11.05.2014 Views

Studiegids PUC 2013-2014 - Open Universiteit Nederland

Studiegids PUC 2013-2014 - Open Universiteit Nederland

Studiegids PUC 2013-2014 - Open Universiteit Nederland

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Studiegids</strong><br />

<strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

Pre University<br />

College<br />

Studieoriëntatie voor VWO-studenten<br />

<strong>Open</strong> <strong>Universiteit</strong><br />

www.ou.nl


STUDIEGIDS <strong>2013</strong>-<strong>2014</strong><br />

VWO-studenten


Inhoud<br />

01 Voorwoord<br />

02 Pre University College (<strong>PUC</strong>)<br />

bij de <strong>Open</strong> <strong>Universiteit</strong><br />

03 Cursusprogramma<br />

04 Aan de slag met studeren<br />

06 Tentamen<br />

08 Cursusbeschrijvingen<br />

Studeren als een echte student<br />

Als vwo’er in de bovenbouw ben je bezig om je voor te bereiden op een volgende<br />

studie. Tot nu toe was je lessenpakket redelijk algemeen ook al heb je<br />

inmiddels vakken laten vallen die minder geschikt voor je waren. Je hebt aan<br />

het einde van het derde jaar een profiel gekozen.<br />

Maar hoe gaat het straks na je eindexamen, ga je dan beginnen met een studie<br />

aan een universiteit of aan een hogeschool. Weet je al welke richting je uit wil?<br />

Waarschijnlijk twijfel je nog en weet je niet welke studie eigenlijk bij je past. Het<br />

valt ook niet mee om een studiekeuze te moeten maken als je nog weinig kennis<br />

hebt van de werkelijke inhoud van een studierichting.<br />

Als je een studierichting hebt gekozen is het ook net zo belangrijk om een idee<br />

te hebben wat het studeren nu precies in houdt. Hoe gaat dat straks? Moet je<br />

veel zelf doen? Krijg je roosters? Hoe gaat dat met de studiepunten in het eerste<br />

jaar? Hoe hoog is het tempo? Hoe moet ik eigenlijk leren? Er komen straks veel<br />

nieuwe dingen op je af en het kan prettig zijn als je dit al eens hebt ervaren.<br />

Om goed voorbereid aan je nieuwe toekomst te beginnen is het mogelijk om<br />

met de <strong>Open</strong> <strong>Universiteit</strong> al vóór je eindexamen een klein stukje aan een universiteit<br />

proberen te studeren. Zo kun je kennismaken met het academische<br />

niveau en proeven van de vakinhoud. Maar je leert vooral zelfstandig te studeren<br />

en je studietijd in te plannen.<br />

Het is overigens niet niks: als zestien- of zeventienjarige aan universitair onderwijs<br />

beginnen is een hele uitdaging. Je zult discipline moeten hebben en<br />

hard moeten werken. Maar daar tegenover staat dat je goed kunt oefenen in de<br />

vaardigheden die nodig zijn om succesvol te zijn in het hoger onderwijs.<br />

Wat is nu precies de bedoeling? Bij de <strong>Open</strong> <strong>Universiteit</strong> zijn de wetenschappelijke<br />

opleidingen verdeeld over een vastgesteld aantal modulen. Als vwoleerling<br />

heb je gelegenheid om een cursus van één module uit het bachelorprogramma<br />

te bestuderen. Je krijgt exact dezelfde stof en tentamens als de<br />

reguliere studenten. Het echte werk dus.<br />

De cursussen waaruit je kunt kiezen staan verderop genoemd. Ze zijn oriënterend<br />

op het vakgebied en passen bij de profielen die gelden voor het vwo.<br />

Studeren aan de <strong>Open</strong> <strong>Universiteit</strong> kan waar en wanneer je wilt, je hoeft<br />

niet naar colleges te gaan en je hebt online contact met docenten en<br />

medestudenten.<br />

Deze zelfstudiemethode vergt wel een doorzettingsvermogen. Je moet zelf<br />

zorgen voor de stok achter de deur. Maar als je eenmaal deze ervaring hebt<br />

opgedaan kun je vol vertrouwen op naar je (studie) toekomst!<br />

Ik wens je veel studiesucces!<br />

Prof. Mr. Anja Oskamp<br />

rector magnificus<br />

<strong>Open</strong> <strong>Universiteit</strong><br />

1


Pre University College (<strong>PUC</strong>)<br />

bij de <strong>Open</strong> <strong>Universiteit</strong><br />

De <strong>Open</strong> <strong>Universiteit</strong> is de enige (afstands)universiteit in <strong>Nederland</strong> waarbij iedereen in eigen tempo kan<br />

studeren. Dit betekent een grote vrijheid voor een student om toch andere verplichtingen, zoals school/<br />

studie, sport of werk te kunnen blijven doen.<br />

De <strong>Open</strong> <strong>Universiteit</strong> mag in principe alleen studenten vanaf 18 jaar wetenschappelijke bachelor- en masteropleidingen<br />

aanbieden op academisch niveau in een aantal vakgebieden. Deze opleidingen zijn verdeeld over afzonderlijke cursussen.<br />

Elke cursus wordt apart bestudeerd en getentamineerd. Een cursus van één module heeft een studieomvang van<br />

ongeveer 100/120 studie-uren en vertegenwoordigt normaliter 4,3 studiepunten. Alle Europese universiteiten hanteren<br />

hetzelfde waarderingssysteem en dat maakt het uitwisselen met een andere universiteit gemakkelijker.<br />

Voor vwo-scholen maakt de <strong>Open</strong> <strong>Universiteit</strong> een uitzondering en biedt in samenwerking met de school de<br />

bovenbouwleerlingen alvast de mogelijkheid ook een module te bestuderen als oriëntatie op de toekomstige studie.<br />

Studeren via internet<br />

Studeren bij de <strong>Open</strong> <strong>Universiteit</strong> doe je niet in de les maar thuis of samen met andere studenten. Het cursusmateriaal<br />

is speciaal ontwikkeld voor zelfstudie. Het is alsof in de teksten de docent aan het woord is. Het lijkt misschien saai en<br />

eenzaam, toch studeer je niet helemaal alleen. Je komt weliswaar niet in een collegezaal maar de <strong>Open</strong> <strong>Universiteit</strong> heeft<br />

in het hele land studiecentra waar bij sommige cursussen begeleidingsbijeenkomsten worden georganiseerd. Op deze<br />

bijeenkomsten ontmoet je andere studenten die dezelfde cursus bestuderen. Maar het meest wordt er gebruik gemaakt<br />

van internet. Als student krijg je toegang tot Studienet. Studienet is een besloten elektronische leeromgeving en daar<br />

staat alle informatie die je nodig hebt bij je studie. Je kunt er zelf documenten plaatsen en delen met anderen. Zo maak je<br />

kennis met je medestudenten en kun je ervaringen uitwisselen.<br />

Verkeerd profiel gekozen?<br />

Het is natuurlijk mogelijk dat je een profiel hebt gekozen maar nu toch constateert dat je een bepaald vak niet in je pakket<br />

hebt zitten of onvoldoende beheerst terwijl je het eigenlijk wel nodig hebt als voorkenniseis bij je vervolgstudie. Voor de<br />

vakken Biologie, Natuurkunde, Scheikunde en Wiskunde is het mogelijk bij de <strong>Open</strong> <strong>Universiteit</strong> tentamen af te leggen<br />

om alsnog je kennis te kunnen aantonen of bij te spijkeren. Je kunt zowel de voorbereidingscursus volgen en daarna<br />

tentamen doen, maar je kunt ook alleen de cursus volgen of alleen tentamen doen.<br />

www.ou.nl/voorbereidingscursussen en www.voortentamen.nl<br />

Hoogbegaafde jonge studenten<br />

Pre University College (<strong>PUC</strong>) is er speciaal voor leerlingen in het voortgezet onderwijs waarvan de leerkrachten aangeven<br />

dat het bestuderen van een universitaire cursus een aanvulling is in de persoonlijke ontwikkeling. Het komt regelmatig<br />

voor dat er leerlingen zijn die ver vooruit lopen vanwege hun hoogbegaafdheid en niet voldoende leerstof ter beschikking<br />

hebben. Voor deze leerlingen is het mogelijk individueel te bekijken welke cursus het beste aansluit aan de leerbehoefte.<br />

Dit hoeft niet uitsluitend een cursus uit het programma van het Pre University College (<strong>PUC</strong>) te zijn, want maatwerk kan<br />

een betere oplossing zijn. Voorop staat dat er met plezier wordt gestudeerd en het een uitdaging blijft om de eigen<br />

competenties goed te benutten. Neem voor meer informatie hier over contact op via de <strong>PUC</strong> contactpersonen:<br />

Agnes.Hempenius@ou.nl (Prov. Groningen e.o.), Karin.deKruif@ou.nl (Prov. Friesland en Drenthe) of met studiecentrum<br />

Groningen: www.ou.nl/Groningen<br />

Kosten en aanmelden<br />

Een cursus bij de <strong>Open</strong> <strong>Universiteit</strong> kost € 294,- per module. Dit is inclusief studiemateriaal, begeleiding bij de cursus<br />

en 3 tentamenkansen. Je mag 14 maanden over de cursus doen. Als je graag een cursus wilt bestuderen, dan kun<br />

je je aanmelden door het formulier in te vullen en te ondertekenen. Daarnaast hebben wij een kopie van je geldig<br />

identiteitsbewijs (voor én achterzijde) nodig om je inschrijving geldig te maken. Beiden kun je afgeven op school. De<br />

school zorgt dat de aanmelding wordt verzonden. Betaling van het cursusgeld zal via de school verlopen.<br />

2


Cursusprogramma <strong>2013</strong>-1204<br />

In onderstaand overzicht staat een selectie van cursussen van de diverse faculteiten. In overleg met de<br />

faculteiten zijn deze cursussen uitgekozen omdat zij een oriëntatie op het vakgebied vormen en in het begin<br />

van de bacheloropleiding voorkomen. Bovendien is er gekeken of de onderwerpen aansprekend zijn voor<br />

jonge studenten.<br />

Cultuur en Maatschappij<br />

B29121 Politicologie* CBI - mc zelf datum bepalen<br />

C01221 Wetenschapsleer CBI - mc zelf datum bepalen<br />

C08321 Stedenbouw. De vroegmoderne stad in de <strong>Nederland</strong>en CBI - mc zelf datum bepalen<br />

C10311 Expressionisme CBI - mc zelf datum bepalen<br />

C19111 Kijken naar Amerika* Opdracht volgens afspraak<br />

C27231 Bewegend beeld Opdracht volgens afspraak<br />

R12221 Rechtsgeschiedenis 1 CBI - mc zelf datum bepalen<br />

S11131 Inleiding in de arbeids- en organisatiepsychologie* CBI - mc zelf datum bepalen<br />

R28231 Rechtsfilosofie CBI - mc zelf datum bepalen<br />

S09241 Sociale psychologie* CBI - mc zelf datum bepalen<br />

Economie en Maatschappij<br />

B05111 Marketing CBI - ov zelf datum bepalen<br />

B08111 Inleiding strategie Schriftelijk feb <strong>2014</strong> – apr <strong>2014</strong> – aug <strong>2014</strong><br />

B09111 Management accounting CBI - mc zelf datum bepalen<br />

B26121 Productiemanagement* CBI - mc zelf datum bepalen<br />

B29121 Politicologie CBI - mc zelf datum bepalen<br />

B34111 Administratieve organisatie CBI - mc zelf datum bepalen<br />

E01131 Inleiding in de <strong>Nederland</strong>se economie CBI - mc zelf datum bepalen<br />

S11141 Inleiding in de arbeids- en organisatiepsychologie* CBI - mc zelf datum bepalen<br />

Natuur en gezondheid<br />

N11111 Natuurkunde voor milieuwetenschappen<br />

onbekend<br />

N13121 Levenswetenschappen 1: evolutie Schriftelijk apr <strong>2014</strong> - aug <strong>2014</strong> - nov <strong>2014</strong> - apr 2015<br />

N32221 Gedragsbiologie Opdracht volgens afspraak<br />

N47111 Scheikunde voor milieuwetenschappen 1* Schriftelijk febr <strong>2014</strong> - jun <strong>2014</strong> - aug <strong>2014</strong><br />

S25221 Inleiding in de neuropsychologie en psychofarmacologie onbekend<br />

S60331 Inleiding in de gezondheidspsychologie* CBI - mc zelf datum bepalen<br />

Natuur en techniek<br />

N11111 Natuurkunde voor milieuwetenschappen<br />

N32221 Gedragsbiologie Opdracht volgens afspraak<br />

N47111 Scheikunde voor milieuwetenschappen 1* CBG - mc+ov jun <strong>2014</strong> - aug <strong>2014</strong> - jan 2015 -jun 2015<br />

T25121 Objectgeoriënteerd programmeren in Java 1 Schriftelijk feb <strong>2014</strong> – jun <strong>2014</strong> – nov <strong>2014</strong> – feb 2015<br />

T28141 Inleiding informatica CBI - mc zelf datum bepalen<br />

T38121 Webcultuur Schriftelijk feb <strong>2014</strong> – apr <strong>2014</strong> – aug <strong>2014</strong> – feb 2015<br />

