10.12.2019 Views

Thuis-3-2019-Oss

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Magazine voor

huurders van

BrabantWonen

Regio Oss

2019 Nr. 3

Meepraten?

Kijk op

pagina 10!

ComfortWonen

Zelfstandig en onbezorgd wonen

Huurachterstand?

Samen komen we eruit!

Spoorlaan en Zwaluwstraat

Een nieuwe toekomst

“IK WAS DE

ALLEREERSTE DIE

VERHUISDE”


2 INHOUD

2019 Nr. 3

12

SAMEN LEVEN

“Ik ben heel trots op

onze flat”

8PRAKTISCH

Ongewenst bezoek

4OM DE HOEK

“Op woongebied is dit

veel beter”

20

OVER DE VLOER BIJ

Melanie van den Broek:

Dé opstap naar

zelfstandig wonen

en verder...

Kort 3, 10, 15

Straatpraat 7

Typisch Oss 11

ComfortWonen 16

Werk in uitvoering 18

Dossier Incasso 22

Achterom 24

colofon

Uitgave van BrabantWonen

Concept en realisatie: Einder Communicatie Fotografie: Ellis Jansen, Goedele

Monnens, Patricia Rehe, Marc Bolsius, Jan Zandee, Edwin van Zandvoort

Drukwerk: Dekkers van Gerwen, ’s Hertogenbosch

Aan de inhoud van tekst en beeld in deze uitgave kan geen rechtskracht worden ontleend.

BrabantWonen

Postadres en redactie:

Postbus 151, 5340 AD Oss

E-mail: info@brabantwonen.nl

Website: www.brabantwonen.nl

Locatie Oss

Venusstraat 2

Telefoon

088 281 60 00

Dagelijks aanbod huurwoningen

www.woonserviceregionaal.nl


KORT 3

Lifthulp tijdens

renovatie

Aan de Schaepmanlaan in Oss werd begin november

de lift gerenoveerd. We wilden niet dat de bewoners

elke dag al die trappen moesten lopen. Zeker niet

omdat velen van hen op leeftijd zijn. En we vonden

de ideale oplossing: een noodvoorziening in de

vorm van een traplift … mét officiële ‘stoeltjesliftassistent’

Marjon Zwartjes. Marjon helpt mensen

de stoeltjes in en uit en leert ze de traplift zelfstandig

te bedienen. En ook al is Marjon zelf 69 jaar,

ze schrikt er niet voor terug om met twee volle

boodschappentassen vier verdiepingen op te rennen.

“Een geweldige oplossing,” volgens bewoner

Adriaan van der Burg. “Iedereen is blij met Marion.”

Milieustraat Schadewijk

Eind oktober konden de bewoners van de Schadewijk hun overtollig

huisraad kwijt in een plaatselijke milieustraat. De gemeente,

Vivaan, de wijkraad en BrabantWonen organiseerden een schoonmaakactie.

En als je dan toch bezig bent je huis en je schuur op te

ruimen, kun je net zo goed meteen de omgeving opknappen! Dus

gingen bewoners ook aan de slag om geveltuintjes aan te leggen

en onkruid in de brandgangen te verwijderen.

Marion Zwartjes met bewoner Adriaan van der Burg

Gouden huurders in het zonnetje

Vijftig jaar op hetzelfde adres wonen is bijzonder.

In Oss huren dit jaar 41 mensen al vijftig jaar

dezelfde woning van BrabantWonen. Voor ons

reden genoeg om deze Gouden Huurders in het

zonnetje te zetten.

Onder een stralende zon genoten de jubilarissen

van een lunch bij De Weverij. Vast en zeker werden

er herinneringen opgehaald aan het moment dat

ze hun huurcontract tekenden, in 1969. Het jaar

van de maanlanding, de eerste Tourzege van

Eddy Merckx en de benoeming van presidenten

Brandt en Pompidou … en Here Comes the Sun

van The Beatles!


4

Een nieuwe toekomst voor de

Meer dan zeventig jaar lang al wonen vele huishoudens in de duplex woningen aan de Spoorlaan

en Zwaluwstraat. Inmiddels zijn de huizen zo verouderd, dat we ze niet meer kunnen opknappen.

De huizen worden dus gesloopt. Dat gebeurt pas als alle bewoners naar een andere woning zijn

verhuisd, ongeveer over twee en een half jaar. In de tussentijd worden de huizen tijdelijk

verhuurd. Wat doet dat allemaal met de bewoners? In deze Thuis het verhaal van twee bewoners

die al snel een nieuwe plek vonden.

“IK HOEFDE NIET

LANG NA TE DENKEN”

Stevin Schothuis

Zo’n viereneenhalf jaar woonde Stevin Schothuis

(46) in de Zwaluwstraat. Hij kwam er terecht

vanuit Deest, na zijn scheiding. Nu woont hij in Het

Vijfeiken in Heesch.

“Destijds werkte ik in Oss, dus dat was ideaal. Mijn zoon

kon me er ook makkelijk bezoeken. Ik heb er prima

gewoond. Er was in de loop der jaren wel wat gedoe met

hangjongeren, maar nadat de wijk werd uitgeroepen tot

veiligheidsrisicogebied, heb ik daar eigenlijk geen last

meer van gehad. Wel was het huis heel klein en gehorig.

Ik kreeg alles mee van de bovenburen. Bovendien had ik

ook een hoog energieverbruik, vanwege de slechte

isolatie.”

“Begin dit jaar werden we uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst

in het wijkcentrum. Daar hoorden we

dat er onderzoek was gedaan naar de toekomst van onze

woningen en dat de huizen slopen de enige optie was.

Dat bracht natuurlijk verschillende reacties en emoties

teweeg; sommige mensen wonen daar al meer dan 40

jaar! Kort daarna was er weer een inloopavond, waarin

we hoorden hoe het hele traject zou verlopen. Dat er een

bewonersverhuisregeling kwam, waar 70% van de

bewoners mee akkoord moest zijn. Als ik me goed

herinner waren er daarna nog gesprekken in kleinere

groepen, waarin iedereen zijn vragen kon stellen. Daarna

kregen we allemaal thuis bezoek, om de regeling te

bespreken. Zelf hoefde ik niet lang na te denken. We

kregen twee jaar om iets anders te vinden en ook

financieel werden we prima tegemoetgekomen. En ik

begrijp ook dat alle bewoners hebben ingestemd met de

verhuisregeling. Ik vond het contact met BrabantWonen

goed. Persoonlijk en met ruimte voor iedereen. Zo heb ik

het tenminste ervaren.”

Voorrang

“Onderdeel van de verhuisregeling was dat ik met voorrang

kon reageren op een huis van BrabantWonen in de

regio Oss. Nou, precies één dag nadat de verhuisregeling

definitief was, ging ik kijken naar het aanbod bij

WoonService. En toen zag ik een nieuwe woning in Het


OM DE HOEK 5

Spoorlaan en de Zwaluwstraat

“JA, HET IS GOED ZO”

Vijfeiken in Heesch. We – mijn vriendin en ik – besloten

meteen te reageren. En met succes! Op 10 september was

de overdracht. Je kunt wel zeggen dat het allemaal heel

snel is gegaan. Het is wel even wat anders, zo’n nieuw

huis. Genoeg plaats voor mij, mijn vriendin en mijn zoon,

goed geïsoleerd, geen gas, zonnepanelen op het dak. Dat

ga ik wel merken in mijn woonlasten. Dus ik ben er zeker

niet slechter op geworden. Alleen… ik heb voor mijn vertrek

wél aangekruist dat ik terug wilde gaan als dat mogelijk

was. Ik woonde pal tegenover de vijver, zo’n uitzicht

krijg ik nergens meer!”

