Oostelijke eilanden Kattenburg, Wittenburg en ... - theobakker.net

theobakker.net
  • No tags were found...

Oostelijke eilanden Kattenburg, Wittenburg en ... - theobakker.net

Amsterdamse haven in bewegingDe schepen werden zeer zwaar uitgevoerd om een verblijf van tweejaar buitengaats te kunnen doorstaan, tot er gelegenheid voor grootonderhoud was. Deze schepen haalden maximaal een leeftijd van25 jaar en werden dan gesloopt. In 1783 liepen op één dag eens drieschepen tegelijk van stapel. Onderdeel van de werfgebouwen wasde smederij met 18 vuren waar o.a. de ankers gesmeed werden.De vele Engelse Oorlogen (en dan vooral de vierde, 1780-1784),mismanagement en gezapigheid deden het concern de das om. In1795 werd de V.O.C. failliet verklaard en 31 december 1799 hieldze officieel op te bestaan. Er is archeologisch onderzoek gedaannaar resten van de V.O.C.-werf; zie link op p.51.Na de Franse overheersing (1798-1813) zag koning Willem I kansenvoor dit vroeg-industriële complex en hij ondersteunde Paul vanVlissingen, oprichter van de Amsterdamse Stoomboot Maatschappijbij de vestiging van de Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen(1826) in het voormalig Rookhuis op Oostenburg (1827).Begonnen als reparatiewerf telde de onderneming rond 1850 al1000 werknemers en had zich over heel Oostenburg uitgebreid. In1897 liep het bedrijf vijf enorme bedrijfshallen bouwen door debekende Amsterdamse architect Van Gendt (o.a. Concertgebouw).Deze hallen bestaan nog! In 1929 werd de naam van het bedrijfgewijzigd in Werkspoor omdat de productie van rollend spoorma-Boven: Opgravingskaart van Oostenburg, BMA 2006, met een projectie van deVOC-bebouwing over de bebouwing van Stork Werkspoor. Gearceerd aangegevende gebouwen die afgebroken waren en in zwart de nog bestaande.Links: Het Werkspoor-museum is ondergebracht in het kopgebouw van de lijnbanen50

More magazines by this user
Similar magazines