27.11.2012 Views

8 - academisch ziekenhuis Maastricht

8 - academisch ziekenhuis Maastricht

8 - academisch ziekenhuis Maastricht

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

magazine voor het azM en de UM-faculteiten geneeskunde en gezondheidswetenschappen<br />

jaargang 1 / nummer 8 / augustus 2006<br />

Stamcellen tegen borstkanker<br />

Maagoperatie via de slokdarm<br />

Halsslagaderstimulator fopt lichaam<br />

Superstudent is in vier jaar klaar


colofon<br />

2<br />

SUMMUM is een gemeenschappelijke uitgave voor<br />

de medewerkers en externe relaties van het <strong>academisch</strong><br />

<strong>ziekenhuis</strong> <strong>Maastricht</strong> en de faculteiten der<br />

Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van<br />

de Universiteit <strong>Maastricht</strong>.<br />

Kijk ook op www.summum.mumc.nl<br />

Uitgever stafdienst Communicatie azM<br />

Wnd. hoofdredacteur Martin Lehmann<br />

Eindredactie Ellen Kennes<br />

De redactie is gevestigd bij de stafdienst<br />

Communicatie azM op niveau 1, voorbij de<br />

Guddezaal.<br />

Postbus 5800, 6202 AZ <strong>Maastricht</strong><br />

T 043 387 51 12, F 043 387 51 14<br />

E summum@mumc.nl<br />

Deze keer werkten mee Jos van Cann / Lieke<br />

Muyris / Jolanda ter Horst / Willy Janssen<br />

Foto’s Henny Allis / Appie Derks / Geertjan van<br />

Zonneveld<br />

Illustraties Aad Goudappel / Ruben L.<br />

Oppenheimer<br />

Basisvormgeving Zuiderlicht, <strong>Maastricht</strong><br />

Grafisch design Zuiderlicht, <strong>Maastricht</strong><br />

Druk Drukkerij Rosbeek, Nuth<br />

ISSN: 1871-1758<br />

SUMMUM wordt gedrukt op EMAS milieugecertificeerd<br />

papier.<br />

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen<br />

of vermenigvuldigd zonder voorafgaande schriftelijke<br />

toestemming van de stafdienst Communicatie van<br />

het azM. De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid<br />

voor schade, mogelijk geleden door informatie<br />

uit dit blad, dat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid<br />

wordt samengesteld.<br />

inhoud<br />

nr 8<br />

08.06<br />

Maagoperatie via de slokdarm<br />

Als eerste ter wereld neemt het azM een<br />

chirurgisch instrument in gebruik dat via<br />

de slokdarm de natuurlijke overgang van<br />

de slokdarm naar de maag herstelt bij<br />

patiënten met en ernstige vorm van<br />

terugvloeiend maagzuur.<br />

4<br />

Grenzeloos<br />

‘Health Valley Limburg’, een uniek<br />

medisch wellness concept in de<br />

Euroregio, wil medische zorgverlening<br />

en daarop aansluitende services op top<br />

niveau bieden aan patiënten uit de hele<br />

wereld.<br />

6<br />

Patiënt centraal<br />

Mevrouw Konings was al dertig jaar<br />

suikerpatiënte toen ze bij een controle<br />

te horen kreeg dat haar nieren slechts<br />

voor 10% functioneerden. Sinds juli<br />

2005 moet ze dialyseren. “Gelukkig<br />

hebben ze hier geweldig fijn personeel<br />

op de afdeling.”<br />

8<br />

Proefschrift<br />

Promovendus Ilse Swinkels-Meewisse<br />

volgde een half jaar lang ruim 600<br />

personen met acute lage rugpijn en<br />

ontdekte dat patiënten met een hoge<br />

mate van bewegingsangst anderhalf<br />

keer meer risico lopen op aanhoudende<br />

rugpijn en langdurige beperkingen in<br />

hun dagelijkse activiteiten.<br />

15 16 18 20<br />

24<br />

In de draaideur<br />

James Herman, associate professor<br />

aan de prestigieuze Johns Hopkins<br />

University in Baltimore, is voor één<br />

jaar verbonden aan de genees-<br />

kundefaculteit als TEFAF oncolo-<br />

giehoogleraar. “Officieel duurt het<br />

hoogleraarschap één jaar, maar<br />

ook daarna zullen we waarschijnlijk<br />

samen dingen blijven doen.”<br />

Superstudenten<br />

Master voor superstudenten<br />

De nieuwe Master of Science-opleiding<br />

van Genesekunde leidt dertig uitverkoren<br />

studenten in vier jaar op tot<br />

basisarts en klinisch onderzoeker.<br />

<strong>Maastricht</strong> vult de studie op geheel<br />

eigen wijze in: met veel flexibiliteit en<br />

innovatie.<br />

Ik en mijn…<br />

Benn Stegerman werkt als kok in de<br />

keuken van het azM. “Met het WK<br />

hadden we WK-menu’s. Er stonden<br />

speciale gerechten op de kaart die<br />

ik ook niet kende. Maar dat maakt<br />

het koken juist leuk.”<br />

10<br />

Stamcellen tegen borstkanker<br />

In muizen onderzocht Ariane Vanclée<br />

of donorstamcellen borstkanker-<br />

cellen kunnen opruimen. Muizen<br />

met borstkanker kregen donorstamcellen<br />

waarmee als het ware ook<br />

het donorimmuunsysteem werd<br />

ingebracht. De donorcellen speuren<br />

en ruimen de kankercellen op.<br />

Halsslagaderstimulator<br />

fopt lichaam<br />

Het azM is gestart met een geheel<br />

nieuwe behandeling voor patiënten<br />

met een sterk verhoogde bloeddruk<br />

die niet (meer) behandelbaar is met<br />

medicijnen. Zij kunnen geholpen worden<br />

met de Baropacer; een stimulator<br />

rond de halsslagader die de bloeddruk<br />

via een elektrisch stroompje reguleert.<br />

12<br />

Gefopt!<br />

3<br />

summum ©<br />

nr 1 / 09.05<br />

Aan de ene kant<br />

Marlieneke van Winsen dook in<br />

2001 voor het eerst, op Bonaire.<br />

“Het is een cliché, maar het is<br />

zo’n wonderbaarlijke wereld daar<br />

beneden. En het is heel relaxed,<br />

je zweeft als het ware in het water<br />

te midden van prachtige natuur.”


Maagoperatie via de slokdarm<br />

4<br />

5<br />

Chirurg dr. Nicole Bouvy en gastroenteroloog<br />

Ger Koek van het azM waren<br />

bij de eersten die de nieuwe ingreep uitvoerden.<br />

De bedenker van de operatietechniek,<br />

de endoluminale fundoplicatie,<br />

is dr. Stefan Kreamer uit de V.S..<br />

Samen met het Amerikaanse bedrijf<br />

EndoGastric Solutions heeft hij het<br />

bijbehorende chirurgische instrument<br />

ontwikkeld: de EsophyX. Nicole Bouvy:<br />

“Het instrument is een buis die door<br />

de mond, keel en slokdarm tot in de<br />

maag wordt geschoven. Daar klapt<br />

het onderste gedeelte van de buis<br />

om en ‘kijkt’ dan omhoog naar de<br />

verbinding tussen slokdarm en maag.<br />

Eenmaal precies op zijn plaats, wordt<br />

de buis vastgezogen aan de slokdarm,<br />

zodat hij tijdens de ingreep niet kan<br />

verschuiven.”<br />

Bij de operatieve ingreep wordt de<br />

maagwand rond de slokdarmopening<br />

vijf centimeter naar binnen (de maag in)<br />

geplooid en met ankertjes vastgezet.<br />

Wereldprimeur voor het azM<br />

summum © summum ©<br />

1 op de 10 Nederlanders heeft er last van: maagzuur dat via de maagingang terug de slokdarm invloeit. Bij 1 op de<br />

1000 Nederlanders leidt dat tot serieuze gezondheidsklachten, die een operatieve ingreep rechtvaardigen. Als eerste<br />

