30.04.2020 Views

Wijkblad Aakwaa mei 2020

Wijkmagazine voor de wijk Aa-landen Zwolle

Wijkmagazine voor de wijk Aa-landen Zwolle

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

In dit nummer o.a.

• S.W.A. in coronatijd

• Berenjacht

• Jij en de Wijk

Mei 2020Wijkvereniging Aa-landen in coronatijd

In een tijd van het stilleggen van nagenoeg alle activiteiten van de

wijkvereniging, maakt de redactie van de Aakwaa een informatierondje

langs de S.W.A.-vrijwilligers van de Buurthulp, de Aa-weide,

de Nestkastengroep en beheerder Karlo van MFC De Bolder, om te

vragen hoe het hen vergaat onder deze ongekende omstandigheden.

Buurthulp Aa-landen en covid-19

In Aa-landen is Buurthulp

al sinds jaar en dag de

organisatie die, door

onze vrijwilligers, hulp

verleent aan wijkbewoners.

Dat is zo

en dat blijft zo in deze

onzekere tijd.

Eén aspect is nu dubbel

belangrijk: het doen van

boodschappen.

Sini Wit aan de telefoon

al jaren een vaste

‘klantenkring’ en mensen die deze activiteit op

zich nemen. Het is hartverwarmend om te zien

dat ook nu dit blijft bestaan. Ieder koppel heeft

daarin een methode gevonden om de boodschappen

te blijven doen. Het directe persoonlijke

contact is natuurlijk wel veranderd.

Daarom vallen soms andere activiteiten weg.

Er zijn geen nieuwe aanvragen voor: de tuin

zomerklaar maken, het knippen van heggen,

grasmaaien, huishoudelijke klusjes enzovoort.

We zijn niet telefonisch te bereiken, want

De Bolder is gesloten en zo ook de Infobalie

en Buurthulp.

Dat idee is hoopvol voor de toekomst en

bevestigt ons uitgangspunt: van en voor

de Aa-landers.

Telefonisten Buurthulp Aa-landen

Bericht van de Nestkastengroep

We maken wat mee zo met z’n allen. Gelukkig

mogen wij hier in Nederland nog wandelen en

fietsen. En gelukkig doen veel mensen dat ook

deze dagen. Misschien ontdekken mensen wel

hoe mooi Nederland en dan vooral hun eigen

buurt is!

Nu doen wij als nestkastengroep daar ook onze

best voor. Er zijn weer heel wat kasten bijgekomen

en omdat particulier mezenkasten bezit

ook is toegenomen, gaan wij ons nu ook richten

op de boomklever- en kruiper. Twee vogels waar

het best goed mee gaat in onze wijk. Ik zie ze

in ieder geval regelmatig. Sinds de oproep in de

Aakwaa voor timmerlieden voor nestkasten is

onze groep uitgebreid met vier timmerlieden en

andere helpers; de kasten moeten natuurlijk ook

opgehangen en onderhouden worden. Dus als u

binnenkort een ander soort kastje ziet hangen,

dan zijn die van de S.W.A.

Gezien de landelijke maatregelen

beperken we ons voorlopig tot het

doen van boodschappen.

We weten natuurlijk niet of mensen

toch een beroep op ons willen doen.

Daarom bestaat de mogelijkheid om

via de mail contact met ons te zoeken:

buurthulpaalanden@hotmail.com.

Vermeld ook uw telefoonnummer

en dan nemen wij contact met u op.

Er zijn mensen die zich aanbieden om iets

voor een ander te doen. Zo maken we

duidelijk dat wij er voor elkaar willen zijn.

Nestkast Boomkruiper

3


Het is nu voorjaar en de vogels hebben geen

wintervoeding meer nodig. De mezenbollen,

pinda’s en potten kunnen opgeborgen worden.

Het is zelfs raadzaam om het niet meer aan

te bieden. Jonge mezen hebben (vochtige)

insecten/rupsen nodig en geen (droog) vet,

wat veel te zwaar verteerbaar is...of zelfs

niet. Als u echt wil bijvoeren kan je beter voor

meelwormen kiezen (de ouders meppen ze

dood, voordat ze ze voeren). Maar beter is het

de vogels hun gang te laten gaan. Geen gif te

gebruiken in onze tuinen en de kat in de gaten

te houden als het uitvliegtijd is.

Ik las onlangs in de krant dat jonge vogels

sterven van de haren van honden die anti

vlooienmiddel op hebben. Dus een tip voor

hondeneigenaren die hun hond buiten

borstelen en de haren, goedbedoeld achter

laten:…..neem de haren mee naar huis.

De huid van de jonge vogels neemt het gif,

dat in de haren zit, extreem makkelijk op.

Het zekere voor het onzekere, vooral in

deze tijd.

Nieuws van de Aa-weide

Normaal gesproken schrijft Bianca een stukje

voor de Aakwaa, maar met de huidige coronamaatregelen

komt ze er niet aan toen omdat

ze haar drie kinderen thuis les moet geven.

Wij wensen haar daar veel succes mee en

nemen dit keer het stokje over.

De vier kippen nog

in de vervoersmand

Al helemaal gewend

Vanwege de coronamaatregelen is de Aaweide

nog steeds gesloten voor publiek.

Verder gaat alles er gewoon door, de dieren

moeten verzorgd worden en ook de gebouwen

en het terrein moeten worden onderhouden.

De vrijwilligers hebben intensief contact

met elkaar via de groeps-app zodat er altijd

iemand is die voor de dieren zorgt.

De dieren hebben gelukkig totaal geen besef

van wat er gaande is. Zo legt Josefien, de

kalkoendame, dagelijks een prachtig ei.

Het feit dat Jos haar man zijn uiterste best

doet om mooi voor haar te zijn, draagt hier

vast toe bij. Omdat de legnesten van de

kippen te klein voor haar zijn, is er een krat

voor haar neergezet en daar maakt ze

dankbaar gebruik van.

Vanuit de Nestkastengroep wens ik iedereen

een gezond voorjaar! Geniet van de vogels

en de natuur in eigen wijk.

Loes Lodder-Bijl, coördinator Nestkastengroep

Bij de stichting ‘Red een Legkip’ zijn vier

kippen geadopteerd. Ze zijn door Marieke

helemaal uit Friesland opgehaald.

Deze kippen komen uit de welbekende grote

legstallen en zijn na 1 à 1,5 jaar niet meer

rendabel voor de boer omdat ze minder gaan

4


MFC De Bolder,

gesloten huiskamer Aa-landen

Lekker aan het

scharrelen

Josefien op haar nest

leggen. Normaal gesproken gaan ze daarna

naar de slacht, maar deze stichting redt

een deel van die kippen. Ze hebben dan nog

nooit daglicht, buitenlucht en een natuurlijke

ondergrond meegemaakt…. inmiddels zijn de

dames al aardig ingeburgerd.

“Sinds de sluiting op 17 maart leven wij

(medewerkers Karlo, Corrie en Silvia van MFC

De Bolder – red.) in een onwerkelijke tijd”,

vertelt Karlo ons. “Elke keer in een ‘lege’

De Bolder te moeten zijn, terwijl je weet dat

je het anders best druk zou hebben.

Het doet best wel pijn om de vele reserveringen

voor alles wat er bij ons te doen zou zijn,

geannuleerd te zien worden.”

Karlo is continu de agenda aan het aanpassen

en bijwerken met annuleringen, maar ook voor

nieuwe aanvragen voor huurders die toch graag

door willen plannen. Veel huurders willen de

cursussen over de zomervakantie heen tillen.

Eerst werden ze in een afgeschermd deel

gezet om te wennen, maar ze waren de

volgende dag al “ontsnapt” en tussen de

andere kippen en varkens in het verblijf

aan het rondscharrelen, om zich eindelijk

als echte kip te kunnen gedragen!

Over veerkracht gesproken.

De lege flessenactie bij Albert Heijn heeft e360,-

opgebracht waarvoor zowel de gulle gevers

als AH hartelijk worden bedankt. Het geld gaat

gebruikt worden om het plaatsje met zandbak

mooier te maken.

