09.01.2023 Views

L-Magazine #13 jan-feb 2023

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>#13</strong> • <strong>jan</strong>uari-<strong>feb</strong>ruari <strong>2023</strong> • jg 3<br />

Egide en Sherif<br />

zijn goede 'maatjes'<br />

Bianca en Anne-Pascale,<br />

onze dorpsaanspreekpunten<br />

Trajectcontrole<br />

vanaf 1 <strong>jan</strong>uari <strong>2023</strong><br />

3 nieuwe websites:<br />

WIN-actie!


INHOUD<br />

Dat heeft gesmaakt<br />

@Chillen@Apollo<br />

p. 16<br />

In dit<br />

nummer:<br />

Nieuws uit Lanaken<br />

4-8<br />

3 vragen aan Frida<br />

8<br />

Anne-Pascale & Bianca,<br />

onze dorpaanspreekpunten<br />

12-13<br />

2


Ontdek vanaf 1<br />

onze gloednieu<br />

- Vind sneller wat<br />

- Vraag online doc<br />

- Plan je volgende<br />

- Ontdek wat Lana<br />

1 <strong>jan</strong>uari: Nieuwjaar!<br />

Ien het Gèlliks:<br />

"Iech weens dech niks wat ste ien de<br />

weenkel kins gelle. Mè aal wat ste<br />

stèllekes moas hope."<br />

"Ik wens je niets wat je in de winkel kan kopen.<br />

Maar alles wat je stilletjes mag hopen."<br />

Vind de sneeu<br />

een geschenk<br />

Trajectcontrole<br />

vanaf 1 <strong>jan</strong>uari <strong>2023</strong><br />

15<br />

Jubilea<br />

17<br />

KLJ Kesselt in de kijker<br />

24<br />

Lancering nieuwe<br />

Kijk snel op:<br />

www.lanaken.be www.visitlanaken.be<br />

websites<br />

28<br />

LANAKEN_CAMP NIEUWE WEBSITE_DEF.indd 2<br />

3


NIEUWS<br />

zondag<br />

8 <strong>jan</strong>uari<br />

Nieuwjaarsreceptie Lanaken,<br />

kom jij ook?<br />

Op zondag 8 <strong>jan</strong>uari <strong>2023</strong> nodigt het gemeentebestuur van Lanaken je uit<br />

voor haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. We heffen samen het glas met een<br />

hapje en een drankje op een schitterend <strong>2023</strong>!<br />

Vanaf dit jaar maken we er een écht gezinsfeest van! Met kinderanimatie, springkastelen<br />

en een schmink- en glitterstand. Lokale handelaars serveren een gevarieerd<br />

aanbod aan hapjes voor jong en oud. Radio LRL zorgt voor een streepje<br />

muziek en zendt live uit vanop het Kerkplein. Jullie komen toch ook?<br />

Wanneer: zondag 8 <strong>jan</strong>uari <strong>2023</strong> van 14 tot 17 uur<br />

Locatie: Kerkplein Lanaken<br />

I<br />

n<br />

Verknal je feest niet<br />

dit eindejaar!<br />

Lanaken is het afsteken van vuurwerk<br />

verboden, ook tijdens de jaarwisseling.<br />

Het is levensgevaarlijk voor<br />

jezelf en voor anderen in de buurt.<br />

Waarom geen vuurwerk?<br />

• Dierenleed<br />

• Afval van vuurwerk blijft liggen =<br />

zwerfvuil<br />

• Schade aan eigendommen<br />

• Brandwonden<br />

• Gehoorschade<br />

• Geluidsoverlast<br />

Let op! Doe je het toch, dan riskeer je<br />

een GAS-boete van min. 250 euro.<br />

Meer info D www.lanaken.be/gas<br />

Leerlingen planten Wonderbosje<br />

Op 5 december heeft de gemeente samen met basisschool ‘t Bieske in Gellik een<br />

Wonderbosje aangeplant. Achter het oude gebouw van vzw Kompas in de buurt<br />

van de school. Het kleine bosje telt meer dan 700 stuks plantgoed. De leerlingen van<br />

het derde en het zesde leerjaar van ‘t Bieske krijgen op deze manier de kans om enkele<br />

meters van hun klaslokaal te zien hoe een echt bos zich ontwikkelt. Zo kunnen ze heel<br />

wat bijleren over de natuur en het klimaat, dicht bij hun eigen leefomgeving.<br />

Afvalkalender <strong>2023</strong><br />

De papieren afvalkalender <strong>2023</strong> is<br />

de voorbije weken in alle brievenbussen<br />

in Lanaken bedeeld. Wist je dat<br />

je deze afvalkalender ook online kan<br />

raadplegen? Via D www.limburg.net<br />

Je geeft je adres in en krijgt automatisch<br />

alle ophaaldata, als je wil kan je deze ook<br />

in je online agenda downloaden.<br />

Makkelijk toch?<br />

4


NIEUWS<br />

Gemeentelijke premies voor<br />

in en rond je woning<br />

Je woon- en leefkwaliteit verbeteren?<br />

Je energieverbruik verlagen?<br />

Wij helpen je op weg!<br />

Lanaken_Woningpremie_A5-broch_3.indd 1 8/11/22 18:14<br />

✔ Gloednieuwe brochure<br />

✔ Uitbreiding woonenergieloket<br />

✔ Renovatiebegeleiding<br />

voor onze inwoners<br />

Je woon- en leefkwaliteit verbeteren? Je energieverbruik verlagen?<br />

Wij helpen je op weg!<br />

Dat is de slogan in de gloednieuwe brochure over de gemeentelijke<br />

premies voor in en rond je woning. Wij vinden als gemeente<br />

een aantrekkelijke woon- en leefomgeving belangrijk. Energiezuinig en<br />

betaalbaar wonen ook. Daarom is er een brochure opgemaakt waarin<br />

we alle gemeentelijke premies opsommen voor in en rond de woning. De<br />

bedoeling is om onze inwoners wegwijs te maken in toch wel het doolhof<br />

van allerhande premies.<br />

Laat je huiskat<br />

onvruchtbaar maken!<br />

Vraag je kortingsbon aan<br />

Een kattin kan tot 3 nestjes per jaar op de<br />

wereld zetten. Neem daarom als katteneigenaar<br />

je verantwoordelijkheid en laat je huiskat<br />

of kitten tijdig onvruchtbaar maken. Als extra<br />

stimulans geeft de gemeente Lanaken jaarlijks<br />

kortingsbonnen weg.<br />

Er is een kortingsbon van 15 euro (kater) en 25<br />

euro (kattin). Vanaf 14 <strong>feb</strong>ruari kan je deze online<br />

aanvragen via D www.lanaken.be/huiskat.<br />

1 bon per gezin. In samenwerking met de Beroepsvereniging<br />

voor Limburgse dierenartsen.<br />

In Lanaken kan je terecht bij de volgende dierenartsen:<br />

• DAP Vandersanden<br />

Strodorp 41, 3620 Veldwezelt<br />

• Dierenkliniek De Poort<br />

Drie Eikenstraat 30, Lanaken<br />

• DAP Smeets Alix<br />

Populierenlaan 35, 3621 Rekem<br />

• De 4voeter<br />

Hilarion Thanslaan 69, 3621 Rekem<br />

De premies die aan bod komen zijn premies om de woning te verbeteren<br />

zoals de aanpassing van de woning of de rentepremie, maar ook<br />

om de leefomgeving rond de woning en de natuur een<br />

handje te helpen zoals de aanplant van klimaatbomen of<br />

de aanplant en onderhoud van een haag, heg, houtkant<br />

of knotbomenrij.<br />

Meer info: Surf naar D www.lanaken.be/premies/woning<br />

of scan de QR-code.<br />

Ook het woonenergieloket is uitgebreid in Lanaken, er is veel<br />

nood aan informatie over bouwen en wonen, daarom zal het<br />

woonenergieloket van Stebo vzw vanaf <strong>jan</strong>uari <strong>2023</strong> wekelijks<br />

doorgaan in het gemeentehuis. Je kan een afspraak maken via<br />

D woonenergieloket.stebo.be/lanaken<br />

Ook start er in <strong>jan</strong>uari <strong>2023</strong> een grote renovatiecampagne 'Mijn<br />

verbouwbegeleiding' in onze gemeente waarbij inwoners ondersteuning<br />

krijgen in verschillende fases van hun renovatieproject.<br />

Meer info hierover op D www.energiehuislimburg.be<br />

5


NIEUWS<br />

Nieuwe Kidsraad<br />

Onlangs legden 13 kinderen de eed af om<br />

te zetelen in de Kidsraad van Lanaken.<br />

Vanuit elke basisschool in Lanaken zijn leden<br />

vertegenwoordigd in deze raad. Dit jaar gaat<br />

er gewerkt worden rond inclusie, pesten en de<br />

rechten van het kind.<br />

Volg hun initiatieven via<br />

F @jeugd.lanaken<br />

Help je mee kleren<br />

maken voor de reuzen<br />

van Lanaken?<br />

De 1 e lessenreeks "Kleren maken voor de reuzen"<br />

zit erop. Twaalf weken werkten 7 dames op<br />

woensdagnamiddag aan de nieuwe kleren voor de 4<br />

reuzen van Lanaken, een hele karwei als je weet dat<br />

de reuzen ongeveer 5 meter groot zijn.<br />

Lucia Christiaens van Vormingsinstituut Cursa<br />

Limburg vertelt: “Reus Teursel zit al helemaal in het<br />

nieuw en zeer binnenkort wordt de laatste hand<br />

gelegd aan de kledij van Wuim. Ondertussen wordt<br />

er gewikt en gewogen wat de stof betreft voor<br />

de pakken van S<strong>jan</strong>g en Sjo. Ook voor hen zijn de<br />

patronen reeds getekend en kunnen we beginnen te<br />

stikken en te naaien.”<br />

De 2 e lessenreeks gaat in <strong>jan</strong>uari <strong>2023</strong> van start.<br />

