15.07.2022 Views

L-Magazine #10 jul-aug 2022

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

RAP OP STAP<br />

Een daguitstap of een concertje meepikken?<br />

Een weekje weg? En dat alles met een klein budget?<br />

Dat kan met Rap op Stap!<br />

Een uitstap naar zee met het hele gezin? Een bezoek aan de zoo? Een<br />

festivalticket of een concert van je idool? Samen een weekje weg of<br />

een sportieve activiteit ondernemen? Klinkt goed!<br />

Maar wat doe je als je weinig of geen budget hebt om die droom waar<br />

te maken? Bij Rap op Stap in Lanaken helpt Michelle je graag verder.<br />

Zij helpt je bij het uitzoeken van een daguitstap of een culturele uitstap<br />

maar ook bij het zoeken naar een leuk en betaalbaar vakantieverblijf.<br />

Een terugbetaling van een cursus of het aanmaken van een UiTPAS<br />

voor vrije tijd aan kansentarief.<br />

"Rap op Stap, iedereen<br />

verdient vakantie!”<br />

Esther<br />

Esther, vertel eens, wie of wat is 'Rap op<br />

Stap Limburg'?<br />

"Wij van Rap op Stap zijn een netwerk van<br />

laagdrempelige reisbemiddelingskantoren.<br />

Wij hebben momenteel in 13 verschillende<br />

gemeenten een zitdag. Wij zetten ons in<br />

om zinvolle vrije tijd toegankelijk te maken<br />

voor mensen met een beperkt budget.<br />

Mensen die het om een of andere manier<br />

financieel moeilijk hebben kunnen bij ons<br />

terecht. Wij zorgen er voor dat iedereen<br />

met een klein budget op daguitstap of op<br />

vakantie kan gaan of we zoeken met hen<br />

naar een zinvolle, betaalbare hobby.”<br />

Wie kan er bij <strong>jul</strong>lie aankloppen voor een<br />

uitstap of vakantie?<br />

Esther: “Mensen in begeleiding bij het<br />

OCMW of mensen met een verhoogde<br />

tegemoetkoming. Maar ook werknemers<br />

van sociale en beschutte werkplaatsen of<br />

mensen in budgetbegeleiding, budgetbeheer<br />

of schuldbemiddeling.”<br />

Michelle, met welke vragen komen de<br />

mensen bij jou terecht?<br />

Michelle: “Met allerlei soorten vragen<br />

eigenlijk. Ik merk dat mensen vaak nog<br />

niet op de hoogte zijn van onze voordelen,<br />

terugbetalingsmogelijkheden of betaalbare<br />

activiteiten. De kortingen lopen<br />

soms wel op en dan is het echt de moeite<br />

om eens navraag te komen doen naar de<br />

mogelijkheden. Om een concreet voorbeeld<br />

te geven kan je al naar de Zoo van<br />

Antwerpen voor 7,5 euro per persoon ipv<br />

31 euro of naar Bobbejaanland voor 17<br />

euro ipv 39 euro. Een weekje vakantie naar<br />

zee kan al voor 150 euro per persoon.”<br />

Krijg je veel voldoening van deze job?<br />

Michelle: “Ja, eigenlijk heel veel. Ik help de<br />

mensen echt graag verder met hun vraag.<br />

11

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!