17.11.2017 Views

Binnendijks 2017 45-46

Binnendijks van 18 en 19 november 2017

Binnendijks van 18 en 19 november 2017

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

6 BINNENDIJKS <strong>45</strong>/<strong>46</strong> 18/19 november <strong>2017</strong><br />

Brongas in de Beemster<br />

Film in Schuilkerk Beemster<br />

Brongas. Wat is het? Waar komt het<br />

vandaan? Bestaat het nog steeds?<br />

Op al deze vragen krijgt u antwoord<br />

tijdens een boeiende lezing van het<br />

Historisch Genootschap Beemster.<br />

Pieter Beemsterboer en Nic van<br />

Baar vertellen over deze Beemster<br />

uitvinding en Noord-Hollands<br />

cultuurgoed.<br />

Rond 1850 ontdekte Wouter Sluis, een boer<br />

uit de Beemster, dat er iets vreemds was met<br />

het water uit de Nortonwel. Het water zag,<br />

als het aan de oppervlakte kwam, eerst melkachtig<br />

wit. Deed je dit water in een emmer<br />

en liet je het een poosje staan, dan werd het<br />

helder. De melkachtige kleur bleek veroorzaakt<br />

te worden door gasbelletjes. Wouter<br />

Sluis ontdekte dat dit brandbaar gas was. Hij<br />

vroeg zich af hoe je dit zou kunnen gebruiken.<br />

Bijna <strong>45</strong> jaar later, in 1894, bracht hij samen met<br />

een compagnon, Jan Lankelma, een installatie<br />

op de markt die het gas, brongas genoemd,<br />

goed uit het Nortonwelwater kon scheiden.<br />

Nic van Baar, mede-oprichter van de ‘Vereniging<br />

tot behoud van gasbronnen in Noord-<br />

Holland’, vertelt u op levendige wijze over<br />

het ontstaan van de vereniging (nu exact 25<br />

jaar geleden) en de 10 jaar durende heftige en<br />

uiteindelijk gewonnen strijd tegen de overheden<br />

voor het behoud van de gasbronnen.<br />

Wilt u graag deze interessante lezing van het<br />

Historisch Genootschap Beemster bijwonen?<br />

U bent van harte welkom op donderdag 30<br />

november in Cultureel Centrum Onder de<br />

Linden, Middenweg 150, Middenbeemster.<br />

Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30<br />

uur). Voor HGB leden, op vertoon van hun<br />

lidmaatschapskaart (op de kaart staat voor<br />

hoeveel personen die geldig is), is de toegang<br />

gratis. Voor introducés en belangstellenden<br />

bedraagt de entree € 3,50. Wordt<br />

u op deze avond lid van het HGB dan is de<br />

entree alsnog gratis.<br />

Dinsdagavond 21 november draait er in de Schuilkerk Beemster een film. Deze<br />

start om 19.<strong>45</strong> uur. De toegang bedraagt 7,50 euro. Voor meer informatie over de<br />

