11.09.2015 Views

Dweilkrant 2015

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DEZE DWEILORKESTEN GAAN GRAAG<br />

DE HELE DAG VOOR U DWEILEN!<br />

Overzicht van de vijfentwintig dweilorkesten, die dit jaar meespelen.<br />

De nieuwkomers van dit jaar staan wat uitgebreider vermeld op deze<br />

pagina<br />

DORPSKAPEL<br />

DE SPEKBOEREN<br />

Geadopteerd door:<br />

GP DAKSERVICE &<br />

HARTEMINK TEGELWERKEN<br />

DWEILORKEST<br />

DE NOTENKRAKERS<br />

Geadopteerd door:<br />

TEMPELMAN BOUWSERVICE &<br />

ADEMA SLEUTELSPECIALIST<br />

DWEILORKEST<br />

T SPUL(T)<br />

Geadopteerd door:<br />

KOORDEMAN<br />

BOUWMATERIALEN<br />

DWEILORKEST<br />

FUNKAPEL<br />

Geadopteerd door:<br />

STATE OF ART<br />

Op een dag besloten 22 bevriende muzikanten de handen ineen<br />

te slaan en een nieuwe band op te richten. Gezelligheid en goeie<br />

muziek staan bij de Funkapel voorop! De muziek bestaat uit<br />

meedeiners, top-40 nummers, latin, salsa en gouwe ouwe.<br />

DWEILORKEST<br />

DE TUKKERBLOAZERS<br />

Geadopteerd door:<br />

SLAGERIJ LAMMERS &<br />

BOEKHOUDERIJ SCHOT<br />

De Tukkerbloazers bestaan uit leden van “drum en trompetter-<br />

korps De Tukkers” uit Losser. Daar waar anderen ophouden gaan de<br />

Tukkerbloazers door. Het is een echte vriendenclub die na alle<br />

serieuze en leuke optredens van de drumfanfare regelmatig in<br />

de avonduren zorgt voor een vervolg van de vrolijke noot. Het<br />

zijn doorzetters die er maar niet genoeg van kunnen krijgen het<br />

instrument ter hand te nemen. Je zou kunnen zeggen, ze zijn<br />

verslaafd aan muziek maken in welke vorm dan ook.<br />

JEUGD DWEILORKEST<br />

KLEINTJE SPUL(T)<br />

Geadopteerd door:<br />

BENGEL KLEDING &<br />

BLOEMEN “THUIS IN KLUSSEN”<br />

DWEILORKEST<br />

DE HAARSCHUTTERS<br />

Geadopteerd door:<br />

BEDSHOP DE DUIF<br />

Dit dweilorkest uit Kloosterhaar bestaat uit ongeveer 20 personen,<br />

die er samen een feestje van maken bij elk optreden. De lijst met<br />

nummers op hun website is groot. We zijn benieuwd wat ze in<br />

Zutphen laten horen.<br />

DWEILORKEST<br />

DE TUKKERDUCKBAND<br />

Geadopteerd door:<br />

DE KNIPKAMER &<br />

MEVROUW BAGIJN<br />

PRETBAND<br />

HELP ONS BLOAZ’N<br />

Geadopteerd door:<br />

PROJECTENWERK<br />

De Tukkerduckband uit Hengelo (Ov) bestaat inmiddels uit zo’n<br />

15 fanatieke leden die allemaal een muzikale achtergrond hebben.<br />

Ons repertoire bestaat hoofdzakelijk uit feestmuziek, herkenbare<br />

golden oldies, gezellige walsjes en vrolijke meezingers. Een blaaskapel<br />

die mede door haar afwisselende repertoire en een gezonde<br />

dosis humor graag een feestje maakt van ieder optreden!<br />

DWEILORKEST<br />

UT KAPELLEKE<br />

