27.01.2021 Views

Inkijkexemplaar Vorsten 2 - 2021

Vorsten is hét tijdschrift voor iedereen die geïnteresseerd is in de Oranjes en andere koninklijke families. In deze editie: In gesprek met koningin Mathilde - Oranjebruiden zijn winterbruiden - Elizabeths aquamarijnen - Haute bordure aan het hof - Koningin, prinses, oma!

Vorsten is hét tijdschrift voor iedereen die geïnteresseerd is in de Oranjes en andere koninklijke families. In deze editie: In gesprek met koningin Mathilde - Oranjebruiden zijn winterbruiden - Elizabeths aquamarijnen - Haute bordure aan het hof - Koningin, prinses, oma!

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

VORSTEN 02 2021

AL SINDS 1973 DÉ ‘HOFLEVERANCIER’

KATE &

WILLIAM

ON TOUR

WINTER

BRUIDEN

VAN

ORANJE

OMA'S AAN DE TOP

QUEEN

& GRANNY

INTERVIEW

MATHILDE

'DE KONING EN

IK VORMEN EEN

SOLIDE TEAM'

ELIZABETHS

UNIEKE

AQUAMARIJNEN

GEEF

VORSTEN

CADEAU

BESTEL

ONLINE!

(GRATIS VERZENDING)


22

30 38

14

74

64

84

FOTO’S ANP (O.A. COVER BELGIË), GETTYIMAGES (O.A. COVER NL), WIKIMEDIA


NR. 2 - 2020INHOUD

48

ACHTER DE PALEISDEUREN

14 De Cambridges nemen de trein

William en Catherine steken een hart onder de riem

22 ‘Ik wil jongeren een stem geven’

Koningin Mathilde over corona en haar fonds

30 ‘Gewoon’ oma

Ook koninklijke grootmoeders genieten van hun kleinkinderen

ELKE VORSTEN

8 Hofnieuws

20 Wamax’ wereld

36 Wim Dehandschutter signaleert

dat koning Filip ‘bij de tijd’ is

46 Zien, lezen, doen – met extra’s voor

abonnees

48 Martijn Akkerman belicht de

aquamarijnen van koningin Elizabeth

54 Column Reinildis van Ditzhuyzen

70 Royal Catwalk: modenieuws van de

hoven

81 Paul Rem over jagen en wandelen bij

Het Loo

90 Ten slotte: Cartier-collier van Wallis

38 Huwelijk in de kou

Opvallend veel Oranje-winterbruiden

56 Koninklijke borduursels

Vier koninginnenjurken uitgeleend

64 Stephanie, de vergeten prinses

Wie was Rudolfs weduwe?

LEZERSSERVICE

28 Kies voor Vorsten: geef cadeau of

neem een abonnement

62 Colofon en service

63 Puzzel & win het boek Een tijd om

nooit te vergeten

74 Luxemburgs blik op de toekomst

Met prins Charles als belangrijke troef

84 Zo Frans, zo Deens

Prinses Marie wordt 45 jaar

56

7


CAMBRIDGE

ON

TOUR

Bezoeken afleggen tijdens coronatijd vraagt

om ‘anders dan anders’. En dus nemen

William en Catherine – die laatste voor het

eerst – de koninklijke trein om in Engeland,

Wales en Schotland hun steun uit te

spreken voor de harde werkers van de crisis.

TEKST KARLIJN HOFTIJZERDe koning

en ik

vormen

een solide

team

‘22

Ook op het Kasteel van Laken heeft de coronacrisis het leven overhoop

gehaald. Kinderen die afstandsonderwijs moeten volgen, terwijl de ouders

zoveel mogelijk thuiswerk doen. “Het vergt veel van de koning en mij”,

verklapt koningin Mathilde in een zeldzaam interview met Vorsten. Maar

ze weet dat ze niet mag klagen. Het fonds dat haar naam draagt, vraagt

aandacht voor jongeren die het pas echt moeilijk hebben. “Besef: we

zitten hier samen in, we zullen hier samen uitkomen.”

TEKST WIM DEHANDSCHUTTER


23


2 FEBRUARI

2002

WILLEM-

ALEXANDER &

MÁXIMA

MAXIMUMTEMPERATUUR: 15,5 ºC

NNet als het huwelijksaanzoek, tijdens een vrijdagmiddag schaatsen op de

vijver van Paleis Huis ten Bosch, vindt de bezegeling van Willem-Alexanders

en Máxima’s liefde plaats in de winter. In januari 2001 zegt Máxima haar

eerste ‘ja’ als Willem-Alexander de verstopte rozen en champagne tevoorschijn

haalt en zijn veel geoefende vraag ‘niet vlekkeloos’ uitspreekt. De

tweede ‘ja’ volgt ruim een jaar later in de Beurs van Berlage in Amsterdam.

Direct daarna wordt het huwelijk enkele tientallen meters verderop kerkelijk

ingezegend in de Nieuwe Kerk. Daar laat de Argentijnse tango Adiós Nonino, uitgevoerd

door Carel Kraayenhof op zijn bandoneon, de temperatuur even stijgen. Kijkers thuis zitten

juist met kippenvel als Máxima ontroerd haar tranen dept met een zakdoekje dat ze uit

een verborgen vakje in de mouw van haar Valentino-jurk vist. Toeschouwers op de Dam,

die de gebeurtenissen in de kerk via een groot scherm kunnen volgen, hoeven bij dit

koninklijk huwelijk geen kou te lijden: het is die dag de warmste 2 februari ooit gemeten.

Gemiddeld is het bijna 12 graden, maar de hoogste temperatuur die dag is maar liefst 15

graden. Toeschouwers kunnen hun sjaals afdoen en later die dag, na een goed feestje,

met de jas open naar huis fietsen. Gelukkig bleek Máxima’s suggestie om stiekem in Las

Vegas te trouwen een grapje. Want hoe stellig Willem-Alexander ook zei dat dit het huwelijk

van hem en zijn vrouw was, voor veel Nederlanders vond op twee-twee-tweeduizendtwee

het huwelijk van iedereen plaats.

42


43


48


Elizabeths

aquamarijnen

Hoewel de meeste juwelen

van de Britse koningin een

lange geschiedenis hebben,

zijn enkele exemplaren nog

geen eeuw oud. Zoals een

diadeem met aquamarijnen,

dat pas in 1957 is vervaardigd,

op verzoek van Elizabeth zelf.

Ook haar andere aquamarijnjuwelen

zijn relatief ‘jong’ en

dateren uit de 20ste eeuw.

49


Prinses Marie met haar gezin,

van links naar rechts:

prins Nikolai, prinses Athena,

prins Felix en prins Henrik.

84


Vanwege haar prins vertrok prinses Marie elf jaar

geleden naar Denemarken, maar dankzij diezelfde

prins is ze nu weer beland in haar geboortestad

Parijs. Hier combineert Marie, die binnenkort 45

wordt, het beste van twee werelden.

Parisienne

MARIE

(MET EEN DEENS HART)

85

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!