13.01.2021 Views

L-Magazine #1 januari 2021

Met in dit nummer: - Mooie herinneringen aan de sporthal in Veldwezelt - Het nieuwe Pyxiscollege - Wilco Kelderman in the picture - Het OCMW kan op veel manieren helpen - De strooidienst is er klaar voor - Maria en Leo missen het Dienstencentrum - Leider Yorrith over Chiro Sprokkel

Met in dit nummer:
- Mooie herinneringen aan de sporthal in Veldwezelt
- Het nieuwe Pyxiscollege
- Wilco Kelderman in the picture
- Het OCMW kan op veel manieren helpen
- De strooidienst is er klaar voor
- Maria en Leo missen het Dienstencentrum
- Leider Yorrith over Chiro Sprokkel

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>#1</strong> • <strong>januari</strong> <strong>2021</strong> • jg 1<br />

Het Pyxiscollege,<br />

de nieuwe katholieke<br />

middelbare school<br />

Het OCMW kan op<br />

veel manieren helpen<br />

Maria en Leo missen<br />

het Dienstencentrum<br />

Leider Yorrith over<br />

Chiro Sprokkel


INHOUD<br />

In Hochter Bampd wandel je tussen de Konikpaarden<br />

en Galloway runderen.<br />

Lees onze 5 wandeltips op p 26!<br />

In dit<br />

nummer:<br />

Mooie herinneringen aan<br />

de sporthal in Veldwezelt<br />

5<br />

Het nieuwe Pyxiscollege<br />

10-12<br />

Wilco Kelderman<br />

in the picture<br />

13<br />

2


IEN HET LAONEKERS<br />

“Um ien eine aoijem oet te lèze.<br />

Het nuije gemeintebleudsje,<br />

L-magazine.”<br />

Om in één adem uit te lezen.<br />

Het nieuwe gemeenlijk infoblad, L-magazine.<br />

Het OCMW kan op<br />

veel manieren helpen<br />

14-15<br />

De strooidienst is er<br />

klaar voor<br />

17<br />

Maria en Leo missen<br />

het Dienstencentrum<br />

20-21<br />

Leider Yorrith over<br />

Chiro Sprokkel<br />

24<br />

3


NIEUWS<br />

Deur staat open voor een<br />

nieuwe kleuterschool in<br />

Neerharen<br />

Basisschool 'De Bolster' in Neerharen maakt plannen voor een nieuwe kleuterschool.<br />

Die zal gebouwd worden op de speelplaats van het huidige kleuterschooltje<br />

aan de Keelhoffstraat. Dit perceel is gemeentegrond waardoor de<br />

gemeenteraad eerst haar goedkeuring moest verlenen. De gemeenteraad ging<br />

unaniem akkoord met de bouw van een nieuwe kleuterschool op haar eigendom en<br />

kent aan de school een 'recht van opstal' toe voor een periode van 50 jaar tegen een<br />

jaarlijkse opstalvergoeding van 25 euro.<br />

“ Mijn grootste wens is de nieuwe<br />

kleuterschool feestelijk te openen<br />

in september 2022.<br />

“<br />

Anja Coun<br />

We varen een<br />

nieuwe koers met<br />

L-magazine<br />

Vanaf nu ontvang je 6 keer per jaar<br />

L-magazine in je brievenbus. Ons<br />

nieuwe gemeentelijke infomagazine in<br />

een fris jasje. Je leest in het magazine<br />

de laatste gemeentelijke nieuwtjes en<br />

je hoeft niet versteld te staan als je<br />

bekende mensen tegenkomt. Want<br />

L-magazine is gemaakt voor en door de<br />

Lanakenaar. En die Lanakenaar, bekend<br />

of minder bekend, komt in het magazine<br />

regelmatig aan bod. We houden je<br />

ook op de hoogte van welke leuke activiteiten<br />

er staan aan te komen. Alleen is<br />

dat in deze periode een beetje anders.<br />

We hopen je aangenaam te verrassen.<br />

Veel leesplezier!<br />

Anja Coun, directrice van basisschool 'De Bolster' is blij te kunnen opstarten. “We<br />

hebben echt nood aan een nieuwe kleuterschool omdat de klaslokalen na vele jaren<br />

van gebruik zijn uitgeleefd. In de 1ste fase willen we een kleuterschool bouwen<br />

met vijf klaslokalen, een lerarenlokaal, een sanitair gedeelte en een overdekte speelplaats.<br />

We hopen in de loop van volgend jaar te beginnen. Mijn grootste wens is dan<br />

ook de nieuwe kleuterschool feestelijk te openen in september 2022. Binnen 10<br />

à 15 jaar voorzien we ook een 2de fase. Dan willen we klaslokalen voor de lagere<br />

school bovenop de kleuterschool bouwen.”<br />

De plannen van de Bolster zijn geweldig voor de toekomstige kleuters van Neerharen.<br />

Door de gemeentelijke goedkeuring kan de school nu de volgende stappen<br />

zetten.<br />

De nieuwe kleuterschool in Neerharen zal 1.2 miljoen euro kosten. 70% hiervan<br />

wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. De overige 30%, om en bij de<br />

360.000 euro, zal de school zelf bekostigen na jarenlang sparen.<br />

Dankjewel voor de fijne<br />

opvangmomenten<br />

Onthaalouders en kinderbegeleidsters vangen<br />

dagelijks vele kindjes op en doen hun werk met<br />

hart en ziel. Ook in deze coronatijden zorgen ze ervoor<br />

dat ouders met een gerust hart kunnen gaan werken.<br />

Al enkele jaren worden de onthaalouders en de voorschoolse<br />

zelfstandige kinderopvanginitiatieven<br />

in de bloemetjes gezet<br />

tijdens een gezellige avond<br />

om hen te bedanken voor hun dagelijkse inzet. Omdat<br />

deze avond momenteel niet kan doorgaan werden alle<br />

onthaalouders en kinderopvanginitiatieven aan huis<br />

verrast met een kleine attentie.<br />

Een dikke welgemeende dankjewel aan iedereen die z’n<br />

steentje bijdraagt en ervoor zorgt dat de kinderen fijne<br />

opvangmomenten mogen beleven.<br />

4


NIEUWS<br />

Ondertussen op 'De stem van L'<br />

Er lopen op dit moment verschillende inspraaktrajecten op 'De Stem van L'.<br />

Op 'De Stem van L' kan je over verschillende projecten je ideeën of mening geven.<br />

We geven je graag de stand van zaken van een aantal projecten mee.<br />

Heb jij mooie herinneringen aan de sporthal in<br />

Veldwezelt?<br />

We zijn op zoek naar oude foto’s, krantenartikelen of tekeningen<br />

van de in de volksmond genoemde site 'Boerderij Pelikaan'<br />

of 'speeltuin' in Veldwezelt. Waar nu de sporthal staat in de<br />

Omstraat. Misschien speelde je met je klasgenoten in de speeltuin<br />

op een zomerse lentedag, of zette je er een noemenswaardige<br />

sportprestatie neer. Misschien leerde je er wel je lief kennen<br />

op een bal met Will Tura. Of sta je op de foto met een bekende<br />

dorpsfiguur tijdens één van de kermissen.<br />

We willen met deze herinneringen iets leuks gaan doen omdat<br />

de sporthal later zal verdwijnen. Je kan je herinneringen tot en<br />

met 24 <strong>januari</strong> deponeren in de Participatiebus aan de ingang<br />

van de parking aan de sporthal. Of laat het ons weten op<br />

deStemvanL@lanaken.be.<br />

“Herinneringen zijn er om te koesteren. Laten we ze samen ophalen. Bezorg ons vóór<br />

24 <strong>januari</strong> je herinnering aan de sporthal.” Eric Eurlings<br />

Rioleringswerken Neerharen<br />

Verschillende straten in Neerharen krijgen een gescheiden rioleringsstelsel. Eind <strong>2021</strong><br />

wordt er gestart in de Kasteelstraat, de Ladderstraat en de Geulerweg. In 2022 in de<br />

Paalsteenlaan, de Nieuwe Ervenstraat en de Kapelhofstraat. Op 'De Stem van L' kan je dit<br />

project en de geplande riolerings- en wegeniswerken in detail raadplegen. Je kan er ook<br />

meepraten over de plannen en zelf een voorstel doen.<br />

Inwoners maken Oud-Rekem mee<br />

In Oud-Rekem staan er verschillende projecten in de steigers.<br />

Zoals het bewonersparkeren, de heraanleg van de<br />

Patersstraat en Herenstraat en de inrichting van het plein<br />

op de Groenplaats. Tijdens verschillende sessies zitten<br />

omwonenden mee aan tafel om samen te werken aan een<br />

groot participatietraject onder de noemer ‘Oud-Rekem<br />

Mee Maken’. Op 'De Stem van L' lees je er meer over.<br />

Jullie kozen voor<br />

'De Bron'<br />

In december kon er gestemd<br />

worden op de nieuwe naam voor<br />

de ontmoetingsplek. Het gebouw<br />

van de bibliotheek waar binnenkort<br />

de bibliotheek, het Huis van<br />

het Kind, de Spelotheek en dienst<br />

erfgoed ondergebracht worden.<br />

We ontvingen 58 ideeën. Daarvan<br />

werden er 5 genomineerd. 'De<br />

Bron' kreeg van jullie de meeste<br />

stemmen. De naam werd voorgesteld<br />

door Kathleen Engelen.<br />

Volgens haar is het de ideale naam<br />

omdat jongeren en kinderen het<br />

begin zijn van alles. Daarbovenop<br />

is de bibliotheek natuurlijk de<br />

bron van alle wijsheid.<br />

De volledige top 5:<br />

1. De Bron 37<br />

2. Living 28<br />

3. De trappen 16<br />

4. De Rij 10<br />

5. Kommunal 8<br />

Ondertussen wordt er al twee jaar<br />

hard gewerkt aan de dossiers van<br />

dit project zodat er in het najaar<br />

van <strong>2021</strong> gestart kan worden aan<br />

de werkzaamheden. We hopen<br />

deze nieuwe ontmoetingsplek<br />

voor jong en oud eind 2022 feestelijk<br />

te openen.<br />

Verenigingen bedenken naam voor sportcomplex Rekem<br />

Ook het sportcomplex in Rekem aan de Heidestraat zal een toepasselijke naam krijgen.<br />

