10.05.2022 Views

Dorpskrant Jaargang 13, Editie 5

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Dorpskrant Beesd

Het onafhankelijk nieuws- en informatieblad door

en voor inwoners van Beesd. Met elke editie

nieuws en verhalen uit het dorp.

Bijdragen aan kopij? Stuur een mail naar:

info@dorpskrantbeesd.nl

Jaargang 13 | Editie 5 | mei 2022

Foto’s: Anouk Vermeulen

Na twee jaar mocht

eindelijk de tent weer

opgebouwd worden. Van

22 april t/m 2 mei was dit

het terrein voor verschillende,

leuke festiviteiten.

Wat hebben we met elkaar

een mooie week gehad.

Genieten jullie nog een keer

met ons mee?


Dorpskrant Beesd | Jaargang 13 - Editie 5

Jubileum veertig jaar Bloesem 1982 - 2022

“Hoe bijzonder is het, dat na veertig jaar er nog twee leden zijn die vanaf het

begin zijn aangesloten bij dit koor?”

(pagina 4)

Gastvrij Beesd

“Op 15 maart j.l. werd een groot aantal vluchtelingen uit Oekraïne warm

ontvangen in Het Klokhuis. “De busreis was lang en spannend” zo vertelde

Mariia Yablunovskyi, één van hen.”

Welzijn West Betuwe

“Wij geloven dat wandelen een heel goed medicijn is voor je gezondheid en

welzijn. Daarom organiseren Het Klokhuis Beesd, GGD Gelderland-Zuid en

Welzijn West Betuwe dit jaar de Nationale Diabetes Challenge ”

(pagina 12)

(pagina 8)

Nieuw aan de Parkweg: Nieuwenoord Zorg

“Er is niet aan te ontkomen als u aan het eind van de Parkweg een blik naar

links werpt: de nieuw gebouwde hooiberg op nummer 69.

(pagina 14)

Zaai nu zonnebloemen in de volle grond. De

keuze is reuze, van lage naar hoge varianten.

Hoge planten hebben wel een steun nodig. U

geniet niet alleen van het groeien van de planten,

het bloeien van de bloemen en al de insecten

die erop af komen. In het najaar kunt u ook

genieten van de meesjes en zelfs groenvinkjes

die de zaadjes komen eten. De meesjes zijn

ware acrobaten en hangen geregeld op hun kop

aan de bloemen. Een kleine handeling die ook

nog goed is voor de biodiversiteit.

Zaaien in april-mei direct op een rul gemaakt

stukje grond. Steek twee tot drie zaden per plek

in de rulle grond en dek toe. Zorg per plek dat

ze voldoende uit elkaar staan. De onderlinge afstand

staat op het zakje, maak de grond nat. Als

de zaailingen opkomen, trek je de zwakste per

plek weg. Je houdt een plantje over per groep.

Pizzerije

Tekst en foto: Marjo van Dun

Taalkring in het Oekraïense honk aan de Achterstraat

“Zeven leergierige vrouwen komen hun honk binnen. Ze gaan op de banken

zitten met een kopje koffie. Dan kan de pret beginnen.”

Pizza´s zoals Pizza´s

zouden moeten zijn.

(pagina 16)

Iedere woensdag te

vinden aan het

Dorpsplein in Beesd

16:00 – 20:00 uur

Kroeze hoveniers

Homburg 23

4153 BS Beesd

Voor meer informatie en acties,

kijk op onze website of

Tuinontwerp,

advies, aanleg

& onderhoud

0345 - 68 15 00

www.kroezehoveniers.nl

0611015380

www.pizzerije.nl

www.fb.com/pizzerije

2 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 3


Dorpskrant Beesd | Jaargang 13 - Editie 5

Jubileum veertig jaar Bloesem 1982 - 2022

Tekst en foto: Maria van Bremen

Hoe bijzonder is het, dat na veertig jaar er nog twee leden zijn die vanaf het begin zijn aangesloten

bij dit koor? Bij Ans Beijer en Corrie van Bremen straalt het plezier er vanaf als ze beginnen te

vertellen over hun tijd bij Bloesem.