Ook een woord van dank voor groenteboer

De Goudreinet, omdat er elke week weer

overgebleven groente opgehaald mag worden.

Karlo: “We zitten

allemaal in hetzelfde

schuitje en we

moeten er maar het

beste van maken.

Er zijn wel vragen

voor als wij wel weer

open mogen.

Wat mag wel en

wat mag niet en

kunnen wij dat dan

garanderen en

waarborgen.”

De sluiting van het

wijkcentrum heeft

ook een positieve,

onverwachte

uitwerking gehad.

Beheerder Karlo

Kalkoenei

Karlo: “Door de plotselinge sluiting hebben

wij het schilderwerk in De Bolder aangepakt,

waar wij anders niet aan toe zouden zijn

gekomen. Daarnaast kleine herstelwerkzaamheden

en een grote

schoonmaakbeurt.”

Jos maakt zich mooi

De medewerkers van De Bolder vervelen

zich zeker niet, maar zeggen zich toch het

prettigst te voelen in een met bezoekers

gevulde huiskamer van Aa-landen.

Die is dan wel spic en span.

Tekst: Ank Pot, redactie Aakwaa,

foto’s: vrijwilligers Aa-weide

Interview: Martin Bos, redactie Aakwaa

5


Huttendorp gaat niet door!

Tot slot kunnen we u nog melden dat vanwege de coronamaatregelen

die het kabinet heeft genomen dit jaar Huttendorp niet

door kan gaan. Met grote spijt is deze beslissing genomen in

nota bene hun 40e jubileumjaar. De voorbereidingen waren al

ver gevorderd maar het mocht niet zo zijn.

6


erstel

ding

r

Samen werken aan herstel

* Manuele therapie

* Dry needling

* massage

* Oefentherapie

* Fitness

* Persoonlijk advies/begeleiding

* Bezoek aan huis

* Altijd dezelfde behandelaar

Sterrenkroos 52/ Dobbe / 69 69

8043 8043 NX NX Zwolle/ / 8032 JX Zwolle

038 2100107

T 038 2100107

info@fysiotherapievandervegt.nl

info@fysiotherapievandervegt.nl

www.fysiotherapievandervegt.nl

www.fysiotherapievandervegt.nl

Sterrenkroos 52/ Dobbe 69

8043 NX Zwolle/ 8032 JX Zwolle

038 2100107

info@fysiotherapievandervegt.nl

www.fysiotherapievandervegt.nl

7


Participatieraad Zwolle zoekt reserveleden

De Participatieraad Zwolle adviseert het college van burgemeester en wethouders

over thema’s die belangrijk zijn voor Zwollenaren: zorg, jeugdhulp, werk, wonen,

welzijn, participatie, leefbaarheid en inkomen. De Participatieraad is er voor en

oor Zwollenaren. Samen kijken we wat keuzes van de gemeente betekenen voor

het dagelijkse leven van inwoners.

We zijn op zoek naar reserveleden

Enthousiaste en gedreven mensen met een relevant netwerk in de Zwolse samenleving.

Reserveleden draaien mee als volwaardig lid van de Participatieraad Zwolle.

Op het moment dat een lid de Participatieraad verlaat, vult een reservelid de

vrijgekomen plaats op.

Wie zoeken wij?

Herken jij je in één van onderstaande punten én wil jij je kennis of ervaring inzetten

om beleid en uitvoering te verbeteren in Zwolle? Dan zoeken we jou!

• Ouders en jongvolwassenen met ervaring in de jeugdzorg;

• Mantelzorgers;

• Inwoners met een beperking of kwetsbaarheid;

• Inwoners die te maken hebben met armoede;

• Inwoners die werkzoekend zijn of te maken hebben met een uitkeringssituatie;

• Inwoners van niet westerse afkomst.

• Inwoners met bestuurlijke kennis.

Mocht onze keuze op jou vallen dan ga je deel uitmaken van een groep van betrokken

mensen die zich met elkaar, in een goede sfeer, inzet voor de inwoners van Zwolle.

Als reservelid ontvang je geen vergoeding. Wel bieden we vanuit de Participatieraad

de gelegenheid scholing te volgen en congressen en bijeenkomsten te bezoeken.

Zodra je lid wordt van de Participatieraad, ontvang je een vrijwilligersvergoeding.

De tijdsinvestering varieert van zo’n 2 tot 10 uur per week.

Vragen en reageren

Wil je meer weten over de vacature? Neem dan contact op met de secretaris van de

Participatieraad: Anne-Wil Lensen via info@participatieraadzwolle.nl.

Veel informatie is te vinden op onze website www.participatieraadzwolle.nl

Heb je belangstelling om deel uit te maken van de Participatieraad?

Dan kan je tot uiterlijk 16 mei 2020 je sollicitatiebrief en curriculum vitae sturen naar

info@participatieraadzwolle.nl ter attentie van mevrouw A. Wertheim,

voorzitter van de Participatieraad.

In je sollicitatiebrief lezen we graag waarom je deel wilt uitmaken van de Participatieraad

en of je voldoende tijd kunt vrijmaken om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren.

Wellicht tot ziens!

8


Berenjacht in Aa-landen

In een door het coronavirus geteisterde wereld, met van overheidswege dwingende, strakke

regels om deze pandemie te bestrijden, zijn de scholen in Nederland voor onbeperkte tijd

gesloten. Gevolg: de volledige schooljeugd dient zoveel mogelijk thuis te blijven en daar

het in razendsnel tempo door de onderwijzers gefabriceerde, digitale lesprogramma zo

goed mogelijk te volgen. Daarna is er tijd voor enige ontspanning: berenjacht.

Zet een beer voor je raam

Hoe houd je al die kinderen

fris, wanneer ze de hele dag

‘opgehokt’ zitten in voor hen

ongewone omstandigheden en

een wereld vol vraagtekens?

Op sociale media werd opgeroepen

om een beer voor

je raam te plaatsen, een uit

Australië en het Verenigd

Koningrijk overgewaaid

‘berenjacht’- initiatief, waarvoor

het populaire prentenboek

“Wij gaan op berenjacht”

als inspiratie diende.

Een wandeling door de naaste

omgeving wordt zo voor de

kinderen uitdagend, leidt af

en de benen worden gestrekt;

alles volgens de regels: ‘Niet

met teveel, houd afstand en

in eigen omgeving’.

Aa-landers doen

‘beregoed’ mee

Enthousiast gemaakt door de

rondtrekkende kinderen gingen

de Aakwaa redacteuren Ank

en Martin, geheel volgens

de regels solo en alleen

vergezeld van hun fotocamera,

in hun eigen wijkterritorium

op berenjacht. Veel van onze

wijkbewoners hebben gehoor

gegeven aan het ludieke

verzoek en zo zien wij diverse

berensoorten voor onze

camera poseren. Bruine -

Zwarte – Panda – Bril- Neus –

Honing – Kraag – en Wasberen

en Koala’s (en enkele andere

dieren) zijn door de eigenaren

vroegtijdig uit hun winterslaap

gehaald en voor het raam of

buiten voor de deur gezet.

Zelfs de IJsberen hebben

zich voor deze actie solidair

verklaard met hun soortgenoten

uit warmere streken

en genoten op het moment

van de kiek, waarschijnlijk

al gewend geraakt door de

opwarming van de aarde in

hun deel van de wereld, achter

het glas van de eerste warme

zonnestralen van dit jaar.

Over het smelten van hun

leefgebied maken zij zich later

weer zorgen, eerst dit coronavirus

uitroeien.

Hoop op een snel einde

Hopelijk komt aan deze

diervriendelijke berenjacht toch

snel een einde en verdwijnen

de beren weer voor een hele

lange tijd, liever voor altijd,

naar de plek waar de

baasjes ze vandaan hebben

gehaald. Voor vele beren in

een kast, of hoek van een

kamer waar ze aan een

eeuwigdurende winterslaap

bezig mogen. Niet dat het niet

een leuk gezicht is om al die

dieren naar ons te zien kijken,

maar om het feit dat de droevige

aanleiding van deze

ludieke actie verdwenen is:

het coronavirus eronder

gekregen en wij weer zonder

angst verder kunnen leven.