Wat voor woningen komen hier straks terug?

BrabantWonen weet nog niet wat voor woningen

er straks terug worden gebouwd; met de gemeente

overleggen we aan welk type woningen het meest

behoefte is op deze plek. Als de plannen wat verder

zijn, zullen we ook de omwonenden vragen om mee

te denken over de beste oplossingen in de wijk.

Meneer Veld

Een kleine driehonderd meter. Dat is de afstand

van het oude huis van Meneer Veld (86) naar zijn

nieuwe appartement in complex Don Bosco, aan

de Leeuwerikstraat. Toch betekent die afstand een

wereld van verschil.

In 1980 betrok meneer Veld een bovenwoning in de

Zwaluwstraat. Na een hartinfarct in 1982 verhuisde hij

naar een benedenwoning, twee huizen verder. “Traplopen

ging niet meer en ik kreeg van de voorloper van

BrabantWonen, St Willibrordus, een benedenwoning toegewezen

op nummer 61. Daar woonde ik 39 jaar, tot vijftien

juni 2019. Als ik heel eerlijk ben, woonde ik liever

nog daarginds. Hier ken ik haast geen man. Maar ja, op

woongebied is dit veel beter!”

Gesloopt

“In februari, begin dit jaar kregen we te horen dat de huizen

in de Spoorlaan en de Zwaluwstraat over een paar

jaar gesloopt zullen worden. We hadden een paar keer

>


6

“Ik ben er zeker niet

slechter op geworden”

“Daar kon ik zo fijn mijn

tijd mee doorbrengen,

met mijn vogeltjes”

> een bespreking in het wijkcentrum, zodat je je vragen

kon stellen. Over de verhuisvergoeding en al die dingen.

Eerst wilde ik helemaal niet weg. Maar ja, je gaat toch

nadenken. Meestal had ik contact met Marjon Heeres en

Wim Sterks, die dan samen langskwamen. Volgens mij

was het Wim die me vertelde dat er hier in Don Bosco

een appartement vrijkwam en dat ik ervoor in aanmerking

kwam. Ze drukten me steeds op het hart: meneer

Veld, maak u niet druk, het komt allemaal piekfijn in

orde. En dat is uitgekomen. Ze hebben me goed geholpen,

bij BrabantWonen. Ik was de allereerste die verhuisde.

Half mei kreeg ik de sleutels al! Weet je, er wonen nog

genoeg van de oude bewoners in de Zwaluwstraat.

Sommigen zeggen: ik blijf hier tot het laatst! Had ik ook

kunnen doen. Maar uiteindelijk had ik toch weggemoeten.

En wie weet waar ik dan was terechtgekomen?”

Meneer Veld kon niet alles met zich meenemen. En

omdat zijn oude huis tijdelijk verhuurd ging worden,

moest het nodige worden verwijderd. “Zoals de vloerbedekking

en de volière en de hokken die ik in de tuin had.

Maar ik ben 86 en ik kan dat allemaal niet meer. En mijn

familie zie ik niet meer. Toen kreeg ik een voorstel dat ze

voor een redelijk bedrag alles weg zouden halen en in

orde zouden maken. Ik hoefde er zelf verder niks meer

aan te doen.” De garage, die hij ooit zelf gebouwd heeft,

mocht blijven staan. Daar hebben veel verschillende

auto’s in gestaan. Maar nooit lang. De ogen van meneer

Veld beginnen te schitteren: “Ik was een wagengek. Als ik

er eentje had gekocht en er een tijdje mee had gereden,

was ik alweer op zoek naar een andere. Ooit heb ik zelfs

een echte Chrysler op de kop getikt! De mooiste die ooit

heb gehad? Een Opel Manta. Een blauwe. En ik heb nu

nog steeds een wagentje. Dat mag maar 45, maar daar

kan ik nog overal mee komen.”

Ruimte

Hij loopt nog graag af en toe zijn oude straat in. “Ach…

Wat ik vroeger in twee, drie minuten deed, dat duurt nu

wel een half uur, drie kwartier. Maar ja, ik kan wel de hele

dag op die bank daar gaan liggen, maar dan kom ik straks

helemaal niet overeind en zit ik voor ik het weet in een

verpleeghuis.

Die hobbydingen, zoals mijn volière, dat kan hier helaas

niet meer. Daar kon ik zo fijn mijn tijd mee doorbrengen,

met mijn vogeltjes. Maar een vogel in een klein kooitje,

dat vind ik niks. Vogels moeten ruimte hebben.

Op woongebied ben ik erop vooruitgegaan. Nou en of!

Een grote slaapkamer en nog een tweede slaapkamer

erbij, een grote douche – die douche uit de Zwaluwstraat

kan hier wel vijf keer in – en de woonkamer is ook veel

groter. Daar betaal ik ook wel meer huur voor. Mijn inkomen

was nét te hoog voor huurtoeslag, want ik heb nog

een pensioentje. Ach, zolang ik nog maar een paar jaar

hier met plezier kan wonen... Want het kan ineens

gebeurd zijn, daar weet ik alles van. Ja, het is goed zo.”


STRAATPRAAT

7

Zo houd je de warmte in huis

In de wintermaanden zetten we de verwarming in huis graag een graadje omhoog. Logisch!

Maar er zijn meer manieren om het thuis behaaglijk warm te houden. We gingen de straat op

en kregen heel wat handige tips. Doe er uw voordeel mee!

Ely Fuentes

“Als ik het koud heb in huis? Dan trek ik

lekker dikke sokken aan. En liefst zo’n

heerlijk warm huispak. Verder houden

we de ramen goed dicht en gaan we niet

door de voordeur naar buiten, maar via

de garage. Zo komt er geen kou de hal

in en blijft het binnen lekker warm. In

Chili zijn de winters niet zo koud als hier,

alleen in de bergen kan het écht vriezen.

En wij zijn intussen wel gewend aan het

Nederlandse weer.”

Elsa Wittenberg (oma), Ely Fuentes (moeder), Febe

en Amaia (kinderwagen)

René Nelissen

“Als ik de woonkamer binnenkom,

zwaai ik de deur meestal achter me

dicht. Of nou ja, dicht… Niet dus. Mijn

vrouw heeft me er al wel honderdduizend

keer op aangesproken. En eerlijk

is eerlijk: ik moet haar gelijk geven.

De warmte in de huiskamer ontsnapt

gemakkelijk via een open deur. Houd je

hem dicht, dan scheelt dat aanzienlijk

in de temperatuur. Ik ga er toch weer

eens scherper op letten.”

Gerrit en Will Bloemers

“Goede isolatie is alles als je het hebt

over het verwarmen van je huis. In de

kruipruimte bijvoorbeeld, kun je heel

goed schelpen op de grond leggen

om de kou en het vocht uit de bodem

te weren. Gewoon schelpen zoals je

die op het strand vindt. Zelf heb ik

onze kruipruimte vol laten spuiten

met een soort piepschuim. Werkt perfect,

toch Will? We hebben sindsdien

nooit meer koude voeten gehad!”

