Gecertificeerde opleidingen niveau B - Fedweb

fedweb.belgium.be

Gecertificeerde opleidingen niveau B - Fedweb

niveau abLeidinggeven / beheer van een teamCode CACERM094XNCttInhoudstafelDoelgroepFederale ambtenaren van niveau A en B die verantwoordelijk zijn voor een teamVereiste voorkennisErvaring hebben met het beheer van een teamDe voordelen van de opleiding voor uw organisatie• de organisatie beschikt over leidinggevenden die hun stijl van leidinggeven kunnenaanpassen aan de omstandigheden.• de prestaties van de teams en van de organisatie verbeteren.• de toepassing van de Ontwikkelcirkels (OC) verbetert.Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek• een team aan te sturen door de eigen persoonlijkheidskenmerken, motivatie encompetenties en die van uw medewerkers in te schatten en in te zetten• vooropgestelde doelstellingen te realiseren door de doelstellingen helder te formuleren,een actieplan op te zetten, dit op te volgen en eventueel bij te sturen bij problemen• efficiënt te communiceren door op een constructieve manier feedback te geven, opproblemen te anticiperen en door conflicten uit te klarenOp het einde van de opleiding bent u in staat om:• de verschillende rollen en vaardigheden van de leidinggevende te identificeren.• persoonlijkheidskenmerken, competenties en kenmerken van motivatie te identificeren(onder andere in het kader van het planningsgesprek van de Ontwikkelcirkels.)• de leiderschapsstijl te bepalen in functie van de competentie en motivatie van medewerkers(onder andere in het kader van de 4 gesprekken van de Ontwikkelcirkels)• de basisbeginselen van communicatie toe te passen• de rollen van de medewerkers binnen een team te identificeren zodat een goede werkingvan het team kan verzekerd worden• de aangeleerde technieken om doelstellingen te formuleren, toe te passen• een actieplan op te stellen om de opvolging van doelstellingen te verzekeren (onder anderein het kader van het planningsgesprek van de Ontwikkelcirkels) en om problemen op telossen (onder andere in het kader van de functioneringsgesprekken van de Ontwikkelcirkels)• de aangeleerde methode van probleemdetectie toe te passen• de technieken om om te gaan met weerstand en conflicten, toe te passen.3

More magazines by this user
Similar magazines