Views
5 years ago

Catalogus Cultuurhistorische Inventarisatie Erfgoedkaart ...

Catalogus Cultuurhistorische Inventarisatie Erfgoedkaart ...

Catalogus Cultuurhistorische Inventarisatie Erfgoedkaart

Catalogus Cultuurhistorische Inventarisatie Erfgoedkaart Cranendonck Bijlage behorende bij het rapport: Kempisch erfgoed in beeld. Een regionale erfgoedkaart voor de Kempen- en A2 gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden, Waalre, Valkenswaard, Cranendonck en Heeze-Leende 1

 • Page 2 and 3: Inhoud In geel nog openstaande vrag
 • Page 4 and 5: Thema’s en subthema’s die voor
 • Page 6 and 7: Door meting in de AHN zijn vervolge
 • Page 8 and 9: De geomorfologische kaart geeft ook
 • Page 10 and 11: Een totaaloverzicht van het fysisch
 • Page 12 and 13: Thema: 4 Duinen en stuifkoppen In d
 • Page 14 and 15: Thema: 5 Laagte op het Hoge Een nie
 • Page 16 and 17: Thema: 7 Beken De beken in Cranendo
 • Page 18 and 19: Het Hooge Peel Ven is te vinden in
 • Page 20 and 21: Voor het verdwenen veen is een scha
 • Page 22 and 23: Afbeelding: Woeste grond Ringselven
 • Page 24 and 25: De belangrijkste criteria die de bo
 • Page 26 and 27: De gemeente Maarheeze verloor bij d
 • Page 28 and 29: noordwesthoek Stramprooi) en de zui
 • Page 30 and 31: Gastel met de toenmalige gemeente M
 • Page 32 and 33: In het jaar 1794 werd Gastel beschr
 • Page 34 and 35: terwijl het vervolg onder Weert nog
 • Page 36 and 37: Het blijft echter de vraag of de am
 • Page 38 and 39: 3.13.1.020 Zwarteweg (Budel) De Zwa
 • Page 40 and 41: in aantocht was, aan beide zijden d
 • Page 42 and 43: Zie onder 12.3. 13.8 Plein Verbredi
 • Page 44 and 45: Afbeelding: Dorpsplein Budel 45 3.1
 • Page 46 and 47: Cultuurhistorisch- en sociaalhistor
 • Page 48 and 49: Thema: 14 Lokale wegen In Oost-Brab
 • Page 50 and 51: 3.14.1.080 Sterkselseweg bestaat no
 • Page 52 and 53:

  3.14.1.168 Burgemeester van Ginneke

 • Page 54 and 55:

  van de parochie Schoot, Antonius Ve

 • Page 56 and 57:

  Onderdeel van Budel-Dorplein. Belan

 • Page 58 and 59:

  3.15.3.064 t/m 3.15.3.070 gegraven

 • Page 60 and 61:

  Thema: 16 Molens Onder molens verst

 • Page 62 and 63:

  aangebracht en de gehele staart cr

 • Page 64 and 65:

  In 1960 kreeg de molen nog een klei

 • Page 66 and 67:

  Afbeelding: Overzichtskaart van het

 • Page 68 and 69:

  3.16.9.001 Molenvloed Hugten Bovens

 • Page 70 and 71:

  wordt, kan doordat er huizen en boe

 • Page 72 and 73:

  nog aan de vroegere aanwezigheid va

 • Page 74 and 75:

  heet het kortweg Bosch. De gehuchts

 • Page 76 and 77:

  3.17.4.005 Keunenhoek, Budel Drieho

 • Page 78 and 79:

  Heuvel is op de kadasterkaart van 1

 • Page 80 and 81:

  Thema: 18 Heerlijkheden Een typisch

 • Page 82 and 83:

  Afbeelding: Kasteel Cranendonck waa

 • Page 84 and 85:

  gemeente Maarheeze ging dienen. De

 • Page 86 and 87:

  1421 werd deze een Brabants leen. D

 • Page 88 and 89:

  Het "Boshuuske" (boshuisje) lag in

 • Page 90 and 91:

  19.8 Omgrachte hoeve Sommigen groei

 • Page 92 and 93:

  jachthuis: speciaal huis of huisje

 • Page 94 and 95:

  Afbeelding: Tuin landgoed Cranendon

 • Page 96 and 97:

  Thema: 21 De oude Akkers Het gaat h

 • Page 98 and 99:

  De volgende akkerwallen zijn in Cra

 • Page 100 and 101:

  3.21.2.051 Soerendonk, Brakenstraat

 • Page 102 and 103:

  3.21.2.139 Budel, achter t Asbroek

 • Page 104 and 105:

  3.21.3.045 Budel, Heesakker Topogr1

 • Page 106 and 107:

  Thema: 22 Ontginningen Middeleeuwse

 • Page 108 and 109:

  3.22.2.002 Het Kranenveld Zie hierb

 • Page 110 and 111:

  troon van westelijk Noord-Brabant:

 • Page 112 and 113:

  Thema: 23 De beemden De boeren gebr

 • Page 114 and 115:

  Afbeelding: Beekdal met hooilanden

 • Page 116 and 117:

