15.07.2022 Views

L-Magazine #10 jul-aug 2022

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>#10</strong> • <strong>jul</strong>i-<strong>aug</strong>ustus <strong>2022</strong> • jg 2<br />

Op daguitstap of vakantie met<br />

een beperkt budget?<br />

Dat kan met Rap op Stap<br />

Nieuws uit Lanaken<br />

Vier dagen feest in Neerharen<br />

Nieuw cultureel seizoen CCL


INHOUD<br />

De Dorpsraad van Neerharen heeft<br />

deze zomer grootse plannen!<br />

Pag. 23<br />

In dit<br />

nummer:<br />

Hamont-<br />

Achel<br />

Lommel<br />

Pelt<br />

Bocholt<br />

Hechtel-<br />

Kinrooi<br />

Eksel<br />

Peer<br />

Bree<br />

Leopoldsburg<br />

Maaseik<br />

Ham<br />

Oudsbergen<br />

Beringen<br />

Tessenderlo<br />

Houthalen-<br />

Dilsen-<br />

Helchteren<br />

Stokkem<br />

Heusden-<br />

As<br />

Zolder<br />

Diest<br />

Lummen<br />

Zonhoven<br />

Maasmechelen<br />

Genk<br />

Halen<br />

Herk-de<br />

-Stad Hasselt Diepenbeek Zutendaal<br />

Nieuwerkerken<br />

Lanaken<br />

Alken<br />

Bilzen<br />

Kortessem<br />

Wellen Hoeselt<br />

Borgloon<br />

Riemst<br />

Sint-Truiden<br />

Gingelom<br />

Heers<br />

Tongeren<br />

Voeren<br />

Herstappe<br />

Lanaken eert<br />

Jeroen Brouwers<br />

4<br />

Kidsraad wil<br />

kindvriendelijk centrum<br />

6<br />

Parken in beheer van de gemeente.<br />

Deze parken zijn niet toegankelijk voor<br />

Recyclagepark inwoners uit andere gemeenten. is gesloten<br />

7<br />

het recyclagepark van Lanaken sluit<br />

voor langere tijd de deuren<br />

om een nieuw park te bouwen<br />

Limburg.net-parken in de buurgemeenten<br />

Limburg.net-parken<br />

2


Én het Rékems oetgedrök:<br />

"De keuns van te leève ès toe.s te zin,<br />

wi-j of ste op reis bès."<br />

De kunst van te leven is<br />

thuis te zijn alsof men op reis is.<br />

(Godfried Bomans)<br />

3 vragen aan Bieke van<br />

Toerisme<br />

9<br />

Ondernemend Lanaken<br />

14-15<br />

Nieuw cultuurseizoen<br />

16-17<br />

Jubilea<br />

25-26<br />

3


NIEUWS<br />

Huiswerkbegeleiders gezocht!<br />

Voor de lagere scholen in Lanaken zijn we op zoek<br />

naar gemotiveerde vrijwilligers die hun steentje<br />

willen bijdragen met het geven van huiswerkbegeleiding<br />

na school.<br />

In samenwerking met alle lagere scholen en het OCMW<br />

van Lanaken, kunnen leerlingen van het 1 ste tot en met<br />

het 6 de leerjaar bij ons terecht. We richten ons vooral op<br />

kinderen waar het omwille van de thuissituatie moeilijker<br />

gaat om huiswerk thuis goed te kunnen maken.<br />

Wie graag werkt met kinderen, empatisch en luisterbereid<br />

is, oog heeft voor het welbevinden van kinderen en zich<br />

minstens 1 uur per week kan vrijmaken tussen 15 en 16<br />

uur, past zeker in ons enthousiaste team.<br />

Wij bieden een vrijwilligersovereenkomst met bijhorende<br />

verzekering en vergoeding.<br />

Voel jij je aangesproken, neem dan contact op met<br />

Magda Vankan, verantwoordelijke Flankerend Onderwijsbeleid,<br />

via N 089 739 821 of stuur een mail naar<br />

E welzijn@lanaken.be.<br />

Lanaken eert Jeroen Brouwers<br />

Tijdens de laatste gemeenteraad werd het<br />

bestek voor de inrichtingswerken aan de<br />

Bron goedgekeurd. De Bron, aan de Koning<br />

Albertlaan in Lanaken wordt de uitvalsbasis<br />

van vier gemeentelijke diensten onder één<br />

dak. Een absolute meerwaarde voor de dienstverlening<br />

van de bibliotheek, de spelotheek,<br />

dienst Erfgoed en ook het Huis van het kind.<br />

V<br />

oor<br />

Limburg<br />

Fietsvierdaagse<br />

zoekt bepijlers<br />

routes<br />

de Limburg Fietsvierdaagse<br />

(8 t/m 11 september) zijn we op<br />

zoek naar personen die (een deel van)<br />

de routes willen helpen uitpijlen zodat<br />

iedere deelnemer gemakkelijk zijn of<br />

haar weg vindt.<br />

Bepijlen kan vanaf 3 september. Kandidaten<br />

kunnen zich individueel melden<br />

of als vereniging. Vergoeding wordt<br />

voorzien.<br />

Aanmelden via E visit@lanaken.be of<br />

N 089 712 120<br />

Bij de vernieuwde inrichting hoort een nieuwe<br />

onthaalruimte, een lees- en gamehoek, maar<br />

ook een mooie polyvalente zaal waar workshops<br />

of boekvoorstellingen kunnen doorgaan.<br />

De polyvalente zaal zal vernoemd worden<br />

naar de onlangs overleden grote schrijver Jeroen Brouwers.<br />

Tot voor kort lag er als laatste groet een rouwregister voor Jeroen Brouwers in het<br />

gemeentehuis. Velen zijn hun medeleven komen getuigen. De gemeente Lanaken<br />

zorgt op haar beurt met de naamgeving van deze zaal in de Bron voor een gepast<br />

eerbetoon.<br />

Roland Baldewijns<br />

4


NIEUWS<br />

Holle wegen van Briegden<br />

De holle wegen van Briegden zijn recent<br />

in de Vlaamse erfgoedinventaris<br />

opgenomen. De inventaris bevat<br />

uiteenlopende erfgoedobjecten die<br />

waardevol, maar niet beschermd zijn.<br />

Ze krijgen hierdoor een aantal rechtsgevolgen.<br />

Je zou het niet meteen verwachten<br />

maar ook een holle weg is een erfgoedobject.<br />

Holle wegen vertellen een cultuurhistorisch<br />

verhaal. Ze dienden als verbindingsweg<br />

van dorp naar akker. Door het menselijk verkeer en erosie werden ze in<br />

de loop van eeuwen uitgesleten en kregen ze hun karakteristieke vorm.<br />

De takken en stammen van allerlei bomen en struiken (hazelaar, es en<br />

zomereik) werden gebruikt als stook- en geriefhout.<br />

Daarnaast herbergen de holle wegen tot op de dag van vandaag heel wat<br />

dier- en plantensoorten. Door de bijzondere ondergrond en het afwijkende<br />

microklimaat ontstonden kleine afgeschermde biotopen. Doordat<br />

er weinig wind staat en het er vochtig en schaduwrijk is, is het er in de<br />

zomer koeler en in de winter juist zachter dan in de directe omgeving.<br />

De holle wegen zijn niet in een wandel- of fietsnetwerk opgenomen. Je<br />

kan ze gemakkelijk bereiken via de Briegdenstraat of Winevenstraat.<br />

D www.inventaris.onroerenderfgoed.be<br />

Afvalarm feesten in de zomer<br />

De zomervakantie is de periode bij uitstek voor evenementen.<br />

Dan worden heel wat buurt- en straatfeesten, fuiven en sportmanifestaties<br />

georganiseerd.<br />

Onze Dorpaanspreekpunten<br />

op de markt<br />

H<br />

eb<br />

je vragen over je eigen buurt? Wil je een idee<br />

delen? Of wil je een probleem in je dorp of straat<br />

aankaarten? Bianca en Anne-Pascale helpen je graag<br />

verder!<br />

In elke deelgemeente organiseren we een dorpaanspreekpunt<br />

in het ontmoetingscentrum.<br />

Geregeld brengen ook de wijkagent, gemeenschapswacht,<br />

maatschappelijk werker of GAS-ambtenaar<br />

een bezoek aan de dorpaanspreekpunten.<br />

Bianca en Anne-Pascale zijn een vertrouwenspersoon<br />

voor de buurt en helpen je op een correcte<br />

manier verder of verwijzen je door. Ze gaan voor blije<br />

buurten met betrokken inwoners!<br />

van 11u tot 12u30<br />

1 e en 3 e maandag van de maand<br />

in OC 't Kloester in Gellik<br />

1 e en 3 e dinsdag van de maand<br />

in Dienstencentrum 'Aan de Statie' in Lanaken<br />

1 e en 3 e woensdag van de maand<br />

in OC Kleinveld in Rekem<br />

1 e en 3 e donderdag van de maand<br />

in OC Berenhof in Veldwezelt<br />

1 e en 3 e vrijdag van de maand<br />

in OC Neerharen<br />

2 e en 4 e maandag van de maand<br />

in OC De Helle in Kesselt<br />

2 e en 4 e dinsdag van de maand<br />

in OC Jeugdpark in Smeermaas<br />

2 e en 4 e donderdag van de maand<br />

in Buurthuis Briegden<br />

De gemeente wil definitief komaf maken met de plastic afvalberg.<br />

Daarom is het gebruik van herbruikbare verpakkingen en producten<br />

bij evenementen verplicht (uitgezonderd een privéfeest).<br />

Geen paniek, dit hoeft niet veel meer te kosten. Dankzij de goede<br />

afspraken met onze huisbrouwerij en Limburg.net kan je bij hen<br />

herbruikbare bekers bestellen en laten leveren op de feestlocatie. De<br />

gemeente betaalt zelfs de afwaskosten van de herbruikbare bekers<br />

van Limburg.net terug met een maximum van 400 euro.<br />

Bij Kringwinkel Maasland kan je dan weer<br />

terecht voor herbruikbaar servies, borden en<br />

bestek.<br />

D www.lanaken.be/afvalarme-evenementen<br />

5


NIEUWS<br />

E<br />

én<br />

Het Kruispunt, knooppunt van<br />

geestelijke gezondheidszorg,<br />

officieel van start<br />

op vier krijgt in zijn of haar leven te maken met psychische<br />

problemen. Vaak wachten mensen echter te lang om op zoek<br />

te gaan naar hulp. Wanneer ze de stap zetten, botsen ze regelmatig<br />

op moeilijke aanmeldprocedures, wachttijden en andere drempels.<br />

Soms weet men ook niet goed waar te beginnen in het doolhof van<br />

het hulpverleningslandschap. Met de inrichting van Kruispunten<br />

willen de Limburgse geestelijke gezondheidszorg netwerken<br />

(GGZ-netwerken) voor volwassenen, zorg en ondersteuning<br />

dichtbij de mensen brengen. Laagdrempelig en vlot toegankelijk.<br />

Iedereen is welkom.<br />

Het Kruispunt is iedere woensdagvoormiddag in de even weken<br />

geopend. Je kan er vrij binnen lopen tussen 9 u en 10 u, of je maakt<br />

een afspraak:<br />

N 089 730 060<br />

E kruispunt@lanaken.be<br />

D<br />

e<br />

Kidsraad gaat voor een<br />

kindvriendelijk centrum<br />

kidsraad van Lanaken, 14 enthousiaste en<br />

mondige jongens en meisjes van het vijfde en<br />

zesde leerjaar, stelden hun ideeën over een kindvriendelijk<br />

centrum voor aan burgemeester Marino Keulen<br />

en schepen van jeugd Astrid Puts.<br />

Na een heel jaar van samen onderzoeken, brainstormen<br />

en ideeën verzamelen willen de kinderen<br />

vooral inzetten op:<br />

• Verkeersveiligheid<br />

• Afvalbeleid<br />

• Meer groen en kleur in het straatbeeld<br />

• Meer ontmoetingsplaatsen met speelelementen en<br />

zitbanken<br />

Enkele voorbeelden:<br />

Gekleurde zebrapaden en spel- en hinkelpaden,<br />

versierde vuilnisbakken, meer picknickplaatsen met<br />

speelelementen (ook voor 12+). En als kers op de taart<br />

enkele fonteinen en de kidsraadvlag die er wappert.<br />

De kidsraad bestaat uit 2 leerlingen per basisschool<br />

van Lanaken. Ze werken het hele jaar rond een thema<br />

gekozen door het schepencollege. Hun bevindingen en<br />

ideeën worden daarna meegedeeld aan het schepencollege<br />

zodat deze er werk van kunnen maken.<br />

Bloemenweides in de kijker<br />

Het gebrek aan voedselplanten met nectar en/of stuifmeel is een van de oorzaken van de<br />