“Zowel beginners als gevorderden zijn welkom als<br />

je maar zin hebt in teken-, knip-, strijk- of stikwerk.<br />

’t Zijn altijd zeer gezellige namiddagen want alles<br />

gebeurt in overleg en dat mag natuurlijk met een<br />

koffieklets”, lacht Lucia Christiaens.<br />

Woensdag, 11 <strong>jan</strong>uari <strong>2023</strong> van 13u tot 16u (12 x),<br />

gratis, in Dienstencentrum “Aan de Statie” Lanaken.<br />

2.000 ste UiTPAS<br />

Yes! De 2.000 ste UitPAS in Lanaken is een feit!<br />

Petra Vrancken kocht de 2.000 ste UiTPAS bij<br />

het Vrijetijdsinfopunt en kreeg er meteen felicitaties,<br />

een bloemetje en cadeautjes bij. Proficiat Petra!<br />

Een UiTPAS is een voordeelkaart voor vrije tijd. Deze kost 5 euro of 1 euro<br />

als je het kansenstatuut hebt. Je kan er punten mee sparen die je later kan<br />

inwisselen tegen een heleboel voordelen. Een gratis zwembeurt bij Sportoase<br />

of korting op je ticket bij een voorstelling in het Cultureel Centrum,…<br />

Voor jongeren die in Lanaken wonen en in <strong>2023</strong>, 12 of 16 jaar worden,<br />

geboortejaar 2011 en 2007 is er de UiTPAS Jongerencheque met een vrijetijdstegoed<br />

van 50 euro. Je kan deze jongerencheque vanaf 2 <strong>jan</strong>uari <strong>2023</strong><br />

afhalen in het vrijetijdsinfopunt.<br />

Meer info over de UiTPAS D www.lanaken.be/uitpas of<br />

volg F @UiTPASMaasland.<br />

Jobstudenten gezocht!<br />

Wij zijn voor de Paasvakantie en zomervakantie van <strong>2023</strong> op zoek naar<br />

studenten die ons willen helpen bij de organisatie van onze speelpleinwerking,<br />

kinderopvang Villa Kakelbont en kinderdagverblijf ‘t Blommeke.<br />

Voor de speelpleinwerking zoeken we verschillende coördinators, een<br />

materiaalverantwoordelijke en een SWAP-begeleider, die zich gedurende<br />

de zomervakantie willen inzetten als jobstudent.<br />

Voor de kinderopvang en het kinderdagverblijf zoeken we kinderbegeleid(st)ers<br />

die tijdens de Paas- en zomervakantie, samen met ons<br />

team, onze kleuters verzorgen en spelactiviteiten begeleiden tijdens de<br />

openingsuren van de kinderopvang (tussen 7u en 18u).<br />

Heb je interesse? Meer informatie over de functies, het solliciteren en de<br />

voorwaarden kan je terugvinden op D www.lanaken.be/vacatures.<br />

Solliciteer voor 20 <strong>jan</strong>uari <strong>2023</strong>.<br />

6


NIEUWS<br />

De GECORO zoekt<br />

nieuwe leden<br />

De GECORO, de Gemeentelijke<br />

Commissie voor Ruimtelijke Ordening<br />

van Lanaken telt 13 leden. Deze<br />

is samengesteld uit 8 deskundigen en<br />

telkens een vertegenwoordiger van een<br />

milieu- of natuurvereniging, een vereniging<br />

van werkgevers, een vereniging van<br />

landbouwers, een vereniging van handelaars<br />

en een vereniging van de geleding<br />

recreatie (sport/toerisme)/jeugd.<br />

Ben je gemotiveerd om dossiers rond<br />

ruimtelijke ordening grondig door te<br />

nemen en samen tot een advies te komen?<br />

Stel je voor 15 <strong>jan</strong>uari <strong>2023</strong> kandidaat.<br />

Per mail E ruimtelijke.ordening@lanaken.be<br />

Vragen? Contacteer Patricia Kusters via<br />

N 089 730 769 of per mail<br />

E patricia.kusters@lanaken.be<br />

Ruimtelijk uitvoeringsplan KMO Kiezelweg -<br />

Startnota<br />

Publieke raadpleging van 4 <strong>jan</strong>uari <strong>2023</strong> tot en met 4 maart <strong>2023</strong><br />

Op 1 december 2022 heeft het college van burgemeester en schepenen de startnota<br />

over het gemeentelijk RUP KMO Kiezelweg goedgekeurd. De gemeente<br />

Lanaken heeft voor deze site als toekomstvisie een uitdoving van de huidige bedrijfsfuncties<br />

op deze locatie en een herontwikkeling naar KMO-zone. De startnota en<br />

procesnota zijn ter inzage:<br />

• op de website D www.lanaken.be/RUPKMOKiezelweg<br />

• in het gemeentehuis, Jan Rosierlaan 1, 3620 Lanaken bij de dienst omgevingsvergunningen.<br />

Dit kan op afspraak N 089 730 760<br />

Op dinsdag 24 <strong>jan</strong>uari <strong>2023</strong> om 19u organiseren<br />

we een participatiemoment, in de<br />

raadzaal van het gemeentehuis. Suggesties<br />

of opmerkingen over de startnota? Dit<br />

kan tijdens de periode van de raadpleging<br />

als volgt:<br />

• ofwel per brief gericht aan gemeente<br />

Lanaken, Jan Rosierlaan 1, 3620 Lanaken<br />

• ofwel per brief afgegeven op dienst omgevingsvergunningen,<br />

tegen ontvangstbewijs<br />

• ofwel per mail<br />

E ruimtelijke.ordening@lanaken.be<br />

Dag van de Academies<br />

De Dag van de Academies is een jaarlijks event waarop alle academies voor deeltijds<br />

kunstonderwijs hun bruisende werking in de kijker zetten. De Academie<br />

voor Beeld en de Academie voor Muziek & Theater organiseren die dag workshops<br />

voor jongeren van 6 tot 12 jaar. Leerlingen en niet-leerlingen kunnen proeven van<br />

theater, beeld en muziek. De sessie start om 13u30 en eindigt om 15u. Ouders en<br />

sympathisanten zijn om 15u welkom om te komen kijken en luisteren.<br />

Wanneer? Zaterdag 11 <strong>feb</strong>ruari <strong>2023</strong>, 13u30-15u, CC De Kimpel Bilzen. Je kan gratis<br />

deelnemen, reserveer je plaatsje voor 30 <strong>jan</strong>uari via E beeld@kunstkoepel.be met<br />

vermelding van naam, telefoonnummer en leeftijd van je kind.<br />

Steegje<br />

Petronellakapel<br />

Het steegje tussen de Steenweg (N78)<br />

en de Heirbaan ter hoogte van de Petronellakapel<br />

en Steenweg huisnummer 20<br />

wordt al sinds jaar en dag gebruikt als<br />

sluipweg voor de N78.<br />

Dit sluipverkeer zorgt voor zeer verkeersonveilige<br />

situaties, daarom wordt het<br />

steegje afgesloten voor gemotoriseerd<br />

verkeer.<br />

7


NIEUWS<br />

E<br />

en<br />

175.609 Led-lampjes zorgen<br />

voor een magisch kerstgevoel<br />

pak meer led-lampjes, ongeveer een 20.000 lampjes<br />

meer dan de vorige jaren zorgen voor een gezellige sfeer<br />

in Lanaken deze donkere dagen. Niet enkel op het Kerkplein<br />

maar in elke deelgemeente is er mooie sfeerverlichting te<br />

bewonderen. Meer lampjes dan een aantal jaren geleden,<br />

voor de sfeer en de gezelligheid. Meer lampjes maar ze zijn<br />

duurzamer en energiezuiniger.<br />

Het pronkstuk is een grote verlichte ijsbeer in winterse<br />

ski-outfit op het Kerkplein in het centrum. Hij nodigt je uit<br />

om op het bankje op zijn buik een leuke kerstfoto te nemen.<br />

Deel je foto #visitlanaken.<br />

1<br />

3 VRAGEN<br />

?<br />

aan Frida Mohammed<br />

van 't Blommeke<br />

Dag Frida, wij kennen je als kokkin in<br />

kinderdagverblijf ’t Blommeke. Hoe ben je<br />

hier terechtgekomen?<br />

Ja, ik ben geboren in Zanzibar, een eiland in Tanzania<br />

maar sinds 2014 woon ik hier in België. Via een tewerkstellingsproject<br />

ben ik bij ’t Blommeke terechtgekomen.<br />

Een aantal jaren geleden ben ik gestart als logistiek<br />

medewerkster. Ik deed de was en de plas en zorgde<br />

ervoor dat alles netjes en opgeruimd was. Als één van de<br />

twee kokkinnen verlof had of ziek was, hielp ik mee in<br />

de keuken. Sinds 2021 werk ik volledig als kokkin in de<br />

keuken samen met mijn collega Marie-Anne.<br />

Kom jij ook naar de Buurtbabbel<br />

in Smeermaas?<br />

De buurtanalyse van Smeermaas<br />

is afgerond. Op basis<br />

daarvan start het dienstencentrum<br />

in <strong>jan</strong>uari <strong>2023</strong> met een<br />

buurtgerichte aanpak. Na een<br />

eerste fase met verzamelen van<br />

cijfers en interviews met sleutelfiguren<br />

willen we graag in gesprek<br />

gaan met een grotere groep inwoners.<br />

Daarom organiseren wij op dinsdag<br />

24 <strong>jan</strong>uari <strong>2023</strong> twee buurtbabbels. Er komen verschillende<br />

thema’s aan bod zoals o.a. ontmoeting, nood aan zorg of<br />

publieke ruimte, … Ben jij van Smeermaas? Kom dan zeker<br />

naar onze buurtbabbel want alle deelnemers ontvangen een<br />

gratis waardebon voor een heerlijke, gezonde maaltijd in het<br />

sociaal restaurant De Oase.<br />

De buurtbabbels gaan door in OC-Jeugdpark te Smeermaas<br />

(kleine zaal) op dinsdag 24 <strong>jan</strong>uari <strong>2023</strong> om 13u30 (aansluitend<br />