Het begon in 1982 als een gemengd koor en

kreeg de naam Jong Betuwe Koor (JBK). Er was

een ruime instrumentale ondersteuning: drum,

dwarsfluit, gitaar en mondharmonica. De leeftijd

varieerde van 14 tot 25 jaar. Het altaar in de

Rooms Katholieke kerk was goed gevuld als

zij een dienst verzorgden, maar ook de (kerk)

banken bleven niet leeg. De kerkgangers hielden

hun rooster goed in de gaten, want zo’n feestelijke

viering wilden ze echt niet missen.

De eerste jaren verzorgden de leden van het

Links Corrie en rechts Ans

JBK de gehele viering. Er was veel vrijheid voor de invulling hiervan. Ze maakten en zochten zelf

hun teksten voor de liturgie met daarbij passende liedjes en tijdens de dienst waren ze actief betrokken

bij de lezingen.

Hun zangtalent was niet alleen maar te bewonderen tijdens een Beesdse kerkdienst. Hun klanken

waren ook regelmatig hoorbaar in de kerk van Everdingen, bij het lichtjesfeest in Vreeswijk, na de

kerstviering op de Antoniusschool, maar ook in Dokkum zijn zij aanwezig geweest bij een tentviering

tijdens een feestelijk weekend. Hun optredens in het ziekenhuis van Tiel spanden toch wel de

kroon. De leden werden, voorafgaand aan de dienst, ingezet om de patiënten uit de ziekenzalen

op te halen. “Er is wat afgelachen, maar ook gehuild met elkaar. We hebben lief en leed gedeeld”,

aldus Corrie en Ans die met tranen in hun ogen herinneringen ophalen.

Naast het samen zingen, was de groep ook altijd wel te porren voor een gezellig uitje; er werden

fietstochten, een barbecue avond aan de Linge, ‘Ik hou van Holland’-avond, verkleedpartijtjes en,

omdat ze het zingen toch niet konden laten, een karaokeavond georganiseerd. Ze hadden een eigen

clubblad genaamd Zwart op Wit, waarin onder andere hun uitstapjes uitgebreid werden nabesproken.

In het eerste jaar van het JBK hebben zij als groep een onvergetelijke reis mogen maken: een vierdaagse

trip naar Polen, onder leiding van pastoor de Wit en het Polen-comité Geldermalsen. Daar

hebben zij zich verbaasd over de toestanden die anno 1983 nog bestonden; geen geintjes bij de

douane, onderdrukking van de bevolking, geen stromend warm water. Maar de gastvrijheid daarentegen

was enorm.

De leden van het JBK werden ondergebracht bij diverse gezinnen, die verblijd werden met voedselpakketten

die vanuit Beesd waren meegenomen.

Tijdens het verblijf hebben veel Poolse mensen kunnen genieten van de zang van het JBK. Er werd

een Nederlandse mis gehouden, waarbij twee huwelijken werden ingezegend en een dag later nog

eens twee diensten, waarbij de emoties van de Poolse bezoekers hoog opliepen. Maar ook de

koorleden zelf hielden het niet droog, zeker niet toen hen uit dankbaarheid bloemen werden toegeworpen.

Nu, jaren later, kijken Ans en Corrie nog met een lichte brok in hun keel terug op deze gebeurtenis.

Ze zijn dankbaar dat ze dit hebben mogen meemaken. In al die voorbije jaren is het Jong Betuwe

Koor er niet jonger op geworden. Hun naam was niet passend meer en werd veranderd in Bloesem.

Maar niet alleen de naam onderging een verandering, de vrijheid die ze in het begin hadden

om zelf hun vieringen in te vullen, werd aan banden gelegd. Ze werden gebonden aan teksten en

liedjes die hen vanuit de kerk werden voorgelegd. Hierdoor verdween beetje bij beetje het enthousiasme

en verminderde daardoor wellicht ook het aantal leden.

Bloesem bestaat nu uit ongeveer twintig vrouwen én één man. “En daar zijn we zo blij mee”, gaan

Corrie en Ans glunderend verder. “Dat hij al die jaren het met ons uithoudt is echt ongelooflijk”.

Giel Thijssen is al jaren hun rots in de branding. Hij ondersteunt het koor met zijn talentvolle gitaarspel.

“Hij heeft soms wel wat te verduren bij ons, maar hij brengt de rust en enthousiasme tijdens

het zingen”.

Ook hun huidige dirigente, Mieke van de Laar, houdt

het ondertussen al elf jaar met hen vol.