achteruitgang van onze honingbijen en vlinders. Op veel plaatsen zijn, in ieder geval een<br />

deel van het jaar, te weinig bloeiende planten aanwezig.<br />

Hier kan gemakkelijk wat aan gedaan worden. Zo worden restgronden, zoals rotondes<br />

en gazons in wijken, ingezaaid met bloemen. Andere maatregelen die de gemeente<br />

al jaren toepast, zijn ecologisch bermbeheer en het aanplanten van drachtbomen<br />

zoals bijvoorbeeld de winterlinde.<br />

De gemeente zaaide vorig jaar een eenjarig bloemenmengsel met een groot<br />

aandeel aan uitheemse soorten. Dit bloemenmengsel gaf een mooi en kleurrijk<br />

beeld en bevatte enkele plantensoorten waar honingbijen hun voedsel halen, maar<br />

veel wilde bijen en vlinders hadden daar bitter weinig aan.<br />

Om de biologische waarde van de bloemenweides te verhogen, werden dit voorjaar<br />

enkel inheemse plantensoorten ingezaaid. De andere zones, voornamelijk gazons worden<br />

minder gemaaid. Zo stimuleren we de biodiversiteit en blijft het niet alleen bij 'kijkgroen'.<br />

6


NIEUWS<br />

Hamont-<br />

Achel<br />

Recyclagepark is gesloten<br />

Het recyclagepark van Lanaken is sinds 5 juni tot midden 2023 gesloten.<br />

Dit om een nieuw en gemoderniseerd recyclagepark te bouwen. Vanaf de<br />

start van de werken neemt Limburg.net de uitbating van het park over.<br />

Het nieuwe park zal ruimer en comfortabeler zijn. Zo komen er o.a. verzonken<br />

containers voor meer gebruiksgemak, je moet geen trappen meer beklimmen<br />

om je afval over de rand te tillen. En door de betere inrichting van het park zal<br />

er een vlottere doorstroming zijn. Tijdens de werken kunnen de inwoners van<br />

Lanaken steeds terecht op de andere Limburg.net recyclageparken in de buurt<br />

zoals dat van Riemst, Bilzen of Maasmechelen.<br />

• Riemst: KMO-zone Spaalderweg 5<br />

• Bilzen: Ooievaar 1<br />

• Maasmechelen: Breitwaterstraat 26<br />

Op de Limburg.net recyclageparken kan je terecht met dezelfde afvalsoorten<br />

als in het recyclagepark van Lanaken, met uitzondering van het incontinentiemateriaal.<br />

Hiervoor is geen aparte container meer en kan niet meer naar<br />

het recyclagepark worden gebracht. Inwoners die een medisch attest kunnen<br />

voorleggen waaruit de noodzaak blijkt tot (blijvend) gebruik van incontinentie-/stomamateriaal<br />

zullen hiervoor van de gemeente een toelage krijgen.<br />

Tessenderlo<br />

Diest<br />

Halen<br />

Leopoldsburg<br />

Ham<br />

Lummen<br />

Herk-de<br />

-Stad<br />

Beringen<br />

Nieuwerkerken<br />

Alken<br />

Sint-Truiden<br />

Gingelom<br />

Lommel<br />

Dilsen-<br />

Stokkem<br />

Hechtel-<br />

Eksel<br />

Houthalen-<br />

Helchteren<br />

Heusden-<br />

Zolder<br />

Hasselt<br />

Wellen<br />

Krijg je de enquête in de bus en wil je<br />

meer informatie? Dan kan je terecht op<br />

D www.sciensano.be/nl/voedselconsumptiepeiling-<strong>2022</strong><br />

Borgloon<br />

Heers<br />

Zonhoven<br />

Pelt<br />

Peer<br />

Diepenbeek<br />

Kortessem<br />

Genk<br />

Hoeselt<br />

Tongeren<br />

Herstappe<br />

As<br />

Zutendaal<br />

Bilzen<br />

Riemst<br />

Bree<br />

het recyclagepark van Lanaken sluit<br />

voor langere tijd de deuren<br />

om een nieuw park te bouwen<br />

Maasmechelen<br />

Lanaken<br />

Limburg.net-parken in de buurgemeenten<br />

Limburg.net-parken<br />

Bocholt<br />

Oudsbergen<br />

Parken in beheer van de gemeente.<br />

Deze parken zijn niet toegankelijk voor<br />

inwoners uit andere gemeenten.<br />

Kinrooi<br />

Maaseik<br />

Voeren<br />

Enquête voedselconsumptiepeiling<br />

door Sciensano<br />

Onze gemeente is geselecteerd om deel<br />

te nemen aan de 3de Voedselconsumptiepeiling<br />

<strong>2022</strong>.<br />

Het doel van voedselconsumptiepeiling<br />

is gegevens te verzamelen over wat de<br />

bevolking eet zodat preventiecampagnes<br />

en beleidsmaatregelen kunnen ontwikkeld<br />

worden om de voeding van de bevolking te<br />

verbeteren.<br />

Om deze enquête uit te voeren, zijn ongeveer<br />

4.500 mensen willekeurig uitgekozen<br />

van verschillende gemeenten. Deze<br />

personen zullen een uitnodigingsbrief en<br />

een informatiebrochure ontvangen.<br />

Zelf muziek of theater maken? Iets voor jou?<br />

MUZIEK & THEATER<br />

Kunstenmix voor 6- en 7-jarigen<br />

1 lesuur per week<br />

Je ontdekt op een speelse en creatieve<br />

manier het domein muziek en het<br />

domein theater.<br />

MUZIEK<br />

Instrumentopleiding vanaf 8 jaar of<br />

3 de leerjaar basisschool – 3 lesuren<br />

per week<br />

Je start meteen met een instrument<br />

naar keuze (1u/week) en volgt het<br />

vak ‘Muziekleer’ (2u/week).<br />

THEATER<br />

Woordatelier vanaf 8 jaar of 3 de leerjaar basisschool - 1 lesuur per week<br />

Je leert de basis om op een podium te staan: durven spreken en spelen voor een<br />

groep, je stem laten horen en een rol durven spelen. Het is een actieve en amusante<br />

introductie in de wereld van theater.<br />

NIEUW! OPLEIDING DJ<br />

In onze nieuwe studio leer je de meest vette beats maken en mixen. Je kan<br />

inschrijven vanaf 15 jaar en je hebt geen muzikale voorkennis nodig.<br />

INSCHRIJVEN<br />

Schrijf je nu in via D www.kunstkoepel.be. Je kan Inschrijven tot en met 30 september.<br />

7


NIEUWS<br />

Erfgoedbomen in beeld<br />

Erfgoedbomen zijn zeldzame of heel oude bomen die de publieke ruimte<br />

typeren en waar de bewoners bijzondere waarde aan hechten. De bomen<br />

vertellen je iets over de geschiedenis van een bepaalde plaats of hun functie in<br />

het landschap. Het zijn illustraties van oude gebruiken, historisch landgebruik<br />

of bepaalde technieken.<br />

Regionaal Landschap - IOED (Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst)<br />

Kempen en Maasland vzw wil met het project ‘Erfgoedbomen in de kijker’ in<br />

elke IOED-gemeente draagvlak creëren voor waardevolle erfgoedbomen. Verder<br />

wordt er ingezet op beheer en behoud van dit houtig erfgoed. De focus ligt op<br />

solitaire, beeldbepalende bomen mét erfgoedwaarde die publiek toegankelijk zijn.<br />

De gemeente heeft zich zowel op financieel als logistiek vlak geëngageerd om aan het<br />

erfgoedproject deel te nemen. IOED Kempen en Maasland zal instaan voor het verdere verloop<br />

ervan. De eerste fase is al achter de rug. Er werden een 10-tal erfgoedbomen geselecteerd, onder<br />

meer de wintereik (hakhoutstoof) aan de Daalbroekstraat, de winterlinde aan Hoeve Kompveld<br />

en de populier in de holle weg van Briegden.<br />

Nieuw wandelpad over de Munsterbeek<br />

In het stiltegebied Zwarteput, gelegen in het overgangsgebied<br />

Kempen-Haspengouw, heeft het Regionaal Landschap Kempen en<br />

Maasland vzw i.s.m. de gemeenten Lanaken, Bilzen en Zutendaal een<br />

nieuw wandelpad aangelegd.<br />

In de vallei van de Munsterbeek en rondom de vijvercascade van De<br />

Hoefaert leven al langer bevers. Omdat zij meerdere dammen in de<br />

Munsterbeek bouwden, wordt het hele gebied vernat maar komt ’s winters<br />

ook een deel van het oorspronkelijke wandelpad onder water te staan. Een<br />

ingreep met interessante gevolgen. Zo ontstaat er meer natte natuur.<br />

Het huidig wandelpad werd via een zijwegje en een brugje over de Munsterbeek<br />

