15.07.2022 Views

L-Magazine #10 jul-aug 2022

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

INHOUD<br />

De Dorpsraad van Neerharen heeft<br />

deze zomer grootse plannen!<br />

Pag. 23<br />

In dit<br />

nummer:<br />

Hamont-<br />

Achel<br />

Lommel<br />

Pelt<br />

Bocholt<br />

Hechtel-<br />

Kinrooi<br />

Eksel<br />

Peer<br />

Bree<br />

Leopoldsburg<br />

Maaseik<br />

Ham<br />

Oudsbergen<br />

Beringen<br />

Tessenderlo<br />

Houthalen-<br />

Dilsen-<br />

Helchteren<br />

Stokkem<br />

Heusden-<br />

As<br />

Zolder<br />

Diest<br />

Lummen<br />

Zonhoven<br />

Maasmechelen<br />

Genk<br />

Halen<br />

Herk-de<br />

-Stad Hasselt Diepenbeek Zutendaal<br />

Nieuwerkerken<br />

Lanaken<br />

Alken<br />

Bilzen<br />

Kortessem<br />

Wellen Hoeselt<br />

Borgloon<br />

Riemst<br />

Sint-Truiden<br />

Gingelom<br />

Heers<br />

Tongeren<br />

Voeren<br />

Herstappe<br />

Lanaken eert<br />

Jeroen Brouwers<br />

4<br />

Kidsraad wil<br />

kindvriendelijk centrum<br />

6<br />

Parken in beheer van de gemeente.<br />

Deze parken zijn niet toegankelijk voor<br />

Recyclagepark inwoners uit andere gemeenten. is gesloten<br />

7<br />

het recyclagepark van Lanaken sluit<br />

voor langere tijd de deuren<br />

om een nieuw park te bouwen<br />

Limburg.net-parken in de buurgemeenten<br />

Limburg.net-parken<br />

2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!