En de kinderen weer naar

school kunnen om normaal

les te krijgen.

Tekst: Martin Bos,

Foto’s: Martin Bos en

Ank Pot, Redactie Aakwaa

9


10


Foto’s: Martin Bos en Ank Pot, redactie Aakwaa

11


Wanneer kan ik de Nederlandse vlag uithangen?

In deze periode van eind april en begin mei is het voor velen gebruikelijk de vlag

uit te hangen, maar hoe hoort het eigenlijk? De redactie ging op zoek en vond

op de pagina van de Rijksoverheid het volgende:

Regels voor het uithangen van de vlag

U mag altijd de vlag uithangen. Bijvoorbeeld

bij een feestelijke gebeurtenis als een huwelijk

of het slagen voor een examen. Ook halfstok

vlaggen bij een overlijden mag.

Er is geen wet die vlaggen verbiedt of bepaalt

hoe u moet vlaggen. U bent dus nooit

strafbaar als u de vlag uithangt.

Gebruiken en gewoontes bij uithangen vlag

Wel zijn er gebruiken en regels (protocol)

voor het uithangen van de vlag. Zo mag een

gehesen vlag nooit de grond raken of het

verkeer hinderen. Ook is het de gewoonte

dat u de vlag niet laat hangen tussen zonsondergang

en zonsopkomst. Wilt u de vlag

’s nachts wel laten hangen? Dan is het goed

gebruik de vlag te verlichten, waardoor de

kleuren goed zichtbaar zijn.

Gebruik oranje wimpel

Vlag én wimpel gaan op gebouwen van

de Rijksoverheid uit op Koningsdag en op

de verjaardagen van Koningin Máxima,

Prinses Beatrix en de Prinses van Oranje.

Let op:

Afwijkende instructie voor 4 mei 2020

Onze Minister President heeft een vlaginstructie

vastgesteld bij herdenking

slachtoffers Tweede Wereldoorlog op

4 mei 2020.

Nederland kent geen wettelijke regels voor

het gebruik van de vlag. U mag als burger,

bedrijf of organisatie op alle dagen van het

jaar de vlag uithangen. Er zijn wel regels voor

het vlaggen vanaf Rijksgebouwen. Die staan

in de vlaginstructie. Burgers, bedrijven en

organisaties kunnen de instructie volgen

als richtlijn. Dit is niet verplicht.

De herdenking van de slachtoffers van de

Tweede Wereldoorlog vindt dan 75 jaar na

1945 plaats.

In afwijking van de algemene vlaginstructie

voor 4 mei (vlag halfstok van 18.00 uur tot

zonsondergang), hangt de Nederlandse

vlag dit jaar op 4 mei eenmalig van

zonsopgang tot zonsondergang halfstok.

Foto’s: Ank Pot, redactie Aakwaa

12


Vaste dagen waarop wordt gevlagd

Datum Dag Vlag uit op gebouwen Rijksoverheid

31 januari Verjaardag prinses Beatrix Enkele gebouwen Rijksoverheid

27 april Koningsdag: Alle gebouwen Rijksoverheid

verjaardag koning Willem-Alexander

4 mei Dodenherdenking: vlag halfstok van Alle gebouwen Rijksoverheid

18.00 uur tot zonsondergang

5 mei Bevrijdingsdag Alle gebouwen Rijksoverheid

17 mei Verjaardag koningin Máxima Enkele gebouwen Rijksoverheid

Laatste zaterdag in juni Veteranendag Alle gebouwen Rijksoverheid

15 augustus Formeel einde Tweede Wereldoorlog Alle gebouwen Rijksoverheid

3e dinsdag in september Prinsjesdag Alle gebouwen Rijksoverheid

(alleen in Den Haag vlaggen)

7 december Verjaardag prinses Catharina-Amalia Enkele gebouwen Rijksoverheid

15 december Koninkrijksdag Enkele gebouwen Rijksoverheid

13


Kwaliteit bij leven en afscheid met compassie en oog voor detail

pagina 34

zaterdag 26 januari 2019 23:18:33

Stap voor Stap

UITV AARTBEGELEIDING

14

Wilma Bouwmeester

Dag en nacht bereikbaar:

06-182 837 61

Aangesloten bij

Eerlijke Uitvaarten.nl

U bent vrij om mij te bellen. Ook

als u niet of elders verzekerd bent.

Kijk voor meer informatie op www.stapvoorstapuitvaartbegeleiding.nl


Kunstwerk verhuist naar Botlek

Bewoners van Aa-landen die vanaf de Rijnlaan de Botlek inrijden, zien sinds kort op de

hoek van de Botlek en de Gouwe, op het gazon voor de Spuiflat, een tweedelig beeld

dat bestaat uit enorme brokken hardsteen, een grote rechtopstaande- en een kleine

liggende steen. Een kunstwerk dat de oplettende wijkbewoner eerder een eind

verderop in dezelfde straat zag staan.

schoot wel lukte, ging hij zich daarop richten en

ontwikkelde zich meer en meer als steenbeeldhouwer.

Hij begon met het kloven van steen,

de blokken die zo ontstonden plaatste hij weer

zoveel mogelijk bij elkaar.

De basis van zijn kunst wordt gevormd door

ongecompliceerde combinatiedrift en authentieke

visie. Dat levert kunst op die even

simpel als verrassend is. Met gevoel voor humor

stelt hij vormen samen uit diverse materialen,

o.a. marmer en graniet. Zijn beelden roepen dat

kunst niet gewichtig en ingewikkeld hoeft te zijn

en dat een goede vondst het halve werk is.

Gijsen speelt met vorm en materie. Een

tweedelig beeld dat bestaat uit een grote

rechtopstaande steen en een klein kiezeltje

heet Mijn steun en toeverlaat. Hij exposeerde in

binnen- en buitenland, o.a. in de Keukenhof, het

Kruithuis, het Van Abbemuseum, het Nijmeegs

museum, het Nijenhuis en het Provinciehuis in

Zwolle.

Gijsen overleed in 2017, op 74-jarige leeftijd.

Beeld in twee delen Zonder titel

Het hardstenen beeld, gemaakt door kunstenaar

Jo Gijsen, werd in 1984 bij het Schippersinternaat

in de Botlek 52 geplaatst. Wegens de

recente sloop van het internaat, dat plaats moet

maken voor woningbouw, moest het kunstwerk

op die plek verdwijnen. Het verzoek van een

groep bewoners uit de Spuiflat werd gehonoreerd

en het beeld werd op het gazon voor de

flat herplaatst.

Onthulling

De geplande onthulling van het beeld is door de

coronacrisis even geparkeerd, maar zal op een

geschikt moment plaats hebben.

Tekst: Martin Bos, foto’s: Ank Pot,

redactie Aakwaa

Kunstenaar Jo Gijsen (1943 – 2017)

Jo Gijsen, in 1943 in Eindhoven geboren, was

een Nederlandse schilder- en beeldhouwer.

Hij werd opgeleid als huisschilder en volgde

in de avonduren de Academie voor industriële

vormgeving, vervolgens de Antwerpse academie.

Gijsen begon met tekenen en schilderen

en bekwaamde zich pas later in het maken van

ruimtelijk werk. Na een ernstig motorongeluk in

1971 was hij beperkt in zijn bewegingsmogelijkheden.

Omdat het hakken van een steen op

15


16


Project Jij & De Wijk van start in Aa-landen

Zwolse basisschoolleerlingen in Aa-landen duiken ook dit jaar weer in de geschiedenis van

hun eigen wijk. Met het project ‘Jij & De Wijk’ leren de kinderen hun eigen leef- en

leeromgeving beter kennen aan de hand van sporen uit het verleden.