Luca Peters, Gijs Hol en Lucas van Disseldorp

“Een open haard of gaskachel: dat is echt serieus gezellig! We

hebben thuis een gaskachel in de woonkamer en buiten in de

tuin een open haard. Naast warmte is het ook de sfeer die je

ermee creëert, zeker met Kerstmis of in Sinterklaastijd. Of

gewoon ’s avonds met vrienden natuurlijk. Lekker toch, vuurtje

erbij… Enneh, zet je je gaskachel aan? Moet je er wél ook even

aan denken om de verwarming wat lager te draaien.”


8 PRAKTISCH

Ongewenst

bezoek

Hoe u plaagdieren buiten de deur houdt

Iedereen krijgt ze wel eens op bezoek. Ze kruipen, knabbelen, zoemen of

ritselen en u bent ze liever kwijt dan rijk. We praten u bij over ongedierte en

plaagdieren: hoe wij er mee omgaan en wat u ertegen kunt doen.

Ratten

Het meest gevreesde plaagdier van dit moment is de

bruine rat. Hij heeft niet voor niets zo’n slechte naam:

hij knaagt, graaft, draagt vlooien en luizen, zit aan ons

eten en verspreidt ziektes. Hij is bruin van kleur, maar

lijkt zwart als hij nat is. Volwassen bruine ratten zijn

ongeveer 25 centimeter lang en hebben een staart van

ongeveer dezelfde lengte. Als gevolg van de klimaatverandering

krijgen ze het steeds beter hier, vooral in

waterrijke gebieden. Dus groeien ze in aantal.

Ook al zijn ze u (nog) niet tot last, ratten vormen een

bedreiging voor de volksgezondheid.

Ziet u ratten in of om uw huis?

In de gemeente ’s-Hertogenbosch kunt bellen met de

Afvalstoffendienst: 073 615 6500.

De gemeente Oss verwijst naar de Stichting Kennis-en

adviescentrum Dierplagen (KAD): 0317 419660

Bert weet ‘t

“Zilvervisjes en papiervisjes eten schimmels en

voedselresten. Ze houden van warme en vochtige

ruimtes. Goed ventileren dus. En beneden de 20°C

komen hun eitjes niet meer uit: een extra reden om de

verwarming wat lager te zetten!”

Wist u dat...

Ratten ontzettend mobiel

zijn? Ze verplaatsen zich

door de wijk, op zoek naar

voedsel, en leggen daarbij

soms wel drie kilometer

per dag af!

Wist u dat...

Lavendeltakjes helpen

tegen fruitvliegjes?

Muggen

Omdat het in Nederland steeds warmer wordt, zien

we ook steeds meer muggen. Met de toenemende

temperatuur stijgt namelijk ook de luchtvochtigheid –

en daar zijn ze dol op. De zoemende prikbeestjes zijn

helaas amper te bestrijden. Gelukkig hoeft u er binnen

geen last van te hebben, als u tenminste horren heeft

geplaatst.

Informatie

Heel veel informatie over plaagdieren en de bestrijding

ervan vindt op de website van Milieu Centraal:

www.milieucentraal.nl/in-en-om-het-huis/

ongediertebestrijding/


9

Bert weet ‘t

“Vuil en etensresten staan met kop en

schouders bovenaan als het gaat om oorzaken

van plaagdieren en ongedierte. Probeer dus

uw huis goed schoon te houden. Daarmee

voorkomt u de meeste overlast.”

Wist u dat...

Wist u dat...

Wist u dat...

Wist u dat...

Een rattenechtpaar wel

2.000 nakomelingen per

jaar kan krijgen?

U wespen kunt wegjagen

met kruidnagel in een

bakje water?

Pindakaas op een muizenval

beter werkt dan

gewone kaas?

U zelf verantwoordelijk

bent voor het (laten)

bestrijden van muizen,

wespen, bedwantsen en

mieren?

En wat doet BrabantWonen?

Niemand wil wonen met plaagdieren of ander

ongedierte. BrabantWonen levert daarom alle huizen

en appartementen schoon, heel en veilig op. Als er

een probleem is met de riolering, bijvoorbeeld een

ontstopping, dan kijken we met een speciale camera

of we te maken hebben met ratten.

Verder bestrijden we onder meer houtworm, boktor,

houtzwam en kakkerlakken. Voor ander ongedierte

bent u in principe zelf verantwoordelijk. Maar neem

gerust contact op met ons, want misschien kunnen

wij u toch helpen. Lukt het bijvoorbeeld niet om

muizen te verjagen? Dan komen wij langs om de

doorgangen te dichten. En kunnen we niet praktisch

helpen, dan adviseren we u of dragen we bij aan de

bestrijdingskosten.

Bert weet ‘t

“Kleine beestjes horen erbij. Als u weinig

overlast ervaart en een paar beestjes met de

hand kunt weghalen, is het geen plaag.”

1

Tip

Geeft u wel eens broodkruimels aan de vogeltjes?

Zet u een schoteltje melk buiten voor de egels?

Strooit u mais voor de duiven? Of andere snacks

voor de diertjes in de buurt? Het kan natuurlijk zijn dat u ze

gewoon eens lekker wilt verwennen. Of misschien juist wilt

lokken, zodat ze kunnen optreden als natuurlijke vijand

tegen het ongedierte in uw tuin. In beide gevallen geldt: doe

het niet! U trekt er alleen maar meer ongedierte mee aan.

2

Tip

Verdelgers krijgen het er steeds drukker mee:

bedwantsen. Vroeger noemden we ze wandluizen.

Het zijn kleine zespotige insectjes, die bloed

opzuigen van – meestal slapende – mensen. In vijf jaar steeg

het aantal meldingen van één tot twee per week naar vijf

tot tien per dag. Vaak nemen we ze van vakantie mee terug

naar Nederland. Ze vallen dan ook daarom ook onder uw

eigen verantwoordelijkheid. Wees alert: controleer het bed in

uw hotel en ook uw bagage bij terugkomst. De bedwants is

overigens niet gevaarlijk en brengt geen ziektes over.


10 KORT

Meepraten? Neem deel aan de klankbordgroep

Wilt u graag meepraten over het aantal en

soort woningen dat wij bouwen, over

woon lasten, de leefbaarheid in uw buurt

en nog vele andere onderwerpen? Dat

kan door deel te nemen aan onze klankbord

groep in Oss of ‘s-Hertogenbosch.

Nuttig, leuk en leerzaam. U bent van

harte welkom!

Bijeenkomst september

Het thema Veiligheid kreeg op de septemberbijeenkomst

speciale aandacht. Marian de Sain van de

wijkraad Oss Noord West vertelde hoe de Buurt-app en

het buurtpreventieteam bijdragen aan het veiligheidsgevoel

en ook echt zorgen voor minder inbraken. Fleur

Burmanje en Dennis van Liempd van BrabantWonen

en wijkagent Carlo van Erp spraken daarna over de

aanpak van overlast en woonfraude en hoe we daarin

samenwerken met andere professionele partijen.

Er was ook aandacht voor duurzaamheid: in de

Dichtersbuurt en de Krinkelhoek in Oss vroegen 148

bewoners al een maatwerkadvies aan voor zonnepanelen;

op 84 woningen liggen inmiddels panelen.

