10.01.2023 Views

Dorpskrant Jaargang 14, Editie 3

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Dorpskrant Beesd

Het onafhankelijk nieuws- en informatieblad door

en voor inwoners van Beesd. Met elke editie

nieuws en verhalen uit het dorp.

Bijdragen aan kopij? Stuur een mail naar:

info@dorpskrantbeesd.nl

Jaargang 14 | Editie 3 | januari 2023

Foto’s door: Kinderopvang Kaka en Fantaziehuis De Knuffel

Een greep uit de knutselwerkjes

voor Kerst van Kinderopvang Kaka

en Peuterspeelzaal Fantaziehuis

De Knuffel

De gehele redactie wenst al haar

lezers een gezond en gelukkig

2023 toe.


Dorpskrant Beesd | Jaargang 14 - Editie 3

Lekker

ambachtelijk....

Brood

Banket

Specialiteiten

Voorstraat 104 - Beesd - Tel. 0345 681332

Rijksstraatweg 5 - Geldermalsen - Tel. 0345 571244

gvankeulen@bakkerijvankeulenbeesd.nl

bakkerijvankeulenbeesd.nl

Kroeze hoveniers

Homburg 23

4153 BS Beesd

0345 - 68 15 00

Tuinontwerp,

advies, aanleg

& onderhoud

www.kroezehoveniers.nl

2 Dorpskrant Beesd


Arie Zuurmond 65 jaar

Voor u ook vast een bekend gezegde: ‘Beter laat dan nooit’! In dit geval is die uitspraak zeker van

toepassing. In november vierde Arie Zuurmond zijn 65e verjaardag. Afgelopen week werd hij daarom

nogmaals verrast met een smakelijke attentie om dit te vieren.

In 1957 werd Arie geboren in het huis in de Middenstraat aan de

Torenhoek. Al die jaren heeft hij daar gewoond met zijn ouders en

één broer. De laatste jaren woont hij er alleen en kan hij, met wat

begeleiding, goed voor zichzelf zorgen. In zijn jongere jaren heeft

Arie heel wat werk verricht bij Aannemersbedrijf Zuurmond, voorheen

de Jong en Tucker. Na dit lange dienstverband vult hij nu zelf

zijn dagen met vrijwillige werkzaamheden die ten goede komen

aan ons dorp. Bij de voetbalvereniging zorgt hij er voor dat het

buitenterrein vrij blijft van zwerfvuil en overvolle prullenbakken. In

het dorp zelf is Arie ook zichtbaar: bewapend met eigen bezem en

vuilniszak gaat hij meerdere malen per dag richting Dorpsplein om

daar de boel schoon te vegen en de rommel naast de glasbakken

op te ruimen.

Tekst en foto door: Maria van Bremen

Komt u hem tegen, steeds een andere hond uitlatend? Dat doet

hij er tussendoor ook nog bij. En mocht u ooit uw

geleegde container al bij de achterdeur aantreffen,

dan kunt u er van uitgaan dat Arie zijn dagelijkse

rondje door Beesd weer heeft gehad.

De redactie van de Dorpskrant feliciteert Arie nogmaals

met zijn 65e verjaardag en wensen hem nog

heel goeds voor de toekomst.

Pizzerije

Pizza´s zoals Pizza´s

zouden moeten zijn.

Iedere woensdag te

vinden aan het

Dorpsplein in Beesd

16:00 – 20:00 uur

Voor meer informatie en acties,

kijk op onze website of

0611015380

www.pizzerije.nl

www.fb.com/pizzerije

Dorpskrant Beesd

3


Dorpskrant Beesd | Jaargang 14 - Editie 3

Beesdse

Knipsels

Ingezonden door: Joyce van der Plaat

Ingezonden door: Fantaziehuis De Knuffel

Geboren op 19 december 2022:

Zivan Kruis.

Zoontje van Joyce van der Plaat en Jurgen

Kruis, broertje van Aiven

Van harte gefeliciteerd en veel geluk!

Peuters brengen kerstkaarten bij

het Lingehof

Geboren op 14 december 2022:

Iris Hogervorst.

Dochter van Carmen van Buuren en Leon

Hogervorst, zusje van Lotte.

Van harte gefeliciteerd en veel geluk!

