Catalogus leefbaarheidsmaatregelen Ringzone

agvespa
  • No tags were found...

De stad publiceert de catalogus ‘Leefbaarheidsmaatregelen in de Ringzone’, als leidraad voor de verschillende ontwerpteams voor de overkapping van de Ring.

1 — Inleiding

In de catalogus worden verschillende maatregelen voorgesteld

met hun bijhorende leefbaarheidseffecten. In deel 2 van

de catalogus is per maatregel een fiche opgenomen waarin

de te verwachten effecten worden omschreven. Om deze

grote hoeveelheid informatie inzichtelijker te maken voor de

ontwerper, worden in dit deel een aantal overzichtsmatrices

gemaakt waarin de verschillende maatregelen tegenover

elkaar worden afgewogen.

a Effecten van maatregelen

De, in de catalogus beschreven, effecten zijn ingedeeld in 4 groepen: leefbaarheidseffecten,

ruimtelijke effecten, kostprijs en technische aspecten.

Wat de leefbaarheidseffecten betreft focussen we in de eerste

plaats op de negatieve effecten van de infrastructuur in de Ringzone

met name luchtkwaliteit en geluid. Uit een studie van de Wereldgezondheidsorganisatie

blijkt dat luchtkwaliteit en omgevingslawaai de

grootste negatieve impact hebben op de volksgezondheid in Europa. In

2011 berekende VITO in samenwerking met Technum dat in Antwerpen

ongeveer 60.000 inwoners ernstig gehinderd zijn door geluid, terwijl

ongeveer 30.000 inwoners kampen met ernstige slaapverstoringen. De

slechte luchtkwaliteit zorgt voor 7.088 verloren gezonde levensjaren in

Antwerpen. Dit komt overeen met 438 verloren gezonde levensdagen per

Antwerpenaar.

Daarnaast schept de Ringzone nog heel wat potenties om de leefbaarheid

in de stad te verhogen. Door de aanwezigheid van een grote

aaneengesloten open ruimte speelt de Ringzone vandaag reeds een belangrijke

rol op het vlak van hittestress, ecologische connectiviteit en toegankelijk

groen. Deze rol kan zeker nog versterkt worden door de ruimte

verder uit te bouwen als bufferzone voor water ifv klimaatadaptatie en

als ecologisch waardevolle en toegankelijke groenzone. Welke ingrepen

daartoe kunnen bijdragen worden door de intendant in de ambitienota

gevat in de conceptkaart Ademruimte. In voorliggende catalogus wordt in

de leefbaarheidsmaatregelen aangegeven in welke mate de voorgestelde

maatregelen een positief, dan wel negatief effect kunnen hebben op deze

ambitie.

15

More magazines by this user
Similar magazines