<strong>ziekenhuis</strong> in de wereld heeft het azM een chirurgisch instrument in gebruik genomen waarmee de ingreep via de<br />

slokdarm uitgevoerd kan worden. Hoewel de nieuwe techniek nog maar zeer kort wordt toegepast, zijn chirurgen en<br />

internisten van het azM bijzonder enthousiast over de resultaten.<br />

Ger Koek: “Op die manier herstel je<br />

de natuurlijke overgang van de slokdarm<br />

naar de maag. Eén van de grote<br />

voordelen van deze techniek is dat de<br />

werking van de maagsluitspier weer<br />

wordt zoals die hoort te zijn. Bij de<br />

conventionele technieken ontstaan hier<br />

vaak problemen: het voedsel zakt niet<br />

goed naar de maag of de patiënt kan<br />

niet meer boeren of overgeven.”<br />

De nieuwe operatiemethode heeft meer<br />

dan één voordeel ten opzichte van de<br />

oude techniek. Nicole Bouvy: “Je hoeft<br />

geen snedes in de buikholte te maken,<br />

maar je gebruikt een natuurlijke lichaamsopening<br />

– de mond en slokdarm –<br />

en je richt in de buik geen schade aan.”<br />

Ten slotte is er ook nog een financieel<br />

voordeel. Bouvy: “Ik denk dat zorgverzekeraars<br />

patiënten zelfs in de richting<br />

van deze ingreep gaan sturen, in plaats<br />

van langdurig medicijnen te vergoeden.”<br />

Zij verwacht dat de ingreep op den duur<br />

ook met alleen dagopname mogelijk is.<br />

Een week voor de eerste operaties in<br />

Nederland, ging een team van het azM<br />

bestaande uit Nicole Bouvy, Ger Koek<br />

en hun collega’s chirurg dr. Ronald van<br />

Dam en gastro-enteroloog dr. Wim<br />

Hameeteman, op training in Seattle.<br />

Het team van het azM blijft betrokken<br />

bij de doorontwikkeling van de Esophyx.<br />

“We blijven feedback geven naar aanleiding<br />

van onze ervaringen”, aldus<br />

Bouvy. Ook worden de eerste 600<br />

patiënten die volgens de nieuwe<br />

methode zijn geopereerd gedurende<br />

twee jaar gevolgd. •


grenzeloos<br />

6<br />

summum ©<br />

‘Health Valley Limburg’<br />

wordt begrip in Europa<br />

Medisch toerisme lijkt steeds meer een trend want een sterk groeiende<br />

groep mensen wil medische hulp op niveau combineren met een aangenaam<br />

verblijf. Zij kunnen in de toekomst terecht in de ‘Health Valley<br />

Limburg’; een uniek medisch wellness concept in de Euroregio dat<br />

medische zorgverlening en daarop aansluitende services op top niveau<br />

wil bieden aan patiënten uit de hele wereld. Valkenburg is een concentratiepunt<br />

in de toeristische regio Zuid Limburg, ligt in het hart van<br />

de Euregio met drie belangrijke <strong>academisch</strong>e ziekenhuizen binnen<br />

een straal van 30 kilometer en vormt dus een ideale locatie voor de<br />

‘Health Valley Limburg’.<br />

De realisatie van een ambitieus euregionaal medisch wellness concept<br />

is bovendien één van de speerpunten in de Versnellingsagenda; het<br />

economisch stimuleringsprogramma van Limburg. Met dit medisch<br />

wellness concept wil Zuid-Limburg uitgroeien tot een belangrijke, internationale<br />

zogeheten healthcare hub met grote economische<br />

waarde en uitstraling voor de regio. De healthcare hub voorziet in de<br />

allerbeste medische behandelingen en technieken, kosteneffectieve<br />

gezondheidszorg en nieuwe technologieën. Voor het realiseren van<br />

top medische zorgverlening, zal ondermeer worden samengewerkt<br />

met het azM, het Universitätsklinikum Aachen, het <strong>academisch</strong> <strong>ziekenhuis</strong><br />

in Luik en het Maasland<strong>ziekenhuis</strong> in Sittard.<br />

Drijvende kracht achter de Health Valley is onder meer de nieuwe<br />

onderneming CyGenics Life Sciences N.V. (CLS) – die zich met haar<br />

hoofdkantoor zal vestigen in Valkenburg aan de Geul. CyGenics, uit<br />

Singapore, is een belangrijke pionier op het gebied van ‘top medisch<br />

toerisme’, waarbij specifieke medische specialismen op wereldtopniveau<br />

worden aangeboden, plus de daarop aansluitende opvang<br />

in comfortabele hotel- en vakantieaccommodaties met permanente<br />

medische bewaking op afstand. •<br />

Lees over de Versnellingsagenda op: www.versnellingsagenda.nl<br />

Stichting<br />

voor diffuse<br />

longaan-<br />

doeningen<br />

opgericht<br />

Onlangs is in <strong>Maastricht</strong> officieel<br />

de ILD Care Foundation opgericht.<br />

Deze management- en ondezoeksstichting<br />

stelt zich ten doel de zorg<br />

te optimaliseren voor patiënten met<br />

interstitiële longaandoeningen (ILD,<br />

ook wel confettilongen genoemd)<br />

inclusief sarcoïdose en beroeps- en<br />

omgevingsgerelateerde longaandoeningen.<br />

De stichting wil de kennis<br />

over ILD verbreden, de therapeutische<br />

mogelijkheden verbeteren en<br />

onderzoek doen naar de impact van<br />

de aandoening voor patiënten en<br />

betrokkenen, de mogelijke oorzaken<br />

en invloed van erfelijke aanleg.<br />

KNAW erkent<br />

GROW als<br />

onderzoekschool<br />

Interstitiële, diffuse longaandoeningen<br />

kunnen onder meer ontstaan door<br />

contact met organisch materiaal,<br />

maar ook door het inademen van ei-<br />

witten of schimmels kunnen sommige<br />

personen een soort overgevoeligheidsreactie<br />

vertonen. Bij daarvoor<br />

gevoelige personen ontspoort dit<br />

proces, treedt een te heftige afweerreactie<br />

op en ontstaat er een longafwijking.<br />

Bij deze aandoeningen<br />

worden vooral het longweefsel zelf<br />

aangetast. In Nederland lijden naar<br />

schatting 20.000 mensen aan één<br />

of andere vorm van een dergelijke<br />

diffuse longaandoening.<br />

Onderzoeksinstituut GROW van azM/UM is door de Erkenningscommissie<br />

Onderzoekscholen (ECOS) van de Koninklijke Nederlandse Academie van<br />

Wetenschappen (KNAW) erkend als onderzoekschool. Het onderzoek binnen<br />

GROW richt zich op normale en abnormale groei en is onderverdeeld in de<br />

divisies Ontwikkelingsbiologie en Oncologie. De erkenning door de KNAW heeft<br />

geen directe (wel indirecte) financiële consequenties en is vooral een kwaliteitsstempel<br />

voor het opleidingstraject van promovendi en het verrichte onderzoek.<br />

Een erkenning geldt voor zes jaar, daarna wordt het instituut opnieuw beoordeeld.<br />

Prof.dr. Jelte de Haan, wetenschappelijk directeur van GROW, is zeer verheugd<br />

over de erkenning. “Het was een grote dag toen het bericht binnen kwam, het<br />

vormt de kroon op het werk van iedereen die bij GROW is betrokken. We hebben<br />

dit in zes jaar voor elkaar gekregen, en meteen bij de eerste aanvraag en op<br />

eigen kracht vanuit <strong>Maastricht</strong>. GROW bevindt zich als onderzoeksinstituut op<br />

de grens van klinisch en basaal onderzoek met een hoog translationeel karakter.<br />

Daarin is de kwaliteit van de mensen die dit voor hun rekening nemen van niet<br />

te onderschatten betekenis.”<br />

Gelijktijdig met de erkenning van GROW, is de Netherlands School of Primary<br />

Care met onderzoeksinstituut Caphri van de UM als penvoerder opnieuw erkend.<br />

In de onderzoekschool parti-ciperen naast Caphri onder andere instituten van<br />

de Vrije Universiteit Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen. CaRe<br />

richt zich op eerstelijns gezondheidszorg, transmurale zorg, volksgezondheid<br />

en -gezondheids-beleid, de toepassing van deze kennis en de evaluatie van de<br />

kwaliteit van afspraken in deze gebieden. Het is de enige onderzoekschool in<br />

Nederland op dit terrein. Volgens het ECOS-rapport steekt CaRe ‘ver boven de<br />