* Engelstalige boeken of teksten zijn onderdeel van de cursus<br />

3


Aan de slag met studeren<br />

Het moeilijkst van het zelfstandig bestuderen van een cursus is je houden aan je voornemen om te gaan<br />

studeren. Op school betekent uitstelgedrag meestal laatste-minuten-werk. Bij zelfstandig studeren leidt<br />

uitstellen tot afstellen. Er is namelijk geen exacte deadline. Het doel om een eindresultaat te halen gaat<br />

gepaard met een flinke dosis zelfdiscipline. Je doet het voor jezelf.<br />

Studieplanning<br />

Om je een steuntje in de rug te geven adviseren wij je op voorhand een reële studieplanning te maken. Kijk als eerste naar<br />

de mogelijke tentamendata. Verwerk alle drie de tentamenkansen in je plan. Hou vooral rekening met proefwerkweken<br />

en andere periodes waarbij je schooltaken veel tijd vragen. Ga daarna rekenen hoeveel studie-uren je per week moet<br />

reserveren om je planning te halen. Een cursus vraagt 100-120 studie-uren. Deze tijdsplanning kun je al maken vóór je<br />

besluit daadwerkelijk te starten bij het Pre University College (<strong>PUC</strong>). Je weet dan van te voren of je het komende jaar ook<br />

echt tijd hiervoor hebt.<br />

Als je hebt besloten een cursus te gaan bestuderen kun je naast de tijdsplanning een inhoudelijke planning maken. Neem<br />

je studieboeken er bij en verdeel de inhoudsopgave(n) over je beschikbare studietijd. Het fijne van een inhoudelijke<br />

planning is dat je kunt afvinken wat je al hebt gehad. Je krijgt zo ook een goed inzicht van je eigen inschattingsvermogen,<br />

klopt het aantal ingeschatte studie-uren per onderdeel?<br />

Lever deze studieplanning ook in bij je mentor, zo kunnen jullie samen vinger aan de pols houden bij de studievoortgang.<br />

Studiebegeleiding<br />

De cursussen zijn ontwikkeld om zelfstandig te bestuderen met behulp van de elektronische leeromgeving Studienet.<br />

Zodra je een studentnummer hebt ontvangen kun je hier voor inloggen. Bij aanvang van je cursus ontvang je van ons een<br />

handleiding om je op weg te helpen.<br />

Studienet gebruik je om contact te onderhouden met de cursusdocent. Het is verstandig meteen bij aanvang even contact<br />

te zoeken met de betreffende docent en je bekend te maken. Want bij zelfstandig studeren hoort het initiatief voor<br />

studiebegeleiding bij jezelf. Je kunt alles wat je wilt weten over de studiestof vragen. Op Studienet staat alle benodigde<br />

info over jouw cursus bij elkaar. Het is jouw werkplek en van daaruit kun je ook communiceren met medestudenten die<br />

dezelfde cursus bestuderen.<br />

Leren studeren<br />

Je staat helemaal aan het begin van een nieuwe manier van studeren. Voor het studeren in een vervolgopleiding worden<br />

andere vaardigheden van je gevraagd dan op de middelbare school. Je moet leren plannen, je volgt colleges en geen<br />

lesrooster. Je moet veel lezen, samenvattingen maken, voorbereiden, presenteren, schrijven en tentamens afleggen etc.<br />

Omdat we bij de <strong>Open</strong> universiteit weten hoe lastig dat kan zijn hebben we allerlei hulpmiddelen en (online) workshops<br />

om je hierin te ondersteunen. Deze online Studiecoach en nog meer onderdelen bieden wij aan op Studieplaza.<br />

Ga hier vooral mee aan de slag want alle vaardigheden die je nu aanleert kun je straks uitstekend gebruiken als je moet<br />

gaan studeren voor je eindexamen!<br />

www.studieplaza.ou.nl<br />

4


Wat kun je verder zelf nog doen?<br />

Onze ervaring is dat onderling contact tussen studenten de beste studiestimulans is. Je medestudenten, al dan niet van je<br />

eigen school, komen waarschijnlijk dezelfde obstakels tegen.<br />

Neem contact op met andere studenten en geef elkaar regelmatig door hoe je vordert met de studie. Dit maakt het<br />

studeren veel leuker en je leert nieuwe mensen kennen die dezelfde interesses hebben als jij.<br />

Maak samen met de mentor van je school een vaste afspraak om te bekijken hoe de studie verloopt. Ben eerlijk tegen jezelf<br />

en zeg niet dat het prima gaat terwijl je weet dat je eigenlijk niet goed opschiet. Het helpt als je je mentor van je school een<br />

samenvatting geeft van het onderdeel dat je bestudeerd hebt. Bovendien onthoud je de stof veel beter als je iemand anders<br />

kort maar krachtig moet vertellen waar iets over gaat.<br />

“Wie gaat nu vrijwillig nog eens extra<br />

100 uur studeren? Ik dus. Het is gewoon<br />

hartstikke leuk. De inhoud vind ik heel<br />

interessant. Eigenlijk wil ik nu ook wel<br />

weten of ik een voldoende haal bij het<br />

tentamen. Dan weet ik zeker dat studeren<br />

aan een universiteit me gaat lukken, ik<br />

heb het nota bene al gedaan!”<br />

5


Tentamen<br />

Wanneer je door de studiestof heen bent wil je natuurlijk weten of je het goed hebt gedaan. Je gaat de<br />

cursus afronden en hoopt op een goed resultaat. We bieden verschillende vormen van tentamens aan, zie<br />

de bijgaande tabel voor de uitleg. Je hebt drie keer de kans om op tentamen te gaan en een goed resultaat<br />

te halen. Probeer je aan je planning te houden en ga op tentamen. Ook als je twijfelt of je voldoende bent<br />

voorbereid is het zinvol om te gaan. Je leert heel erg veel van de vraagstelling en de mogelijke antwoorden.<br />

Als je slaagt, dan heb je het fantastisch gedaan; als je niet slaagt weet je wel heel goed waar dat aan ligt en<br />

waar je aan moet gaan werken. Je hebt daarna nog twee keer de kans om wel te slagen.<br />

Tentamenvormen<br />

CBI – mc<br />

(computergebaseerd individueel tentamen met multiplechoice-vragen)<br />

Je ontvangt een selectie vragen uit een totale database. Elke student krijgt een andere selectie. Je maakt het tentamen aan een computer in<br />

het studiecentrum. Na dit tentamen krijg je meteen je voorlopige uitslag te zien.<br />

Aanmeldtermijn: Uiterlijk 14 dagen voor de tentamendatum<br />

Je meld je voor een tentamen aan via je school mentor<br />

CBI – ov<br />

(computergebaseerd individueel tentamen met open vragen)<br />

Je ontvangt een casus waarbij je open vragen moet beantwoorden. Elke student krijgt een andere casus. Je maakt het tentamen aan een<br />

computer in het studiecentrum.<br />

Aanmeldtermijn: Uiterlijk 14 dagen voor de zelf gekozen tentamendatum<br />

Je meld je voor een tentamen aan via je school mentor<br />

CBG – ov<br />

(computergebaseerd groepstentamen met open vragen)<br />

Je ontvangt open vragen. Alle studenten krijgen dezelfde vragen. Je maakt het tentamen aan een computer in het studiecentrum.<br />

Aanmeldtermijn: Uiterlijk 1 maand voor de vaste tentamendatum<br />

Je meld je voor een tentamen aan via je school mentor<br />

CBG –mc+ov<br />

(computergebaseerd groepstentamen met multiplechoice en open vragen)<br />

Je ontvangt een combinatie van open vragen met multiplechoice vragen. Alle studenten krijgen dezelfde vragen. Je maakt het tentamen aan<br />

een computer in het studiecentrum.<br />

Aanmeldtermijn: Uiterlijk 1 maand voor de vaste tentamendatum<br />

Je meld je voor een tentamen aan via je school mentor<br />

Schriftelijk<br />

Je ontvangt een tentamen met gesloten vragen (multiplechoice en/of juist-onjuist vragen) en/of open vragen. Alle studenten krijgen dezelfde<br />

vragen. Je maakt het tentamen op papier in het examenlokaal van het studiecentrum.<br />

Aanmeldtermijn: Uiterlijk 1 maand voor de vaste tentamendatum<br />

Je meld je voor een tentamen aan via je school mentor<br />

Opdracht<br />

Je opdracht kan bestaan uit een werkstuk, practicum, paper of een casus.<br />

Aanmeldtermijn: Met de examinator spreek je af wanneer je opdracht moet worden ingeleverd.<br />

Je meld je voor een tentamen aan via je school mentor<br />

6


Aanmelden voor het tentamen<br />

Bij het Pre University College (<strong>PUC</strong>) geldt een aparte aanmeldprocedure. Je aanmeldformulier kun je vinden op de<br />

website. Vul deze altijd in samen met de mentor van je school. Print het formulier en lever dit bij het Studiecentrum<br />

Groningen in bij contactpersoon Agnes Hempenius en/of bij Karin de Kruif contactpersoon Studiecentra Leeuwarden<br />

en Emmen. Kijk van tevoren ook goed op de website van de studiecentra Emmen, Groningen en Leeuwarden op welke<br />

dagen en tijdstippen de tentamens worden afgenomen. Let bovendien goed op de aanmeldtermijnen!<br />

Haal ik dat tentamen wel?<br />

Als voorbereiding op je tentamen kun je als eerste de oefententamens maken die in het cursusmateriaal zijn opgenomen<br />

of op Studienet staan. Hierdoor heb je zelf al een idee of je kennis genoeg hebt voor het tentamen. Maar wil je toch beter<br />

voorbereid op tentamen gaan, ga dan kijken bij de Studiecoach op Studieplaza. Daar vind je allerlei tips en krijg je een<br />

inzicht in de mogelijke valkuilen. Je kun je natuurlijk ook aanmelden voor één van de tentamentrainingen die regelmatig<br />

in de studiecentra voor studenten georganiseerd worden.<br />

Als je dan op tentamen gaat, laat je dan niet uit het veld slaan als het niet meteen goed gaat. Het is natuurlijk een<br />

teleurstelling als je met onvoldoende resultaat het gebouw verlaat. Vergeet niet<br />

dat je erg vroeg aan een universiteit studeert en nog niet eens eindexamen hebt<br />

gedaan. Ook van een te laag resultaat leer je ontzettend veel. Je weet precies<br />

waar het mis ging en dan kun<br />

je daar al je aandacht aan besteden voor de volgende tentamenkans.<br />

Geslaagd!<br />

Ben je geslaagd voor je tentamen dan mag je met recht trots zijn op jezelf.<br />

Aan het einde van de 14 maanden ontvang je hiervoor een verklaring van het<br />

College van bestuur, ondertekend door de rector van de <strong>Open</strong> universiteit.<br />

Het Pre University College (<strong>PUC</strong>) organiseert jaarlijks een <strong>PUC</strong> uitreiking samen<br />

met de deelnemende scholen. Dus je ontvangt je certificaat op de eerstvolgende<br />

<strong>PUC</strong> uitreiking.<br />

Op de verklaring staat de titel van de cursus en de zwaarte van de studielast<br />

vermeld. Bij de aanmelding voor een vervolgstudie kun je met deze verklaring<br />

aantonen dat je serieus aan de slag bent gegaan met je studieoriëntatie. Je hebt<br />