Verder bespraken we de Warmtewissel: een prijsvraag

aan installatiebedrijven om innovatieve oplossingen

te bedenken bij het vervangen van Cv-installaties. En

er was ‘huishoudelijk’ nieuws. De excursie voor deelnemers

aan de klankbordgroep vindt niet meer jaarlijks

plaats, maar als er een actuele aanleiding is. Dat kan

dus ook vaker per jaar zijn. Tot slot hebben we ‘interesseformulieren’

verspreid, om een beeld te krijgen welke

onderwerpen het meest interessant zijn voor de leden

van de klankbordgroep. Zo kunnen we mensen ook

gericht uitnodigen voor verdiepingsgroepen.

Informatie

Neem voor meer informatie over de

klankbordgroep contact op met Eelke van Merwerode,

e.van.merwerode@brabantwonen.nl.

Klussen met de

bakfiets

Wat komt dáár aan? De BrabantWonen

klusjes-bakfiets! Vanuit onze afdeling

Dagelijks onderhoud kwam het initiatief

om voor klussen en reparaties in de wijk op

een duurzame manier op pad te gaan: met

een bakfiets. Gezond, gezellig en natuurlijk

ook goed voor het milieu. Na een korte

zoektocht vonden we het ideale model

en onze medewerker Tom van Grunsven

rijdt daar nu mee door de Osse wijken. Als

deze proef in Oss goed bevalt, gaan we

waarschijnlijk ook in ’s-Hertogenbosch een

de klusjes-bakfiets inzetten.


TYPISCH 11

Je treft ’t in Oss

John van Boekel is

een culturele duizendpoot en

een oer-Ossenaar. In ieder

nummer van THUIS gaat hij

in op een typisch Osse plek,

gebouw of gebruik. Net

wat opvalt. En wat Oss tot

Oss maakt.

Een slogan, pay-off, een kernachtige kreet om je te profileren voor bedrijven

of toeristen wordt al tientallen jaren door veel gemeenten gebruikt. Graag

met een superlatief of humoristisch tintje om voldoende aandacht te trekken

en aansluitend een keuze te stimuleren van – in ons geval - Oss als vestiging,

woonplaats of uitstapje.

Oss trekt’ sloeg in de tachtiger jaren van de vorige eeuw in als een bom. Niet alleen

in de directe omgeving, zeker ook landelijk waarbij meesmuilend een scala aan

reacties volgde. Was de dubbelzinnige uitleg in het creatieve proces over het hoofd

gezien, of was het juist de opzet om hiermee te scoren? In het gebruik geen lang

leven beschoren, wel een koppeling aan onze stadsnaam die nog vaak met een vette

glimlach te horen is.

Als opvolger, tevens trekker naar de viering van 600 jaar Oss in 1999 zag

‘OogvoorOss’ het licht. Met ansichtkaarten waarop zo’n 20 twinkelende oogjes je

priemend aankijken, met een lachende Jurre als 66.352e inwoner van Oss en de

close-up van een malse koeienkop met de tekst ‘Groetjes van os(s).

De volgende versie ‘Dat is Oss’ vond vooral op social media een dankbaar onthaal.

Met onbeperkte digitale mogelijkheden, maar als cadeau-tip toch zeker een hint

naar de 12-delige serie luxe kaarten ‘Renossance’ van fotograaf René Nelissen.

Schitterende foto’s met toelichtende teksten van het Stadsarchief.

Bezoek de website www.trefhetinOss.nl Geweldig toch om te lezen dat we met

z’n allen in een paradijs wonen! En als laatste gaat ‘VOLOP OSS’ de leegstand en

verloedering van het centrum ongedaan maken.

Blij dat ik in Oss geboren zij!


12 SAMEN LEVEN

Thuis’ begint


13

eerder dan de voordeur

De hal van appartementencomplex aan de

Joannes Zwijsenlaan in Oss is netjes en verzorgd,

maar kan wel wat extra sfeer gebruiken.

Tenminste, dat vinden verschillende bewoners.

Dus trokken enkele van hen aan de bel bij

BrabantWonen. Inmiddels werken we aan een

flinke facelift. Dankzij en via het Buurtfonds.

De entree is belangrijk voor de bewoners. Of, zoals

Dora Geurden (74) het uitlegt: “Als je binnenkomt, mag

je toch best het gevoel krijgen: Hè, wat gezellig hier’.

Het mag wel wat sfeervoller en kleurrijker.” Tijd voor

actie, vond medebewoner Jo Zwiers (75). Jo deed

een beroep op het Buurtfonds van BrabantWonen,

dat bij uitstek geschikt is voor een kwestie als deze. Al

snel werd er een bewonersoverleg gepland, dat eind

september plaatsvond in Centrum voor de Kunsten

Muzelinck in Oss. We waren erbij.

Eigen gezicht

In een kleine zaal in Muzelinck staan schaaltjes met

koekjes en chocolade rozijnen. Terwijl een groepje

bewoners een plek zoekt, is Pim Frissen, projectleider

buurtcultuurprojecten van Muzelinck, in de weer met

glazen en kopjes. Pim heeft al vaker met dit bijltje gehakt.

Zij zal deze middag enkele vellen papier volschrijven

met wensen en ideeën van de aanwezige bewoners.

“We werken sinds 2014 met zogenaamde ‘community

art’. Dat zijn kunstprojecten om de sfeer in wooncomplexen

te verbeteren”, legt Pim uit. “Vaak komt het

neer op het opleuken van de hal, maar het liefst graven

we dieper. Welke behoeftes hebben bewoners? We gaan

verder dan het uiterlijk alleen. We zoeken bijvoorbeeld

naar manieren om het contact tussen bewoners te

“Ideeën mogen onrealistisch zijn,

dat maakt het juist uitdagend”

verbeteren. Ieder project is uniek: we gaan niet zomaar

imiteren. Dus ook de hal aan de Joannes Zwijsenlaan

krijgt een heel eigen gezicht.”

Groeiend enthousiasme

Op de brainstormsessie is een handvol bewoners afgekomen.

Jo Zwiers en echtgenote Corry (74), de eerder

genoemde Dora Geurden, Wiel Janssen (74) en namens

BrabantWonen is wijkbeheerder Jes Kluessjen present.

In dit selecte gezelschap ontstaan aardig wat ideeën!

Er wordt gesproken over een groene wand, waarin een

muurschildering en levende planten één worden, over

oude foto’s van de wijk (die vroeger bekend stond als

Kortfoort), over wandschilderingen die doorlopen tot in

het voorportaal… Aanvankelijk is er wat scepsis (want

wie gaat die plantjes water geven? En hoe voorkomen

we diefstal en vandalisme?) maar gaandeweg groeit

het enthousiasme.

Hartelijk gelach

Een half uurtje later is de sfeer levendig. De bewoners

dromen over fraaie, reusachtige wandschilderingen, die

de wijk weergeven zoals die er in de jaren zestig uitzag.

Dat het nog maar een plan is en dat bijvoorbeeld eerst

gezocht moet worden naar geschikte foto’s, is geen

probleem. In hun gedachten zijn de oude plantenbakken

in de hal al verdwenen, en waarom zou het bord

met huisregels niet wat kleiner kunnen, om ruimte vrij

te maken? Er vallen namen van (voormalige) bewoners

die wel eens foto’s zouden kunnen hebben en Jo gaat

een oproep plaatsen in wijkkrant Zuiderpost. En als Pim >


14 SAMEN LEVEN

aangeeft dat ze wél verwacht dat de bewoners helpen

met schilderen als er daadwerkelijk voor dit plan gekozen

wordt, klinkt hartelijk gelach.

