15.07.2022 Views

L-Magazine #10 jul-aug 2022

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Elke maandag, woensdag en vrijdag<br />

Gezondheidswandeling Gellik<br />

Locatie: Dienst Welzijn Lanaken<br />

Prijs: Gratis<br />

E welzijn@lanaken.be<br />

D www.lanaken.be/ocmw<br />

Elke dinsdag en donderdag<br />

Gezondheidswandeling Pietersheim<br />

Locatie: Dienst Welzijn Lanaken<br />

Prijs: Gratis<br />

E welzijn@lanaken.be<br />

D www.lanaken.be/ocmw<br />

Elke dinsdag<br />

Gezondheidswandeling dienstencentrum<br />

Locatie: Dienst Welzijn Lanaken<br />

Prijs: Gratis<br />

E welzijn@lanaken.be<br />

D www.lanaken.be/ocmw<br />

Altijd open<br />

Wandelbox Pietersembos<br />

Deze wandelbox<br />

voor 2 personen<br />

bevat wandeltochten<br />

waarbij<br />

u zelf de route<br />

moet achterhalen aan de hand van<br />

leuke raadsels en opdrachten. U kan<br />

verder ook genieten van lekkere<br />

hapjes en drankjes die voorzien zijn in<br />

de wandelbox. Een leuke daguitstap<br />

verzekerd!<br />

Locatie: De Daguitstap<br />

Prijs:<br />

Plezierige wandeling (6km):<br />

2 personen: € 50,00<br />

4 personen: € 75,00<br />

Heuglijke wandeling (10 km):<br />

2 personen: € 57,00<br />

4 personen: € 87,00<br />

Gepassioneerde wandeling (15 km):<br />

2 personen: € 60,00<br />

4 personen: € 93,00<br />

E info@dedaguitstap.be<br />

D www.dedaguitstap.be<br />

Elke zondag<br />

Bezoek de Neaderthalersite<br />

Locatie: Neanderthalersite<br />

Prijs: gratis toegang op zondag 3 en<br />

17 <strong>jul</strong>i, 7 en 21 <strong>aug</strong>ustus.<br />

E visit@lanaken.be<br />

D www.lanaken.be/visitlanaken<br />

Altijd open<br />

Kabouterpad Pietersheim<br />

De kinderen worden tijdens een wandeling<br />

van 3 km uitgenodigd om deel te nemen<br />

aan diverse spelletjes. Kleurrijke informatieborden<br />

geven meer uitleg. We verwelkomden<br />

nieuwe kabouters in ons bos,<br />

nieuwe eekhoorns die je de weg wijzen en<br />

meer huisjes om te ontdekken. Kers op de<br />

taart is een groot kabouterhuis op de kinderboerderij.<br />

Afstand: 40.000 kaboutervoetjes.<br />

Locatie: Domein Pietersheim<br />

Prijs: Gratis<br />

E visit@lanaken.be<br />

D www.lanaken.be/domeinpietersheim<br />

Elke woensdag<br />

Chillen @ Apollo<br />

Elke woensdag zijn de deuren van JC Apollo<br />

geopend! Kom gezellig langs. Wij zorgen<br />

voor de beats, een drankje en leuke activiteiten,<br />

<strong>jul</strong>lie voor de sfeer? Hou onze social<br />

media @jeugdlanaken in de gaten voor het<br />

aanbod per week.<br />

Locatie: JC Apollo<br />

Prijs: Gratis<br />

Org.: Jeugdienst Lanaken<br />

E jeugd@lanaken.be<br />

D www.lanaken.be/jeugd<br />

Van woensdag 27 april tot<br />

30 november <strong>2022</strong><br />

Fietsfotozoektocht omgeving<br />

Lanaken - Rekem - Maasmechelen<br />

Fijne en uitdagende fietstocht van<br />

39 km via knooppunten van het<br />

fietsroutenetwerk in de omgeving<br />

van Lanaken, waarbij je 18 foto's<br />

moet vinden. De hoofdprijs is een<br />

verblijf van een week aan zee voor 4<br />

personen! Vertrekken kan elke dag,<br />

op elke plek van de route, individueel,<br />

met je gezin, of met je groep.<br />

Prijs: € 5,00<br />

Org.: Fiets For Fun<br />

D www.fietsforfun.be<br />

Van maandag 9 mei tot<br />

vrijdag 30 september <strong>2022</strong><br />

Kajak Maasland en Rafting<br />

Ontdek Rivierpark Maasvallei van op het<br />

water. Op avontuur in de natuur per kajak,<br />

kano of raft.<br />

Prijs: € 20,00 Kansentarief UiTpas: € 4,00<br />

Org.: Kajak Maasland<br />

D www.kajakmaasland.be<br />

Van vrijdag 24 juni tot<br />

maandag 5 september <strong>2022</strong><br />

Zomeractie 'Bestemming bib'<br />

Ben je tussen 3 en 18 jaar en heb je zin<br />

in een leestrip? Kom dan in de zomer in<br />

onze bibliotheek een reispas afhalen met<br />

zes bestemmingen op, waar je telkens een<br />

boek bij zoekt. We dagen je dus uit om<br />

deze zomer zes boeken te lezen! Doe en<br />

lees jij ook mee? Voor elk gelezen boek<br />

krijg je een stempel in je reispaspoort. Heb<br />

je zes stempels verzameld en is je reispas<br />

vol, dan maak jij kans op een leuke prijs.<br />

Locatie: Bibliotheek Lanaken<br />

Prijs: Gratis<br />

E bibliotheek@lanaken.be<br />

D www.lanaken.be/bibliotheek<br />

18

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!