15.07.2022 Views

L-Magazine #10 jul-aug 2022

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

NIEUWS<br />

Infoborden nemen de bezoeker<br />

mee naar het verleden van het<br />

Mooiste Dorp van Vlaanderen<br />

Toerisme Lanaken plaatste 16 nieuwe infoborden in het<br />

historische centrum van Oud-Rekem. De bezoeker<br />

maakt door middel van deze infoborden kennis met de rijke<br />

geschiedenis van het Mooiste Dorp van Vlaanderen. De<br />

teksten zijn geschreven door echte Oud-Rekem kenners,<br />

Mathieu Maesen, Guy Borghoms en Brigitte Motmans en<br />

de foto’s geven een duidelijk beeld van hoe Oud-Rekem er<br />

vroeger uitzag. Door de route te volgen ga je als bezoeker<br />

terug in de tijd en door de code te scannen krijg je nog meer<br />

achtergrondinformatie.<br />

De route heeft 2 startplekken: aan het kanaal en aan de<br />

parking Colmonterveld. De 16 infoborden hebben een<br />

cortenstaal frame en staan in het historische centrum van<br />

Oud-Rekem. De borden zijn weerbestendig en toegankelijk<br />

voor rolstoelgebruikers en slechtzienden. De kostprijs van de<br />

infoborden bedraagt € 44.768.<br />

Lenteschoonmaak<br />

Kabouterwandeling<br />

De kabouters van het Kabouterpad op domein Pietersheim<br />

hielden een grote lenteschoonmaak. Alle kabouterhuisjes<br />

werden gepoetst, piepende deuren<br />

werden hersteld, de vensters<br />

opgeblonken en ontbrekende<br />

spullen op het pad terug<br />

aangevuld. Ook hebben<br />

enkele nieuwe bewoners<br />

hun intrek genomen op<br />

domein Pietersheim, zoals<br />

Jozef de verhalenboom en<br />

welkomstkabouter Warrie.<br />

1<br />

2<br />

3<br />

3 VRAGEN<br />

aan Bieke Heemskerk<br />

van Toerisme<br />

?<br />

Wat doe jij binnen de dienst toerisme?<br />

Mijn takenpakket bestaat voornamelijk uit communicatieve-<br />

en promotionele taken. Met andere woorden: ik<br />

ben verantwoordelijk voor de communicatie die betrekking<br />

heeft op ons toerisme in Lanaken. Dit is zowel naar<br />

de inwoners van Lanaken alsook over heel België, Nederland<br />

en soms zelfs Duitsland. Denk hierbij aan de sociale<br />

media (Facebook en Instagram) van Visit Lanaken en<br />

domein Pietersheim, de toeristische website, het realiseren<br />

van brochures, posters, (signalisatie-)borden op<br />

domein van Pietersheim, … kortom, te veel om op te<br />

noemen en te boeiend om in woorden uit te leggen.<br />

Wekelijks heb ik wel een nieuw project waar ik mijn<br />

tanden in kan zetten. Exact die combinatie tussen variatie<br />

en uitdaging maakt mijn job zo boeiend.<br />

Naar welke werkuitdaging kijk jij echt uit?<br />

Naar de Limburg Fietsvierdaagse op 8, 9, 10 en 11<br />

september. Dit is gewoon een supertof evenement waar<br />

organisatorisch heel veel bij komt kijken. Vier dagen lang<br />

komen deelnemers van heinde en ver om Lanaken en<br />

Limburg als fietsparadijs te ontdekken. Maandenlang zet<br />

onze dienst haar schouders onder dit project. Om dan<br />

eindelijk het eindresultaat van alle inspanningen te zien<br />

lijkt me prachtig.<br />

Wat doet de dienst Toerisme?<br />

Onze dienst is als het ware een toeristische duizendpoot<br />

en focust zich op 4 pijlers: wandelen in en rond Lanaken,<br />

fietsen in en rond Lanaken, erfgoed en ‘last but not least’<br />

kinderen en gezinnen. Dit zowel voor de inwoners van<br />

Lanaken als bezoekers uit heel België, Nederland, en<br />

Duitsland. Tevens hebben we een breed educatief pakket<br />

aan boerderijlessen voor de scholen van Lanaken. Ook<br />

het onderhoud van domein Pietersheim en het verzorgen<br />

van de boerderijdieren valt onder onze dienst. Bovendien<br />

hebben wij door de samenwerking met het Rivierpark<br />

Maasvallei en het Nationaal Park Hoge Kempen onze<br />

'toeristische' handen meer dan vol.<br />

9

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!