nota bene aantoonbare studie-ervaring op academisch niveau!<br />

“Ik dacht eerst: waar ben ik aan begonnen.<br />

Maar het hielp om te weten dat mijn<br />

medestudenten hetzelfde dachten. We<br />

hebben contact gehouden en bereiden ons<br />

tegelijkertijd voor op het tentamen. Ik durf<br />

het eigenlijk niet te bekennen maar deze<br />

manier van studeren smaakt gewoon naar<br />

meer!”<br />

7


Cursusbeschrijvingen<br />

Faculteit Cultuurwetenschappen<br />

Wetenschapsleer<br />

Cursuscode: C01221<br />

Inhoud<br />

In de cursus Wetenschapsleer wordt een integrale benadering<br />

van de wetenschappen gepresenteerd. Klassieke wetenschapsfilosofische<br />

vragen vormen het vertrekpunt: Wat<br />

is wetenschap? Waarop is de geldigheid van wetenschappelijke<br />

kennis gebaseerd? Hoe komt wetenschap tot stand?<br />

Moeten er grenzen gesteld worden aan de wetenschap?<br />

Bij de beantwoording wordt echter niet alleen een beroep<br />

gedaan op de filosofie maar ook op de wetenschapsgeschiedenis,<br />

de wetenschapssociologie en de wetenschapsantropologie.<br />

Je bestudeert in de cursus de relatie tussen<br />

wetenschap en werkelijkheid, tussen theorie en empirie en<br />

de relatie tussen wetenschap, techniek en maatschappij.<br />

Belangrijke stromingen en denkers die daarbij worden<br />

besproken zijn onder andere(n): het logisch empirisme, de<br />

theorieën van Popper, Lakatos, Kuhn, het wetenschappelijk<br />

realisme, het sociaal constructivisme en Latours wetenschapsantropologie.<br />

In het onderdeel over de relatie tussen<br />

wetenschap, techniek en maatschappij wordt onder andere<br />

aandacht besteed aan de opvattingen van Foucault en aan<br />

de ontwikkeling van vrouwenstudies. In de cursus wordt<br />

ook de discussie over de eenheid van wetenschap gepresenteerd.<br />

Daarbij staat de moderne, empirisch-analytische<br />

natuurwetenschap tegenover de mens- en cultuurwetenschappen<br />

en tegenover de biologie. Gaandeweg zal blijken<br />

dat ook ten aanzien van de wetenschap rotsvaste garanties<br />

en zekerheden een illusie zijn. Bezinning op wetenschap is<br />

geen overbodige luxe. Ook omdat de wetenschappen niet<br />

alleen zichzelf sturen, blijft een permanente en breed georiënteerde<br />

reflectie op wetenschappelijke kennis wenselijk<br />

en zelfs noodzakelijk. Deze cursus zet je aan tot reflectie<br />

op het bedrijven van wetenschap.<br />

Na bestudering kun je een zelfstandig oordeel formuleren<br />

over de verhoudingen tussen de wetenschappen onderling<br />

en de complexe relatie tussen de wetenschap en de<br />

samenleving.<br />

Leerdoelen<br />

Vanuit een breed perspectief aandacht besteden aan de<br />

eigen aard en functie van wetenschappelijke kennis in<br />

onze maatschappij.<br />

Cursusmateriaal<br />

De cursus bestaat uit het cursusboek Wetenschapsleer en<br />

een dvd. Deze dvd dient ter ondersteuning van de tekst<br />

in het cursusboek, maar maakt geen onderdeel uit van de<br />

tentamenstof.<br />

Tentamenvorm<br />

Computergebaseerd individueel tentamen met<br />

meerkeuzevragen.<br />

www.ou.nl/studieaanbod/C01221<br />

8


Faculteit Cultuurwetenschappen<br />

Stedenbouw. De vroegmoderne stad in<br />

de <strong>Nederland</strong>en<br />

Cursuscode: C08321<br />

Inhoud<br />

De stad is de zichtbare staalkaart van onze cultuur. Hoe die<br />

expliciet gelezen moet worden, is het onderwerp van de<br />

cursus Stedenbouw. Daarbij ga je eerst heel praktisch te<br />

werk. In het prachtig uitgevoerde Kaartendeel zijn historische<br />

kaarten van steden in <strong>Nederland</strong> en België uit de<br />

zestiende en zeventiende eeuw opgenomen, die je dankzij<br />

de opgaven in het Systematisch deel leert lezen en op<br />

geografische kenmerken leert duiden. Kadaster- en recente<br />

kaarten, luchtfoto’s en videobeelden voeren je naar de stad<br />

van nu. Deze praktijk wordt verdiept in teksten over de<br />

ontwikkeling van de stad in de <strong>Nederland</strong>en tot aan 1900,<br />

toen de binding met de historisch gegroeide invulling van<br />

het land definitief werd verlaten.<br />

Bovendien heb je het Practicum Stedenbouw op dvd ter<br />

beschikking, op grond waarvan weer andere, nu interactieve<br />

opgaven uitgewerkt kunnen worden tot en met het<br />

samenstellen van ‘tentoonstellingen’ over stedenbouwkundige<br />

onderwerpen aan toe.<br />

De cursus heeft de geschiedenis van de stad als fysieke<br />

structuur tot onderwerp, haar gebouwen en de stedenbouw<br />

zelf, alsook de relatie met de regio en andere steden<br />

en het verstedelijkingsproces op ‘nationaal’ niveau. Het<br />

spanningsveld tussen ideaal en werkelijkheid wordt nadrukkelijk<br />

verkend.<br />

Na deze cursus zal geen enkel bezoek aan een historische<br />

binnenstad meer hetzelfde zijn.<br />

Cursusmateriaal<br />

- Tekstboek: Visser (red.), Stedenbouw Systematisch deel<br />

(OU, 2011).<br />

- Bronnenboek: Visser (samensteller), Stedenbouw<br />

Kaartendeel (OU, 2007).<br />

Tentamenvorm<br />

Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen.<br />

www.ou.nl/studieaanbod/C08321<br />

“Ik maak graag werkstukken, maar wist<br />

niet dat ik er zo goed in was. Voor de<br />

eindopdracht kreeg ik een 8! Een heel fijn<br />

gevoel.”<br />

Leerdoelen<br />

Hoofddoel van de cursus is de studenten in te leiden in de<br />

stedengeschiedenis van de <strong>Nederland</strong>en, zij het als ruimtelijk<br />

gegeven. Kennis en inzicht in de ruimtelijke ontwikkeling<br />

en materiële verschijningsvorm vanaf circa 1500 tot<br />

1900 wordt nagestreefd.<br />

9


Faculteit Cultuurwetenschappen<br />

Expressionisme<br />

Cursuscode: C10311<br />

Inhoud<br />

Deze cursus is toegespitst op een van de stilistische<br />

pijlers van de moderne kunst van de 20e eeuw: het<br />

expressionisme. In het algemeen verstaat men onder<br />

‘expressionisme’ een specifieke Duitse bijdrage aan de<br />

beeldende kunst van de vorige eeuw. In deze cursus echter<br />

krijgt dit begrip een ruimere betekenis.<br />

De cursus presenteert het expressionisme als een<br />

stroming in de Duitse kunst in de periode 1908-1924<br />

én als een stijl waarvan zich in de loop van de 20e<br />

eeuw verschillende groepen van kunstenaars hebben<br />

bediend: fauvisten, expressionisten, Cobra-kunstenaars,<br />

abstract-expressionisten en de neo-expressionisten.<br />

Kenmerkend voor het expressionisme is de cultivering<br />

van emotionaliteit. In de beeldende kunst ligt het accent<br />

op de weergave van de innerlijke visie van de kunstenaar<br />

op zijn omgeving: het stadsleven, de natuur, vrienden en<br />

verwanten. Enkele belangrijke conventionele regels van<br />

de kunst werden afgewezen ten gunste van technieken<br />

en vormen die als ‘primitief’ werden beschouwd. In de<br />

westerse kunstgeschiedenis zagen de expressionisten<br />

verwante geesten in de kunstenaars van de gotiek, in<br />

schilders als El Greco en Matthias Grünewald, in meer<br />

recente schilders als Vincent van Gogh, Paul Gauguin<br />

en De Nabis en in tijdgenoten als de Franse ‘fauves’<br />

(wilden). Daarnaast waren kunstuitingen van primitieve<br />

volken, geesteszieken en kinderen, maar ook bepaalde<br />

elementen van de westerse volkskunst een voorbeeld<br />

voor de expressionisten bij hun streven naar een directe<br />

representatie van hun zielenroerselen op het beeldvlak.<br />

Tekstboek 1 behandelt de argumenten die theoretici,<br />

zoals Max Raphael, Wilhelm Worringer en Paul Fechter, en<br />

kunstenaars als Kirchner en Kandinsky aanvoeren om het<br />

expressionisme te definiëren en te legitimeren tegenover<br />

de tegenstanders uit de traditionele hoek. Bovendien<br />

wordt onderzocht wat het expressionisme als stroming in<br />

de beeldende kunst gemeen heeft met het expressionisme<br />

in de bouwkunst, de filmkunst, de literatuur, de muziek<br />

en de dans. De vraag naar de ontstaansachtergrond en de<br />

juistheid van de terminologie loopt als een rode draad door<br />

dit deel. In het tweede deel van de cursus zal blijken dat<br />

de onderscheiden kenmerken niet exclusief zijn voor het<br />

expressionisme, maar dat zij vaker aanwijsbaar zijn in de<br />

kunst van de twintigste eeuw.<br />

Tekstboek 2 beschrijft en analyseert de momenten in<br />

de beeldende kunst van de twintigste eeuw waarop het<br />

‘expressieve’ en het ‘primitieve’ elkaar raken. In het bijzonder<br />

wordt nagegaan wat de invloed was van het ‘primitieve’.<br />

Wat zochten de (expressionistische) kunstenaars in de<br />

uitingen die niet tot de traditionele kunst behoren, zoals<br />

‘kunst’-werken van ‘primitieve’ volken en van geesteszieken,<br />

kindertekeningen en vormen van westerse volkskunst?<br />

De momenten waarop het expressieve en het primitieve<br />

elkaar raken, vinden we in het werk van de fauvisten en<br />

expressionisten, in het werk van de leden van Cobra, in het<br />

abstract expressionisme (een stijl die zich in de Verenigde<br />

Staten ontwikkelde) en in de jaren tachtig en negentig van<br />

de vorige eeuw in het werk van de neo-expressionisten.<br />

Leerdoelen<br />

- De student heeft van kennis van de actuele kwesties<br />

in de bestudering van het Duits expressionisme en de<br />

achtereenvolgende expressionismen in de kunst van<br />

de twintigste eeuw: Cobra, abstract expressionisme en<br />

neo-expressionisme.<br />

- Hij verwerft inzicht in het verschil tussen een stroming<br />

(Duits expressionisme) en een stijl (expressionismen in de<br />

beeldende kunst van de twintigste eeuw).<br />

- Hij is in staat de gangbare definities van het begrip<br />

‘expressionisme’ te problematiseren en nuanceren.<br />

- Hij is in staat te reflecteren op de wijze waarop<br />

andersoortige kunstvormen van invloed kunnen zijn<br />

op kunst uit de mainstream en welke dat zijn voor het<br />

expressionisme respectievelijk de expressionismen.<br />

- Hij is in staat de kennis die hij heeft opgedaan uit de twee<br />

cursushandboeken toe te passen in de analyse van de<br />

primaire bronnen die in het werkboek zijn opgenomen.<br />

Cursusmateriaal<br />

De cursus bestaat uit twee tekstboeken:<br />

- Ron Manheim, Evocatie door deformatie. Expressionisme<br />

in Duitsland 1908-1924 (redactie: Adi Martis en Mieke<br />

Rijnders).<br />

- Expressionisme en primitivisme in de beeldende kunst van<br />

de 20e eeuw (redactie: Adi Martis en Mieke Rijnders).<br />

Verder is er een werkboek en een dvd.<br />

Tentamenvorm<br />

Computergebaseerd individueel tentamen met<br />

meerkeuzevragen.<br />

www.ou.nl/studieaanbod/C10311<br />

10


Faculteit Cultuurwetenschappen<br />

Kijken naar Amerika.<br />

Twintigste-eeuwse Amerikaanse cultuur<br />

in de VS en in <strong>Nederland</strong><br />

Cursuscode: C19111<br />

Inhoud<br />

Waarom kijken naar Amerika? Amerika is overal om je heen!<br />

Je eet cereals en hamburgers en drinkt Coca Cola, leest<br />

over Amerikaanse toestanden in onze grote steden en leest<br />

Peanuts met Charley Brown. We spreken over consultants,<br />

marketingmanagers of andere business en betalen in de<br />

supermarkt met creditcard. We doen aan fitness of basketbal,<br />

en gaan uit naar danceparty’s. De Star Wars-rage,<br />

commerciële televisie met The Simpsons en Dr. Phil, films<br />

met Orlando Bloom en Brad Pitt, internet, Youtube, Michael<br />

Jackson, Madonna of Lady Gaga en Mickey Mouse T-shirts:<br />

Amerika komen we de hele dag overal tegen.<br />

Kijken naar Amerika is een oude hobby in Europa.<br />

Europeanen hebben van oudsher hun idealen en hun<br />

spookbeelden geprojecteerd in dat ‘lege’ gebied waar alles<br />

nieuw was en waar naar hartelust geëxperimenteerd kon<br />

worden. Wat Amerika ook opriep, enthousiasme of afkeer,<br />

Europeanen hebben altijd een mening over Amerika gehad.<br />

In de twintigste eeuw heeft de VS zich ontwikkeld tot de<br />

dominante wereldmacht en heeft het kijken naar Amerika<br />

een andere urgentie gekregen, omdat Amerika steeds<br />

directer in ons dagelijks leven aanwezig is. Door de cursus<br />

zul je meer begrijpen van wat Amerika eigenlijk is en wat<br />

Amerika bezighoudt. Ook krijg je meer zicht op hoe wij in<br />

<strong>Nederland</strong> omgaan met onze dagelijkse portie Amerika.<br />

Wat is eigenlijk een ‘Amerikaan’, of ‘Amerika’? Is er zoiets<br />

als een ‘Amerikaanse cultuur’ en zo ja, hoe ziet die er dan<br />

uit? Wat houdt al die Amerikanen met hun heterogene<br />

achtergrond bij elkaar, welke bedreigingen zijn er voor de<br />

eenheid? Deze vragen vormen het hoofdthema van de<br />

cursus. In diverse vormen keren steeds de twee tegenpolen<br />

homogeniteit en fragmentatie terug. In het eerste blok<br />

van de cursus vormen de politieke structuur (de ontwikkeling<br />

van het stelsel en de discussie rond het minderhedenbeleid)<br />

en de economische structuur (kapitalisme,<br />

massaproductie en massaconsumptie) van de VS het<br />

uitgangspunt voor het verhaal. In het tweede blok passeert<br />

de Amerikaanse cultuur de revue, verdeeld in een aantal<br />

thema’s zoals: Amerikanisering van immigranten, de rol<br />

van religie, literatuur van diverse etnische achtergrond, de<br />

amusementsindustrie, muziek, ideologische opvattingen<br />

en de Amerikaanse sportwereld, architectuur en beeldende<br />

kunst. Al deze onderwerpen komen aan bod in het brede<br />

panorama van hedendaagse Amerikaanse cultuur.<br />

In het derde blok staat het verschijnsel Amerikanisering<br />

centraal. Om te begrijpen waarom <strong>Nederland</strong> openstaat<br />

voor ‘Amerikaanse’ cultuurproducten gaan we in op de politiek-economische<br />

banden tussen <strong>Nederland</strong> en de VS en<br />

<strong>Nederland</strong>se Amerika-beelden. Tevens krijg je een overzicht<br />