verlegd. Nu kan iedereen met droge voeten doorheen het gebied<br />

wandelen en krijgen de bevers voldoende ruimte om hun ding te doen.<br />

Onkruid branden<br />

Onze mannen van de groendienst houden<br />

een heel aantal pleinen en stoepen<br />

onkruidvrij met de gasbrander. Een heel<br />

karwei dat zeker in deze periode tweewekelijks<br />

moet gebeuren. Toch is dit niet altijd<br />

zonder 'brand'gevaar. Daarom vragen we<br />

vriendelijk als je gevel grenst aan een stoep<br />

om deze zoveel mogelijk zelf onkruidvrij te<br />

houden. Dan moet er niet te dicht tegen de<br />

gevel 'gebrand' worden.<br />

8


NIEUWS<br />

Infoborden nemen de bezoeker<br />

mee naar het verleden van het<br />

Mooiste Dorp van Vlaanderen<br />

Toerisme Lanaken plaatste 16 nieuwe infoborden in het<br />

historische centrum van Oud-Rekem. De bezoeker<br />

maakt door middel van deze infoborden kennis met de rijke<br />

geschiedenis van het Mooiste Dorp van Vlaanderen. De<br />

teksten zijn geschreven door echte Oud-Rekem kenners,<br />

Mathieu Maesen, Guy Borghoms en Brigitte Motmans en<br />

de foto’s geven een duidelijk beeld van hoe Oud-Rekem er<br />

vroeger uitzag. Door de route te volgen ga je als bezoeker<br />

terug in de tijd en door de code te scannen krijg je nog meer<br />

achtergrondinformatie.<br />

De route heeft 2 startplekken: aan het kanaal en aan de<br />

parking Colmonterveld. De 16 infoborden hebben een<br />

cortenstaal frame en staan in het historische centrum van<br />

Oud-Rekem. De borden zijn weerbestendig en toegankelijk<br />

voor rolstoelgebruikers en slechtzienden. De kostprijs van de<br />

infoborden bedraagt € 44.768.<br />

Lenteschoonmaak<br />

Kabouterwandeling<br />

De kabouters van het Kabouterpad op domein Pietersheim<br />

hielden een grote lenteschoonmaak. Alle kabouterhuisjes<br />

werden gepoetst, piepende deuren<br />

werden hersteld, de vensters<br />

opgeblonken en ontbrekende<br />

spullen op het pad terug<br />

aangevuld. Ook hebben<br />

enkele nieuwe bewoners<br />

hun intrek genomen op<br />

domein Pietersheim, zoals<br />

Jozef de verhalenboom en<br />

welkomstkabouter Warrie.<br />

1<br />

2<br />

3<br />

3 VRAGEN<br />

aan Bieke Heemskerk<br />

van Toerisme<br />

?<br />

Wat doe jij binnen de dienst toerisme?<br />

Mijn takenpakket bestaat voornamelijk uit communicatieve-<br />

en promotionele taken. Met andere woorden: ik<br />

ben verantwoordelijk voor de communicatie die betrekking<br />

heeft op ons toerisme in Lanaken. Dit is zowel naar<br />

de inwoners van Lanaken alsook over heel België, Nederland<br />

en soms zelfs Duitsland. Denk hierbij aan de sociale<br />

media (Facebook en Instagram) van Visit Lanaken en<br />

domein Pietersheim, de toeristische website, het realiseren<br />

van brochures, posters, (signalisatie-)borden op<br />

domein van Pietersheim, … kortom, te veel om op te<br />

noemen en te boeiend om in woorden uit te leggen.<br />

Wekelijks heb ik wel een nieuw project waar ik mijn<br />

tanden in kan zetten. Exact die combinatie tussen variatie<br />

en uitdaging maakt mijn job zo boeiend.<br />

Naar welke werkuitdaging kijk jij echt uit?<br />

Naar de Limburg Fietsvierdaagse op 8, 9, 10 en 11<br />

september. Dit is gewoon een supertof evenement waar<br />

organisatorisch heel veel bij komt kijken. Vier dagen lang<br />

komen deelnemers van heinde en ver om Lanaken en<br />

Limburg als fietsparadijs te ontdekken. Maandenlang zet<br />

onze dienst haar schouders onder dit project. Om dan<br />

eindelijk het eindresultaat van alle inspanningen te zien<br />

lijkt me prachtig.<br />

Wat doet de dienst Toerisme?<br />

Onze dienst is als het ware een toeristische duizendpoot<br />

en focust zich op 4 pijlers: wandelen in en rond Lanaken,<br />

fietsen in en rond Lanaken, erfgoed en ‘last but not least’<br />

kinderen en gezinnen. Dit zowel voor de inwoners van<br />

Lanaken als bezoekers uit heel België, Nederland, en<br />

Duitsland. Tevens hebben we een breed educatief pakket<br />

aan boerderijlessen voor de scholen van Lanaken. Ook<br />

het onderhoud van domein Pietersheim en het verzorgen<br />

van de boerderijdieren valt onder onze dienst. Bovendien<br />

hebben wij door de samenwerking met het Rivierpark<br />

Maasvallei en het Nationaal Park Hoge Kempen onze<br />

'toeristische' handen meer dan vol.<br />

9


NIEUWS<br />

Week van de bij<br />

Op zondag 29 mei startte de 'Week van<br />

de bij'. Op domein Pietersheim is ging<br />

deze dag niet onopgemerkt voorbij. Zo kon<br />

je een bezoek brengen aan de bijen, waar<br />

Imker Mark Thijs uitleg gaf over het reilen<br />

en zeilen van een honingbij. Bovendien was<br />

er ook een stand van de Bijentelersbond<br />

Lanaken aanwezig. Over een BIJ-zondere<br />

dag gesproken.<br />

Update voedselbos<br />

Achter gesloten deuren gaan de ontwikkelingen rond het voedselbos<br />

rustig verder. Op 22 juni worden de bestekken gegund en komt er meer<br />

duidelijkheid over welke onderneming zijn of haar schouders onder dit project<br />

gaat zetten. De eerste werkzaamheden staan gepland vanaf <strong>aug</strong>ustus <strong>2022</strong>.<br />

Zoals eerder vermeld hopen we op een eerste aanplant in het najaar van <strong>2022</strong>,<br />

maar dit is voorlopig niet zeker. Doordat we streven naar een grote variëteit<br />

aan planten, struiken en bomen, is er geen garantie dat alles tijdig geleverd kan<br />

worden door een grote schaarste. Maar als alles volgens plan verloopt, voorziet<br />

VZW Toerisme de grote opening in het voorjaar van 2023. En of dit een<br />

grootse opening zal zijn. Denk maar aan activiteiten die betrekking hebben op<br />

natuureducatie, zowel in het voedselbos als op domein Pietersheim zelf. Als<br />

kers op de taart hoopt de organisatie dat het voedselbos geopend kan worden<br />

in aanwezigheid van de nieuwe minister van landbouw Jo Brouns.<br />

V<br />

anaf<br />

Uitgebreid aanbod kinderopvang<br />

Na de Bel! vanaf september<br />

1 september slaat het gemeentebestuur samen met vzw In-Z<br />

de handen in elkaar voor een aanzienlijke uitbreiding in het aanbod<br />

van de kinderopvang in de meeste lagere scholen. Daarmee zet het<br />

project ‘Na de Bel!’ dat vorig jaar werd gestart een flinke stap vooruit.<br />

Met Na de Bel! Kunnen de kinderen kiezen uit heel wat toffe en leerrijke<br />

activiteiten. Deze naschoolse activiteiten verbinden opvang en vrije tijd<br />

met elkaar, met oog voor de brede ontwikkeling van het kind. Bij Na de<br />

Bel! zijn kinderen welkom om te proeven van het lokale vrijetijdsaanbod<br />

en op een laagdrempelige manier deel te nemen aan talentversterkende<br />

activiteiten.<br />

Meer info vind je op D www.lanaken.be/nadebel<br />

Inschrijven voor Na de Bel! activiteiten kan online vanaf 15 <strong>aug</strong>ustus.<br />