Qrien Kroeze 80 jaar lid van Harmonie

Concordia. Gefeliciteerd met deze mijlpaal!

Ingezonden door: Carmen van Buuren

Ingezonden door: Vera Bullee

4 Dorpskrant Beesd


Vrijwillige inzet Fien wordt beloond

Dinsdag 13 december stond Jochem van Gelder

onverwachts voor haar deur met een verrassing.

Fien werd deze dag door het programma ‘de

Kerst Karavaan’ van TV Gelderland in het zonnetje

gezet. Samen fietsten ze met de cameraploeg het

dorp door.

De eerste stop was bij het koor waar het prachtige

Ave Maria werd gezongen. Fien komt wekelijks

in de kerk en heeft erg veel voor de kerk gedaan.

Hier is iedereen haar uiteraard erg dankbaar voor.

Na het bezoek aan de kerk ging het koppel door

naar hun tweede stop, dat was bij het Lingehof.

Toevallig waren ze hier aan het bingoën en kon

Fien aanschuiven om een potje mee te doen. Weer

een hoop lieve woorden van de mensen van het

Lingehof. Fien is hier al 38 jaar vrijwilliger en ze zijn

erg blij met haar.

Tekst en foto’s door: Renske van Soelen

Na het Lingehof op naar de St. Antoniusschool. Hier

heeft Fien jarenlang wafels gebakken tijdens het vieren

van carnaval. Ook stonden hier de mensen van de

Zonnebloem voor haar klaar. Fien heeft ook jarenlang

veel voor hen betekend. Na al deze lieve woorden in

de kerk, het Lingehof en op de school stond er nog

een verrassing op de planning. Veel familie en vrienden

hadden zich inmiddels verzameld bij de Dorpskring.

Bij aankomst stonden haar kinderen in een kraam haar

wel bekende wafels te bakken. Dit wafelbeslag had

ze eerder deze dag nog nietsvermoedend met Hannie

gemaakt. Nadat Fien en Jochem een lekkere wafel op

hadden, mochten ze naar binnen. Hier werd ze hartelijk

verwelkomd, de cameraploeg nam afscheid en we hebben

met zijn alle geproost op Fien!

Op eerste Kerstdag heeft de familie Post na kunnen genieten van deze bijzondere dag met de uitzending

op TV Gelderland. Wellicht is er voor u nog een mogelijkheid om het terug te kijken. Kerst-

Karavaan, Omroep Gelderland.

Namens Fien en haar familie willen we iedereen hartelijk bedanken voor deze geweldige dag.

Dorpskrant Beesd

5


Dorpskrant Beesd | Jaargang 14 - Editie 3

Nieuwjaarswensen

De leerlingen van de basischolen uit Beesd hebben hun nieuwjaarswensen voor 2023 opgeschreven.

Op deze twee pagina’s vindt u een greep uit deze wensen.

Aangeleverd door: De Lingelaar en Sint Antoniusschool

6 Dorpskrant Beesd


Dorpskrant Beesd

7


Dorpskrant Beesd | Jaargang 14 - Editie 3

Beesds talent in beeld: Mees Thijssen

De achternaam van dit Beesds talent klinkt u vast niet onbekend in de oren. In een eerdere editie

werd zijn vader Giel Thijssen al genoemd als muzikale ondersteuning van koor Bloesem. Het is dus

niet zo vreemd dat zijn zoon Mees werd geboren met een flink aantal muzikale genen.

Tekst door: Maria van Bremen Foto’s door: Mees Thijssen

Als jongste van het gezin Thijssen kwam

Mees 24 jaar geleden op de wereld. Net als

bij zijn twee jaar oudere broer Luuk, werd

al snel duidelijk dat het muzikale talent ook

hem rijkelijk was toebedeeld. Bij Bregje, zijn

zus, is dat wat minder, maar zij geniet -net

als moeder Kara- van de muziek die altijd in

huize Thijssen hoorbaar is.

