07.04.2017 Views

Binnendijks 2017 13-14

Binnendijks van 8 en 9 april 2017

Binnendijks van 8 en 9 april 2017

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

10 BINNENDIJKS <strong>13</strong>/<strong>14</strong> 8/9 april <strong>2017</strong><br />

Donderdag 27 april<br />

Optreden Beemsters Fanfare<br />

Stralende (her) opening<br />

tennispark BeemStar<br />

Donderdag 27 april (Koningsdag)<br />

nodigt het College van B&W als<br />

waardering voor hun maatschappelijke<br />

verdiensten alle mensen uit die<br />

in het verleden een Koninklijke<br />

Onderscheiding hebben ontvangen.<br />

Deze mensen zullen persoonlijk een uitnodiging<br />

ontvangen. Deze bijeenkomst zal plaats<br />

Beemster Bollentocht<br />

vinden van 10.30 tot 12.00 uur in de ontvangsthal<br />

van het Gemeentehuis.<br />

Rond 11.30 uur zal de Beemsters Fanfare<br />

vóór het Gemeentehuis een kort optreden<br />

verzorgen. Waarbij o.a. het Beemsterlied<br />

gezongen en de Nederlandse vlag gehesen<br />

zal worden. Bij dit buitenoptreden zijn alle<br />

bewoners van harte uitgenodigd.<br />

De Beemster Bollentocht, georganiseerd<br />

door de Beemster Kerk, vindt dit jaar<br />

plaats op zaterdag 29 april.<br />

De Beemster ‘tocht der tochten’, per auto met<br />

chauffeur, voert u door de b(l)oeiende Beemster<br />

polder. Langs wegen en velden met hopelijk<br />

gekleurde bollen. Gaat u dit jaar (weer)<br />

mee? Als deelnemer of chauffeur? Of wilt u<br />

een taart bakken? Geef u nu op. U wordt iets<br />

voor <strong>13</strong>.30 uur opgehaald en om ongeveer<br />

16.00 uur weer thuis gebracht. We eindigen<br />

de tocht in de Kapel in Zuidoostbeemster<br />

waar we worden getrakteerd op koffie of thee<br />

met huisgemaakte taart!<br />

Voor informatie en of aanmelding<br />

(vóór 20 april):<br />

Aukje Greydanus: a.c.greydanus@kpnmail.nl<br />

0299 406612 of 06.20095403<br />

Tribune S.V. B eemster<br />

De omstandigheden konden niet beter<br />

zijn. Een stralend zonnetje en weinig<br />

wind. Een gezellige en ontspannen<br />

drukte op het tennispark welke een<br />

metamorfose heeft ondergaan. Nieuwe<br />

ondergrond, nieuwe hekken, beter zicht<br />

op de banen door het kappen van de<br />

bomen langs de Rijperweg.<br />

De projectgroep baanrenovatie kan tevrede<br />

n zijn met het uiteindelijke resultaat. Na jaren<br />

van voorbereiding en uitvoering. Deze middag<br />

ligt het accent op de jeugd. Op dit moment telt<br />

de vereniging ongeveer zeventig leden en het<br />

streven is om dit aantal de komende tijd fiks uit<br />

te breiden. De regels maken het voor de jongeren<br />

ook iets makkelijker om in te stappen.<br />

Met o.a. grotere en lichtere ballen. Er zijn tal<br />

van activiteiten en demonstraties. Onder<br />

andere een wedstrijd tussen Max en Michael.<br />

Twee regionale grootheden. De voorzitter zet<br />

een aantal mensen letterlijk en figuurlijk in<br />

het zonnetje die de afgelopen periode keihard<br />

gewerkt hebben om dit alles te realiseren.<br />

Waaronder ‘mister BeemStar’ Hans Roet. De<br />

officiële openingshandeling wordt verricht<br />

door wethouder Aagje Zeeman. Ze roemt de<br />

grote inzet en betrokkenheid van de leden en<br />

de samenwerking tussen de vereniging en de<br />

gemeente. “Want er moesten wel een aantal<br />

noten gekraakt worden”. Na de woorden<br />

actie. Het oudste lid speelde een korte wedstrijd<br />

tegen het (een na) jongste lid. Symbolisch<br />

om aan te geven dat deze vereniging<br />

onderdak biedt aan alle leeftijdscategorieën.<br />

Het was goed toeven langs de baan.<br />

GEERT<br />

Successen Hercules in Bellingwolde<br />

Milou Jongejeugd won het brons bij de Pupillen I N3 en Ariena Rasker deed<br />

hetzelfde bij de senioren 3e divisie.<br />

Kiara Lodewijks mocht nog een trede hoger<br />

op het podium staan bij de pupillen II N3; zij<br />

won daar het zilver. Zij stroomden met deze<br />

resultaten door naar het Nederlands Kampioenschap.<br />

Ook Eva Nieuwenhuizen en<br />

Renske Slijkerman mogen door hun goede<br />

klasseringen deelnemen aan het NK in de<br />

meerkamp. Daarnaast werden er diverse<br />

toestelfinales behaald: Mexx de Vries, Demi<br />

Alders en Renske Slijkerman op het onderdeel<br />

brug. Ariena Rasker op het onderdeel vloer en<br />

Eva Nieuwenhuizen op het onderdeel sprong.<br />

Het aantal turnsters dat zich geplaatst heeft<br />

voor het NK komt hiermee op zeven.<br />

LIESBETH KLINKHAMER ALBERTSMA/<br />

WWW.HERCULESBEEMSTER.NL<br />

(STERK INGEKORT DOOR DE REDACTIE)<br />

Reumafonds haalt € 3.471,85 op in de Beemster<br />

Zaterdag 1 april is er op het hoofdveld van het sportcomplex van de sv Beemster<br />

(eindelijk) een nieuwe tribune neergezet. De plaatsing is mogelijk gemaakt door<br />

de opbrengst van allerlei acties bij de viering van het negentig jarig bestaan.<br />

Ook zijn er veel stoeltjes verkocht van de tribune aan een ieder die de club een warm hart toedraagt.<br />

Tenslotte was er ook nog een sponsor (van ’t Hek) die besloot dit initiatief te steunen.<br />

De officiële opening was op zaterdagavond zes uur met aansluitend een competitiewedstrijd<br />

tussen Beemster 1 en Wijk aan Zee. Uiteraard werd de plaatsing daarna gevierd in de kantine.<br />

INGRID PAUW<br />

Het Reumafonds bedankt alle collectanten, comitéleden en bewoners in de Beemster voor hun<br />

grote inzet en bijdrage aan de landelijke collecteweek. Tijdens de collecte van <strong>13</strong> t/m 18 maart<br />

<strong>2017</strong> is in De Beemster in totaal € 3.471,85 euro opgehaald. Met deze donaties financiert het<br />

Reumafonds wetenschappelijk onderzoek om reuma te bestrijden.<br />

ANDRIESJE VAN DER WEIDE<br />

Rommelmarkt tbv<br />

Work With Nature<br />

Tijdens de Open Dag wordt er op het Noorderpad 42 weer de traditionele rommelmarkt en theetuin<br />

gehouden tbv het project Work With Nature. Welke enthousiaste vrijwilliger va 16 jaar wil 25<br />

mei meehelpen? Heb je spullen (geen meubels/boeken)? Liesbeth Havik 0643798195 of Martin<br />

Havik 0654724497. De gehele opbrengst komt ten goed aan www.adopteerregenwoud.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!