van de kanalen waarlangs zich de ‘Amerikaanse’ cultuur in<br />

<strong>Nederland</strong> heeft verspreid. Ten slotte gaat de cursus meer<br />

systematisch in op het verschijnsel ‘Amerikanisering’.<br />

Leerdoelen<br />

- Het verkrijgen van inzicht in de Amerikaanse identiteit.<br />

- Kennis hebben van de grote lijnen van het moderne<br />

Amerikaanse politieke bestel.<br />

- Kennis hebben van de basisprincipes van massaproductie<br />

en massaconsumptie als kenmerkende elementen uit het<br />

Amerikaanse economische systeem.<br />

- Het verkrijgen en tonen van inzicht in de complexiteit van<br />

de Amerikaanse cultuur.<br />

- Kennis hebben van een aantal specifieke modern<br />

Amerikaanse cultuuruitingen in hun historische context<br />

en werking<br />

- Inzicht krijgen en tonen in het proces van transmissie van<br />

cultuurelementen in het algemeen en in specifieke zin<br />

in de transmissie van cultuurelementen vanuit de VS naar<br />

<strong>Nederland</strong>.<br />

- Kennis hebben van een aantal voorbeelden van culturele<br />

transmissie vanuit de VS naar <strong>Nederland</strong> in hun eigen<br />

historische context en werking.<br />

- Enige vaardigheid hebben in het vinden en gebruik van<br />

bronnenmateriaal.<br />

- Enige vaardigheid hebben in het vinden en gebruik van<br />

relevante internetbronnen.<br />

Cursusmateriaal<br />

De cursus bestaat uit vier delen schriftelijk materiaal en een<br />

elektronisch werkboek.<br />

Tentamenvorm<br />

Opdracht.<br />

www.ou.nl/studieaanbod/C19111<br />

11


Faculteit Cultuurwetenschappen<br />

Bewegend beeld<br />

Cursuscode: C27231<br />

Inhoud<br />

De alomtegenwoordigheid en invloed van de audiovisuele<br />

media, in het bijzonder die waarbij bewegend beeld<br />

is betrokken, kan niemand in onze samenleving ontgaan.<br />

De aandacht voor die media is navenant. In de media zelf,<br />

maar ook de wetenschap blijft niet achter. De vakgebieden<br />

film, televisie en/of nieuwe media zijn op veel plaatsen een<br />

belangrijk onderdeel van het hoger onderwijs geworden.<br />

De cursus Bewegend beeld wil je leren bewegende beelden,<br />

met al hun eigenaardigheden, te analyseren, beoordelen<br />

en hanteren. Je kunt met behulp van deze module<br />

een degelijke basis leggen, die uit twee componenten<br />

bestaat. Ten eerste een algemene kennis van het fenomeen<br />

bewegend beeld, zijn geschiedenis en zijn bestudering.<br />

Ten tweede een wat diepergaand besef van het bewegend<br />

beeld als enerzijds het product van een specifieke historische<br />

context, en als anderzijds een historische bron, in de<br />

dubbele zin van iets dat geschiedenis maakt en dat de geschiedenis<br />

voor de bestudeerder daarvan inzichtelijk maakt.<br />

Het voorgaande klinkt je mogelijk erg abstract in de oren.<br />

De cursus wil je echter bovenal laten kijken naar beelden,<br />

zeker niet alleen geschiedschrijving en theorie over<br />

beelden laten lezen. Het hart van de module wordt dan ook<br />

gevormd door vier taken, met de volgende inhoud: taak 1 is<br />

inleidend en dient ter algemene oriëntatie; taak 2 is zowel<br />

gewijd aan de heuristiek, ofwel de kunst van het zoeken<br />

en vinden, als aan de narratieve aspecten, het verhaal van<br />

het door jou gekozen filmmateriaal; taak 3 is gewijd aan de<br />

context, de cultuurhistorische interpretatie van bewegende<br />

beelden; en taak 4 is de synthese, waarin de invalshoeken<br />

van de taken 2 en 3 worden samengenomen.<br />

Bij de taken 2 tot en met 4 werk je aan de analyse van concrete<br />

beelden, beelden die je zelf uitkiest! De taken willen,<br />

zo mogelijk, functioneel zijn in je persoonlijke situatie: je<br />

maakt zelf bepaalde keuzen, je zet in hoge mate je eigen<br />

traject uit, in aansluiting op je belangstelling, je actualiteit,<br />

en je studieomgeving. Na afloop zul je met andere ogen<br />

kijken naar de vele bewegende beelden waarmee je overal<br />

geconfronteerd wordt.<br />

Leerdoelen<br />

- Kennis en inzicht begrippenapparaat, heuristische<br />

vaardigheden, zelfstandige analyse beeldmateriaal aan de<br />

hand van analysemodel.<br />

- Kennis filmgeschiedenis, inzicht in de cultuurhistorische<br />

rol en betekenis van bewegend beeld.<br />

Cursusmateriaal<br />

De cursus bestaat uit een website met opdrachten en<br />

ondersteunend materiaal, en een boek, te weten Chris Vos,<br />

Bewegend verleden. Inleiding in de analyse van films en<br />

televisieprogramma’s. Amsterdam (Boom), 2004.<br />

Tentamenvorm<br />

Opdracht.<br />

www.ou.nl/studieaanbod/C27231<br />

12


Faculteit Informatica<br />

Objectgeoriënteerd programmeren in<br />

Java 1<br />

Cursuscode: T25151<br />

Inhoud<br />

Java is een van de populairste programmeertalen. Java heet<br />

objectgeoriënteerd omdat een programmeertaak in Java<br />

wordt uitgevoerd door objecten die met elkaar samenwerken.<br />

Het is de taak van de programmeur om de structuur<br />

en het gedrag van die objecten te beschrijven. De cursus<br />

Objectgeoriënteerd programmeren in Java 1 behandelt de<br />

basisprincipes van Java en objectoriëntatie en biedt een<br />

prima manier om daarmee vertrouwd te raken. Er wordt<br />

vanaf het begin met objecten gewerkt.<br />

Programma’s worden ontwikkeld binnen de ontwikkelomgeving<br />

Eclipse. Al in het eerste blok leer je om eenvoudige<br />

programma’s te schrijven en deze te voorzien van een<br />

grafische gebruikersinterface. Bij dit laatste neemt Eclipse<br />

je veel werk uit handen. In dit eerste blok worden nog niet<br />

alle details van de gebruikte programmeerconstructies<br />

uitgediept. In het tweede en derde blok volgt een volledige<br />

en systematische behandeling van de concepten die wij je<br />

in deze cursus willen leren.<br />

Blok 1 is een inleiding van vier leereenheden, die afwisselend<br />

de nadruk leggen op de taal Java en op de ontwikkelomgeving<br />

Eclipse. In dit blok maak je kennis met objectoriëntatie<br />

door gebruik te maken van bestaande klassen.<br />

Eerst ontwikkel je een heel eenvoudig Java-programma en<br />

voert dat met minimale hulpmiddelen uit, dus nog zonder<br />

ontwikkelomgeving. Dan leer je hoe je programma’s kunt<br />

schrijven en verwerken binnen de ontwikkelomgeving<br />

Eclipse. Vervolgens leer je programma’s te schrijven die<br />

gebruikmaken van eenvoudige vormen van keuze en herhaling.<br />

Tot slot van het blok leer je hoe je Eclipse kunt gebruiken<br />

om de programma’s te voorzien van een grafische<br />

gebruikersinterface. In het hele blok wordt als doorlopend<br />

voorbeeld het stemmen met behulp van een stemmachine<br />

gebruikt.<br />

deze leereenheid worden onder meer de concepten klasse<br />

en object uitgediept en worden de relaties tussen klassen<br />

verduidelijkt. Ook het in OO belangrijke begrip overerving<br />

komt hier voor het eerst aan de orde. Vervolgens leer je zelf<br />

klassen te definiëren. Ook leer je te werken met de uitgebreide<br />

Java-bibliotheek en de documentatie daarvan op<br />

het internet. De laatste leereenheid van het blok gaat over<br />

de manier waarop objecten in het geheugen zijn gerepresenteerd<br />

en de consequenties daarvan.<br />

Blok 3 behandelt de implementatie van methoden (dit<br />

zijn in zekere zin de belangrijkste programma-eenheden,<br />

omdat de programmeur hier het gewenste gedrag van de<br />

objecten codeert). Door de gevolgde cyclische benadering<br />

hadden we daar in blok 1 al een voorschot op genomen.<br />

In dit blok worden alle elementaire opdrachten gedetailleerd<br />

behandeld: primitieve typen en expressies, keuzeopdrachten,<br />

herhalingsopdrachten en het werken met Strings<br />

en lijsten (arrays en ArrayLists). Het blok besteedt verder<br />

aandacht aan documenteren en testen (JUnit).<br />

De cursus wordt afgesloten met een wat grotere programmeeropdracht,<br />

waarmee je je programmeervaardigheid<br />

kunt testen en ook verder ontwikkelen. Deze opdracht betreft<br />

het uitprogrammeren van het spel yahtzee. Je schrijft<br />

dit programma in een iets andere vorm dan de andere<br />

programma’s in deze cursus, namelijk als applet. Een applet<br />

is een programma dat opgenomen kan worden in een<br />

webpagina. Java dankte zijn enorme populariteit aanvankelijk<br />

aan deze applets, maar in de loop van de eerste tien jaar<br />

van het bestaan van Java is het belang van deze toepassing<br />

sterk afgenomen.<br />

Cursusmateriaal<br />

Het cursusmateriaal bestaat uit vier schriftelijke delen en<br />

een cd met de taal Java en de ontwikkelomgeving Eclipse.<br />

Tentamenvorm<br />

Regulier schriftelijk tentamen met open vragen.<br />

(febr <strong>2014</strong> - jun <strong>2014</strong> - nov <strong>2014</strong> - febr 2015)<br />

www.ou.nl/studieaanbod/T25151<br />

In blok 2 leer je alles wat je voor deze cursus moet weten<br />

over objectoriëntatie. Dat begint met een inleiding op conceptueel<br />

niveau, dus (grotendeels) los van de taal Java. In<br />

13


Faculteit Informatica<br />

Inleiding informatica<br />

Cursuscode: T28141<br />

Inhoud<br />

De cursus bespreekt op inleidende wijze een aantal<br />

uiteenlopende onderwerpen uit het vakgebied<br />

informatica. Enkele daarvan zijn al bijna klassiek,<br />

zoals relationele databases, logica, binair rekenen en<br />

besturingssystemen. Maar ook is er veel aandacht voor<br />

recente ontwikkelingen, zoals model-driven development<br />

van databases, objectgeoriënteerde analyse en ontwerp<br />

met UML als ‘diagramtaal’, Java als programmeertaal en<br />

het ontwerpen van gebruikersvriendelijke websites. Verder<br />

zijn er inleidingen in neurale netwerken en genetische<br />

algoritmen, die beide gebaseerd zijn op modellen uit de<br />

biologie. Uiteraard komt het internet uitgebreid aan de<br />

orde, met speciale aandacht voor de beveiliging ervan.<br />

De behandelde onderwerpen worden met enige<br />

diepgang aangeboden. Op die manier ‘proef’ je op een<br />

realistische manier iets van het vakgebied. Zo leer je zelf<br />

een eenvoudige database te ontwerpen, vragen te stellen<br />

aan een gegeven database en een eenvoudige webpagina<br />

te schrijven in HTML. Je schrijft zelf programma’s in Java.<br />

Daarbij is een opzet gekozen die beginners in staat stelt<br />

direct relatief interessante toepassingen te schrijven.<br />

Dit wordt mogelijk gemaakt door gebruik te maken van<br />

een voor dit doel ontwikkelde programmeeromgeving:<br />

JavaLogo.<br />

De cursus geeft een goed beeld van het vakgebied<br />

informatica en is daarom geschikt voor zowel diegenen<br />

die meer willen weten van het vakgebied of hun kennis<br />

willen actualiseren, als voor diegenen die overwegen de<br />

bacheloropleiding Informatica te volgen.<br />

Cursusmateriaal<br />

De cursus bestaat uit drie cursusboeken. De software die<br />

nodig is om de practica bij Relationele databases, Modeldriven<br />

development en Programmeren in JavaLogo te<br />

kunnen uitvoeren, kun je downloaden van de cursussite op<br />

Studienet.<br />

Tentamenvorm<br />

Computergebaseerd individueel tentamen met<br />

meerkeuzevragen.<br />

www.ou.nl/studieaanbod/T28141<br />

De gekozen onderwerpen worden zoveel mogelijk<br />

gekoppeld aan problemen en toepassingen die iedereen<br />

herkent. Internet wordt bijvoorbeeld besproken aan de<br />

hand van de bekende toepassingen e-mail en het world<br />

wide web. Daarbij komen vragen aan de orde als: wat<br />

gebeurt er precies als je een e-mail verstuurt, waar bevindt<br />

zich je mailbox en wat houdt het beheren daarvan in;<br />

waarom wordt een webpagina op je beeldscherm vaak in<br />

onderdelen opgebouwd. Zulke vragen dienen als motivatie<br />

om centrale concepten als protocollen en het client-servermodel<br />

te bespreken.<br />

14


Faculteit Informatica<br />

Webcultuur<br />

Cursuscode: T38121<br />

Inhoud<br />

‘Webcultuur’ is een propedeusecursus van de opleidingen<br />

Informatica en Informatiekunde, maar richt zich ook op<br />

een breder publiek. De cursus gaat in op de wijze waarop<br />

internettechnologie het dagelijkse leven beïnvloedt, waardoor<br />

nieuwe gedragswijzen, nieuwe subculturen en nieuwe<br />

vormen van creativiteit ontstaan. De cursus is bedoeld voor<br />

iedereen die zich voor het web interesseert.<br />

Internet is veel meer dan een netwerk tussen computers. In<br />

de cursus Webcultuur onderzoeken we dat ‘meer’. Hiertoe<br />

gaan we op zoek naar de wijze waarop het web de communicatie<br />

tussen mensen beïnvloedt en analyseren we diverse<br />

aspecten daarvan. Relevante onderwerpen: communicatiemodellen,<br />

mediatheorie, semiotiek, usability en webdesign.<br />

We moedigen iedere student daarbij voortdurend aan om<br />

bewust op het web rond te kijken.<br />

Cursusmateriaal<br />

Geschreven cursusmateriaal, cursussite (zie Studienet).<br />

Tentamenvorm<br />

Regulier schriftelijk tentamen met open vragen.<br />

(febr <strong>2014</strong> - apr <strong>2014</strong> - aug <strong>2014</strong> - febr 2015)<br />