De sportverenigingen die gebruik maken van het complex hebben de eer gekregen om<br />

enkele leuke voorstellen te doen. Op dit moment zetten hun creatiefste leden de ideeën<br />

op papier. In februari mogen de Rekemenaren de toekomstige naam van hun sportcomplex<br />

kiezen op 'De Stem van L'. Wordt dus zeker vervolgd!<br />

Kom meer te weten over de projecten<br />

op www.deStemvanL.be<br />

5


NIEUWS<br />

Aanbestedingen in Limburg<br />

De visie van onze gemeente is<br />

'Wees loyaal, koop lokaal'. Omdat<br />

de gemeente zoveel mogelijk lokale<br />

bedrijven de kans wil geven om deel te<br />

nemen aan een aanbesteding zullen onze<br />

gemeentelijke aanbestedingen voortaan<br />

ook aangeboden worden op de nieuwe<br />

website www.aanbestedingeninlimburg.be.<br />

Bedrijven kunnen op dit Provinciaal platform<br />

zelf nagaan of ze tegemoet kunnen<br />

komen aan de vraag en een offerte<br />

indienen.<br />

OCMW Sociaal Huis zoekt<br />

een huisbewaarder/woonassistent m/v<br />

Voor de assistentiewoningen in Lanaken zijn we op zoek<br />

naar een huisbewaarder/woonassistent m/v. Je bent<br />

de spil en het eerste aanspreekpunt voor de bewoners en<br />

de verantwoordelijken van het OCMW. Je bent een inwonende<br />

woonassistent. Heb je een hart voor ouderen, neem<br />

je graag initiatief en ben je praktisch ingesteld? Dan is dit<br />

misschien wel de job voor jou. Meer informatie vind je op<br />

www.lanaken.be/vacatures.<br />

Nieuwe woningpremie<br />

en premie voor<br />

installatie<br />

hemelwaterput<br />

Vanaf 1 <strong>januari</strong> kan je<br />

als eigenaar van<br />

een particuliere<br />

huurwoning van<br />

een mooie premie<br />

genieten als je<br />

werken uitvoert<br />

aan de woning. De<br />

premie kan oplopen<br />

tot wel 4.000 euro. Om in<br />

aanmerking te komen moet de woning<br />

minstens 30 jaar oud zijn. En wie een<br />

hemelwaterput met pompinstallatie<br />

plaatst kan bij Fluvius een premie<br />

aanvragen van 250 euro. Als je aan<br />

bepaalde voorwaarden voldoet kan je<br />

bij de gemeente een aanvullende premie<br />

aanvragen van 500 euro, bovenop<br />

de premie van Fluvius. De premies<br />

aanvragen en meer informatie inwinnen<br />

kan op www.lanaken.be.<br />

Ben jij de jobstudent die we zoeken?<br />

Voor de Paasvakantie en zomervakantie zijn<br />

de gemeente en het OCMW op zoek naar<br />

een aantal dynamische studenten die willen<br />

helpen bij de organisatie van de speelpleinwerking<br />

en de kinderopvang van Villa Kakelbont en<br />

kinderdagverblijf ’t Blommeke.<br />

Voor de speelpleinwerking tijdens de zomervakantie<br />

zoeken we verschillende coördinators,<br />

een materiaalverantwoordelijke en een chauffeur/administratieve<br />

kracht. Voor de kinderopvang<br />

en het kinderdagverblijf zoeken we<br />

kinderbegeleid(st)ers die tijdens de Paas- en<br />

zomervakantie, samen met ons team, onze<br />

lieve kleuters verzorgen en leuke spelactiviteiten<br />

begeleiden.<br />

Ons aanbod<br />

Naast een zéér goede verloning (± 1.600 euro<br />

netto voor een voltijdse betrekking), bieden we<br />

je hopen vriendschap en plezier binnen onze<br />

werking! Met afwisselend werk, contact met<br />

leeftijdsgenoten en werkervaring. Je krijgt een<br />

arbeidsovereenkomst voor jobstudenten, hetzij<br />

juli, hetzij augustus, hetzij de volledige Paasvakantie.<br />

Een combinatie tussen Paasvakantie-Zomervakantie<br />

is mogelijk, voor zover de wettelijke<br />

maxima niet overschreden worden.<br />

Heb je interesse?<br />

Meer informatie over de jobs, het solliciteren<br />

en de voorwaarden kun je terugvinden op<br />

www.lanaken.be/vacatures. Je kan solliciteren<br />

tot 22 <strong>januari</strong>.<br />

6


NIEUWS<br />

3 VRAGEN<br />

aan Patrick Vanmeeren<br />

van dienst bevolking ?<br />

Huisvuilophaling<br />

voortaan op<br />

donderdag of vrijdag<br />

Vanaf dit jaar komt de ophaalwagen<br />

voor huisvuil, pmd en gft<br />

op donderdag of vrijdag langs in plaats<br />

van op woensdag. Aan de ophaaldagen<br />

van het oud papier en karton verandert<br />

er niets.<br />

In Veldwezelt, Kesselt, Neerharen,<br />

Rekem en Smeermaas wordt het huisvuil,<br />

gft en pmd voortaan op donderdag<br />

opgehaald. In Gellik en Lanaken op<br />

vrijdag.<br />

Ook in <strong>2021</strong> starten de ophaalwagens<br />

hun ronde om 6 uur ’s ochtends. Plaats je<br />

afval de avond voordien goed zichtbaar<br />

aan de straatkant. Zo staat het zeker<br />

tijdig klaar als de ophalers langskomen.<br />

Vanaf <strong>2021</strong> komt er een andere ophaalfirma<br />

je containers ledigen. Daardoor<br />

kan de ophaalwagen op een heel ander<br />

tijdstip langskomen dan je gewend bent.<br />

Wil je de avond voor de huisvuilophaling<br />

een melding<br />

ontvangen op je telefoon?<br />

Download dan<br />

de Lanaken-app in de<br />

Play Store of App Store.<br />

Zo vergeet je nooit meer<br />

een container buiten te<br />

zetten. Handig!<br />

1<br />

2<br />

3<br />

Moet ik een afspraak maken om naar de dienst bevolking<br />

te komen?<br />

Ja, wij werken voortaan op afspraak. Zo kan je een bezoek inplannen<br />

wanneer het jou past en zijn er geen lange wachtrijen. We zijn dan ook<br />

voorbereid op je vraag of je dossier.<br />

Je kan online een afspraak maken op www.lanaken.be maar je kan ook<br />

bellen naar T 089 730 740.<br />

Wat moet ik meenemen naar het gemeentehuis als ik<br />

een verhuis wil doorgeven?<br />

Als je verhuist moet je je nieuwe adres binnen de 8 werkdagen aangeven.<br />

Ook als je binnen Lanaken verhuist moet je dit aangeven.<br />

Je moet verschillende zaken meenemen. De identiteitskaarten met bijhorende<br />

pincodes van alle personen die verhuizen.<br />

Als je huurt, neem dan ook het huurcontract<br />

mee. Als het je eigen woning is, de<br />

eigendomstitel van de woning zoals de akte<br />

of het attest van de notaris. Als je met<br />

toelating woont neem je de toelating<br />

van het gezinshoofd waar je<br />

bij gaat wonen mee of de toelating<br />

van een instantie zoals het<br />

Maaslands Huis of een rusthuis.<br />

Wat moet ik meebrengen als ik een nieuwe identiteitskaart<br />

of Kids-ID wil aanvragen?<br />

Om een nieuwe identiteitskaart of Kids-ID aan te vragen moet je naar<br />

het gemeentehuis komen. Voor een gewone identiteitskaart moet je een<br />

recente pasfoto meenemen en ter plekke 22 euro betalen. Betalen kan<br />

tegenwoordig ook met de kaart.<br />

Voor de aanvraag van een Kids-ID moet een minderjarig<br />

kind meekomen met papa of mama en een<br />

recente pasfoto meenemen. Een Kids-ID kost 7 euro.<br />

7


NIEUWS<br />

Plannen voor de herbestemming van Sparrendal<br />

De gemeente gaat de bestemming van de gronden<br />

van scholencampus Sparrendal wijzigen. De schoolsite,<br />

gelegen tussen de Maastrichterweg en de Roelerdreef,<br />

krijgt een herbestemming omdat de school binnen<br />

enkele jaren deel zal uitmaken van een nieuwe scholencampus<br />

en de gebouwen leeg komen te staan.<br />

De startnota en procesnota kan je van 15 <strong>januari</strong> tot<br />

15 maart raadplegen op www.lanaken.be/rupsparrendal<br />

of op afspraak in het gemeentehuis via het nummer<br />

T 089 730 769.<br />

Tijdens deze publieke raadpleging kan iedereen opmerkingen<br />

indienen op de startnota. De startnota omschrijft<br />

het opzet van het plan en de aanpak van het milieuonderzoek.<br />

Er is ook een procesnota, die omschrijft de<br />

procesaanpak in elke fase van het proces.<br />

Neem deel aan de webinar<br />

Je kan ook deelnemen aan de webinar op 20 <strong>januari</strong><br />

van 18u30 tot 20u. Dan wordt de startnota toegelicht<br />

en kan je vragen stellen aan de opstellers<br />

van het plan. Aanmelden voor de webinar kan via<br />

ruimtelijke.ordening@lanaken.be of T 089 730 769.<br />

Inspraakreacties kunnen worden ingediend gedurende de periode<br />

van raadpleging via ruimtelijke.ordening@lanaken.be. Reageren kan<br />

ook per brief. Overhandig uw brief, na afspraak, tegen ontvangstbewijs<br />

bij de gemeente Lanaken of verstuur uw brief aangetekend naar<br />

gemeente Lanaken, Jan Rosierlaan 1 , 3620 Lanaken.<br />

Wandelen is fijn. Je bent in de buitenlucht, in beweging en<br />

geniet van wat er te zien is. En wandelen met zijn tweeën<br />

is nog fijner. Je leert nieuwe mensen kennen en je hebt kans op<br />

een goed gesprek.<br />

Toch is het niet altijd makkelijk om een goed ‘wandelmaatje’<br />

te vinden. Daarom start Vormingplus Limburg ‘De Wandelcentrale’.<br />

Een contactpunt dat wandelduo’s samenstelt. Hier worden<br />

mensen die graag willen wandelen en in elkaars buurt wonen,<br />

met elkaar in contact gebracht. Je spreekt onderling af waar<br />

en wanneer. Dat kan eenmalig zijn, maar als het klikt, spreek je<br />

misschien wel vaker af.<br />

Op zoek naar een<br />

wandelmaatje?<br />

Ben jij ook op zoek naar een wandelmaatje, die dezelfde afstand<br />

wil wandelen als jij, aan een tempo dat bij jou past, en op een<br />

moment dat jij ook kan? Neem dan zeker contact met de Wandelcentrale!<br />

• Dienstencentrum 'Aan de Statie', T 089 730 061,<br />

elke dinsdag, donderdag en vrijdag, van 9u30 tot 13u<br />

• Vrijetijdsinfopunt, enkel telefonisch op T 089 739 850,<br />

elke werkdag van 9u-12u en van 13u-16u30<br />

• Of stuur een mailtje naar sport@lanaken.be<br />

8


KLAAR EN DUIDELIJK<br />

Een klare kijk op de afvalbelasting<br />

Afval inzamelen en verwerken kost geld. In Limburg zorgt de<br />

organisatie Limburg.net voor de inzameling en de verwerking<br />

van ons afval.<br />

Tot nu toe kreeg je een voorschotfactuur van Limburg.net voor<br />

de ophaling van de containers en toegang tot het recyclagepark.<br />

Vanaf <strong>2021</strong> wordt het anders en betaal je een afvalbelasting. In<br />