De varkens gedijen goed op

de vuilstort Westerveld, 1961.

wekken. ‘Wat zegt het verleden over deze plek,

over het nu, over jou en over de toekomst’, zijn

de vragen die hierbij op school in verschillende

workshops aan de orde komen.

‘Jij & De Wijk’ start in 2020 in Aa-landen en

krijgt de jaren daarna een vervolg in de wijken

Dieze en Centrum. Het project is een initiatief

van Het Oversticht, Allemaal Zwolle, Stadkamer,

ZoGemaakt en ErUit en wordt mogelijk gemaakt

door het Fonds voor Cultuurparticipatie, het

Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel en het

Fonds voor Amateurkunst. Het toekomstplan is

om het project ‘Jij & De wijk’ ook uit te rollen in

andere wijken en gemeenten.

De basis voor het erfgoededucatieproject ‘Jij &

De Wijk’ is gelegd in het succesvolle kunst- en

natuurproject ‘Alles Stroomt’ uit 2019. Hieraan

deden ruim 1000 leerlingen uit Aa-landen mee.

Door middel van kunst- en natuureducatie

maakten kinderen destijds hun eigen ‘kijk op

de wijk’. Deze kunstwerken werden op

verschillende openbare wijklocaties

tentoongesteld in mei 2019.

De aanbouw van de terraswoningen

met uitzicht op de vijver aan de

Zwartewaterallee, gezien vanuit

de Biesboschflat in 1975.

In het vervolgproject ‘Jij & De Wijk’ staat

erfgoed centraal en ontdekken leerlingen hun

wijk aan de hand van gebeurtenissen die hier

in het verleden hebben plaatsgevonden en aan

locaties die hierbij een rol speelden. Leerlingen

onderzoeken in hun eigen omgeving de sporen

uit het verleden en maken gebruik van kaarten,

documenten, foto’s, schilderijen en historische

voorwerpen om de geschiedenis tot leven te

Foto’s: Collectie Historisch Centrum Overijssel,

fotograaf Dolf Henneke

Oproep aan wijkbewoners:

verhalen gezocht!

De projectgroep van Jij & de Wijk is op zoek naar

persoonlijke herinneringen en verhalen van (oud)

wijkbewoners om deze waar mogelijk en logisch te

verwerken in de projectlessen.

We zijn met name op zoek naar:

- verhalen over de opbouw van de wijk. Naar mensen

die de beginperiode van de wijk hebben meegemaakt

en/of zelf hebben meegeholpen met de bouw ervan.

- herinneringen aan de vuilnisbelt op Westerveld.

We zoeken de (nazaten van) de boer die vroeger

zijn varkens op Westerveld liet lopen en mensen

die vroeger wel eens ‘stiekem’ een kijkje zijn gaan

nemen op de vuilnisbelt of juist een reden hadden

om er te komen.

- ervaringen van mensen die wel eens met een

metaaldetector op pad zijn gegaan in Aa-landen.

Heeft u wel eens een bijzondere vondst gedaan?

Meldt het ons!

- Ook andere verhalen, oude foto’s en brieven over

de wijk zijn van harte welkom.

We komen graag in contact met u en vragen u uw

verhaal en/of herinnering voor 1 juni 2020 te mailen

aan Bernadet van der Veen via info@wijzijneruit.nl.

Uiteraard gaan wij uiterst zorgvuldig met uw verhalen

om en gebruiken wij niets zonder uw nadrukkelijke

toestemming.

Alvast bedankt voor uw hulp!

Projectteam Jij & de Wijk

17


18


kinderdagverblijf

de 7 dwergen

kinderdagverblijf

de 7 dwergen

gewoon de laagste prijs

gewoon de laagste ruimste prijs openingstijden

gewoon de de ruimste meest openingstijden

flexibele opvang

gewoon de meest flexibele opvang

speel, lach, groei!

speel, lach, groei!

www.de-7-dwergen.nl | info@de-7-dwergen.nl

haydnstraat 2, zwolle | 038 454 43 72

zwaardvegerstraat 124, zwolle | 038 230 09 32

www.de-7-dwergen.nl | info@de-7-dwergen.nl

sterrenkroos 52, zwolle | 038 720 07 72

haydnstraat 2, zwolle | 038 454 43 72

19


Breed provinciaal offensief

bij aanpak eikenprocessierups

De laatste jaren neemt de overlast van de eikenprocessierups enorm toe. Om de bestrijding

van de eikenprocessierups te verbeteren heeft de provincie het initiatief genomen, samen met

de 25 Overijsselse gemeenten, voor een provinciale aanpak. Dit plan voorziet in een goede

onderlinge coördinatie en afstemming, voorlichting en communicatie met de inwoners.

Korte en langere termijnaanpak

In het plan van aanpak werd gemeenten aangeraden

om als korte termijnactie een interne coördinator aan te

stellen, een eigen beheerplan te maken en aangetroffen

rupsen en nesten beter te registreren. Voor de langere

termijn is het nodig om de biodiversiteit te verbeteren,

zodat de rups meer natuurlijke vijanden krijgt.

Gezamenlijke bestuurlijke aanpak

De Overijsselse gemeenten en de provincie zijn vorig

najaar een overleg gestart om tot een betere coördinatie

en optimalisatie bij de bestrijding te komen.

Het plan bevat een uniforme aanpak en onderlinge

afstemming waarmee elke organisatie een lokaal

beheerplan kan maken. Naast gemeenten zijn ook

andere organisaties en diensten betrokken die eiken op

hun terreinen hebben staan, zoals natuurorganisaties,

grondeigenaren, waterschappen en Rijkswaterstaat.

Gemeentelijke coördinator

De gemeentelijke coördinator gaat zorgen voor samenhang

in de aanpak. Hij of zij wordt onder andere verantwoordelijk

voor het verzamelen en registreren van

gegevens. De gemeentelijke coördinator stuurt bovendien

bestrijdingsorganisaties aan en is verantwoordelijk

voor de voorlichting en communicatie met inwoners.

Concrete aanpak gemeente Zwolle

Om overlast bij bewoners zoveel mogelijk te beperken,

hebben de gemeente Zwolle en ROVA zich samen goed

voorbereid op het nieuwe seizoen. Via een interactieve

kaart kunnen bewoners bij elke eik zien wat zij van de

gemeente en ROVA kunnen verwachten volgens de

nieuwe aanpak. Zo is te zien dat zij op druk bezochte

plekken de rups actief gaan bestrijden. De kaart is te

vinden op www.zwolle.nl/eikenprocessierups.

20


Naast het vinden van informatie over de

bestrijding van de rups, kunnen Zwollenaren

ook meldingen van overlast van de rups online

doorgeven via de digitale kaart. Bewoners klikken

de betreffende boom aan en doen melding,

waarna ROVA vanaf begin mei aan de slag

gaat met het weghalen van de rups.

De rupsen en de nesten worden met

een speciale stofzuiger weggezogen.

Bestrijding op natuurlijke wijze

In Zwolle willen de gemeente en ROVA de rups

bij voorkeur op een natuurlijke wijze bestrijden.

De rups heeft veel natuurlijke vijanden zoals

mezen en diverse insectensoorten. Om mezen

aan te trekken zijn door de hele stad nestkastjes

in de buurt van eiken opgehangen. En om

insecten te stimuleren worden middenbermen

van de ring niet gemaaid en zijn er extra

bloembollen geplant.

Zwollenaren kunnen helpen met het bestrijden

van de rups door bijvoorbeeld nestkastjes in

de buurt van eikenbomen op te hangen en

een bloemenrijke tuin aan te leggen.

Biodiversiteit

Op de lange termijn helpt het versterken van

natuurlijke vijanden (roofinsecten, zangvogels

en vleermuizen) bij de aanpak van de eikenprocessierups.

