Views
9 months ago

FORE 2011 nr 4

Belangrijk is dat de

Belangrijk is dat de verbeteringen/veranderingen die we gaan uitvoeren geen consequenties zullen hebben voor de rating, niet zullen stuiten op bezwaren van de NGF of van onze leden. Voorstellen zijn er te over: het verwisselen van de afslagplaatsen op Hole 4 en Hole 8, het aanleggen van een damestee op Hole 9, het laten vervallen van de damestee op Hole 2, het verleggen van de afslag op Hole 7, het uitvoeren van diverse correcties zoals het aanbrengen van beplanting ter beveiliging en het kappen van enkele bomen die (zeer) hinderlijk zijn. Succesvol wedstrijdseizoen De golfwedstrijden waren afgelopen golfseizoen zeer succesvol met een toenemend aantal deelnemers. Het is belangrijk, gezellig en dynamisch als veel leden actief (willen) zijn door deel te nemen aan golfwedstrijden. Het is echter belangrijk dat er een bezinning plaatsvindt op de wedstrijdformules, want op een 9 holes golfbaan is de deelnemerslimiet snel bereikt. Dit is ons dilemma: enerzijds propageren wij het deelnemen aan onze wedstrijden, anderzijds moeten wij het aantal deelnemers maximeren, vooral in verband met de veiligheid op onze Golfbaan. Het is een hele uitdaging om hiervoor een oplossing te vinden. Ook iets waar onze leden over kunnen meedenken. Creatieve oplossingen zijn van harte welkom. Jacques Bours wacht vol belangstelling uw suggesties af. Het nieuwe jaar Het nieuwe jaar starten we traditiegetrouw met onze Nieuwjaarsborrel. In 2012 is dat op zondag 8 januari. Dit is een mooie gelegenheid om contact te hebben met elkaar en de beste wensen uit te wisselen, o.a. voor vooral een goed golfjaar. Wij rekenen op een grote opkomst. Wij wensen u alvast fijne kerstdagen en een gezellige jaarwisseling. Tot ziens op 8 januari 2012 in ons Clubhuis. Gerard Stijnen Voorzitter Hartelijk bedankt Voor de warme belangstelling welke ik mocht ontvangen ter gelegenheid van mijn 90e verjaardag wil ik graag diegenen die zo attent waren hartelijk bedanken!! Ook het Bestuur hartelijk dank voor de gezellige lunch met wat mensen van het eerste uur. Tine de Beer 4 FORE 2011 nr 4

Van de Redactie Het jaar is voorbij gevlogen. Voor u ligt alweer de laatste FORE van 2011. In deze FORE treft u een mix aan artikelen aan. Om er een paar te noemen: diverse mooie en lezenswaardige wedstrijdverslagen. Eentje springt eruit: namelijk het verslag van Marcel Hageman over de Matchplay club kampioenschappen. Dat leest als een “thriller”. Blijft spannend tot de laatste regel. Van de hand van “Cees” hebben we deze keer een vervolg op zijn stuk “Vijf over twaalf” uit de voorgaande FORE. Nu is de alleszeggende titel: “De ballen”. Lees het, maar wees gewaarschuwd, het vraagt veel van uw ……. Verder is er een leuk artikeltje van de jongste schrijfster deze keer: Fleur Vinders. Zij vertelt over “Mijn GVB examen”. Fleur, nog van harte gefeliciteerd met het behalen van je GVB. Natuurlijk ook voor alle andere (jeugd)leden die dit jaar succesvol zijn geweest: proficiat! In het geval we deze winter (heel) veel regen, sneeuw en vorst krijgen: onze OR&H-commissie geeft u tips om golfend te overwinteren. We hebben ook nog “Een kijkje achter de schermen van de Jeugdcommissie”. En in “De 9 holes van” ten slotte staat onze eigen Henk Ramakers centraal. Lees en bekijk dit allemaal verderop in dit nummer. Vergeeft u ons als we even stilstaan bij onze eigen redactie, namelijk in de persoon van Willy Hupkens, die vanaf het begin van dit jaar deel uitmaakt van onze Redactie. Willy heeft in korte tijd een belangrijke plaats verworven in onze Redactie. Helaas heeft zij ongeveer halverwege de totstandkoming van deze FORE haar bijdrage moeten stoppen vanwege gezondheidsredenen. Willy, vertrouw erop dat het allemaal goed komt! Volgend jaar ontmoeten we jou graag weer in de Redactie. Veel sterkte van ons allemaal! Meer is er deze keer niet te zeggen. Behalve dat wij u nog heel prettige kerstdagen en een fijne jaarwisseling wensen. Wij verwachten u in 2012 in grote aantallen en in goede gezondheid op onze Golfbaan te mogen ontmoeten. Ook kijken wij al héél nieuwsgierig uit naar de festiviteiten ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van onze Golfclub in het nieuw jaar. Met golfgroet, Redactie FORE LET OP!!! De openingstijden van het clubhuis zijn per 1 januari 2012 aangepast. Kijk op pagina 20 van deze FORE. De volgende FORE is een speciale Jubileumuitgave en verschijnt in april 2012. FORE 2011 nr 4 5

Nu reddeN wij kiNdereN, de wereld. - Plant-for-the-Planet
9 november 2011 90ste jaargang nummer 4 - AFC, Amsterdam
Staal Magazine 4 - 2011 - Staalbankiers
nr. 12. 21 november 2011 - Koninklijke HFC
HanzeMag, nr. 4 - Hanzehogeschool
Ut Nr 1 2011 - Tennisvereniging Makkum
HanzeMag, nr. 4 - Hanzehogeschool
MEPtalk 2002-4 - eTNOs
jaargang 40, nr 4 - Craneveer
MTC De Hondsrug Sauerland Driedaagse Graaf Kukel
Flitsen nr.4 nov 2010.pdf - PMT Kompas Groep
Winter 2011 - Watersport vereniging De Engel
Downloaden - Voetbalvereniging Schagen
SK11 nr 2-04.indd - Sluiskade 11
Contourium Magazine nr 1 2011
Het Ondernemersbelang Rotterdam nummer 4-2011
Jaargang 8 september/oktober; nr 4 - Hibin
nr. 15. 25 januari 2011 - Koninklijke HFC