  In 1343 gaf de heer van Cranendonck

 • Page 118 and 119:

  deuren is er een getoogd getralied

 • Page 120 and 121:

  Op het betreffende grenspunt paalde

 • Page 122 and 123:

  1974 herplaatst door leden van het

 • Page 124 and 125:

  wapen. KICH-locatie is geheel fouti

 • Page 126 and 127:

  in 1772 is gebouwd. Ook de klok in

 • Page 128 and 129:

  platteland hetgeen in cultuurhistor

 • Page 130 and 131:

  Herinnering aan vroegere nederzetti

 • Page 132 and 133:

  schependomszegel dat in het begin v

 • Page 134 and 135:

  3.25.3.003 Schans ten noorden van B

 • Page 136 and 137:

  kazerne is brigadestandplaats geble

 • Page 138 and 139:

  Thema: 26 Kerkelijk In de Middeleeu

 • Page 140 and 141:

  gebeeldhouwde koppen en kapitelen.

 • Page 142 and 143:

  De parochiekerk van St. Gertrudis M

 • Page 144 and 145:

  In de 19 e eeuw was deze kerk een g

 • Page 146 and 147:

  de derde geleding. Aan de linkerzij

 • Page 148 and 149:

  Afbeelding: Kerk van OLV Visitatie

 • Page 150 and 151:

  Hoge Weg maakten plaats voor leilin

 • Page 152 and 153:

  Afbeelding: Parochiekerkhof Dorplei

 • Page 154 and 155:

  en struiken op stonden. Hierdoor st

 • Page 156 and 157:

  3.26.5.004 Kruisbeeld (Nieuwstraat

 • Page 158 and 159:

  ondeskundig uitgevoerd herstel van

 • Page 160 and 161:

  Wegkapelletje Maarheezerweg 29 Bude

 • Page 162 and 163:

  3.26.7.007 Mariakapelletje Pandijk

 • Page 164 and 165:

  3.26.13.002 Nieuwe Pastorie Maarhee

 • Page 166 and 167:

  Afbeelding: Pastorie Grootschoterwe

 • Page 168 and 169:

  Weert lag niet in Staats-Brabant, d

 • Page 170 and 171:

  van het hagelkruis is waarschijnlij

 • Page 172 and 173:

  3.27.1.014 Sint Jansboom of Schutsb

 • Page 174 and 175:

  Hoort Weber, Billroth en wie niet,

 • Page 176 and 177:

  niet zo ver van de boerderij "Hoef

 • Page 178 and 179:

  3.27.9.010 Eerste school Soerendonk

 • Page 180 and 181:

  een rond raam met metalen kozijn aa

 • Page 182 and 183:

  Sagen en legenden zijn er in het ve

 • Page 184 and 185:

  genoemd wordt, was het pad dat van

 • Page 186 and 187:

  van Brabant' per 1 november 1956. O

 • Page 188 and 189:

  In 1847 kocht een zekere Jan van de

 • Page 190 and 191:

  27.22 Hotel/restaurant 3.27.22.001

 • Page 192 and 193:

  van S. van Ravesteyn. Herkenbaar is

 • Page 194 and 195:

  Thema: 28 Grondstofwinning Onder gr

 • Page 196 and 197:

  28.12 Waterputtenweg Weg langs de w

 • Page 198 and 199:

  Thema: 29 Industrieel De streek ken

 • Page 200 and 201:

  Het tweelaagse dubbelpand heeft een

 • Page 202 and 203:

  Het gebouw is geheel verdwenen en d

 • Page 204 and 205:

  kleine roeden. De noordgevel bevat

 • Page 206 and 207:

  waarvan enkele monumentale loofbome

 • Page 208 and 209:

  29.4 Fabrieksgebouw Productie- en o

 • Page 210 and 211:

  Monumentale gebouwen zijn ondermeer

 • Page 212 and 213:

  Afbeelding: Fabriek van de Kempensc

 • Page 214 and 215:

  daarom naar een speciaal ontworpen

 • Page 216 and 217:

  huisvest en als industrieterrein 'D

 • Page 218 and 219:

  Thema: 30 Woonwijken Voor een beter

 • Page 220 and 221:

  ebouwing van Dorplein wijkt opvalle

 • Page 222 and 223:

  Afbeelding: Woningcomplex Sepulchre

 • Page 224 and 225:

  D: Huizencomplex Hoofdstraat 65 t/m

 • Page 226 and 227:

  Thema: 31 Historische (steden)bouwk

 • Page 228 and 229:

  Afbeelding: woonhuis Kerkstraat 9,

 • Page 230 and 231:

  Afbeelding: woonhuis dr. Ant. Mathi

 • Page 232 and 233:

  Woonhuis Ca.1930 CHW. Nr.: ZW001-00

 • Page 234 and 235:

  Afbeelding: woonhuis Grensweg 49, B

 • Page 236 and 237:

  3.31.1.028 Hoofdstraat 109, Budel-D

 • Page 238 and 239:

  3.31.2.002 Dorpsstraat 44, Soerendo

 • Page 240 and 241:

