15.07.2022 Views

L-Magazine #10 jul-aug 2022

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

RAP OP STAP<br />

"Mensen blij maken met vrije<br />

tijd, daar ga ik voor!”<br />

Michelle<br />

Iedereen wil toch graag een keer met het<br />

gezin naar de dierentuin? Of eens een paar<br />

dagen weg van de dagelijkse sleur. Ook<br />

mensen met een beperkt budget hebben<br />

recht op “vrije tijd” en op deze manier kan<br />

dit en blijven de mensen betrokken.”<br />

Ik maak bij jou een afspraak en dan?<br />

“Ik zoek eerst samen met jou welke interesses<br />

je hebt en voorkeuren. Wil je in de<br />

buurt van Lanaken blijven of wil je een<br />

weekje naar de Ardennen? We hebben<br />

2 dikke boeken vol uitstappen en leuke<br />

ideeën, voor ieder wat wils. We bekijken<br />

of je in aanmerking komt op basis van je<br />

klever van de mutualiteit of een doorverwijsbrief<br />

en schrijven je in bij Rap op Stap.<br />

Vanaf dan houden we je op de hoogte van<br />

het volledige aanbod aan interessante<br />

tarieven en ontvang je ook onze nieuwsbrief.<br />

Esther, en de mensen die op <strong>jul</strong>lie beroep<br />

doen, komen die elk jaar terug om een<br />

nieuwe uitstap in te plannen?<br />

“Ja, meestal als ze de weg naar ons kantoor<br />

gevonden hebben komen ze zeker terug.<br />

Toch is er de tendens, dat merken we<br />

door de steeds hogere energieprijzen dat<br />

mensen sneller in financiële problemen<br />

komen, en dan wordt vooral het budget<br />

voor vrije tijd geschrapt. Een uitstap of<br />

een vakantie plannen komt dan pas op een<br />

later moment. Toch willen we er dan ook<br />

juist voor hen zijn.”<br />

Een van de mensen die regelmatig eens<br />

langsgaat bij Rap op Stap in Lanaken is<br />

Johan Van Bostraeten. Hij is heel enthousiast<br />

over de initiatieven en de voordelen<br />

die je via Rap op Stap krijgt.<br />

Johan, jij hoorde via het OCMW van het<br />

Rap op Stap verhaal?<br />

Johan: “Jazeker, ik heb niet getwijfeld en<br />

heb meteen een afspraak gemaakt. Tijdens<br />

een fijne babbel kreeg ik meer uitleg over<br />

het vrijetijdsaanbod in Lanaken en daarbuiten.<br />

Ook alle kortingen en terugbetalingsmogelijkheden<br />

werden uitgelegd.<br />

Michelle heeft voor mij ook een UiTPAS<br />

aangemaakt waardoor ik nu kan sparen<br />

voor allerlei voordelen maar ook opnieuw<br />

van een aantal voordelen aan kansentarief<br />

kan profiteren.”<br />

Was je verrast door de mogelijkheden?<br />

“Echt waar, ik wist eerlijk gezegd niet dat<br />

er zoveel mogelijk was. Met een beperkt<br />

budget is dat vaak iets waar je snel op<br />

bespaart, terwijl een beetje vrije tijd en<br />

ontspanning toch belangrijk zijn voor<br />

iedereen.”<br />

Waar ben je zoal naartoe geweest met Rap<br />

op Stap?<br />

Johan: “Een weekje naar Oostende en deze<br />

zomer ga ik een weekje naar Blankenberge.<br />

Maar ook bij C-mine heb ik een<br />

tentoonstelling bezocht aan kortingstarief.<br />

Teveel om op te noemen, het is echt<br />

de moeite.” zegt Johan<br />

12

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!