Overzicht workshops en lezingen

kortrijk.be

Overzicht workshops en lezingen

Overzicht van de workshops en

lezingen

Themadag vrijwilligers in de zorg - 30 september 2011 –

OC Heule


Overzicht van de workshops met plaats en tijdstip

Workshop 1:

Workshop 2:

Workshop 3:

Workshop 4:

Workshop 5:

Workshop 6:

Workshop 7:

Workshop 8:

Workshop 9:

Workshop 10:

Workshop 11:

Workshop 12:

10-stappenplan voor een vrijwilligersbeleid

Aandachtspunten voor een kamerbezoek

Statuut van de vrijwilliger

Inleefmoment in de wereld van mensen met auditieve,

visuele en verstandelijke beperkingen.

Discretie en beroepsgeheim

Vrijwilligerswerk bij Al Anon en Alateen

Rolwagenbegeleiding

Vrijwilligerswerk bij slachtofferhulp

Reanimatie en AED-toestel

Getuigenissen vrijwilligers Netwerk Palliatieve zorg

Zorg goed voor jezelf

Omgaan met dementie

10.00 11.00 12.00 13.00

14.00 15.00 16.00 17.00

Locatie

WS.1

WS. 2

WS.3

WS.4

WS.5

WS.6

WS.7

WS.8

WS.9

WS.10

WS.11

WS.12

Hazelaar

Wilg

Eik

Es

Els

Meidoorn

buiten

Berk

Hulst

Klimop

Klimop

Els


Workshop 1:

10-stappenplan voor een vrijwilligersbeleid

Eva Hambach is directeur van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw en

Voorzitter van het CEV (Europees Centrum Vrijwilligerswerk). Zij brengt het 10

stappen plan voor het uitbouwen van een vrijwilligersbeleid&werking

Geen zware theorie, maar een praktische uitwerking in

10 stappen, van hoe je het vrijwilligersbeleid,

vrijwilligerswerking in een organisatie kan aanpakken. De

kernwoorden zijn : zoeken, onthalen, taken,

begeleiden,motiveren,omkadering,feedback en

bedanken.

Locatie: zaal “Hazelaar” in ‘t Kasteel van Heule

Tijdstip: 10u15 en 12u15

Duur: 90 min

Workshop 2:

Aandachtspunten voor een kamerbezoek

Via rollenspel en uitwisseling toont het AZ

Groeninge wat de aandachtspunten zijn voor

een kamerbezoek. Je staat stil bij "Hoe patiënt

op verhaal te laten komen?", "Hoe omgaan met

stiltes?", "Wat met zinvragen?", ...

Locatie: zaal “Wilg” in ‘t Kasteel van Heule

Tijdstip: 10u30, 11u30, 12u30, 13u30, 14u30 en 15u30 Duur: 45 min

Workshop 3:

Statuut van de vrijwilliger

In de lezing van het Steunpunt vrijwilligerswerk

West Vlaanderen hoor je alles over het statuut

van de vrijwilliger. Onkostenvergoeding, wie mag

vrijwilligerwerk doen?, verzekering enz. Ook de

provinciale verzekering vrijwilligerswerk en de

werking van het Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk komt aan bod.

Locatie: zaal “Eik” in ‘t Kasteel van Heule

Tijdstip: 10u30 en 15u30

Duur: 45 min


Workshop 4:

“Inleefmoment in de wereld van mensen met auditieve,

visuele en verstandelijke beperkingen"

bundel.

Tijdens deze workshop van VZW Mentor en VZW

de Stroom krijg je de kans om je in te leven in de

leefwereld van mensen met auditieve, visuele en

verstandelijke beperkingen. Je krijgt heel wat

praktische tips m.b.t. omgaan en communiceren met

deze groepen. Als afsluiting krijgt je een informatieve

Locatie: zaal “Es” in ‘t Kasteel van Heule

Tijdstip: 11u15 en 14u15

Duur: 45 min

Workshop 5:

Discretie en beroepsgeheim

Op de thematafel: "discretie en beroepsgeheim" ontrafel je vanuit enkele

praktijkervaringen de begrippen "vertrouwelijke informatie", "discretie" en

"beroepsgeheim". Samen zoek je naar toepassingen in het vrijwilligerswerk van

de deelnemers aan de thematafel. Bert van Dierdonck, zelf vrijwilliger en

voormalig docent aan de KATHO begeleidt deze workshop.

