15.07.2022 Views

L-Magazine #10 jul-aug 2022

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

TEN SLOTTE<br />

Bij het schrijven van dit slotwoord komt de zomer eraan en staat de<br />

vakantie voor de deur.<br />

Na 2 abnormale “coronazomers” belooft het eindelijk weer een zomer<br />

als vanouds te worden, heerlijk!<br />

Om een gezellige en aangename tijd te beleven hoeven we in feite niet buiten Lanaken te<br />

vertoeven.<br />

Naast de vele straatfeesten (waarvoor iedere straat jaarlijks een feestcheque kan aanvragen),<br />

onze traditionele kermissen en jaarmarkten, de wekelijkse avondfietstochten,… valt er immers<br />

heel wat te beleven in onze mooie gemeente.<br />

Voor onze tieners is er begin <strong>jul</strong>i het bovenlokale “X-Treme-sportkamp”. Daarnaast vinden op<br />

de evenementenweide opnieuw 4 edities van “Chillen in Pietersheim” plaats, i.s.m. Jeughuis<br />

Jouwes en Chiro Jooske.<br />

In <strong>aug</strong>ustus zijn de ogen op Herbricht gericht. Daar vinden dan de 7-jaarlijkse Dorpsdagen van<br />

Neerharen plaats, met op 15/08 'Theater aan de Maas' dat mee ondersteund wordt door het<br />

gemeentebestuur en onze cultuurdienst.<br />

Later deze zomer zal in Herbricht, in het kader van “Kunst aan de Maas”, de “Tree of life”<br />

onthuld worden: een 8-meter hoge levensboom met voorwerpen en dieren uit de omgeving<br />

van Herbricht.<br />

Dit nieuwe project (het 3e kunstproject in de open ruimte in Limburg) is bedoeld om onze<br />

prachtige Maasvallei extra in de kijker te plaatsen. Lanaken mag als eerste Maasgemeente de<br />

spits afbijten met een eerste kunstwerk in ons unieke Herbricht.<br />

Met september breien we steevast een mooi verlengstuk aan de zomer. Noteer nu alvast het<br />

'Internationale Oldtimertreffen', de 'Limburg Fietsvierdaagse' en de 'Maasrun' in <strong>jul</strong>lie agenda!<br />

Ook wordt dan het nieuwe cultuurseizoen afgetrapt. De cultuurdienst heeft weer voor een<br />

mooi en divers programma gezorgd waarbij heel wat bekende namen op het podium zullen<br />

verschijnen. Word nu reeds “Vriend van CCL” en beleef alles vanop de eerste rij!<br />

Beste inwoners, ik wens u allen een deugddoende vakantie toe!<br />

Geniet van de zomer, geniet van Lanaken!<br />

Dominique Terwingen<br />

Schepen<br />

Gemeente Lanaken & OCMW Lanaken<br />

Sluitingsdagen:<br />

Vier de zomer in Lanaken!<br />

De gemeentelijke diensten zijn gesloten op 11 <strong>jul</strong>i (Feest Vlaamse Gemeenschap), 21 <strong>jul</strong>i<br />

(Nationale feestdag), 22 <strong>jul</strong>i (Brugdag) en 15 <strong>aug</strong>ustus (O.L.V. Hemelvaart).<br />

Wil je op de hoogte blijven van al het gemeentelijk nieuws in Lanaken?<br />

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief op www.lanaken.be/nieuwsbrief<br />

En volg ons op sociale media @gemeentelanaken of download de Lanaken app.<br />

Wachtdiensten<br />

Huisartsen<br />

T 089 75 75 75<br />

www.wachtpostmaasland.be<br />

Apotheken<br />

Van 9u tot 22u:<br />

www.apotheeklimburg.be<br />

Van 22u tot 9u: T 078 05 17 33<br />

Tandartsen<br />

T 090 33 99 69<br />

www.tandarts.be/wachtdienst<br />

www.lanaken.be/wachtdiensten<br />

Colofon<br />

Editie 10 • <strong>jul</strong>i-<strong>aug</strong>ustus <strong>2022</strong><br />

Verantwoordelijke uitgever<br />

William Vancleynenbreugel,<br />

Jan Rosierlaan 1, 3620 Lanaken<br />

Samenstelling en eindredactie<br />

Dienst communicatie<br />

info@lanaken.be<br />

Fotografie<br />

Valentin Jacobs<br />

Piet Paulissen<br />

Dienst communicatie<br />

Vormgeving<br />

Liebens Reclame, Mopertingen<br />

Drukwerk<br />

Drukkerij Pietermans, Lanaken<br />

www.lanaken.be<br />

Gemeentehuis: T 089 730 730<br />

OCMW: T 089 730 060<br />

L-magazine wordt gedrukt door<br />

op papier van<br />

27

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!