11.09.2015 Views

Dweilkrant 2015

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Vlieg met de Dreamliner<br />

naar St. Maarten!<br />

Schilderwerk<br />

Voor al uw groente en fruit<br />

Klaassen<br />

altijd vers<br />

Beglazing<br />

De<br />

schilders<br />

met een<br />

glimlach<br />

telefoon<br />

0575 515831<br />

internet<br />

www.terlak.nl<br />

Wandafwerking<br />

Spuitwerk<br />

Verhuur materialen<br />

Ook uw adres voor<br />

de lekkerste fruitbakjes!<br />

Elke donderdag en zaterdag op de markt in zutphen<br />

telefoon: 0575 - 514717<br />

Vanaf november <strong>2015</strong> vliegt Arke twee keer per week, het hele jaar<br />

door met de Dreamliner naar het friendly island St. Maarten.<br />

Onderhoud & Verbouwen<br />

Rehabilitatie & Restauratie<br />

Nieuwbouw & Turnkey<br />

0148166.pdf 1 24-6-<strong>2015</strong> 9:1<br />

Arke Zutphen<br />

Groenmarkt 45 • 7201 KJ Zutphen<br />

Tel. 0575 745001 • zutphen@arke.nl<br />

Arke heet vanaf 1 oktober TUI<br />

Bedrijventerrein de Revelhorst - Hoge Balver 3 - 7207 BR Zutphen<br />

Telefoon (0575) 51 44 04 - info@ aannemer-peters.nl - www.aannemer-peters.nl<br />

communicatie-advies tablet publishing<br />

huisstijl logo social media<br />

advertentie folder jaarverslag<br />

Zondag 11 oktober <strong>2015</strong><br />

domeinregistratie<br />

webapplicatie<br />

Laarstraat 1<br />

7201 CA Zutphen<br />

Voor<br />

de<br />

juiste<br />

toon<br />

website hosting webshop<br />

catalogus zoekmachine-optimalisatie<br />

content management system<br />

personeelsblad (online) nieuwsbrief<br />

krant belettering mailing<br />

infographic animatie<br />

buitenreclame<br />

relatiegeschenk<br />

Tel: 0575 - 511 660<br />

nfo@gasterijdegracht.nl<br />

www.gasterijdegracht.nl<br />

inspireert<br />

& creëert<br />

Zonnehorst 17, 7207 BT Zutphen<br />

telefoon: 0575 56 44 82<br />

www.avnc.nl<br />

WWW.BOKBIERDAG.NL<br />

DE GELAARSDE KAT<br />

Houtmarkt 54, 7201 KM Zutphen<br />

Tel: 0575 540100 www.grandcafe-pierrot.nl<br />

LIKE ONS OP FACEBOOK & BLIJF OP DE HOOGTE • WWW.DWEILDAGZUTPHEN.NL • DE BOS DWEILDAG ZUTPHEN • 07

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!