deze afvalbelasting is voor het restafval een hoeveelheid kilo’s en<br />

ledigingsbeurten inbegrepen. Dit wordt berekend aan de hand<br />

van je gezinssamenstelling.<br />

Wanneer je gebruik maakt van je gft-container en/of betalende<br />

fracties naar het recyclagepark brengt, krijg je nog steeds een<br />

voorschotfactuur. Limburg.net verstuurt de afvalbelasting en de<br />

voorschotfactuur rechtstreeks naar alle gezinnen in Lanaken.<br />

De belasting bestaat uit 2 delen:<br />

• een vaste kost van 123,5 euro die voor iedereen dezelfde is<br />

• een variabele kost afhankelijk van je gezinssamenstelling<br />

Naargelang je alleen of met meer personen bent, heb je recht<br />

op een aantal kilo’s huisvuil (=restafval) en ledigingsbeurten<br />

die inbegrepen zijn in de belasting, ook wel het quotum huisvuil<br />

genoemd.<br />

Gezinssamenstelling<br />

op 1 <strong>januari</strong> <strong>2021</strong><br />

Afvalbelasting<br />

<strong>2021</strong><br />

Quotum huisvuil<br />

1 persoon 142,7 euro 60 kg + 12 ledigingsbeurten<br />

2 personen 153,5 euro 120 kg + 12 ledigingsbeurten<br />

3 personen 158,9 euro 150 kg + 12 ledigingsbeurten<br />

4 personen of meer 164,3 euro 180 kg + 12 ledigingsbeurten<br />

Een huisgezin dat goed sorteert, komt toe met het berekende<br />

quotum. Wie meer huisvuil produceert dan het quotum krijgt<br />

hiervoor een extra afrekening aan het tarief van 0,18 euro/kg +<br />

0,70 euro per ledigingsbeurt.<br />

Wat is er inbegrepen in de belasting?<br />

• Veertiendaagse ophaling aan huis van:<br />

- Huisvuil = restafval (quotum + 12 ledigingsbeurten)<br />

- Pmd (exclusief aankoop pmd-zakken)<br />

- De gft-container (exclusief de kilo’s gft)<br />

• Maandelijkse ophaling aan huis van papier en karton<br />

• Ophaling aan huis van herbruikbare goederen of aflevering<br />

ervan bij een Kringwinkel<br />

• Deponeren van glas en textiel in de containers verspreid over<br />

het grondgebied van Lanaken<br />

Ook inbegrepen is het gebruik van het recyclagepark. Recycleerbaar<br />

afval mag je er zonder beperking afleveren. Groenafval,<br />

zuiver bouwpuin en asbest kan je gratis naar het park brengen<br />

tot een maximum gewicht (het quotum) is bereikt. Vanaf dat<br />

moment betaal je extra. Meer info over de betalende fracties en<br />

tarieven kan je terugvinden in de afvalkalender <strong>2021</strong> en online op<br />

de website van www.limburg.net<br />

i<br />

Wat is er niet inbegrepen in de afvalbelasting?<br />

• Aankoop van pmd-zakken: 3 euro/rol van 20 zakken<br />

• Ledigingsprijs per kilo van gft-afval: 0,10 euro/kg gft<br />

• Ophaling aan huis van grofvuil na aanvraag: 20 euro per ophaalbeurt<br />

met een maximum van 2 m³ grofvuil<br />

• Aflevering van betalende afvalsoorten op het recyclagepark<br />

Krijg ik nog een voorschotfactuur?<br />

Aangezien je vanaf nu een jaarlijkse afvalbelasting ontvangt<br />

(waarin het quotum huisvuil inbegrepen is), krijg je minder voorschotfacturen<br />

in de bus.<br />

Wie gebruik maakt van de gft-ophaling en/of betalende<br />

afvalsoorten naar het recyclagepark brengt, krijgt in de loop van<br />

het jaar wel nog een voorschotfactuur. Dit bedrag wordt gebruikt<br />

om de gft-ledigingen en parkbezoeken af te rekenen.<br />

Zodra het voorschotbedrag minder dan 15 euro bedraagt,<br />

ontvang je automatisch een nieuwe betalingsuitnodiging.<br />

Hoeveel quotum huisvuil heb ik nog?<br />

Vanaf 10 februari <strong>2021</strong> kan je zelf zien hoeveel je quotum huisvuil<br />

bedraagt. Hiervoor kan je inloggen op mijn.limburg.net. De<br />

eerste keer moet je je registreren. Surf naar https://limburg.net/<br />

inloggen en houd je elektronische identiteitskaart en kaartlezer bij<br />

de hand. Klik op ‘registreer’ en maak een persoonlijk profiel aan.<br />

Meer info? Je kan altijd contact opnemen met de klantendienst<br />

van Limburg.net op het gratis nummer T 0800 90 720<br />

9


10


INTERVIEW<br />

Het Pyxiscollege,<br />

de nieuwe katholieke middelbare school<br />

Sinds 4 <strong>januari</strong> vormen de Sint-Vincentiusmiddenschool, het<br />