op de maaltijd van Sociaal Restaurant De Oase) en om 19u30.<br />

2<br />

3<br />

Wat zijn volgens jou de leuke dingen aan<br />

het werk?<br />

Ik vind het heel fijn om in de keuken te werken. Het geeft<br />

me veel voldoening als ik zie dat de kindjes het eten<br />

lekker vinden. Vooral courgettepuree, spitskool en tomatensoep<br />

vallen echt in de smaak.<br />

Mijn collega Marie-Anne maakt meestal het menu op,<br />

maar ik word er vaak in betrokken. Soms maak ik het ook<br />

wel eens helemaal zelf. Volgend jaar gaat mijn collega<br />

met pensioen en dan zal ik mijn plan moeten trekken. Ik<br />

doe ook de bestellingen voor de keuken aan de hand van<br />

het menu. Ondertussen weet ik hoeveel ingrediënten<br />

we nodig hebben om de baby- en peutermaaltijden te<br />

kunnen bereiden.<br />

Dit is een grote verantwoordelijkheid, toch<br />

Frida?<br />

Ja hoor, we moeten ook altijd rekening houden met<br />

bepaalde diëten of allergieën bij kinderen. Hierin hebben<br />

wij als keukenpersoneel een zeer grote verantwoordelijkheid.<br />

Ik hoop nog heel lang in ’t Blommeke te mogen werken,<br />

want ik heb er hele fijne collega’s en ik doe het werk echt<br />

graag.<br />

8


IN THE PICTURE<br />

De zwerfkatjes van Jean<br />

”Elke ochtend en avond zitten ze<br />

altijd mooi te wachten op mij.”<br />

“H<br />

et begon allemaal ongeveer<br />

14 jaar geleden,” zegt Jean<br />

Vanheeswijck. “In de geburen zaten<br />

steeds 2 katjes. Die mensen waar de<br />

katjes steeds rondliepen, gingen op groot<br />

verlof en ik stelde voor om hun katjes<br />

eten te geven tijdens hun afwezigheid.<br />

Maar tot mijn verbazing antwoordde<br />

deze dat de katjes niet van hun waren.<br />

Dus waren het … zwerfkatjes. Vanaf dan<br />

heb ik me over deze katjes ontfermd. Ik<br />

gaf ze dagelijks eten en heb ze ook met<br />

hulp van de gemeente laten steriliseren<br />

bij het dierenasiel van Genk. Dit zou ik<br />

trouwens iedereen aanraden die met<br />

zwerfkatjes te maken krijgt in de buurt.<br />

Neem gewoon even contact op met de<br />

milieudienst en zij regelen de afspraak<br />

met het dierenasiel.”<br />

“Elke ochtend en elke avond geef ik<br />

de katjes eten, ze zitten dan altijd<br />

mooi te wachten op mij. Een andere<br />

buurman heeft hen zelfs een schuilhokje<br />

gemaakt. Nu zijn het 2 katjes, maar het<br />

waren er ooit meer. Een kat kan tot 3<br />

nestjes per jaar maken, tel maar uit …<br />

Maar deze zijn gesteriliseerd. Gelukkig!<br />

Het leeft hier wel in de buurt. Af en toe<br />

krijg ik wel eens kattenvoer via een gift.<br />

Dat is wel fijn want tot nu toe betaal ik<br />

het voer allemaal zelf. Maar ik doe het<br />

graag hoor. Zo voorzie ik toch ook af en<br />

toe eens iets extra voor hen met Kerst<br />

ofzo”, lacht Jean.<br />

Bedankt Jean voor dit mooie initiatief!<br />

i<br />

Zwerfkatten zijn heel vaak nakomelingen van huiskatten die niet<br />

gesteriliseerd zijn. Neem daarom als katteneigenaar je verantwoordelijkheid.<br />

De gemeente ondersteunt dit initiatief. Vanaf 14<br />

<strong>feb</strong>ruari kan je een kortingsbon aanvragen om je huiskat (bon 25 euro)<br />

of kater (bon 15 euro) te steriliseren bij een dierenarts in je buurt.<br />

Vraag je bon aan via D www.lanaken.be/huiskat<br />

9


HET MAATJESPROJECT<br />

Word jij ook een maatje?<br />

Mensen die van een ander land naar hier verhuizen<br />

doen dat om verschillende redenen. Voor het werk,<br />

voor gezinshereniging of omdat ze hun thuisland zijn<br />

ontvlucht. Vele nieuwkomers in Vlaanderen volgen een<br />

inburgeringstraject. Ze leren de Nederlandse taal, ze volgen<br />

een cursus inburgering en trajectbegeleiding naar werk. Het<br />

doel van dit alles is om mensen die naar ons land migreren,<br />

meer zelfredzaam te maken en hen de kans te geven om<br />

volwaardig deel te nemen aan onze samenleving.<br />

In Lanaken bestaat er daarom “het maatjesproject”. Om<br />

deze nieuwkomers meer in contact te brengen met het<br />

lokale leven bij ons. Maar ook om Nederlands te leren en om<br />

nieuwe mensen in Lanaken te leren kennen.<br />

Wij hadden een gesprek met 2<br />

“maatjes” Sherif Gad en Egide Keulen.<br />

Sherif is afkomstig uit Cairo in Egypte,<br />

Egide is afkomstig van Veldwezelt.<br />

Ze zijn ondertussen al een half jaar<br />

“maatjes” en wonen allebei in Lanaken.<br />

Egide, waarom heb je je kandidaat gesteld<br />

als “maatje”?<br />

Egide: “Ik vind het een beetje mijn burgerplicht.<br />

Ik heb zelf een goed leven, ik ben<br />

gezond en heb een goed pensioen. Een<br />

maatje zoals ik, maakt het nieuwkomers<br />

makkelijker om de weg te vinden en zich<br />

thuis te voelen. Ik heb vroeger in de sociale<br />

sector gewerkt en dit maatjesproject ligt<br />

een beetje in het verlengde van wat ik<br />

deed. Ik vind het belangrijk om iets te doen<br />

voor anderen.”<br />

Waarom doe jij mee met het project,<br />

Sherif?<br />

Sherif: “ Als je pas van een ander land<br />

naar hier verhuist ken je vaak de taal en<br />

de gewoontes nog niet. Het is dan niet<br />

eenvoudig om een nieuw leven op te<br />

bouwen. Ik wil heel graag nieuwe mensen<br />

leren kennen. Ik vind het ook heel fijn dat<br />

ik dingen kan vragen aan iemand die hier<br />

geboren is, die veel weet.”<br />

Wat doen jullie samen als “maatjes”?<br />

“We ontmoeten elkaar in Lanaken, in een<br />

café in het centrum. We drinken iets en<br />

we praten. Als het mooi weer is zitten we<br />

op het terras”, zegt Egide. “We zijn ook al<br />

samen naar de speeltuin geweest met mijn<br />

dochtertje," glimlacht Sherif, "en we zijn<br />

gaan zwemmen.”<br />

Egide: “In september hebben we samen<br />

het Oldtimertreffen in Lanaken bezocht.<br />

We vervelen ons niet. Sherif heeft onlangs<br />

ook een nieuwe job gevonden. Ik ben dan<br />

mee geweest naar de werkgever om het<br />

administratieve stuk zoals het arbeidscontract<br />

te bekijken.”<br />

Sherif: ”Ik ben dan heel blij dat Egide met<br />

me meegaat, want ik ben dan bang iets te<br />

tekenen zonder goed te begrijpen wat ik<br />

precies onderteken.”<br />

Hoe verliep jullie eerste afspraak?<br />

Sherif: “Egide is met mij meegegaan naar de<br />

kunstacademie, naar de diploma-uitreiking<br />

10


HET MAATJESPROJECT<br />

Het maatjesproject<br />

Wij brengen mensen met een migratie-achtergrond en mensen die al lang(er) in<br />

Lanaken wonen graag met elkaar in contact. Zo kunnen ze twee keer per maand ervaringen<br />

uitwisselen, elkaars leefwereld ontdekken en leuke activiteiten doen. De duo’s<br />

krijgen hierbij steun van Marijke Bastiaens, medewerker dienst welzijn. De vrijwilligers<br />

zelf komen ook om de twee maanden samen. Ze wisselen ervaringen uit, krijgen<br />

vorming, ondersteunen en inspireren mekaar.<br />

Heb je na het lezen van dit interview ook interesse om vrijwilliger te worden bij het<br />

“maatjesproject”?<br />

Neem dan contact op met Marijke. Zij weet hoe belangrijk het is voor nieuwkomers<br />

om in de eigen gemeente hun weg te vinden. En ook hoe moeilijk dit soms is. Ze zorgt<br />

voor een zo goed mogelijke match tussen beide partijen en brengt de vrijwilligers<br />

samen voor vorming en uitwisseling, ondersteunt de duo’s en houdt contacten met<br />