Zo kunnen gemeenten zorgen

voor meer kruiden in wegbermen. Deze kruiden

trekken roofinsecten aan. Er kunnen nestkasten

worden opgehangen, zoals de Nestkastengroep

van de S.W.A. in Aa-landen al vele jaren doet,

en meer struweel aangeplant, zodat zangvogels

rust- en broedplekken vinden.

Denk daarbij dan wel aan de noodkreet in een

vorige Aakwaa van Loes Lodder, coördinator

van de Nestkastengroep, om uw tuinbloemenen

planten vooral niet met giftige bestrijdingsmiddelen

te behandelen. Die veroorzaken

namelijk een massamoord in de wereld van de

mezen, die juist zo noodzakelijk zijn voor de

bestrijding van de eikenprocessierups.

Uit diverse nieuwsmedia: Redactie Aakwaa

Foto’s: Ank Pot, redactie Aakwaa

21


nagelbeugel

orthese

voetreflex

voor totale voetverzorging

• Schimmelnagels

• Likdoorn

• Ingegroeide nagels

• Eeltvorming

22


Lichtpuntje in coronacrisis:

honderden extra oren voor de Luisterlijn

Het is al weken extra druk bij de Luisterlijn. Nederlanders nemen

massaal contact op voor emotionele steun of voor een praatje.

Gelukkig is er ook een andere kant: de afgelopen maand boden

ruim 800 nieuwe vrijwilligers hulp aan om die extra oproepen te

beantwoorden. Met een verkort opleidingstraject, én een extra

telefoonlijn ‘de Coronapraatlijn’, is de Luisterlijn er nu voor nog

meer mensen die om een praatje verlegen zitten.

In deze tijd waarin sociaal contact beperkt is, is de behoefte aan contact of een luisterend

oor groot. Door nieuwe vrijwilligers versneld (online) op te leiden hoopt de Luisterlijn

nog meer oproepen te kunnen beantwoorden. Deze vrijwilligers gaan de tijdelijke

‘Coronapraatlijn’ bemensen, een extra telefoonlijn die speciaal is geopend voor als je

even een praatje wilt maken, je verhaal kwijt wilt, wilt kletsen of omdat je bezorgd bent.

De extra lijn is te bereiken via het reguliere Luisterlijn-nummer 0900-0767.

Dubbel zoveel gesprekken

Waar vrijwilligers van de Luisterlijn normaal gesproken zo’n 700 tot 800 gesprekken per dag

voeren, is dat aantal bijna verdubbeld tot zo’n 1200 gesprekken per dag. Meer dan de helft

van de gesprekken gaat over corona en de bezorgdheid daarover. En een deel van de mensen

die over corona bellen willen gewoon even iemand spreken, hun bezorgdheid uitspreken en

iemand die luistert zonder oordeel.

Overspoeld met mensen die willen helpen

De afgelopen maand werd de Luisterlijn overspoeld met aanmeldingen van mensen die

zich (tijdelijk) willen inzetten. Een groot deel hiervan zijn mensen die in deze drukke tijd willen

helpen nu ze zelf minder of helemaal niet kunnen werken. “Het is echt hartverwarmend

om te zien hoeveel mensen willen helpen door er even te zijn voor een ander”, zegt

Helen Maier, manager locaties en projecten. “Onze uitdaging was hoe deze nieuwe mensen

snel, eenvoudig en met zo weinig mogelijk kosten in te zetten. Samen met onze telefoonprovider

Cloud Contact kwamen we met de oplossing: een telefonieplatform, waarop elke

nieuwe vrijwilliger vanuit huis kan inloggen. Hierdoor kunnen we meer mensen te woord

staan die even hun hart willen luchten over de huidige situatie.”

De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar voor een anoniem gesprek.

Bel naar 0900-0767 of chat of mail via www.deluisterlijn.nl.

23


Beste Aakwaa redactie,

Met het warme lenteweer waren er deze week alweer

veel vlinders te zien. O.a. veel koolwitjes.

En ook deze oranjetipjes die samen zorgen voor

het nageslacht. Ik dacht: dat is leuk voor de Aakwaa !

Met vriendelijke groet,

Hanneke van Doornik, Baaksebeek.

24


Warming-up in de Knarrenhof

Wat doe je als je in een periode van een anderhalve meter samenleving en zoveel mogelijk

thuisblijven niet meer datgene kunt doen wat je anders doet om fit te blijven? Dan doe je

op een warme zomerse voorjaarsdag, net zoals de bewoners van de Knarrenhof, mee aan

een lekkere warming-up.

Bewegings-warming-up

Donderdagmiddag 16 april

werd in de hofjes van de

Aahof, de Eem- en Arnehof,

in samenwerking met

WijZ-welzijn speciaal voor

de hofbewoners een zogenaamde

bewegingswarming-up

gehouden.

Eén van de kernactiviteiten

van WijZ is samen iets doen

wat bij je past. Daarom is

door WijZ speciaal voor deze

coronaperiode van geen of

afgelaste activiteiten een

warming-up samengesteld.

Een sportieve, creatieve,

ontspannende en uitdagende

gebeurtenis, die wél mag en

kan. Om juist nu alles nagenoeg

stil ligt, iedereen veel

minder actief is, enige afwisseling

te brengen en vooral

om op een prettige wijze

te laten meedoen.

Knarren worden buigzaam

Onder de stralen van een lekker

zonnetje stelden nagenoeg

alle bewoners van de hofjes

zich in de binnentuinen of in

hun eigen achtertuin op de

vereiste 1,5 meter van elkaar

op, om in een sessie van

twintig minuten onder leiding

van Coen & Co. aan deze happening

mee te doen. Dit onder

de klanken van uit speakers

schallende, op de deelnemers

hun leeftijd aangepaste

muziek uit 60-70-80-tiger

jaren. Een periode waarop zij

toen op dezelfde klanken in de

disco bewogen, waarop ze nu

dezelfde lichaamsonderdelen

weer soepel probeerden te

krijgen met strekken, rondjes

maken met nek en voeten,

balanceren, uitstappen en

buikspieren spannen.

Enkelen deden alles mee:

bewegen en zingen. Mocht het

hier en daar wat gepiept en

geknarst hebben, dan was het

door de opwekkende klanken

van Boney M., BZN en George

Baker niet te horen.

Een vervolg hierop?

Harry van Bree, bestuurslid

van de S.W.A. maar in een

ander vrijwilligersleven

mede-initiatiefnemer van deze

warming-up, vertelde in over

leg met WijZ te zijn en te kijken

of dit in deze corona tijden een

periodiek herhaalde activiteit

kan worden, mogelijk ook

geschikt voor andere

woongroepen- en appartementen,

waar ‘ouderen’ wonen

vergelijkbaar met die van de

Knarrenhof.

Tekst: Martin Bos,

foto’s: Ank Pot,

redactie Aakwaa

25


Beste wijkbewoners,

in ons leven.

zijn. De Heeft coronacrisis u in deze grijpt tijd diep zelf in hulp ons leven. nodig of kent u mensen die

an niet De om Sionskerk dit door wil te er geven. voor u zijn. Heeft u in deze tijd zelf hulp nodig of kent u mensen die

kwetsbaar zijn, schroom dan niet om dit door te geven.

en wij

Door

geen

de

kerkdiensten

maatregelen mogen

houden.

wij geen

Daarom

kerkdiensten

zenden

houden.

wij via

Daarom

de

zenden wij via de

anuit website een lege kerkdiensten kerk. Elke uit zondag vanuit een om lege 10.00 kerk. uur Elke ziet zondag u een om korte 10.00 uur ziet u een korte

j. Zo brengen overdenking wij en alle bidden zorgen wij. bij Zo brengen de HERE wij God. alle zorgen Als wij bij de het HERE Onze God. Als wij het Onze

wij de Vader kerkklok. bidden, dan luiden wij de kerkklok.

dagavond Ook Beste luiden in wijkbewoners, de crisistijd elke woensdagavond van 19.00-19.15 in de crisistijd de klok van als 19.00-19.15 teken van de klok als teken van

hoop, omdat wij geloven dat ons leven in God geborgen is.

at ons leven in God geborgen is.