Technisch Instituut Sparrendal en het Heilig-Hartcollege in Lanaken<br />

officieel één grote katholieke middelbare school. Het Pyxiscollege.<br />

De drie scholen kennen een rijk<br />

verleden en zijn door hun geschiedenis,<br />

oprichters, oud-leerlingen en leerkrachten<br />

verweven met de lokale gemeenschap<br />

in onze gemeente. Denk maar aan<br />

Volleybalclub Sparvoc, ontstaan bij de<br />

fraters van Sparrendal in de Bessemerstraat<br />

op de 'Hei'.<br />

Al in de jaren ’80 verenigden de Sint-Vincentiusmiddenschool,<br />

het Heilig-Hartcollege<br />

en het Technisch Instituut Sparrendal<br />

zich in de vzw Scholengemeenschap<br />

Lanaken.<br />

Mede onder impuls van het schoolbestuur<br />

werken de drie scholen al een aantal jaren<br />

intensiever samen. De laatste jaren is de<br />

samenwerking in een stroomversnelling<br />

gekomen door de vernieuwing van het<br />

directieteam met Patricia Bollen, Anja<br />

Lerno en Dieter Hermans.<br />

Patricia Bollen, directrice van Sparrendal,<br />

wordt financieel en administratief<br />

directeur van de nieuwe school, Dieter<br />

Hermans, directeur van de middenschool<br />

ontpopt zich tot logistiek directeur en<br />

Anja Lerno, directrice van het college,<br />

neemt de functie van pedagogisch directeur<br />

voor haar rekening.<br />

Wie heeft de nieuwe schoolnaam bedacht?<br />

“Dat is een proces geweest van een drietal<br />

jaren onder begeleiding van een extern<br />

bureau. In 2018 is er een werkgroep opgestart<br />

met leerlingen, leden uit de raad van<br />

bestuur, leerkrachten en directie.” vertelt<br />

Patricia Bollen.<br />

“Gelukkig zijn de taken zo<br />

verdeeld dat we ook nog eens<br />

mogen doen wat we het liefste<br />

doen.“<br />

Anja Lerno<br />

“Samen zijn we onze identiteit gaan<br />

bepalen, wie zijn we en wat vinden we<br />

belangrijk voor onze nieuwe school? Ook<br />

de pedagogische waarden zoals verwondering,<br />

passie, duurzaamheid en openminded<br />

zijn, spelen hierin een rol.<br />

We organiseerden een infoavond en<br />

een rondreizende tentoonstelling op de<br />

scholen. Tijdens opendeurdagen schonken<br />

we aandacht aan de zoektocht naar een<br />

nieuwe naam en er is een bevraging<br />

geweest bij ouders, leerkrachten en leerlingen.<br />

Uiteindelijk zijn er twee namen overgebleven<br />

en heeft de raad van bestuur van de<br />

scholengroep unaniem gekozen voor het<br />

Pyxiscollege.”<br />

Heeft de naam 'Pyxiscollege' een speciale<br />

betekenis?<br />

“De naam komt van het sterrenbeeld Pyxis,<br />

ook wel kompas genoemd. We willen een<br />

kompas zijn voor onze leerlingen en medewerkers,<br />

we willen hen richting geven,<br />

helpen om hun dromen te realiseren<br />

en hen begeleiden naar een succesvolle<br />

toekomst.” verduidelijkt Patricia.<br />

“Maar de Pyxis, is ook het ronde doosje<br />

waarin de hostie bewaard wordt in de<br />

katholieke liturgie. Door deze naam te<br />

kiezen, willen we dus ook zeggen dat wij<br />

een katholieke dialoogschool zijn waar<br />

iedereen welkom is, van welke achtergrond<br />

dan ook.” vult Anja aan.<br />

Dieter Hermans is enthousiast: “Nadat de<br />

naam, de identiteit en het onderwijsconcept<br />

definitief waren, zijn we aansluitend in<br />

het voorjaar 2020 gestart met de uitwerking<br />

van een passende huisstijl en een<br />

nieuw logo. Op 18 december hebben wij<br />

de nieuwe naam officieel bekend gemaakt<br />

tijdens een academische zitting en op 4<br />

<strong>januari</strong> hebben we al onze leerlingen voor<br />

het eerst verwelkomd in het Pyxiscollege.”<br />

De buitenwereld ziet nu één naam, één<br />

school, één identiteit, maar voor jullie is de<br />

samenwerking niet nieuw?<br />

“Inderdaad, de drie scholen zijn sinds<br />

een aantal jaren intensiever gaan samenwerken<br />

op verschillende beleidsdomeinen.<br />

We zien de samensmelting als een samenwerking<br />

tussen interessedomeinen in<br />

plaats van drie aparte scholen ASO, TSO<br />

en BSO.” zegt Patricia.<br />

11


INTERVIEW<br />

Dieter: “Onze school heeft een globaal<br />

studieaanbod voor iedereen afgestemd<br />

naar zijn of haar interesses en naar ieders<br />

niveau.”<br />

“Diversiteit tussen leerkrachten, leerlingen,<br />

het leren van elkaar, onderlinge<br />

uitwisselingen of elkaar een bezoekje<br />

brengen over de studierichtingen heen.<br />

Ik geloof in die wisselwerking, respect<br />

hebben en leren van elkaar. Be openminded.”<br />

licht Anja uitbundig toe.<br />

Jullie zijn precies heel enthousiast over de<br />

samensmelting?<br />

”Ja, echt, Patricia, Dieter en ikzelf hebben<br />

een aantal jaren geleden aan de raad van<br />

bestuur beloofd om in de aanloop van het<br />

samengaan tot één school, één directieteam<br />

te vormen. Gelukkig zijn de taken zo<br />

verdeeld dat we ook nog eens mogen doen<br />

wat we het liefste doen.<br />

Concreet stemmen wij al drie jaar samen<br />

bepaalde zaken af. Dat gaat van aanpassingen<br />

in het schoolreglement zoals bv, de<br />

dresscode of leerlingenrekeningen tot de<br />

aankoop van een kopieermachine. Ook het<br />

personeelsbeleid is op elkaar afgestemd,<br />

zo zijn er vakgroepen van leerkrachten<br />

zodat iedereen steeds van elkaar kan leren.<br />

We zijn er voor de volle 100% voor gegaan<br />

en zijn zelfs letterlijk op elkaars stoel gaan<br />

zitten. Dieter op Sparrendal, Patricia bij<br />

“Samen zijn we onze identiteit<br />

gaan bepalen, wie zijn we en<br />

wat vinden we belangrijk voor<br />

onze nieuwe school “<br />

Patricia Bollen<br />

het Heilig-Hartcollege en ikzelf op de<br />

Sint-Vincentiusmiddenschool. Dit maakt<br />

de communicatielijnen met de medewerkers<br />

korter en brengt ons als directie en<br />

medewerkers dichter bij elkaar. Dit geeft<br />

mij positieve energie.” vertelt Anja.<br />

Drie directeurs, drie verschillende<br />

meningen?<br />

Anja: “Beslissingen nemen we als één<br />

team. Het duurt misschien iets langer,<br />

maar zoals al eerder gezegd, we hebben<br />

elk onze expertise en vullen elkaar aan.<br />

De samensmelting tot één campus met<br />

één naam is voor ons ook een logisch<br />

gevolg van de samenwerking tussen de<br />

scholen, diversiteit is rijkdom. De nieuwe<br />

naam is een mooie tussenstap met als<br />

bonus de nieuwbouw, de gemeenschappelijke<br />

campus die er over een paar jaar moet<br />

staan.<br />

Ik heb nog een leuk voorbeeld van onze<br />

onderlinge samenwerking, we hebben het<br />

galabal voor de 6de jaars, weliswaar voor<br />

corona, samen georganiseerd, alle 6-des<br />

van HHC en Sparrendal samen. Het mooie<br />

eraan was dat leerlingen die vroeger met<br />

elkaar in de kleuterklas hadden gezeten<br />

en elkaar in het middelbaar uit het oog<br />

verloren waren nu het gevoel hadden<br />

van samen afstuderen. Dat gaf een mooi<br />

gevoel van verbondenheid tussen leerkrachten,<br />

medewerkers en leerlingen.”<br />

"Diversiteit is rijkdom" volgens jullie?<br />

”Ja, ik ben ervan overtuigd en ik ben positief<br />

over de diversiteit tussen de leerlingen en ook<br />

de verschillende studierichtingen. Inclusie<br />

van iedere leerling hoort een voordeel te zijn<br />

en is een voorbereiding op het echte leven<br />

zoals het is.” vertelt Anja zelfzeker.<br />

”Er zal aandacht zijn voor de eigenheid van<br />

elke studierichting maar we hopen naar<br />

de toekomst toe te evalueren naar een<br />

domeinschool waar leerlingen uit verschillende<br />

richtingen kunnen samenwerken per<br />

domein. Om een concreet voorbeeld te<br />

geven, ingenieurs maken een ontwerp en<br />

de lassers voeren dit praktisch verder uit.<br />

Dat is een echte meerwaarde.” licht Dieter<br />

toe.<br />

“Als alles volgens plan verloopt<br />

kunnen we binnen vijf jaar<br />

verhuizen naar de nieuwe<br />

campus.“<br />

Dieter Hermans<br />

De nieuwbouw, waar wordt deze gebouwd<br />

en wanneer is deze klaar?<br />

”Aangezien ik verantwoordelijk ben voor<br />

de logistiek en de infrastructuur trek ik het<br />

project van de nieuwbouw.” vertelt Dieter.<br />

“We zijn zoals iedereen waarschijnlijk al<br />

weet, al een tijdje bezig met de voorbereidingen<br />

om de drie huidige campussen<br />

fysiek samen te brengen op één campus.<br />

De gloednieuwe school komt op de locatie<br />

waar nu het Heilig-Hartcollege gevestigd<br />

is. De huidige sites van de Sint-Vincentiusmiddenschool<br />

en Sparrendal zullen een<br />

herbestemming krijgen.<br />

Momenteel is het projectdossier ingediend<br />

bij de Vlaamse Overheid en wachten<br />

we op goedkeuring. Als alles volgens<br />

plan verloopt, kunnen we binnen vijf jaar<br />

verhuizen naar de nieuwe campus.”<br />

i<br />

Je kan de nieuwe school beter leren<br />

kennen op www.pyxiscollege.be<br />

12


IN THE PICTURE<br />

Op een steenworp van de sluis in Neerharen woont Wilco Kelderman.<br />

Een naam die bij veel inwoners nog geen belletje doet rinkelen. Tijd<br />

om daar verandering in te brengen. Wilco gooit al enkele jaren hoge ogen in<br />

het wielrennen. Afgelopen wielerseizoen stond hij op het punt om de Giro,<br />

de Ronde van Italië, te winnen. Een minder slotweekend zorgde uiteindelijk<br />

voor een knappe 3de plaats in het eindklassement. Wilco is 29 jaar en woont<br />

al 7 jaar in Neerharen. Samen met zijn collega’s vertrekt hij voor een training<br />

steevast vanuit Lanaken richting de Voerstreek of de Ardennen. Vanaf<br />

<strong>januari</strong> rijdt Wilco voor de Duitse wielerploeg BORA-hansgrohe. Een ploeg<br />

waar hij de kans krijgt om zijn prestatie van vorig jaar te evenaren. Want dit<br />