10


RAP OP STAP<br />

Een daguitstap of een concertje meepikken?<br />

Een weekje weg? En dat alles met een klein budget?<br />

Dat kan met Rap op Stap!<br />

Een uitstap naar zee met het hele gezin? Een bezoek aan de zoo? Een<br />

festivalticket of een concert van je idool? Samen een weekje weg of<br />

een sportieve activiteit ondernemen? Klinkt goed!<br />

Maar wat doe je als je weinig of geen budget hebt om die droom waar<br />

te maken? Bij Rap op Stap in Lanaken helpt Michelle je graag verder.<br />

Zij helpt je bij het uitzoeken van een daguitstap of een culturele uitstap<br />

maar ook bij het zoeken naar een leuk en betaalbaar vakantieverblijf.<br />

Een terugbetaling van een cursus of het aanmaken van een UiTPAS<br />

voor vrije tijd aan kansentarief.<br />

"Rap op Stap, iedereen<br />

verdient vakantie!”<br />

Esther<br />

Esther, vertel eens, wie of wat is 'Rap op<br />

Stap Limburg'?<br />

"Wij van Rap op Stap zijn een netwerk van<br />

laagdrempelige reisbemiddelingskantoren.<br />

Wij hebben momenteel in 13 verschillende<br />

gemeenten een zitdag. Wij zetten ons in<br />

om zinvolle vrije tijd toegankelijk te maken<br />

voor mensen met een beperkt budget.<br />

Mensen die het om een of andere manier<br />

financieel moeilijk hebben kunnen bij ons<br />

terecht. Wij zorgen er voor dat iedereen<br />

met een klein budget op daguitstap of op<br />

vakantie kan gaan of we zoeken met hen<br />

naar een zinvolle, betaalbare hobby.”<br />

Wie kan er bij <strong>jul</strong>lie aankloppen voor een<br />

uitstap of vakantie?<br />

Esther: “Mensen in begeleiding bij het<br />

OCMW of mensen met een verhoogde<br />

tegemoetkoming. Maar ook werknemers<br />

van sociale en beschutte werkplaatsen of<br />

mensen in budgetbegeleiding, budgetbeheer<br />

of schuldbemiddeling.”<br />

Michelle, met welke vragen komen de<br />

mensen bij jou terecht?<br />

Michelle: “Met allerlei soorten vragen<br />

eigenlijk. Ik merk dat mensen vaak nog<br />

niet op de hoogte zijn van onze voordelen,<br />

terugbetalingsmogelijkheden of betaalbare<br />

activiteiten. De kortingen lopen<br />

soms wel op en dan is het echt de moeite<br />

om eens navraag te komen doen naar de<br />

mogelijkheden. Om een concreet voorbeeld<br />

te geven kan je al naar de Zoo van<br />

Antwerpen voor 7,5 euro per persoon ipv<br />

31 euro of naar Bobbejaanland voor 17<br />

euro ipv 39 euro. Een weekje vakantie naar<br />

zee kan al voor 150 euro per persoon.”<br />

Krijg je veel voldoening van deze job?<br />

Michelle: “Ja, eigenlijk heel veel. Ik help de<br />

mensen echt graag verder met hun vraag.<br />

11


RAP OP STAP<br />

"Mensen blij maken met vrije<br />

tijd, daar ga ik voor!”<br />

Michelle<br />

Iedereen wil toch graag een keer met het<br />

gezin naar de dierentuin? Of eens een paar<br />

dagen weg van de dagelijkse sleur. Ook<br />

mensen met een beperkt budget hebben<br />

recht op “vrije tijd” en op deze manier kan<br />

dit en blijven de mensen betrokken.”<br />

Ik maak bij jou een afspraak en dan?<br />

“Ik zoek eerst samen met jou welke interesses<br />

je hebt en voorkeuren. Wil je in de<br />

buurt van Lanaken blijven of wil je een<br />

weekje naar de Ardennen? We hebben<br />

2 dikke boeken vol uitstappen en leuke<br />

ideeën, voor ieder wat wils. We bekijken<br />

of je in aanmerking komt op basis van je<br />

klever van de mutualiteit of een doorverwijsbrief<br />

en schrijven je in bij Rap op Stap.<br />

Vanaf dan houden we je op de hoogte van<br />

het volledige aanbod aan interessante<br />

tarieven en ontvang je ook onze nieuwsbrief.<br />

Esther, en de mensen die op <strong>jul</strong>lie beroep<br />

doen, komen die elk jaar terug om een<br />

nieuwe uitstap in te plannen?<br />

“Ja, meestal als ze de weg naar ons kantoor<br />

gevonden hebben komen ze zeker terug.<br />

Toch is er de tendens, dat merken we<br />

door de steeds hogere energieprijzen dat<br />

mensen sneller in financiële problemen<br />

komen, en dan wordt vooral het budget<br />

voor vrije tijd geschrapt. Een uitstap of<br />

een vakantie plannen komt dan pas op een<br />

later moment. Toch willen we er dan ook<br />

juist voor hen zijn.”<br />

Een van de mensen die regelmatig eens<br />

langsgaat bij Rap op Stap in Lanaken is<br />

Johan Van Bostraeten. Hij is heel enthousiast<br />

over de initiatieven en de voordelen<br />

die je via Rap op Stap krijgt.<br />

Johan, jij hoorde via het OCMW van het<br />

Rap op Stap verhaal?<br />

Johan: “Jazeker, ik heb niet getwijfeld en<br />

heb meteen een afspraak gemaakt. Tijdens<br />

een fijne babbel kreeg ik meer uitleg over<br />

het vrijetijdsaanbod in Lanaken en daarbuiten.<br />

Ook alle kortingen en terugbetalingsmogelijkheden<br />

werden uitgelegd.<br />

Michelle heeft voor mij ook een UiTPAS<br />

aangemaakt waardoor ik nu kan sparen<br />

voor allerlei voordelen maar ook opnieuw<br />

van een aantal voordelen aan kansentarief<br />

kan profiteren.”<br />

Was je verrast door de mogelijkheden?<br />

“Echt waar, ik wist eerlijk gezegd niet dat<br />

er zoveel mogelijk was. Met een beperkt<br />

budget is dat vaak iets waar je snel op<br />

bespaart, terwijl een beetje vrije tijd en<br />

ontspanning toch belangrijk zijn voor<br />

iedereen.”<br />

Waar ben je zoal naartoe geweest met Rap<br />

op Stap?<br />

Johan: “Een weekje naar Oostende en deze<br />

zomer ga ik een weekje naar Blankenberge.<br />

Maar ook bij C-mine heb ik een<br />

tentoonstelling bezocht aan kortingstarief.<br />

Teveel om op te noemen, het is echt<br />

de moeite.” zegt Johan<br />

12


RAP OP STAP<br />

Kom jij ook eens langs op de<br />

zitdag van Rap op Stap?<br />

Je kan ons 2-wekelijks vinden in Lanaken op woensdag<br />

van 13u30 tot 16u00. Verder kan je ons alle werkdagen<br />

telefonisch bereiken op N 011 232 495 of via<br />

E maasland@rapopstap.be<br />

Wat is de UiTPAS?<br />

De UiTPAS is je eigen spaar- en voordelenkaart voor<br />

vrije tijd. Telkens als je deelneemt aan een vrijetijdsactiviteit<br />

kan je een punt sparen. Deze punten kan je<br />

nadien omruilen voor allerlei voordelen.<br />

Welke activiteiten? ........................................................<br />

Op D www.uitinlanaken.be vind je een overzicht<br />

van alle activiteiten waarvoor je punten kan sparen.<br />

Handig aangeduid met het UiTPAS-logo.<br />

Punten gespaard?...........................................................<br />

Je ruilt deze om voor voordelen. Kijk hiervoor op<br />

D www.lanaken.be/uitpas. Ook in andere UiTPASregio’s<br />

kan je met UiTPAS Maasland punten sparen en<br />

omruilen.<br />

UiTPAS met kansenstatuut...........................................<br />

Met een beperkt budget kan je in aanmerking komen<br />

voor een kansenpas. Deze kost 1 euro. Met deze pas<br />

heb je recht op 80% korting bij deelname aan de<br />

UiTPAS-activiteiten van het Maasland.<br />

13


ONDERNEMEND LANAKEN<br />

PAS GESTART<br />

AlexWeb<br />

Onlangs ben ik begonnen met<br />

mijn eigen webdesign bedrijf<br />

en mijn doel is om ondernemers<br />

te steunen met hun online visitekaartje!<br />

Ik woon zelf in Lanaken en<br />

heb al verschillende zaken kunnen<br />

helpen met een prachtige website.<br />

Ben je dus op zoek naar een professionele website met een<br />

mooie look, voel je dan vrij om me te contacteren via facebook<br />

of email E info@alexweb.be.<br />

Barbershop Fox<br />

M Stationsstraat 108<br />

N 0477 667 737<br />

E barbershopfoxy@hotmail.com<br />

Barbershop Foxy opende haar<br />

deuren in het pand van de<br />

vroegere Slagerij Weustenraed.<br />

Leuke hippe omgeving en toffe<br />

zaakvoerster, Kaylee De Vos<br />

(vandaar Foxy). De mannen zullen<br />

hier zeker gesoigneerd worden!<br />

Eva Life Coaching<br />

M Norbertinessenhof 12, 3621 Rekem<br />

E eva@evalifecoaching.com<br />

Ik help mensen die niet meer<br />

op de automatische piloot<br />

willen leven en diep vanbinnen<br />

voelen dat er meer moet zijn<br />

dan dit, om te gaan leven vanuit<br />

hun intuïtie, hoe ze hun mindset<br />

kunnen veranderen door zichzelf<br />

te herprogrammeren. Ik<br />

combineer dit alles met Energetic<br />

Healing (een krachtige<br />

combinatie van energetische<br />

therapie en aromatherapie). Ook boek ik enorm goede en<br />

snelle resultaten bij kinderen met o.a. slaap- en concentratieproblemen,<br />

faalangst, fysieke klachten en hoogsensitiviteit.<br />

Het is ontzettend mooi en dankbaar werk en het is mijn missie<br />

om andere mensen hun passie te laten vinden en te gaan leven!<br />

M Stationsstraat 109<br />

N 089 440 233<br />

Hup Hup Lanaken<br />

HupHup is een alternatief<br />

voor fitness<br />

waarbij je ten alle tijde<br />

persoonlijke begeleiding<br />

krijgt & traint op de milon<br />

cirkel. Dit zijn 12 computergestuurde<br />

toestellen<br />

die ervoor zorgen dat jij tot wel 15 keer sneller resultaat kan<br />

boeken dan op traditionele fitnessapparaten. Een training duurt<br />

slechts 2 keer per week 35 minuten. Na het trainen maken we<br />

ook even samen de tijd om te stretchen op onze mfive apparaten,<br />

want niet alleen een sterk lichaam maar ook een flexibel<br />

lichaam is essentieel voor een gezond leven. Ik zorg niet alleen<br />

dat jij veilig en efficiënt aan je doelstelling kan werken, je kan bij<br />

mij ook terecht voor voedingsadvies. An Hanssen<br />

Frijns unlimited BV<br />

M Bedrijfsweg 40<br />

N 0493 593 969<br />

E info@frijnsunlimited.com<br />

We zijn een one-stop shop<br />

voor alles omtrent autotuning,<br />

carwrapping, plaatsen<br />

van steenslagfolies, detailing<br />

en het plaatsen van coatings.<br />

We zijn ook officiële partner<br />

van Brabus en ABT. Bij ons kan<br />

iedereen terecht die zijn auto wil laten beschermen of wil laten<br />

upgraden of veranderen.<br />

De zaak is opgericht door race coureur Robin Frijns (rijdt in<br />

Formule E en WEC, en hij is 24h Le Mans Winnaar) en mezelf,<br />

Maike Frik.<br />

Roxenna Hair and Beauty<br />

M Heikantstraat 39<br />

N 089 203 427<br />

Bij Rox Hair and Beauty bent u altijd<br />

welkom op afspraak, dit zodat ik alle<br />

aandacht aan de klant kan besteden die<br />

hij/zij verdient.<br />

14


ONDERNEMEND LANAKEN<br />

Kattentrimsalon Happy Catz<br />

M Waterstraat 147<br />

N 0472 868 677<br />

D www.happycatz.be<br />

Bianca Aelbers is gediplomeerd en gepassioneerd<br />

kattentrimster. Kattentrimsalon Happy Catz is<br />

ontstaan door mijn grote voorliefde voor katten. Je<br />

kan bij mij terecht voor een vachtvriendelijke verzorging<br />

voor je kat en advies op maat.<br />

Allround Beauty Salon<br />

M Kerkplein 15 bus 3<br />

N +31 6 38 613 073<br />

Wij zijn gecertificeerd schoonheidsspecialiste,<br />

PMU artiest (microblading, powderbrows en<br />

lippigmentatie) en gespecialiseerd voetverzorger. Ook doen wij tanden witten,<br />

wimper- & wenkbrauwstyling (hennabrows & lashlift). Na veel ervaring als<br />

werknemer in dienst bij een werkgever, sla ik mijn eigen weg in en start ik mijn<br />

eigen hair and beauty salon, iedereen is van harte welkom.<br />

T&T Design<br />

M Steenweg 100, 3621 Rekem<br />

N 026 132 575<br />

E info@ttdesign.be<br />

Het concept van<br />

T&T Design is<br />

uniek. Fabrikanten over<br />

de ganse wereld maken<br />

exclusieve ontwerpen<br />

voor het label T&T<br />

Design. Ontwerpen die<br />

vervaardigd worden in<br />

hoogstaande materialen<br />

en superieure kwaliteit, gaande van kookmateriaal<br />

en slaapcomfort, tot meubilair voor<br />

binnen en buiten. De prachtige collectie wordt<br />

verkocht in onze winkelketen zonder tussenkomst<br />

van derden, dus geen invoerders of<br />

groothandelaars die anders ook op hun beurt op<br />

de artikelen zouden verdienen. Deze zeer korte<br />

weg van fabrikant naar verbruiker maakt de<br />

prijs veel lager en dus veel aantrekkelijker voor<br />

het grote publiek.<br />

JUBILEE<br />

Ivo Van Tilborg bestaat 40 jaar!<br />

Vanaf 1 mei 1982 is Optiek Van Tilborg de speciaalzaak<br />

in de regio voor brillen, zonnebrillen, contactlenzen en<br />

hoorapparaten.<br />

Buiten een goede ligging, zijn er nog belangrijke troeven die<br />

de klanten weten te appreciëren: Perfecte service, uitgebreid<br />

assortiment en correcte prijs-kwaliteit verhouding.<br />

In het najaar van 2000 verhuisde Optiek van Tilborg naar een<br />

volledig nieuw, architectonisch mooi en ruim pand: 300m² in<br />

functie van alles wat met optiek te maken heeft. Prachtige<br />

etalages verraden de sfeer, binnen overheerst een strak maar<br />

warm interieur.<br />

Er is een geïntegreerde aanpasruimte voor contactlenzen, en<br />

tevens is er in samenwerking met Lapperre een aparte ruimte<br />

geïnstalleerd waar de audiologe in alle rust de klanten met<br />

gehoorproblemen kan begeleiden.<br />

Voor een deskundig advies staat het team Van Tilborg, Ivo,<br />

Marleen en Stephan voor iedereen klaar.<br />

Van harte gefeliciteerd met het 40-jarig bestaan van <strong>jul</strong>lie<br />

prachtige zaak.<br />

i<br />

Ben je onlangs gestart met je eigen zaak in Lanaken? Dan maken we in L-magazine graag promotie voor je.<br />