Luuk richtte zich net als zijn vader op het

gitaarspel. Mees’ voorkeur ging echter uit

naar drummen. Als klein jochie zat hij altijd

al overal ritmes op te tikken en met dit instrument begon hij zijn muzikale carrière bij Harmonie

Concordia toen hij zeven jaar oud was. Daar heeft hij een aantal jaren les gehad. Maar Mees wilde

meer en zo kwam hij terecht bij een Drumschool in Geldermalsen waar een inspirerende drumdocent

zijn enthousiasme en liefde voor drummen verder uitbouwde. Mees zag docent Theun als zijn

voorbeeld: dit wilde hij ook!

Lachend vertelt Mees: “Mijn eerste drumstel heb ik gekregen van vrienden van mijn ouders uit Brabant.

Het was oranje… en dat kon echt niet vond ik toen. Ik heb het helemaal uit elkaar gehaald en

bekleed met een soort zwarte stof”.

Eenmaal op de middelbare school kwam Mees tot de ontdekking dat sámen muziek maken veel

leuker is dan in je eentje. Drie jaar lang heeft hij met een aantal schoolgenoten schoolmusicals

begeleid. Dat betekende zeer regelmatig repeteren na schooltijd. Het heeft hem veel gebracht en

niet alleen op muzikaal gebied, maar ook op cultureel vlak: toneel en kunst werden zo ontwikkeld

bij Mees.

Met deze musicalband heeft Mees in die tijd ook vijf nummers opgenomen en daar zijn profielwerkstuk

aan gekoppeld met als onderzoeksvraag: ‘Wat is er voor nodig als je een plaat wilt maken?’

Na vijf jaar Lek en Linge wilde Mees verder studeren op het conservatorium. Het is niet vanzelfsprekend

dat je daar terecht kunt, als je bedenkt dat er voor slechts 20 van de 150 aanmeldingen

een plekje is, dus moet je auditie doen. Mees werd aangenomen op het conservatorium in Tilburg

en koos voor de richting muziekdocent. Naast muzieklessen wordt er dan ook veel tijd besteed

aan didactiek en pedagogiek. De muzieklessen die Mees volgde waren voornamelijk gericht op het

drummen. Buiten de schooluren werden met studenten onder elkaar muzikale talenten uitgewisseld

en zo breidde Mees zijn vaardigheden uit met het bespelen van een gitaar, basgitaar, piano en

zang.

Na vier jaar heeft Mees zijn opleiding tot muziekdocent cum laude afgerond! Als snel kon hij terecht

op zijn oude school Lek en Linge. Daar heeft hij een jaar muziekles gegeven, maar hij vond daar bij

de leerlingen niet het enthousiasme in muziek dat hij zo graag wil overdragen.

Niet veel later kwam hij terecht bij Marieke Zevenbergen van de Muziekfabriek in Beesd.

8 Dorpskrant Beesd


Daar geeft Mees twee dagen in de week muziekles aan

leerlingen van uiteenlopende leeftijden. In deze individuele

lessen kan Mees zijn liefde voor muziek wel overdragen.

Intussen heeft Mees zich ook ontwikkeld als bandcoach. Hij

begeleidt muzikanten om tot een goed lopend samenspel

te komen. De overige dagen van de week is Mees te vinden

op een muziekschool in Vught en in Eindhoven. Daarnaast

heeft hij de leiding over de slagwerkgroep van Voorwaarts in

Rumpt en geeft hij lessen bij Concordia in Beesd!

Vanuit zijn woonplaats Tilburg onderhoudt Mees ook nog

contacten met de twee bands waarin hij speelt. Helaas

draait alles door de gevolgen van corona nog teveel op een

laag pitje. Met een aantal studievrienden vormt hij de band

THE DO-MU-BROTHERS (DOMU: docent-muziek) waar hij op feestjes voor de muzikale opluistering

zorgt. Zijn tweede band is een tribute-band van TOTO. Voor de toekomst hoopt Mees dat

beide bands weer wat meer leven ingeblazen kan worden. Ze blijven er in ieder geval hard aan

werken door veel te repeteren samen.

SAMEN.. voor Mees een heel belangrijk sleutelwoord in zijn kijk op muziek:

Muziek maken doe je niet alleen, dat doe je samen!

Jolanda Voet • Parkweg 9, Beesd • 0345 680352

Dorpskrant Beesd

9


Bijdrage: Joanne Bredero - joanne@beesdvoorelkaar.nl/ 0345 681 264
/Locatie

Woensdag 1,15,22,29 Tijden/Locatie


g: 19.30 uur

Bridgeclub Beesd Aanvang:

19.30 uur

is

Bridge gezellig mee Klokhuis

Iedereen is welkom!

