09.01.2023 Views

L-Magazine #13 jan-feb 2023

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Woensdag 11 <strong>jan</strong>uari <strong>2023</strong><br />

Dinsdag 10 <strong>jan</strong>uari <strong>2023</strong><br />

Kindje op komst - Sessie eerste hulp<br />

Jonge kinderen brengen kleine en grote<br />

zorgen met zich mee. Koorts, een<br />

wespensteek, geschaafde knie of bloedneus<br />

kan bij ieder kind voorkomen. Maar<br />

wat doe je als ouder in dat geval? In deze<br />

interactieve workshop leer je allerhande<br />

tips en tricks om met kleine ongelukken<br />

maar ook bedreigende situaties bij jonge<br />

kinderen om te gaan.<br />

Locatie: Wit-Gele Kruis Lanaken<br />

Prijs: Gratis<br />

Org.: Huis van het Kind Lanaken<br />

E huisvanhetkind@lanaken.be<br />

N +32 89 730 318<br />

D www.lanaken.be/huisvanhetkind<br />

Van woensdag 11 <strong>jan</strong>uari tot<br />

vrijdag 21 april <strong>2023</strong><br />

Snit en naad: Kleren maken voor de<br />

4 reuzen van Lanaken - module 2<br />

Locatie: Dienstencentrum "Aan de Statie"<br />

Prijs: Gratis<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

N +32 89 730 061<br />

D www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Van woensdag 11 <strong>jan</strong>uari tot<br />

woensdag 22 maart <strong>2023</strong><br />

Engels praten 8 - (10 lessen)<br />

Locatie: Dienstencentrum "Aan de Statie"<br />

lokaal 2<br />

Prijs: € 35,00 UiTPAS Maasland: € 7,00<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

N +32 89 730 063<br />

D www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Van woensdag 11 <strong>jan</strong>uari tot<br />

woensdag 22 maart <strong>2023</strong><br />

Spaans praten 2 - (10 lessen)<br />

Locatie: Dienstencentrum "Aan de Statie"<br />

Prijs: € 35,00 UiTPAS Maasland: € 7,00<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

N +32 89 730 064<br />

D www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Lezing door Juliën Daenen: Lanaken in kaart<br />

Een jaar geleden verscheen het boek "Lanaken in kaart" van Juliën Daenen. Hoe<br />

zagen onze dorpen er meer dan 200 jaar geleden uit? Vertellen de kaarten van toen<br />

ons meer over de geschiedenis van de huizen en dorpen van nu? En hoe kwam het<br />

dat het de eerste fatsoenlijke kaarten van de<br />

streek waren? Het boeiende verhaal van deze<br />

kaarten wordt verteld door Juliën Daenen.<br />

Locatie: Dienstencentrum "Aan de Statie"<br />

Prijs: Gratis<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

N +32 89 730 065<br />

D www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Van woensdag 11 <strong>jan</strong>uari tot<br />

woensdag 25 <strong>jan</strong>uari <strong>2023</strong> (lessen)<br />

Van zaterdag 28 <strong>jan</strong>uari tot<br />

zaterdag 4 <strong>feb</strong>ruari <strong>2023</strong> (excursie)<br />

Leren kijken naar vogels i.s.m. Natuurpunt<br />

Locatie: Cultureel Centrum Lanaken<br />

Prijs: € 25,00 UiTPAS Maasland: € 5,00<br />

N +32 89 739 850<br />

D www.cclanaken.be<br />

Van donderdag 12 <strong>jan</strong>uari tot<br />

donderdag 30 maart <strong>2023</strong><br />

Zumba Gold voor Senioren (10 lessen)<br />

Locatie: Dienstencentrum "Aan de Statie"<br />

Prijs: € 35,00 UiTPAS Maasland: € 7,00<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

N +32 89 730 061<br />

D www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Van donderdag 12 <strong>jan</strong>uari tot<br />

donderdag 23 maart <strong>2023</strong><br />

© Bart Sleeckx Natuurpunt<br />

Engels praten 4 - (10 lessen)<br />

Locatie: Dienstencentrum "Aan de Statie"<br />

Prijs: € 35,00 UiTPAS Maasland: € 7,00<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

N +32 89 730 062<br />

D www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Van vrijdag 13 <strong>jan</strong>uari tot<br />

vrijdag 24 maart <strong>2023</strong><br />

Spaans praten 8 - (10 lessen)<br />

Locatie: Dienstencentrum "Aan de Statie"<br />

Prijs: € 35,00 UiTPAS Maasland: € 7,00<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

N +32 89 730 063<br />

D www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Zondag 15 <strong>jan</strong>uari <strong>2023</strong><br />

Soepfestival met familievoorstelling<br />

‘De Drakentemmer’ (+4j)<br />

Tijdens het soepfestival voorzien<br />

verschillende Lanakense verenigingen<br />

ons van lekkere soep. Geniet eerst<br />

van de familievoorstelling ‘De Drakentemmer’<br />

en schuif erna aan tafel voor<br />

een lekkere tas verse soep, met veel<br />

liefde gemaakt. Inschrijven kan tot 11<br />

<strong>jan</strong>uari. Meer info over de voorstelling<br />

vind je op onze website.<br />

Locatie: Cultureel Centrum Lanaken<br />

Prijs: € 7,50 UiTPAS Maasland: € 1,50<br />

N +32 89 739 850<br />

D www.cclanaken.be<br />

21

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!