Contacteer ons via E economie@lanaken.be | Volg ons ook op Facebook, Instagram en Twitter: 'Leuk in Lanaken'<br />

15


CULTUREEL CENTRUM LANAKEN<br />

Jouw code voor een<br />

boeiend cultuurseizoen<br />

22 23<br />

zomerse klanken<br />

DORÉ QUARTET<br />

Aperitiefconcert<br />

Zondag 4 september <strong>2022</strong><br />

openingsvoorstelling<br />

LOGE 10<br />

De Dame in het Busje<br />

Vrijdag 23 september <strong>2022</strong><br />

matineefilm<br />

SPENCER<br />

Dinsdag 27 september <strong>2022</strong><br />

BARBARA DEX<br />

Thank God I’m a country girl<br />

Vrijdag 7 oktober <strong>2022</strong><br />

familiefilm<br />

MENEER PAPIER (+2j)<br />

Zondag 9 oktober <strong>2022</strong><br />

film<br />

NOMADLAND<br />

Donderdag 13 oktober <strong>2022</strong><br />

DUO ANDALUZA<br />

Ambos Mundos<br />

Zaterdag 15 oktober <strong>2022</strong><br />

VZW DE SHOWMAEKERS<br />

La Femme Fatale<br />

Vrijdag 21 oktober <strong>2022</strong><br />

JAN JAAP VAN DER WAL<br />

III-ième<br />

Vrijdag 28 oktober <strong>2022</strong><br />

FESTIVAL VOCALLIS<br />

‘De kracht van muziek’<br />

Ensemble Canto Rinato en mannenkoor<br />

Darilo<br />

Zaterdag 29 oktober <strong>2022</strong><br />

LIEVE BLANCQUAERT<br />

Let’s Talk About Sex<br />

Donderdag 3 november <strong>2022</strong><br />

CHRISTOPHE VANDEGOOR, JELLE<br />

CLEYMANS, JOOST VAN HYFTE<br />

Knechten van de koers<br />

Donderdag 10 november <strong>2022</strong><br />

film<br />

DEALER<br />

Maandag 14 november <strong>2022</strong><br />

WILLY SOMMERS<br />

De soundtrack van mijn leven<br />

Vrijdag 18 november <strong>2022</strong><br />

LES ZERKIENS<br />

SCHRIK (+5j)<br />

Zondag 20 november <strong>2022</strong><br />

Voorstelling in teken van<br />

Kunstendag voor Kinderen.<br />

THE CHACHAS<br />

Dans met mij tot morgenvroeg<br />

Donderdag 24 november <strong>2022</strong><br />

CAPRIOLA DI GIOIA<br />

Dolorosa Partenza<br />

Vrijdag 25 november <strong>2022</strong><br />

DIRK DE WACHTER, BRAM NOLF<br />

EN DAAN VANDEWALLE<br />

Van de schoonheid en de troost<br />

Donderdag 1 december <strong>2022</strong><br />

JUDAS THEATERPRODUCTIES<br />

JOSEPHINE B. - de musicalrevue<br />

Donderdag 8 december <strong>2022</strong><br />

ERHAN DEMIRCI<br />

Doe rustig<br />

Vrijdag 16 december <strong>2022</strong><br />

film<br />

RIDERS OF JUSTICE<br />

Dinsdag 10 januari 2023<br />

matineefilm<br />

WEST SIDE STORY<br />

Donderdag 12 januari 2023<br />

SOEPFESTIVAL met FAMILIEVOORSTELLING<br />

VALENTIJN PRODUCTIEHUIS<br />

De Drakentemmer (+4j), een getekend<br />

verhaal<br />

Zondag 15 januari 2023<br />

KAMAL KHARMACH<br />

Mag ik even? <strong>2022</strong><br />

Donderdag 19 januari 2023<br />

TAURUS QUARTET EN NIKOLAAS<br />

KENDE, PIANO<br />

Monumentale Meesterwerken<br />

Zaterdag 21 januari 2023<br />

SLÄPSTICK (voorheen Wëreldbänd)<br />

The Roaring Twenties<br />

Donderdag 26 januari 2023<br />

MAAIKE CAFMEYER &<br />

PETER DE GRAEF<br />

Hullep<br />

Donderdag 2 februari 2023<br />

16


©gwennyeeckels<br />

©JanitaSassen<br />

22 23<br />

HETTY HELSMOORTEL<br />

Missie <strong>2022</strong><br />

Donderdag 9 februari 2023<br />

matineefilm 'Valentijn'<br />

EIFFEL<br />

Dinsdag 14 februari 2023<br />

STEFAAN VAN BRABANDT,<br />

FRANK FOCKETYN & SIEN EGGERS<br />

Sartre & De Beauvoir<br />

Donderdag 2 maart 2023<br />

GILI<br />

Best Of<br />

Vrijdag 10 maart 2023<br />

ENSEMBLE ZUIDERWIND<br />

De Kleine Prins (+5j)<br />

Zondag 12 maart 2023<br />

film<br />

LOVING VINCENT<br />

Maandag 13 maart 2023<br />

SONJA TAVORMINA EN<br />

SASKIA DUELEN<br />

Harp en Fluit<br />

Vrijdag 17 maart 2023<br />

THE ROY ORBISON STORY<br />

Donderdag 23 maart 2023<br />

KAMIEL SPIESSENS<br />

Spiessens spijbelt!<br />

Vrijdag 31 maart 2023<br />

AMELIE ALBRECHT<br />

Zwaar Leven<br />

Vrijdag 14 april 2023<br />

HET PRETHUIS<br />

Frank wordt Francine<br />

Woensdag 19 april 2023<br />

BART HERMAN<br />

Volwassen en Gestreken<br />

Vrijdag 28 april 2023<br />

MICHELINE VAN HAUTEM EN<br />

BRASSBAND SMEERMAAS<br />

Shaffy & Brass<br />

Zaterdag 6 mei 2023<br />

i<br />

NIEUW! Onze abonnementsformule steekt dit jaar in een nieuw jasje. Je wordt<br />

Vriend van CC Lanaken wanneer je minstens drie voorstellingen uit ons aanbod<br />