het Agentschap Integratie en Inburgering voor de praktische zaken.<br />

E marijke.bastiaens@lanaken.be<br />

N 089 730 316<br />

van mijn opleiding beeldhouwen. Ik was<br />

heel fier en trots dat Egide er bij kon zijn.”<br />

Egide: “Ik was positief verbaasd over de<br />

creativiteit van Sherif. Ik ken zelf niet zo<br />

heel veel van kunst maar de lesgever was<br />

heel lovend over het werk van Sherif.<br />

Ikzelf vond het ook heel speciaal om een<br />

persoon als Sherif beter te leren kennen<br />

via beelden, via kunstwerken.”<br />

Waarom zou ik een maatje worden, Egide?<br />

Egide: “Ik vind het interessant omdat<br />

je mensen uit een andere cultuur leert<br />

kennen. Je krijgt daardoor ook een ander<br />

beeld over migratie. Het helpt je om na<br />

te denken bij vooroordelen en deze te<br />

nuanceren. Je leert ook andere normen en<br />

waarden kennen. Alles wat je deelt maakt<br />

je gelukkiger. Het “maatje” zijn geeft mij<br />

een heel goed gevoel. Er te zijn voor een<br />

ander.”<br />

Wat vind jij positief aan het “maatjesproject”,<br />

Sherif?<br />

Sherif: “2 dingen zijn heel belangrijk in<br />

het project. Ten eerste is het heel goed<br />

om meer ondersteuning te krijgen als<br />

nieuwkomer in je administratie en om alle<br />

paperassen te begrijpen. Ten tweede, en<br />

dat vind ik het belangrijkste, is het een<br />

heel fijn gevoel dat er iemand is die mij wil<br />

helpen, interesse in mij heeft en bezorgd<br />

is over mij. Als je zoals ik niet in je thuisland<br />

bent, kan je je soms heel eenzaam<br />

voelen. Dit gevoel van verbondenheid heb<br />

je nodig, net zoals eten en drinken.”<br />

Welk gevoel hebben jullie bij het “maatjes”<br />

zijn?<br />

Sherif: “Het is een heel fijn gevoel, te<br />

weten dat er iemand in je nabije omgeving<br />

om je geeft, dat er iemand interesse in je<br />

leven heeft. Ik vind Egide een fijn persoon<br />

met een goed hart.”<br />

Egide: “Het is wederzijds. Het geeft me<br />

voldoening om met relatief kleine zaken<br />

iemand te ondersteunen en samen dingen<br />

te doen. Je leert als maatje iemand kennen<br />

met wie je anders nooit in contact zou<br />

komen.”<br />

Bedankt Egide en Sherif, we wensen jullie<br />

nog veel gezellige en leerrijke “maatjesmomenten”.<br />

11


REPORTAGE: DORPAANSPREEKPUNTEN<br />

Onze dorpaanspreekpunten,<br />

vanaf nu elke week bij jou<br />

in de buurt!<br />

“We zijn vertrouwenspersonen<br />

voor de buurt.<br />

Je kan bij ons terecht met<br />

een vraag, voor informatie<br />

over je buurt of het doorgeven<br />

van een melding.”<br />

Bianca<br />

“Vanaf nu kan je bij ons<br />

ook documenten afhalen of<br />

blauwe zakken aankopen.<br />

We helpen je graag verder!”<br />

Anne-Pascale<br />

12


REPORTAGE: DORPAANSPREEKPUNTEN<br />

Vanaf <strong>jan</strong>uari kan je onze dorpaanspreekpunten<br />

Bianca en<br />

Anne-Pascale wekelijks vinden<br />

in het ontmoetingscentrum van<br />

jouw deelgemeente.<br />

We hebben onze dienstverlening<br />

aangepast om er nog meer voor<br />

jullie te zijn. Je kan ons daarom<br />

vanaf <strong>jan</strong>uari elke week op een<br />

vaste weekdag vinden bij jou<br />

in de buurt. En je kan voor nog<br />

meer zaken dan voorheen bij ons<br />

terecht. Ben je ook zo benieuwd?<br />

Spring gerust eens binnen.<br />

Welkom!<br />

Je kan bij Bianca en Anne-Pascale terecht voor het afhalen van documenten<br />

zoals een bewijs van leven of een attest van gezinssamenstelling.<br />

We geven je ook graag meer informatie over gemeentelijke projecten<br />

of participatietrajecten. Zit je met een vraag die je wil stellen of een idee<br />

dat je wil delen? Misschien wil je ook gewoon iets melden, wel dan hebben<br />

we goed nieuws voor jou. Dat kan ook bij ons. Kom gerust langs of gebruik<br />

onderstaande meldingskaart.<br />

Je vindt de dorpaanspreekpunten op een vaste weekdag in het ontmoetingscentrum<br />

van de deelgemeenten. Van 11 tot 12.30 uur staan Bianca en<br />

Anne-Pascale voor je klaar, op dezelfde dag als het buurtrestaurant.<br />

Wanneer kan je ons vinden in je buurt:<br />

Van 11 tot 12.30 uur in het ontmoetingscentrum<br />

• Maandag: OC ’t Kloester in Gellik<br />

• Dinsdag: OC Jeugdpark in Smeermaas<br />

• Woensdag: OC Kleinveld in Rekem<br />

• Donderdag: OC Berenhof in Veldwezelt<br />

• Vrijdag: OC in Neerharen<br />

Meer informatie over onze werking en onze agenda kan je vinden op:<br />

D www.lanaken.be/dorpaanspreekpunten<br />

Vraag of melding?<br />

De meldingskaart is terug van weggeweest! Je kan met deze kaart ook bij<br />

ons terecht. Vul de meldingskaart in en wij zorgen ervoor dat je geholpen<br />

wordt.<br />

Breng de meldingskaart binnen bij het dorpaanspreekpunt in je buurt of<br />

het gemeentehuis, doe de kaart op de bus of geef online je melding door<br />

via D www.lanaken.be/melding of de Lanaken-app.<br />

MELDINGSKAART<br />

Geef je<br />

melding<br />

door via:<br />

E Deze kaart:<br />

- per post<br />

- aan het dorpaanspreekpunt<br />

D www.lanaken.be/melding<br />

Lanaken-app<br />

Gemeentebestuur Lanaken<br />

DA 852-208-7<br />

Jan Rosierlaan 1<br />

3620 Lanaken<br />

Niet<br />

frankeren<br />

13


ONDERNEMEND LANAKEN<br />

GK Beauty Clinic<br />

Selfcare is not a luxury. It's a neccessity.<br />

Maak kennis met Gayane Kirakosyan, eigenaresse<br />

van GK Beauty Clinic.<br />

Gayane: ''Samen zorgen we ervoor dat je<br />

huid gaat stralen."<br />

M Kiezelweg 232, 3620 Veldwezelt<br />

N +32 (0) 488 078 944<br />

D www.gkbeauty.be<br />

PAS GESTART<br />

Wibra Lanaken<br />

We garanderen je dat je altijd weer verrast zult worden door de<br />

kwaliteit van ons ruime assortiment. Blije klanten dankzij topartikelen<br />

tegen realistische, lage prijzen: dat is onze kracht, al 65 jaar!<br />

M Maaseikersteenweg 197, 3620 Lanaken<br />

Kovra Advocaten<br />

Wij zijn een jong en dynamisch<br />

advocatenkantoor, waarbij Mr. Kelly<br />

KOTARSKI en Mr. Thierry VRANKEN<br />

hun jarenlange ervaring vanaf nu<br />

samen bundelen.<br />

Wendy Coacht &<br />

Kookt Natuurlijk<br />

Gezonder, fitter, energieker<br />

afslanken op een<br />

natuurlijke manier.<br />

M Paalsteenlaan 57,<br />

3620 Lanaken<br />

N +31 6 653 41 14 47<br />

E info@wendykooktnatuurlijk.com<br />

D www.wendykooktnatuurlijk.com<br />

Pizzeria Newroz<br />

Deze pizzeria is een uitbreiding van reeds<br />

bestaande zaak eethuis ZemZem.<br />

M Kerkplein 5, 3620 Lanaken<br />

N 089 711 196<br />

M Steenweg 207 bus 3, 3621 Rekem<br />

N +32 (0) 488 069 094<br />

i<br />

Ben je onlangs gestart met je eigen zaak in Lanaken? Dan maken we in L-magazine graag promotie voor je.<br />

Contacteer ons via E economie@lanaken.be | Volg ons ook op Facebook, Instagram en Twitter: 'Leuk in Lanaken'<br />

Onderwerp melding: .........................................................................................................................................................<br />

Plaats: ...............................................................................................................................................................................................<br />

Toelichting: .................................................................................................................................................................................<br />

.................................................................................................................................................................................................................<br />

.................................................................................................................................................................................................................<br />

Naam en adres: .......................................................................................................................................................................<br />

.................................................................................................................................................................................................................<br />

Defecte straatverlichting<br />

kan je melden op<br />

het gratis nummer<br />

N 0800 63 535 of via<br />

D www.fluvius.be<br />

................................................................................................................................................................................................................<br />

Telefoon/GSM: .......................................................................................................................................................................<br />

Email: ................................................................................................................................................................................................<br />

Datum en handtekening:<br />

14


REPORTAGE: TRAJECTCONTROLES<br />

Trajectcontroles<br />

vanaf 1 <strong>jan</strong>uari!<br />

Op 1 <strong>jan</strong>uari <strong>2023</strong> wordt er op zes locaties in Lanaken het systeem van<br />

trajectcontrole ingevoerd.<br />

Bij een trajectcontrole wordt de gemiddelde snelheid gemeten over een<br />

langere afstand. Dit systeem zorgt voor aangepaste snelheden en een gelijkmatige<br />

doorstroming van het verkeer.<br />

De geselecteerde zes trajecten behoren tot de zone 50 met veel doorgaand<br />

verkeer en problemen met een te hoge rijsnelheid.<br />

Wij hebben als gemeente voor de trajectcontroles een concessieovereenkomst<br />

afgesloten met de firma TaaS. Trajectcontrole as a Service. Deze<br />

firma is verantwoordelijk voor de aankoop, de installatie en het onderhoud<br />

van het hele systeem.<br />

Snelheidsovertredingen op deze trajectcontroles worden gemeentelijk<br />

gesanctioneerd met een GAS-boete. Wanneer de toegelaten snelheid echter<br />

met meer dan 20 km per uur wordt overschreden wordt er beboet door de<br />

politie.<br />

“Laat<br />

je niet<br />

verrassen<br />

en pas je<br />

snelheid<br />

aan!”<br />

Het gaat om de volgende trajecten in zone 50:<br />

➊ Koning Albertlaan in Lanaken:<br />

➋ Dorpsstraat in Gellik:<br />

➌ Wijerdijk in Gellik<br />

➍ Industrieweg in Smeermaas:<br />

tussen de Europalaan en de<br />

Maastrichterweg<br />

tussen de Zavelstraat en de Wijerdijk<br />

tussen Silmaco en de aansluiting<br />

met de Maastrichterweg<br />

➍ Groenstraat in Rekem:<br />

volledige Groenstraat<br />

➏ Heirbaan in Rekem en Neerharen: tussen de Rekemerstraat en de<br />

Keelhoffstraat<br />

De trajectcontroles worden geactiveerd vanaf 1 <strong>jan</strong>uari <strong>2023</strong>. Laat je dus<br />

niet verrassen en pas je snelheid aan.<br />

Later in het jaar <strong>2023</strong> plant AWV, Agentschap voor wegen en verkeer ook<br />

