24.09.2013 Views

Brochure - GC De Pit

Brochure - GC De Pit

Brochure - GC De Pit

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Henk <strong>De</strong> Laat Trio<br />

met Unforgettable<br />

Het mooiste van Nat King Cole & Harry Belafonte<br />

Nat King Cole was een superster in de jaren 50 en 60<br />

van de vorige eeuw. <strong>De</strong> zoete zachte baritonklanken<br />

van deze pianist, jazzzanger en songwriter brachten<br />

menigeen toen in vervoering en zijn ook nu nog …<br />

‘Unforgettable’!<br />

Na zijn hit ‘Matilda’ begin jaren 50 breekt Harry Belafonte<br />

definitief door met het album Calypso met oa.<br />

… ‘The Banana Boat Song’.<br />

Henk <strong>De</strong> Laat is even zoet gevooisd als Nat King<br />

Cole en Harry Belafonte samen. <strong>De</strong> unieke combinatie<br />

van zijn warme stem en zijn virtuoze meesterschap<br />

op de contrabas zorgt voor het overslaan van<br />

passionele muzikale vonken van het podium naar<br />

de zaal.<br />

Samen met Dirk Schreurs op klavier en Ron van Stratum<br />

op drums en percussie brengt het Henk <strong>De</strong> Laat<br />

Trio een Nostalgia-avond die belooft bol te staan<br />

van ‘Stardust’, waarin ‘Mona Lisa’ onderweg ‘Matilda’<br />

ontmoet en in de verte ‘La Paloma’ zijn ‘cucurucucu’<br />

aanheft …<br />

Warme calypso en tropische ritmes!<br />

zaterdag 26 januari 2013 om 20.00 uur<br />

€ 14 - € 13 (red.) - € 11 (abo8/-26j)<br />

jazz<br />

ism Het Davidsfonds<br />

Eva de Roovere met<br />

Mijn Huis ‘intiem’<br />

Een nieuw seizoen, een ander geluid ...<br />

Mijn Huis ‘intiem’ is veel Eva: nummers uit het<br />

laatste album, maar ook de songs uit ‘<strong>De</strong> Jager’ en<br />

‘Over&Weer’ komen aan bod, en ze hebben voor<br />

de gelegenheid een andere jas aan.<br />

Eva <strong>De</strong> Roovere nodigt je uit voor een intiem concert.<br />

Samen met haar 2 muzikanten laat ze je binnenkijken.<br />

In gedachten, in teksten, in liedjes, in<br />

haar muziek.<br />

Welkom ...<br />

www.evaderoovere.be<br />

zaterdag 2 februari 2013 om 20.00 uur<br />

€ 16 - € 15 (red.) - € 12 (abo8/-26j)<br />

muziek<br />

© Charlie <strong>De</strong> Keersmaecker<br />

Huis van Bourgondië<br />

met Vrolijke verhalen over<br />

dode stadsvogels<br />

<strong>De</strong> poort staat open en een vreemde vogel komt<br />

naar binnen gevlogen: Tanya Hrvatin, professioneel<br />

vogelbegraafster in bijberoep. Ze heeft een koffer<br />

vol verhalen over vogels. Vogels die rond haar fladderen<br />

en dood naast haar neer vallen. Want daartoe<br />

hebben ze nogal eens de neiging.<br />

Tanya heeft anekdotes over haar eerste Erithacus<br />

Rubicola, haar gepiep in winkels, de sereniteit van<br />

een begraafplaats en Patrick van de droge voeding.<br />

Zet je gsm uit, want we willen de magnetische straling<br />

zo laag mogelijk houden. En hou je kanaries en<br />

parkieten zo ver weg als mogelijk.<br />

La Cité Moderne is een nieuw theatercollectief van<br />

actrice en theaterregisseur Janne <strong>De</strong>smet en de<br />

kunstenaars Bruno Herzeele en Elke Thuy.<br />

Het Huis van Bourgondië is een productiehuis voor<br />

theater en performance in Maastricht.<br />

Spel: Janne <strong>De</strong>smet<br />

Tekst en uitwerking: Janne <strong>De</strong>smet,<br />

Elke Thuy en Bruno Herzeele<br />

Concept, decor en kostuum: Elke Thuy<br />

en Bruno Herzeele<br />

Productie La Cité Moderne, Het Huis van<br />

Bourgondië, C-Mine Cultuurcentrum, Cultura Nova<br />

www.henkdelaat.be<br />

vrijdag 8 februari 2013 om 20.00 uur<br />

€ 13 - € 12 (red.) - € 10 (abo8/-26j) - € 8 (Speciaal -12j tarief!)<br />

14<br />

humor (van 8j tot 88j)<br />

15<br />

© Moon Saris<br />

www.huisvanbourgondie.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!