> Over het Buurtfonds

Meer mogelijk

“We hadden geen idee dat dit ook mogelijk was”,

vertelt Dora, als de bijeenkomst er op zit. “Ik vind het

geweldig. Ik ben heel trots op onze flat, ik woon er

graag en dus wil ik het netjes en gezellig houden. Dit

helpt daar erg bij. Straks gaan we een wandeling maken

langs andere appartementencomplexen om te kijken

hoe de sfeer daar is. Wie weet komen we nog op andere

ideeën.” Wiel vult aan: “We gingen uit van misschien

wat schilderijtjes aan de muur en wat nieuwe plantjes,

meer niet. Maar er is aanmerkelijk meer mogelijk dan

we voorzien hadden. Of ik uitkijk naar een concreet

plan? Jazeker! Hopelijk begint ‘thuis’ straks al eerder

dan bij de voordeur.”

Het Buurtfonds (voorheen bekend als

Buurtcultuurfonds) is er om buurten

leuker en leefbaarder te maken via

kunst en cultuur. De ideeën komen vanuit

de bewoners zelf. Als zij samen een

project bedenken en dat ook uitvoeren,

ontstaan er vanzelf ontmoetingen.

Natuurlijk kan het zijn dat hij/zij daarbij

hulp nodig heeft van een kunstenaar of

een begeleider. Geen probleem! Samen

gaan we op zoek naar de gewenste ondersteuning.

En die betalen we uit het

buurtfonds. Zo geven we mooie plannen

een extra steuntje in de rug.

Wordt vervolgd

In een volgende bijeenkomst staat een verdere uitwerking

van de ideeën op de agenda. Wiel, Jo, Corry en

Dora gaan proberen om daarvoor meer bewoners warm

te maken zodat het uiteindelijke plan breed wordt

gedragen. In de tussentijd laten Jo, Corry, Dora en Wiel

de indrukken bezinken. “Er is veel op ons afgekomen”,

knikt Jo. “We gaan dit even verwerken. Maar dan: weer

verder! Want dat BrabantWonen dit mogelijk maakt, is

een heel mooie zaak.”

Benieuwd naar het eindresultaat? Houd dan de

volgende edities van Thuis in de gaten.

Dichter bij elkaar

“Ons Buurtfonds gaat verder dan een

hal of andere omgeving mooier maken.

Het gaat om de bewoners, we willen

dat zij ideeën bedenken en liefst ook

mee uitvoeren. Zo kom je als bewoners

dichter bij elkaar, via een mooi project.

Daarom faciliteren we dit soort

initiatieven graag.”

Jes Kluessjen, wijkbeheerder

BrabantWonen


KORT

15

Bezwaar tegen verhuurderheffing

Meer dan 180 woningcorporaties dienden dit

najaar bezwaar in tegen de verhuurderheffing. Dat

is een extra belasting op sociale huurwoningen,

die we betalen naast andere belastingen. We

vinden dat de 1,7 miljard aan huuropbrengsten

die we nu met zijn allen afdragen, beter ingezet

kunnen worden voor de volkshuisvesting. Dus ook

wij dienden bezwaar in, net als onze Brabantse

collega’s Zayaz en woonstichting JOOST.

De wooncrisis heeft een gezicht

Op maandag 11 november werd een ‘petitie’ aangeboden

aan de Kamercommissie Wonen van de Tweede

Kamer. Namens alle woningzoekenden en de bijna

tweehonderd verenigde woningcorporaties bood een

afvaardiging een boekje aan: ‘Het gezicht van de

wooncrisis’. Het is een verzameling van verhalen die is

opgehaald door de actie #ikwileenhuis en #wooncrisis.

In de knel

De wooncrisis gaat over mensen, niet over cijfers.

Het boekje bevat verhalen van woningzoekenden die

in de knel zitten en geen passende woning kunnen

vinden. Hun verhalen zijn de voornaamste reden dat

we bezwaar hebben ingediend tegen de verhuurderheffing.

We investeren al dat geld liever in de lokale

woningmarkt.

U kunt het boekje downloaden via

www.brabantwonen.nl/wooncrisis

In anderhalf jaar

7.250 m 2 groen dak

In Oss en ‘s-Hertogenbosch

werken we hard aan de vervanging

van daken, die we

combineren met de toepassing

van sedum. Dat is een

vetplantje dat amper

onderhoud vraagt en het

dak beschermt tegen alle

mogelijke weersomstandigheden.

In anderhalf jaar

tijd brachten we ongeveer

7.250 m 2 sedum aan op de

daken van onze huurwoningen;

dat staat gelijk

aan ruim 240 tuinen. Zo

komen er in onze wijken

steeds meer groene daken.

Een sedumdak helpt bij het

vergoten van de biodiversiteit,

geeft verkoeling in de zomer aan de onderliggende

verdieping en houdt regenwater vast. We passen

sedum toe op platte daken waar geen zonnepanelen

komen en ook op daken van garageboxen in sterk versteende

wijken.

Veel interesse voor

zonnepanelen

BrabantWonen wil dit jaar 500 woningen voorzien van zonnepanelen.

Daarom bezochten we de afgelopen maanden verschillende

wijken in Oss en Den Bosch. Bewoners met een

geschikte woning ontvingen van tevoren een brief met brochure.

Vervolgens konden ze zich aanmelden voor een adviesgesprek

met de installateur. En dat deden al 500 huurders! “Het is mooi

om te zien dat zo veel bewoners kiezen voor zonnepanelen”,

vindt projectleider Giel Thijssen. “Zo houden we de woonlasten

betaalbaar. En het is natuurlijk goed voor het milieu. De

installateurs plaatsen sinds afgelopen zomer al zonnepanelen

op woningen. En dit gaat de komende tijd nog even door. Aan

het einde van het jaar bekijken we hoe het proces verloopt, wat

er beter kan en hoe we in 2020 verder gaan met het aanbieden

van zonnepanelen.”

Meer informatie

Wilt u weten of uw woning geschikt is voor zonnepanelen? Kijk

op www.brabantwonen.nl/zonnepanelen voor meer informatie.


16 OPERATIE

16 WONEN EN ZORG

ComfortWonen

Zelfstandig en

onbezorgd wonen

Voor de entree ligt een groene binnentuin met

terras. In het houten optrekje ‘De Buitenhof’ zitten

een paar ouderen geanimeerd te praten.

Dit is de Ministershof in Oss, waar verschillende

ComfortWonen-appartementen te vinden zijn. In

hetzelfde gebouw is verzorgingshuis De Ruwaard

gevestigd. Bewoners kunnen gebruikmaken van alle

faciliteiten van dit ‘leefhuis’.