0 99

Info.: Frans Kuipers 06 - 47

04 80 99


Locatie

Donderdag 2,16 Tijden/Locatie

11.30 uur

Crea/Spel ochtend 10.00

- 11.30 uur

is

Doe gezellig mee! Klokhuis


Vertrek Donderdag 2 Tijden/Vertrek

16.30 uur BOS bus

13.30 - 16.30 uur

is


Bezoek Zandsculpturen Klokhuis


Garderen

en iets lekkers)

Kosten € 7,50 (excl. entree, incl. rit, koffie/thee en

- 53 80 54 77 iets lekkers)

Opgeven: Jan van Leeuwen 06 - 53 80 54 77

Locatie

21.00 uur

isWoensdag 8 Tijden/Locatie


Alzheimer Trefpunt Aanvang: 19.00 uur

voor bezoekers West Betuwe en inwoners met Klokhuis als thema …. Wie zal het zeggen, wellicht heeft u leuke ideeën. Een


Hoe leef ik gezond? Alles over voeding en

dementie

Locatie Opgeven: Babs Bergs 06 - 38 09 5 381

g: 19.00 uur

is

ementie:


Vrijdag 10


Ouderenfonds

5 381

/Locatie

g: 20.00 uur

ring

Vertrek

16.30 uur

is

en iets lekkers)

- 53 80 54 77Donderdag 16 Tijden/Vertrek

BOS bus


13.30 - 16.30 uur

Kersen eten


Klokhuis

Kosten € 7,50 (incl. rit, koffie/thee

en iets lekkers)

Opgeven: Jan van Leeuwen

06 - 53 80 54 77


Woensdag 4,18 25 Tijden/Locatie

Bridgeclub Beesd Aanvang: 19.30 uur

Bridge gezellig mee Klokhuis

Iedereen is welkom!

Info.: Frans Kuipers 06 - 47 04 80 99


Bijdrage: Joanne Bredero - joanne@beesdvoorelkaar.nl/ 0345 681 264


Woensdag 1,15,22,29 Tijden/Locatie


Bridgeclub Beesd Aanvang: 19.30 uur


Bridge gezellig mee Klokhuis


Iedereen is welkom!


Info.: Frans Kuipers 06 - 47 04 80 99Donderdag 2,16 Tijden/Locatie


Crea/Spel ochtend 10.00 - 11.30 uur


Doe gezellig mee! Klokhuis

Donderdag 5,19 Tijden/Locatie

Crea/Spel ochtend 10.00 - 11.30 uur


Doe gezellig mee! KlokhuisDonderdag 5 Tijden/Vertrek

Donderdag 2 Tijden/Vertrek


BOS bus

13.30 - 16.30 uur

BOS bus

13.30 - 16.30 uur


Rondrit versierde Klokhuis

Bezoek Zandsculpturen Klokhuis

dorpen

Garderen


Kosten € 7,50 (incl. rit, koffie/thee en iets lekkers) Kosten € 7,50 (excl. entree, incl. rit, koffie/thee en


Opgeven: Jan van Leeuwen 06 - 53 80 54 77

iets lekkers)

Opgeven: Jan van Leeuwen 06 - 53 80 54 77Dinsdag 10

Tijden/Locatie


Gemeente

18.30 - 21.00 uur

Woensdag 8 Tijden/Locatie


West Betuwe Klokhuis

Alzheimer Trefpunt Aanvang: 19.00 uur


Informatiemarkt

West Betuwe Klokhuis


woningbouw Beesd

Hoe leef ik gezond? Alles over voeding en

dementie


Woensdag 11 Tijden/Locatie

Opgeven: Babs Bergs 06 - 38 09 5 381


Alzheimer Trefpunt Aanvang: 19.00 uur


West Betuwe Klokhuis


Vrijdag 10

Activiteiten voor mensen met dementie:


beweging en inzet van bijv. het Ouderenfonds


Opgeven: Babs Bergs 06 - 38 09 5 381Dinsdag 17

Tijden/Locatie


Donderdag 16 Tijden/Vertrek

Vrouwen van nu Aanvang: 20.00 uur


BOS bus

13.30 - 16.30 uur

Presentatie Waterlinie Dorpskring


Kersen eten

Klokhuis


door historische gids

Kosten € 7,50 (incl. rit, koffie/thee en iets lekkers)