Geadopteerd door:<br />

BLOKHUTWINKEL.NL<br />

DWEILORKEST<br />

TIS NIKS WUT NIKS<br />

Geadopteerd door:<br />

CINEMAJESTIC<br />

DWEILORKEST<br />

CV DE GIETERS<br />

Geadopteerd door:<br />

CINEMAJESTIC<br />

DWEILORKEST<br />

DE VALLEIBLOAZERS<br />

Geadopteerd door:<br />

ADDINK TWEEWIELERS<br />

DWEILORKEST<br />

“MOATLOOS”<br />

Geadopteerd door:<br />

INSTALLATIEBEDRIJF<br />

HESSEL POSTMA<br />

STREET BAND<br />

SPLASH<br />

Geadopteerd door:<br />

SCHILDERSBEDRIJF<br />

BOUWMEESTER<br />

DWEILORKEST DEUR-<br />

DWEILERS DAEVENTER<br />

Geadopteerd door:<br />

DOMEST IMPORT EXPORT<br />

Een dweilorkest uit Amersfoort met de bezetting en sound van een<br />

‘unplugged’ bigband. Het repertoire van verschillende muziekstijlen<br />

en de eigenzinnige uitvoering staan borg voor een hoge kwaliteit.<br />

Mix dit met de flexibele inzetbaarheid van het orkest en dan wordt<br />

het zeker een feestje!<br />

DWEILORKEST<br />

TJONGE-JONGE<br />

Geadopteerd door:<br />

AVANCE COMMUNICATIE<br />

Dit dweilorkest uit Vasse is ontstaan na het samengaan van twee<br />

dweilorkesten. Uit deze samenvoeging is de naam “moatloos”<br />

ontstaan, een muzikale vriendengroep met 17 leden uit diverse<br />

windstreken. Moatloos speelt een afwisselend repertoire en<br />

belangrijkste ingrediënten daarbij zijn muzikaliteit en enthousiasme.<br />

DWEILORKEST<br />

BENDE GEK<br />

Geadopteerd door:<br />

ARKE REIZEN<br />

DWEILORKEST<br />

IREN3<br />

Geadopteerd door:<br />

SCHEPPING TEKEN- EN<br />

SCHILDERMATERIAAL<br />

Iren3 is onderdeel van Showkorpsen Irene Ede. Irene3 is de ‘jongste’<br />

loot aan de Irene-boom. Het karakter van Iren3 zal sterk lijken op<br />

dat van een bigband. Zo bieden ze een heel eigen “Irene”geluid!<br />

BLOASKAPEL<br />

PARDOES<br />

Geadopteerd door:<br />

WONING- EN MEUBEL-<br />

STOFFEERDERIJ GERARD<br />

BROEKHUIS<br />

DWEILORKEST<br />

DE VLIERBLOAZERS<br />

Geadopteerd door:<br />

ADDINK TWEEWIELERS<br />

Dweilorkest De Vlierbloazers<br />

is onderdeel van Showband<br />

Viebèrgo, een drumfanfare<br />

uit Enschede.<br />

DWEILORKEST<br />

ALLES WENT BAND<br />

Geadopteerd door:<br />

ALMA WOONINTERIEUR<br />

DAMESKAPEL<br />

DE WILHELMIENTJES<br />

Geadopteerd door:<br />

RINGFOTO DRENT<br />

DWEILORKEST<br />

BÊENTELS KABAAL<br />

Geadopteerd door:<br />

VERSCHURE ADVIES<br />

DWEILORKEST<br />

DEURBLOAZERS<br />

Geadopteerd door:<br />

INTERSPORT HARBACH &<br />

NOTEN & ZO.<br />

08 • WWW.DWEILDAGZUTPHEN.NL • DE BOS DWEILDAG ZUTPHEN • LIKE ONS OP FACEBOOK & BLIJF OP DE HOOGTE<br />

LIKE ONS OP FACEBOOK & BLIJF OP DE HOOGTE • WWW.DWEILDAGZUTPHEN.NL • DE BOS DWEILDAG ZUTPHEN • 09

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!