Views
4 months ago

FORE 2010 nr 4

ouwfase hebben namens de

ouwfase hebben namens de OR&H vooral ook Cees van der Waerden en Han Eggen hun steentje bijgedragen. Veiligheid boven alles Luc: “Omdat wij veiligheid héél hoog in het vaandel hebben, hebben we de vele veiligheidsaspecten natuurlijk nauwlettend in de gaten gehouden. Je moet daarbij denken aan het wel of niet plaatsen van veiligheidsnetten, maar ook over waar bepaalde beplanting gewenst is.” Op de nieuwe baan zijn vele bomen geplant. Deze hebben naast een groenfunctie ook een veiligheidsfunctie. “De meeste bomen moeten wel nog de lucht in gaan, daar is tijd voor nodig,” aldus Luc. Als de bomen eenmaal volgroeid zijn, hebben deze bijvoorbeeld de functie om afzwaaiers op te vangen. Hetzelfde geldt voor de lagere begroeiing. Struiken zijn er – als ze volgroeid zijn – ook om afzwaaiers over te grond verdere doorgang te belemmeren.” “Nadat de baan wat het grondwerk betreft ver gereed was, zijn wij vooral aan de slag geweest om de Baancommissie te begeleiden bij het uitzetten van de vele markeringen; witte paaltjes, rode paaltjes, gele paaltjes, blauwe paaltjes, maar ook en dat is nieuw voor onze baan witte en gele paaltjes met een groene kop (!),“ aldus Jean-Pierre. Luc: “Wij hebben vele vrijdagochtenden op de baan rondgelopen. Met welgemeend respect voor de Baancommissie die onze vele, diepgaande discussies over waar nu dat ene rode of dat andere gele paaltje moest worden geslagen, heeft moeten doorstaan.” Rating De OR&H-commissie heeft ook bergen werk verzet om ervoor te zorgen dat onze baan een EGA Rating heeft gekregen. FORE 2010 nr 4 “Niet dat we die Rating zelf hebben toegekend,” aldus Jean-Pierre. “Dat heeft een speciale commissie van de NGF gedaan. In de aanloop naar deze officiële Rating hadden we voor 2010 een voorlopige Rating vastgesteld. Deze was nodig om wedstrijden met Handicapverrekening te kunnen spelen. Daartoe hadden we uit onze commissie een speciale subcommissie in het leven geroepen die het vele voorbereidende werk moest doen: “de Ratingcommissie”. Hierin namen naast mijzelf en Luc deel: Cees van der Waerden, Harry Vincken, en Han Eggen. Al ruim een half jaar voor de opening van de nieuwe baan waren deze golfnerds behept met het Rating-virus.” De OR&H-commissie “Wij tellen momenteel acht leden. Zo’n vijf hiervan kun je beschouwen als echte regelneven. Het merendeel van de commissieleden is al tien jaar of langer lid van de commissie”. Over betrokkenheid gesproken! Jean-Pierre vervolgt: “Dat sommigen al zo lang lid zijn baart ons ook een beetje zorgen. Er is misschien wel te weinig backup. Als iemand onverhoopt wegvalt, hebben we niet zo maar een-twee-drie een vervanger klaarstaan. Werving is anders dan bij sommige andere commissies voor de OR&H geen luxeprobleem. Het blijft een punt van aandacht.” Luc – clubreferee “Ik golf al bijna 30 jaar, maar ben pas zo’n drie jaar lid van onze Golfclub,” aldus Luc. “Via Wiel Verheijen ben ik hier terecht gekomen. Ik was toen al van plan om terug te keren naar het zuiden – naar Maastricht om precies te zijn – en de Club was op zoek naar een eigen referee.” Dus twee vliegen in één klap: Luc is lid 13

2010 - 4: december - Hooge Bergsche Golfclub
Npforum nr 4 2010 - Nieuwspoort
magazine van de Sociëteit Apeldoorn nr. 49 - december 2010
'Ook meldkamer kan levens redden • Forse investering ... - Brandweer
Waerdpraet nr 86.indd - Dorpswaard
nummer 84 december 2010 Clubblad van de Westfriese Golfclub
Het Ondernemersbelang Zuid-Limburg nummer 3-2010
NIEUWSBRIEF juli 2010 , Nr. 1, jaargang 11
Brandstichtingen fors toegenomen - Stichting Salvage
Het Ondernemersbelang Utrecht nummer 4-2010
Clubblad Golfhorst Lente 2011 - Golfvereniging Golfhorst
nr. 4 - Sint-Odulphuslyceum
2004 4 (3246 kB) - Rotaract Nederland
Achtste jaargang - nr 4 - Salland Zakelijk
Europe's No.1 For Your Healthy Business
N U MMER 70 :maart 2008 - Westfriese Golfclub
Rinkpen 1 2010 - Rinkven Golf Club
Nummer 4, Mei 2010 - Mens
nr. 4 - december 2010 - Bronovo Ziekenhuis