middenmoot uit’. •<br />

Lees meer op<br />

www.summum.mumc.nl<br />

De ILD Care Foundation werd opgericht<br />

door longarts dr. Marjolein<br />

Drent van het azM die recentelijk is<br />

benoemd tot bijzonder hoogleraar<br />

Longziekten, in het bijzonder ‘interstitiële<br />

longaandoeningen’, aan de<br />

UM. De heer L. Frissen, commissaris<br />

van de koningin, Provincie Limburg,<br />

is lid van het comité van aanbeveling<br />

van de stichting. In de raad van<br />

toezicht heeft onder andere Felix<br />

Rottenberg zitting. •<br />

Lees meer op<br />

www.summum.mumc.nl<br />

Buitenlandse stages zijn van groot<br />

belang voor een carrière op de<br />

internationale arbeidsmarkt.<br />

Op weg naar een carrière op de<br />

internationale arbeidsmarkt dient<br />

de wetenschappelijke opleiding<br />

zowel publieke als private doelen.<br />

Afgestudeerden leveren een<br />

maatschappelijke bijdrage aan de<br />

vergroting van het concurrentievermogen,<br />

de sociale cohesie,<br />

de culturele diversiteit en de duurzame<br />

groei en ontwikkeling. Maar<br />

de wetenschappelijke opleiding<br />

is tevens van groot belang voor<br />

de persoonlijke ontwikkeling van<br />

studenten, docenten en onderzoekers.<br />

Bovendien draagt ze<br />

bij aan de voorbereiding op een<br />

duurzaam arbeidsleven. De laatste<br />

jaren staat vooral dit laatste in de<br />

aandacht van universiteiten en<br />

beleidsmakers. Als gevolg van de<br />

globalisering opereren werknemers<br />

en ondernemers in toenemende<br />

mate in een internationale omgeving.<br />

Omdat wetenschappelijke<br />

opleidingen zijn ingebed in nationale<br />

onderwijsstelsels, verdient<br />

het verwerven van interculturele<br />

vaardigheden binnen de opleidingen<br />

speciale aandacht. Een stage<br />

in het buitenland is daarom een<br />

uitstekend middel twee vliegen<br />

in één klap te slaan: een student<br />

verwerft ervaring en deskundigheid<br />

op de arbeidsmarkt én doet<br />

dat in een internationale omgeving.<br />

Eigenlijk kan je in deze tijd niet<br />

buiten een stage in het buitenland.<br />

Ed d’Hondt<br />

Voorzitter van de Vereniging<br />

van Nederlandse Universiteiten<br />

(VSNU)<br />

column 7<br />

summum ©


Dialyse valt echt niet mee<br />

8 9<br />

Van alle dialyse-patiënten heeft tien<br />

tot twintig procent last van ernstige<br />

bloeddrukdalingen tijdens de dialyse.<br />

Uit onderzoeken van de internistnefrologen<br />

Leunissen, Van der Sande, en<br />

Kooman van het azM, blijkt dat dit<br />

grotendeels kan worden voorkomen<br />

door aanpassing van de temperatuur<br />

van de dialysaat-vloeistof. In het algemeen<br />

wordt een temperatuur van<br />

37 °C toegepast. Dit blijkt echter te<br />

leiden tot een stijging van de lichaamstemperatuur<br />

van de patient, waardoor<br />

er verwijding van de bloedvaten kan<br />

optreden. Dit kan weer leiden tot een<br />

daling van de bloeddruk. De nieuwste<br />

dialyseapparatuur stelt op grond van<br />

de azM-onderzoeksresultaten de temperatuur<br />

van de dialysaat-vloeistof<br />

automatisch bij, om te voorkomen dat<br />

de lichaamstemperatuur van patient<br />

daalt of stijgt.<br />

Aanvankelijk viel het dialyseren mevrouw<br />

Konings zeer zwaar. Vooral<br />

omdat behalve drie keer per week dialyseren,<br />

ook allerlei andere medische<br />

ingrepen noodzakelijk bleken. Zeker de<br />

Stabiele dialyse door lagere temperatuur<br />

summum © summum ©<br />

Mevrouw Konings was al dertig jaar suikerpatiënte toen ze bij een controle in december 2004 te horen kreeg dat haar<br />

nieren slechts voor tien procent functioneerden. “Ik voelde me al een tijdje slecht toen dit ontdekt werd. In juli 2005<br />