nog enkele trajectcontroles op gewestwegen in Lanaken. Hierover volgt<br />

later meer.<br />

15


ACHTER DE SCHERMEN<br />

Chillen@Apollo<br />

Na het grote succes van de edities Chillen@Apollo in de<br />

zomervakantie en op vraag van de tieners zelf doen wij<br />

gewoon verder met Chillen@Apollo tijdens het schooljaar.<br />

Iedereen tussen 12 en 16 jaar is welkom vanaf 13u30 in jeugdhuis<br />

Apollo in Lanaken voor een leuke activiteit en een tof<br />

samenzijn onder leeftijdsgenoten.<br />

“Spring eens<br />

binnen bij ons om<br />

te chillen!”<br />

Tweewekelijks op woensdag kan<br />

je als tiener aan een activiteit<br />

deelnemen. Hiervoor<br />

inschrijven is niet nodig, je<br />

kan vrij deelnemen. Rond<br />

16u30 ronden we af.<br />

Zo hebben we onlangs samen milkshakes gemaakt, dat was<br />

fun en lekker! Maar ook andere activiteiten zoals gamen op<br />

groot scherm, squid game, pancake art, glow in the dark<br />

party, gezelschapsspellen, meubels pimpen, film & popcorn,…<br />

Er is altijd ruimte om elkaar te ontmoeten en te chillen.<br />

Momenteel hebben we een toffe groep van een 25-tal tieners.<br />

Kom jij ook eens kijken?<br />

Ben je tussen de 12 en 16 jaar? Spring eens binnen bij ons<br />

om te chillen! Je kan ons steeds volgen op onze social media<br />

kanalen @jeugd.lanaken.<br />

16


IN DE BLOEMETJES<br />

Jubilea<br />

50<br />

Gouden bruiloft<br />

Henriette Nicolaes & René Weltens<br />

Kesselt<br />

50<br />

Gouden bruiloft<br />

Godelieve Pass & Ludo Theunissen<br />

Rekem<br />

65<br />

Bril<strong>jan</strong>ten bruiloft<br />

Maria Peters & Antonius Dekkers<br />

Lanaken<br />

50<br />

Gouden bruiloft<br />

Gertruda Verweij & Eduard Van Hoof<br />

Kesselt<br />

50<br />

Gouden bruiloft<br />

Maria Moors & Herman Ghelen<br />

Lanaken<br />

50<br />

Gouden bruiloft<br />

Maria Vencken & Wilhelmus Fissette<br />

Smeermaas<br />

60<br />

Diamanten Bruiloft<br />

Henriette Keersemaekers & Hendrik Cuypers<br />

Lanaken<br />

50<br />

Gouden bruiloft<br />

Catharina van der Coelen & Guillaume Buntinx<br />

Gellik<br />

50<br />

Gouden bruiloft<br />

Maria Hendriks & Franciscus Van Horne<br />

Lanaken<br />

17


CULTUREEL CENTRUM LANAKEN<br />

Film<br />

Riders of justice<br />

Dinsdag 10 <strong>jan</strong>uari <strong>2023</strong><br />

20u15 - CCL<br />

Markus, een militair,<br />

moet noodgedwongen<br />

huiswaarts keren om<br />

voor zijn tienerdochter<br />

te zorgen wanneer zijn vrouw om het leven is gekomen tijdens<br />

een tragisch treinongeluk. Vervolgens staat een wiskundige,<br />

die op de bewuste dag ook in de trein aanwezig was, met twee<br />

collega’s aan de deur. Ze zijn in de veronderstelling dat het geen<br />

ongeluk, maar een bewuste aanslag is geweest.<br />

Matineefilm<br />

West Side Story<br />

Donderdag 12 <strong>jan</strong>uari<br />

<strong>2023</strong><br />

14u - CCL<br />

De Jets en de Sharks zijn twee rivaliserende jeugdbendes uit<br />

New York met elk een andere etnische achtergrond. Tony<br />

behoorde ooit tot de Jets, terwijl Maria de zus is van Sharksleider<br />

Bernardo. Ondanks de rivaliteit tussen de twee bendes<br />

worden Tony en Maria verliefd op elkaar en beginnen ze aan<br />

een verboden romance.<br />

PRIJS € 6,00 inclusief koffie en gebak<br />

KASSA € 5,00 VVK € 4,00<br />

Matineefilm (Valentijnsdag)<br />

Eiffel<br />

Dinsdag 14 <strong>feb</strong>ruari <strong>2023</strong><br />

14u - CCL<br />

Na het succesvol afronden van<br />

de bouw van het Vrijheidsbeeld<br />

ligt de wereld aan de voeten<br />

van ingenieur Gustave Eiffel. De<br />

Franse overheid vraagt hem om<br />

een spectaculair nieuw ontwerp te maken voor de Wereldtentoonstelling<br />

van Parijs in 1889, maar Eiffel houdt zich liever bezig met het ontwerpen<br />

van de metro. Alles verandert wanneer zijn pad kruist met een mysterieuze<br />

vrouw uit zijn verleden.<br />

Op Valentijnsdag richten we onze kleine zaal in als een kleine gezellige<br />

Franse filmzaal. Reserveer tijdig uw tafeltje voor 2 bij deze exclusieve matineefilm.<br />

PRIJS € 15,00 per tafeltje voor twee inclusief een hapje en een drankje.<br />

Humor<br />

Kamal Kharmach<br />

Mag ik even? 2022<br />

Donderdag 19 <strong>jan</strong>uari <strong>2023</strong><br />

20u15 - CCL<br />

UITVERKOCHT!<br />

Soepfestival<br />

Valentijn<br />

Productiehuis<br />

De drakentemmer,<br />

een getekend<br />

verhaal (+5j)<br />

Zondag<br />

15 <strong>jan</strong>uari <strong>2023</strong><br />

11u - CCL<br />

Op het eiland Krijt kennen de mensen alleen de kleuren<br />

zwart en wit. Alle andere kleuren zoals rood, groen en<br />

blauw zijn ooit uit hun leven verdwenen. Dat had de<br />

vuurdraak gedaan zeggen ze, maar niemand weet nog<br />

waarom. Een klein, dapper en nieuwsgierig jongetje<br />

gaat op zoek naar het antwoord op deze geheimzinnige<br />

vraag. Slaagt hij erin het geheim van de draak op<br />

te lossen?<br />

Honger stillen met een lekkere tas soep? Voor het<br />

SOEPFESTIVAL kan je reserveren tot woensdag 11<br />

<strong>jan</strong>uari.<br />

I.s.m. FEMMA Rekem, Opvangcentrum TER DENNEN,<br />

Gezinsbond Lanaken, Ferm Lanaken<br />

KASSA € 7,50 VVK € 6,00 -26j € 4,00<br />

MET SOEP: € 8,50 € 5,00 (tijdig reserveren)<br />

2022 is tot nu toe al een bewogen jaar geweest. Een invasie van Rusland in Oekraïne, stijgende<br />

energieprijzen en de opmars van apenpokken. Gelukkig heeft Kamal Kharmach met zijn drie vorige<br />

eindejaarsconferences de nodige ervaring om een jaar als 2022 te fileren voor ons.<br />

18


22 23<br />

Klassiek<br />

Taurus Quartet en Nikolaas Kende, piano<br />

Monumentale Meesterwerken<br />

Zaterdag 21 <strong>jan</strong>uari <strong>2023</strong><br />

20u15 - Auditorium Piano's Maene<br />

In deze donkere wintermaand presenteren Taurus Quartet en pianist<br />

Nikolaas Kende een prachtig programma: ‘Monumentale Meesterwerken’.<br />

Mendelssohns laatste strijkkwartet heeft als ondertitel<br />

‘Requiem voor Fanny’. Brahms’ pianokwintet is de perfecte muzikale<br />

symbiose van strijkkwartet en piano. Niet te missen!<br />

I.s.m. Piano’s Maene<br />

PRIJS € 20,00 -26j € 10,00<br />

Humor<br />

Släpstick (voorheen Wëreldbänd)<br />

The Roaring Twenties<br />

Donderdag 26 <strong>jan</strong>uari <strong>2023</strong><br />

20u15 - CCL<br />

‘The Roaring Twenties’: de onovertroffen,<br />

magnifieke, chique, swingende,<br />

zingende, ontroerende, crème-de-la-antirimpelcrème-belevenis<br />

van het decennium komt naar Lanaken. Een<br />

avond als nooit tevoren! Een jubileumvoorstelling die de gloriedagen<br />

van släpstick even fijnzinnig als elegant laat herleven!<br />

KASSA € 22,00 VVK € 20,50 VRIEND € 19,00 -26 € 19,00<br />

Theater<br />

Maaike Cafmeyer, Peter De Graef<br />

Hullep<br />

Donderdag 2 <strong>feb</strong>ruari <strong>2023</strong><br />

20u15 - CCL<br />

Theater<br />

Hetty Helsmoortel<br />

Missie 2022<br />

Donderdag 9 <strong>feb</strong>ruari <strong>2023</strong><br />

20u15 - CCL<br />

‘Hullep!’ is een tragikomische, muzikale<br />

theatervoorstelling van rasactrice Maaike<br />

Cafmeyer en meesterverteller en Louis<br />

d’Or-winnaar Peter De Graef, geruggesteund<br />

door 3 top-muzikanten: Frans Grapperhaus,<br />

Tine Roelens en Sara De Smedt. In hun voorstelling gaan<br />

ze ongegeneerd op zoek naar een antwoord op tal van<br />

levensvragen die ook op jou van toepassing kunnen zijn.<br />

Een topvoorstelling.<br />

KASSA € 19,00 VVK € 17,50 VRIEND € 16,00 -26j € 9,50<br />

Een theatershow over het meest spraakmakende<br />

wetenschapsnieuws van 2022.<br />

Waarom is wetenschap het mooiste vak<br />

op aarde? Hoe werkt het precies? En<br />

waarom gaat het soms zo traag? Hetty Helsmoortel doet het allemaal<br />

helder en entertainend uit de doeken tijdens een gloednieuwe<br />

theatershow. Zak dus onderuit in je theaterstoel en raak verwonderd,<br />

overweldigd en geïnspireerd door de meest spraakmakende gebeurtenissen<br />

van de voorbije jaren.<br />

KASSA € 19,00 VVK € 17,50 VRIEND € 16,00 -26j € 16,00<br />

Theater<br />

Frank Focketyn & Sien Eggers<br />

Sartre & de Beauvoir<br />

Donderdag 2 maart <strong>2023</strong><br />

20u15 - CCL<br />

Na ‘Socrates’, ‘Marx’ en ‘Spinoza’ komt filosoof & theatermaker Stefaan van Brabandt<br />