Wij hebben het Paasfeest gevierd, Jezus Opstanding uit de dood. De Heer leeft!

gevierd, De coronacrisis Jezus Opstanding grijpt diep uit in ons de leven. dood. De Heer leeft!

De Sionskerk wil er voor u zijn. Heeft u in deze tijd zelf hulp nodig of kent u mensen die

Hij is de levende Heer en jij en u kunnen nu tot Hem gaan en gewoon praten met Hem,

kwetsbaar zijn, schroom dan niet om dit door te geven.

jij en u bidden.

Door kunnen de maatregelen nu tot Hem mogen gaan wij en geen gewoon kerkdiensten praten houden. met Hem, Daarom zenden wij via de

Mochten kerkdiensten nog steeds niet mogelijk zijn dan kunt u ons volgen op onze website.

website kerkdiensten uit vanuit een lege kerk. Elke zondag om 10.00 uur ziet u een korte

steeds Ik wens u heel veel sterkte, troost en kracht, moed en hoop en bovenal de zegen van de

overdenking niet mogelijk en bidden zijn wij. dan Zo kunt brengen u ons wij volgen alle zorgen op onze bij de HERE website. God. Als wij het Onze

Heer.

, troost Vader en kracht, bidden, dan moed luiden wij hoop de kerkklok. en bovenal de zegen van de

Ook luiden wij elke woensdagavond in de crisistijd van 19.00-19.15 de klok als teken van

Met vriendelijke groet,

hoop, omdat wij geloven dat ons leven in God geborgen is.

Ds. Hélène Evers

Wij hebben het Paasfeest gevierd, Jezus Opstanding uit de dood. De Heer leeft!

Hij is de levende Heer en jij en u kunnen nu tot Hem gaan en gewoon praten met Hem,

bidden.

Mochten kerkdiensten nog steeds niet mogelijk zijn dan kunt u ons volgen op onze website.

Ik wens u heel veel sterkte, troost en kracht, moed en hoop en bovenal de zegen van de

Heer.

Met vriendelijke groet,

Ds. Hélène Evers

W: www.sionskerkzwolle.nl Glanerbeek 10, AAlanden

M: dshevers@sionskerkzwolle.nl

l

Glanerbeek 10, AAlanden

olle.nl

W: www.sionskerkzwolle.nl Glanerbeek 10, AAlanden

M: dshevers@sionskerkzwolle.nl

26


Zonnebloemwedstrijd op Genietveld

Nu de meeste kinderen thuis zitten is er op ‘t Genietveld aan de Rijnlaan

een leuke wedstrijd voor hen georganiseerd.

Twaalf buurkinderen hebben onlangs

zonnebloemzaadjes geplant. Ze geven

de zaadjes elke dag water en dingen

mee naar een leuk prijsje voor de hoogste

zonnebloem.

Bovendien heeft de gemeente er een

walnoot- en kersenboom geplant, plus

het vak aan de noordkant opgevuld met

leuke struiken. En nu maar hopen dat de

bloemen en planten het goed gaan doen.

Als je er voorbij wandelt of fietst kijk dan

even of je al iets boven het maaiveld ziet

verschijnen!

Lucia de Vries

27


Zwanet Coördinator van Home-Start

Echt contact maken, van hart tot hart, daar hebben

mensen behoefte aan, is de ervaring van Zwanet

Hamhuis. Als coördinator Home-Start legt zij de

contacten tussen ouders en vrijwilligers in Zwolle.

Een luisterend oor

haalt je uit het

isolement

Waar ouders met problemen behoefte aan hebben is

vooral vaak een luisterend oor.

Een Home-Starter die hoort en begrijpt wat er speelt.

Ouder Gerlinde; “ík mag zelf bepalen waar het over

gaat en er is respect voor wat ik belangrijk vind.

Ik voel me daardoor meer begrepen en volwaardig.

Dit is helpend en het maakt mij sterker. Ook in het

contact met anderen.”

Zwanet; “Een ervaren Home-Starter is iemand

die vaak zelf ook ouder is, erkent en herkent dat

opvoeden een klus kan zijn. Als ouders weer goed in

hun vel zitten, heeft dit een positieve uitwerking op

de kinderen”.

Home-Start biedt gratis ondersteuning aan gezinnen

met kinderen tot 18 jaar

www.home-start.nl of bel 038-8515700

28


Concert Hans Invernizzi in Knarrenhof

Ter vermaak van onder andere senioren trekt er een legertje muzikanten door Zwolle

om de nodige muzikale zonnestralen te strooien en zo een mooi afleiding te bieden

in een wereld van 1,5 meter afstandelijkheid. Zo genoten de bewoners van de

hofwoningen van de Aahof van een concert van Hans Invernizzi.

Optreden in de hoftuin

Woensdagmiddag 22 april genoten, vanaf hun terras of

verspreid in de gezamenlijke hoftuin, ruim 50 senioren

van een optreden van Hans Invernizzi. Een muziekoptreden

dat werd ondersteund door de stichting

Zwolse Gasthuizen, die de initiatieven van Zwolse

muzikanten/artiesten financieel een zetje in de rug

geven en senioren in Zwolle tijdens deze corona tijd

enigszins willen opvrolijken.

Hans Invernizzi

Zanger/gitarist/journalist Hans Invernizzi, 40 jaar speelervaring

op (intieme) trouwpartijen, diner-dansants,

recepties en verjaardagspartijen, bracht deze middag,

solo en niet vergezeld van zijn zingende dochter

Anne met wie hij ook als duo optreedt, uit zijn lange

playlist een uurlang diverse mooie en bekende (cover)

songs uit de sixties en seventhies, zichzelf begeleidend

op - dit keer - de akoestische gitaar.

Het toch al zonnige humeur van de bewoners van

de Knarrenhof kreeg een extra impuls door zowel

de warme zonnestralen, als Hans zijn instrumentale

en vocale klanken die de hoftuin en het publiek

overspoelden.

Tekst: Martin Bos, foto’s: Ank Pot, redactie Aakwaa

29


30


31


32


Kletslijn voor Zwolse ouderen

tijdens coronacrisis

Zwolse ouderen, die door de Coronacrisis weinig tot geen contact hebben met

de buitenwereld kunnen terecht bij de SamenOuderen Kletslijn. Ouderen kunnen

hier heen bellen wanneer ze hun verhaal kwijt willen of omdat ze behoefte hebben

aan een gezellig praatje. Even de stem horen van een ander geeft ouderen vaak

alweer voldoende plezier om de dag door te komen.

De maatregelen rondom het Coronavirus

kunnen ertoe leiden dat ouderen minder

bezoek krijgen en soms ook huishoudelijke

hulp moeten missen. Als een bezoekje van

de familie of van de hulp er niet in zit dan

wordt het wel heel erg stil in huis.

In tijden van onzekerheid komt eenzaamheid

vaak harder binnen en daarom is het goed

om op een verantwoorde manier met elkaar

in contact te blijven.

Bereikbaarheid SamenOuderen Kletslijn

De kletslijn is te bereiken op 088-2011250

van maandag t/m zondag van 09.00 –

21.00 uur Kletsmajoors zitten voor de

ouderen klaar met een luisterend oor of

juist voor een gezellig praatje.

In Zwolle regelen we het samen

Zwolle is een stad waar we voor elkaar

zorgen. Samenwerken zit in ons DNA.

Ook in tijden van crisis weten we elkaar

te vinden. Initiatiefnemer WijZ Welzijn

slaat samen met Rotaract Club Zwolle,

SamenZwolle en Ontwerpstudio Beeldprikkels

de handen ineen om met het oprichten

van de kletslijn in deze lastige periode klaar

te staan voor Zwolse ouderen.

Beweging SamenOuderen

SamenOuderen is een initiatief van

WijZ Welzijn, SamenZwolle en diverse (zorg)

partners om Zwolse ouderen een mooie

daginvulling te geven.

Bekijk het complete aanbod op

www.samenzwolle.nl/samenouderen.

