Studiemateriaal - KU Leuven

kuleuven.be

Studiemateriaal - KU Leuven

Deze steekkaart maakt deel uit van het boek "Steekkaarten doceerpraktijk" van Mieke Clement en Lies Laga (Eds.),

uitgegeven door Garant.

- er voldoende rekening wordt gehouden met het verschil in expertniveau tussen studenten en docenten:

studenten hebben vaak expliciete verduidelijking nodig die voor een expert overbodig is.

• Worden vaktermen of vakspecifieke begrippen duidelijk en gestructureerd aangebracht?

• Zijn er duidelijke voorbeelden?

• Is er aandacht voor misvattingen, nuances, verschillend gebruik in diverse disciplines?;

- er een goede samenhang tussen onderdelen bestaat, en een consistent woord-, beeld- en symboolgebruik

wordt gehanteerd, en

- verduidelijkende samenvattingen, expliciete studieaanwijzingen, opdrachten en schema’s studenten

helpen inhouden te verwerken.

Wie kiest voor multimediaal studiemateriaal (combinatie van tekst, geluids- en beeldmateriaal) kan

met de volgende aandachtspunten rekening houden:

- De verschillende informatie-elementen moeten goed geïntegreerd en complementair zijn. Redundantie

van informatie moet worden vermeden omdat dit tot verwarring en een hogere belasting kan

leiden voor de studenten.

- Wanneer er toelichting moet worden verschaft bij beelden die processen weergeven, gebeurt dit

best verbaal (stemopname).

- Illustraties in tekst zijn voornamelijk behulpzaam als tekst en illustratie een duidelijke band met

elkaar hebben en de beelden dicht bij de overeenkomstige tekst staan. Dit pleit eerder voor het

geïntegreerd aanbieden van tekst en beeld, dan afzonderlijk.

- Studenten leren beter met multimedia wanneer zij zelf het tempo van afspelen kunnen bepalen.

Wil je er meer over weten?

Kallenberg, A.J, e.a. (2000). Leren en doceren in het hoger onderwijs. p175-182. Utrecht

Elen, J. , Lowyck, J., & Van den Branden, J. (1991). Ontwikkelen van schriftelijk studiemateriaal.

Leuven.

Elen, J. & Laga, E. (Eds) (2002). Muizen in het auditorium. Antwerpen-Apeldoorn.

OOF-project (2004). Werkbare indicatoren, Fiche Studiemateriaal.

More magazines by this user
Similar magazines