met het vierde luik in zijn theaterreeks rond grote filosofen. Geen monoloog, maar<br />

een dialoog deze keer. En wel tussen het beroemdste koppel uit de geschiedenis van<br />

de filosofie. In ‘Sartre & de Beauvoir’ kijken dé cultfiguren van het Franse existentialisme<br />

terug op hun leven en denken. En op hun turbulente liefdesrelatie.<br />

Gratis inleiding door Stefaan Van Brabant om 19u30 (vooraf reserveren)<br />

i<br />

Meer info en tickets via<br />

D cclanaken.be<br />

Vrijetijdsinfopunt<br />

Aan de Engelse Hof 10/4 - 3620 Lanaken<br />

N +32 89 739 850<br />

D www.cclanaken.be<br />

E cultuur@lanaken.be<br />

D www.facebook.com/cclanaken<br />

I www.instagram.com/cclanaken<br />

KASSA € 18,00 VVK € 16,50 VRIEND € 15,00 -26j € 9,00<br />

19


Dinsdag 3 <strong>jan</strong>uari <strong>2023</strong><br />

Gratis tas soep op de wekelijkse dinsdagmarkt<br />

Locatie: Hoek Jan Rosierlaan en Koning<br />

Albertlaan<br />

Prijs: Gratis<br />

Org.: Gemeentebestuur Lanaken<br />

Zondag 8 <strong>jan</strong>uari <strong>2023</strong><br />

Nieuwjaarsreceptie Lanaken, kom jij ook?<br />

Op zondag 8 <strong>jan</strong>uari <strong>2023</strong> nodigt het<br />

gemeentebestuur van Lanaken je uit<br />

voor haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.<br />

We heffen samen het glas met een hapje<br />

en een drankje op een schitterend <strong>2023</strong>!<br />

Vanaf dit jaar maken we er een écht<br />

gezinsfeest van! Met kinderanimatie,<br />

springkastelen en een schmink- en<br />

glitterstand. Lokale handelaars serveren<br />

een gevarieerd aanbod aan hapjes voor<br />

jong en oud. Radio LRL zorgt voor een<br />

streepje muziek en zendt live uit vanop<br />

het Kerkplein. Jullie komen toch ook!<br />

Wanneer: zondag 8 <strong>jan</strong>uari <strong>2023</strong><br />

van 14 tot 17 uur<br />

Locatie: Kerkplein Lanaken<br />

Zondag 8 <strong>jan</strong>uari <strong>2023</strong><br />

Brassband Smeermaas - Nieuwjaarsconcert <strong>2023</strong><br />

Het jaarlijkse nieuwjaarsconcert van Brassband “De Grensbewoners” Smeermaas.<br />

We trakteren u op een gevarieerd programma, traditiegetrouw met aandacht<br />

voor de muzikale capaciteiten van enkele van onze solisten. Na afloop bieden we u<br />

graag een drankje aan en praten we samen gezellig na.<br />

Locatie: St Jozefkerk<br />

Prijs: Gratis<br />

Org.: Brassband Smeermaas<br />

E info@brassbandsmeermaas.be<br />

D www.brassbandsmeermaas.be<br />

Van maandag 9 <strong>jan</strong>uari tot<br />

maandag 24 april <strong>2023</strong><br />

Cursus : Bridgen voor beginners<br />

(kaartspel) - 12 lessen<br />

Locatie: Dienstencentrum "Aan de Statie"<br />

Prijs: € 60,00 UiTPAS Maasland: € 12,00<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

N +32 89 730 062<br />

D www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Van dinsdag 10 <strong>jan</strong>uari tot<br />

dinsdag 21 maart <strong>2023</strong><br />

Italiaans praten 5 - (10 lessen)<br />

Locatie: Dienstencentrum "Aan de Statie"<br />

Prijs: € 35,00 UiTPAS Maasland: € 7,00<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

N +32 89 730 065<br />

D www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Van maandag 9 <strong>jan</strong>uari tot<br />

maandag 6 maart <strong>2023</strong><br />

Computer voor gevorderden (8 lessen)<br />

Locatie: Dienstencentrum "Aan de Statie"<br />

Prijs: € 50,00 UiTPAS Maasland: € 10,00<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

N +32 89 730 063<br />

D www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Van dinsdag 10 <strong>jan</strong>uari tot<br />

dinsdag 21 maart <strong>2023</strong><br />

Italiaans praten 2 - (10 lessen)<br />

Locatie: Dienstencentrum "Aan de Statie"<br />

Prijs: € 35,00 UiTPAS Maasland: € 7,00<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

N +32 89 730 066<br />

D www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Zondag 8 <strong>jan</strong>uari <strong>2023</strong><br />

De Maas en haar grillen: Excursie met<br />

MaasVerkenner<br />

Locatie: Hochter Bampd<br />

Prijs: € 2,00<br />

Org.: RivierPark Maasvallei - Regionaal<br />

Landschap Kempen en Maasland vzw<br />

E info@rivierparkmaasvallei.eu<br />

N +32 89 655 665<br />

D www.rivierparkmaasvallei.eu<br />

Van maandag 9 <strong>jan</strong>uari tot<br />

maandag 24 april <strong>2023</strong><br />

Linedance (10 lessen)<br />

Locatie: Dienstencentrum "Aan de Statie"<br />

Prijs: € 40,00 UiTPAS Maasland: € 8,00<br />

Edienstencentrum@lanaken.be<br />

N +32 89 730 064<br />

D www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

20


Woensdag 11 <strong>jan</strong>uari <strong>2023</strong><br />

Dinsdag 10 <strong>jan</strong>uari <strong>2023</strong><br />

Kindje op komst - Sessie eerste hulp<br />

Jonge kinderen brengen kleine en grote<br />

zorgen met zich mee. Koorts, een<br />

wespensteek, geschaafde knie of bloedneus<br />

kan bij ieder kind voorkomen. Maar<br />

wat doe je als ouder in dat geval? In deze<br />

interactieve workshop leer je allerhande<br />

tips en tricks om met kleine ongelukken<br />

maar ook bedreigende situaties bij jonge<br />

kinderen om te gaan.<br />

Locatie: Wit-Gele Kruis Lanaken<br />

Prijs: Gratis<br />

Org.: Huis van het Kind Lanaken<br />

E huisvanhetkind@lanaken.be<br />

N +32 89 730 318<br />

D www.lanaken.be/huisvanhetkind<br />

Van woensdag 11 <strong>jan</strong>uari tot<br />

vrijdag 21 april <strong>2023</strong><br />

Snit en naad: Kleren maken voor de<br />

4 reuzen van Lanaken - module 2<br />

Locatie: Dienstencentrum "Aan de Statie"<br />

Prijs: Gratis<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

N +32 89 730 061<br />

D www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Van woensdag 11 <strong>jan</strong>uari tot<br />

woensdag 22 maart <strong>2023</strong><br />

Engels praten 8 - (10 lessen)<br />

Locatie: Dienstencentrum "Aan de Statie"<br />

lokaal 2<br />

Prijs: € 35,00 UiTPAS Maasland: € 7,00<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

N +32 89 730 063<br />

D www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Van woensdag 11 <strong>jan</strong>uari tot<br />

woensdag 22 maart <strong>2023</strong><br />

Spaans praten 2 - (10 lessen)<br />

Locatie: Dienstencentrum "Aan de Statie"<br />

Prijs: € 35,00 UiTPAS Maasland: € 7,00<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

N +32 89 730 064<br />

D www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Lezing door Juliën Daenen: Lanaken in kaart<br />

Een jaar geleden verscheen het boek "Lanaken in kaart" van Juliën Daenen. Hoe<br />

zagen onze dorpen er meer dan 200 jaar geleden uit? Vertellen de kaarten van toen<br />

ons meer over de geschiedenis van de huizen en dorpen van nu? En hoe kwam het<br />

dat het de eerste fatsoenlijke kaarten van de<br />

streek waren? Het boeiende verhaal van deze<br />

kaarten wordt verteld door Juliën Daenen.<br />

Locatie: Dienstencentrum "Aan de Statie"<br />

Prijs: Gratis<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

N +32 89 730 065<br />

D www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Van woensdag 11 <strong>jan</strong>uari tot<br />

woensdag 25 <strong>jan</strong>uari <strong>2023</strong> (lessen)<br />

Van zaterdag 28 <strong>jan</strong>uari tot<br />

zaterdag 4 <strong>feb</strong>ruari <strong>2023</strong> (excursie)<br />

Leren kijken naar vogels i.s.m. Natuurpunt<br />

Locatie: Cultureel Centrum Lanaken<br />

Prijs: € 25,00 UiTPAS Maasland: € 5,00<br />

N +32 89 739 850<br />

D www.cclanaken.be<br />

Van donderdag 12 <strong>jan</strong>uari tot<br />

donderdag 30 maart <strong>2023</strong><br />

Zumba Gold voor Senioren (10 lessen)<br />

Locatie: Dienstencentrum "Aan de Statie"<br />

Prijs: € 35,00 UiTPAS Maasland: € 7,00<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

N +32 89 730 061<br />

D www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Van donderdag 12 <strong>jan</strong>uari tot<br />

donderdag 23 maart <strong>2023</strong><br />

© Bart Sleeckx Natuurpunt<br />

Engels praten 4 - (10 lessen)<br />

Locatie: Dienstencentrum "Aan de Statie"<br />

Prijs: € 35,00 UiTPAS Maasland: € 7,00<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