moest ik al beginnen met de dialyse.”<br />

herhaaldelijke bloeddrukverlagingen<br />

tijdens de dialyse ervoer mevrouw<br />

Konings als zeer belastend. Steeds<br />

opnieuw moest ze weer plat gaan<br />

liggen om de bloeddrukdaling te compenseren.<br />

Ze mocht de hele ochtend<br />

niets warms drinken omdat daardoor<br />

de lichaamstemperatuur stijgt en<br />

daardoor vervolgens de bloeddruk<br />

daalt. Door de temperatuur van haar<br />

dialysaat-vloeistof (derivaat) gaandeweg<br />

te verlagen tot 35,5 °C namen<br />

de bloeddrukdalingen bij mevrouw<br />

Konings aanzienlijk af.<br />

“Drie keer per week vier uur aan de<br />

dialyse valt echt niet mee”, erkent mevrouw<br />

Konings. “Ik heb nog regelmatig<br />

complicaties. Zo moest het aansluitpunt<br />

onder de huid van mijn arm, onlangs<br />

operatief aangepast worden omdat het<br />

niet goed meer zat. Dat soort dingen<br />

kunnen gebeuren. In het dagelijkse leven<br />

voel ik me ondertussen wel al veel beter.<br />

Ik ben er niet meer voortdurend mee<br />

bezig.” Vooral de ijzeren regelmaat van<br />

de dialyses ervaart mevrouw Konings<br />

als vervelend. Ze moet toch steeds<br />

weer een ochtend reserveren om naar<br />

het <strong>ziekenhuis</strong> te komen. “Gelukkig<br />

hebben ze hier geweldig fijn personeel<br />

op de afdeling. Ik heb mijn vaste plek<br />

in de hoek en een heel aardige buurvrouw.<br />

Met haar kan ik nog eens kletsen<br />

tijdens die saaie dialyse-uren.” •<br />

patiënt centraal


10<br />

summum ©<br />

Experimentele<br />

dermatologie onderzoekt<br />

chronisch eczeem<br />

In samenwerking met experts van<br />

Dundee University (Schotland) werkten<br />

dermatologen van Experimentele<br />

Dermatologie azM mee aan de ontrafeling<br />

van een gen dat chronische<br />

eczeem, droge huid (ichthyosis vulgaris)<br />

en astma veroorzaakt. De onderzoekers<br />

toonden aan dat een verandering in<br />

het gen een tekort veroorzaakt van<br />

het eiwit filaggrine (FLGN), dat de<br />

buitenste en beschermende huidlaag<br />

helpt vormen. Deze huidbarrière houdt<br />

bacteriën en virussen buiten en water<br />

binnen het lichaam. Wanneer het<br />

FLGN-eiwit niet of onvoldoende aanwezig<br />

is, ontstaat als het ware een ‘lek’<br />

in de buitenste huidlaag waardoor het<br />

immuunsysteem overgevoelig reageert<br />

op omgevingsinvloeden.<br />

Nieuw bloedkweekbeleid<br />

bij oncologiepatiënten<br />

Het azM heeft een bloedkweekbeleid ontwikkeld voor opgenomen<br />

oncologiepatiënten. Dit nieuwe bloedkweekbeleid is patiëntvriendelijker<br />

en kostenbesparend.<br />

Oncologiepatiënten hebben door de<br />

chemotherapie een laag aantal witte<br />

bloedcellen (leukocyten). De periode<br />

waarin de leukocyten (en dan voornamelijk<br />

de neutrofielen) laag zijn,<br />

heet de neutropene fase. Deze fase<br />

kan een aantal dagen aanhouden.<br />

Patiënten zijn dan erg vatbaar voor<br />

infecties waardoor snel koorts op<br />

kan treden. Volgens het huidige azMprotocol<br />

worden bij patiënten met<br />

koorts standaard bloedkweken afgenomen<br />

om te kijken of bacteriën in<br />

het bloed aanwezig zijn. Zolang de<br />

patiënt koorts heeft, worden elke dag<br />

bloedkweken afgenomen. Aangezien<br />

patiënten in de neutropene fase dagenlang<br />

koorts kunnen blijven houden,<br />

betekent dit dat dagelijks bloedkweken<br />

worden afgenomen. Uit onderzoek blijkt<br />

echter dat dit geen meerwaarde heeft.<br />

Daarom is een nieuw bloedkweek-<br />

Drie tot tien procent van de wereldbevolking<br />

heeft in meer of mindere<br />

mate last van chronisch eczeem (ook<br />

atopische of constitutionele eczeem<br />

genoemd). De Schotse onderzoekers<br />

ontdekten dat de genmutaties per<br />

etnische bevolkingsgroep verschillen.<br />

Om de werking van het gen beter<br />

te kunnen begrijpen, willen zij de<br />

verschillende genmutaties binnen de<br />

Europese bevolking in kaart brengen.<br />

De <strong>Maastricht</strong>se dermatologen nemen<br />

daarbij de mutaties binnen de Nederlandse<br />

bevolking voor hun rekening.<br />

Zij hopen zo te ontdekken welke mutaties<br />

welke ziektebeelden veroorzaken.<br />

Verder onderzoeken ze of iedereen<br />

met chronisch eczeem inderdaad een<br />

genmutatie heeft en andersom.<br />

protocol ontwikkeld voor deze groep<br />

patiënten. Zij worden bij de eerste<br />

koortsperiode gekweekt en starten<br />

blind, voordat de uitslag bekend is,<br />

met antiobiotische therapie. Vervolgens<br />

worden zij pas 48 en 72 uur na start<br />

van de antibiotica opnieuw gekweekt.<br />

Als patiënten daarna nog steeds koorts<br />

hebben, worden zij alleen nog gekweekt<br />

wanneer een eerder afgenomen bloedkweek<br />

positief is of de toestand van de<br />

patiënt verslechterd. Dit gebeurt overigens<br />

altijd in opdracht van een arts.<br />

Alleen als een patiënt een koude rilling<br />

krijgt, worden er altijd bloedkweken afgenomen.<br />

Het nieuwe bloedkweekbeleid<br />

is patiëntvriendelijker omdat patiënten<br />

minder worden geprikt. Wat natuurlijk<br />

minder belastend is voor hen. Bovendien<br />

zijn verpleegkundigen minder tijd kwijt<br />

met prikken waardoor het nieuwe protocol<br />

ook kostenbesparend is. •<br />

Momenteel kan chronisch eczeem<br />

alleen behandeld worden met zalven<br />

die de huid vet houden in combinatie<br />

met ontstekingsremmende medicijnen.<br />

De ontdekking van het gen biedt hoop<br />

op een betere behandeling van de<br />

ziekte, maar volgens de onderzoekers<br />

kan het nog jaren duren voordat zij het<br />

gen volledig begrijpen.<br />

Het onderzoek werd onlangs gepubliceerd<br />

in Nature Genetics. •<br />

Lees meer op:<br />

http://www.nature.com/ng/journal/<br />

v38/n4/full/ng1767.html<br />

Blijvende pijn door<br />

bewegingsangst<br />

Ilse Swinkels-Meewisse, promovendus<br />

bij Gezondheidswetenschappen<br />

(departement voor Medische, Klinische<br />

en Experimentele Psychologie),<br />

volgde een half jaar lang ruim 600<br />

personen met acute lage rugpijn.<br />

Lage rugpijn is een pijnlijke, onaan-<br />

gename aandoening. Mensen kunnen<br />

zich erdoor beperkt voelen in hun<br />

dagelijkse activiteiten. Meestal gaat<br />

de pijn weer over, maar bij een relatief<br />

kleine groep mensen blijft de pijn<br />

langdurig aanhouden. Een van de<br />

factoren die invloed uitoefenen op het<br />

verloop van de rugpijn is bewegingsangst:<br />

de angst voor activiteiten<br />

waarvan personen denken dat ze<br />

schadelijk zijn voor de rug, ontdekte<br />

Ilse Swinkels.<br />

Uit de resultaten in haar proefschrift<br />

blijkt dat rugpijnpatiënten met een<br />

hoge mate van bewegingsangst<br />

anderhalf keer meer risico lopen<br />

op aanhoudende rugpijn en op langdurige<br />

beperkingen in hun dagelijkse<br />

activiteiten. Zij ontdekte dat deze<br />

mensen pijn vaak verkeerd interpreteren<br />

en daardoor vermijdingsgedrag<br />

gaan vertonen om pijn te voorkomen.<br />

De juistheid van deze gedachten<br />

kunnen zo niet gecontroleerd worden.<br />

Bijvoorbeeld wanneer de rugpijn is ontstaan<br />

na een tilbeweging, redeneren<br />

patiënten dat tillen gevaarlijk is voor<br />

hun rug. Of een heftige rugpijn wordt<br />

door hen geïnterpreteerd als afkomstig<br />

van een hernia die volgens de patiënt<br />

geopereerd dient te worden of waartegen<br />

alleen bedrust helpt.<br />

Dit ‘veiligheidsgedrag’ heeft op de<br />

lange termijn een paradoxaal effect.<br />

In plaats van het verminderen van pijn<br />

houden deze gedragingen de vrees<br />

en pijn in stand. Huisartsen en fysiotherapeuten<br />

zouden dan ook, tijdens<br />

een eerste consult voor lage rugpijn,<br />

aandacht moeten besteden aan een<br />

verhoogde mate van bewegingsangst,<br />

raadt de promovendus aan. •<br />

proefschrift<br />

11<br />

summum ©


12<br />

summum ©<br />

Halsslagaderstimulator fopt lichaam<br />

Veel mensen hebben last van hypertensie ofwel hoge bloeddruk. Ongeveer tien procent van hen reageert niet (meer)<br />

op bloeddrukverlagende medicijnen. Het azM is gestart met een geheel nieuwe behandeling voor patiënten die een<br />

sterk verhoogde bloeddruk hebben en die niet (meer) behandelbaar zijn met medicijnen. Zij kunnen geholpen worden<br />

met de Baropacer; een stimulator rond de halsslagader die de bloeddruk via een elektrisch stroompje reguleert.<br />