kiest. Als Vriend van CC Lanaken geniet je tal van voordelen.<br />

Meer info en tickets via D cclanaken.be<br />

Vrijetijdsinfopunt<br />

Aan de Englse Hof 10/4 - 3620 Lanaken<br />

N +32 89 739 850 | D www.cclanaken.be | E cultuur@lanaken.be<br />

D www.facebook.com/cclanaken | I www.instagram.com/cclanaken<br />

17


Elke maandag, woensdag en vrijdag<br />

Gezondheidswandeling Gellik<br />

Locatie: Dienst Welzijn Lanaken<br />

Prijs: Gratis<br />

E welzijn@lanaken.be<br />

D www.lanaken.be/ocmw<br />

Elke dinsdag en donderdag<br />

Gezondheidswandeling Pietersheim<br />

Locatie: Dienst Welzijn Lanaken<br />

Prijs: Gratis<br />

E welzijn@lanaken.be<br />

D www.lanaken.be/ocmw<br />

Elke dinsdag<br />

Gezondheidswandeling dienstencentrum<br />

Locatie: Dienst Welzijn Lanaken<br />

Prijs: Gratis<br />

E welzijn@lanaken.be<br />

D www.lanaken.be/ocmw<br />

Altijd open<br />

Wandelbox Pietersembos<br />

Deze wandelbox<br />

voor 2 personen<br />

bevat wandeltochten<br />

waarbij<br />

u zelf de route<br />

moet achterhalen aan de hand van<br />

leuke raadsels en opdrachten. U kan<br />

verder ook genieten van lekkere<br />

hapjes en drankjes die voorzien zijn in<br />

de wandelbox. Een leuke daguitstap<br />

verzekerd!<br />

Locatie: De Daguitstap<br />

Prijs:<br />

Plezierige wandeling (6km):<br />

2 personen: € 50,00<br />

4 personen: € 75,00<br />

Heuglijke wandeling (10 km):<br />

2 personen: € 57,00<br />

4 personen: € 87,00<br />

Gepassioneerde wandeling (15 km):<br />

2 personen: € 60,00<br />

4 personen: € 93,00<br />

E info@dedaguitstap.be<br />

D www.dedaguitstap.be<br />

Elke zondag<br />

Bezoek de Neaderthalersite<br />

Locatie: Neanderthalersite<br />

Prijs: gratis toegang op zondag 3 en<br />

17 <strong>jul</strong>i, 7 en 21 <strong>aug</strong>ustus.<br />

E visit@lanaken.be<br />

D www.lanaken.be/visitlanaken<br />

Altijd open<br />

Kabouterpad Pietersheim<br />

De kinderen worden tijdens een wandeling<br />

van 3 km uitgenodigd om deel te nemen<br />

aan diverse spelletjes. Kleurrijke informatieborden<br />

geven meer uitleg. We verwelkomden<br />

nieuwe kabouters in ons bos,<br />

nieuwe eekhoorns die je de weg wijzen en<br />

meer huisjes om te ontdekken. Kers op de<br />

taart is een groot kabouterhuis op de kinderboerderij.<br />

Afstand: 40.000 kaboutervoetjes.<br />

Locatie: Domein Pietersheim<br />

Prijs: Gratis<br />

E visit@lanaken.be<br />

D www.lanaken.be/domeinpietersheim<br />

Elke woensdag<br />

Chillen @ Apollo<br />

Elke woensdag zijn de deuren van JC Apollo<br />

geopend! Kom gezellig langs. Wij zorgen<br />

voor de beats, een drankje en leuke activiteiten,<br />

<strong>jul</strong>lie voor de sfeer? Hou onze social<br />

media @jeugdlanaken in de gaten voor het<br />

aanbod per week.<br />

Locatie: JC Apollo<br />

Prijs: Gratis<br />

Org.: Jeugdienst Lanaken<br />

E jeugd@lanaken.be<br />

D www.lanaken.be/jeugd<br />

Van woensdag 27 april tot<br />

30 november <strong>2022</strong><br />

Fietsfotozoektocht omgeving<br />

Lanaken - Rekem - Maasmechelen<br />

Fijne en uitdagende fietstocht van<br />

39 km via knooppunten van het<br />

fietsroutenetwerk in de omgeving<br />

van Lanaken, waarbij je 18 foto's<br />

moet vinden. De hoofdprijs is een<br />

verblijf van een week aan zee voor 4<br />

personen! Vertrekken kan elke dag,<br />

op elke plek van de route, individueel,<br />

met je gezin, of met je groep.<br />

Prijs: € 5,00<br />

Org.: Fiets For Fun<br />

D www.fietsforfun.be<br />

Van maandag 9 mei tot<br />

vrijdag 30 september <strong>2022</strong><br />

Kajak Maasland en Rafting<br />

Ontdek Rivierpark Maasvallei van op het<br />

water. Op avontuur in de natuur per kajak,<br />

kano of raft.<br />

Prijs: € 20,00 Kansentarief UiTpas: € 4,00<br />

Org.: Kajak Maasland<br />

D www.kajakmaasland.be<br />

Van vrijdag 24 juni tot<br />

maandag 5 september <strong>2022</strong><br />

Zomeractie 'Bestemming bib'<br />

Ben je tussen 3 en 18 jaar en heb je zin<br />

in een leestrip? Kom dan in de zomer in<br />

onze bibliotheek een reispas afhalen met<br />

zes bestemmingen op, waar je telkens een<br />

boek bij zoekt. We dagen je dus uit om<br />

deze zomer zes boeken te lezen! Doe en<br />

lees jij ook mee? Voor elk gelezen boek<br />

krijg je een stempel in je reispaspoort. Heb<br />

je zes stempels verzameld en is je reispas<br />

vol, dan maak jij kans op een leuke prijs.<br />

Locatie: Bibliotheek Lanaken<br />

Prijs: Gratis<br />

E bibliotheek@lanaken.be<br />

D www.lanaken.be/bibliotheek<br />

18


Van woensdag 29 juni tot<br />

zondag 11 september <strong>2022</strong><br />

Kunst aan de Maas | Benjamin Verdonck<br />

Benjamin Verdonck verkent al<br />

wandelend de Limburgse Maasvallei.<br />

Onderweg verzamelt hij objecten die<br />

iets vertellen over het gebied, van<br />

stenen en zaden tot plastic verpakkingen<br />

en verloren sieraden. In de<br />

kapel van Boyen presenteert hij alledaagse<br />

voorwerpen als een soort<br />

relieken. Ze staan stil bij de relatie<br />

tussen mens en natuur. Na de kapel<br />

van Boyen en de Kapel van de Heilige<br />

Rita op het domein van Kasteel<br />

Sipernau is de presentatie nu te zien<br />

in de Museumkerk Sint-Pieter van<br />

Oud-Rekem. Deze tijdelijke presentaties<br />

maken deel uit van het kunstproject<br />

Kunst aan de Maas, een initiatief<br />

van Z33 & RLKM.<br />

Locatie: Museumkerk Oud-Rekem<br />

Prijs: Gratis<br />

Org.: Z33<br />

D www.kunstaandemaas.be<br />

Vrijdag 1 <strong>jul</strong>i <strong>2022</strong><br />

Kunst aan de Maas – Jeugd<br />

We dagen je uit om creatief aan de slag te<br />

gaan met materialen vanuit de Maas. We<br />

struinen eerst de oevers af naar bruikbare<br />

materialen en gaan daarna aan de slag!<br />

Laat je creativiteit de vrije loop!<br />

Vernissage van onze kunstwerken op<br />

dinsdag 5 <strong>jul</strong>i!<br />

Locatie: OC Neerharen<br />

Prijs: € 5,00<br />

Org.: Jeugdienst Lanaken<br />

E jeugd@lanaken.be<br />

D www.lanaken.be/jeugd<br />

Van vrijdag 1 <strong>jul</strong>i tot<br />

woensdag 31 <strong>aug</strong>ustus <strong>2022</strong><br />

Schatten van Vlieg<br />

Ruik jij wat ik ruik? Zet ook dit jaar de<br />

zintuigen maar op scherp, want dit keer<br />

staat het thema 'ruiken' op de planning.<br />

Zintuigen zijn een toegankelijke manier<br />

om kinderen kennis te laten maken met de<br />

wondere wereld van kunst en cultuur.<br />

Locatie: Parking Waterburcht<br />

Prijs: Gratis<br />

Org.: Toerisme Lanaken<br />

E visit@lanaken.be<br />

D www.lanaken.be/visitlanaken<br />

Zondag 3 <strong>jul</strong>i, 7 <strong>aug</strong>ustus en<br />

18 september <strong>2022</strong><br />

Kathleen Verlindenwandelingen<br />

Al 10 boeken lang<br />

worden de lezers van<br />

Anja Feliers meegenomen<br />

in het verhaal<br />

van psychologe Kathleen<br />

Verlinden. Naast<br />

haar carrière waarin<br />

ze al haar cliënten zo goed mogelijk<br />

tracht te helpen, probeert ze ook in<br />

haar privéleven om alle ballen in de<br />

lucht te houden. Deze spannende<br />

thriller met een vleugje romantiek<br />

speelt zich af in het pittoreske dorp<br />

Oud-Rekem. Je maakt niet alleen<br />

kennis met het "Mooiste dorp van<br />

Vlaanderen", maar krijgt ook een<br />

inkijk in het leven van Kathleen dat<br />

zich steeds verder ontwikkelt.<br />

Locatie: Museumkerk<br />

Prijs: Gratis<br />

Org.: Toerisme Lanaken<br />

E visit@lanaken.be<br />

D www.lanaken.be/visitlanaken<br />

Zondag 3, 17 <strong>jul</strong>i en<br />

7, 21 <strong>aug</strong>ustus <strong>2022</strong><br />

Multimediamarkt Oud-Rekem<br />

De boekenmarkt in Oud-Rekem zoals<br />

we hem kennen wordt in een nieuw<br />

vintage jasje gestoken en ondergaat<br />

een volledige transformatie. Vanaf<br />

dit jaar kan je er niet alleen terecht<br />

om jouw huidige boekencollectie<br />

aan te vullen en/of uit te dunnen. In<br />

het uitgebreide aanbod vind je naast<br />

boeken, CD’s, DVD’s en strips, nu ook<br />

old/school media zoals cassetterecorders,<br />

oude vinylplaten, etc. Ben jij<br />

geïnteresseerd in boeken en vintage<br />

(-multimedia)? Dan is dit zeker de plek<br />

die jij deze zomer gezien moet hebben!<br />

Locatie: Groenplaats (Oud-Rekem)<br />

Prijs: Gratis<br />

Plaats voor standhouders: € 10,00<br />

Org.: Toerisme Lanaken<br />

D www.lanaken.be/visitlanaken<br />

Maandag 4 <strong>jul</strong>i <strong>2022</strong><br />

Opleiding radio<br />

Locatie: LRL<br />

Prijs: € 5,00<br />

Org.: Jeugdienst Lanaken<br />

E jeugd@lanaken.be<br />

D www.lanaken.be/jeugd<br />

Maandag 4 <strong>jul</strong>i tot vrijdag 8 <strong>jul</strong>i <strong>2022</strong><br />

Go-Xtreme kamp<br />

I.s.m. Gemeente Dilsen-Stokkem, Zutendaal,<br />

Maasmechelen en As<br />

Locatie: Iedere dag in een andere buurtgemeente.<br />

We vertrekken samen aan het<br />

Cultureel Centrum van Lanaken.<br />

Prijs: € 100,00<br />

Org.: Jeugdienst Lanaken<br />

E jeugd@lanaken.be<br />

D www.lanaken.be/jeugd<br />

19


Maandag 4, 11, 18, 25 <strong>jul</strong>i en<br />

1, 8, 15, 22, 29 <strong>aug</strong>ustus<br />

Seniorenstretch<br />

Locatie: Dienstencentrum 'Aan de Statie'<br />

Prijs: € 1,00 Kansentarief UiTpas: € 0,20<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

D www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Maandag 4, 11, 18, 25 <strong>jul</strong>i en<br />

1, 8, 15, 22, 29 <strong>aug</strong>ustus<br />

Seniorengym<br />

Locatie: Dienstencentrum 'Aan de Statie'<br />

Prijs: € 1,00 Kansentarief UiTpas: € 0,20<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

D www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Dinsdag 5 <strong>jul</strong>i <strong>2022</strong><br />

Workshop fotografie<br />

Locatie: JC Apollo<br />

Prijs: € 15,00<br />

Org.: Jeugdienst Lanaken<br />

E jeugd@lanaken.be<br />

D www.lanaken.be/jeugd<br />

Woensdag 6 <strong>jul</strong>i t.e.m.<br />

vrijdag 8 <strong>jul</strong>i <strong>2022</strong><br />

Dj Workshop<br />

Locatie: JH Jouwes<br />

Prijs: € 45,00<br />

Org.: Jeugdienst Lanaken<br />

E jeugd@lanaken.be<br />

D www.lanaken.be/jeugd<br />

Woensdag 6, 13, 20, 27 <strong>jul</strong>i en<br />

3, 10, 17, 24, 31 <strong>aug</strong>ustus<br />

Scrabble<br />

Locatie: Dienstencentrum 'Aan de Statie'<br />

Prijs: Gratis<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

D www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Donderdag 7, 14, 21, 28 <strong>jul</strong>i en<br />

4, 11, 18, 25 <strong>aug</strong>ustus<br />

Spelletjesnamiddag<br />

Locatie: Dienstencentrum 'Aan de Statie'<br />

Prijs: Gratis<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

D www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Dinsdag 12 <strong>jul</strong>i <strong>2022</strong><br />