film:www.schuilkerkbeemster.nl<br />

AALTJE STOLP-SIMONS<br />

Reacties van lezers<br />

Tolse brug<br />

Paul Stolp reageerde op de vraag waar de<br />

naam ‘Tolse brug’ vandaar kwam: “In mijn<br />

beleving spraken we altijd over de Betonsebrug.<br />

Ik denk dat een brug van beton in<br />

vroeger dagen vrij bijzonder was. Tolsebrug is<br />

er denk ik weer een verbastering van”. Trouw<br />

lezer Cees de Waal schrijft: “De kruisingen<br />

van wegen en hoofdvaarten {hij noemt o.a.<br />

de Ooster- en Beetsersloot) zorgen voor het<br />

ontstaan van de z.g. tolse bruggen. Dit waren<br />

brede bruggen met leuningen en met een<br />

goede doorvaarthoogte. Op de Volgerweg<br />

(tussen de Middenweg en de Nekkerweg)<br />

bij de tolse brug is de weg aan beide kanten<br />

“oplopend” naar de brug. Heel vroeger voer<br />

de beurtschipper van Middenbeemster<br />

naar Purmerend via deze hoofdvaarten. Het<br />

wegdek van de brug moest voldoende hoog<br />

zijn om de doorgang van het schip niet te<br />

kunnen belemmeren. Bij Kraakman was een<br />

stopplaats van de beurtschipper. Het waterschap<br />

gebruikte vroeger een baggermolen<br />

om de vaarten op diepte te houden. Oudheemraad<br />

Cor Ubbels noemde een keer dat de<br />

leuningen van de bruggen een lichte blauwe<br />

kleur gekregen hadden, terwijl ze voordien<br />

een andere kleur hadden. Wat betreft<br />

de betekenis van tolse brug zou de waterschapshistoricus<br />

Diederik Aten geraadpleegd<br />

kunnen worden”.<br />

Huisnummering<br />

Jessica Steelink heeft een aanvulling op het<br />

huisnummerdilemma: “Wij verbaasden<br />

ons vorig jaar toen wij onze kozijnen aan<br />

de voorzijde gingen schuren en schilderen.<br />

Ons huisnummer zat namelijk aan het kozijn<br />

geschroefd. Deze moesten we weg halen<br />

zodat we het kozijn knap konden schuren.<br />

Onder het huisnummer is te zien dat purmerenderweg<br />

98 destijds huisnummer 84<br />

had. Wij zijn er tot op heden nog niet achter<br />

gekomen welke huizen “er tussen” zijn gezet<br />

waardoor er een huisnummer verandering is<br />

geweest. Ook bij ons bestaat nummer 100<br />

niet. Onze buren hebben huisnummer 102.”<br />

(FOTO AANGELEVERD)<br />

Beemsterprodukten<br />

presentje op de mantelzorgdag<br />

Wanneer 112 bellen?<br />

Als de kogels je om de oren vliegen of als er<br />

iemand voor je neus van z’n sokken wordt<br />

gereden, pas dan bel je toch 112? Dagelijks<br />

bellen tientallen mensen met servicenummer<br />

0900-8844 terwijl ze 112 moeten bellen. Het<br />

gaat onder meer om meldingen van auto- &<br />

woninginbraken en vernielingen die op dat<br />

moment plaatsvinden en verdachte situaties.<br />

Verdachte Situatie?<br />

Een verdachte situatie is een combinatie van:<br />

Wat is gewoon / de norm in uw wijk?; Het tijdstip;<br />

Gedrag persoon. Wanneer u door de<br />

combinatie van genoemde factoren een ‘onderbuikgevoel’<br />

krijgt, is het een verdachte situatie!<br />

Heterdaad Situatie?<br />

Bij een verdachte situatie die zich voor uw<br />

neus ontvouwt of terstond erna, spreken we<br />

over een ‘heterdaad situatie’. Bij een heterdaad<br />

situatie moet u 112 bellen.<br />

Vermeld: uw locatie; wat u ziet; waarom het<br />

een verdachte situatie is; noteer signalement<br />

verdachte en vervoermiddel; niet zelf handelen.<br />

Eigen veiligheid voorop.<br />

Goed Signalement<br />

Een goed signalement bestaat uit o.a.:<br />

Beschrijving persoon: geslacht; uiterlijk; leeftijd;<br />

lengte; postuur; kleding; bijzondere kenmerken<br />

(loopt mank, tatoeages, opvallende<br />

zieraden, enz.); loopt in de richting van....<br />

Voertuig: locatie; merk; type, kenteken;<br />

kleur; rijdt in de richting van....; opvallende<br />

kenmerken.<br />

Indien u ten tijde van de constatering, of<br />

terstond erna, niet heeft gebeld en dit later<br />

toch wil doorgeven, kunt u altijd contact<br />

opnemen met uw wijkagent.<br />

Mailadres Wijkagent gemeente<br />

Beemster: jose.koningstein@politie.nl<br />

Zowel in het buurthuis Zuidoostbeemster als in<br />

de kosterij in Middenbeemster konden mantelzorgers<br />

hun teken van waardering krijgen uitgereikt.<br />

Het is bijzonder om de verschillende<br />

wijzen te horen waarop als een vanzelfsprekendheid<br />

zorg voor elkaar is. Een mooie terugkerende<br />

traditie in de Beemster. Op de foto's de<br />

familie de Laat en Hilde Schaft.<br />

DANIELLA

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!