“De kinderen kunnen ook niet altijd,

maar hier is genoeg te doen”

“We hebben altijd gedacht ooit naar de Ministershof te

verhuizen. Mijn moeder woonde hier 35 jaar geleden

al en later ook mijn broers en zus. Het is voor mij een

beetje thuiskomen.” Mevrouw Praat (87) heeft een

ruim tweekamerappartement op de vierde etage. Ze

is heel blij met de woning, vooral omdat ze nu dichter

bij haar zieke man is (94). Hij woont in De Ruwaard

en heeft dag en nacht zorg nodig. “Daarom kwam ik

in aanmerking voor deze woning. Dat heb ik met twee

armen omarmd. We zijn bijna 65 jaar getrouwd. Dan

zou je dat laatste stukje alleen moeten doen? Dus ben

ik naar hem toe gekomen. De meeste tijd ben ik bij mijn

man. Daar bestaat mijn missie nu uit. Hij is het waard.

Daar wil ik wel meteen bijzeggen: ik zit hier naar mijn

volste tevredenheid.”

Voor de gezelligheid met andere bewoners heeft mevrouw

Praat voorlopig geen tijd. “Maar het is beneden

absoluut gezellig en er zijn allerlei leuke clubs!” Ze

kookt en wast nog zelf en maakt alleen gebruik van de

persoonlijke alarmservice en de huishoudelijke hulp.

“Het is alleen jammer dat ik geen logeerkamer voor

de kinderen heb. Verder is het heerlijk wonen. Kijk

naar dat uitzicht. Als ik ’s ochtends wakker word, zie

ik de zon achter de huizen opkomen. Wie mag dat nou

meemaken!”

Veilig gevoel

“Het is hier zelfs mogelijk om de warme maaltijd

’s avonds boven te laten brengen,” vertelt mevrouw

Van Roosmalen (84). Maar dat zal zij niet zo snel vragen,

want ze is graag onder de mensen. Ze voelt zich

alleen, nu haar man vanwege de ziekte van Alzheimer

in een verzorgingstehuis woont. “Een paar keer per

week brengen de kinderen mij naar hem toe. De andere

dagen probeer ik aan zoveel mogelijk activiteiten mee

te doen: hersengymnastiek, rummycub, muziek. Of ik

loop met mijn rollator naar het winkelcentrum.”

Zoon Wim heeft voor zijn moeder de woning geregeld.

“In de krant las ik over ComfortWonen. Dat leek me

ideaal voor mijn moeder. Het geeft een veilig gevoel,

Mevrouw Van Roosmalen

voelde zich eenzaam in haar

oude appartement. Zoon

Wim vond de oplossing in

ComfortWonen.

“Mijn moeder stapt gewoon op

iedereen af, heel stoer”


17

“Het is voor mij een beetje

thuiskomen”

De man van mevrouw Praat

kon na zijn ziekenhuis opname

niet meer thuis wonen. Zij

besloot te verhuizen naar

een woning boven zijn

verzorgingstehuis.

zeker met dat personenalarm erbij.” Zijn moeder kampt

ook met een slechte gezondheid. Wim: “Ze krijgt zeven

uur zorg per week. Zelf koken hoeft niet meer, maar

haar wasjes draait ze nog zelf. Ze hoopt dat ze hier tot

het allerlaatst kan blijven wonen.”

Mevrouw van Roosmalen ontfermt zich graag over

andere bewoners. “De nieuwe buurman is gisteren al

op de koffie geweest. En een mevrouw die ik goed

ken, gaat nu wat achteruit. Daar zorg ik een beetje

voor. Ik haal haar op voor het eten, anders vergeet ze

het.” Wim: “Ja, dan is ze zelf een beetje mantelzorger,

hè ma?”

ComfortWonen

ComfortWonen maakt zelfstandig, veilig en

betaalbaar wonen mogelijk voor 55-plussers met

en zonder zorgvraag. De appartementen zijn

comfortabel met een eigen badkamer en vaak

een eigen keuken. De bewoner bepaalt zelf welke

diensten hij wel of niet afneemt. ComfortWonen

combineert het beste van wonen bij BrabantWonen

en zorg van BrabantZorg. Voor meer informatie,

zie: www.comfortwonenbrabant.nl


18 WERK IN UITVOERING

Onze opdracht is voor goede, betaalbare woningen te zorgen.

We zijn altijd wel ergens bezig; met ontwikkelen, bouwen en

renoveren. Misschien ook bij u in de buurt.

Piekenhoef

In de nieuwbouwwijk Piekenhoef in Berghem verrijzen 29

energiezuinige woningen. Ze worden gebouwd in vijf blokken

aan het Speenkruid en Havikskruid. We verwachten dat we de

woningen halverwege 2020 kunnen opleveren.

www.brabantwonen.nl/piekenhoef

Sibeliuspark

BrabantWonen ontwikkelt 74 huurwoningen in het vernieuwde

Sibeliuspark. De woningen komen in het noorden

van het park, naast het ROC. Het gaat om een mix van

eengezinswoningen en appartementen. De huurprijzen vallen

allemaal in de categorie sociale huur. De plannen zijn nog in

voorbereiding. We hopen in 2020 met de bouw te kunnen

starten. www.brabantwonen.nl/sibeliuspark

Berghemseweg

Aan de Berghemseweg, Goudplevier, Grutto en de Kievit

voeren we groot onderhoud uit aan veertig eengezinswoningen

en twintig seniorenwoningen, waarbij de buiten- en

binnenkant van de woning flink wordt aangepakt. We maken

de woningen zo energiezuinig mogelijk door maximaal te

isoleren en de woning klaar te maken voor een aardgasvrije

toekomst. Na het groot onderhoud hebben de woningen

minimaal energielabel A.

www.brabantwonen.nl/berghemseweg-e-o

Het Woud

Afgelopen najaar leverden we de opgeknapte appartementen

aan de Hertewissel op. En we begonnen met het groot

onderhoud van 65 eengezinswoningen in de Dasseburcht en

omgeving. Naar verwachting zijn deze woningen begin 2020

klaar. www.brabantwonen.nl/het-woud

Angoralaan

Halverwege 2019 zijn we begonnen met groot onderhoud aan

188 woningen aan de Angoralaan. Deze woningen krijgen een

volledige opknapbeurt; we pakken zowel de buitenkant als

de binnenkant aan. We streven ernaar om de woningen zo

energiezuinig mogelijk te maken.

www.brabantwonen.nl/angoralaan

Kapelsingel

Op de hoek van de Kapelsingel en

Singel 40-45 in Oss bouwen we 36

huurappartementen. Vanaf de

Kapelsingel fietst u in een mum van

tijd naar het centrum van Oss. Hier

vindt u alle mogelijke voorzieningen.

We maken de appartementen

energiezuinig om de woonlasten

betaalbaar te houden. Alle

appartementen hebben twee

slaapkamers. Ze vallen onder de

sociale huur en zijn bestemd voor een

brede doelgroep: jong, oud, gezinnen,

alleenstaanden en stellen. De bouw

start begin 2020. We verwachten de

appartementen begin 2021 op te

leveren. Interesse? Schrijf u dan in bij

WoonService Regionaal en houd onze

website in de gaten:

www.brabantwonen.nl/kapelsingel.

Maashorst Megen

Maashorst Megen wordt van een zorgcomplex omgebouwd

tot een gebouw met zelfstandige appartementen. Na de

verbouwing bestaat de voormalige zorgvleugel uit dertien

tweekamerappartementen en drie studio’s. Bij de toewijzing

van de studio’s krijgen jongeren voorrang. Bij toewijzing

kijken we of woningzoekenden sociale en/of economische

binding hebben met Megen.

www.brabantwonen.nl/maashorst


19

Horzak Hoeve I: 24 woningen opgeleverd

Begin 2020 is het zover. Dan krijgen de

nieuwe huurders van de 24 eengezinswoningen

in Hoeve I de sleutel van hun

woning. Zij zijn de eerste bewoners van

een energiezuinige huurwoning in Oss.