“Ik dacht dat zelfstandig studeren niet zo<br />

moeilijk was. Maar nu weet ik beter, ik<br />

merk dat ik echt moet plannen.<br />

Nu ik dat geleerd heb gaat eigenlijk wel<br />

aardig”<br />

www.ou.nl/studieaanbod/T38121<br />

15


Faculteit Managementwetenschappen<br />

Politicologie<br />

Cursuscode: B29121<br />

Inhoud<br />

De cursus is opgedeeld in zeven grote themagebieden. Het<br />

eerste deel bevat een algemene inleiding op het begrip<br />

‘politiek’ en op het vakgebied. De diversiteit in het gebruik<br />

van het begrip in heden en verleden wordt hier toegelicht.<br />

Duidelijk zal worden dat er al heel lang en op vele verschillende<br />

manieren aan politiek wordt gedaan. En minstens<br />

zo lang wordt daar over nagedacht binnen en buiten de<br />

wetenschap van de politiek.<br />

Tentamenvorm<br />

Computergebaseerd individueel tentamen met<br />

meerkeuzevragen.<br />

www.ou.nl/studieaanbod/B29121<br />

Dan volgen vijf delen waarin de centrale begrippen uit de<br />

politicologie uitgebreid aan bod komen: macht, democratie,<br />

politieke socialisatie en media, verandering en staat.<br />

Hierbij komen vragen aan de orde zoals: welke vormen van<br />

macht worden onderscheiden en hoe meet je macht, welke<br />

vormen van democratie kennen we, welke rol spelen de<br />

media in de politiek, hoe komt er verandering tot stand en<br />

wat verstaan we onder een staat.<br />

Tot slot geven we een overzicht van politieke stromingen<br />

en partijen in <strong>Nederland</strong> en Vlaanderen.<br />

Cursusmateriaal<br />

De cursus bestaat uit een elektronische handleiding, een<br />

bijbehorend elektronisch en schriftelijk kennisdomein, het<br />

tekstboek ‘Inleiding tot politiek en politieke wetenschappen’<br />

van Carl Devos (red.) en het boek ‘Power. A Radical<br />

View.’ van Steven Lukes.<br />

Aan de hand van de elektronische handleiding met vragen<br />

en opdrachten wordt je door de cursus en de tekstboeken<br />

geleid. Van jou wordt dus niet verwacht de tekstboeken<br />

van a tot z te lezen maar wel de belangrijkste thema’s door<br />

te nemen op basis van aanwijzingen in de elektronische<br />

handleiding.<br />

16


Faculteit Managementwetenschappen<br />

Marketing<br />

Cursuscode: B05111<br />

Inhoud<br />

De cursus Marketing nodigt uit tot een kennismaking met<br />

het vakgebied marketing. Echter, niet op een traditionele<br />

manier, zoals: leer het boek, maak de oefeningen, leer 3.000<br />

begrippen en vul de hokjes in tijdens een multiple-choice<br />

tentamen. In de cursus Marketing worden studenten<br />

direct en voortdurend aan het werk gezet met realistische<br />

praktijkcasussen die via de cursussite en grotendeels via<br />

een reader worden aangeboden. Voor het werken met de<br />

problemen en de uitdagingen in het vakgebied marketing<br />

zullen studenten gebruik willen maken van enerzijds de<br />

theorie (begrippen, concepten, methoden en technieken)<br />

en anderzijds casussen die ontleend zijn aan de praktijk. Dit<br />

sluit goed aan op de manier waarop (marketing)managers<br />

gebruik maken van boeken en naslagwerken en de daarin<br />

aangetroffen theorie toepassen: eerst een totaalbeeld<br />

vormen van het probleemgebied en vervolgens de theorie<br />

vertalen naar en toepassen op een praktisch probleem. Het<br />

werken met casussen nodigt studenten daarbij uit om zich<br />

in te leven in de rol van de verantwoordelijke manager, aan<br />

de hand waarvan zij actief het leerproces doorlopen. De<br />

kennis en vaardigheden die op deze manier zijn verworven,<br />

blijven meer bij dan tijdelijke, eenzijdig ‘ingestampte’<br />

feitenkennis.<br />

een handleiding gegeven voor het gebruik van het<br />

cursusmateriaal.<br />

Als kennisdomein en naslagwerk wordt gebruik gemaakt<br />

van het tekstboek Grondslagen van de marketing van<br />

Bronis Verhage, Noordhoff Uitgevers, Groningen/Houten.<br />

De oefencasussen worden tevens schriftelijk aangeboden.<br />

Tentamenvorm<br />

Computergebaseerd individueel tentamen met open<br />

vragen.<br />

www.ou.nl/studieaanbod/B05111<br />

“Ik verbaas me over de discipline die ik<br />

mezelf kan opleggen om regelmatig te<br />

studeren. Dat is wel een grote ontdekking<br />

voor mezelf.”<br />

Kortom, de cursus is:<br />

- competentiegericht: beroepsgebonden vaardigheden<br />

staan centraal<br />

- casusgestuurd: via praktijkcasussen wordt de theorie op<br />

natuurlijke wijze opgezocht en ingebracht<br />

- digitaal: vooral via internet<br />

- te gebruiken als naslagwerk: tekstboek grondslagen van<br />

de Marketing van Bronis Verhage<br />

Cursusmateriaal<br />

De cursus bestaat uit een interactieve website waar<br />

studenten kunnen werken met casussen en opdrachten.<br />

Op het Studienet van de <strong>Open</strong> <strong>Universiteit</strong> wordt tevens<br />

17


Faculteit Managementwetenschappen<br />

Inleiding Strategie<br />

Cursuscode: B08111<br />

Inhoud<br />

Gaat het in de organisatiekunde om het inrichten van de<br />

organisatie, zo staat binnen de strategie het richten van de<br />

organisatie centraal. Strategie kan daarbij ook gezien worden<br />

als het uitzetten van een koers om bepaalde doelen te<br />

bereiken. Om doelen te kunnen bepalen en vervolgens een<br />

strategie uit te stippelen, dient eerst een grondige analyse<br />

gemaakt te worden van de opportunies en threats in de<br />

omgeving van de organisatie en de strong points en weak<br />

points in de organisatie. De cursus Inleiding strategie gaat<br />

uitgebreid in op deze externe en interne analyse en maakt<br />

duidelijk wat hier allemaal bij komt kijken. Vervolgens<br />

wordt ingegaan op de strategie formulering, waarbij onderwerpen<br />

als business-level strategy en competitive rivalry<br />

aan de orde komen. Tot slot staat de strategie-implementatie<br />

in de organisatie centraal. Immers het nastreven van een<br />

bepaalde strategie staat of valt met de inzet van mensen en<br />

middelen.<br />

Cursusmateriaal<br />

Het cursusmateriaal bestaat uit een boek (Hitt, Ireland en<br />

Hoskisson (2003), Strategic Management, Thomson), een<br />

reader en een elektronisch werkboek.<br />

Tentamenvorm<br />

Computergebaseerd individueel tentamen met<br />

meerkeuzevragen.<br />

www.ou.nl/studieaanbod/B08111<br />

18


Faculteit Managementwetenschappen<br />

Management Accounting<br />

Cursuscode: B09111<br />

Inhoud<br />

Managementwetenschappen zijn gericht op de analyse, het<br />

onderzoek, het ontwerp en de verbetering van publieke en<br />

private organisaties, hun besturing en interne processen<br />

en externe netwerken, met dien verstande dat het accent<br />

ligt op de mogelijkheid, de consequentie en de effectiviteit<br />

van gerichte interventie en sturing in bedrijfsprocessen in<br />

de ruimste zin van het woord. Kenmerkend voor de managementwetenschappen<br />

is dat zij zich bezighouden met<br />

vraagstukken van het uitzetten van een strategie (beleid),<br />

het vertalen daarvan in plannen en organisatie, en met problemen<br />

van management (leidinggeven, veranderen). Doel<br />

van deze cursus Management accounting is dat je door<br />

middel van studie en reflectie inzicht krijgt in het functioneren<br />

van bedrijven en hun organisatie. Hiermee leer je om<br />

door middel van het onderbouwen van gefundeerd beleid<br />

veranderingen in het functioneren van bedrijven en hun<br />

organisatie tot stand te brengen.<br />

Een manager kan een verzameling van samenhangende<br />

taken en activiteiten vervullen binnen organisaties.<br />

Bijvoorbeeld het analyseren, plannen, uitvoeren en beheersen<br />

van werkzaamheden, het vaststellen van doelstellingen,<br />

het beschikbaar stellen van middelen om de doelstellingen<br />

te realiseren, het leiden en coördineren van medewerkers<br />

en afdelingen, het motiveren en stimuleren van medewerkers,<br />

het onderhandelen en overleggen met partijen, het<br />

beheren van budgetten, het registreren en rapporteren van<br />

behaalde resultaten. De manager is uiteindelijk verantwoordelijk<br />

voor de beleidsvorming en -uitvoering op het<br />

toegewezen terrein binnen de organisatie.<br />

De cursus Management accounting benadrukt de ontwikkeling<br />

van jou tot een ‘reflective practioner’, iemand die geleerd<br />

heeft binnen die verzameling samenhangende taken<br />

en activiteiten praktijkproblemen op te lossen, ondersteuning<br />

te bieden bij de implementatie van deze oplossingen,<br />

projecten te managen en adviezen te geven. In de cursus<br />

Management accounting leer je een eerste aanzet te maken<br />

tot het leveren van een bijdrage aan de diagnose, het<br />

ontwerp, de verandering, het functioneren, het evalueren,<br />

besturen en beheren van een organisatie.<br />

De doeleinden van het vakgebied management accounting<br />

zijn in feite afgeleide doeleinden van die van het management<br />

van een organisatie. Voorbeelden van doeleinden van<br />

het management zijn kostenbeheersing en het ‘in control<br />

zijn’ van de organisatie voor wat betreft planning en beslissingsprocessen.<br />