De Baropacer van de firma CVRx ® bestaat<br />

uit een ‘handje’ met elektroden<br />

dat rond de halsslagader wordt gelegd.<br />

De elektroden stimuleren met een<br />

elektrisch stroompje een gebied in<br />

de halsslagader waar veel bloeddrukreceptoren<br />

zitten. Ze ‘foppen’ als het<br />

ware het lichaam: stimulatie van de<br />

baroreceptoren leidt via het centrale<br />

zenuwstelsel tot bloeddrukverlaging<br />

door onder andere een verwijding van<br />

de bloedvaten en een verlaging van de<br />

hartslag. De elektrodes zijn aangesloten<br />

op een batterij die qua omvang vergelijkbaar<br />

is met een pacemaker en die<br />

onder de huid van de borstkas wordt<br />

geplaatst. De frequentie en intensiteit<br />

van het stroompje kunnen per patiënt<br />

worden aangepast met behulp van een<br />

uitwendige detector die verbonden is<br />

met een computer.<br />

Tot nu toe kregen wereldwijd 46<br />

patiënten een Baropacer, allemaal<br />

met buitengewoon goed resultaat.<br />

Bij gelijkblijvende medicatie ontstond<br />

Baropacer is redmiddel bij<br />

levensgevaarlijk hoge bloeddruk<br />

een bloeddrukdaling tot wel 50 mmHg.<br />

Van de vijfentwintig Europese ingrepen<br />

vonden twaalf plaats in het azM door<br />

de hierin gespecialiseerde vaatchirurg<br />

dr. Jan Tordoir. Daarmee is het azM<br />

wereldwijd koploper. Als de Baropacer<br />

geplaatst is, zorgen prof. dr. Peter de<br />

Leeuw en dr. Bram Kroon voor de verdere<br />

bijstelling van het apparaat en de<br />

controle van de patiënten. Kroon: “We<br />

zien dat patiënten in toenemende mate<br />

therapieresistent worden. Er zijn zelfs<br />

mensen die, ondanks dat ze meerdere<br />

medicamenten slikken, een bovendruk<br />

van 180 à 200 hebben. Levensgevaarlijk,<br />

want daardoor lopen ze een groot risico<br />

op een hartaanval of herseninfarct. Bij<br />

alle geopereerde patiënten is de bloeddruk<br />

gedaald en ze vinden allemaal<br />

dat hun kwaliteit van leven verbeterd<br />

is door de stimulator.“ Kroon verwacht<br />

dan ook dat de registratie van de FDA<br />

(Food and Drug Administration) niet<br />

lang op zich zal laten wachten en dat<br />

de Baropacer medio volgend jaar een<br />

standaard behandeling zal worden.<br />

In een vervolgstudie wordt onderzocht<br />

of patiënten na implantatie van de<br />

Baropacer minder medicijnen hoeven<br />

te slikken. Ook wordt onderzocht of<br />

de halsslagaderstimulator bij andere<br />

aandoeningen kan worden ingezet.<br />

Volgens Kroon kan de Baropacer op<br />

termijn waarschijnlijk gebruikt worden<br />

bij cardiologische problemen zoals<br />

hartfalen.<br />

Omdat het implanteren van een halsslagaderstimulator<br />

een uiterst complexe<br />

ingreep is, wordt deze ingreep<br />

uitsluitend in <strong>academisch</strong>e centra<br />

verricht. Het azM blijft voorlopig het<br />

enige centrum in Nederland dat deze<br />

behandeling uitvoert. •<br />

Lees meer op: www.cvrx.com<br />

13<br />

summum ©


14<br />

Minder rokers door financiële steun<br />

Als in Nederland de ondersteuning bij<br />

het stoppen met roken financieel zou<br />

worden vergoed, dan zou jaarlijks het<br />

aantal stoppers toenemen met 144.300.<br />

Dit blijkt uit een vervolgonderzoek dat<br />

UM-onderzoeksinstituut Caphri (Care<br />

and Public Health Research Institute)<br />

uitvoerde voor een rookvrije toekomst<br />

in samenwerking met de GGD Fryslân<br />

en De Friesland Zorgverzekeraar in<br />

opdracht van Stivoro (Stichting Volksgezondheid<br />

en Roken). Naar aanleiding<br />

van deze uitkomsten drong het College<br />

voor zorgverzekeringen er al eerder<br />

op aan bij de minister van Volksgezondheid<br />

een aantal effectief gebleken stopmethoden<br />

voor maximaal drie jaar te<br />

financieren. Het onderzoek vond plaats<br />

op verzoek van het Ministerie van VWS.<br />

Het is al langer bekend dat wanneer<br />

rokers ondersteuning gebruiken bij<br />

het stoppen met roken, het succespercentage<br />

aanzienlijk kan stijgen. Nu is<br />

onderzocht of het vergoeden van die<br />

ondersteuning leidt tot meer stoppogingen,<br />

een daadwerkelijke afname<br />

van het aantal rokers en wat de kosten<br />

hiervan zijn.<br />

Aan het onderzoek namen 1.266 rokers<br />

deel. De helft van hen kreeg geen<br />

vergoeding en werd ook niet over die<br />

mogelijkheid geïnformeerd. De andere<br />

helft kon gedurende zes maanden<br />

volledige vergoeding ontvangen voor<br />

het gebruik van effectief gebleken<br />

hulpmiddelen en stopmethoden. Het<br />

totaal aantal gestopte rokers na één<br />

jaar was in de groep die een vergoeding<br />

kreeg drie tot vier procent hoger.<br />

Omgerekend naar landelijke cijfers<br />

zou met een dergelijk vergoedingensysteem<br />

het aantal stoppers jaarlijks<br />

met 144.300 toenemen. De conclusie<br />

van de onderzoekers op basis van<br />

het vervolgonderzoek is dan ook dat<br />

het vergoeden een geschikt en kosteneffectief<br />

instrument is. •<br />

Vernieuwingsimpuls<br />

Acht onderzoekers van de UM ontvangen<br />

een subsidie in het kader van<br />

de Vernieuwingsimpuls van de Nederlandse<br />

Organisatie voor Wetenschappelijk<br />

Onderzoek (NWO). Het gaat om<br />

de zogeheten Venisubsidies voor jonge,<br />

pasgepromoveerde wetenschappers<br />

met een opvallend en origineel talent<br />

voor het doen van vernieuwend wetenschappelijk<br />

onderzoek en Vidi-subsidies<br />

voor jonge, excellente wetenschappers<br />

die na hun promotie een<br />

aantal jaren onderzoek op postdocniveau<br />

hebben verricht en tot de beste<br />

tien à twintig procent van hun vakgebied<br />

behoren.<br />

De gehonoreerde UM-projecten richten<br />

zich op risicofactoren voor trombose<br />

(Vidi, Elisabetta Castoldi), verdeling<br />

van schaarste (Vidi, Bettina Klaus),<br />

psychose als gevolg van stress (Vidi,<br />

Inez Myin-Germeys), de reactie van<br />

gezonde hersenen op verstoringen<br />

(Vidi, Alexander Sack), de werking<br />

van hersenen bij meertaligen (Veni,<br />

Ingrid Christoffels), besluitvorming<br />

bij meningsverschillen (Veni, Franz<br />

Dietrich), ontstekingsmechanismen<br />

van leverschade bij obesitas (Veni,<br />

Ronit Sverdlov) en moleculaire processen<br />

bij pijn als gevolg van zenuwbeschadiging<br />

of -beklemming (Veni,<br />

Marc Daemen).<br />

Veni-onderzoekers krijgen in totaal<br />

maximaal 208.000 euro verspreid over<br />

drie jaar. De Vidi-subsidie bedraagt<br />

maximaal 600.00 euro verspreid over<br />

vijf jaar. NWO betaalt bijna zeventig<br />

procent van elke subsidie. De universiteit<br />

draagt ruim dertig procent bij. •<br />

Kijk ook op<br />

www.unimaas.nl<br />

‘Oevreprijs’ voor azM-dermatoloog<br />

Dermatoloog dr. Maurice van Steensel<br />

van het azM heeft een prijs voor al zijn<br />

wetenschappelijke publicaties tot nu<br />

toe ontvangen. Hij ontving in Berlijn de<br />

tweejaarlijkse prijs van de Stiftung<br />

Dermatologie voor jonge onderzoekers<br />

die zich op grond van hun persoonlijke<br />

en wetenschappelijke prestaties hebben<br />

weten te onderscheiden op het terrein<br />

van de Dermatologie. “Het is dus een<br />

prijs voor mijn werk tot nu toe, zeg<br />

maar een oeuvreprijs”, aldus de trotse<br />

winnaar.<br />

De <strong>Maastricht</strong>se dermatoloog Van<br />

Steensel kreeg de prijs – een bedrag<br />

van 10.000 euro – uitgereikt tijdens<br />

een symposium dat ter gelegenheid<br />

daarvan werd gehouden.<br />

De Stiftung Dermatologie in Berlijn<br />

stimuleert dermatologisch (klinisch<br />

en experimenteel) onderzoek, met<br />

name op moleculair-biologisch en<br />

farmacologisch vlak. Daarnaast streeft<br />

de stichting naar het ‘vertalen’ van<br />

fundamenteel onderzoek naar klinische<br />

toepassingen in diagnosen en behandelingen<br />

en het bevorderen van dermatologische<br />

onderzoek. Zij doet dit onder<br />

meer door internationale uitwisseling<br />

van dermatologische onderzoekers<br />

en het toekennen van beurzen. •<br />

Kijk ook op<br />

www.stiftung-dermatologie.de<br />

“Verder bouwen op hetgeen<br />

anderen weten en ontdekken”<br />

James Herman, associate professor aan de<br />

prestigieuze Johns Hopkins University in<br />

Baltimore V.S., is voor één jaar verbonden aan<br />

de geneeskundefaculteit als TEFAF oncologiehoogleraar.<br />

“Onderzoekster Manon van Engeland,<br />

afdeling Pathologie van de UM, trainde<br />

in mijn laboratorium in 2000/ 2001. Sindsdien<br />

hebben we samen aan verscheidene projecten<br />

gewerkt. Zij vertelde me over de TEFAF<br />

Oncologieleerstoel. Het is interessant nauwer<br />

samen te werken met mensen waar ik al<br />

uitstekend mee heb samengewerkt. Officieel<br />

duurt het hoogleraarschap één jaar, maar ook<br />

daarna zullen we waarschijnlijk samen dingen<br />

blijven doen. In wetenschappelijk onderzoek<br />

is steeds meer sprake van samenwerking en<br />

multidisciplinariteit. Het is belangrijk contacten<br />

aan te knopen en verder te bouwen op hetgeen<br />

anderen weten en ontdekken. Ik kan de werkzaamheden<br />

in mijn lab thuis continueren. Als<br />

ik hier ben communiceren we via email. Een<br />

van de leuke dingen aan het niet in mijn eigen<br />

lab zijn, is dat ik hier veel meer betrokken ben<br />

bij het lab. Normaal houd ik vooral toezicht. In<br />

<strong>Maastricht</strong> zal ik colleges geven, onderzoek<br />

opzetten en ik ben bezig een PhD-cursus in<br />

Epigenetics te organiseren in de herfst samen<br />

met Willem Voncken, van Moleculaire Genetica,<br />

en Manon van Engeland. Verder hoop ik specifieke<br />

onderzoeksprojecten te realiseren in<br />

de pathologie en genetica, en wil ik zien hoe<br />

oncologie hier wordt beoefend. Ik ben ook<br />

geïnteresseerd in hoe het azM en het <strong>Maastricht</strong>se<br />

onderwijssysteem functioneren.<br />

Dat laatste verschilt nogal van John Hopkins.<br />

Ons systeem bevat wel een stukje probleemgestuurd<br />

onderwijs, maar is nog een oud model.<br />

Én ik wil ook een beetje Nederlands leren.<br />

Ik was twee keer eerder in <strong>Maastricht</strong> en kon<br />

toen al iets van de stad zien. De UM heeft me<br />

nu een fiets gegeven. Ik ben gek op fietsen,<br />

dat ben ik niet gewend. In de zomer wil ik mijn<br />

familie meebrengen.” •<br />

summum © summum ©<br />

draaideur<br />

15


16<br />

Nieuwe onderzoeksmaster arts-klinisch onderzoeker<br />

Superstudent is in<br />

vier jaar klaar 17<br />

summum © summum ©<br />

Het is weliswaar nog even wachten op groen licht van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie, maar verder<br />

staat niets een nieuwe Master of Science-opleiding tot arts-klinisch onderzoeker in <strong>Maastricht</strong> in de weg. Iedereen<br />

staat in de startblokken om ervoor te zorgen dat in september 2007 dertig uitverkoren studenten kunnen beginnen<br />

aan de vierjarige, sterk geïntegreerde opleiding tot basisarts en klinisch onderzoeker; een brugfunctie tussen<br />

patiëntenzorg en wetenschap. <strong>Maastricht</strong> moet de eer van de eerste zijn met deze nieuwe opleiding laten aan de<br />

Universiteit Utrecht, maar gaat de studie wel op geheel eigen wijze invullen: met veel flexibiliteit en innovatie.<br />

