09.01.2023 Views

L-Magazine #13 jan-feb 2023

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

REPORTAGE: DORPAANSPREEKPUNTEN<br />

Vanaf <strong>jan</strong>uari kan je onze dorpaanspreekpunten<br />

Bianca en<br />

Anne-Pascale wekelijks vinden<br />

in het ontmoetingscentrum van<br />

jouw deelgemeente.<br />

We hebben onze dienstverlening<br />

aangepast om er nog meer voor<br />

jullie te zijn. Je kan ons daarom<br />

vanaf <strong>jan</strong>uari elke week op een<br />

vaste weekdag vinden bij jou<br />

in de buurt. En je kan voor nog<br />

meer zaken dan voorheen bij ons<br />

terecht. Ben je ook zo benieuwd?<br />

Spring gerust eens binnen.<br />

Welkom!<br />

Je kan bij Bianca en Anne-Pascale terecht voor het afhalen van documenten<br />

zoals een bewijs van leven of een attest van gezinssamenstelling.<br />

We geven je ook graag meer informatie over gemeentelijke projecten<br />

of participatietrajecten. Zit je met een vraag die je wil stellen of een idee<br />

dat je wil delen? Misschien wil je ook gewoon iets melden, wel dan hebben<br />

we goed nieuws voor jou. Dat kan ook bij ons. Kom gerust langs of gebruik<br />

onderstaande meldingskaart.<br />

Je vindt de dorpaanspreekpunten op een vaste weekdag in het ontmoetingscentrum<br />

van de deelgemeenten. Van 11 tot 12.30 uur staan Bianca en<br />

Anne-Pascale voor je klaar, op dezelfde dag als het buurtrestaurant.<br />

Wanneer kan je ons vinden in je buurt:<br />

Van 11 tot 12.30 uur in het ontmoetingscentrum<br />

• Maandag: OC ’t Kloester in Gellik<br />

• Dinsdag: OC Jeugdpark in Smeermaas<br />

• Woensdag: OC Kleinveld in Rekem<br />

• Donderdag: OC Berenhof in Veldwezelt<br />

• Vrijdag: OC in Neerharen<br />

Meer informatie over onze werking en onze agenda kan je vinden op:<br />

D www.lanaken.be/dorpaanspreekpunten<br />

Vraag of melding?<br />

De meldingskaart is terug van weggeweest! Je kan met deze kaart ook bij<br />

ons terecht. Vul de meldingskaart in en wij zorgen ervoor dat je geholpen<br />

wordt.<br />

Breng de meldingskaart binnen bij het dorpaanspreekpunt in je buurt of<br />

het gemeentehuis, doe de kaart op de bus of geef online je melding door<br />

via D www.lanaken.be/melding of de Lanaken-app.<br />

MELDINGSKAART<br />

Geef je<br />

melding<br />

door via:<br />

E Deze kaart:<br />

- per post<br />

- aan het dorpaanspreekpunt<br />

D www.lanaken.be/melding<br />

Lanaken-app<br />

Gemeentebestuur Lanaken<br />

DA 852-208-7<br />

Jan Rosierlaan 1<br />

3620 Lanaken<br />

Niet<br />

frankeren<br />

13

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!