17.11.2017 Views

Binnendijks 2017 45-46

Binnendijks van 18 en 19 november 2017

Binnendijks van 18 en 19 november 2017

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

8 BINNENDIJKS <strong>45</strong>/<strong>46</strong> 18/19 november <strong>2017</strong><br />

Maen is een nieuwe Beemsterling,<br />

die in 2016 in deze mooie gemeente<br />

is komen wonen met zijn gezin. Hij zal<br />

regelmatig zijn ervaring, verwondering<br />

en gebeurtenissen in zijn leven met<br />

ons delen in een column.<br />

Elke maatschappij kent zijn eigen<br />

cultuur. Soms wordt een bepaald gedrag<br />

als goed bestempeld in de ene cultuur en<br />

juist niet in een andere cultuur.<br />

Mensen uit Syrie leren hun kinderen oudere<br />

mensen te respecteren met drie regels:<br />

1 Help ze desgewenst.<br />

2 Zet je stem niet op als je met ze praat.<br />

3 Kijk ze niet in de ogen.<br />

Toen ik naar Nederland kwam, keek ik<br />

oudere mensen dus niet recht aan. Totdat<br />

een Nederlandse vriend me vertelde dat zijn<br />

vader zich hierdoor ongemakkelijk voelde.<br />

Ik moest lachen en verklaarde mijn vriend en<br />

zijn vader dat ik het juist deed als teken van<br />

respect. Omdat ik gewoon was dit te doen in<br />

mijn cultuur. Sedert een jaar kijk ik iedereen<br />

in de ogen: kinderen, meisjes, vrouwen en<br />

mannen. Ongeacht hun leeftijd. Ik beschouw<br />

het als onderdeel van mijn inburgeren. Maar<br />

vorige week ontmoette ik mijn Syrische vriend<br />

die me op zijn beurt vertelde dat zijn vader<br />

zich ongemakkelijk voelde omdat ik hem<br />

recht aan keek. Dilemma: wat te doen? Aankijken<br />

of juist niet?<br />

MAEN<br />

Feestelijk concert ‘Harmonie’<br />

Er is nauwelijks muziek te bedenken<br />

die u beter in de kerstsfeer brengt dan<br />

het welbekende Weihnachtsoratorium<br />

van J.S. Bach.<br />

Dit jaar voert Zangvereniging Harmonie delen<br />

hiervan uit in de Keyserkerk in Middenbeemster.<br />

De sfeervolle ambiance en de geweldige<br />

akoestiek van de kerk laten Bachs werk volledig<br />

tot zijn recht komen. Samen met vier<br />

professionele solisten en een prachtig barokorkest<br />

wil Zangvereniging Harmonie u graag<br />

laten genieten van deze feestelijke muziek.<br />

Zondagmiddag 10 december a.s.<br />

Aanvang 15.00 uur. Toegang € 20, --, donateurs<br />

€ 17,50 en jongeren t/m 18 jaar € 10, --<br />

Dit is inclusief consumptie. Entreekaarten te<br />

verkrijgen via de leden of reserveren via<br />

www.zangverenigingharmonie.nl.<br />

Kerstmiddagen<br />

voor ouderen <strong>2017</strong><br />

De Raad van Kerken, team<br />

Vriendschappelijk Huisbezoek (bij<br />

menigeen bekend door de bezoeken die<br />

onze vrijwilligers afleggen) nodigt u ook<br />

dit jaar weer van harte uit om samen een<br />

gezellige kerstmiddag te vieren.<br />

De vieringen zullen plaatshebben in de:<br />

Z-inn Kapel, Z.O-beemster op<br />

donderdag 14 december a.s.<br />

Keyserkerk in Middenbeemster op<br />

vrijdag 15 december a.s.<br />

Uiteraard zullen de pastores van de gezamenlijke<br />

kerken hun medewerking aan deze<br />