Management accounting voorziet in wezen<br />

in de informatiebehoefte waarbij dan ook veelal de invalshoek<br />

geldt van ‘different costs for different purposes’. Het<br />

management dient in reëel bestaande probleemsituaties<br />

oplossingsrichtingen te genereren met behulp van methoden<br />

en technieken die je in deze cursus en andere bedrijfseconomisch<br />

georiënteerde cursussen zult gaan leren.<br />

Management accountants, in de praktijk meestal (assistent-)controllers,<br />

richten zich op het rangschikken, het<br />

samenvatten en het combineren van financiële en nietfinanciële<br />

gegevens met als doel relevante en betrouwbare<br />

informatie te verschaffen ten behoeve van het besturen<br />

van een organisatie in het kader van het realiseren van de<br />

doelen van de organisatie waarvoor zij werken.<br />

De belangrijkste invalshoeken van management accounting<br />

zijn:<br />

- Kosten- en kostprijsberekening (product costing);<br />

- Management control (accounting for planning and control;<br />

responsibility accounting);<br />

- Beslissingscalculaties (accounting for decision making).<br />

In deze inleidende cursus Management accounting wordt<br />

ingehaakt op een aantal methoden en technieken ofwel<br />

beheersingsinstrumenten die gerangschikt kunnen worden<br />

binnen deze driedeling van in feite de doeleinden van<br />

management accounting. Concrete onderwerpen die in de<br />

cursus aan de orde komen zijn: goederen-, geld en informatiestromen;<br />

een indeling in vakgebieden; (management)<br />

informatiesystemen en kosteninformatie; inleiding in de<br />

kostenbegrippen; kostengedrag; normale bedrijfsdrukte;<br />

de betekenis van de dekkingsbijdrage; verbijzondering van<br />

indirecte kosten; enkele specifieke verbijzonderingsproblemen;<br />

activity based costing; variabele kostencalculatie;<br />

het masterbudget; kostenbudgettering; budgettering en<br />

verschillenanalyse; en tot slot responsibility accounting.<br />

Cursusmateriaal<br />

Twee cursusdelen.<br />

Tentamenvorm<br />

Computergebaseerd individueel tentamen met<br />

meerkeuzevragen.<br />

www.ou.nl/studieaanbod/B09111<br />

19


Faculteit Managementwetenschappen<br />

Productiemanagement<br />

Cursuscode: B26121<br />

Inhoud<br />

Productiemanagement houdt zich bezig met het ontwerpen<br />

en besturen van systemen waarin goederen en/of<br />

diensten worden voortgebracht. De cursus biedt een brede<br />

oriëntatie op het vakgebied waarin een groot aantal taken<br />

en gangbare concepten, methoden en technieken van<br />

productiemanagement aan bod komen.<br />

In het eerste blok van de cursus wordt het vakgebied<br />

productiemanagement geïntroduceerd. Je treft in dit blok<br />

een overzicht van beslissingen en activiteiten van productiemanagement.<br />

De activiteiten en beslissingen van<br />

productiemanagement zijn divers van aard en kunnen<br />

ingedeeld worden in twee groepen: beslissingen die te<br />

maken hebben met het ontwerpen van productiesystemen<br />

en beslissingen die te maken hebben met het besturen van<br />

productiesystemen.<br />

Na het bespreken van deze twee groepen activiteiten<br />

en beslissingen wordt ingegaan op voorraadbeheer.<br />

Voorraden spelen een belangrijke rol bij productiemanagement.<br />

Ze vormen een middel om een onbalans tussen<br />

vraag en capaciteit op te vangen.<br />

In het derde en laatste blok van de cursus wordt een aantal<br />

bijzondere taken van productiemanagement toegelicht.<br />

Onderwerpen in dit blok zijn de betrokkenheid van productiemanagement<br />

bij het ontwerp van arbeidsplaatsen, kwaliteitsmanagement,<br />

onderhoud, supply chain management<br />

en het belang van informatie- en communicatietechnologie<br />

voor productiemanagement.<br />

Cursusmateriaal<br />

De cursus bestaat uit één schriftelijk deel.<br />

Tentamenvorm<br />

Computergebaseerd individueel tentamen met<br />

meerkeuzevragen.<br />

www.ou.nl/studieaanbod/B26121<br />

Productiesituaties kunnen sterk verschillen en voor elk type<br />

situatie zal een andere invulling van productiemanagement<br />

nodig zijn. In de cursus worden de volgende typen productiesituaties<br />

onderscheiden: stuk-/kleinserieproductie,<br />

projectproductie, serieproductie, procesproductie, massaproductie<br />

en dienstverlening. In blok twee van de cursus<br />

wordt voor elk van deze typen productiesituaties ingegaan<br />

op de accenten in de invulling van productiemanagement<br />

en wordt een aantal gangbare technieken en methoden<br />

voor productiemanagement behandeld.<br />

20


Faculteit Managementwetenschappen<br />

Administratieve organisatie<br />

Cursuscode: B34111<br />

Inhoud<br />

Een goede inrichting van de Administratieve Organisatie<br />

kan risicomanagement binnen organisaties ondersteunen<br />

en op die manier bijdragen aan goed ondernemingsbestuur<br />

(corporate governance). Risicomanagement vormt<br />

dan ook de rode draad van de cursus, die uit zes delen<br />

bestaat. Het eerste deel start met een algemene inleiding<br />

in Administratieve Organisatie en haar relatie tot risicomanagement.<br />

Er wordt een risicomanagement model geïntroduceerd<br />

waarnaar in het vervolg van de cursus zal worden<br />

teruggegrepen. Beheersing van processen binnen organisaties<br />

vormt het zwaartepunt. Het tweede deel belicht<br />

organisatieprocessen vanuit de <strong>Nederland</strong>se achtergrond<br />

van het vakgebied. Centraal staat de betrouwbaarheid van<br />

informatie in relatie tot de aanwezigheid van verschillende<br />

soorten processen binnen organisaties. Denk aan inkoop,<br />

verkoop, inning en betaling. Er wordt een indeling gemaakt<br />

in grondtypen organisaties (typologieën) met elk hun eigen<br />

risicoprofiel en beheersingsmaatregelen ten aanzien van<br />

de borging van informatiebetrouwbaarheid. In het derde<br />

deel wordt het gegeven inzicht in risicomanagement en<br />

betrouwbaarheidsborging van informatie middels concrete<br />

voorbeeldorganisatie verduidelijkt. Aan de orde komen<br />

een handelsorganisatie, een productieorganisatie en een<br />

dienstverlenende organisatie. Het vierde deel behandelt<br />

organisatieprocessen tegen de internationale achtergrond<br />

van Administratieve Organisatie. Centraal staan aanwezige<br />

ruiltransacties in verschillende type processen als inkoop,<br />

productie en verkoop. Het fraudeaspect in risicobeheersing<br />

komt hier duidelijk naar voren. In het vijfde deel zal<br />

blijken dat IT een belangrijke ondersteuning kan geven aan<br />

betrouwbaarheidsborging van informatie en de beheersing<br />

van ruiltransacties en daarmee aan risicomanagement.<br />

Echter, duidelijk wordt dat IT-toepassingen zelf ook risico’s<br />

met zich meebrengen en ook specifieke beheersingsmaatregelen<br />

behoeven. Het zesde deel tenslotte behandelt documentatie.<br />

Er worden enkele technieken besproken en er<br />

wordt aangegeven waarom goede documentatie noodzakelijk<br />

is voor (her)inrichting van processen, evaluatie, lering<br />

en sturing in het kader van risicomanagement.<br />

Cursusmateriaal<br />

De cursus bestaat uit twee readers in papieren vorm. De<br />

digitale versie van de readers staat op de cursuspagina van<br />

Studienet.<br />

Tentamenvorm<br />

Computergebaseerd individueel tentamen met<br />

meerkeuzevragen.<br />

www.ou.nl/studieaanbod/B34111<br />

21


Faculteit Managementwetenschappen<br />

Inleiding in de <strong>Nederland</strong>se economie<br />

Cursuscode: E01131<br />

Inhoud<br />

De koning van Tonga, een eilandengroep in de Stille<br />

Zuidzee, bepaalt zelf de regels. De koning stelt zelf zijn<br />

rechters aan en leidt zelf de economie van zijn land in<br />

banen: elke jongeman krijgt voor zijn zestiende verjaardag<br />

van de koning een stuk land in bruikleen. Door verhandeling<br />

van (een deel van) de producten die op dit stuk land<br />

worden verbouwd is elk gezin naar verwachting minimaal<br />

voorzien van de eerste levensbehoeften. In andere<br />

economieën, zoals de <strong>Nederland</strong>se, is geen sprake van een<br />

dergelijke sterk centralistische sturing. De vragen ‘wie, wat<br />

en hoe’ worden hier via de markt opgelost. De <strong>Nederland</strong>se<br />

overheid stuurt slechts op afstand. Toch is het uitgangspunt<br />

voor beide vormen identiek: het gaat om het maken van<br />

keuzen omtrent de verdeling van geld, tijd en goederen.<br />

Op individueel niveau, op bedrijfsniveau, op nationaal en<br />

internationaal niveau.<br />

Cursusmateriaal<br />

De cursus bestaat uit vijf schriftelijke delen.<br />

Tentamenvorm<br />

Computergebaseerd individueel tentamen met<br />

meerkeuzevragen.<br />

www.ou.nl/studieaanbod/E01131<br />

De economische wetenschap bestudeert de maatschappij<br />

vanuit de invalshoek dat elk goed, maar ook geld slechts<br />

één keer kan worden gebruikt, terwijl er meer mogelijkheden<br />

zijn om het geld of goed te gebruiken. De cursus<br />

legt uit hoe deze keuzes tot stand kunnen komen, maar<br />

ook welke gevolgen keuzes kunnen hebben. Een andere<br />

benadering van de economische wetenschap beschrijft<br />

haar als de wetenschap die zich bezighoudt met zaken als<br />

produceren, verhandelen en consumeren van goederen en<br />

diensten. De cursus geeft aan de hand van de feitelijke ontwikkeling<br />

van de <strong>Nederland</strong>se economie sinds de Tweede<br />

Wereldoorlog een overzicht van die economische realiteit<br />

en de manier waarop economen tegen deze realiteit aankijken.<br />

Achtereenvolgens komen aan bod:<br />

- de <strong>Nederland</strong>se economie: een beschrijving<br />

- consumentengedrag, producentengedrag en de markt<br />

- de overheid<br />

- de monetaire sector: geld en financiële instellingen<br />

- de wereldeconomie: handel, valuta en beleid.<br />

22


Faculteit Natuurwetenschappen<br />

Natuurkunde voor<br />

Milieuwetenschappen<br />

Cursuscode: N11111<br />

Inhoud<br />

In deze cursus worden de klassieke natuurkundige principes<br />

aangereikt in een milieuwetenschappelijke context.<br />

Daarbij is speciaal aandacht geschonken aan de rol die de<br />

verschillende facetten van de Natuurkunde - het waarnemen,<br />

het modelleren en het monitoren - hebben in het<br />

oplossen van milieuproblemen en het bevorderen van<br />

duurzaamheid.<br />

In de algemene inleiding wordt het maatschappelijk belang<br />

van Natuurkunde geschetst en een overzicht van de<br />

leerstof gegeven. Daarna volgen de studietaken Klassieke<br />

mechanica en Elektromagnetisme. De kennis uit deze studietaken<br />

wordt toegepast op het opwekken van elektriciteit<br />

met behulp van windenergie. In de studietaken Warmte<br />

en Verwarmen worden fysische principes toegepast in en<br />

rondom het huis (isolatie en de warmtepomp).<br />

De studietaak Optische straling wordt toegepast op<br />

het meten van luchtverontreinigingen. De studietaak<br />

Radioactiviteit wordt gekaderd in de medische beeldvorming<br />

en therapie en de studietaak Geluid wordt toegepast<br />

op het terugdringen van geluidshinder.<br />

De integrerende studietaak rondom Klimaat toont hoe de<br />

verschillende facetten van de Natuurkunde een bijdrage<br />

kunnen leveren aan een beter begrip van ons klimaat en de<br />

klimaatverandering. Bij deze laatste studietaak hoort ook<br />

een reëel op afstand uit te voeren experiment.<br />

De cursus wordt afgesloten met een algemene terugkoppeling.<br />

Een goede beheersing van de basiskennis wiskunde is een<br />

vereiste.<br />

“Als je elke week zo’n drie uurtjes studeert,<br />

hoeft de cursus niet ten koste te<br />

gaan van je VWO-vakken. Ik heb nou<br />

allebei.”<br />

Tentamenvorm<br />

Computergebaseerd individueel tentamen met<br />

meerkeuzevragen.<br />

www.ou.nl/studieaanbod/N11111<br />

23


Faculteit Natuurwetenschappen<br />

Gedragsbiologie<br />

Cursuscode: N32221<br />

Inhoud<br />

Diergedrag speelt de hoofdrol in de cursus<br />

Gedragsbiologie, maar er ontbreken zeker geen voorbeelden<br />

van parallellen bij de mens. Binnen de milieuwetenschappen<br />

draagt de gedragsbiologie onder meer bij (1) aan<br />

het inzicht in de wijze waarop organismen (ook de mens)<br />

omgaan met korte en lange termijn belangen, (2) aan de<br />

‘verduurzaming’ van de veehouderij, (3) aan het beheer van<br />

natuur door het vaststellen van de eisen die dieren aan hun<br />

leefomgeving stellen en (4) als uiterst gevoelig hulpmiddel<br />

bij het onderzoek naar de schadelijkheid van stoffen.<br />

Ook binnen de psychologie, de medische wetenschappen,<br />

de criminologie en zelfs de economie wordt steeds<br />

meer onderkend dat biologische factoren een belangrijke<br />

invloed kunnen hebben op menselijk handelen. De belangstelling<br />

voor de gedragsbiologie is daarom groeiende.<br />

Gedragsbiologie is extra interessant omdat het vrijwel alle<br />

aspecten van fundamenteel natuurwetenschappelijk onderzoek<br />

in zich heeft. Natuurwetenschappelijk onderzoek<br />

wordt meestal gestuurd door vragen n<br />

aar de veroorzaking, of wel de causaliteit. Dergelijke vragen<br />

komen ook in de gedragsbiologie aan de orde en hebben<br />

dan betrekking op de processen vanaf waarneming tot en<br />

met de uitvoering van gedrag. Daarnaast stelt men vragen<br />

over de ontwikkeling van gedrag: de erfelijkheid en de<br />

invloed van ervaring, waaronder leren. Een derde groep<br />

vragen heeft betrekking op de functie van gedrag. Binnen<br />

