09.01.2023 Views

L-Magazine #13 jan-feb 2023

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ONDERNEMEND LANAKEN<br />

GK Beauty Clinic<br />

Selfcare is not a luxury. It's a neccessity.<br />

Maak kennis met Gayane Kirakosyan, eigenaresse<br />

van GK Beauty Clinic.<br />

Gayane: ''Samen zorgen we ervoor dat je<br />

huid gaat stralen."<br />

M Kiezelweg 232, 3620 Veldwezelt<br />

N +32 (0) 488 078 944<br />

D www.gkbeauty.be<br />

PAS GESTART<br />

Wibra Lanaken<br />

We garanderen je dat je altijd weer verrast zult worden door de<br />

kwaliteit van ons ruime assortiment. Blije klanten dankzij topartikelen<br />

tegen realistische, lage prijzen: dat is onze kracht, al 65 jaar!<br />

M Maaseikersteenweg 197, 3620 Lanaken<br />

Kovra Advocaten<br />

Wij zijn een jong en dynamisch<br />

advocatenkantoor, waarbij Mr. Kelly<br />

KOTARSKI en Mr. Thierry VRANKEN<br />

hun jarenlange ervaring vanaf nu<br />

samen bundelen.<br />

Wendy Coacht &<br />

Kookt Natuurlijk<br />

Gezonder, fitter, energieker<br />

afslanken op een<br />

natuurlijke manier.<br />

M Paalsteenlaan 57,<br />

3620 Lanaken<br />

N +31 6 653 41 14 47<br />

E info@wendykooktnatuurlijk.com<br />

D www.wendykooktnatuurlijk.com<br />

Pizzeria Newroz<br />

Deze pizzeria is een uitbreiding van reeds<br />

bestaande zaak eethuis ZemZem.<br />

M Kerkplein 5, 3620 Lanaken<br />

N 089 711 196<br />

M Steenweg 207 bus 3, 3621 Rekem<br />

N +32 (0) 488 069 094<br />

i<br />

Ben je onlangs gestart met je eigen zaak in Lanaken? Dan maken we in L-magazine graag promotie voor je.<br />

Contacteer ons via E economie@lanaken.be | Volg ons ook op Facebook, Instagram en Twitter: 'Leuk in Lanaken'<br />

Onderwerp melding: .........................................................................................................................................................<br />

Plaats: ...............................................................................................................................................................................................<br />

Toelichting: .................................................................................................................................................................................<br />

.................................................................................................................................................................................................................<br />

.................................................................................................................................................................................................................<br />

Naam en adres: .......................................................................................................................................................................<br />

.................................................................................................................................................................................................................<br />

Defecte straatverlichting<br />

kan je melden op<br />

het gratis nummer<br />

N 0800 63 535 of via<br />

D www.fluvius.be<br />

................................................................................................................................................................................................................<br />

Telefoon/GSM: .......................................................................................................................................................................<br />

Email: ................................................................................................................................................................................................<br />

Datum en handtekening:<br />

14

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!