Views
3 weeks ago

Roker Proat December 2017 J24 nr. 4

Nieuwsblaadje Radewijk

14

POTJAPPEL PROAT NIEUWS VANUIT DE ROEVELZ Herinnert u zich onze oproep in de Roker Proat nr. 2 van juni 2017 nog? Daarin stond: “Dan vraagt het Roevelz organisatieteam (Xander, Gerben, Gonnie, Liset en Edwin) nog dringend uw aandacht voor het volgende: Wij zijn op nog zoek naar TWEE VRIJ- WILLIGERS ter versterking voor ons team. Profiel: leuk, gezellig, creatief en liefst kindvriendelijk.” Welnu, er heeft zich een kandidaat gemeld. Tijdens het gezellige afscheid van Liset Hutten werd Jenieke Broekroelofs verwelkomt. Jenieke heeft zich tijdens de eerste twee activiteiten van het nieuwe seizoen ontpopt tot een ware aanvulling van ons team. Jenieke: WELKOM! Filmavond 29 september Bijeenkomst in de biljartzaal van De Heugte. Niet voor een versnelde opleiding “driebandenspel” gegeven door de 35-voudig wereldkampioen Raymond Ceulemans. Ook niet kijken naar überhaupt een biljartspel. Maar het ging wel om kijken, spieden en gadgets. Het was tijd voor de ROEVELZ FILM- AVOND! Met dertig kinderen werd gekeken naar de komische Nederlandse 15

Nummer 4
Lapteen 2017