jaar gaat Wilco terug om de Giro te winnen.<br />

Wij duimen voor je Wilco!<br />

“Ik ga terug<br />

om de Giro te<br />

winnen.”<br />

Wilco Kelderman<br />

13


INTERVIEW<br />

Het OCMW - Sociaal Huis staat klaar<br />

voor iedereen die het nodig heeft<br />

Hoe je het ook draait of keert, het zijn heel moeilijke tijden.<br />

De coronacrisis slaat hard toe. Mensen verliezen hun job,<br />

zijn tijdelijk werkloos, worden langdurig ziek, zitten niet<br />

goed in hun vel. Meer mensen hebben moeite om hun<br />

facturen te betalen. Het OCMW kan financiële steun<br />

bieden, maar ook op andere manieren helpen.<br />

Het OCMW - Sociaal Huis is er voor iedereen die het nodig<br />

heeft. We vroegen aan Caroline Michel van de sociale dienst<br />

en Karien Engelen van dienst welzijn een woordje uitleg.<br />

Wie is er door de coronacrisis in de<br />

problemen gekomen?<br />

“Heel wat mensen, de cijfers liegen er niet<br />

om.” zegt Caroline, “We krijgen alarmerende<br />

berichten via verschillende kanalen<br />

dat mensen mogelijk in problemen zitten<br />

maar zelf zien we geen noemenswaardige<br />

verhoging van het aantal steunaanvragen.<br />

Dat betekent volgens ons dat er<br />

waarschijnlijk op dit moment een heleboel<br />

mensen zijn die van hun spaarcenten leven<br />

of zelf naar oplossingen zoeken.”<br />

Karien: “We zien kleine zelfstandigen<br />

die het water aan de lippen staat sinds<br />

de 1ste lockdown maar ook middenklassers.<br />

Mensen die nu met één loon<br />

moeten toekomen, tweeverdieners die<br />

allebei ontslagen zijn en het met veel<br />

minder moeten doen of anderen die het<br />

door tijdelijke werkloosheid heel moeilijk<br />

krijgen, geen vooruitzichten hebben op<br />

ander werk en bijna of geen spaarbuffer<br />

meer hebben.”<br />

In welke situaties kunnen jullie helpen?<br />

Caroline: ”Een voorbeeld van mensen<br />

getroffen door de coronacrisis is een<br />

getrouwd koppel, zij is huisvrouw en de<br />

man was door de crisis ontslagen. Bovendien<br />

werd hij ziek en lag vijf weken in het<br />

ziekenhuis, de ziekenhuisfactuur liep op<br />

en hij had geen hospitalisatieverzekering.<br />

In zo’n situaties kan het OCMW ervoor<br />

zorgen dat bijvoorbeeld de ziekenhuisfactuur<br />

betaald wordt.”<br />

“We hebben sinds de coronacrisis<br />

een Covid-team met<br />

25 medewerkers opgericht in<br />

Lanaken.”<br />

Karien Engelen<br />

“Een ander voorbeeld” zegt Karien, “een<br />

alleenstaande moeder van twee had tijdelijk<br />

niet voldoende middelen om een laptop<br />

te kopen voor het thuisonderwijs van haar<br />

kinderen, we hebben gezorgd voor een<br />

laptop die ze zolang het nodig is in bruikleen<br />

heeft. In andere situaties waar er een structureel<br />

tekort is aan financiële middelen, kan<br />

er ook een laptop aangekocht worden voor<br />

een gezin. Alle situaties worden op maat<br />

bekeken en er wordt op maat hulp geboden.”<br />

Caroline: “We doen ook aan schuldbemiddeling.<br />

Een alleenstaande dame was voor<br />

een hele tijd opgenomen in het OPZ met<br />

een depressie. Er was niemand die haar<br />

administratie overnam en de facturen<br />

bleven zich opstapelen. We hebben dan<br />

een schuldbemiddelingsprocedure opgestart<br />

en een afbetalingsplan uitgewerkt<br />

met de verschillende betrokken partijen."<br />

Karien vult verder aan: “We hebben sinds de<br />

coronacrisis een Covid-team opgericht in<br />

Lanaken. 25 medewerkers van de afdeling<br />

sociale zaken zetten zich dagelijks maar<br />

ook ’s avonds of in het weekend op vrijwillige<br />

basis in om mensen te contacteren.”<br />

14


Mensen weten ook vaak niet van welke<br />

steunmaatregelen ze kunnen genieten<br />

en proberen alles zelf op te lossen. Bij ons<br />

krijgen ze begeleiding, we doen ons uiterste<br />

best om niemand in de kou te laten staan.”<br />

Een Covid-team, wat doen zij dan precies?<br />

“Wanneer mensen positief getest zijn op<br />

corona krijgen ze een telefoontje van ons<br />

Covid-team met de vraag of ze op een of<br />

andere manier hulp kunnen gebruiken.”<br />

vervolgt Karien. ”Die hulp kan bestaan uit<br />

boodschappen doen of naar de apotheek<br />

gaan voor medicatie. We leggen de<br />

quarantaineregels nog eens uit en vragen<br />

naar hun eventuele high-risk contacten.<br />

Op deze manier proberen we ook lokale<br />

corona-uitbraken te lokaliseren.”<br />

Waarom komen de mensen niet zo makkelijk<br />

tot bij het OCMW om hulp te vragen?<br />

Karien: “Dat heeft volgens mij veel te<br />

maken met een gevoel van schaamte. Bij<br />

het OCMW aankloppen is voor velen de<br />

allerlaatste stap en mensen maken nog te<br />

vaak de link met armoede en marginaliteit.<br />

Dat mogen ze niet meer denken, we zijn<br />

er voor iedereen die het nodig heeft, welke<br />

situatie dan ook, geen vraag is te veel.”<br />

Eens steuntrekker bij het OCMW, altijd<br />

steuntrekker?<br />

Karien: “Neen, zeker niet! Bij de meeste<br />

mensen gaat het om een klein duwtje in<br />

“Veel mensen die vroeger al<br />

puzzelend 'rond' kwamen,<br />

komen nu tekort.”<br />

Caroline Michel<br />

de rug en dan zijn ze terug vertrokken. De<br />

meesten die bij ons aankloppen zijn snel en<br />

kort geholpen, hebben ons tijdelijk nodig<br />

om een korte periode te overbruggen.”<br />

Caroline: “Er wordt ook steeds onderzocht<br />

waar mensen recht op hebben en op welke<br />

manier we ze het beste kunnen helpen.<br />

Is er veel armoede in Lanaken?<br />

“Toch wel”, zegt Caroline. “De kinderarmoedecijfers<br />

gaan in stijgende lijn, de prijs<br />

van voedingsmiddelen is gestegen. Veel<br />

mensen die vroeger al puzzelend 'rond'<br />

kwamen, komen nu tekort. Armoede gaat<br />

verder dan te weinig geld hebben, het gaat<br />

om slechte huisvesting, problemen met<br />

onderwijs, niet aan sport of vrijetijdsactiviteiten<br />

kunnen meedoen, geen toegang tot<br />

goede gezondheidszorg.”<br />

Hoe neem ik met jullie contact op?<br />

Caroline: “Dat kan heel makkelijk via de<br />

telefoon op het nummer 089 730 760 of<br />

per mail ocmw@lanaken.be. We maken<br />

een afspraak voor een 1ste gesprek om<br />

te kijken wat de noden zijn. Zo kunnen<br />

we ook altijd mensen doorverwijzen<br />

naar andere instanties bv. voor psychologische<br />

hulp, hulp bij alcoholmisbruik,<br />

hulp bij een drugs- of gokverslaving, hulp<br />

en ondersteuning voor slachtoffers van<br />

geweld in het gezin of hele andere vragen.<br />

Bij het OCMW werken we in alle veiligheid,<br />

volgen we de coronamaatregelen<br />

en zijn we discreet. De medewerkers van<br />

de sociale dienst zijn gebonden aan het<br />

beroepsgeheim. Alles wat je vertelt aan je<br />

maatschappelijk assistent wordt vertrouwelijk<br />

behandeld. Niemand moet weten<br />

dat je hulp krijgt of hulp vraagt. Dus heb je<br />

vragen of zit je met iets, neem contact op<br />

met ons, wij zijn ervoor jou!”<br />

15


PAS GESTART<br />

Lunovel<br />

Bij Lunovel kom je als klant op nummer<br />

1. Ze kijken zorgvuldig naar je huid en<br />

stellen iedere behandeling op maat met<br />

je samen. Lunovel is gespecialiseerd in<br />

huidverbetering. Alle behandelingen<br />

en producten zijn huidverbeterend. Ze<br />

bieden kwaliteitsvolle producten aan<br />

zoals IMAGE Skincare, Mesoestetic en<br />

Eminence Organics.<br />

Stationsstraat 2<br />

3620 Lanaken<br />

0472 175 180<br />

www.lunovel.be<br />

@Lunovel<br />

Mc Donald’s Lanaken<br />

Bij McDonald’s Lanaken kijken ze ernaar uit<br />

je te ontvangen in hun gloednieuw restaurant.<br />

Ga langs en ontdek het heerlijke<br />

menu. Ze staan klaar om je een 'Feel good<br />

moment' te bezorgen. Tot snel.<br />

Tongersesteenweg 37<br />

3620 Lanaken<br />

contact@mcdolanaken.be<br />

@McDonald’s Lanaken<br />

089 650 027<br />

Elke dag open van 10u tot 22u.<br />

Openinguren<br />

Maandag Gesloten<br />

Dinsdag 10u - 18u<br />

Woensdag 10u - 18u<br />

Donderdag 12u - 21u<br />

Vrijdag 12u - 21u<br />

Zaterdag 12u - 18u<br />

Zondag 12u - 18u<br />

Loved by CB<br />

Loved by Cb is een nieuwe naam in een<br />

nieuw pand. Het zijn twee zusjes die<br />

enorm gedreven zijn en een grote passie<br />

hebben voor fashion. Je kan bij de dames<br />

privé-shoppen met persoonlijk advies<br />

op maat of eventueel met vriendinnen<br />

een leuke 'Girls Shoppingnight' reserveren<br />

vergezeld van lekkere hapjes en<br />

drankjes. Ze zullen je met open armen<br />

ontvangen.<br />

Winkelstraat 10<br />

3620 Lanaken<br />

0478 288 712<br />

@loved_by_cb<br />

Openingsuren<br />

Dinsdag 9u - 14u30<br />

Woensdag 9u - 11u30 en<br />

12u30 - 14u30<br />

Donderdag 10u - 14u<br />

Vrijdag 10u - 16u<br />

Zaterdag 10u - 15u<br />

Maandag en zondag gesloten<br />

i<br />

Ben je onlangs gestart met je eigen zaak in Lanaken? Dan maken we in<br />

L-magazine graag promotie voor je. Contacteer ons via economie@lanaken.be.<br />

Volg ons ook op Facebook: 'Leuk in Lanaken'.<br />

16


ACHTER DE SCHERMEN<br />

"Laat de winter maar komen,<br />

wij zijn er klaar voor!"<br />

Elk jaar vanaf de maand november wordt alles in gereedheid gebracht om bij<br />

sneeuwval onze wegen veilig en rijklaar te maken. De strooiploeg van de technische<br />

dienst stockeert het strooizout in een bulksilo van 90 ton en maakt de strooiwagens<br />

klaar om uit te rijden.<br />

“Wanneer we gaan strooien vullen we onze wagen aan de silo en rijden we elk onze<br />

vaste route. Afhankelijk van de ijs- of sneeuwlaag stellen we de hoeveelheid zout in.<br />

Voor één strooiroute zijn we ongeveer 2.5 uur onderweg en gebruiken we zo’n 16<br />

ton aan zout. We doen er alles aan zodat elke weggebruiker terug veilig de baan op<br />

kan. Op ons kan je rekenen.” vertellen de mannen van onze strooidienst.<br />

De technische dienst gebruikt een eigen weerstation in combinatie met gespecialiseerde<br />

websites om de weerssituatie goed te analyseren en te monitoren. Zeven<br />

strooiwagens en zeven manschappen staan paraat om wanneer het nodig is snel in<br />

actie te schieten. De teamleider kan de strooiploeg dag en nacht oproepen.<br />

Koning Winter? Op de technische dienst zijn ze er klaar voor!<br />

“We doen er alles aan zodat elke weggebruiker terug<br />

veilig de baan op kan. Op ons kan je rekenen.”<br />

Onze strooidienst<br />

17


CC LANAKEN<br />

Bij het opstellen van onderstaande info weten we nog niet wanneer en in welke situatie<br />

we na Nieuwjaar weer kunnen opstarten. Toch blikken we graag vooruit, dromend van<br />

een wereld waarin actieve cultuurbeleving opnieuw mogelijk is. Met onderstaand programma<br />

hopen we enig perspectief te kunnen bieden. Via www.cclanaken.be kun je reserveren voor<br />

de voorstellingen van <strong>januari</strong> en februari. Je komt dan op een wachtlijst en zodra het zeker is<br />

dat de geplande voorstellingen kunnen doorgaan worden je tickets geactiveerd.<br />

Aanpassingen worden steeds gecommuniceerd via onze website en sociale mediakanalen.<br />

MUZIEK<br />

Guido Belcanto • Zo goed als alleen<br />

Vrijdag 22 <strong>januari</strong> <strong>2021</strong> • 20u15 • CCL<br />

Toen Guido Belcanto 35 jaar geleden als straatzanger begon met het spelen van zijn levensliedjes<br />

in de Antwerpse volkscafés was er niemand die dacht dat hij ooit zou uitgroeien tot<br />

een icoon van het Vlaamse lied.<br />

Drie decennia lang bleef hij verder bouwen aan een repertoire waarin hij de liefde, het leed<br />

en de lust van het leven bezingt op een poëtische en ontroerende wijze die niemand onverschillig<br />

laat. Uit dit mooie repertoire brengt hij nu een selectie met twee fantastische muzikanten<br />

aan zijn zijde.<br />

FILM<br />

Avondfilm • Parasite<br />

Dinsdag 2 februari <strong>2021</strong> • 20u15 • CCL<br />

Ki-taek en zijn werkloze familie<br />

verkeren in geldnood. Zijn<br />

kinderen besluiten op een dag<br />

om een diploma te vervalsen<br />

zodat zoon Ki-woo de privéleraar<br />

van Da-hye, dochter van de rijke<br />

familie Park, kan vervangen. Op geslepen wijze weet vervolgens<br />

Ki-Woo’s hele familie aan het werk te geraken binnen de designvilla<br />

van de naïeve rijkeluisfamilie. Hoe lang zal het duren voor<br />

hun bedrog aan het licht komt?<br />

Filmmatinee • Mi Vida<br />

Dinsdag 23 februari <strong>2021</strong> • 14u • CCL<br />

Na een leven vol zorg voor<br />

anderen wordt de pas gepensioneerde<br />

Schiedamse kapster<br />

tijdens een taalcursus in Andalusië<br />

voor het eerst sinds lange tijd<br />

geconfronteerd met haar eigen<br />

dromen en onvervulde verlangens. Wanneer ze overweegt om<br />

een nieuw leven in Spanje op te bouwen, stuit dat bij haar inmiddels<br />

volwassen kinderen op onverwachte weerstand.<br />

Indien mogelijk, serveren wij taart en koffie.<br />

THEATER<br />

Tania Van der Sanden • T.A.N.I.A!<br />

Donderdag 4 februari <strong>2021</strong> • 20u15 • CCL<br />

In ‘T.A.N.I.A.!’ entertaint Van der Sanden het publiek op haar eigen onnavolgbare manier. Maar niet<br />

zonder de onverwachte ommekant te vergeten die haar zo dierbaar is: geen lach zonder traan. Met het<br />

grootste gemak en de vakkundigheid die haar eigen is, laat ze een waaier van personages los op het<br />

publiek: Guillaume van de toneelschool, moeder Liliane van Deurne, nonkel Warre… last but not least:<br />

Tania zelf. Maar jezelf … ben je dat alleen maar? Of kun je dat ook spelen?<br />

18


FAMILIE<br />

Muziektheater De Kolonie • MuziekMekaniek (+4j)<br />

Zondag 21 februari <strong>2021</strong> • 11u • CCL<br />

Meer in <strong>2021</strong><br />

Vr 05.03.21<br />

Nicholas<br />

Decipiatur<br />

Zo 07.03.21<br />

Familiefilm en soepfestival<br />

Het varken, de vos en de molen (+3j)<br />

Di 09.03.21<br />

Avondfilm<br />

Little Women<br />

Do 11.03.21<br />

Sabien Tiels<br />

Natural Woman<br />

‘a tribute to Carole King’<br />

janmarchand.be<br />

Een muziektheatervoorstelling met weinig woorden die verrast en betovert, vol beelden<br />

en clownerie. De wonderlijke circuskomediant Karel Creemers (o.a. Circus Ronaldo),<br />

knoeier, uitvinder en verstrooide professor, wordt bijgestaan door multimuzikant<br />