Survival in Ardennen (met overnachting)<br />

Locatie: Parking CCL<br />

Prijs: € 55,00<br />

Org.: Jeugdienst Lanaken<br />

E jeugd@lanaken.be<br />

D www.lanaken.be/jeugd<br />

Woensdag 13 <strong>jul</strong>i <strong>2022</strong><br />

Plantenexcursie taluds Albertkanaal<br />

We organiseren deze zomer opnieuw<br />

enkele plantenexcursies. In groep determineren<br />

is voor beginners vaak doeltreffender<br />

dan zelfstudie en uiteraard veel<br />

leuker. Al snel zal je ervaren dat planten<br />

op naam brengen toch niet zo een lastige<br />

opgave is.<br />

Locatie: Kanaalbrug van Gellik<br />

Prijs: Gratis<br />

Org.: Natuurpunt Lanaken<br />

E vandervleuten@hotmail.com<br />

D www.natuurpunt.be/agenda<br />

Vrijdag 15 <strong>jul</strong>i <strong>2022</strong><br />

Inline on tour - Lanaken<br />

Zutendaal, As, Dilsen-Stokkem, Lanaken<br />

en Maasmechelen organiseren samen een<br />

Inline on tour - reeks, die telkens van op<br />

een andere locatie en gemeente vertrekt.<br />

De afstand is telkens ongeveer 10 km. Ben<br />

je 18+ en kun je inlineskaten, dan is deze<br />

tour vast iets voor jou!<br />

Locatie: Montaignehof<br />

Prijs: € 2,50 Kansentarief UiTpas: € 0,50<br />

E jeugd@lanaken.be<br />

D www.lanaken.be/jeugd<br />

Vrijdag 15 <strong>jul</strong>i <strong>2022</strong><br />

Moviepark<br />

Locatie: Parking CCL<br />

Prijs: € 30,00<br />

Org.: Jeugdienst Lanaken<br />

E jeugd@lanaken.be<br />

D www.lanaken.be/jeugd<br />

Maandag 18 <strong>jul</strong>i <strong>2022</strong><br />

Petanque tornooi<br />

Zin om een balletje te gooien!? Wij dagen<br />

de kenners uit op ons recreatief petanque<br />

tornooi of kom gewoon genieten van dit<br />

schouwspel.<br />

Locatie: Nog te bepalen<br />

Prijs: € 4,00 inclusief drankje en taart<br />

E jeugd@lanaken.be<br />

D www.lanaken.be/jeugd<br />

Maandag 18 en woensdag 20 <strong>jul</strong>i <strong>2022</strong><br />

Crea met klei<br />

Locatie: CCL<br />

Prijs: € 12,00<br />

Org.: Jeugdienst Lanaken<br />

E jeugd@lanaken.be<br />

D www.lanaken.be/jeugd<br />

Woensdag 20 <strong>jul</strong>i <strong>2022</strong><br />

Plantenexcursie Oude Weerd<br />

De excursie vindt plaats in de Oude Weerd<br />

aan de Zuid-Willemsvaart te Oud-Rekem.<br />

Je treft er nog enkele karakteristieke landschapselementen<br />

van het Maasland aan<br />

zoals bloemrijke graslanden, hagen, poelen,<br />

natte ruigten en een hoogstamboomgaard.<br />

Locatie: Oude Weerd<br />

Prijs: Gratis<br />

Org.: Natuurpunt Lanaken<br />

E louis.vanham@telenet.be<br />

D www.natuurpunt.be/agenda<br />

Maandag 25 <strong>jul</strong>i <strong>2022</strong><br />

Urban Golf<br />

Locatie: JC Apollo<br />

Prijs: € 5,00<br />

Org.: Jeugdienst Lanaken<br />

E jeugd@lanaken.be<br />

D www.lanaken.be/jeugd<br />

20


Dinsdag 26 <strong>jul</strong>i <strong>2022</strong><br />

Workshop Tie dye, Roblox en Upcycling<br />

I.s.m. Bazarts vzw<br />

Locatie: JC Apollo<br />

Prijs: € 5,00<br />

Org.: Jeugdienst Lanaken<br />

E jeugd@lanaken.be<br />

D www.lanaken.be/jeugd<br />

Donderdag 28 <strong>jul</strong>i tot<br />

woensdag 3 <strong>aug</strong>ustus <strong>2022</strong><br />

Ondernemingskamp<br />

I.s.m PXL Hogeschool en Voka<br />

Locatie: CCL<br />

Prijs: € 150,00<br />

Org.: Jeugdienst Lanaken<br />

E jeugd@lanaken.be<br />

D www.lanaken.be/jeugd<br />

Vrijdag 29 <strong>jul</strong>i <strong>2022</strong><br />

Kienavond<br />

Locatie: Dienstencentrum 'Aan de Statie'<br />

Prijs: € 3,50 per kaart<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

D www.lanaken.be/dientencentrum<br />

Vrijdag 29 <strong>jul</strong>i <strong>2022</strong><br />

Bake off<br />

Locatie: JC Apollo<br />

Prijs: € 20,00<br />

Org.: Jeugdienst Lanaken<br />

E jeugd@lanaken.be<br />

D www.lanaken.be/jeugd<br />

Dinsdag 2 <strong>aug</strong>ustus <strong>2022</strong><br />

Wie is de mol?<br />

Locatie: JC Apollo<br />

Prijs: € 15,00<br />

Org.: Jeugdienst Lanaken<br />

E jeugd@lanaken.be<br />

D www.lanaken.be/jeugd<br />

Woensdag 3 <strong>aug</strong>ustus <strong>2022</strong><br />

Oogsttocht<br />

Locatie: OC De Helle<br />

Prijs: € 3,00 Lid bond € 1,50 Kansentarief<br />

UiTpas: 0,60<br />

Org.: WSV De Sparrentrippers<br />

E deanna@scarlet.be<br />

Donderdag 4 <strong>aug</strong>ustus <strong>2022</strong><br />

Funbeach Panheel<br />

Locatie: Parking CCL<br />

Prijs: € 24,00<br />

Org.: Jeugdienst Lanaken<br />

E jeugd@lanaken.be<br />

D www.lanaken.be/jeugd<br />

Woensdag 10 <strong>aug</strong>ustus <strong>2022</strong><br />

Plantenexcursie Zouwdal<br />

De excursie vindt plaats in het grensoverschrijdend<br />

Zouwdal. In deze<br />

droge vallei, gelegen tussen Lanaken<br />

en Maastricht, tref je verschillende<br />

habitats aan zoals akkers, houtkanten,<br />

poelen en zelfs een leemgroeve.<br />

Locatie: Steenfabriek Wienerberger<br />

Prijs: Gratis<br />

Org.: Natuurpunt Lanaken<br />

E vandervleuten@hotmail.com<br />

D www.natuurpunt.be/agenda<br />

Donderdag 11 <strong>aug</strong>ustus <strong>2022</strong><br />

Gaiapark<br />

Locatie: Parking CCL<br />

Prijs: € 18,00<br />

Org.: Jeugddienst Lanaken<br />

E jeugd@lanaken.be<br />

D www.lanaken.be/jeugd<br />

Vrijdag 12 <strong>aug</strong>ustus <strong>2022</strong><br />

Dorpsdagen Neerharen<br />

Academische zitting & Neerharen zoekt Talent<br />

Locatie: Feesttent Herbricht<br />

Prijs: Gratis<br />

Org.: vzw Dorpsraad Neerharen<br />

E vzwdorpsraadneerharen@gmail.com<br />

Zaterdag 13 <strong>aug</strong>ustus <strong>2022</strong><br />

Dorpsdagen Neerharen<br />

Geuze Revival met optreden van<br />

The Snakes - Salim Seghers<br />

Locatie: Feesttent Herbricht<br />

Prijs: € 10,00 VVK: € 8,00<br />

Org.: vzw Dorpsraad Neerharen<br />

E vzwdorpsraadneerharen@gmail.com<br />

Zondag 14 <strong>aug</strong>ustus <strong>2022</strong><br />

Plantenexcursie 'Kroetwusj'<br />

Wat is een kruidwis? Als je even tijd neemt<br />

om planten wat beter te bekijken, ontdek je<br />

telkens een nieuw kunstwerkje van de natuur.<br />

Locatie: kruising Geulerweg en Kupweg<br />

Prijs: Gratis<br />

Org.: Limburgs Landschap vzw<br />

E info@limburgs-landschap.be<br />

D www.limburgs-landschap.be/activiteiten/<br />

Zondag 14 <strong>aug</strong>ustus <strong>2022</strong><br />

Dorpsdagen Neerharen<br />

Schlagerfestival Neerharen met optredens<br />

van: - Sasha en Davy - Lindsay - Wim Leys<br />

- Die Schnappers - DJ Lucki Luc<br />

Locatie: Feesttent Herbricht<br />

Prijs: € 20,00 VVK: € 18,00<br />

Org.: vzw Dorpsraad Neerharen<br />

E vzwdorpsraadneerharen@gmail.com<br />

Maandag 15 <strong>aug</strong>ustus <strong>2022</strong><br />

Dorpsdagen Neerharen<br />

Theater aan de Maas met diverse<br />

optredens van straattheater<br />

Locatie: Feesttent Herbricht<br />

Prijs: Gratis<br />

Org.: vzw Dorpsraad Neerharen<br />

E vzwdorpsraadneerharen@gmail.com<br />

21


Maandag 15 <strong>aug</strong>ustus <strong>2022</strong><br />

Dorpsdagen Neerharen<br />

Kindernamiddag met: springkasteel -<br />

clown - grimeur - kinderdisco Splash<br />

Locatie: Feesttent Herbricht<br />

Prijs: Gratis<br />

Org.: vzw Dorpsraad Neerharen<br />

E vzwdorpsraadneerharen@gmail.com<br />

Dinsdag 16 <strong>aug</strong>ustus <strong>2022</strong><br />

Verzorgingsproducten<br />

Locatie: CCL<br />

Prijs: € 10,00<br />

Org.: Jeugddienst Lanaken<br />

E jeugd@lanaken.be<br />

D www.lanaken.be/jeugd<br />

Dinsdag 23 <strong>aug</strong>ustus <strong>2022</strong><br />

Paintball<br />

Locatie: JC Apollo<br />

Prijs: € 25,00<br />

Org.: Jeugddienst Lanaken<br />

E jeugd@lanaken.be<br />

D www.lanaken.be/jeugd<br />

Maandag 15 <strong>aug</strong>ustus <strong>2022</strong><br />

Dorpsdagen Neerharen<br />

Slotavond met o.a. Duo Whenever<br />

Locatie: Feesttent Herbricht<br />

Prijs: Gratis<br />

Org.: vzw Dorpsraad Neerharen<br />

E vzwdorpsraadneerharen@gmail.com<br />

Dinsdag 16 <strong>aug</strong>ustus tot<br />

vrijdag 19 <strong>aug</strong>ustus <strong>2022</strong><br />

Mad Science Zomerkamp<br />

Een zomer vol experimenten, nieuwe<br />

vrienden en plezier! Tijdens het Mad<br />

Science zomerkamp gaan kinderen<br />

aan de slag met de coolste experimenten,<br />

ontdekken de wereld om<br />

zich heen en spelen ook lekker buiten.<br />

Iedere kampdag heeft zijn eigen<br />

thema met activiteiten. Zo kun je bijv.<br />

raketten lanceren, mega slijm maken<br />

en chemische reacties ontdekken.<br />

Leren en plezier hebben, de ideale<br />

combinatie van een zomerkamp!<br />

Locatie: Domein Pietersheim<br />

Prijs: € 235,00<br />

Org.: Mad science<br />

D www.belgie.madscience.org/zomerkamp<br />

Woensdag 17 <strong>aug</strong>ustus <strong>2022</strong><br />

Plantenexcursie Vallei van de Ziepbeek<br />

De excursie vindt plaats in de vallei<br />

van de Ziepbeek te Rekem. Dit<br />

prachtig natuurreservaat bestaat<br />

uit vochtige en droge heide, gagelstruwelen,<br />

broekbossen, moerassen,<br />

vennen en vijvers.<br />

Locatie: Slagboom Aspermansvijver<br />

Prijs: Gratis<br />

Org.: Natuurpunt Lanaken<br />

E natuurpuntlanaken@hotmail.com<br />

D www.natuurpunt.be/agenda<br />

Maandag 22 <strong>aug</strong>ustus <strong>2022</strong><br />

Workshop grafitti<br />

Locatie: JC Apollo<br />

Prijs: € 15,00<br />

Org.: Jeugddienst Lanaken<br />

E jeugd@lanaken.be<br />

D www.lanaken.be/jeugd<br />

Donderdag 25 <strong>aug</strong>ustus <strong>2022</strong><br />

Waterski<br />

Locatie: Parking CCL<br />

Prijs: € 30,00<br />

Org.: Jeugddienst Lanaken<br />

E jeugd@lanaken.be<br />

D www.lanaken.be/jeugd<br />

Vrijdag 26 <strong>aug</strong>ustus <strong>2022</strong><br />

Kienavond<br />

Locatie: Dienstencentrum 'Aan de Statie'<br />

Prijs: € 3,50 per kaart<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

D www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Dinsdag 30 <strong>aug</strong>ustus <strong>2022</strong><br />