BrabantWonen bouwt energiezuinige

woningen om de woonlasten voor huurders

betaalbaar te houden. Maar we doen het

natuurlijk ook voor het milieu! Daarom hebben

de woningen geen gasaansluiting meer.

Alles gaat elektrisch: de verwarming van

het huis, koken en het verwarmen van het

water. Op het dak liggen zonnepanelen die

schone energie opwekken voor dagelijks

gebruik en de installaties.

39 appartementen

Halverwege 2020 leveren we ook de 39

appartementen op. Uiteraard zijn deze ook

energiezuinig. Wilt u in aanmerking komen

voor een appartement? Schrijf u dan in

bij WoonService Regionaal en houd onze

website in de gaten.

www.brabantwonen.nl/horzakhoeve1

De Erven, Heesch

In Heesch is grote vraag naar betaalbare

huurwoningen. Daarom spraken

BrabantWonen en gemeente Bernheze

af om honderd nieuwe huurwoningen te

bouwen in De Erven in Heesch.

We bouwen de woningen de komende jaren

in fases. In januari start bouwbedrijf Van

Herpen met de eerste 21 woningen aan

het Rieterf. Van Wanrooij is al bezig met

de voorbereiding van de volgende veertig

woningen.

De woningen zijn allemaal energiezuinig.

Ze hebben geen gasaansluiting en zijn zeer

goed geïsoleerd. Op het dak liggen zonnepanelen

die schone energie opwekken.

Het zijn ruime woningen, met een keuken

aan de straatzijde. De woonkamer kijkt uit

op de achtertuin. Een glazen pui zorgt voor

veel daglicht in huis. De woningen hebben

drie slaapkamers, badkamer en toilet en

een hobbyruimte op zolder. Er is een fijne

achtertuin met een houten berging.

De woningen zijn geschikt voor starters

en doorstromers. Er gelden geen

leeftijdseisen. Wilt u in aanmerking komen

voor een woning? Schrijf u dan in bij

WoonService Regionaal en houd onze

website in de gaten.

www.brabantwonen.nl/de-erven


20

Dé opstap

naar

zelfstandig

wonen

“Ik weet uit ervaring

hoe belangrijk het

is dat iemand je een

kans geeft”


OVER DE VLOER BIJ...

21

Interview met Melanie van den Broek

Ze heeft het goed voor elkaar: een eigen stek, een vaste baan

en meer stabiliteit in haar leven. Een tijd terug zag het er héél

anders uit voor Melanie van den Broek (21). Toen was ze min of

meer dakloos – “ik sliep nog nét niet onder een brug”. Nu

woont ze met hulp en begeleiding van Linc naar Zorg in een

appartementje aan de Stadionlaan in ’s-Hertogenbosch.

Een tas met kleren, meer had Melanie niet toen ze zich

dik een jaar geleden meldde op de Zuiderschans, een

locatie van zorgorganisatie Linc naar Zorg. “Na gedoe

thuis en allerlei omzwervingen vond ik er dankzij hen

een dak boven mijn hoofd. Zo kreeg ik de boel weer een

beetje op rit.” Het was voor haar een eerste belangrijke

stap naar rust en zelfstandigheid.

Niet op straat

Afgelopen zomer verhuisde Melanie mee naar het

wooncomplex van BrabantWonen op de tijdelijke locatie

aan de Stadionlaan. De woonruimtes van ongeveer

20 m 2 zijn bedoeld voor mensen die met spoed een

woning zoeken. Mensen als Melanie dus; jongvolwassenen

met een lichte zorg- en ondersteuningsvraag die

zonder deze oplossing op straat zouden belanden.

deuren verderop. Als ze wil, kan ze even binnenwippen

om een vraag of probleem te bespreken of een praatje

te maken. Zo zijn hulp en ondersteuning dus nabij.

Plaats maken

“Toch klop ik bijna nooit meer bij de coaches aan. Want

het gaat goed met me. Ik heb net een vast contract

gekregen, ga daarnaast één dag in de week naar school

en langzaamaan herstelt het contact ook weer met

mijn moeder.” Zolang de afspraak tussen Linc naar

Zorg en BrabantWonen duurt én Melanie een indicatie

heeft, is ze welkom om te blijven. Al hoopt ze snel door

te kunnen schuiven naar een volledig zelfstandige

woning. “Zo creëer ik ruimte voor iemand die in net

zo’n situatie zit als ik toen. Ik weet uit ervaring hoe

belangrijk het is dat iemand je een kans geeft.”

Shoppen bij de kringloop

“Het voelde hier direct als thuiskomen. Misschien ook

omdat ik een iets groter appartement kreeg toegewezen

en nu alles voor mezelf heb: een woonkamer met

keuken, aparte slaapkamer en badkamer. Supergaaf

natuurlijk. En ik kan het betalen; door mijn werk bij

een zorginstelling heb ik net iets meer te besteden dan

de meeste jongeren hier, die nog studeren of naar de

dagbesteding gaan.” Dat maakte dat ze ook genoeg

spaargeld had om haar huisje gezellig in te richten en

meubels te kopen. “Ik ben direct naar de kringloop

gegaan om te shoppen voor een bank, stoelen en

tv-meubel.”

Met een beetje hulp

En dus zit Melanie er nu prima bij. Met rechts, links

en boven haar zo’n twintig jongvolwassenen die óók

allemaal hun eigen plek hebben. Het kantoor van Linc

naar Zorg – de werkplek van de coaches – zit een paar

Passende oplossing voor

bijzondere doelgroep

BrabantWonen vindt het belangrijk dat jongvolwassenen

als Melanie een beschutte woonplek hebben en

niet op straat belanden. Toen Linc naar Zorg door de

aanstaande sloop van Zuiderschans naar een andere

locatie moest uitwijken, is in samenwerking met de

gemeente en de Bossche woningcorporaties met

spoed naar een oplossing gezocht. De appartementen

op de Stadionlaan bleken een uitkomst. Door de

geclusterde vorm van wonen – met zorg dichtbij en

in contact met de buurt – leren de jongeren er hun

eerste stappen te zetten op weg naar zelfstandigheid.

BrabantWonen verhuurt deze woningen voor een

periode van maximaal twee jaar aan mensen die in

een bijzondere situatie zitten. Melanie en de andere

huurders blijven bij WoonService ingeschreven staan

als woningzoekenden.

Birgit van Daal, beleidsmedewerker Wonen bij de

gemeente ’s-Hertogenbosch, vindt het een mooie

constructie: “Ik denk dat we met deze tijdelijke

oplossing samen iets goeds hebben gecreëerd.”

Tsjerk de Groot, directeur Linc naar Zorg: “Kwetsbare

jongeren verdienen een plek. We zijn blij dat we hen

op deze manier hebben kunnen (her)huisvesten.”


22 DOSSIER

Incasso

Huurachterstand?

Samen komen we eruit!

Een mens kan in de schulden raken buiten zijn

schuld. Neem Harold Erpelens uit Bernheze. Hij

werd al een tijd niet uitbetaald door zijn werkgever,

maar bleef tóch doorwerken. Omdat hij erin

geloofde dat het wel in orde kwam met het bedrijf.