de natuurwetenschappen worden dergelijke vragen alleen<br />

gesteld door biologen en gaan dan over de wisselwerking<br />

tussen natuurlijke selectie en de eigenschappen van<br />

individuen (waaronder gedrag). In de loop van generaties<br />

kunnen door veranderingen in de erfelijke samenstelling<br />

van een populatie eigenschappen van individuen steeds<br />

geschikter worden voor bepaalde functies. De vierde groep<br />

vragen, tenslotte, gaat over de evolutie van gedrag, waarbij<br />

het accent ligt op het begrijpen van patronen door afstamming.<br />

De cursus biedt een gedegen theoretisch kader voor<br />

elk van deze vier benaderingswijzen én voor de onderwerpen<br />

sociaal gedrag, toepassingen en gedragsbiologie van<br />

mensen. Gedragsbiologie is echter niet alleen een manier<br />

van denken, vastgelegd in een verzameling van theorieën<br />

en inzichten, het is ook een manier van kijken naar ‘zich<br />

gedragende’ organismen. Die manier van kijken kan alleen<br />

worden geleerd door praktische oefening: observatie,<br />

registratie, analyse en toetsing van hypothesen. In het<br />

elektronische materiaal zijn daarom, behalve leerdoelen<br />

en opgaven, ook een viertal studietaken opgenomen die<br />

een praktische voorbereiding vormen voor het tentamen:<br />

aanpak, statistiek, observaties en eindopdracht. Deze taken<br />

bevatten veel extra illustratie en oefenmateriaal, zoals films,<br />

clips, geluiden, wetenschappelijke artikelen en computerprogramma’s<br />

voor waarneming en analyse.<br />

Cursusmateriaal<br />

De cursus bestaat uit een tekstboek, een elektronisch cursusboek<br />

op cd en de studentenversie van een professioneel<br />

observatieprogramma op een tweede cd.<br />

Tentamenvorm<br />

Opdracht.<br />

www.ou.nl/studieaanbod/N32221<br />

24


Faculteit Natuurwetenschappen<br />

Scheikunde voor<br />

Milieuwetenschappen 1<br />

Levenswetenschappen 1: evolutie<br />

Cursuscode: N47111<br />

Inhoud<br />

Scheikunde ligt aan de basis van verschillende milieuwetenschappelijke<br />

verschijnselen. Enerzijds zijn dat milieuproblemen<br />

en oplossingen voor die problemen, zoals<br />

luchtverontreiniging, verzuring, corrosie en het verwijderen<br />

van verontreinigingen uit afvalwater. Anderzijds is dat de<br />

wetenschappelijke input die scheikunde levert voor het<br />

ontwikkelen van bijvoorbeeld batterijen om zonne- en<br />

windenergie op te slaan. In deze cursus gaan we in op de<br />

chemische achtergrond van deze verschijnselen.<br />

We reiken basiskennis en vaardigheden aan op het gebied<br />

van atoombouw, chemische binding, structuur en eigenschappen<br />

van stoffen, reactiesnelheid en chemisch<br />

evenwicht, zuren en basen, redoxreacties en elektrochemie,<br />

chemische thermodynamica, reactiekinetiek en reactiemechanismen.<br />

Via milieugerelateerde studietaken ervaar je<br />

hoe belangrijk deze scheikundekennis is voor de milieuwetenschappen.<br />

Daarbij komen fundamentele vragen aan<br />

de orde zoals: hoe zijn stoffen opgebouwd, welke reacties<br />

kunnen stoffen ondergaan in het milieu, hoe verlopen de<br />

reacties en met welke snelheid gebeurt dat en hoe kunnen<br />

we de reactiesnelheid en de richting van een reactie<br />

beïnvloeden.<br />

De cursus veronderstelt voorkennis van scheikunde op<br />

vwo-niveau. Een goede beheersing van de basiskennis<br />

wiskunde is een vereiste. Verder is passieve kennis van<br />

het Engels noodzakelijk voor het lezen van Engelstalige<br />

artikelen.<br />

Tentamenvorm<br />

Computergebaseerd groepstentamen met meerkeuzevragen<br />

en open vragen.<br />

www.ou.nl/studieaanbod/N47111<br />

Cursuscode N13121<br />

Inhoud<br />

In Bryson’s boek liggen de accenten vooral op de geschiedenis<br />

van de natuurwetenschappen, de deugden en ondeugden<br />

van de onderzoekers en hun onderlinge rivaliteit.<br />

Het is meer een avonturenboek dan een wetenschappelijk<br />

boek. Natuurlijk is er ook aandacht voor de vragen die<br />

deze onderzoekers probeerden op te lossen, de manieren<br />

waarop ze dat aanpakten en de oplossingen die ze vonden.<br />

De diepgang daarvan is beperkt. Het boek is immers<br />

geschreven voor een breed publiek. Als introductie op een<br />

natuurwetenschappelijke opleiding is het een inspirerend,<br />

maar verre van compleet verhaal. De leeswijzer Bryson-plus<br />

licht daar enkele onderwerpen uit en gaat in op natuurwetenschappelijke<br />

(en soms wiskundige) details.<br />

In de daarop volgende studietaken worden de evolutie en<br />

evolutionaire verandering besproken. Dat gebeurt om twee<br />

redenen: die invalshoek sluit naadloos aan bij het boek<br />

van Bryson én biedt een raamwerk dat van grote betekenis<br />

is voor álle biologische disciplines. Het gaat daarbij om<br />

processen die invloed hebben op de samenstelling van<br />

populaties van planten en dieren en uiteindelijk op de<br />

eigenschappen van individuen. Deze invalshoek benadrukt<br />

de verwantschap tussen alle organismen, de geleidelijkheid<br />

waarmee erfelijke eigenschappen van populaties veranderen<br />

en de doelmatigheid van eigenschappen van soorten.<br />

Cursusmateriaal<br />

De cursus bestaat uit het boek Een kleine geschiedenis van<br />

bijna alles van Bill Bryson, een cursusboek en een cd.<br />

Tentamenvorm<br />

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen<br />

(ov).<br />

www.ou.nl/studieaanbod/N13121<br />

25


Faculteit Psychologie<br />

Inleiding in de arbeids- en<br />

organisatiepsychologie<br />

CURSUS<br />

<strong>Open</strong> <strong>Universiteit</strong><br />

www.ou.nl<br />

Cursuscode: S11141<br />

Inhoud<br />

De cursus Inleiding in de Arbeids- en Organisatiepsychologie<br />

is de kennismakingscursus voor de richting<br />

Arbeids- en Organisatie (A&O) psychologie. Centraal staat<br />

daarbij het verklaren en voorspellen van het gedrag van<br />

mensen op het werk. De cursus is opgebouwd rond de<br />

volgende vier thema’s:<br />

- de werkplek en taken<br />

- de werknemer op het individuele niveau<br />

- de leidinggevende<br />

- de organisatie<br />

Deze cursus laat de student kennismaken met vier rollen<br />

die psychologen binnen dit werkveld kunnen vervullen en<br />

de bijbehorende praktijkgerichte tools (vb. meetinstrumenten,<br />

interventietechnieken, evaluatie mogelijkheden) die<br />

beschikbaar zijn. A&O-psychologen die de rol van arbeidsdeskundige<br />

vervullen, worden ingezet om werkplekken/<br />

taken te analyseren en medewerkers te begeleiden op het<br />

gebied van gezondheid en welzijn op het werk. In deze rol<br />

onderzoekt de A&O-psycholoog bijvoorbeeld oorzaken<br />

van fysieke of mentale werkbelasting en stress en zoekt<br />

naar oplossingen. De A&O-psycholoog die werkzaam is als<br />

HRM professional begeeft zich op het terrein van selectie<br />

en loopbaanbegeleiding. In deze rol is de A&O-psycholoog<br />

bijvoorbeeld betrokken bij het aantrekken van nieuwe<br />

medewerkers, het ontwikkelen van assessment procedures<br />

en de ontwikkeling van de competenties van medewerkers.<br />

Als trainer/coach worden A&O-psychologen vaak<br />

ingeschakeld voor de begeleiding en ondersteuning van<br />

leerprocessen. De trainer biedt werknemers vooral leerdoelgerichte<br />

instructie en feedback. De coach opereert meer<br />

op de achtergrond en is op gezette tijden een klankbord en<br />

mentor voor de gecoachte. A&O-psychologen fungeren als<br />

organisatie-adviseur/consultant bij interne organisatieveranderingen<br />

zoals reorganisaties, overnames en aansturingsproblemen.<br />

Daarnaast bestaan er ook interne veranderaars<br />

of change agents die zorgdragen voor de interne procesbegeleiding<br />

tijdens de daadwerkelijke implementatie van<br />

veranderingen.<br />

De cursus is voor een brede doelgroep interessant. Behalve<br />

voor studenten van de opleiding Psychologie is deze cursus<br />

ook geschikt voor studenten managementwetenschappen,<br />

personeelsfunctionarissen, leidinggevenden, leden van<br />

ondernemingsraden of andere mensen met belangstelling<br />

voor gedrag binnen organisaties.<br />

Leerdoelen<br />

Na het bestuderen van deze cursus:<br />

- heb je een indruk gekregen van het brede werkveld van<br />

de arbeids- en organisatiepsychologie<br />

- heb je inzicht in de verschillende rollen die psychologen<br />

vervullen binnen het werkveld van de arbeids-,<br />

organisatie- en personeelspsychologie<br />

- ben je op de hoogte van theorieën en modellen die voor<br />

het uitvoeren van de verschillende rollen van belang zijn<br />

- kun je aangeven wat de belangrijkste vaardigheden zijn<br />

die een psycholoog binnen het A&O-psychologisch werk<br />

veld dient te ontwikkelen<br />

- heb je kennis gemaakt met verschillende diagnoseinstrumenten<br />

en interventie-methoden die psychologen<br />

binnen het werkveld hanteren<br />

- ben je in staat A&O psychologische theorieën en thema’s<br />

toe te kunnen passen op de actualiteit<br />

- heb je stapsgewijs en met behulp van overzichtelijke<br />

casuïstiek de eerste ervaring opgedaan met diagnose en<br />

interventie in het werkveld.<br />

Cursusmateriaal<br />

De cursus bestaat uit een Engelstalig tekstboek en een digitaal<br />

werkboek. Het tekstboek Industrial and organizational<br />

psychology: Research and practice van P.E. Spector wordt<br />

uitgegeven door Wiley, Hoboken (international student<br />

edition, 2012).<br />

Het digitale werkboek vormt de leeromgeving. Dit werkboek<br />

bevat een overkoepelende case over een fictief<br />

ziekenhuis, waardoor je kennis kunt maken met de verschillende<br />

rollen van A&O-psychologen in een fictieve organisatie.<br />

Om de case met rol-specifieke problematiek verder<br />

tot leven te brengen, wordt deze aangevuld met videointerviews<br />

met professionals die werkzaam zijn in één van<br />

de vier rollen. Hierdoor kun je ervaren hoe een A&O psycholoog<br />

met deze problematiek omgaat in zijn/haar specifieke<br />

rol. Vervolgens wordt je gevraagd om de diagnose-instrumenten<br />

toe te passen op een voor jou bekende situatie of<br />

problematiek.<br />

Tentamenvorm<br />

Tentamenvorm is nog niet bekend.<br />

www.ou.nl/studieaanbod/S11141<br />

26


Faculteit Psychologie<br />

Inleiding in de neuropsychologie en<br />

psychofarmacologie<br />

Cursuscode: S25221<br />

Inhoud<br />

De laatste twee decennia is de kennis over hersenen en<br />

gedrag enorm toegenomen. Dat heeft gevolgen voor<br />

de wijze waarop psychologen aankijken tegen menselijk<br />

gedragingen en het ontstaan van psychopathologie.<br />

Neuropsychologen bestuderen in het bijzonder de relatie<br />

tussen enerzijds specifieke hersenstructuren en -processen,<br />

neurotransmitters en hormonen, en anderzijds cognities,<br />

emoties en gedragingen. Ook proberen ze steeds beter<br />

inzicht te krijgen in de problemen die ontstaan bij een<br />

hersenbeschadiging.<br />

De focus van de klinische neuropsychologie ligt op bestudering<br />

van intacte en gestoorde cognitieve functies en gedrag.<br />

Haar inzichten dragen bij aan een betere diagnostiek,<br />

behandeling en begeleiding van mensen met functiestoornissen.<br />

Cognitieve vaardigheden van patiënten zijn hierbij<br />

van belang, maar ook de wijze waarop patiënten met die<br />

vaardigheden omgaan. Neuropsychologie is een multidisciplinaire<br />

wetenschap geworden waarin kennis over psychologische<br />

fenomenen wordt geïntegreerd met kennis over<br />

biologische en medische factoren.<br />

Bij veel psychopathologische aandoeningen, zoals depressie,<br />

schizofrenie en ADHD spelen biologische mechanismen<br />

een belangrijke rol. Voor onderzoek, interventie en diagnostiek<br />

is inzicht in de biologische basis van psychopathologie<br />

daarom onontbeerlijk, evenals inzicht in de therapeutische<br />

effecten van psychofarmaca. ‘Psychofarmaca’ verwijst naar<br />

een verzameling geneesmiddelen en stoffen die worden<br />

gebruikt ter behandeling van psychopathologische beelden<br />

dan wel op de een of andere manier ons gedrag, stemming,<br />

cognitie en psychisch welzijn beïnvloeden.<br />

belangrijke rol speelt, zoals dementie, epilepsie, bloedingen<br />

in het brein, ADHD en schizofrenie. Tot slot komt de<br />

psychofarmacologie aan bod. Het accent ligt binnen dit<br />

laatste deel op psychofarmacologische middelen in engere<br />

(farmaceutische) zin, maar ook op andere middelen die<br />

gedragingen en stemmingen beïnvloeden. Denk hierbij<br />

aan soft en hard drugs, nicotine, koffie, thee, alcohol en<br />

koolhydraten.<br />

Cursusmateriaal<br />

Deze cursus is een revisie van de cursus S25211.<br />

De inschrijving hiervoor wordt geopend op 1 januari <strong>2014</strong>.<br />

De cursus bestaat uit een tekstboek: klinische neuropsychologie<br />

(Deelman, Eling, de Haan, Van Zomeren (2004).<br />

Amsterdam: Boom), een reader en een dvd: Braintool.<br />

Tentamenvorm<br />

Computergebaseerd individueel tentamen met<br />

meerkeuzevragen.<br />

www.ou.nl/studieaanbod/S25221<br />

De cursus begint met een algemene inleiding in het<br />

werkveld van de neuropsychologie en psychofarmacologie.<br />

Daarna wordt ingegaan op cognitieve domeinen, zoals het<br />

geheugen en de aandacht. Vervolgens richt de aandacht<br />

zich op ziektebeelden waarbij neuropsychologie een<br />

27


Faculteit Psychologie<br />

Inleiding in de gezondheidspsychologie<br />

Cursuscode: S60331<br />

Inhoud<br />

Vraag aan een willekeurige <strong>Nederland</strong>er wat het belangrijkste<br />