33


d r u k k e r i j

34

maakt uw communicatie

Voor al uw drukwerk

en printwerk

huisstijl reclame direct mail online media

Simon Stevinweg 12 • 8013 NB Zwolle

Tel. 038 - 465 72 22 • info@coenradi.nl

80 auto’s op voorraad

In alle prijsklassen met KMen

onderhoudshistorie

Het alternatief voor de dealer

Autobedrijf

Bert Wieten

WWW.BERTWIETEN.NL


Een (dode) vogel met ring gevonden, wat te doen?

Enige tijd geleden ontving ik een telefoontje van Gert Haveman met de vraag wat hij moest

doen met de pootring van een dode specht. De vogel was tegen zijn raam doodgevlogen

en inmiddels begraven maar de ring had hij er afgehaald. Het antwoord moest ik schuldig

blijven maar ik ben meteen op internet gaan speuren en dit is wat ik heb gevonden.

Open metalen ring en ELSA ring

Wanneer het een open metalen ring betreft of

een zgn. ELSA ring dan kunt u deze direct

invoeren op www.griel.nl. Kiest u binnen

GRIEL voor de optie “gevonden of afgelezen

ring melden”. (GRIEL = Geautomatiseerd

Ring Invoer en Export Loket)

ELSA ringen zijn speciale ringen die alleen

gebruikt worden bij Ooievaars. Dit zijn

zwarte kunststofringen met een witte inscriptie.

De inscriptie bestaat uit: een ringcentrale

code en een ringnummer.

Kleurring en halsband

Dan zijn er ook nog kleurringen of halsbanden

die u aan kunt treffen. Ga naar cr-birding.org

om uit te zoeken waar u de informatie kunt

rapporteren (De site is Engelstalig).

Gesloten metalen ring

Er is in Nederland een aantal organisaties

die een ring bij een (kooi)vogel aanbrengt.

Die vogels vliegen vrij rond (postduiven) of

gekweekte exemplaren ontsnappen een

enkele keer.

worden aangebracht als de vogel nog een

‘piepklein’ nestjong is. Soms hebben deze

vogels daarnaast nog een gekleurde

kunststof ring.

Postduiven- en kweekvogelringen kunnen

niet worden doorgegeven met GRIEL.

Er zijn verschillende organisaties die ‘gesloten

ringen’ uitgeven. Kijk goed naar de inscriptie

om te achterhalen wie de ring heeft uitgegeven.

Bij twijfel contact opnemen

Weet u niet goed waar u de waargenomen

ring moet melden of heeft u een vraag?

Neem contact op met het Vogeltrekstation

via info@vogeltrekstation.nl of

telefoon: 0317 - 47 34 65

Tekst: Ank Pot, redactie Aakwaa,

foto’s: Gert Haveman

Die vogels dragen allen een gesloten ring,

d.w.z. die ring kan niet worden open gebogen

zonder hem door te knippen en kan dus alleen

35


Onze specialismen zijn onder andere;

Hart-, vaat- en longrevalidatie

Psychosomatische fysiotherapie

Beweegprogramma:

diabetes / obesitas

Valpreventie

Oncologie fysiotherapie

Algemene fysiotherapie

Bekkenfysiotherapie

Claudicatio intermittens

Dry needling

Echografie

Shockwave

Medical taping

Sportfysiotherapie

Manuele therapie

Kinderfysiotherapie

www.dedobbe.nl 038 - 454 15 11 info@dedobbe.nl


Ook met ja/ja sticker

groenlicht voor wijkbladen

Steeds meer Nederlandse gemeenten overwegen, of hebben reeds besloten tot het invoeren

van een Ja/Ja sticker. Alleen als de Ja/Ja sticker op de brievenbus is geplakt, worden de

reclamefolders en de huis-aan-huis kranten nog wel in de brievenbus gedaan.

In brievenbussen zonder sticker wordt dan niet meer bezorgd.

Zwols stickerbeleid ‘in de maak’

Ook de gemeente Zwolle heeft aangegeven

dit onderwerp in de raad te bespreken en er

een beslissing over te nemen. De gevolgen

van invoering van deze regel leverde op

voorhand bij de mensen van de wijkkranten

de nodige zorgen op.

Tot hun opluchting is er nu op verzoek van

het CDA een informatienota van het college

van burgemeester en wethouders verschenen

waarin wordt vermeld dat, mocht de Ja/Ja

sticker er komen, hij een uitzondering voor

huis-aan-huis bladen krijgt. Zij houden de

garantie op huis-aan-huis bezorging.

Aakwaa blijft huis-aan-huis bezorgd

Wijkkranten- en bladen, waaronder de Aakwaa,

blijven dus op de mat vallen, ook zonder sticker

op de brievenbus.

Een positief bericht voor alle Zwolse wijkbewoners

die nu geïnformeerd blijven van de activiteiten

en het reilen en zeilen in hun buurt, zonder

dat zij daar zelf moeite voor hoeven doen.

Hopelijk dat onze bezorgers, na de coronacrisis,

de Aakwaa weer gauw op de deurmatten in

Aa-landen kunnen laten vallen.

Martin Bos, redactie Aakwaa

Sini’s Haiku

Haiku: Sini Wit, foto: Ank Pot

37


Op een actieve manier werken aan

een betere houding en beweegpatroon

t

m

e

w

038 - 465 53 15

06 - 44 22 10 27

info@oefentherapieflorijn.nl

www.oefentherapieflorijn.nl

AA-lAnden

Dobbe 72a

8032 JX Zwolle

Zwolle-Zuid

Patriottenlaan 3

8014 XP Zwolle

pagina 22

zaterdag 26 januari 2019 23:08:24

38


Naar buiten

Het Corona-virus zet ons leven op de kop. We moeten ons aanpassen

aan de maatregelen en dat valt niet altijd mee. Maar gelukkig kunnen we

nog naar buiten, zolang we ons houden aan de maatregelen. We houden

1,5 meter afstand van elkaar, gaan niet met meer dan twee personen op

pad, tenzij het gezinsleden zijn. En als het ergens te druk is gaan we

naar huis. Op deze pagina geven we je wat buitentips.

Help het Corona-virus

te stoppen!

Bij een aantal hangplekken, trapveldjes,

speelplaatsen en in parken hangt dit bord.

Om iedereen die het even is vergeten er aan

te herinneren dat we samen het virus kunnen

stoppen. Hou je aan de regels, spreek elkaar

aan en blijf gezond.

Geveltuintje

Is je tuin al klimaatvriendelijke en lenteklaar?

Kijk eens langs de schutting of de gevel.

Is er nog plaats voor een geveltuintje?

Een rij stoeptegels eruit en je kunt een

geveltuintje naar eigen inzicht inrichten met

bloemen of planten. Een leuke en leerzame

activiteit om met het hele gezin te doen.

Er zijn wel een paar voorwaarden die je

kunt vinden op www.zwolle.nl/geveltuintje

39


Meer groen en minder wateroverlast

Hoosbuien zorgen steeds vaker voor wateroverlast. In een groene tuin met een gazon en

borders kan het regenwater sneller wegstromen. Een terras of tegelpad is prima, maar laat

daarom ook voldoende ruimte over voor gras en planten.

Boomtuintje

Veel bewoners hebben hun straat al mooier,

groener en kleuriger gemaakt met een

boomtuintje, een minituintje aan de voet

van een boom. Kijk voor inspiratie op

www.zwolle.nl/boomtuintje en wat de

spelregels zijn.

