23.09.2021 Views

Droogverkoop zomer 1e helft 2021

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Publicaties<br />

‘<strong>Droogverkoop</strong> Zomer’<br />

e<br />

1 <strong>helft</strong> <strong>2021</strong>


ROŚLINY MIESIĄCA<br />

Lilia<br />

królowa lata<br />

Uprawa w donicach<br />

Nieco niższe odmiany mieszańców lilii<br />

azjatyckich i orientalnych polecane są<br />

także do sadzenia w donicach. W okresie<br />

lata majestatyczne kwiaty ozdobią<br />

tarasy i balkony, o ile tylko zapewnimy<br />

im odpowiednie warunki do prawidłowego<br />

rozwoju. Doniczka powinna mieć<br />

głębokości nie mniejszą niż 30 cm, tak<br />

by system korzeniowy mógł się odpowiednio<br />

rozwinąć i by możliwe było<br />

utrzymanie optymalnej wilgotności<br />

podłoża. Ważne jest systematyczne<br />

podlewanie i nawożenie, zwłaszcza<br />

w okresie kwitnienia.<br />

Im więcej różnych barwnych odmian<br />

posadzimy, tym dłużej będą pięknie<br />

zdobiły ogród efektownymi kwiatami.<br />

Te niezwykle piękne rośliny<br />

cebulowe uprawiane są już od<br />

starożytności. Należą do rodziny<br />

liliowatych (Liliaceae). W naturalnych<br />

warunkach występują na obszarze<br />

Europy, Azji a także obu Ameryk. Znanych<br />

jest ponad 120 gatunków lilii i bardzo<br />

duża liczba odmian uprawnych. W Polsce<br />

w stanie naturalnym (obszar Sudetów<br />

i Karpat) występuje lilia złotogłów (Lilium<br />

martagon), która jest gatunkiem podlegającym<br />

ścisłej ochronie. Nazwa łacińska rodzaju<br />

wywodzi się od słów „li” (biały)<br />

i „lium” (kwiat), mimo że w uprawie znana<br />

jest wielorakość kolorystyczna, kwia-<br />

ty mają ciekawe umaszczenie. Kwitnienie<br />

przypada na okres letni, w zależności od<br />

odmiany od czerwca do sierpnia. Aby lilie<br />

kwitły obficie, powinniśmy od wiosny aż<br />

do początków lipca, zasilać je wieloskładnikowymi<br />

nawozami (o obniżonej zawartości<br />

azotu). Po przekwitnięciu, tak samo<br />

jak w przypadku innych cebulowych,<br />

kwiaty usuwamy, by zapobiec zawiązywaniu<br />

nasion przez roślinę, gdyż proces ten<br />

znacznie osłabia cebulę. Lilie cenione są<br />

przede wszystkim ze względu na okazałe<br />

kwiaty, które mogą być pojedyncze jak<br />

i zebrane w kwiatostany. Do uprawy zachęca<br />

też ich przyjemny zapach. •<br />

W KWIATACH ciętych do bukietów,<br />

pamiętajmy o usuwaniu pylników<br />

z pyłkiem. Są one źródłem etylenu,<br />

który sprawia że kwiaty szybciej<br />

przekwitają. Pylniki powodują także<br />

zabrudzenie płatków kwiatu, obniżając<br />

jego walory estetyczne.<br />

Zdj.: AdobeStock, iStock, Friedrich Strauss x11, iBulb x2<br />

10 KOCHAM OGRÓD LIPIEC <strong>2021</strong><br />

www.instagram.com/kocham_ogrod<br />

KO_07_s10-11.indd 10 25.05.<strong>2021</strong> 12:30:22

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!