Stadiontour/goalmine<br />

Locatie: Parking CCL<br />

Prijs: € 15,00<br />

Org.: Jeugddienst Lanaken<br />

E jeugd@lanaken.be<br />

D www.lanaken.be/jeugd<br />

Woensdag 31 <strong>aug</strong>ustus <strong>2022</strong><br />

Efteling<br />

Locatie: Parking CCL<br />

Prijs: € 40,00<br />

Org.: Jeugdienst Lanaken<br />

E jeugd@lanaken.be<br />

D www.lanaken.be/jeugd<br />

i<br />

Met de UiTPAS spaar je punten of<br />

kan je op uitstap aan kansentarief.<br />

Meer info op www.uitpas.be<br />

Jouw activiteit ook in L-magazine? Zet dan zeker<br />

voor 5 <strong>aug</strong>ustus je activiteit in de uitdatabank<br />

(www.uitdatabank.be) Vergeet ook niet de postcode<br />

van Lanaken (3620) of Rekem (3621) te vermelden.<br />

De redactie is niet verantwoordelijk voor fout ingevoerde gegevens.<br />

22


“Samenhorigheidsgevoel<br />

tussen de verenigingen<br />

en de Neerharenaren is<br />

fantastisch!”<br />

VERENIGING IN DE KIJKER<br />

De Dorpsdagen in Neerharen komen er weer aan!<br />

Na de succesvolle Dorpsdagen in 2005 werd in 2006<br />

de VZW Dorpsraad van Neerharen opgericht. De<br />

bedoeling van deze dagen was om het samenhorigheidsgevoel<br />

tussen de verenigingen en de inwoners<br />

van Neerharen te bevorderen. Er worden jaarlijks activiteiten<br />

georganiseerd zoals de Moederdagactie. Ook<br />

wordt 4 keer per jaar het dorpskrantje 'De Hareneir'<br />

gratis bedeeld in Neerharen. Dit doen we nu al meer<br />

dan 15 jaar. Af en toe worden er activiteiten in het<br />

dorp georganiseerd maar de Dorpsdagen zijn veruit de<br />

belangrijkste.<br />

In 2020 gingen de 5e Dorpsdagen spijtig genoeg niet<br />

door wegens corona maar dit jaar is het eindelijk weer<br />

zover. Van 12 tem 15 <strong>aug</strong>ustus is het weer groot feest<br />

in Neerharen met medewerking van de gemeente<br />

Lanaken.<br />

Een overzichtje van de festiviteiten:<br />

Vrijdag 12 <strong>aug</strong>ustus:<br />

• Academische zitting en Vrij Podium 'Neerharen zoekt Talent'<br />

Zaterdag 13 <strong>aug</strong>ustus:<br />

• Geuzerevival<br />

Zondag 14 <strong>aug</strong>ustus:<br />

• Aandacht voor het nieuwe kunstwerk aan de Maas in Herbricht<br />

• Schlagerfestival Neerharen<br />

Maandag 15 <strong>aug</strong>ustus:<br />

• Theater aan de Maas<br />

• Kindernamiddag met kinderdisco<br />

• BBQ en afsluitingsbal<br />

Iedereen is van harte welkom!<br />

Tickets en meer info via E vzwdorpsraadneerharen@gmail.com<br />

en F www.facebook.com/dorpsraad.neerharen<br />

23


#VISITLANAKEN<br />

#visitlanaken<br />

@erik_joegel Waterburcht domein Pietersheim<br />

@forever_walking_sieglinde Hochter Bamp<br />

@jorn76 Lanaken<br />

@photography_bylaura Lanaken<br />

@ronnys_dronefotos Waterburcht domein Pietersheim<br />

Jouw foto ook in L-magazine? Gebruik #visitlanaken op Instagram en wie weet staat jouw foto er de volgende editie in!<br />

24


IN DE BLOEMETJES<br />

Jubilea<br />

50 50<br />

Gouden bruiloft<br />

Gerardus Habets & Maria Van Laar<br />

Lanaken<br />

65<br />

Briljanten bruiloft<br />

Hendrik Meuris & H. Welkenhuyzen<br />

Lanaken<br />

Gouden bruiloft<br />

Gerard Beckers & Rosaline Gerets<br />

Rekem<br />

60<br />

Diamanten bruiloft<br />

Robert Meyers & José Massot<br />

Gellik<br />

60<br />

Diamanten bruiloft<br />

Mechels Gerardus & Vansichen Hilda<br />

Lanaken<br />

50<br />

Gouden bruiloft<br />

Robert Ramaekers & Maria Debuyst<br />

Rekem<br />

60<br />

Diamanten bruiloft<br />

Hendrik Crijns & Maria Moors<br />

Lanaken<br />

50<br />

Gouden bruiloft<br />

Jean Van Ormelingen & Marie Vandormael<br />

Lanaken<br />

60<br />

Diamanten bruiloft<br />

Pierre Slangen & Marie Janssen<br />

Neerharen<br />

25


IN DE BLOEMETJES<br />

Jubilea<br />

50 50<br />

Gouden bruiloft<br />

Etienne Visschers & Margo Stouten<br />

Rekem<br />

60<br />

Diamanten bruiloft<br />

Ernest Biesmans & Lucia Jacobs<br />

Neerharen<br />

Gouden bruiloft<br />

Ivon Maesen & Maria Panis<br />

Gellik<br />

50<br />

Gouden bruiloft<br />

Willy Hauben & Marie-José Corstjens<br />

Rekem<br />

50<br />

Diamanten bruiloft<br />

Florent Hojniak & Philomena Verweij<br />

Lanaken<br />

50<br />

Gouden bruiloft<br />

Ton Florens & Rina Van Briel<br />

Gellik<br />

50<br />

Gouden bruiloft<br />

Theophiel Fripont & Isabella Moors<br />

Gellik<br />

50<br />

Gouden bruiloft<br />

Pieter Beckers & Helena Stevens<br />

Smeermaas<br />

60<br />

Diamanten bruiloft<br />

Mathieu Beckers & Victoire Aussems<br />

Gellik<br />

26


TEN SLOTTE<br />

Bij het schrijven van dit slotwoord komt de zomer eraan en staat de<br />

vakantie voor de deur.<br />

Na 2 abnormale “coronazomers” belooft het eindelijk weer een zomer<br />

als vanouds te worden, heerlijk!<br />

Om een gezellige en aangename tijd te beleven hoeven we in feite niet buiten Lanaken te<br />

vertoeven.<br />

Naast de vele straatfeesten (waarvoor iedere straat jaarlijks een feestcheque kan aanvragen),<br />

onze traditionele kermissen en jaarmarkten, de wekelijkse avondfietstochten,… valt er immers<br />

heel wat te beleven in onze mooie gemeente.<br />

Voor onze tieners is er begin <strong>jul</strong>i het bovenlokale “X-Treme-sportkamp”. Daarnaast vinden op<br />

de evenementenweide opnieuw 4 edities van “Chillen in Pietersheim” plaats, i.s.m. Jeughuis<br />

Jouwes en Chiro Jooske.<br />

In <strong>aug</strong>ustus zijn de ogen op Herbricht gericht. Daar vinden dan de 7-jaarlijkse Dorpsdagen van<br />

Neerharen plaats, met op 15/08 'Theater aan de Maas' dat mee ondersteund wordt door het<br />

gemeentebestuur en onze cultuurdienst.<br />

Later deze zomer zal in Herbricht, in het kader van “Kunst aan de Maas”, de “Tree of life”<br />

onthuld worden: een 8-meter hoge levensboom met voorwerpen en dieren uit de omgeving<br />

van Herbricht.<br />

Dit nieuwe project (het 3e kunstproject in de open ruimte in Limburg) is bedoeld om onze<br />

prachtige Maasvallei extra in de kijker te plaatsen. Lanaken mag als eerste Maasgemeente de<br />

spits afbijten met een eerste kunstwerk in ons unieke Herbricht.<br />

Met september breien we steevast een mooi verlengstuk aan de zomer. Noteer nu alvast het<br />

'Internationale Oldtimertreffen', de 'Limburg Fietsvierdaagse' en de 'Maasrun' in <strong>jul</strong>lie agenda!<br />

Ook wordt dan het nieuwe cultuurseizoen afgetrapt. De cultuurdienst heeft weer voor een<br />

mooi en divers programma gezorgd waarbij heel wat bekende namen op het podium zullen<br />

verschijnen. Word nu reeds “Vriend van CCL” en beleef alles vanop de eerste rij!<br />

Beste inwoners, ik wens u allen een deugddoende vakantie toe!<br />

Geniet van de zomer, geniet van Lanaken!<br />

Dominique Terwingen<br />

Schepen<br />

Gemeente Lanaken & OCMW Lanaken<br />

Sluitingsdagen:<br />

Vier de zomer in Lanaken!<br />

De gemeentelijke diensten zijn gesloten op 11 <strong>jul</strong>i (Feest Vlaamse Gemeenschap), 21 <strong>jul</strong>i<br />

(Nationale feestdag), 22 <strong>jul</strong>i (Brugdag) en 15 <strong>aug</strong>ustus (O.L.V. Hemelvaart).<br />

Wil je op de hoogte blijven van al het gemeentelijk nieuws in Lanaken?<br />

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief op www.lanaken.be/nieuwsbrief<br />

En volg ons op sociale media @gemeentelanaken of download de Lanaken app.<br />

Wachtdiensten<br />

Huisartsen<br />

T 089 75 75 75<br />

www.wachtpostmaasland.be<br />

Apotheken<br />

Van 9u tot 22u:<br />

www.apotheeklimburg.be<br />

Van 22u tot 9u: T 078 05 17 33<br />

Tandartsen<br />

T 090 33 99 69<br />

www.tandarts.be/wachtdienst<br />

www.lanaken.be/wachtdiensten<br />

Colofon<br />

Editie 10 • <strong>jul</strong>i-<strong>aug</strong>ustus <strong>2022</strong><br />

Verantwoordelijke uitgever<br />

William Vancleynenbreugel,<br />

Jan Rosierlaan 1, 3620 Lanaken<br />

Samenstelling en eindredactie<br />

Dienst communicatie<br />

info@lanaken.be<br />

Fotografie<br />

Valentin Jacobs<br />

Piet Paulissen<br />

Dienst communicatie<br />

Vormgeving<br />

Liebens Reclame, Mopertingen<br />

Drukwerk<br />

Drukkerij Pietermans, Lanaken<br />

www.lanaken.be<br />

Gemeentehuis: T 089 730 730<br />

OCMW: T 089 730 060<br />

L-magazine wordt gedrukt door<br />

op papier van<br />

27


Markten & kermissen<br />

in Lanaken<br />

Kom gezellig naar onze avondmarkten in<br />

Rekem, Gellik en Lanaken & proef de sfeer van<br />

de kermissen van <strong>jul</strong>i en <strong>aug</strong>ustus!<br />

Jaarmarkten <strong>2022</strong><br />

• Avondmarkt Rekem:<br />

za 6 <strong>aug</strong>ustus<br />

• Avondmarkt Gellik:<br />

vr 12 <strong>aug</strong>ustus<br />

• Jaarmarkt Lanaken-centrum:<br />

ma 22 <strong>aug</strong>ustus<br />

Kermissen <strong>2022</strong><br />

• Pannestraat:<br />

vr 8 <strong>jul</strong>i tot en met ma 11 <strong>jul</strong>i<br />

• Rekem (Populierenlaan):<br />

za 6 <strong>aug</strong>ustus tot en met di 9 <strong>aug</strong>ustus<br />

• Gellik:<br />

za 13 <strong>aug</strong>ustus tot en met ma 15 <strong>aug</strong>ustus<br />

• Lanaken-centrum:<br />

za 20 <strong>aug</strong>ustus tot en met di 23 <strong>aug</strong>ustus<br />

• Kesselt:<br />

zo 18 september tot en met di 20 september

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!