Opruimactie

Je wandelt nu waarschijnlijk meer dan ooit, maar hebben de kinderen

alle berenroutes al gelopen? Neem dan eens een vuilniszak mee, doe

handschoenen aan en word supporter van Mooi Schoon. Ruim samen

met de kinderen het zwerfvuil op. In de straat, langs de waterkant of in

het bos. Als het openbare leven weer normaal is, kun je bij ROVA of

het Wijkservicepunt wijkservicepuntnoord@zwolle.nl opruimmateriaal ophalen zoals

vuilniszakken, grijpers en handschoenen. www.zwolle.nl/wijken www.nederlandschoon.nl

Eikenprocessierups

Breng buiten naar binnen

Gelukkig mogen we nog naar buiten, zolang we ons houden aan de

Coronamaatregelen. Het advies is: ga vooral naar een rustige plek,

op een rustig moment van de dag. Op Instagram van de @gemeentezwolle

worden volgers opgeroepen om een foto van zo’n plek te delen

met #buitengeluk. Daarmee geef je niet alleen het goede voorbeeld,

je laat ook nog zien dat Zwolle heel veel, mooie en rustige buitengelukplekken

heeft. Bovendien haal je buiten naar binnen voor al

die inwoners die even niet naar buiten kunnen. Wie weet wordt

jouw foto #buitengeluk wel gedeeld met 5300 volgers.

Vanaf half april kun je ze weer zien en vooral voelen: de eikenprocessierups. Ze huizen in

grote groepen in eikenbomen. De rups heeft brandharen. Deze veroorzaken jeuk, bultjes en

oogklachten. Daarom kun je het beste met een grote boog om eikenbomen lopen.

Waar deze bomen staan, kun je vinden op de website https://www.zwolle.nl/eikenprocessierups

40


Nestkastjes

De natuurlijke vijand van de eikenprocessierups is

de koolmees. Daarom heeft de gemeente samen met

inwoners nestkastjes opgehangen. Meer koolmezen,

is minder rupsen en dus minder jeuk! Staan er ook

eikenbomen bij jou in de buurt, hang dan een nestkastje

in de tuin. Maar doe dat niet in de eikenboom zelf,

want voor je het weet nemen de rupsen ook het

nestkastje in beslag.

Gratis nestkastjes

De leerlingen van het Thomas a Kempis College hebben in samenwerking met Binthout en

stichting Frion maar liefst tweehonderd nestkastjes gemaakt. Daarvan hangt de gemeente

er vijftig aan eikenbomen in het openbaar groen, de rest komt beschikbaar voor inwoners.

Sinds vorige maand is een aantal van deze nestkastjes gratis te verkrijgen bij het wijkservicepunt.

Wilt u ook een nestkastje? Neem dan contact op met het wijkservicepunt

via wijkservicepuntnoord@zwolle.nl Let wel op=op.

Wijkenmagazine

Hoe de buitenruimte in de wijk er uit ziet, hangt voor een belangrijk deel af van de inzet van

bewoners. In het Wijkenmagazine lees je welke initiatieven inwoners nemen om hun wijk te

verbeteren. Doe inspiratie op en kijk om je heen. Hoe kan jouw buurt verbeterd worden?

En zou je daar aan mee willen doen? www.zwolle.nl/wijkenmagazine

Adoptieafvalbak

Alle gele afvalbakken krijgen de sticker Buurtinitiatief.

Zo kan iedereen zien dat deze afvalbakken geleegd

worden door een buurtbewoner.

www.zwolle.nl/afval/afvalbakken

Melding openbare ruimte

Zijn er dingen in de wijk die niet in orde zijn? Zoals een losliggende stoeptegel, kapot

speelmateriaal of beplanting die weggebruikers het zicht ontneemt?

Meld het op www.zwolle.nl/melding of bel 14038.

De berichten op deze pagina zijn eind maart 2020 gemaakt. Bij het verschijnen van deze krant, kan de informatie en

de genoemde maatregelen over Corona veranderd zijn. Kijk voor de meest actuele informatie op www.zwolle.nl en

www.rivm.nl www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

41


Wijkblad Aakwaa uitgave mei 2020 51 e jaargang, nummer 1

S.W.A. Uw wijkvereniging

Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen

Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

Telefoon: 453 98 13

Rekeningnr.: NL23INGB 0002 0328 23

Website: www.wijkgemeenschapaalanden.nl

E-mail: info@wijkgemeenschapaalanden.nl

Infobalie S.W.A. openingstijden

Ma-do: 9.30 - 12.00 uur en 13.30 - 16.00 uur

E-mail: infobalie@wijkgemeenschapaalanden.nl

Wijkpost Buurthulp Aa-landen

Ma en wo: 10.00 - 11.30 uur. Telefoon: 453 98 13

E-mail: buurthulp@wijkgemeenschapaalanden.nl

Buurtweide Aa-weide

Contactpersoon: Leonie Klein

Telefoon 06 229 955 54

Open: ma t/m vr en zo van 15.00 - 16.30 uur

Feestdagen gesloten

E-mail: aaweide@wijkgemeenschapaalanden.nl

Nestkastengroep

Voor meldingen over nestkasten in het openbaar

groen kunt u bellen met Loes en John Lodder

038 454 13 87

Repair café

Elke 3 e vrijdag van de maand van 12.00 - 16.00 uur

E-mail: repaircafe@wijkgemeenschapaalanden.nl

DE BOLDER Uw wijkcentrum

Multifunctioneel centrum “De Bolder”

Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

Beheer: Stichting Wijkcentrum Aa-landen

Beheerders: Corrie ten Hoove en Karlo Tuten

Assistent beheerder: Silvia Scheffer

Telefoon: 453 98 67

E-mail: debolder@bolder.nl

Stadkamer Aa-landen

Dobbe 23, 8032 JW Zwolle, tel. 425 72 50

E-mail: aalanden@stadkamer.nl

Uitleen: di/wo/do/vr 13.30-17.30 uur

Zaterdag 10.00-13.00 uur

Disclaimer redactie wijkblad Aakwaa

Alle informatie in wijkblad Aakwaa is met de grootste zorg samengesteld.

De stukken welke zijn aangeleverd door derden vallen

buiten de aansprakelijkheid van de redactie van wijkblad Aakwaa.

Eigen stukken zijn herkenbaar aan de vermelding: redactie Aakwaa.

Niets uit deze uitgave van wijkblad Aakwaa mag zonder

toestemming van de redactie in andere media worden opgenomen.

Wijkblad AAKWAA

Redactie: Martin Bos, Ank Pot, Renate Verheule

en Gerrit Veenstra

Redactie-adres: Dobbe29, 8031 JW Zwolle

E-mail: aakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Contactpersonen:

Advertentie: Pierre Meurs Tel. 0613395753

advertentieaakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Redactie: Ank Pot Tel. 4539916

aakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Bezorging: Infobalie S.W.A. Tel. 453 98 13

bezorgingaakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Uitgave: Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen

Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

Foto voorpagina: Ank Pot

Druk en vormgeving: Drukkerij Coenradi, Zwolle

Volgende uitgaven: Kopij inleveren voor:

Juni 24-06-2020 05-06-2020

Augustus 19-08-2020 31-07-2020

GEMEENTE ZWOLLE

Wijkzaken

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Servicelijn Wijkzaken: 140 38

Wijkservicepunt Noord

Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle, Tel. 498 26 82

Wijkwethouder: Klaas Sloots

Wijkmanager: Wim van Hattum

E-mail: postbus@zwolle.nl

Wijkbeheerder: Monique Wiegers

Opningstijden

Maandag van 13.00-17.00 uur en

donderdag van 09.00-12.00 uur

Politie Zwolle

Koggelaan 8, 8017 JN Zwolle

Wijkcontactfunctionaris: Henri v.d. Hoeve

T. 06 558 208 87 en Nienke Leij T. 06 109 005 42

Spreekuur: 09.30-10.30 uur in M.F.C. De Bolder

E-mail: henri.van.de.hoeve@politie.nl

nienke.leij@politie.nl

Sociaal Wijk Team – Noord

Inloopspreekuur in M.F.C. De Bolder op ma. en

di. van 09.00-12.00 uur. Telefoon: 498 99 80

42


Ooievaarsnest Foto: Ank Pot 43


Gefeliciteerd!

iedere jariGe job

20% korting

op vers gebak

Spelregels: Jumbo.com/verjaardag

Jumbo, Zwolle, De Dobbe 3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!