N +32 89 730 062<br />

D www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Van vrijdag 13 <strong>jan</strong>uari tot<br />

vrijdag 24 maart <strong>2023</strong><br />

Spaans praten 8 - (10 lessen)<br />

Locatie: Dienstencentrum "Aan de Statie"<br />

Prijs: € 35,00 UiTPAS Maasland: € 7,00<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

N +32 89 730 063<br />

D www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Zondag 15 <strong>jan</strong>uari <strong>2023</strong><br />

Soepfestival met familievoorstelling<br />

‘De Drakentemmer’ (+4j)<br />

Tijdens het soepfestival voorzien<br />

verschillende Lanakense verenigingen<br />

ons van lekkere soep. Geniet eerst<br />

van de familievoorstelling ‘De Drakentemmer’<br />

en schuif erna aan tafel voor<br />

een lekkere tas verse soep, met veel<br />

liefde gemaakt. Inschrijven kan tot 11<br />

<strong>jan</strong>uari. Meer info over de voorstelling<br />

vind je op onze website.<br />

Locatie: Cultureel Centrum Lanaken<br />

Prijs: € 7,50 UiTPAS Maasland: € 1,50<br />

N +32 89 739 850<br />

D www.cclanaken.be<br />

21


Van dinsdag 17 <strong>jan</strong>uari tot<br />

dinsdag 24 <strong>jan</strong>uari <strong>2023</strong><br />

Vorming: Heb jij je medisch paspoort al op<br />

je smartphone?<br />

Locatie: Dienstencentrum "Aan de Statie"<br />

Prijs: € 10,00 UiTPAS Maasland: € 2,00<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

N +32 89 730 061<br />

D www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Van donderdag 26 <strong>jan</strong>uari tot<br />

donderdag 2 <strong>feb</strong>ruari <strong>2023</strong><br />

Vorming: De verkeersregels in je eigen<br />

buurt en verkeersquiz<br />

Locatie: Dienstencentrum "Aan de Statie"<br />

Prijs: € 10,00 UiTPAS Maasland: € 2,00<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

N +32 89 730 061<br />

D www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Van woensdag 18 <strong>jan</strong>uari tot<br />

woensdag 1 <strong>feb</strong>ruari <strong>2023</strong><br />

Vorming: Emotionele problemen beter<br />

begrijpen<br />

Locatie: Dienstencentrum "Aan de Statie"<br />

Prijs: Gratis<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

N +32 89 730 062<br />

D www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Maandag 23 <strong>jan</strong>uari <strong>2023</strong><br />

Kindje op komst - Sessie babymassage<br />

Locatie: Wit-Gele Kruis Lanaken<br />

Prijs: Gratis<br />

Org.: Huis van het Kind Lanaken<br />

E huisvanhetkind@lanaken.be<br />

N +32 89 730 318<br />

D www.lanaken.be/welzijn<br />

Zondag 29 <strong>jan</strong>uari <strong>2023</strong><br />

Wintertocht<br />

Locatie: OC 't kloester<br />

Prijs: € 3,00 UiTPAS Maasland: € 0,60<br />

Org.: WSV De Sparrentrippers<br />

E deanna@scarlet.be<br />

N +32 496 058 120<br />

Van donderdag 19 <strong>jan</strong>uari tot<br />

donderdag 30 maart <strong>2023</strong><br />

(Her)ontdek jezelf en je vergeten dromen<br />

i.s.m. Avansa<br />

Locatie: Cultureel Centrum Lanaken<br />

Prijs: € 75,00 UiTPAS Maasland: € 15,00<br />

N +32 89 739 850<br />

D www.cclanaken.be<br />

Donderdag 26 <strong>jan</strong>uari <strong>2023</strong><br />

Bloemschikken thema Carnaval<br />

Locatie: Cultureel Centrum Lanaken<br />

Prijs: € 5,00 UiTPAS Maasland: € 1,00<br />

Org.: Cultureel Centrum Lanaken<br />

N +32 89 739 850<br />

D www.cclanaken.be<br />

Vrijdag 20 <strong>jan</strong>uari, zaterdag 21 <strong>jan</strong>uari, vrijdag 27 <strong>jan</strong>uari &<br />

zaterdag 28 <strong>jan</strong>uari <strong>2023</strong><br />

Toneelvoorstelling 'Is de baron niet thuis?'<br />

Een jonge aristocraat die zich (ondanks zijn onmetelijk fortuin en de immense<br />

fabrieksketen die hij heeft geërfd) steendood verveelt, komt plots op een<br />

lumineus idee om aan de verveling te ontkomen. Samen met zijn vriend André,<br />

de leidinggevende van één van zijn fabrieken, nodigt hij op zijn landgoed een<br />

door het lot gekozen onbekend gezin uit op vakantie. Wanneer die ”onbekende”<br />

familie aankomt, gaan de poppen<br />

helemaal aan het dansen, want<br />

zo onbekend is die familie nu ook<br />

weer niet.<br />

Locatie: OC De Helle<br />

Prijs: € 10,00<br />

Org.: Toneelkring Kanaalgalm<br />

Kesselt<br />

N +32 12 451 345<br />

D www.kanaalgalm.be<br />

Zondag 5 <strong>feb</strong>ruari <strong>2023</strong><br />

Roeland Hendrikx, klarinet &<br />

Peter Caelen, piano<br />

Roeland Hendrikx is één van de toonaangevende<br />

Belgische klarinettisten van het<br />

moment. Als solist speelde hij ondermeer<br />

met The London Philharmonic Orchestra,<br />

het Belgian National Orchestra, Brussels<br />

Philharmonic, Boho Strings, Casco Phil,<br />

I Fiamminghi, de Beethoven Academie,<br />

The Georgia Philharmonic, The Royal<br />

Bangkok Symphony Orchestra en het<br />

Symfonisch Orkest van Litouwen.<br />

Locatie: Piano's Maene<br />

Prijs: € 20,00<br />

E info@excellentconcerten.nl<br />

N +31 434 085 838<br />

D www.excellentconcerten.nl<br />

22


Woensdag 8 <strong>feb</strong>ruari <strong>2023</strong><br />

Carnavalsfeest in Dienstencentrum<br />

"Aan de Statie"<br />

Locatie: Dienstencentrum "Aan de Statie"<br />

Prijs: € 5,00 UiTPAS Maasland: € 1,00<br />

Org.: Dienstencentrum "Aan de Statie"<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

N +32 89 730 061<br />

D www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Van donderdag 9 <strong>feb</strong>ruari tot<br />

donderdag 23 <strong>feb</strong>ruari <strong>2023</strong><br />

Zaterdag 11 <strong>feb</strong>ruari <strong>2023</strong><br />

55+ Carnavalszitting<br />

Op zaterdag 11 <strong>feb</strong>ruari <strong>2023</strong> organiseert<br />

het "55+Feestcomité" de jaarlijkse<br />

55+Zitting. Er wordt wederom een<br />

mooi en uitgebreid programma van<br />

dans, zang en buutte gepresenteerd!<br />

Deuren open: 12u<br />

Aanvang programma: 13u30<br />

Locatie: CC Lanaken<br />

Prijs: € 7,00 inclusief koffie & vlaai tijdens de pauze<br />

Org.: Het 55+ Feestcomité<br />

Cursus: Creatief met beeld en geluid<br />

Locatie: Dienstencentrum "Aan de Statie"<br />

Prijs: € 30,00 UiTPAS Maasland: € 6,00<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

N +32 89 730 061<br />

D www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Donderdag 9 <strong>feb</strong>ruari <strong>2023</strong><br />

Bloemschikken thema Valentijn<br />

Locatie: Cultureel Centrum Lanaken<br />

Prijs: € 5,00 UiTPAS Maasland: € 1,00<br />

N +32 89 739 850<br />

D www.cclanaken.be<br />

Woensdag 15 <strong>feb</strong>ruari <strong>2023</strong><br />

Lezing door Jean Maenen: Carnaval, zijn<br />

oorsprong en het gekke leven in Lanaken<br />

Locatie: Dienstencentrum "Aan de Statie"<br />

Prijs: Gratis<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

N +32 89 730 061<br />

D www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Van woensdag 22 <strong>feb</strong>ruari <strong>2023</strong> tot<br />

woensdag 22 maart <strong>2023</strong><br />

Rouw- en verliescafé - Thema 2:<br />

Verlies... ook rouw bij een echtscheiding<br />

of uit elkaar gaan.<br />

Locatie: Dienstencentrum "Aan de Statie"<br />

Prijs: Gratis<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

N +32 89 730 063<br />

D www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Vrijdag 10 <strong>feb</strong>ruari <strong>2023</strong><br />

Bloedgeven doe je voor mekaar<br />

Bloed geven is zeer belangrijk, dat<br />

doen we voor elkaar. Iedereen vanaf<br />

18 jaar is welkom met afspraak of<br />

zonder afspraak.<br />

Locatie: OC kleinveld<br />

Prijs: Gratis<br />

Org.: Rode Kruis Lanaken<br />

Woensdag 15 <strong>feb</strong>ruari <strong>2023</strong><br />

Vorming: Dementie? Erover spreken,<br />

ernaar kijken en samen ermee leven.<br />

Locatie: Dienstencentrum "Aan de Statie"<br />

Prijs: Gratis<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

N +32 89 730 062<br />

D www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

i<br />

Met de UiTPAS spaar je punten of<br />

kan je op uitstap aan kansentarief.<br />

Meer info op www.uitpas.be<br />

Jouw activiteit ook in L-magazine? Zet dan zeker<br />

voor 1 <strong>feb</strong>ruari je activiteit in de uitdatabank<br />

(www.uitdatabank.be) Vergeet ook niet de postcode<br />

van Lanaken (3620) of Rekem (3621) te vermelden.<br />

De redactie is niet verantwoordelijk voor fout ingevoerde gegevens.<br />

23


VERENIGING IN DE KIJKER<br />

"Een frisse nieuwe<br />

leidingsploeg staat<br />

voor je klaar!"<br />

KLJ Kesselt<br />

is de max!<br />

Kom jij<br />

er ook<br />

bij?<br />

Jenna, Jenske, Robyn en Zita, dat zijn wij! De<br />

nieuwe leidingsploeg van jeugdbeweging KLJ<br />

Kesselt. Wij zijn zeer gemotiveerd om de kinderen<br />

en jongeren van Kesselt en omgeving een onvergetelijke<br />

tijd te bezorgen.<br />

Onze jeugdbeweging bestaat ondertussen al 88<br />

jaar. Kinderen en jongeren tussen 6 en 16 jaar zijn<br />

welkom bij ons. Twee keer per maand worden er<br />

heel veel leuke activiteiten georganiseerd, plezier<br />

gegarandeerd!<br />

We zijn op zoek naar nieuwe leden die net zoals<br />

wij graag spelletjes spelen, maar ook naar nieuwe<br />

leiding die samen met ons graag gek doen en vol<br />

energie zitten om onze KLJ in Kesselt verder te<br />

zetten!<br />

Heb jij zin om eens te komen kijken en meedoen?<br />

Kom dan zondag 8 <strong>jan</strong>uari <strong>2023</strong> om 13u30 naar<br />