Dinsdag 17 mei viert het koor Bloesem hun 40-jarig

jubileum. Ans en Corrie kijken uit naar een gezellige

avond. Voor de komende jaren hopen ze nog te kunnen

blijven zingen voor de mensen die met plezier hun

vieringen komen bezoeken. Helaas is de opkomst met

de jaren wel flink geslonken. Ze hopen op betere tijden.

Met trots bewaren zij de herinneringen, hun speldjes

en oorkondes die zij van het Bisdom ontvingen bij het

25 en 30-jarig lidmaatschap van het koor.

4 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 5


Beesdse

Knipsels

Dorpskrant Beesd | Jaargang 13 - Editie 5

Joshua

Lieve Spelweekvrienden en –vriendinnen,

In maart hebben we onze zeer succesvolle oliebollenactie gehad. Leerlingen uit groep 6,7 en 8

hebben ons, samen met de leiding van dit jaar, super goed geholpen met de verkoop. Dank jullie

wel daarvoor. We hadden genoeg oliebollen voor heel Beesd en hebben ook de bewoners van De

Lingehof kunnen trakteren. De voorbereidingen voor de spelweek zelf zijn in volle gang: De spellen

zijn bedacht, de leiding is geregeld en de vergunning wordt aangevraagd.

Geboren op 25 maart 2022: Maud hol

dochter van Joep en Joline.

Van harte gefeliciteerd en veel geluk!

Geboren op 13 januari 2022: Joshua

Veraart, zoon van Eric en Astrid en

broertje van Gwen. Van harte

gefeliciteerd en veel geluk.

Ingezonden door: Astrid Veraart

Graag willen we vast enkele belangrijke data met jullie delen.

#leuksteweekvanhetjaar

Vrijdag 10 juni:

Jaarmarkt, vergeet niet om een bezoek te brengen aan De Spelweekkraam

op ons vaste plekje op de Voorstraat.

Lieve Spelweekvrienden en – vriendinnen,

Dinsdag 14 juni 14.00-15.00 In maart hebben uur en we woensdag onze zeer succesvolle 15 juni 12.00-13.00 oliebollenactie uur: gehad. Leerlingen uit groep 6,7 & 8

Inschrijven voor de hebben Spelweek ons, samen op het met Cingelplein. de leiding van dit jaar, super goed geholpen met de verkoop, dank jullie we

daarvoor. We hadden genoeg oliebollen voor heel Beesd en hebben ook de bewoners van De

Maandag 8 t/m 12 Lingehof augustus: kunnen trakteren.

SPELWEEK: De leukste week van het jaar voor de jeugd van Beesd en Rumpt.

De voorbereidingen voor de spelweek zelf zijn in volle gang: De spellen zijn bedacht, de leiding is

geregeld en de vergunning wordt aangevraagd.

We hopen jullie allemaal te zien. Wij hebben er alvast heel veel zin in!

Hoofdleiding en bestuur Graag willen Vakantie we vast Spelweek enkele Beesd belangrijke data met jullie delen.

Vrijdag 10 juni:

Jaarmarkt, vergeet niet om een bezoek te brengen aan De Spelweekkraam op ons vaste plekje op

de Voorstraat.

Dinsdag 14 juni 14.00-15.00 uur en woensdag 15 juni 12.00-13.00 uur:

Inschrijven voor de Spelweek op het Cingelplein.

De beste merken

vind je bij

Wakkermans!

Maandag 8 t/m 12 augustus:

SPELWEEK: De leukste week van het jaar voor de jeugd van Beesd en Rumpt.

We hopen jullie allemaal te zien. Wij hebben er alvast heel veel zin in!

Hoofdleiding en bestuur Vakantie Spelweek Beesd

Dè speciaalzaak van de Betuwe…

Voorstraat 57 | 4153 AJ Beesd | Tel. 0345-683979

www.wakkermans.nl |

6 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 7


Tekst en foto: Maria van Bremen

Dorpskrant Beesd | Jaargang 13 - Editie 5

Gastvrij Beesd

Op 15 maart j.l. werd een groot aantal vluchtelingen uit Oekraïne warm ontvangen in Het Klokhuis.

“De busreis was lang en spannend” zo vertelde Mariia Yablunovskyi, één van hen. Zij verblijft met

haar jongere broertje, moeder en oma bij Lorena en Richard Bakker in de Achterstraat.