  Afbeelding: Boerderij Molenstraat 4

 • Page 242 and 243:

  3.31.2.015 Gebroeders Looijmansstra

 • Page 244 and 245:

  Ca. 1900 Vrij gaaf voorbeeld van tr

 • Page 246 and 247:

  CHW. Nr.: BP067-000338 Gemeentelijk

 • Page 248 and 249:

  Kad. Nr.: BDL02 L 782 Gemeentelijk

 • Page 250 and 251:

  18 e en 19 e eeuw CHW: ZW001-000038

 • Page 252 and 253:

  3.31.2.067 Zitterd 2, Soerendonk La

 • Page 254 and 255:

  Midden-Steentijd (archeologisch mon

 • Page 256 and 257:

  Gemeentelijk monument 294 Afbeeldin

 • Page 258 and 259:

  3.31.5.001 Heuvel 17, Soerendonk Wo

 • Page 260 and 261:

  3.31.7.003 Karschop bij Molenstraat

 • Page 262 and 263:

  3. Inventarisatie archeologisch lan

 • Page 264 and 265:

  drinkschaal van Siegburg-aardewerk

 • Page 266 and 267:

  Toelichting Literatuur Bron Archis

 • Page 268 and 269:

  Toelichting Literatuur Bron Archis

 • Page 270 and 271:

  Beschrijving Enige tientallen vuurs

 • Page 272 and 273:

  Datum vondst 1953 Verwerving onbepa

 • Page 274 and 275:

  Literatuur Dyselinck & Van der Mark

 • Page 276 and 277:

  Toelichting ca. 700 werktuigen Lite

 • Page 278 and 279:

  Beschrijving ad100 vindplaats Woute

 • Page 280 and 281:

  Plaats Soerendonk Toponiem Naam vin

 • Page 282 and 283:

  Beschrijving bij bouwen van huis we

 • Page 284 and 285:

  Thema: 34 Begraving 34.1 Grafheuvel

 • Page 286 and 287:

  34.5 Grafveld Drie of meer dichtbij

 • Page 288 and 289:

  Datering: Prehistorie-Nieuwe Tijd.

 • Page 290 and 291:

  Thema: 36 Agrarische productie 36.1

 • Page 292 and 293:

  Thema: 38 Industrie en nijverheid 3

 • Page 294 and 295:

  Thema: 39 Depot 39.1 Depot Om uitee

 • Page 296 and 297:

  Cultuur Toelichting Philipsdaalder

 • Page 298 and 299:

  Datum vondst 15-04-2000 Verwerving

 • Page 300 and 301:

  Toponiem Naam vinder onbepaald Datu

 • Page 302 and 303:

  Bron Archis Archis nr. 30642 Uniek

 • Page 304 and 305:

  Uniek nr. 3.40.1.1064 Coördinaten

 • Page 306 and 307:

  Cultuur onbekend/n.v.t. Toelichting

 • Page 308 and 309:

  Cultuur Toelichting Literatuur Arts

 • Page 310 and 311:

  Denneboom-type Datering Vroeg-Neoli

 • Page 312 and 313:

  Uniek nr. 3.40.1.2310 Coördinaten

 • Page 314 and 315:

  Bibliografie Cranendonck Anonymus.

 • Page 316 and 317:

  Biemans, J.H.C.. Bakhuizen in Maarh

 • Page 318 and 319:

  Jaspers, H.. Douanepalen van de Adm

 • Page 320 and 321:

  Schiltmans, D.E.A.. Plangebied Dorp

Berkelland beschreven. Cultuurhistorische gebiedsbeschrijving
Berkelland beschreven. Cultuurhistorische gebiedsbeschrijving
Bijlage cultuurhistorische analyse - Gemeente Groningen
Catalogus cultuurhistorische inventarisatie gemeente Heeze-Leende
Catalogus Cultuurhistorische Inventarisatie Erfgoedkaart Oirschot
Catalogus cultuurhistorische inventarisatie gemeente Heeze-Leende
Catalogus cultuurhistorische inventarisatie gemeente Waalre
Catalogus Cultuurhistorische Inventarisatie ... - Gemeente Waalre
Catalogus cultuurhistorische inventarisatie gemeente Geldrop-Mierlo
Catalogus cultuurhistorische inventarisatie gemeente Valkenswaard
Catalogus cultuurhistorische inventarisatie gemeente Bergeijk
Catalogus Cultuurhistorische Inventarisatie ... - De grote klok
cultuurhistorische inventarisatie provincie noord-brabant gemeente ...
Archeologisch bureauonderzoek en cultuurhistorische inventarisatie ...
Cultuurhistorische inventarisatie centrum Coevorden - Planviewer
Lijst cultuurhistorisch waardevolle bebouwing en structuren ...
bouwhistorische inventarisatie - De Bombazijn
Cultuurhistorische achtergrondinformatie - Nemo
Bijlage 4 Cultuurhistorische waarden - Planviewer
Catalogus archeologische onderzoeken gemeente Heeze-Leende
Catalogus archeologische onderzoeken gemeente Bergeijk
Catalogus (pdf) - Nederlandse Grasparkieten Club