Jan Blieck als hulp die niet helpt, rommelaar en tokkelaar...<br />

Za 13.03.21<br />

Duo Andaluza<br />

Ambos Mundoz<br />

Di 16.03.21<br />

Marijn Devalck &<br />

Liliane Saint-Pierre<br />

Compagnons de la Chanson<br />

KLASSIEK<br />

Bel Ayre<br />

A Canzone 'e Partenope<br />

Zaterdag 30 <strong>januari</strong> <strong>2021</strong> • 20u15 •<br />

Museumkerk<br />

‘Bel Ayre’ ('mooi lied') laat je kennismaken<br />

met het onsterfelijke muzikale Napels en<br />

selecteerde een aantal pareltjes uit meer<br />

dan 25 000 authentiek Napolitaanse<br />

liederen. In Napels zingen jong en oud, rijk<br />

en arm, straatmuzikant en operazanger<br />

ze uit het hoofd, of het nu om kunstliederen<br />

gaat of traditionele muziek, zoete<br />

melodieën of rauwe protestsongs, nobel<br />

smachten of volkse verhaaltjes.<br />

Andries Voets • Pianorecital<br />

Zondag 28 februari <strong>2021</strong> • 11u •<br />

Auditorium Piano’s Maene<br />

Andries Voets begon zijn muzikale carrière<br />

op 8-jarige leeftijd. In 2011 maakte hij zijn<br />

debuut als solist met het Limburgs orkest<br />

jeugd en muziek in het 3de pianoconcerto<br />

van Dmitry Kabalevsky. Andries treedt<br />

vaak op als solist of als lid van verschillende<br />

kamermuziekensembles in binnenen<br />

buitenland.<br />

Vr 19.03.21<br />

Kamal Kharmach<br />

Mag ik even? 2020<br />

Di 23.03.21<br />

Filmmatinee<br />

Downton Abbey<br />

Do 25.03.21<br />

Het nieuwstedelijk<br />

Man in de Mist<br />

Zo 28.03.21<br />

Goochelaar Jahon<br />

Verdwalen (+3j)<br />

Do 01.04.21<br />

Lieven Scheire uitverkocht<br />

Live in Nerdland: DNA<br />

Vr 16.04.21<br />

Simon & Garfunkel<br />

Revival Band<br />

Vr 23.04.21<br />

Ben Segers, Ini Massez &<br />

Dominique Mondelaers<br />

Fetskeu<br />

Do 29.04.21<br />

Johan Heldenbergh speelt<br />

Marx<br />

i<br />

Vrijetijdsinfopunt • Aan de Engelse Hof 10 • 3620 Lanaken • T +32 89 739 850<br />

www.cclanaken.be • www.facebook.com/cclanaken • www.instagram.com/cclanaken<br />

