Views
5 years ago

Administratief assistent (m/v) PCE West-Vlaanderen - Favv

Administratief assistent (m/v) PCE West-Vlaanderen - Favv

Administratief assistent (m/v) PCE West-Vlaanderen -

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) zoekt Administratief assistent (m/v) PCE West-Vlaanderen Functie-inhoud • Als administratief medewerker, de administratieve taken in de dienst volgens de geldende voorschriften uitvoeren teneinde de instelling optimaal te laten functioneren. • Als onthaalmedewerker, de frontoffice van de dienst verzorgen teneinde de instelling een professioneel imago te laten uitstralen. • Als secretariaatsmedewerker, het secretariaat van een persoon of een dienst (mee-)beheren teneinde deze persoon in optimale omstandigheden zijn functie te laten uitoefenen. • Als geschillenbeheerder, eenvoudige en/of routinematige klachten en geschillen snel afhandelen teneinde de klant/burger snel en efficiënt een oplossing te bieden. • Als klassementsbeheerder, beheren van het klassement teneinde de toegang tot alle dossiers op een efficiënte manier te laten verlopen. • Als data-invoerder, coderen en invoeren van gegevens in geautomatiseerde bestanden teneinde verdere exploitatie van de gegevens te faciliteren. • Als assistent organisator, op een projectmatige manier instaan voor de praktische organisatie van vergaderingen, manifestaties, colloquia, activiteiten, bijeenkomsten teneinde deze op een professionele en efficiënte manier te laten plaatsvinden.

Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
jobstudent administratief ondersteuner (m/v) - Jobpunt Vlaanderen
administratief medewerker - jobstudent (m/v) - Jobpunt Vlaanderen
Autocontrole - Favv
Controleurs sector distributie(m/v) PCE LIMBURG - Favv
(Microsoft PowerPoint - 2013_02_27_point6_COMCON_nl ... - Favv
stand van zaken - Favv
Administratief medewerker (m/v)
Titel presentatie - Favv
Bijkomende proef m Voor het Federaal Agentscha mende ... - Favv
(Microsoft PowerPoint - jaarverslag 2012 - Raadgevend comit ... - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv
Jaarverslag 2001 - Favv
Vlaamse overheid Administratief medewerker GSB (M/V) - Jobpunt ...
Functieomschrijving Technisch assistent hydrograaf (niveau D) m/v ...
Businessplan 2009-2011 - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Vacature Administratief medewerker M/V - Bouw met Polen
Stand van zaken brucellose 2012 - Favv
ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (CRM) - POM West-Vlaanderen
ASSISTENT (M/V) - DIENST ONTHAAL - Lokale Politie
MEDISCH MILIEUDESKUNDIGE (M/V) - Jobpunt Vlaanderen
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen ... - Favv
Werking van het FAVV en de Provinciale Controle-Eenheden (PCE)
TAALADVISEUR (M/V) - Jobpunt Vlaanderen
VACATURETEKST Technisch assistent hydrograaf (niveau D) - m/v ...
Het kernproces van het Belgische Federaal Agent- schap ... - Favv