Slechts dertig WO-bachelors kunnen elk jaar met de nieuwe<br />

opleiding beginnen. Dat mogen bovendien géén geneeskundebachelors<br />

zijn – anders wordt de totale opleiding volgens<br />

de minister te duur – maar wel bachelors van bio-medische<br />

signatuur. Dat wil zeggen dat die studenten binnen de vierjarige<br />

masteropleiding drie jaar bachelor Geneeskunde<br />

moeten ‘inhalen’. De uitverkoren studenten moeten daarom<br />

ambitieus én getalenteerd zijn om het zware programma<br />

met succes te doorlopen. Overigens is de nieuwe opleiding<br />

niet ‘op slot’ voor geneeskundebachelors: aan honours-<br />

studenten zullen de relevante modules worden aangeboden.<br />

Datzelfde geldt voor masterstudenten uit andere medische<br />

wetenschapsprogramma’s. Maar ook in die gevallen gaat<br />

het om de heel goede en gemotiveerde studenten.<br />

Het opzetten van de nieuwe opleiding heeft een aantal<br />

redenen. Genoemd is al de brugfunctie tussen patiëntenzorg<br />

en wetenschap: enerzijds moet de opleiding artsen afleveren<br />

die in de zorg wetenschap gebruiken en onderzoek doen,<br />

anderzijds moeten er wetenschappelijk onderzoekers uit<br />

voortkomen die weet van de zorg hebben. Een andere<br />

belangrijke reden is dat de UM getalenteerde en ambitieuze<br />

studenten gelegenheid wil geven zich te profileren. Onder<br />

het motto ‘wil een student iets extra, dan doen wij iets extra’<br />

biedt de nieuwe master flexibele trajecten die aansluiten<br />

op de diverse vooropleidingen, belangstelling en talenten<br />

van de studenten. Bovendien worden de studenten intensief<br />

begeleid door coaches. De eindtermen voor de opleiding<br />

zijn overigens wel voor iedereen gelijk.<br />

Verder wordt de opleiding een proeftuin voor vernieuwing,<br />

want innovatie is een ander belangrijk motto voor <strong>Maastricht</strong>.<br />

Dat geldt onder meer voor de flexibele trajecten, het toetsprogramma<br />

en de praktijkstages. Ten slotte wil de UM beter<br />

aansluiten op de bachelor-master-structuur door studenten<br />

uit verschillende WO-bacheloropleidingen naar de masteropleiding<br />

Geneeskunde te laten gaan.<br />

Hoewel de onderzoeksmaster een zware opleiding is, wordt<br />

een grote belangstelling verwacht. Studenten die aan de<br />

opleiding willen beginnen, staat een strenge stapsgewijze<br />

selectieprocedure te wachten, met onder andere een<br />

sollicitatie, een toets en een interview. Wie wordt toegelaten,<br />

mag zich dus met recht ‘uitverkoren’ noemen. •


ik en mijn...<br />

18<br />

high speed cooker<br />

Hoewel de schappen in de supermarkt<br />

anders doen vermoeden, is er nog altijd<br />

onvoldoende bewijs dat gezonde mensen<br />

baat hebben bij het gebruik van probiotica<br />

summum © summum<br />

nr 1 / 09.05<br />

© summum ©<br />

Benn Stegerman werkt als kok in de<br />

keuken van het azM. Tijdens het koken<br />

gebruikt hij regelmatig een high speed<br />

cooker. “Een high speed cooker kun je<br />

in feite vergelijken met een hogedrukpan,<br />

maar dan veel groter. Net zoals alle<br />

apparatuur hier veel groter is. We gebruiken<br />

de high speed cooker voornamelijk<br />

voor groenten. Daar is de cooker<br />

ook voor bedoeld.<br />

Ik kook de meest uiteenlopen dingen<br />

van pap, soep, maaltijden voor patiënten<br />

tot echte diners. Iedere dag koken<br />

we maaltijden voor circa 600 patiënten<br />

en tussen de 1100 en 1500 medewerkers.<br />

We hebben regelmatig themaweken<br />

in het personeelsrestaurant en<br />

dan kom je wel eens rare gerechten<br />

tegen. Dan zie je wel eens een vis<br />

die je nog nooit eerder hebt gezien<br />

bijvoorbeeld. Met het WK hadden<br />

we WK-menu’s. Er stonden speciale<br />

gerechten op de kaart die ik ook niet<br />

kende. Maar dat maakt het koken juist<br />

leuk.<br />

Ik ben net als veel collega’s als weekendhulp<br />

in de keuken begonnen.<br />

Eigenlijk heb ik autotechniek gestudeerd,<br />

maar in die tijd heerste grote werkloosheid.<br />

Ze vroegen of ik vijf maanden in<br />

de keuken wilde werken. Die vijf maanden<br />

zijn dertig jaar geworden. Ik heb<br />

inmiddels een kokdiploma en diploma’s<br />

voor instellingskok en dieetkok. Koken<br />

voor het personeelsrestaurant vind ik<br />

het leukst, want dan heb je de grootste<br />

vrijheid. Bij patiënten zijn we bijna altijd<br />

gebonden aan een dieet, maar voor<br />

het personeelsrestaurant kunnen we<br />

in principe maken wat we willen.” •<br />

Voor: Dominique Goossens Tegen: dr. ir. George de Bekker<br />

De stelling uit het proefschrift van Dominique Goossens<br />

Volgens Dominique<br />

Goossens, promovendus<br />

Faculteit der Gezondheidswetenschappen,<br />

is het nog<br />

altijd onbekend of de consumptie<br />

van zogenaamde<br />

goede bacteriën (probiotica)<br />

in gezonde personen raadzaam<br />

is. “Ik onderzocht in<br />

het azM of het probioticum<br />

L. plantarum 299v de darmflora<br />

gunstig kan beïnvloeden,<br />

onder andere bij gezonde<br />

personen. Al na één week<br />

probioticum inname werd<br />

een grote toename gezien<br />

van deze melkzuurbacteriën<br />

in ontlastingsmonsters, maar<br />

verder was er geen enkele<br />

verschuiving in de darmflora.<br />

Ook de stofwisseling van de<br />

darmflora veranderde niet.<br />

Het lijkt er dus op dat de<br />

geconsumeerde melkzuurbacteriën<br />

de darm passeren<br />

zonder een effect te hebben<br />

op de darmflora. Diverse<br />

voorgaande studies lieten<br />

dezelfde resultaten zien.<br />

In een ander onderzoek<br />

werd de darm van patiënten<br />

schoon gespoeld als voorbereiding<br />

op een kijkoperatie.<br />

Onmiddellijk na de darmspoeling<br />

begonnen zij met<br />

de consumptie van het probioticum.<br />

Ook in dit onderzoek<br />

werd geen verschuiving<br />

in de darmflora gemeten.<br />

Dit laat zien dat de darmflora<br />

stabiel is en zich niet of nauwelijks<br />

laat manipuleren door<br />

bijvoorbeeld consumptie van<br />

een probioticum.”<br />

Volgens dr. ir. George de<br />

Bekker, Nutrition Manager<br />

bij Danone, hebben ook<br />

gezonde mensen baat bij<br />

het gebruik van probiotica.<br />

“Deze goede bacteriën vormen<br />

een goede aanvulling<br />

op de dagelijkse voeding,<br />

en kunnen dus wel degelijk<br />

gezondheidsvoordelen<br />

bieden. Hiertoe dient voldoende<br />

wetenschappelijke<br />

onderbouwing overlegd te<br />

kunnen worden. Danone<br />

investeert fors in het weten-<br />

schappelijk onderbouwen<br />

van de door haar gevoerde<br />

gezondheidsclaims. Danone<br />

brengt twee probiotische<br />

producten op de markt,<br />

Actimel en Activia die beide<br />

op basis van gerandomiseerd,<br />

klinisch onderzoek<br />

een bewezen gezondheidseffect<br />

hebben.<br />

Voor Actimel geldt dat het<br />

de weerstand helpt te verhogen.<br />

Deze werking is<br />

afdoende bewezen geacht<br />

door de Franse Voedsel<br />

Autoriteit AFSSA. De werking<br />

van Actimel houdt in dat het<br />

de natuurlijke verdedigingsmechanismen<br />

in de darmen<br />

versterkt. Hierdoor zijn we<br />

beter ‘bewapend’ voor juist<br />

die momenten dat onze<br />

weerstand wat meer op de<br />

proef wordt gesteld; zoals<br />

bijvoorbeeld bij perioden<br />

van vermoeidheid, zware<br />

geestelijke en lichamelijke<br />

inspanningen.<br />

Activia voert als claim<br />

‘bevordert de stoelgang’<br />

en heeft met succes de<br />

Nederlandse ‘Gedragscode<br />

Gezondheidseffecten’ doorlopen.<br />

Dit houdt in dat een<br />

panel van onafhankelijke,<br />

wetenschappelijke experts<br />

de werking van Activia<br />

afdoende bewezen heeft<br />

geacht. Daarmee is Activia<br />

in Nederland het enige pro-<br />

biotische zuivelproduct dat<br />

deze status bereikt heeft.<br />

Tevens wordt de werking<br />

van Activia door de wetenschappelijke<br />

adviesraad<br />

van de Maag Lever Darm<br />

Stichting erkend.” •<br />

de stelling 19


20<br />

Nieuwe hoop op genezing<br />

Uitgezaaide borstkanker kan niet worden geopereerd en bestraling en chemokuren werken meestal maar tijdelijk.<br />

