Evaluatie Dag van de Open Kerken 2012

openkerken.be

Evaluatie Dag van de Open Kerken 2012

Promotie

Elke deelnemer ontving affiches, programmabrochures en landkaartbrochures om te

verspreiden. De meerderheid van de deelnemers verspreidde tussen 1 en 20 affiches en

maximaal 50 programmabrochures en landkaartbrochures. Meer dan de helft maakte een

eigen flyer, folder of affiche.

Op lokaal niveau werden de eigen activiteiten op een zeer diverse manier gepromoot: via

gemeentelijke en kerkelijke communicatiekanalen, contacten met lokale pers en de eigen

website. Opvallend is dat deelnemers de sociale media zeker niet schuwen. De databank Uit

in Vlaanderen daarentegen wordt weinig benut. Verschillende deelnemers nemen zich voor

om volgend jaar meer promotie te maken.

More magazines by this user
Similar magazines