussen weten<br />

we stilaan ook dat ze geweldig goed kan zingen!<br />

In haar muziekprogramma brengt Nathalie alle<br />

nummers die haar nauw aan het hart liggen en<br />

die ze eigenlijk stiekem zelf had willen schrijven.<br />

Moloko, Norah Jones, Amy Whinehouse, Michael<br />

Jackson, … Zelfs The White Stripes en Queens Of<br />

The Stone Age passeren de revue. Een leuke, gezellige<br />

avond gegarandeerd met Nathalie en haar topband!<br />

Brussels Philharmonic in Flagey<br />

Traditioneel nemen we onze abonnees – en andere geïnteresseerden – op<br />

sleeptouw door het Vlaamse land op zoek naar een unieke klassieke beleving.<br />

Dit jaar trekken we naar Flagey in Brussel. Dit is in eerste instantie wereldbekend<br />

door haar Studio 4, waar wekelijks tal van concerten, debatten,<br />

festivals en filmvoorstellingen worden geprogrammeerd. <strong>De</strong> ruimte heeft<br />

een uitzonderlijke architectuur en vormgeving en ook een perfecte akoestiek.<br />

Wij gaan alvast genieten van een concert van het Brussels Philharmonic, niet<br />

toevallig het orkest dat in het begin van het jaar nog een Oscar kreeg voor de<br />

filmmuziek van de film ‘The Artist’.<br />

Meer praktische gegevens ontbreken nog, maar geïnteresseerden geven dit<br />

best aan bij intekening van het abonnement. Concrete info volgt dan later.<br />

donderdag 28 maart 2013 om 20.00 uur<br />

€ 13 (abonnementsprijs)<br />

muziek<br />

CC <strong>De</strong> Biekorf, Lebbeke<br />

Bezetting:<br />

Nathalie Meskens – zang<br />

Jeroen Tilkin – piano<br />

Bart Van Lierde – bas<br />

Frank Vanweddingen – drums<br />

Judith Okon – backing vocal<br />

Elke Vandeverre – violiste<br />

Els Smedts – altvioliste<br />

Sam Faes – cellist<br />

www.nathaliemeskens.be<br />

23

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!