is in het leven en de kans groot dat hij of zij zal zeggen:<br />

gezondheid. Dat wij onze gezondheid serieus nemen, blijkt<br />

ook uit het grote aantal publicaties over dit onderwerp. Met<br />

de regelmaat van de klok verschijnen allerhande zelfhulpgidsen,<br />

die ons moeten helpen te stoppen met roken, af<br />

te vallen, een optimaal welzijn te bereiken, of in geestelijk<br />

evenwicht te komen. Kortom, de gezondheid houdt ons<br />

nogal bezig. Dat wil echter niet zeggen dat ons gedrag<br />

erop gericht is om die gezondheid zo optimaal mogelijk<br />

te houden. Deze inleidende cursus geeft een overzicht<br />

van wetenschappelijke inzichten in relaties tussen gedrag<br />

en gezondheid. Het is een verplicht onderdeel van de<br />

bachelor opleiding psychologie maar is ook als losse cursus<br />

interessant.<br />

Cursusmateriaal<br />

In de cursus wordt gebruik gemaakt van een Engelstalig<br />

tekstboek Health psychology, biopsychosocial interactions<br />

van E.P. Sarafino (2008, sixth edition), een reader en een<br />

digitaal werkboek (via internet).<br />

Tentamenvorm<br />

Computergebaseerd individueel tentamen met<br />

meerkeuzevragen.<br />

www.ou.nl/studieaanbod/S60331<br />

De volgende onderwerpen komen aan de orde: de werking<br />

van het menselijk lichaam (o.a. de werking van het zenuwstelsel);<br />

stressproblematiek (o.a. oorzaken, gevolgen, hoe<br />

kunnen we omgaan met stress); theorieën die gezond en<br />

ongezond gedrag kunnen verklaren; her- en erkenning en<br />

acceptatie van ziekte; gebruik van medische en gezondheidsbevorderende<br />

voorzieningen; pijnproblematiek en<br />

chronische aandoeningen.<br />

Bij deze cursus zijn geen begeleidingsbijeenkomsten.<br />

De cursus is zodanig opgezet dat het digitale werkboek van<br />

de cursus jouw leeractiviteiten aanstuurt. Als je het tekstboek,<br />

het digitale werkboek en de reader helemaal hebt<br />

doorgenomen, is de leerstof in grote lijnen aan de orde<br />

geweest. Vanuit het digitale werkboek wordt verwezen<br />

naar de hoofdstukken uit het tekstboek en de reader.<br />

Je wordt aangeraden om je door middel van de opdrachten<br />

in het digitaal werkboek door de stof te laten leiden.<br />

Ook kun je in het digitaal werkboek testen of je voldoende<br />

kennis hebt opgedaan door zelftoetsen en voorbeeldtentamens<br />

te maken.<br />

“Ik zag op tegen het Engels. Maar met<br />

het aanleggen van een woordenlijst kom<br />

ik heel ver. Ik hoef nu steeds minder op<br />

te zoeken en merk dat mijn Engels ook<br />

verbetert. Trouwens straks bij een vervolgopleiding<br />

kom ik het sowieso tegen. Weet<br />

ik dan tenminste hoe het is.”<br />

28


Faculteit Psychologie<br />

Sociale psychologie<br />

Cursuscode: S09241<br />

Inhoud<br />

Buren, collega’s, vrienden, familieleden of je partner: in het<br />

dagelijks leven heb je vrijwel altijd te maken met anderen.<br />

De sociale psychologie biedt verklaringen voor veel<br />

herkenbare gedachten, gevoelens en gedragingen van<br />

mensen in relatie tot elkaar. Zo weten we door de sociale<br />

psychologie bijvoorbeeld onder welke omstandigheden<br />

mensen bereid zijn om hulp te bieden, welke factoren een<br />

rol spelen bij het ontstaan van vriendschappen en relaties,<br />

en hoe groepen beslissingen nemen.<br />

In de cursus Sociale psychologie maak je kennis met de<br />

belangrijkste theorieën en inzichten binnen de sociale<br />

psychologie. Er zal worden ingegaan op thema’s zoals het<br />

waarnemen van individuen, zelfbeeld en zelfwaardering,<br />

stereotypen en discriminatie, sociale identiteit, attitudes<br />

en attitudeverandering, agressie en conflict, en prosociaal<br />

gedrag. Daarnaast krijg je inzicht in sociaal-psychologische<br />

methoden van onderzoek en leer je hoe sociaal-psychologische<br />

theorieën kunnen worden toegepast om gedrag te<br />

veranderen.<br />

De cursus Sociale psychologie is een basiscursus voor<br />

psychologiestudenten. Je raakt vertrouwd met sociaalpsychologische<br />

inzichten.<br />

worden gebruikt bij het ontwikkelen van een interventie en<br />

je maakt kennis met de verschillende stappen die doorlopen<br />

moeten worden bij het veranderen van attitudes en<br />

gedrag. Het tweede programma is een documentaire over<br />

het laboratoriumexperiment in de sociale psychologie.<br />

In dit programma maak je kennis met de manier waarop<br />

een sociaal-psychologisch experiment wordt opgezet en<br />

uitgevoerd.<br />

Tentamenvorm<br />

Computergebaseerd individueel tentamen met<br />

meerkeuzevragen.<br />

www.ou.nl/studieaanbod/S09241<br />

Cursusmateriaal<br />

De cursus bestaat uit een tekstboek, een reader, een digitaal<br />

werkboek en een dvd. Er wordt gebruikgemaakt van<br />

een Engelstalig tekstboek, Social Psychology (3rd edition)<br />

van E.R. Smith en D.M. Mackie. De reader bestaat uit teksten<br />

en artikelen die je nodig hebt bij de opdrachten in het<br />

digitaal werkboek. Het digitaal werkboek vormt de leeromgeving<br />

van de studenten en de cursisten. Dit werkboek<br />

bevat opdrachten, meerkeuzevragen, samenvattingen van<br />

de hoofdstukken en verwijzingen naar andere interessante<br />

literatuur. De dvd bestaat uit twee programma’s. Het ene<br />

programma gaat over attitude- en gedragsverandering.<br />

Je leert hoe sociaal-psychologische theorieën kunnen<br />

29


Faculteit Rechtswetenschappen<br />

Rechtsgeschiedenis 1<br />

Cursuscode: R12221<br />

Inhoud<br />

De mededeling dat het recht niet uit de lucht komt vallen<br />

mag je gerust als een cliché beschouwen. De zin ‘het recht<br />

is een historisch verschijnsel’ klinkt heel anders en bedoelt<br />

toch hetzelfde. Maar beide zinnen leiden wel tot de conclusie<br />

dat recht zich voortdurend ontwikkelt.<br />

Dit betekent in de eerste plaats dat er tussen het moderne<br />

recht en dat van voorheen een onverbrekelijke band, een<br />

ononderbroken continuïteit of samenhang bestaat. Hieruit<br />

volgt dat alleen historisch onderzoek het recht van onze tijd<br />

kan doen begrijpen. Of scherper gesteld: een wetenschappelijke<br />

beoefening van het recht veronderstelt een inzicht<br />

in de historische beoefening ervan. Grondbeginsel van elk<br />

wetenschappelijk onderzoek is immers dat van begrip van<br />

zaken geen sprake kan zijn zonder kennis van hun samenhang.<br />

Op de tweede plaats leidt het onderkennen van recht<br />

als een historisch fenomeen onvermijdelijk tot de conclusie<br />

dat het recht verandert. Een bonte waaier van maatschappelijke<br />

factoren bepaalt de opkomst, verandering en<br />

ondergang van rechtsinstellingen. Economische, politieke,<br />

kerkelijke en ethische kwesties spelen daarin een rol. Het is<br />

de taak van de rechtshistoricus de historische samenhang<br />

tussen het recht en andere maatschappelijke verschijnselen<br />

zoveel mogelijk boven water te halen en daaruit de ontwikkeling<br />

van het recht te verklaren.<br />

De cursus beschrijft de belangrijkste gebeurtenissen uit de<br />

(rechts-)geschiedenis van verschillende Westeuropese landen.<br />

Uitgangspunt daarbij is het achttiende-eeuwse begrip<br />

codificatie. Het programma beperkt zich tot het privaatrecht.<br />

Het is geen uitputtende opsomming van alle rechtsgeleerden<br />

die iets hebben betekend, maar een enigszins<br />

verhalende beschrijving van gelukte en mislukte codificatiepogingen<br />

tegen de achtergrond van de algemene maatschappelijke<br />

en staatkundige ontwikkelingen. Daardoor is<br />

de nadruk komen te liggen op de tijd waarin de nationale<br />

codificaties zijn ontstaan: de recente rechtsgeschiedenis.<br />

Het Romeinse recht en het natuurrecht passeren de revue.<br />

Het Romeinse recht had (en het natuurrecht heeft dat nog)<br />

een universele pretentie. Beide stelsels claimen kwaliteiten<br />

die overal en altijd gelden, ongeacht tijd en plaats.<br />

Daarna volgt de codificatiegeschiedenis van Italië, Frankrijk,<br />

Duitsland, Zwitserland en <strong>Nederland</strong>. Verder is een hoofdstuk<br />

gewijd aan enkele aspecten van de rechtsontwikkeling<br />

in Engeland. Ten slotte een korte beschouwing over het<br />

ontstaan van supra-nationale instellingen en het effect<br />

daarvan op de nationale codificaties.<br />

De cursus is van het tweede niveau en behoort tot de nietpositief<br />

rechtelijke vakken van de programma’s van de<br />

faculteit. Daarnaast is de cursus zo opgezet dat de stof tot<br />

nut kan zijn voor een veel grotere groep belangstellenden<br />

dan enkel de wo-studenten. Codificatiegeschiedenis behandelt<br />

namelijk de zogeheten uitwendige rechtsgeschiedenis<br />

in tegenstelling tot de cursus Rechtsgeschiedenis 2, waarin<br />

de inwendige privaatrechtsgeschiedenis aan bod komt.<br />

Bovendien zal eenieder die geïnteresseerd is in de Europese<br />

geschiedenis de benadering vanuit de eigen gezichtshoek<br />

van de uitwendige rechtsgeschiedenis kunnen waarderen.<br />

Cursusmateriaal<br />

De cursus bestaat uit het studieboek Hoofdstukken uit de<br />

Europese Codificatiegeschiedenis door J.H.A. Lokin en W.J.<br />

Zwalve, 3e geheel herziene druk (Kluwer, Deventer 2001) en<br />

een werkboek.<br />

Tentamenvorm<br />

Computergebaseerd individueel tentamen met<br />

meerkeuzevragen.<br />

www.ou.nl/studieaanbod/R12221<br />

30


Faculteit Rechtswetenschappen<br />

Rechtsfilosofie<br />

Cursuscode: R28231<br />

Inhoud<br />

Rechtsfilosofie is bedoeld om studenten te laten nadenken<br />

over hun vak. Welke functies vervullen rechtsregels? In hoeverre<br />

moet het gedrag van mensen door het recht worden<br />

gereguleerd? Wat is de taak en rol van de overheid daarbij?<br />

En moeten we ook onrechtvaardig recht toepassen?<br />

Dergelijke vragen kunnen niet door het recht zelf worden<br />

beantwoord. Een beroep op wet en jurisprudentie kan antwoord<br />

geven op rechtsvragen: vragen naar hetgeen rechtens<br />

geldt. Maar in deze rechtsbronnen is geen antwoord<br />

te vinden op vragen over het recht. Als we ons afvragen<br />

wat de reikwijdte van de overheid moet zijn, welke zaken<br />

door het recht geregeld moeten worden, en hoe we met<br />

onrechtvaardig recht moeten omgaan, dan kunnen we niet<br />

te rade gaan bij het recht zelf, maar moeten we een stapje<br />

buiten het recht doen. Kortom, in dit boek wordt het recht<br />

niet zozeer gezien als een reservoir aan antwoorden, maar<br />

wordt het juist benaderd als een raadsel dat tot veel vragen<br />

en discussies aanleiding geeft.<br />

Als we ons met die vragen en discussies gaan bezighouden,<br />

bevinden we ons op het terrein van de rechtsfilosofie,<br />

de poging om enigszins geordend en systematisch na te<br />

denken over aard, functie, reikwijdte en legitimiteit van<br />

het recht. Een poging, omdat filosofie niet bestaat uit een<br />

verzameling weetjes en feiten, maar uit een verzameling<br />

beargumenteerde visies en opvattingen. De auteur van<br />

een filosofisch boek of artikel zegt niet wat belangrijk is,<br />

maar wat hij of zij als belangrijk ziet. Daarbij wordt in het<br />

oog gehouden welk soort argumenten men hanteert. In<br />

menig televisiedebat of opiniërend artikel zien we vaak dat<br />

een bepaalde oplossing (cameratoezicht, strenger straffen)<br />

wordt bepleit omdat deze ‘nu eenmaal’ doelmatiger of<br />

effectiever is. In zo’n geval zal de filosoof doorvragen. Hij<br />

zal zich afvragen of een doelmatigheidsargument wel zaligmakend<br />

is. Zijn er niet ook nog andere soorten argumenten<br />

aan te voeren, bijvoorbeeld argumenten die betrekking<br />

hebben op de rechtvaardigheid of de sociale acceptatie?<br />

En zo ja, hoe wegen we die tegen elkaar af? En verder:<br />

als we de doelmatigheid al hoger waarderen dan andere<br />

criteria, op grond van welke redenen en veronderstellingen<br />

doen we dat dan?<br />

Cursusmateriaal<br />

De cursus bestaat uit het studieboek van Pauline<br />

Westerman, Recht als Raadsel, een inleiding in de rechtsfilosofie,<br />

Uitgeverij Paris 2012; teksten en beelden op de<br />

cursussite, waarin een leidraad tot de cursus, filmpjes met<br />

extra uitleg door de auteur, en twee proeftentamens zijn<br />

opgenomen.<br />

Tentamenvorm<br />

Computergebaseerd individueel tentamen met open<br />

vragen.<br />

www.ou.nl/studieaanbod/R28231<br />

“Ik denk dat ik Rechten ga studeren<br />

maar ik weet het nog niet zeker.<br />

Nu maak ik echt kennis met het vak.<br />

Het helpt me vooruit met mijn keuze.”<br />

31


Contact<br />

Vragen over het studieoriëntatie-programma Pre University College (<strong>PUC</strong>) van de <strong>Open</strong> <strong>Universiteit</strong>?<br />

Stuur dan een e-mail naar:<br />

Caroline.Visser@ou.nl<br />

t.a.v. Caroline Visser


Vragen over het studie oriëntatie programma van het Pre University College (<strong>PUC</strong>)?<br />

Mail dan naar een contactpersoon:<br />

Agnes.Hempenius@ou.nl voor de regio Groningen.<br />

Karin.deKruif@ou.nl voor de regio Drenthe en Friesland.<br />

<strong>PUC</strong> Projectleider:<br />

Caroline.Visser@ou.nl<br />

T: 050-3138300.<br />

Deze gids is een uitgave van de afdeling Studiecentra. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden<br />

ontleend.<br />

Augustus <strong>2013</strong>


Cultuurwetenschappen<br />

Informatica<br />

Managementwetenschappen<br />

Natuurwetenschappen<br />

Psychologie<br />

Rechtswetenschappen<br />

5713243 _ juli <strong>2013</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!