Een mogelijke oplossing is stamceltransplantatie waarbij het immuunsysteem van de patiënt wordt vervangen door<br />

het immuunsysteem van een donor. Het donorafweersysteem herkent de kankercellen als slechte cellen en ruimt ze<br />

op. Een vergelijkbare techniek is al succesvol bij leukemie. Onderzoekster Ariane Vanclée, Hematologie-Oncologie<br />

azM, ontwikkelde in een muismodel een techniek die ook toepasbaar is bij borstkanker.<br />

Stamcellen tegen borstkanker<br />

summum © summum ©<br />

In muizen onderzocht Ariane Vanclée of donorstamcellen<br />

borstkankercellen kunnen opruimen. Dat blijkt inderdaad<br />

het geval. Muizen met borstkankercellen die zich hetzelfde<br />

gedragen als menselijke borstkankercellen, kregen eerst<br />

een lage dosis chemotherapie en bestraling en vervolgens<br />

werden donorstamcellen geïmplanteerd. “Daarmee breng<br />

je als het ware ook het immuunsysteem van de donor het<br />

lichaam binnen”, legt Ariane Vanclée uit. “Het donorafweersysteem<br />

herkent de tumorcellen als ‘vreemd’ en ruimt de<br />

tumor op. In sommige gevallen duurt het langer voordat<br />

tumoren terugkomen.”<br />

Door de behandeling steeg de overlevingskans met 75<br />

procent. Ter controle kreeg een groep muizen ook eigen<br />

stamcellen, maar dan werkte de therapie niet. Vanclée:<br />

“Blijkbaar herkennen alleen donorcellen de kankercellen<br />

als ‘vreemd’. In een vervolgstudie onderzoeken we wélke<br />

donorstamcellen de tumorcellen herkennen/opruimen<br />

zodat we alleen die cellen aan de patiënt kunnen geven.<br />

Bovendien is die kennis nodig voor een optimale donorselectie.”<br />

“Het bijzondere aan het muismodel is dat zogenoemde<br />

halfidentieke donoren worden gebruikt. Bij klassieke<br />

donortransplantaties zijn alleen broers of zussen met een<br />

identieke chromosomencombinatie geschikt als donor.<br />

Met deze techniek zijn ook ouders, kinderen en verdere<br />

familieleden geschikt”, voegt dr. Gerard Bos, internist/<br />

haematoloog en begeleider van het onderzoek, toe.<br />

De veelbelovende techniek heeft als nadeel dat een intense<br />

chemokuur en bestraling nodig zijn om het eigen afweer-<br />

systeem uit te schakelen zodat het lichaam het donor-<br />

materiaal accepteert. Deze kuren zijn vaak zo zwaar dat<br />

patiënten daaraan kunnen overlijden. Vanclée onderzoekt<br />

of de transplantatie eenvoudiger kan, liefst zonder bestraling<br />

en chemo. “We willen de afweerreactie onderdrukken door<br />

het lichaam ongevoelig te maken voor een afweerreactie<br />

zodat het de stamcellen accepteert, vergelijkbaar met de<br />

desensibilisatietherapie bij hooikoorts waarbij men patiën-<br />

ten ongevoelig maakt voor pollen.” Voor dit laatste is de<br />

onderzoekster inmiddels afgereisd naar Bergamo, Italië.<br />

De universiteit aldaar is namelijk gespecialiseerd in de<br />

transplantatiebiologie.<br />

Het duurt waarschijnlijk enkele jaren voordat klinisch onderzoek<br />

in mensen kan plaatsvinden. Of de stamceltherapie even<br />

veel belovend is bij mensen als bij muizen durft Vanclée niet<br />

te zeggen. “Dat is afwachten. Het is een heel nieuw concept,<br />

maar het biedt in ieder geval hoop op een mogelijke genezing<br />

van borstkanker.”<br />

Het onderzoek van Ariane Vanclée is onlangs gepubliceerd in<br />

het vooraanstaande tijdschrift Bone Marrow Transplantation.<br />

In november verwacht zij te promoveren op haar onderzoek. •<br />

Het abstract van het onderzoek is te vinden op http://www.<br />

nature.com/bmt/journal/v37/n11/abs/1705383a.html<br />

21


enoemingen<br />

22<br />

promoties<br />

Het Nederlandse Huisartsen<br />

Genootschap heeft prof.dr.<br />

R. Grol per 18 oktober 2005<br />

tot 1 oktober 2007 herbenoemd<br />

als bijzonder hoogleraar<br />

Kwaliteitsbevordering<br />

en -bewaking in de Huisartsgeneeskunde.<br />

Orthopeed dr. Geert<br />

Walenkamp is benoemd<br />

tot erelid van de European<br />

Bone and Joint Infection<br />

Society (EBJIS); het Europees<br />

netwerk van gesubspecialiseerde<br />

orthopeden,<br />

traumatologen, microbiologen<br />

en infectiologen.<br />

Prof.dr. E.J.L. Griez is<br />

herbenoemd tot bijzonder<br />

hoogleraar Experimentele<br />

Psychiatrie tot 1 april 2011.<br />

7 september 2006<br />

Promotie van mw.drs. G.<br />

Kraag in de Faculteit der<br />

Gezondheidsweten-<br />

schappen<br />

Promotores: prof.dr. H.<br />

Huyer Abu-Saad; prof.dr.<br />

G. Kok<br />

Titel: “Learn Young, Learn<br />

Fair – development and<br />

evaluation of a stress<br />

management programme<br />

for fifth and sixth graders”<br />

8 september 2006<br />

Promotie van drs. N.<br />

Patberg in de Faculteit<br />

der Geneeskunde<br />

Promotores: prof.dr. H.<br />

Crijns; prof.dr. M. Rosen,<br />

Columbia Univ., New York;<br />

dr. L. van Loon<br />

Titel: “From aberrancy to<br />

memory… Insights into the<br />

mechanisms leading to the<br />

expression of cardiac<br />

memory”<br />

8 september 2006<br />

Promotie van mw.drs. J.<br />

Giesen-Bloo in de<br />

Faculteit der Gezondheids-<br />

Ir. John Hendriks is per<br />

1 juni 2006 benoemd tot<br />

‘hoofdverantwoordelijke<br />

ICT azM vanuit de Raad van<br />

Bestuur’. Hij neemt deze<br />

taak over van Lou Brans<br />

Brabant, wiens portefeuille<br />

verder ongewijzigd blijft.<br />

Prof. dr. ir. Annemie<br />

Schols is per 1 augustus<br />

benoemd tot wetenschappelijk<br />

directeur van het<br />

onderzoeksinstituut NUTRIM<br />

van de Universiteit <strong>Maastricht</strong>.<br />

Sinds 1 september<br />

2005 vervult ze deze functie<br />

al ad interim. De benoeming<br />

geldt voor drie jaar.<br />

Prof. dr. Arjan Griffioen is<br />

benoemd tot hoogleraar<br />

Experimentele Oncologie en<br />

Angiogenese in de Faculteit<br />

der Geneeskunde.<br />

wetenschappen<br />

Promotores: prof.dr. A. Arntz;<br />

prof.dr. P. Spinhoven, UL;<br />

prof.dr. R. van Dyck, VUA<br />

Titel: “Crossing Borders:<br />

Theory, Assessment and<br />

Treatment in Borderline<br />

Personality Disorder”<br />

13 september 2006<br />

Promotie mr. O. Stüve<br />

M.D. in de Faculteit der<br />

Geneeskunde<br />

Promotor: prof.dr. J. Cohen<br />

Tervaert<br />

Co-promotor: dr. M. de Baets<br />

Titel: “Immune Therapies of<br />

Central Nervous System<br />

Disorders”<br />

14 september 2006<br />

Promotie drs. P. Caljé in de<br />

Faculteit der Cultuurwetenschappen<br />

Promotores: prof.dr. A.<br />

Labrie; prof.dr. K. van Berkel,<br />

RUG<br />

Titel: “Groningse studenten<br />

en hun academie; de inbedding<br />

van de universiteit in<br />

de samenleving in de negentiende<br />

eeuw”<br />

Jan Glatz is met terug-<br />

werkende kracht per 1 mei<br />

2006 benoemd tot mastercoördinator<br />

Moleculaire<br />

Levenswetenschappen.<br />

Henk Benjamins is per<br />

1 mei 2006 benoemd tot lid<br />

van de Raad van Toezicht<br />

van het azM. Hij volgt daarmee<br />

Mieke Officiers-Van de<br />

Wiele op. De benoeming<br />

geldt tot 1 mei 2010.<br />

Michel Foppen is per<br />

1 oktober 2006 benoemd<br />

tot directeur van het<br />

stafdirectoraat Strategie &<br />

Projecten van het azM.<br />

15 september 2006<br />

Promotie van mw.drs.<br />

E. Rutten in de Faculteit<br />