Erwin José van het

Opgeven: Jan van Leeuwen 06 - 53 80 54 77


fort Asperen


Donderdag 19 Tijden/Vertrek


BOS bus

13.30 - 16.30 uur


Bezoek Sint Jan Klokhuis


Den Bosch


Kosten € 7,50 (incl. rit, koffie/thee en iets lekkers)

Opgeven: Jan van Leeuwen 06 - 53 80 54 77


Dorpskrant Beesd | Jaargang 14 - Editie 3

Puzzel

We hebben de letters van een aantal woorden door elkaar gehusseld. Aan jou de taak om er weer

echte woorden van te maken en de puzzel op te lossen. Per husselwoord hebben we het juiste

aantal vakjes in de woordpuzzel gezet. Vul het echte woord in de bijbehorende vakjes. Met de

eerste letter van elk woord komt u tot de oplossing van deze puzzel.

Een Husselpuzzel

Puzzel door: Maria van Bremen

1 euowppsen

2 aiwnujrea

3 ewoenrsept

4 oseimk

5 iniltgjude

6 triwne

7 oeervrbn

8 klaendaen

9 naflglauen

10 litf

11 renegei

12 drpooooln

13 rgsleet

14 aedln

15 rtvos

16 uletset

17 olcdohemckale

18 heagl

19 turmupteera

De oplossing van de puzzel uit editie 2: Een liefdevolle decembermaand

Prijswinnaar: Dick en Marion Tempelaars

De oplossingen zenden aan: info@dorpskrantbeesd.nl of in de brievenbus van Achterstraat 26, Beesd

12 Dorpskrant Beesd


De beste merken

vind je bij

Wakkermans!

Dè speciaalzaak van de Betuwe…

Voorstraat 57 | 4153 AJ Beesd | Tel. 0345-683979

www.wakkermans.nl |

Dorpskrant Beesd

13


Dorpskrant Beesd | Jaargang 14 - Editie 3

De geschiedenis van: de MerwedeLingelijn

‘’Heeft Beesd een station?!’’ Als ik het met mensen van buiten het dorp heb over het openbaar

vervoer in Beesd, krijg ik vrijwel altijd deze vraag/uitroep van verbazing te horen. Ooit grapte

een conducteur, toen een passagier dezelfde vraag stelde: ‘’jazeker, meneer! We komen dadelijk

binnen op spoor 15!’’ Er worden genoeg grappen en opmerkingen over ons station gemaakt

en die zijn, net als de eerder genoemde vraag, niet geheel onlogisch: er zijn genoeg grotere en

bekendere plaatsen in Nederland die het zonder treinstation moeten doen. Maar wat is nou het

verhaal achter ons station? In het eerste deel van mijn onderzoekje staat de reden van de bouw

centraal: de MerwedeLingelijn.

Mijn onderzoek brengt me terug naar het jaar 1875. In Dordrecht bracht men een idee op tafel om

Gelderland en Dordrecht met elkaar te verbinden door middel van een spoorlijn, die toen nog bekend

stond onder de naam ‘Merwe-enWaalspoorweg’. Deze spoorweg bestond uit twee delen; het

Oostelijk deel, dat tussen Elst (vlakbij Arnhem) en Geldermalsen liep, werd voor het eerst gebruikt

in november 1882.

En wij dan?

En wanneer komt Beesd dan in beeld? Wij moesten

nog een jaar wachten. Station Beesd werd

geopend op 1 december 1883 als onderdeel van

de nieuwe spoorlijn. Dit Westelijke deel ging ‘MerwedeLingelijn’

heten. In het begin liep deze lijn van

Geldermalsen naar Gorinchem. Twee jaar later, in

de zomer van 1885, werd het oorspronkelijke plan

werkelijkheid en werd de spoorlijn doorgetrokken

naar Dordrecht. Het beginpunt en het eindstation

van de MerwedeLingelijn zijn vandaag de dag nog

steeds hetzelfde.