Maar het kwam niet in orde en op zeker moment

had Harold geen geld meer op zijn rekening. Dus

kon hij zijn huur niet meer betalen. Een uitzichtloze

situatie? Nee, toch niet. Harold meldde zich op tijd

met zijn verhaal bij BrabantWonen. “Dat eerste

gesprek. Toen wist ik dat het goed kwam.”

Dit is een interview met huurder Harold Erpelens,

incassomedewerker Trienke Werkman en Bauke Lagarde,

manager sociaal beheer & incasso bij BrabantWonen. De

naam Harold Erpelens is om privacy-redenen verzonnen.

Het verhaal is echt.

Het was niet de eerste keer dat hij met een faillissement

te maken kreeg. Jaren geleden ging Harold

zelf bankroet met zijn eigen winkel. Ook toen door

overmacht: hij liep een zware rugblessure op. Dolblij

was hij dan ook, toen hij een tijd daarna een baan

aangeboden kreeg bij een bedrijf met winkels in een

paar Brabantse steden. Harold: “Het liep heel goed en

de vooruitzichten waren geweldig. En toch ging de boel

failliet. Ik werd al die tijd nooit fatsoenlijk betaald, werd

steeds aan het lijntje gehouden.

Tja, ik ben wel wat goedgelovig. Na

vijf maanden geen loon wist ik: dit

gaat fout. En zocht ik contact met

BrabantWonen.”

Trienke Werkman: “Heel moedig van

Harold, dat hij uit zichzelf contact

zocht. We maakten snel een afspraak

voor een persoonlijk gesprek, want

elkaar ontmoeten werkt het beste.

“Na vijf

maanden geen

loon wist ik: dit

gaat fout”

Harold: “Trienke had me binnen dertig seconden aan

het praten. Dat ging geen moment over geld, was heel

persoonlijk. Ik heb er zelfs een potje bij zitten janken.”

Oplossing

En toen? Trienke: “Harold bleef maar keihard werken

voor zijn werkgever, bleef kansen zien. Maar hij ging

eraan onderdoor, het was een doodlopende weg. Ik heb

hem wakker geschud en hem laten inzien dat hij zelf in

actie moet komen. Er staan hulporganisaties klaar om

hem te helpen. En het was belangrijk dat het faillissement

van zijn werkgever werd aangevraagd. Verder

verwezen we Harold door naar de gemeente, om een

voorschot aan te vragen voor het niet ontvangen loon.”

Bauke Lagarde vult aan: “Het gaat er altijd om mensen

ervan bewust te maken dat ze moeten stoppen met

doorgaan op dezelfde weg. Zodat het probleem niet

groter wordt.”

“Dat vraagt dus wel wat van de bewoner”, zegt Trienke.

“Die moet allereerst het probleem durven benoemen.

Dat valt lang niet altijd mee; meestal is er sprake van

heel veel schaamte. Soms zijn mensen ook helemaal

verlamd door de problemen. Die sporen we aan, vaak

meerdere malen. Maar als mensen uiteindelijk de stappen

toch niet zetten die nodig zijn, kunnen wij ze niet

helpen.”

Bauke: “We bepalen samen de stappen die ondernomen

moeten worden om een uitweg te vinden uit de ellende.

Zodat er een stabiele situatie ontstaat en mensen weer

hun huur kunnen betalen. Pas wanneer er weer een

stabiele situatie is, dan maken we afspraken over hoe

de schuld betaald kan worden. Als die er eenmaal is,

dan gaan we het pas over de schuld

hebben. Eerder niet, want die kun je

toch niet oplossen op zo’n moment.”

Sneller

“Harold is zeker niet de enige die in

de geldproblemen komt”, vervolgt

Bauke. “Je kunt helemaal verstrikt

raken in een gebeurtenis, zoals een

scheiding, een ziekte, een sterfgeval


23

Heeft u zorgen over het betalen van de huur? Dit zijn de mensen

die samen met u op zoek gaan naar een oplossing.

of ontslag. Jij bent met niets anders meer bezig... Maar

de rest van de wereld draait door. Niemand wil zijn huis

kwijtraken, dus als je je huur niet betaalt is er meestal

meer aan de hand. Wij vinden dat we dan niet zomaar

kunnen zeggen: als je niet betaalt, krijg je een boete en

betaal je dan nog niet, dan sturen we een deurwaarder.

Dat moet echt op een andere manier. Daar hebben we

met ons hele team over nagedacht. Zeker nu er een

groeiende groep van mensen is, voor wie het steeds

lastiger is de eindjes aan elkaar te knopen.” Trienke:

“Daar willen wij op inspringen. Liefst in een vroeg stadium,

als het probleem nog te hanteren is. Het duurde

voorheen te lang voordat we echt contact hadden. Dan

hadden mensen soms al een grote huurachterstand.

Daarom willen we zo snel mogelijk in gesprek komen

en weten waaróm er een achterstand is. Want als je het

probleem kent, dan kun je ook mee nadenken over een

oplossing.”

Harold besluit: “Dat eerste gesprek. Dat luchtte

me zó op. Toen wist ik dat het goed kwam. Ik ben

BrabantWonen heel dankbaar voor de manier waarop

ze dit aanpakken. Mijn situatie is stabiel, ik kan mijn

huur betalen en ben zelfs begonnen met aflossen van

de schuld. Ik heb nu rust en kan weer vooruit kijken.”

Onze werkwijze vanaf 1 januari 2020:

Huurachterstanden tegengaan

• Vanaf 1 januari 2020 neemt BrabantWonen sneller

contact met u op als de huur te laat binnen is. Vaak

zal er niets aan de hand zijn. Maar als het wel zo

is, zijn we er op tijd bij om samen met u naar een

oplossing te kijken.

• We werken eraan dat alle bewoners aan het begin

van de maand de huur betalen. Zodat minder

mensen aan het einde van de maand in de problemen

komen.

• Samen werken we aan haalbare doelen en een

blijvende oplossing. Als het nodig is, schakelen we

hulpverlening in.

• Wist u dat u ons ook kunt bellen of mailen als u nog

geen huurachterstand heeft, maar wel bang bent dat

u misschien in de problemen komt? We denken met u

mee! We bieden zelfs gratis hulp aan als u even geen

overzicht meer heeft over uw financiën.


ACHTEROM

“MEER DAN GENOEG

ONTMOETINGEN”

Marij van der Kallen: “Mijn partner en ik wonen in appartementencomplex Badeloch, in ‘s-Hertogenbosch. Hier

wonen vooral mensen samen waarvan een van de twee thuiszorg nodig heeft. Dat geldt in dit geval voor mijn

partner, die een niet aangeboren hersenafwijking heeft, na een herseninfarct. Op deze manier kunnen we bij

elkaar blijven wonen. Was wel even wennen, we woonden eerder in een huis met voor- en achtertuin, heel vrij.

Inmiddels bevalt het me prima, vooral omdat ik veel onderneem. Als voorzitter van de bewonerscommissie

organiseer ik leuke activiteiten voor de bewoners. En ik ben voorzitter van de Vrijwilligersraad bij BrabantZorg,

die hier de thuiszorg verleent. Dat levert meer dan genoeg ontmoetingen op!”

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!