der Geneeskunde<br />

Promotor: prof.dr.ir. A.<br />

Schols; prof.dr. E. Wouters.<br />

Co-promotor: dr. M. Engelen<br />

Titel: “Glutamate metabolism<br />

and supplementation in<br />

COPD”<br />

20 september 2006<br />

Promotie van mw.drs. L.<br />

Meuwissen in de Faculteit<br />

der Geneeskunde<br />

Promotores: prof.dr. J.<br />

Knottnerus<br />

Co-promotor: dr. A. Gorter,<br />

Managua, Nicaragua.<br />

Titel: “Het verbeteren van<br />

sexuele en reproductieve<br />

gezondheidszorg voor<br />

kansarme tienermeiden”<br />

21 september 2006<br />

Promotie van drs. R.<br />

Minnaard in de Faculteit<br />

der Gezondheidsweten-<br />

schappen<br />

Promotores: prof.dr. H.<br />

Kuipers; prof.dr. A.<br />

Wagenmakers, Birmingham<br />

Co-promotores: dr. M.<br />

Hesselink; dr.ir. M. Drost<br />

Titel: “Muscle wasting; the<br />

role of the ubiquitin-proteasome<br />

pathway in muscle<br />

atrophy and remodelling”<br />

21 september 2006<br />

Promotie van mrs. J.<br />

Sargeant in de Faculteit<br />

der Geneeskunde<br />

Promotores: prof.dr. C. van<br />

der Vleuten; prof.dr. K. Mann,<br />

Dalhousie University, Canada;<br />

prof.dr. J. Metsemakers<br />

Titel: “Multi-source feedback<br />

for physician learning and<br />

change”<br />

22 september 2006<br />

Promotie van drs. J. van<br />

Berlo in de Faculteit der<br />

Geneeskunde<br />

Promotores: prof.dr. Y. Pinto;<br />

prof.dr. H. Crijns<br />

Titel: “When lamin A/C fails,<br />

the heart suffers”<br />

22 september 2006<br />

Promotie van mw.drs. N.<br />

Vogels in de Faculteit der<br />

Gezondheidsweten-<br />

Zorgvernieuwingsprijs<br />

Iedereen is anders. Die verscheidenheid speelt een belangrijke<br />

rol bij hoe mensen hulp zoeken, verzorgd willen worden,<br />

hun leefstijl ontwikkelen, etc. De Nationale Zorgvernieuwingsprijs<br />

gaat dit jaar naar een vernieuwend project dat nadrukkelijk<br />

rekening houdt met deze verschillen. Kom met een<br />

voorstel en maak kans op € 70.000 om uw project uit te<br />

voeren. Elk idee is welkom. Of het nu gaat om welzijn of<br />

zorg, pubers of ouderen, voorlichting of revalidatie, mantelzorg<br />

of specialistische hulp. De Zorgvernieuwingsprijs is<br />

een initiatief van ZonMw en VSBfonds.<br />

Lees meer op: www.nationalezorgvernieuwingsprijs.nl<br />

Inbev-baillet Latour Health Prize<br />

In 2007 wordt de Inbev-baillet Latour Health Prize uitgereikt<br />

met een geldbedrag van € 150.000. Nominaties zenden aan:<br />

dr.ir. Elisabeth Monard, algemeen secretaresse Foundation<br />

for Scientific Research, Egmontstraat 5, B-1000 Brussels<br />

(België) voor 15 september.<br />

Kijk voor meer info op:<br />

www.inbev.baillet.latour.be en www.fwo.be<br />

Corrie Hermann Prijs 2007<br />

De VNVA heeft de aanmelding voor de Corrie Hermann Prijs<br />

2007 opengesteld. De VNVA kent deze prijs periodiek toe<br />

schappen<br />

Promotores: prof.dr. M.<br />

Westerterp-Plantenga; prof.<br />

dr. E. Mariman<br />

Titel: “On the weighty issue<br />

of obesity: Physiological,<br />

behavioural and genetic<br />

aspects”<br />

22 september 2006<br />

Promotie van mw.drs. I.<br />

Friesema in de Faculteit<br />

der Geneeskunde<br />

Promotores: prof.dr. J.<br />

Knottnerus; prof.dr. M. Drop<br />

Co-promotores: dr. P.<br />

Zwietering; dr. P. Lemmens<br />

Titel: “Alcohol and Cardiovascular<br />

Disease: a longitudinal<br />

study on impact of<br />

intake measurement and<br />

health status”<br />

28 september 2006<br />

Promotie van mw.drs. E.<br />

Evers in de Faculteit der<br />

Geneeskunde<br />

Promotor: prof.dr. J. Jolles<br />

Co-promotor: dr. F. van der<br />

Veen<br />

Titel: “Serotonin and cognitive<br />

flexibility”<br />

28 september 2006<br />

Promotie van drs. T. van<br />

Brakel in de Faculteit der<br />

Geneeskunde<br />

Promotores: prof.dr. J.<br />

Maessen; prof.dr. M. Allessie<br />

Co-promotor: dr. J. Hermans.<br />

Titel: “Epicardial Treatment<br />

of Atrial Fibrillation”<br />

29 september 2006<br />

Promotie van mw.drs. R.<br />

Huver in de Faculteit der<br />

Gezondheidsweten-<br />

schappen<br />

Promotor: prof.dr. H. de<br />

Vries; prof.dr. R. Engels,<br />

Radboud Universiteit<br />

Nijmegen<br />

Titel: “Papa Don’t Preach”<br />

29 september 2006<br />

Promotie van mw.drs. P.<br />

Quaedvlieg in de Faculteit<br />

der Geneeskunde<br />

Promotor: prof.dr. P. Steijlen<br />

Co-promotores: dr. G.<br />

Krekels; dr. M. Thissen<br />

Titel: “From actinic keratosis<br />

to squamous cell carcinoma;<br />

A guideline for the clinician”<br />

aan vrouwelijke artsen die zich binnen hun werk profileren en<br />

daarmee bijdragen aan de realisering van de doelstellingen<br />

van de vereniging. Kandidaten dienen vóór 1 oktober aangemeld<br />

te zijn bij het secretariaat van de VNVA, t.a.v.<br />

Commissie Corrie Hermann Prijs, Postbus 432, 4200 AK<br />

Gorinchem of E-mail vnvamail@vnva.nl (o.v.v. genoemde<br />

commissie). Het initiatief voor aanmelding kan nadrukkelijk<br />

óók van de kandidaat zelf uitgaan. De prijs wordt uitgereikt<br />

tijdens een symposium dat de VNVA organiseert in het voorjaar<br />

van 2007, gekoppeld aan de jaarvergadering van de<br />

vereniging. Het thema van het symposium wordt in overleg<br />

met de winnaar bepaald.<br />

Talent voor de Toekomst<br />

Het College van Bestuur en het Bestuur van de Faculteit der<br />

Gezondheidswetenschappen stellen onder de titel ‘Talent<br />

voor de Toekomst’ in 2006 wederom middelen ter beschikking<br />

voor talentontwikkeling onder jong wetenschappelijk<br />

talent. Aspirant promovendi en aspirant postdocs binnen<br />

deze faculteit worden uitgenodigd een aanvraag in te dienen<br />

voor een ‘talentbeurs’. Om in aanmerking te komen, moeten<br />

studenten en promovendi uiterlijk op 1 september 2006 een<br />

verzoek richten aan het bestuur van de Faculteit der Gezondheidswetenschappen.<br />

Lees meer op www.summum.mumc.nl<br />

29 september 2006<br />

Promotie van drs. J. Boots<br />

in de Faculteit der<br />

Geneeskunde<br />

Promotor: prof.dr. J. van<br />

Hooff<br />

Co-promotor: dr. M.<br />

Christiaans<br />

Titel: “Calcineurin-based<br />

immunosuppression in renal<br />

transplantation: Focus on<br />

efficacy, the role of steroids,<br />

and the cardiovascular risk”.<br />

prijzen<br />

23<br />

summum ©<br />

Kijk voor de actuele<br />

agenda en nieuws op<br />

www.summum.mumc.nl


aan de andere kant<br />

24<br />

aan de ene kant<br />

duikster<br />

office-manager Klinische Farmacie en Toxicologie azM<br />

Marlieneke van Winsen<br />

office-manager Klinische Farmacie en Toxicologie azM<br />

46 jaar<br />

getrouwd met Epi<br />

bestemmingen.”<br />

In deze periode gaan we er geregeld heen. In onze vakanties duiken we veel op exotische<br />

tige natuur. Mijn man en ik duiken ook veel in Nederland. De Oosterschelde is schitterend.<br />

beneden. En het is ook heel relaxed: je zweeft als het ware in het water te midden van prach-<br />

duiken. Dat beviel uitstekend. Het is een cliché, maar het is zo’n wonderbaarlijke wereld daar<br />

“In 2001 dook ik voor het eerst op Bonaire. Ik had al eerder gesnorkeld, maar ik wilde nu echt

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!