Een goed begin

Deze spoorlijn, die later de ‘Betuwelijn’ zou worden

genoemd, bracht Beesd en de omliggende dorpen een economische oppepper. De treinen

zorgden voor een betere bereikbaarheid in een tijd dat ons dorp nog niet bekend stond om de files

op de A2 en het sluipverkeer. Maar er kleefden nog meer voordelen aan de ruim negentig kilometer

lange verbinding. Zo sloot de in 1886 geopende lijn tussen Kesteren en Amersfoort aan op het

Oostelijk deel van de Betuwelijn en de al bestaande spoorlijnen breidden zich uit naar diverse grote

steden in Nederland en zelfs richting Duitsland. Na net iets meer dan tien jaar was het Dordtse initiatief

uitgebreid tot een soort spinnenweb van rails.

Maar toen…

Maar het kan niet altijd goed blijven gaan. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden veel bruggen

vernield, waaronder de brug bij Rhenen, en werden er veel stukken spoor weggehaald voor ‘andere

doeleinden’. Hierdoor was het personenvervoer van en naar Amersfoort vrijwel onmogelijk geworden.

Daarnaast was een groot deel van de Betuwelijn nu enkelsporig en dunde het aantal stations

uit: van 28 (omtrent 1900) naar dertien (1950). In de jaren die daarop volgen, komen er weer oude

stations terug of komen er weer hele nieuwe stations bij. Zo is het bijzondere station Sliedrecht

14 Dorpskrant Beesd


Baanhoek gesloten in 1938, om in 2011 weer terug te komen. Bijzonder: het station is een vrij hoog

platform, maar de trein leunt nogal naar rechts, waardoor mensen met hoogtevrees hun plek in de

trein beter zorgvuldig uit kunnen kiezen. Het kleine stationnetje in Beesd heeft echter nooit opgehouden

te bestaan. Mensen met hoogtevrees kunnen opgelucht ademhalen: geen leunende treinen

of hoge trappen aldaar.

Veranderingen door de jaren heen

De MerwedeLingelijn heeft meerdere vervoerders gekend. Op dit moment rijden de zwart-rode

R-net treinen eens in het halfuur richting Geldermalsen en eens in het halfuur richting Dordrecht.

Daarvoor reden de rood-witte Spurttreinen van Arriva op dit traject (zie foto). Het bijzondere van

deze treinen is dat ze allemaal een naam van een bekend persoon dragen vanuit de regio waarin ze

rijden. Ook onze eigen Baron Otto Willem Arnold van Verschuer stond op één van deze treinen vermeld.

Deze eer mocht hij delen met onder andere glaskunstenaar Andries Dirk Copier, stadhouder

Jan van Arkel en ‘Trijntje’. Laatstgenoemde was een ongeveer 7000 jaar oud skelet van een vrouw,

die in Hardinxveld-Giessendam is gevonden.

Naast de vervoerder is ook het uiterlijk van het station veranderd. Het stationsgebouw, wat in het

tweede deel van mijn onderzoekje uitgebreid besproken gaat worden, staat er niet meer. Wel is

er een kleine overkapping om droog op de trein te kunnen wachten, een kaartautomaat, een fietsenstalling

en een kleine parkeerplaats met banken (die banken stonden er… toch?). Het perron is

vrijwel niet veranderd: een simpel platform, met aan

weerszijden een spoor. Ondanks dat station Beesd

een punt is waar de twee treinen elkaar zouden kunnen

passeren, komt dit maar zelden voor. Zelf heb ik

één keer meegemaakt dat er op hetzelfde moment

twee treinen op ons station stonden en wat baal ik

ervan dat ik geen tijd had om snel een foto te maken!

Teskt door: Patricia van Veldhuizen Foto van: www.n-sppor.nl

Tot zover het eerste deel van mijn onderzoek.

Binnenkort kom ik met een tweede deel over het

stationsgebouw in Beesd en gaan we zien waar

alle beesten vroeger uitstapten. Tot dan!

Wij zijn Salsa Catering en wij maken

uw evenement graag bijzonder

SALSACATERING.NL | 06 - 522 11 459

Dorpskrant Beesd

15


Dorpskrant Beesd | Jaargang 14 - Editie 3

Jonge ondernemers. Die vindt u ook in Beesd.