Do 06.05.21<br />

Begijn Le Bleu<br />

Toch Bedankt<br />

19


Oude liefde roest niet.<br />

Maria Bogaers en<br />

Leo Gaens uit Lanaken<br />

nemen dit wel heel letterlijk.<br />

Na een jeugdromance<br />

gingen ze bijna 70 jaar<br />

geleden elk hun eigen<br />

weg. Leo stapte het leger<br />

in terwijl Maria de Nederlandse<br />

grens overstak om<br />

als onderwijzeres aan de<br />

slag te gaan. Na het overlijden<br />

van Leo’s echtgenote<br />

brachten Okra-Smeermaas<br />

en tal van fietstochtjes hun<br />

weer samen.<br />

“We missen ons<br />

dienstencentrum”<br />

“E<br />

n zeggen dat Leo zelfs helemaal geen<br />

fiets had”, schatert Maria Bogaers.<br />

“Ik was aangenaam verrast toen Leo zich<br />

aansloot bij Okra-Smeermaas. Leo’s echtgenote<br />

was nog niet zo lang overleden en<br />

je moet weten, Leo is ‘ne binnenvetter of<br />

beter gezegd een beetje introvert. Zelf was<br />

ik bestuurslid van Okra Smeermaas, dus je<br />

snapt het wel, ‘altied oan de geng’. Fietsen<br />

deed ik ook graag en vroeg aan Leo of hij<br />

mee wilde gaan. Na wat aarzelen stemde hij<br />

in. Maar ja, eerst moest hij een fiets kopen.<br />

Goh, we hebben toen wat kilometers afgefietst<br />

hè Leo.” lacht Maria.<br />

Leo Gaens vervolgt: “Pas op, het was allemaal<br />

vriendschappelijk hoor. Pas 10 jaar<br />

later zijn Maria en ik gaan samenwonen.<br />

En ook dat had zijn reden. Ik was aan een<br />

nieuw appartement toe en Maria was<br />

geopereerd. Zij mocht niet alleen blijven<br />

in haar herstelperiode. Dan hebben we van<br />

de nood maar een deugd gemaakt en ben<br />

ik bij haar ingetrokken. Maar eerst heb ik<br />

6 weken op een veldbedje gekampeerd.<br />

‘Och jèh’, als gepensioneerd militair was<br />

ik gewend om op een veldbedje te slapen<br />

als we op een missie waren” lacht Leo. “En<br />

nu wonen we al 3 jaar samen. We zijn heel<br />

gelukkig met ons tweetjes.”<br />

Activiteiten en vormingen<br />

Maria en Leo zijn vaak terug te vinden in<br />

Dienstencentrum 'Aan de Statie'. Leo als vrijwilliger<br />

in het cafétaria en restaurant terwijl<br />

Maria de spelletjesnamiddag begeleidt.<br />

Maria Bogaers: “We wonen in één van de<br />

assistentiewoningen langs Dienstencentrum<br />

Aan de Statie. Dat voelt zeker niet<br />

“Door het dienstencentrum<br />

blijf je actief onder de mensen<br />

komen. Ik hoop dat die coronamiserie<br />

snel afgelopen is.”<br />

Maria Bogaers<br />

aan als het eindstation in ons leven zoals<br />

sommigen denken. En de komst van het<br />

Dienstencentrum was een zegen. We<br />

genieten er van de vele sociale contacten.<br />

Leo is vrijwilliger in het cafétaria en zelf<br />

begeleid ik op donderdagnamiddag de<br />

spelletjesnamiddag. Leo is één van de<br />

oudste vrijwilligers en zijn collega vrijwilligers<br />

zeggen zelfs ‘pa’ tegen hem. Hij<br />

staat voor iedereen klaar om te helpen,<br />

niet alleen in het dienstencentrum maar<br />

ook voor vele bewoners van de assistentiewoningen.<br />

Op maandagochtend ga ik<br />

stretchen met Tanya. Eerst de spieren<br />

losmaken en daarna wat ‘kwatchen’ met<br />

een lekkere tas koffie. En natuurlijk vind je<br />

ons 2 tot 3 keer per week in het restaurant.<br />

Weet je, door het dienstencentrum blijf je<br />

actief onder de mensen komen. Ik hoop<br />

dat die coronamiserie snel afgelopen is”.<br />

Puzzel van 1.000 stukjes<br />

Maria Bogaers: “We hebben uiteraard<br />

begrip voor de coronamaatregelen. In<br />

de eerste golf heb ik ook corona gehad.<br />

Leo blijkbaar ook, gelukkig zonder ziektesymptomen<br />

want hij had antistoffen<br />

na een bloedafname. Vervelen doen we<br />

ons niet. We gaan wat vaker wandelen<br />

20


Kalender Dienstencentrum 'Aan de Statie'<br />

23/2 Gitaar voor beginners 13u 10 lessen<br />

24/2 Emoties en hoe ermee omgaan 13u 3 lessen<br />

1/3 Linedance 13u30 10 lessen<br />

2/3 Italiaans praten voor beginners / 2 10u 10 lessen<br />

2/3 Tekenen en schilderen 13u30 6 lessen<br />

3/3 Engels praten voor beginners /4 10u 10 lessen<br />

“Ik wil gerust meedenken om<br />

mijn eigen buurt leuker en<br />

mooier te maken.”<br />

en zo leer je je eigen buurt herontdekken<br />

hè. En puzzelen, da’s een nieuwe passie<br />

van ons tweetjes. Momenteel moeten we<br />

1000 stukjes van de Notre Dame samen<br />

leggen. Verslavend gewoon! Ik mis wel<br />

mijn uitstapjes naar Maastricht en Bilzen<br />

of de bezoekjes aan mijn zus. Daar zijn<br />

we al sinds de corona uitbraak niet meer<br />

geweest. Tja, we houden ons goed aan de<br />

opgelegde coronamaatregelen. We willen<br />

niet nog eens ziek worden”.<br />

Buurtparticipatie<br />

Leo Gaens<br />

Enige tijd geleden werd het project 'Buurtparticipatie'<br />

gelanceerd in de gemeente<br />

Lanaken. Via buurtparticipatie probeert<br />

het gemeentebestuur de inwoners te<br />

betrekken bij het gemeentelijk beleid.<br />

Zoals op het online platform 'De Stem<br />

van L' waar inwoners hun eigen ideeën<br />

kunnen indienen. Gelijklopend worden de<br />

adviesraden in een nieuw jasje gestoken.<br />

Leo Gaens was ook jarenlang lid van de<br />

gemeentelijke Adviescommissie Senioren.<br />

3/3 English Conversation 13u30 10 lessen<br />

4/3 Frans praten voor beginners / 4 10u 10 lessen<br />

4/3 Engels praten voor beginners / 2 13u30 10 lessen<br />

4/3 Zumba Gold voor Senioren 13u30 10 lessen<br />

5/3 Frans praten voor beginners / 2 10u 10 lessen<br />

5/3<br />

Boekvoorstelling van Hubert Paulissen<br />

'R. Lambrechts, arts tussen Hippocrates en Hitler'<br />

13u30<br />

12/3 Essentiële oliën maken 13u30<br />

19/3 Gewrichtsklachten, deel 1 13u30<br />

25/3 Paaskrans knutselen 13u30<br />

31/3 Verantwoord gebruik van slaapmedicatie en/of alcohol 13u30<br />

31/3 Successie- en erfenisrecht voor senioren 13u30<br />

2/4 Gewrichtsklachten, deel 2 13u30<br />

21/4 Creatief knutselatelier 13u30 5 lessen<br />

22/4 Diabetes 13u30<br />

23/4 Spaans praten voor beginners 3 10u 10 lessen<br />

27/4 Een groen terras 13u30<br />

29/4 Help mijn bril ziet het niet meer 13u30<br />

5/5 Praatcafé Kanker en vermoeidheid 13u30<br />

6/5 Garneertechnieken 13u30<br />

12/5 Rouw- en verliescafé: Over omgaan met dementie 13u30<br />

19/5 Op stap met de schaapsherder 13u30<br />

20/5 Angst, een bredere kijk erop 13u 3 lessen<br />

21/5 Anti-stress Yoga 14u 5 lessen<br />

26/5 Lezing: De dorpen van het Maasland (J. Maenen) 13u30<br />

26/5 Rouw- en verliescafé: Afscheid nemen bij dementie 13u30<br />

“Ik sta 100% positief achter dit nieuw<br />

project van het gemeentebestuur. Ik was<br />

aanwezig tijdens de infovergadering in het<br />

cultureel centrum een tijdje geleden. We<br />

moeten als adviesorgaan misschien anders<br />

gaan denken maar er kan nu heel concreet<br />

gewerkt worden. Via buurtparticipatie<br />

komen de politiekers korter bij hun inwoners<br />

te staan hè. Ik wil gerust meedenken<br />

om mijn eigen buurt leuker en mooier<br />

te maken. Zo vind ik de omgeving rond<br />

de cinéma, assistentiewoningen, dien-<br />

stencentrum en wzc Ludinaca maar wat<br />

poverkes. Akkoord, de gebouwen staan<br />

in een groene omgeving maar dat is het<br />

dan ook hè. Ik mis hier kleur en sfeer. Ook<br />

de toegang naar de assistentiewoningen<br />

ligt er slordig bij. Neen, deze site mogen<br />

ze gerust eens onder handen pakken. Ik<br />

hoop dat ze ons goed informeren op welke<br />

manier we advies kunnen uitbrengen”,<br />

besluit Leo Gaens.<br />

Informatie buurtparticipatie:<br />

www.deStemvanL.be<br />

Informatie Dienstencentrum<br />

'Aan de Statie' (activiteiten/vormingen):<br />

www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

of T 089 730 061<br />

i<br />

21


Donderdag 21 <strong>januari</strong> <strong>2021</strong><br />

Bloemschikken 'Winter'<br />

Dienstencentrum 'Aan de Statie' om 13u -<br />

€ 5<br />

dienstencentrum@lanaken.be<br />

Repair Café<br />

Cultureel Centrum Lanaken om 19u -<br />

gratis<br />

leefmilieu@lanaken.be<br />

Vrijdag 22 <strong>januari</strong> <strong>2021</strong><br />

Bloed geven Rode Kruis<br />

OC Kleinveld Rekem van 17u30 tot 20u<br />

Guido Belcanto - Zo goed als alleen<br />

Cultureel Centrum Lanaken om 20u15 -<br />

€ 18<br />

cultuur@lanaken.be<br />

Woensdag 27 <strong>januari</strong> <strong>2021</strong><br />

Koken voor mannen<br />

'Lichte Italiaanse gerechten'<br />

We schudden de zware kerstgerechten<br />

van ons af en gaan weer<br />

eens de lichte Italiaanse toer op.<br />

OC Berenhof om 11u - € 20<br />

cultuur@lanaken.be<br />

Zaterdag 30 <strong>januari</strong> <strong>2021</strong><br />

Bel Ayre 'A Canzone 'e Partenope' -<br />

Napolitaanse liederen<br />

Museumkerk om 20u15 - € 12<br />

cultuur@lanaken.be<br />

Zondag 31 <strong>januari</strong> <strong>2021</strong><br />

Akkervogels in de kijker<br />

Kesseltse Kip om 10u - gratis<br />

natuurpuntlanaken@hotmail.com<br />

Dinsdag 2 februari <strong>2021</strong><br />

Avondfilm - Parasite<br />

Cultureel Centrum Lanaken om 20u15 - € 5<br />

cultuur@lanaken.be<br />

Woensdag 3 februari <strong>2021</strong><br />

Bloed geven Rode Kruis<br />

Cultureel Centrum Lanaken van 17u30<br />

tot 20u<br />

Donderdag 4 februari <strong>2021</strong><br />

Tania Van der Sanden - T.A.N.I.A<br />

Cultureel Centrum Lanaken om 20u15 -<br />

€ 15<br />

cultuur@lanaken.be<br />

Maandag 8 februari <strong>2021</strong><br />

Chocoladeproeverij<br />

Cultureel Centrum Lanaken om 19u30 - € 7<br />

cultuur@lanaken.be<br />

Dinsdag 9 februari <strong>2021</strong><br />

Documentaire 'Tot in den draai'<br />

Dienstencentrum 'Aan de Statie'<br />

om 13u30 - € 17<br />

dienstencentrum@lanaken.be<br />

Woensdag 10 februari <strong>2021</strong><br />

Oorlog en vrede in het Maasland -<br />

WO I en WO II<br />

Dienstencentrum 'Aan de Statie' om<br />

13u30 - gratis<br />

dienstencentrum@lanaken.be<br />

Donderdag 11 februari <strong>2021</strong><br />

Bloemschikken 'Valentijn'<br />

Cultureel Centrum Lanaken om 13u - € 5<br />

cultuur@lanaken.be<br />

Zondag 14 februari <strong>2021</strong><br />

Paddenoverzet Daalbroekstraat<br />

In de loop van februari ontwaken<br />

amfibieën uit hun winterslaap en<br />

trekken ze massaal naar vijvers en<br />

poelen om zich voort te planten.<br />

Tijdens hun tocht moeten ze vaak<br />

een weg oversteken en daar gaan<br />

wij ze een handje mee helpen.<br />

Kapel Daalbroekstraat om 9u -<br />

gratis<br />

natuurpuntlanaken@hotmail.com<br />

Zondag 21 februari <strong>2021</strong><br />

Muziektheater De Kolonie -<br />

MuziekMekaniek<br />

Cultureel Centrum Lanaken om 11u - € 8<br />

cultuur@lanaken.be<br />

Paddenoverzet Daalbroekstraat<br />

Kapel Daalbroekstraat om 9u<br />

natuurpuntlanaken@hotmail.com<br />

22


Dinsdag 23 februari <strong>2021</strong><br />

Gitaar spelen voor beginners<br />

Dienstencentrum 'Aan de Statie' om 13u<br />

- € 34<br />

dienstencentrum@lanaken.be<br />

Tekenen en schilderen<br />

Kunstenaar Mathy Engelen nodigt je<br />

opnieuw uit voor een aangename tekenen<br />

schildercursus. Hij gaat verder in op de<br />

basistechnieken, o.a. tekenen van lijnen,<br />

perspectief, basisverftechnieken… Deze<br />

cursus is zowel bedoeld voor beginners als<br />

voor gevorderden.<br />

Dienstencentrum 'Aan de Statie' om<br />

13u30 - € 30<br />

dienstencentrum@lanaken.be<br />

Filmmatinee - Mi Vida<br />

Cultureel Centrum Lanaken om 14u - € 6<br />

cultuur@lanaken.be<br />

Woensdag 24 februari <strong>2021</strong><br />

Koken voor mannen<br />

'Romantische valentijngerechten'<br />

OC Berenhof om 11u - € 20<br />

cultuur@lanaken.be<br />

Emoties en hoe ermee omgaan?<br />

Emoties zijn menselijk. Iedereen heeft en<br />

kent ze. Je moet ze kunnen begrijpen en<br />

leren hoe ermee omgaan. Op die manier<br />

biedt dit meer evenwicht in je dagelijks<br />

leven. Deze cursus is gericht op enerzijds<br />

'begrijpen' en anderzijds heel praktisch<br />

gericht.<br />

Dienstencentrum 'Aan de Statie' om 13u<br />

- gratis<br />

dienstencentrum@lanaken.be<br />

Donderdag 25 februari <strong>2021</strong><br />

Bloed geven Rode Kruis<br />

Zaal Esperanza Gellik van 18u tot 20u<br />

Zondag 28 februari <strong>2021</strong><br />

Andries Voets - Pianorecital<br />

Piano's Maene om 11u - € 10<br />

cultuur@lanaken.be<br />

Maandag 1 maart <strong>2021</strong><br />

Meisje op bol in klei<br />

Cultureel Centrum Lanaken om 19u - € 10<br />

cultuur@lanaken.be<br />

Linedance<br />

Dienstencentrum 'Aan de Statie' om<br />

13u30 - € 40<br />

dienstencentrum@lanaken.be<br />

Dinsdag 2 maart <strong>2021</strong><br />

Italiaans praten voor beginners<br />

Dienstencentrum 'Aan de Statie' om 10u<br />

- € 35<br />

dienstencentrum@lanaken.be<br />

Woensdag 3 maart <strong>2021</strong><br />

Leker kokerellen 'Pasen'<br />

OC Berenhof om 11u - € 15<br />

cultuur@lanaken.be<br />

Engels praten voor beginners<br />

Dienstencentrum 'Aan de Statie' om 10u<br />

- € 35<br />

dienstencentrum@lanaken.be<br />

Donderdag 4 maart <strong>2021</strong><br />

Frans praten voor beginners<br />

Dienstencentrum 'Aan de Statie' om 10u<br />

- € 35<br />

dienstencentrum@lanaken.be<br />

Engels praten voor beginners<br />

Dienstencentrum 'Aan de Statie' om<br />

13u30 - € 35<br />

dienstencentrum@lanaken.be<br />

Zumba Gold voor senioren<br />

Dienstencentrum 'Aan de Statie' om<br />

13u30 - € 30<br />

dienstencentrum@lanaken.be<br />

Vrijdag 5 maart <strong>2021</strong><br />

Frans praten voor beginners<br />

Dienstencentrum 'Aan de Statie' om 10u<br />

- € 35<br />

dienstencentrum@lanaken.be<br />

Boekvoorstelling Hubert Paulissen<br />

'R. Lambrechts, arts tussen Hippocrates<br />

en Hitler'<br />

Dienstencentrum 'Aan de Statie' om<br />

13u30 - gratis<br />

dienstencentrum@lanaken.be<br />

Zondag 7 maart <strong>2021</strong><br />

Grote grazers wandeling<br />

In natuurgebied Hochter Bampd<br />

kan je een kudde runderen of<br />

paarden tegenkomen. Wat doen<br />

die daar? Dat kom je te weten op<br />

deze boeiende wandeling.<br />

Kruising Geulerweg en Kupweg in<br />

Neerharen om 10u - gratis<br />

info@limburgs-landschap.be<br />

Samen onderweg naar een gezondere<br />

levensstijl<br />

In deze tijd staat iedereen er meer bij<br />

stil hoe belangrijk gezondheid en een<br />

gezonde levensstijl wel is. Tijdens deze<br />

avonden staan we bewust stil bij de<br />

aspecten die belangrijk zijn om een verandering<br />

in onze levensstijl te bekomen.<br />

Cultureel Centrum Lanaken om 19u - € 30<br />

cultuur@lanaken.be<br />

English Conversation<br />

Dienstencentrum 'Aan de Statie' om<br />

13u30 - € 40<br />

dienstencentrum@lanaken.be<br />

Zelf een activiteit toevoegen? Dat kan op www.UiTdatabank.be.<br />

Op www.uitinlanaken.be krijg je een overzicht van alle activiteiten in Lanaken.<br />