Locatie: zaal “Els” in ‘t Kasteel van Heule

Tijdstip: 11u00 en 16u00

Duur: 60 min


Workshop 6:

Vrijwilligerswerk bij Al Anon en Alateen

Aan de hand van een levensverhaal schetsen Al -Anon en Alateen wat voor

vrijwilligerswerk er kan gedaan worden in zelfhulpgroepen en dan meer

specifiek in het kader van zelfhulpgroepen voor mensen met familieleden die

een alcoholverslaving hebben.

Locatie: zaal “Meidoorn” in ‘t Kasteel van Heule

Tijdstip: 12u15 en 14u00

Duur: 45 min

Workshop 7:

Rolwagenbegeleiding

Het woonzorgcentrum van het OCMW zorgt voor een Workshop

Rolwagenbegeleiding voor alle bezoekers. d.m.v een heus rolwagenparcours

krijg je de kans om te ervaren wat het is als rolwagenbegeleider op stap te zijn.

Je leert op gepaste wijze om te gaan met obstakels, het belang van het contact

houden met de rolwagengebruiker, …

Locatie: Buiten aan OC De Vonke

Tijdstip: 10u30, 11u30, 15u00 en 17u30

Duur: 30 min


Workshop 8:

Vrijwilligerswerk bij slachtofferhulp

Tijdens deze workshop licht CAW Stimulans concreet toe wat zij verwachten

van vrijwilligers die actief willen zijn

binnen slachtofferhulp. Verder hebben

zij het nog over de ondersteuning die

zij bieden aan hun vrijwilligers en het

belang ervan.

Locatie: zaal “Berk” in ‘t Kasteel van Heule

Tijdstip: 10u30 en 13u00

Duur: 90 min

Workshop 9:

Reanimatie en AED-toestel

Het Vlaams kruis biedt een lezing, een demonstratie en een

doe-moment met een initiatie over reanimatie en het gebruik van

het AED-toestel (Automatische Externe Defibrillator) .

Locatie: zaal “Hulst” in ‘t Kasteel van Heule

Tijdstip: 10u30, 13u00, 15u00 en 17u00

Duur: 60 min

Workshop 10: Getuigenissen vrijwilligers Netwerk Palliatieve zorg

In deze workshop hoor je getuigenissen van vrijwilligers die actief zijn in het

Netwerk Palliatieve zorg. Ze brengen hierbij hun verhaal vanuit hun jarenlange

ervaring. Een verhaal met een levensecht

bewijs dat nabij zijn bij palliatieve patiënten

niet meer vraagt dan een luisterend oor en

een groot hart.

Locatie: zaal “Klimop” in ‘t Kasteel van

Heule

Tijdstip: 11u00

Duur: 60 min


Workshop 11: Zorg goed voor jezelf

Geen goede zorg voor de ander zonder goede zelfzorg! In de 2 de workshop van

het Netwerk Palliatieve zorg hoor je het verhaal van de noodzaak aan zelfzorg.

Dit gebeurt met de nodige doordenkertjes en evenwichtsoefeningen.

Locatie: zaal “Klimop” in ‘t Kasteel van Heule

Tijdstip: 14u00 en 15u30

Duur: 60 min

Workshop 12: Omgaan met dementie

Het thuiszorgcentrum van de Christelijke mutualiteiten geeft

een lezing over "Omgaan met dementie". Aan de hand van

zeer concreet gedrag van dementerende mensen zoek je

naar verklaringen voor het gedrag en naar manieren om

beter om te gaan met dementie.

Locatie: zaal “Els” in ‘t Kasteel van Heule

Tijdstip: 13u00

Duur: 60 min

Inschrijven voor de vormingen is niet verplicht. Wie zeker wil zijn van een plaats

kan wel reserveren via vrijwilligers@kortrijk.be of 056/277292.

More magazines by this user
Similar magazines