09.01.2023 Views

L-Magazine #13 jan-feb 2023

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

NIEUWS<br />

Gemeentelijke premies voor<br />

in en rond je woning<br />

Je woon- en leefkwaliteit verbeteren?<br />

Je energieverbruik verlagen?<br />

Wij helpen je op weg!<br />

Lanaken_Woningpremie_A5-broch_3.indd 1 8/11/22 18:14<br />

✔ Gloednieuwe brochure<br />

✔ Uitbreiding woonenergieloket<br />

✔ Renovatiebegeleiding<br />

voor onze inwoners<br />

Je woon- en leefkwaliteit verbeteren? Je energieverbruik verlagen?<br />

Wij helpen je op weg!<br />

Dat is de slogan in de gloednieuwe brochure over de gemeentelijke<br />

premies voor in en rond je woning. Wij vinden als gemeente<br />

een aantrekkelijke woon- en leefomgeving belangrijk. Energiezuinig en<br />

betaalbaar wonen ook. Daarom is er een brochure opgemaakt waarin<br />

we alle gemeentelijke premies opsommen voor in en rond de woning. De<br />

bedoeling is om onze inwoners wegwijs te maken in toch wel het doolhof<br />

van allerhande premies.<br />

Laat je huiskat<br />

onvruchtbaar maken!<br />

Vraag je kortingsbon aan<br />

Een kattin kan tot 3 nestjes per jaar op de<br />

wereld zetten. Neem daarom als katteneigenaar<br />

je verantwoordelijkheid en laat je huiskat<br />

of kitten tijdig onvruchtbaar maken. Als extra<br />

stimulans geeft de gemeente Lanaken jaarlijks<br />

kortingsbonnen weg.<br />

Er is een kortingsbon van 15 euro (kater) en 25<br />

euro (kattin). Vanaf 14 <strong>feb</strong>ruari kan je deze online<br />

aanvragen via D www.lanaken.be/huiskat.<br />

1 bon per gezin. In samenwerking met de Beroepsvereniging<br />

voor Limburgse dierenartsen.<br />

In Lanaken kan je terecht bij de volgende dierenartsen:<br />

• DAP Vandersanden<br />

Strodorp 41, 3620 Veldwezelt<br />

• Dierenkliniek De Poort<br />

Drie Eikenstraat 30, Lanaken<br />

• DAP Smeets Alix<br />

Populierenlaan 35, 3621 Rekem<br />

• De 4voeter<br />

Hilarion Thanslaan 69, 3621 Rekem<br />

De premies die aan bod komen zijn premies om de woning te verbeteren<br />

zoals de aanpassing van de woning of de rentepremie, maar ook<br />

om de leefomgeving rond de woning en de natuur een<br />

handje te helpen zoals de aanplant van klimaatbomen of<br />

de aanplant en onderhoud van een haag, heg, houtkant<br />

of knotbomenrij.<br />

Meer info: Surf naar D www.lanaken.be/premies/woning<br />

of scan de QR-code.<br />

Ook het woonenergieloket is uitgebreid in Lanaken, er is veel<br />

nood aan informatie over bouwen en wonen, daarom zal het<br />

woonenergieloket van Stebo vzw vanaf <strong>jan</strong>uari <strong>2023</strong> wekelijks<br />

doorgaan in het gemeentehuis. Je kan een afspraak maken via<br />

D woonenergieloket.stebo.be/lanaken<br />

Ook start er in <strong>jan</strong>uari <strong>2023</strong> een grote renovatiecampagne 'Mijn<br />

verbouwbegeleiding' in onze gemeente waarbij inwoners ondersteuning<br />

krijgen in verschillende fases van hun renovatieproject.<br />

Meer info hierover op D www.energiehuislimburg.be<br />

5

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!