De redactie is niet verantwoordelijk voor fout ingevoerde gegevens.<br />

i<br />

23


VERENIGING IN BEELD<br />

“Door de online<br />

activiteiten heeft<br />

iedereen toch<br />

samen het<br />

sprokkelgroepsgevoel<br />

kunnen<br />

beleven.”<br />

Chiro Sprokkel uit Gellik is dé jeugdbeweging van<br />

Lanaken voor jongens van 6 tot 16 jaar. Samen met<br />

de leiding, de vrijwilligers en de kookploeg vormen<br />

de 60 leden één (h)echte familie. Spelen, lachen, fun,<br />

jezelf zijn, op ontdekking gaan, het kan allemaal op de<br />

sprokkelzondagen.<br />

Elke zondag van 14u tot 17u worden<br />

er superleuke activiteiten georganiseerd.<br />

Maar door Covid-19 kon er plots<br />

geen enkele activiteit meer doorgaan.<br />

Gelukkig is de leidersploeg heel creatief en<br />

zijn ze niet blijven stilzitten. Meteen werd<br />

er gestart met het organiseren van online<br />

activiteiten.<br />

Het ene al gekker dan het andere<br />

De leiding maakte filmpjes en foto’s met<br />

opdrachten voor de leden. De ene opdracht<br />

al gekker dan de andere. Van maak een zo<br />

hoog mogelijke toren van toiletpapier tot<br />

doe zoveel mogelijk kledingstukken over<br />

elkaar aan.<br />

Leider Yorrith: “Elke zondag tussen 14u<br />

en 17u stuurden we de leden online filmpjes<br />

door. Als bewijsmateriaal dat de<br />

opdrachten uitgevoerd werden, konden<br />

filmpjes en foto’s teruggestuurd worden<br />

naar de leiding. De gasten hebben online<br />

heel veel plezier gehad. Ook de sprokkelzoektocht<br />

met opdrachten die ieder<br />

lid samen in zijn bubbel coronaproof kon<br />

uitvoeren waren heel geslaagd.”<br />

Veilig zomerbivak<br />

“Ons zomerbivak, het hoogtepunt van het<br />

jaar kon gelukkig blijven doorgaan. Het<br />

was anders dan anders. We hebben met<br />

de hele ploeg heel erg ons best gedaan<br />

om een zo veilig mogelijk kamp te organiseren.<br />

Zowel de leden als de leiding<br />

waren superblij dat ze toch op zomerbivak<br />

konden vertrekken.” vertelt Yorrith.<br />

Sinds november is de werking voor de -12<br />

jarigen opnieuw opgestart. Alles volgens<br />

de geldende coronamaatregelen. Met de<br />

leden van +12 wordt contact gehouden via<br />

WhatsApp en Facebook.<br />

Leider Yorrith sluit af: “Onze meest recente<br />

actie is de verkoop van sprokkel-kerstkaartjes.<br />

Iedereen kon kerstkaartjes<br />

bestellen met groepsfoto’s van de leden<br />

op om zo hun warme kerstboodschappen<br />

te versturen. Je ziet het, we zijn een hechte<br />

groep met diverse achtergronden en interesses<br />

met een grote passie voor: Chiro<br />

Sprokkel! Woef!”<br />

www.chirosprokkel.be<br />

24


#VISITLANAKEN<br />

#visitlanaken<br />

Zaterdagse ochtendwandeling in Pietersheim Lanaken<br />

@steffilambrechts<br />

Every day, a million miracles begin at sunrise @kidjemet<br />

Geluk @hildepanis<br />

Moments made forever<br />

@viewsbyvienna<br />

@ineke02<br />

Jouw foto ook in L-magazine? Gebruik #visitlanaken op<br />

Instagram en wie weet staat jouw foto er de volgende editie in!<br />

25


5X TIPS<br />

5x<br />

wandelen<br />

1 Kathleen-route in Oud-Rekem<br />

‘Carte Blanche’ is de tiende thriller<br />

van auteur Anja Feliers, in wat<br />

bekend staat als de Kathleen-reeks.<br />

Bijzonder is dat het personage Kathleen<br />

Verlinden in Oud-Rekem woont<br />

en veel belangrijke momenten in de<br />

boeken zich afspelen op bestaande<br />

locaties in en rond Oud-Rekem. Dat<br />

is geen toeval. Anja Feliers bracht<br />

hier haar kindertijd en jeugdjaren<br />

door en haar geboortedorp geeft<br />

haar nog steeds veel inspiratie.<br />

Samen met Anja hebben we een<br />

wandeling van een 6-tal kilometer samengesteld die je leidt<br />

langs locaties uit de boeken.<br />

Voor meer info www.visitlanaken.be/kathleenroute.<br />

2 TikTok Tours in alle dorpen<br />

TikTok…voor heel veel jongeren een redding<br />

tijdens saaie lockdowns. Ook zo TikTok-gek?<br />

Maak dan met je vrienden of je bubbel een<br />

toffe TikTok Tour door de highlights van onze<br />

gemeente. In elke deelgemeente is er een route van 2 à 3 km<br />

uitgestippeld en zijn er verschillende locaties aangeduid waar je<br />

opdrachten kan uitvoeren. De routes en opdrachten vind je op<br />

www.lanaken.be/tiktoktour. Go for it!<br />

3 Premiumwandelingen Nationaal Park<br />

Hoge Kempen<br />

Twee routes in het Nationaal Park Hoge Kempen hebben het<br />

exclusieve keurmerk Premium Route. Ze bieden wandelaars<br />

belevingselementen in de vorm van opvallende plankenpaden,<br />

ligzetels en een mooie uitkijkpost over de vallei van de Ziepbeek.<br />

De rode wandellus start op de parking van de kinderboerderij<br />

en de paarse vertrekt aan La Butte aux Bois. Ze zijn allebei 11<br />

km lang en bieden extra veel leuke elementen, maar de grootste<br />

traktatie is het gevarieerde natuurschoon.<br />

4 Tussen de Galloway<br />

runderen in<br />

Hochter Bampd<br />

Als het wat avontuurlijker mag<br />

kan je gaan wandelen in het<br />

natuurgebied Hochter Bampd<br />

- Herbricht tussen Neerharen<br />

en Smeermaas. Je begeeft je er tussen een kudde Galloway<br />

runderen en de Konikpaarden grazen er aan de oevers van<br />

de Maas. Dit natuurgebied wordt beheerd door Limburgs<br />

Landschap. De start van de wandelingen is aan de Geulerweg in<br />

Neerharen. Meer info vind je op www.limburgs-landschap.be/<br />

hochter-bampd-herbericht<br />

5 Kabouterwandeling Pietersheim<br />

Ga met je gezin op kabouterzoektocht.<br />

De kinderen worden tijdens een<br />

bewegwijzerde wandeling van een<br />

kleine 3 km uitgenodigd om deel<br />

te nemen aan diverse spelletjes.<br />

Kleurrijke informatieborden geven<br />

meer uitleg. Knutsel aan de grote<br />

familieboomstam, knuffel een boom, kook in de grote<br />

soepketel of sluip door een natuurtunnel. Her en der zitten<br />

kabouters verstopt. Start de route aan de infoborden op de<br />

kinderboerderij of aan de brug van de Waterburcht.<br />

26


TEN SLOTTE<br />

“Onze communicatie neemt de<br />

vlucht vooruit”<br />

Een nieuw jaar, een nieuwe start, waar we allen zo<br />

naar uitgekeken hebben. 2020 gaat de geschiedenisboeken<br />

veroveren helaas, laten we hopen dat <strong>2021</strong> stap<br />

voor stap beterschap biedt!<br />

Deze legislatuur zetten we in op vernieuwing en verdere professionalisering van onze<br />

communicatiekanalen, met de nadruk op actuele maatschappelijke noden. Lanaken voor<br />

en door iedereen is één van onze strategische doelstellingen en krijgt vorm met onder<br />

andere deze eerste editie van L-<strong>Magazine</strong>. Dit infomagazine is voor 100% een uitgave van<br />

de gemeente Lanaken, op papier van bij ons, gedrukt bij ons en gemaakt bij ons. Storytelling,<br />

communicatie en informatie vanop de eerste rij voor en door de Lanakenaren.<br />

We zetten al een aantal jaren in op digitalisering van onze dienstverlening en zullen zo<br />

ook ons e-loket verder optimaliseren dat zeer dankbaar is gebleken sinds de uitbraak<br />

van de coronacrisis. Daaruit voortvloeiend zullen we ook de website gaan vernieuwen,<br />

een digitale beeldenbank samenstellen en hipper communiceren via video’s en YouTube.<br />

Doeltreffend communiceren dus, de juiste doelgroepen trachten te bereiken per thema<br />

en ook zichtbaar zijn in het straatbeeld via nieuw straatmeubilair zoals de infoborden als<br />

opvolgers van onze triptieken.<br />

Daarnaast trekt de gemeente vol de kaart van inspraak en participatie. Vele Lanakenaren<br />

willen ook actief meebouwen aan het Lanaken van morgen. Ze willen zich ook inzetten<br />

om hun straat, wijk of deelgemeente nog aangenamer, veiliger en leefbaarder te maken.<br />

Via 'De Stem van L', www.deStemvanL.be, kan je meepraten over plannen en projecten,<br />

zelf voorstellen doen of je engageren voor je straat en buurt! Dus ga daar zeker regelmatig<br />

een kijkje nemen en bouw mee aan Lanaken!<br />

Nieuw beleid kan Lanaken verder op de kaart zetten en voorbereiden op een uitdagende<br />

toekomst.<br />

Ik hoop dat u genoten heeft van deze eerste editie!<br />

De beste wensen voor een gezond en veilig <strong>2021</strong>!<br />

Sofie Martens<br />

Schepen<br />

Gemeente Lanaken & OCMW Lanaken<br />

De gemeentelijke diensten werken momenteel enkel op afspraak.<br />

Dankzij het e-loket is een verplaatsing naar het gemeentehuis vaak<br />

overbodig.<br />

Wachtdiensten<br />

Huisartsen<br />

T 089 75 75 75<br />

www.wachtpostmaasland.be<br />

Apotheken<br />

Van 9u tot 22u:<br />

www.apotheeklimburg.be<br />

Van 22u tot 9u: T 078 051 733<br />

Tandartsen<br />

T 0903 39 969<br />

www.tandarts.be/wachtdienst<br />

www.lanaken.be/wachtdiensten<br />

Colofon<br />

Editie 1 • <strong>januari</strong> <strong>2021</strong><br />

Verantwoordelijke uitgever<br />

William Vancleynenbreugel,<br />

Jan Rosierlaan 1, 3620 Lanaken<br />

Samenstelling en eindredactie<br />

Dienst communicatie<br />

info@lanaken.be<br />

Fotografie<br />

Valentin Jacobs<br />

Dienst communicatie<br />

Vormgeving<br />

Liebens Reclame, Mopertingen<br />

Drukwerk<br />

Drukkerij Pietermans, Lanaken<br />

De gemeentelijke diensten en het recyclagepark zijn gesloten op<br />

maandag 15 en dinsdag 16 februari <strong>2021</strong> (carnaval).<br />

www.lanaken.be<br />

Gemeentehuis: T 089 730 730<br />

OCMW: T 089 730 060<br />

L-magazine wordt gedrukt door<br />

op papier van<br />

27


Gelukkig nieuwjaar!<br />

Op een gezond <strong>2021</strong>!<br />

We hebben ook nog een<br />

muzikaal cadeautje voor jullie in petto.<br />

Scan de code of bekijk het filmpje op ons<br />

YouTube-kanaal @gemeentelanaken!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!