onze activiteit. Dan organiseren we onze opendeurdag<br />

“Een kijkje in de Joenit.” Een open namiddag<br />

waar nieuwe leden kunnen meedoen met de activiteiten<br />

van KLJ Kesselt in hun lokaal De Joenit aan<br />

de Nelissenlaan 13, 3620 Kesselt – Lanaken. Robyn,<br />

Jenske, Zita en Jenna zorgen er zeker voor dat jullie<br />

een leuke namiddag hebben met veel plezier!<br />

Wil je meer weten? Volg F @KLJ Kesselt voor meer<br />

informatie.<br />

24


#VISITLANAKEN<br />

#visitlanaken<br />

@belinned (Lanaken)<br />

@raving_butterfly (Pietersheim)<br />

@zondaginhetzuiden (Pietersheim)<br />

@nicolevansichen (Lanaken Sint Pietersheim)<br />

@marina.pauly (Pietersheim)<br />

Jouw foto ook in L-magazine? Gebruik #visitlanaken op Instagram en wie weet staat jouw foto er de volgende editie in!<br />

25


5X TIPS: TOURNÉE MINÉRALE<br />

5x<br />

Non-alcoholische cocktails<br />

1 maand geen alcohol is heel goed voor je<br />

gezondheid:<br />

• Je hebt meer energie<br />

• Je slaapt beter<br />

• Je spaart veel geld uit<br />

• Je blijft op een gezond gewicht<br />

• Je huid gaat stralen<br />

• Geen kater = meer tijd voor andere dingen<br />

Zelfs wie “met mate” drinkt kan voordelen ervaren<br />

van een maandje alcoholvrij. Laat je inspireren door<br />

deze 5 heerlijke mocktails!<br />

Meer weten? D www.tourneeminerale.be<br />

1 Nada Colada<br />

Een tropische non-alcoholische<br />

Pina Colada<br />

Op 1 <strong>feb</strong>ruari start traditiegetrouw<br />

Tournée Minérale.<br />

Doe jij deze keer ook mee?<br />

3 VirGin Tonic<br />

Alcoholvrije variant van de<br />

Gin-tonic<br />

Ingrediënten: alcoholvrije<br />

gin, tonic, ijsblokjes, citroen,<br />

rozemarijn<br />

4 Nojito<br />

De gekende Mojito maar<br />

dan zonder alcohol<br />

Ingrediënten:<br />

alcoholvrije rum,<br />

rietsuiker, bruiswater,<br />

ijsblokjes, limoenpartjes<br />

en munt<br />

Ingrediënten: Ananassap,<br />

romige kokosmelk, 1 stukje<br />

verse ananas, 1 cocktailkers<br />

2 Virgin on<br />

the beach<br />

Alcoholvrije variant van<br />

Sex on the beach<br />

Ingrediënten: Perziksap,<br />

cranberrysap, ijsblokjes<br />

en fruit<br />

5 Virgin<br />

Cosmopolitan<br />

Alcoholvrije variant op de<br />

Cosmopolitan cocktail<br />

Ingrediënten: cranberrysap,<br />

sap halve limoen, gember,<br />

sinaasappelzeste<br />

26


TEN SLOTTE<br />

Wat ’n verschil<br />

met één jaar<br />

geleden! We leven<br />

terug normaal<br />

met normale<br />

menselijke contacten. Niet meer gescheiden<br />

door een digitaal scherm of een mondmasker.<br />

Na de gezondheidscrisis, wordt de wereld nu<br />

geteisterd door ’n energiecrisis die hopelijk<br />

niet uitmondt in een economische crisis.<br />

Ook ons bestuur wordt geteisterd door het<br />

inflatiespook. De lonen van onze medewerkers<br />

zijn met 4 miljoen euro gestegen terwijl<br />

er geen mens meer werd aangeworven. De<br />

elektriciteitsfactuur ging maal 2 en de gasfactuur<br />

maal 3,4. Wat dat betreft verschilt onze<br />

situatie niet met een doorsnee Lanakens huishouden.<br />

Door altijd maar opnieuw de tering naar de<br />

nering te zetten, moeten wij geen belastingen<br />

verhogen en investeren we in <strong>2023</strong><br />

voor 6,8 miljoen euro in wegen, voetpaden,<br />

verkeersveiligheid, duurzaamheid en ontharding,<br />

energiezuinige renovaties van gemeentelijke<br />

gebouwen …<br />

Het is goed leven in Lanaken! De afgelopen 10<br />

jaren investeerden wij voor 51 miljoen euro in<br />

onze gemeente, halveerden intussen ook nog<br />

de schuld die is teruggelopen tot 964 euro per<br />

inwoner, het laagste punt sedert decennia.<br />

Nog belangrijker is dat onze gemeente blijft<br />

groeien. We zijn ondertussen met 26.200<br />

inwoners. Lange tijd bleef het inwonersaantal<br />

Het is goed leven in Lanaken<br />

hangen rond de 25.000. Mensen komen naar<br />

hier omwille van de aanwezigheid van jobs.<br />

Lanaken heeft immers nog echte industriële<br />

bedrijven, het vele groen, de nabijheid van<br />

Maastricht.<br />

Bijzonder trots zijn we ook op onze ondernemers.<br />

Het bijna ondenkbare is gebeurd:<br />

een Lanakens familiebedrijf – Steenfabrieken<br />

Nelissen uit Kesselt – werd gekozen tot<br />

Limburgse ondernemer van het jaar!<br />

Economische activiteit is de basis van alles.<br />

Daarop stoelt welzijn en levenskwaliteit<br />

wat minstens even belangrijk is. Ook op dat<br />

vlak kan Lanaken resultaten voorleggen: de<br />

kinderarmoede daalde met 4%. In dit nieuwe<br />

jaar zal een nieuw Huis van het Kind de<br />

deuren openen. Deze strijd is nooit helemaal<br />

gestreden en noopt tot blijvende aandacht.<br />

Zelf ben ik met de collega’s in het schepencollege<br />

en de gemeenteraad nog steeds 100%<br />

gemotiveerd om Lanaken uit te bouwen zodat<br />

het goed blijft om er te wonen en te werken.<br />

Ondertussen is het nieuwe jaar bijna een feit.<br />

Langs deze weg wens ik u en uw dierbaren<br />

een voorspoedig nieuw jaar toe met vooral<br />

veel gezondheid en levensvreugde. Geluk<br />

moet je afdwingen maar wat meeval is altijd<br />

mooi meegenomen.<br />

Het allerbeste gewenst in <strong>2023</strong>!<br />

Uw burgervader,<br />

Marino Keulen<br />

Gemeente Lanaken & OCMW Lanaken<br />

Sluitingsdagen:<br />

De gemeentelijke diensten zijn gesloten op maandag 20 <strong>feb</strong>ruari (Carnavalsmaandag),<br />

dinsdag 21 <strong>feb</strong>ruari (Carnavalsdinsdag),<br />

Wil je op de hoogte blijven van al het gemeentelijk nieuws in Lanaken?<br />

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief op D www.lanaken.be/nieuwsbrief<br />

En volg ons op sociale media F I @gemeentelanaken of download de Lanaken app.<br />

Wachtdiensten<br />

Huisartsen<br />

T 089 75 75 75<br />

www.wachtpostmaasland.be<br />

Apotheken<br />

Van 9u tot 22u:<br />

www.apotheeklimburg.be<br />

Van 22u tot 9u: T 078 05 17 33<br />

Tandartsen<br />

T 090 33 99 69<br />

www.tandarts.be/wachtdienst<br />

www.lanaken.be/wachtdiensten<br />

Colofon<br />

Editie 13 • <strong>jan</strong>uari-<strong>feb</strong>ruari <strong>2023</strong><br />

Verantwoordelijke uitgever<br />

William Vancleynenbreugel,<br />

Jan Rosierlaan 1, 3620 Lanaken<br />

Samenstelling en eindredactie<br />

Dienst communicatie<br />

info@lanaken.be<br />

Fotografie<br />

Valentin Jacobs<br />

Piet Paulissen<br />

Dienst communicatie<br />

Vormgeving<br />

Liebens Reclame, Mopertingen<br />

Drukwerk<br />

Drukkerij Pietermans, Lanaken<br />

D www.lanaken.be<br />

Gemeentehuis: N 089 730 730<br />

OCMW: N 089 730 060<br />

L-magazine wordt gedrukt door<br />

op papier van<br />

27


Vind de sneeuwvlok en win<br />

een geschenkkaart t.w.v. e100<br />

Ontdek vanaf 12 <strong>jan</strong>uari <strong>2023</strong><br />

onze gloednieuwe websites<br />

- Vind sneller wat je zoekt<br />

- Vraag online documenten aan<br />

- Plan je volgende uitstap<br />

- Ontdek wat Lanaken te bieden heeft<br />

We hebben<br />

3 sneeuwvlokken<br />

verstopt op onze websites.<br />

Kan jij ze vinden?<br />

Vind de sneeuwvlok, vul het<br />

deelnameformulier voor 26 <strong>jan</strong>uari<br />

in en win één van de drie<br />

Lanaken geschenkkaarten<br />

t.w.v. 100 euro!<br />

Kijk snel op:<br />

www.lanaken.be www.visitlanaken.be www.cclanaken.be

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!