11.09.2015 Views

Dweilkrant 2015

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Van Rooyens bakkerij<br />

Al meer dan 25 jaar<br />

het adres voor...<br />

- Ambachtelijk<br />

kwaliteitsbrood<br />

- Veluwse appelcake<br />

- Zutphense walburgers<br />

- Ruime sortering bolletjes<br />

- Zutphense hanzebollen<br />

- Kruittoren koekjes<br />

- Drogenaps broodje<br />

- Grote sortering heerlijke<br />

koekjes<br />

Bezoek ook eens onze webshop<br />

www.vanrooyensbakkerij.nl<br />

EEN NIEUWE NAAM,<br />

DEZELFDE GEZICHTEN<br />

• Meer vestigingen<br />

• Grotere machines<br />

• Betere service<br />

EUROPA’S NR.1 IN MATERIEELVERHUUR<br />

www.loxamworkx.nl<br />

Litauensestraat 2<br />

0575-546848<br />

7202 CN Zutphen<br />

085375038_006 WT Adv Zutphen 130x95.indd 1 01/07/15 12:08<br />

SPEELSCHEMA DWEILDAG 12 SEPTEMBER <strong>2015</strong><br />

LOCATIE<br />

12:15-13:00<br />

* Andere speeltijd ivm de afvaart: 1ste optreden; 12:50 - 13:05 uur >> 2de optreden; 14:30 - 14:45 uur<br />

13:00-13:30<br />

13:30-14:00<br />

1 GASTERIJ DE GRACHT (LAARSTRAAT) A J S C N K L W I O ~<br />

2 SCHUPSTOEL B K T D O M I X ~ Y ~<br />

3 CAFÉ OLD DUTCH (BEUKERSTRAAT) C L P E R J O Y K N V<br />

4 CAFÉ DE DWAASHEID (VAALTSTRAAT) D M V F T G Q A L R U<br />

5 LUNCHROOM HOLLANDIA E N W G Q H P B J S ~<br />

6 T MOBILE (TURFSTRAAT) F O X H S A N C Q W ~<br />

7 CAFÉ DE DEUR (TURFSTRAAT) G Y U I V F R D M P X<br />

8 PODIUM HOUTMARKT (THV PIEROT) H Q A J P D S E ~ T ~<br />

9 BIJ DE FONTEIN (HOUTMARKT) ~ ~ ~ K U C T F ~ ~ ~<br />

10 CAFÉ DE KORENBEURS (ZAADMARKT) ~ ~ ~ L W B U G ~ ~ ~<br />

11 TER HOOGTE VAN DE WIJNHUISTOREN ~ R B M X E V H ~ ~ ~<br />

A<br />

B<br />

C<br />

D<br />

E<br />

F<br />

G<br />

H<br />

I<br />

14:00-14:30<br />

KIJK VANAF ZONDAG 13 SEPTEMBER OP WWW.DWEILDAGZUTPHEN.NL VOOR DE EERSTE FOTO’S!<br />

14:30-15:00<br />

15:00-15:30<br />

12:50-13:05 14:45-15:00<br />

12 AFVAART FLUISTERBOOT (RIJKEHAGE)* I ~ ~ ~ Y ~ ~ ~ ~ ~ ~<br />

Dweilorkest Deurdweilers Daeventer - Deventer<br />

Dweilorkest Bêentels Kabaal - Benteloo<br />

Dweilorkest Alles Wend Band - Doetinchem<br />

Dweilorkest De Notenkrakers - Hasselt<br />

Dweilorkest ut Kapelleke - Wijchen<br />

Pretband Help Ons Bloaz’n - Brummen<br />

Dweilorkest Irene3 - Ede<br />

Dorpskapel de Spekboeren - Voorst<br />

Dweilorkest Deurbloazers - Deventer<br />

DEFILÉ **<br />

J<br />

K<br />

L<br />

M<br />

N<br />

O<br />

P<br />

Q<br />

R<br />

15:30-16:00<br />

Jeugd dweilorkest Kleintje Spul(t) - Zutphen<br />

Dweilorkest ‘Moatloos’ - Vasse<br />

Dweilorkest De Haarschutters - Kloosterhaar<br />

Dameskapel De Wilhelmientjes - Rijssen<br />

Street band Splash - Apeldoorn<br />

Dweilorkest de Tukkerbloazers - Losser<br />

Dweilorkets ‘t Spul(t) - Zutphen<br />

Dweilorkest Tjonge-Jonge - Deventer<br />

Dweilorkest Bende Gek - Rosmalen<br />

16:00-16:30<br />

S<br />

T<br />

U<br />

V<br />

W<br />

X<br />

Y<br />

16:30-17:00<br />

17:00-17:20<br />

17:20-17:40<br />

17:40-18:00<br />

Bloaskapel Pardoes - Zwolle<br />

Dweilorkest Funkapel - Berlicum<br />

18:00<br />

NAO DWEIL’N<br />

Dweilorkest De Valleibloazers - Amersfoort<br />

Dit speelschema is onder voobehoud er kunnen nog enkele wijzingen plaats vinden<br />

Dweilorkest CV De Gieters - ‘S Hertogenbosch<br />

Dweilorkest De Vlierbloazers - Enschede<br />

Tis Niks Wut Niks - Dieren<br />

De Tukker Duck Band - Hengelo (o)<br />

MijnEersteWoning.nl is er op gericht om de woningmarkt in Zutphen en<br />

omgeving beter toegankelijk te maken voor starters op de woningmarkt.<br />

MijnEersteWoning.nl is een platform met een overzicht<br />

van een flink aantal starterswoningen. Daarnaast bieden<br />

wij steun en advies voor kandidaat-kopers op deze<br />

specifieke woningmarkt. Lekker makkelijk alles op één<br />

site. MijnEersteWoning.nl wordt in de regio Zutphen<br />

uitgevoerd door De Bos Makelaardij en Hypotheken. De<br />

Bos Makelaardij en Hypotheken is een ervaren specialist<br />

op het gebied van makelaardij, hypotheken en alle<br />

denkbare verzekeringen. Uiteraard lid van de NVM en<br />

gecertificeerd als Erkend Hypotheekadviseur. De Bos<br />

Makelaardij o.g. is sinds 1988 in Zutphen gevestigd en<br />

werkzaam in de hele regio Zutphen tot Deventer en van<br />

Apeldoorn tot Arnhem en in een deel van de Achterhoek.<br />

7<br />

6<br />

5<br />

12<br />

De Bos Makelaardij doet meer!<br />

Uw woning wordt door ons gratis op dit<br />

nieuwe platform speciaal voor starters op de<br />

woningmarkt geplaatst!<br />

11<br />

8<br />

9<br />

10<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

Voor meer informatie: Bel 0575-516635 of kijk<br />

op MijnEersteWoning.nl<br />

LIKE ONS OP FACEBOOK & BLIJF OP DE HOOGTE • WWW.DWEILDAGZUTPHEN.NL • DE BOS DWEILDAG ZUTPHEN • 011

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!