feestelijke middagen verlenen. De muzikale<br />

omlijsting zal in de Kapel worden verzorgd<br />

Beemster Agenda<br />

door de Beemster Accordeonvereniging en<br />

in de Keyserkerk door het vrouwenkwartet<br />

Rusalki uit Alkmaar. Tijdens de pauzes zullen<br />

wij u verwennen met drankjes en lekkernijen.<br />

Wij zien uw aanmelding graag tegemoet<br />

uiterlijk 8 december v.w.b de Keyserkerk door<br />

te mailen en/of te bellen naar: annie_muller@<br />

hotmail.com, 0299-681644<br />

of v.w.b. de Z-inn-Kapel naar: in.hoekstra@<br />

kpnplanet.nl of tel. 0299-413353<br />

De kerstmiddagen beginnen om 14.00 uur, de<br />

kerk en kapel zijn vanaf 13.30 uur open.<br />

De toegang is gratis, wél is er na afloop een<br />

collecte. Wij verheugen ons op uw komst.<br />

TEAM VRIENDSCHAPPELIJK HUISBEZOEK,<br />

RAAD VAN KERKEN<br />

18/11 Muzikale show Keyserkerk MB<br />

18/11 Cabaret Onder de Linden MB<br />

18/11 Vocal Group Keyserkerk MB<br />

19/11 Coverband Onder de Linden Middenbeemster<br />

19/11 Dameskoor Middelwijck Breidablick Middenbeemster<br />

21/11 Repaircafe Buurthuis Zuidoostbeemster<br />

22/11 Hippe Hersenen Bibliotheek Middenbeemster<br />

22/11 Vrouwen Samen Verder Sinttraditie Kerckhaen Westbeemster<br />

24/11 Schoentje zetten Kerckhaen Westbeemster<br />

25/11 Poppentheater Onder de Linden Middenbeemster<br />

26/11 Sint Westbeemster<br />

02/12 concert Onder de Linden Middenbeemster<br />

03/12 koffieconcert Onder de Linden Middenbeemster<br />

Bron: Beemster Agenda Werelderfgoed & Beemster Agenda Beemster Bengel.<br />

Hippe Hersens in bibliotheken<br />

De maand november staan de<br />

bibliotheken in het teken van ons<br />

Brein. Onder het motto Hippe Hersens<br />

maak je kennis met de bijna oneindige<br />

hersenactiviteiten in de Bibliotheek.<br />

Het thema Hippe Hersens is heel divers: van<br />

het tienerbrein tot burn-out, van Mindf*ck<br />

tot robots, gezond ouder worden en breinspelletjes.<br />

In alle vijf vestigingen van Bibliotheek<br />

Waterland zijn activiteiten en kun je<br />

testjes doen en breintrainers uitproberen aan<br />

de breintafel. In de Bibliotheek Beemster is er<br />

een lezing over de relatie van voeding op je<br />

brein. Wist je dat ons brein genoeg energie<br />

produceert om een klein lampje te laten<br />

branden? De hersenen zijn nodig bij alles wat<br />

wij doen, dat geeft wel aan hoe belangrijk het<br />

is om dit vitale orgaan van de juiste brandstof<br />

te voorzien. In deze lezing gaat Karin Papadopulos<br />

dieper in op de relatie tussen hersenen,<br />

stress en voeding. Karin is voedingsadviseur<br />

voor Demeter Voeding en Welzijn. Woensdag<br />

22 november <strong>2017</strong>, van 19:30 tot 20:30 |<br />

Bibliotheek Beemster. Kosten: GRATIS maar<br />

wel even aanmelden in de bibliotheek of via<br />

www.bibliotheekwaterland.nl.<br />

Kijk voor meer Hippe hersenactiviteiten op<br />

www.bibiotheekwaterland.nl/hippehersens.<br />

WILT U OOK EENS ADVERTEREN?<br />

Bel (0299) 681 <strong>46</strong>3 of mail naar info@binnendijks.nu

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!