Sinds oktober 2022 wappert de vlag van familiebedrijf van Wees Automotive niet meer over het

spoor aan het eind van de Parkweg, maar halverwege op Parkweg 43. In dit pand, waar voorheen

Piet Versteegt tuinmeubelen gevestigd was, is de showroom gevuld met zo’n 35 auto’s van het

merk BMW. Iets verderop in deze gezellig ingerichte hal siert een flink aantal wielensets, banden en

velgen van hetzelfde merk ook een deel van deze ruimte.

De jonge ondernemers, Mitchell en Sebastian

van Wees worden nu nog gedeeltelijk bijgestaan

door vader John, maar dat wordt langzaamaan

afgebouwd.

Tekst en foto door Maria van Bremen

De basis van het bedrijf ligt bij vader John. Hij

groeide op in Bussum en had daar met zijn vader

een autobedrijf dat hoofdzakelijk in Volvo’s

handelde. De samenwerking toen met Volvo

Beesd was niet alleen zakelijk; John ontmoette

daar Monique (dochter van Frans en Jo Hollenga),

waar hij nu al ruim dertig jaar zijn leven

mee deelt.

Heel wat jaren heeft John zijn autohandel vanuit hun woning in de Oude Waag voort kunnen zetten.

Na verloop van tijd werd de handel in Volvo’s overstemd door de interesses van zijn twee zoons. Zij

waren tijdens hun opleiding autoverkoopmanagement, in de weekenden werkzaam bij Bert Story.

Als 14-jarigen begonnen ze onder aan de ladder met de noodzakelijke klusjes. Zo ontstond hun

belangstelling voor de BMW en kwam kalmpjes aan de ruimte rondom het huis aan de Oude Waag

vol te staan met de handel van Mitchell en Sebastian. Het heeft enige tijd gekost, maar uiteindelijk

kon John het merk Volvo loslaten en meegaan in de interesses van zijn zoons.

De voorraad auto’s werd groter, de ruimte rondom hun huis kleiner, dus werd het tijd om op zoek

te gaan naar een plek waar wel verder uitgebreid kon worden. Zes jaar geleden betrokken ze het

pand aan de Parkweg, net over het spoor. De handel bleef groeien, dus werd er uitgekeken naar

een grotere ruimte. En dat kwam op hun pad: Parkweg 43.

In deze gezellig aangeklede showroom komen de te verkopen auto’s goed tot hun recht en is er

voldoende plek voor de hobby van Sebastian en Mitchell: de BMW wielensets. In het pand bevindt

zich ook nog een aantal kantoorruimtes, waarvan er vanaf het nieuwe jaar al een paar verhuurd zijn.

Mitchell en Sebastian hebben hun toekomstbeeld duidelijk voor ogen: er is mogelijkheid tot uitbreiding

van hun handel gezien de buitenruimte van tachtig parkeerplaatsen en zij hopen binnenkort

een groot gedeelte van de nu nog leegstaande kantoren te kunnen verhuren.

Op de start van een mooie toekomst is op 30 december met familie en vrienden een toast uitgebracht.

16 Dorpskrant Beesd


BetuweStrand Recreatie,

leuk voor iedereen!

Dorpskrant Beesd

17


Dorpskrant Beesd | Jaargang 14 - Editie 3

Kerstconcert 2022

In de St. Pieterskerk vond zondagavond 11 december het 24e kerstconcert

plaats. Drie verschillende koren en Harmonie Concordia

brachten de aanwezigen in de bomvolle kerk aan de Voorstraat in

een feestelijke kerststemming.

Tekst door: Maria van Bremen

Het concert werd geopend met een samenzang, waarna Eva Brunsveld

met een prachtige stem Kerstnacht Boven Bethlehem ten gehore

bracht. Na een daverend applaus voor het solo-optreden van

deze tienjarige was het

de beurt aan Bloesem.

Onder leiding van dirigente

Mieke van de Laar

en Giel Thijssen op gitaar

werd onder andere het

Foto door: Marieke Zevenbergen,

Zangschool Beesd

prachtige nummer A la Nanita speciaal voor deze avond

ingestudeerd. Na dit driestemmig dameskoor betrad BasedOn

het altaar. Een frisse club open-minded mensen

die, onder leiding van Marieke Zevenbergen van Zangschool

Beesd, het plezier van samen zingen uitstralen. Het

koor liet de aanwezigen genieten van bekende kerstsongs

met hun eigen sound, waaronder Driving home for Xmas.

