Views
2 weeks ago

Roker Proat December 2017 J24 nr. 4

Nieuwsblaadje Radewijk

OALE PROAT PIEREBADJE

OALE PROAT PIEREBADJE RADEWIJK Tijdens het inscannen van oude RPs kwam ik in het maart nummer van 2001 de melding van Plaatselijk Belang tegen dat het zwembad is geëgaliseerd. Reden om eens in de geschiedenis van het zwembad(je) te duiken. De lezers die deze eeuw zijn geboren, zullen het wel denken: “zwembad?”, maar we hadden in Radewijk ooit een openbaar zwembad. Veel stelde het zwembad naar huidige maatstaven niet voor, maar heel wat jonge mensen hebben in mooie zomers vele uren in het badje doorgebracht. Al in 1953 werd er tijdens een bestuursvergadering van PB gevraagd of er mogelijkheden waren om een zwembad te stichten. Men was destijds van mening dat uitvoering nog wel enige tijd in beslag zou nemen en dat had men goed ingeschat. In 1955 wordt er door het bestuur van PB een voorstel gedaan om te komen tot stichting van een zwembad en sportterrein. Het Rijk zou 50% bijdragen, de gemeente 25% en de provincie ook nog wat. Een ledenvergadering later bleek dat ijdele hoop te zijn geweest, want het bestuur deelt mee dat Radewijk niet op veel steun van de overheid bij het stichten van een zwembad hoeft te rekenen. Het moet door inwoners zelf aangepakt worden. Het blijft daarop een 28

aantal jaren stil. In 1960 wordt er weer over gesproken; "Als er straks in de Beek stuwen worden gebouwd, dan zijn er misschien mogelijkheden." In 1963 komt er dan eindelijk schot in de zaak en wordt er gesproken om een zwembad te maken voor de jeugd bij de Radewijkerbeek. Een jaar later wordt er tijdens de jaarvergadering een toelichting gegeven op de plannen. De heer Lutjeharms heeft een schets gemaakt voor toekomstig zwembad aan de Mastbrugweg en geeft een schatting van de kosten. Daar deze niet alleen uit de kas van PB kan komen wordt er besloten om te collecteren voor de kosten van het zwembad. Er wordt zelfs een advertentie in "De Toren" geplaats en gevraagd om een bijdrage voor een zwembad voor de Radewijker jeugd. Ook "Het Noord-Oosten" besteedt er aandacht aan en meldt op 6 augustus 1964 dat het waterschapsbestuur bereid is mee te werken aan een zwemgelegenheid naast de beek voor jonge kinderen. De collecte en oproep heeft succes gehad, het leverde bijna 5000 gulden op. Hetzelfde jaar werd 5 are grond gekocht van de familie Nijeboer. 29 Begin 1965 krijg Eggengoor de opdracht het zwembad uit graven. Ook werd er met Ekkelenkamp en Ter Voorde gesproken over de bouw. Daaruit bleek al gauw dat het laten uitvoeren van het zwembad in loondienst te kostbaar zou zijn. Daarom werd er tijdens de ledenvergadering een oproep gedaan voor vrijwilligers. Een ruim aantal meldden zich. Wanneer het zwembad exact in gebruik is genomen, is niet bekend. Het zal waarschijnlijk in de zomer van 1965 zijn geweest. Mocht u hierover meer weten, meld het bij de redactie. In de jaren daarna kwam regelmatig het zwembad tijdens een vergadering van PB ter sprake. In het begin over het toezicht. Bouwmeester en Nijeboer stelden zich in 1968 beschikbaar om een oogje in het zeil te houden. In latere vergaderingen ging het voornamelijk over het onderhoud van de pompen. In de jaren zeventig werd het zwembad uitgebreid met een fietsenstalling. En heeft de gemeente Hardenberg bijgedragen bij het aansluiten op waterleiding en later elektriciteitsnet. Uit een krantenknipsel is af te leiden dat in 1976 De Stavelij een actie hield en dat de opbrengst van 800 gulden (plus een donatie van 500 gulden van dokter Peters) werd aangeboden aan PB ter verbetering van het zwembad. Ook in de jaren tachtig werd het zwembad nog verbeterd door in 1984 een coating aan te brengen. In 1995 is het pierenbadje buiten gebruik gesteld en een zestal jaren later meldt het PB dat het zwembad is geëgaliseerd. Daarmee kwam er na ruim 30 jaar een eind aan het openbare zwembad van Radewijk. P.S. Mocht u weten wie er op de ansicht staan, laat het weten!

TRENDPUBLICATIE PERCENTAGE ROKERS - Stivoro
Download Schakel nr. 5 van 19 december 2012 - AFC, Amsterdam
Trendpublicatie Percentage Rokers 2012 - Stivoro
49ste jaargang nr. 4 – december 2008 - EveryOneWeb
nr. 4 - december 2007 - Bronovo Ziekenhuis
Rommelmarkt Magazine Oud Alblas 2017
december nr. 126 - Genie Onderofficieren
Npforum nr 4 2010 - Nieuwspoort
Heistal december 2012 - De Heistal
Jaargang 5, nr. 3, december - Boogh
10. De Desselaar december 2008 - Gemeente Dessel
Keerinfo 2012/6(december) - Gemeente Keerbergen
HanzeMag, nr. 9 - Hanzehogeschool
de Hanze, nr. 10 - Hanzehogeschool
32e jaargang nr. 2 / december 2012 - AV Zuidwal
December 2012 - Januari 2013 - Delta Duikteam
december 2010 nummer 2 - Limburgse Jagers
Lapteen 2017
31-05-2013 : Op zoek naar de jonge roker - Dag zonder tabak - Crioc