Foto door: Anja de Jong, Thomashuis

Tussen de vocale gedeelten door liet Harmonie Concordia ook van zich horen. Deze vereniging, bestaande

uit 62 leden, werd tijdens het concert vertegenwoordigd door het harmonieorkest. Verschillende

instrumentale kerstliederen vulden onder leiding van Theo Bindels het kerkgebouw.

Voordat ter afsluiting van deze avond alle koren zich samenvoegden op het altaar, nam dirigent en

pianist Henk Jan Velvis plaats achter de piano. Hij begeleidde het koor Sjier Chadasj. Zij zongen vol

overtuiging meerstemmige liederen uit hun repertoire. Een sfeervolle avond als deze vraagt om een

jubileumuitvoering met Kerstmis 2023.

Kerstconcert 2022 bericht van de organisatie

Als organisatie kijken we met een trots gevoel terug op

het 24e concert. Enthousiaste deelnemers en een bomvolle

kerk maakten dit concert tot een feestje. Op de foto

zingen Bloesem, Sjier Chadasj en Based-On gezamenlijk

met de Harmonie. Ook de gluhwein en chocolademelk

na afloop vonden gretig aftrek. De opbrengst van

dit concert komt ten goede aan de restauratiefondsen

van beide kerken. Zodra de opbrengst bekend is zal dit

worden gedeeld via de sociale media.

18 Dorpskrant Beesd


SVB JC1 kampioen

Tekst en foto door: Ilona Kroezen

Zaterdag 17 december heeft SVB JC1 het kampioenschap

mogen vieren. Met een alles bepalende

laatste wedstrijd wisten ze als nummer

1 te eindigen in de poule. Na de kerst gaan ze

er weer vol tegenaan samen met de trainsters

Daphne van Gameren en Nina Vissers. Gefeliciteerd,

Jimmy, Rowen, Finn, Fien, Sarah, Annick,

Bianca en Steyn.

Redactie: Carmen van Buuren, Vera Bullee, Maria van Bremen en

Patricia van Veldhuizen

Redactieadres: Achterstraat 26, 4153 AR, Beesd

Website: www.dorpskrantbeesd.nl

E-mail: info@dorpskrantbeesd.nl

Lay-out: Vera Bullee

Drukwerk: Kemker makers van communicatie, Beesd

www.drukkerijkemker.nl, krant is gedrukt op fsc papier

Oplage: 1750 stuks

Verschijning: 6 keer per jaar (onder voorbehoud)

Dorpskrant digitaal lezen? Download hem van de website

Dorpskrant niet ontvangen?

U kunt een exemplaar afhalen bij Boon’s Markt en bibliotheek Beesd

Alle editie’s en deadline volgende editie: www.dorpskrantbeesd.nl

Het privacystatement is via www.dorpskrantbeesd.nl te raadplegen

Adverteren in de krant? Vraag de advertentietarieven op via de mail:

advertentie@dorpskrantbeesd.nl

Bijdrage Vrienden van:

Storten op NL38INGB0005659383 t.n.v Stichting Dorpskrant Beesd

Ondersteuning redactie: Carlijn Slob

Bestuur: Léon van Dun, Patricia van Veldhuizen en Henk van de Water.

Dorpskrant Beesd

19


Op de hoek van de Voorstraat en de Kerkstraat,

schuin tegenover de spitse kerktoren en

tegenover de snackbar (’t Voorhuys)

WASSEN • DROGEN • KOELEN • VRIEZEN

KOKEN • MAGNETRONS • VAATWASSERS

Ruime keuze in

klein huishoudelijke apparaten

en verlichtingsartikelen.

Hier kan jouw

advertentie

staan!

Al meer dan 80 jaar goede voorlichting,

een uitstekende prijs en

perfecte service.

Ook voor inbouw apparatuur bent u bij ons op het juiste adres

Wie tot 4 kan tellen, kan Wakkermans bellen.

Lid van

(0345) 68

WWW.WAKKERMANSELEKTRO.NL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!