Na enkele dagen rust, wordt ze verwelkomd op de Antoniusschool. Mariia en ook haar broertje Andrii

worden met zorg opgevangen in respectievelijk groep 8 en groep 2.

Begin april start Mariia in de nieuwkomersklas, waar ze met lotgenootjes onderwijs gaat volgen. In

de korte tijd heeft ze op de Antoniusschool haar vriendinnetjes gevonden. Dat is te lezen in het korte

verslagje wat Mariia heeft geschreven en dat we voor u hebben vertaald:

“Ik ben 13 dagen geleden naar Nederland

gekomen. Toen ik hier kwam, vond ik het

gelijk heel leuk. We werden geplaatst in een goed

gezin. Richard en Lorena waren erg aardig en

gastvrij, we werden goed ontvangen. Eerst was ik

bang om naar school te gaan, daarna vond ik het

hier leuk. Er zitten hele goede kinderen op

deze school. Ze helpen me om me aan te

passen, samen leren we Nederlands. Mijn

vriendinnetje uit Oekraïne kwam naar Nederland,

nu is alles voor mij hier nog leuker.

Beesd is tof, ik wil hier blijven wonen!

Mariia 5e van links

6 T J O I B A S U T M IJ D I A V N G S

7 G E T E M G I E M N E I Z I E G N D

8 D V K E C S O K L E L T P E T I O E

9 E U E V I T B F A R N A N M D E B R

10 N O R E E G D E G L E G P L R E S A

11 V I L N S E B E R B I M L U B S I S

12 T M N I D S D O E L P E T N U N E T

13 A R I M N Z A U O O L V I E A G D E

Puzzel 14 K N N M A I O P S E N I A Z E C N D

15 IJ E X T O E R B O I T E N A M N I T

Wegstreper 16 P I O I E S U T L O G I E U F H N I

Streep horizontaal

17 N R

en

G

verticaal

U T

de

F

letters

G N

weg

B

die

Y

samen

T R

het woord

K E

vormen

L A

dat

M

aan

G

de

omschrijving voldoet. Het aantal letters staat tussen haakjes. Eenzelfde letter kan slechts voor één

18 S G C L H O W R G S P I O S E G G N

woord worden gebruikt. De overgebleven letters (1 per regel) vormen achter elkaar gelezen de

oplossing.

Horizontaal

Verticaal

Horizontaal

Verticaal

1. teken van de dierenriem (8) 1. Zuid-Amerikaan (8)

1 rimboe (9) 1 kerk (8)

2. roofvogel (9) 2. entourage (8)

2 domper (10) 2 bed (8)

3. kaft (10) 3. factuur (8)

3

4.

haatdragend

Aziaat (8)

(9) 3

4. vogelverblijf

soort bericht

(9)

(8)

4 5. voorspoedig roep om hulp (10) (9) 4 5. vormend afmeting bestanddeel (8) (7)

5 6. stad onheilsboodschap in Spanje (9) (10) 5 6. lijdzaam halsstarrig (7)(9)

6 7. ingenieus afkeer (8) (10) 6 7. agricultuur prairie paard (8)(7)

7 8. het laag reizen uitgesneden als ontspanning hals van (8) japon (9) 7 8. erratum maand (8)

8 9. genoeglijk scherpe berisping (9) (10) 8 9. volksmenner wildernis (8) (8)

9 10. draagbaar muziekonderwijs (8) (8) 9 10. toneelstuk vrucht (8) met muziek (8)

10 11. zeer zoogdier rijk persoon (9) (9) 10 11. valstrik gat (7) (figuurlijk) (7)

11 12. voorziening centrum (10) 11 12. grappenmaker verkwister (8) (8)

12 13. kunstwerk pover (8)(9) 12 13. schrijfwijze verbinding tussen (8) wal en schip (9)

13 14. reptiel omslaan, PUZZEL (9) – kantelen WEGSTREPER (9) 13 14. specerij kletskous (7) (8)

14 15. zeer buitensporig omzichtig (10) (11) 14 15. begin snoepgoed (7) dat verkleurt (8)

15 16. veronderstelling overdreven Streep horizontaal aardig (9) (8) en verticaal de letters weg 15 die 16. het knaagdier Europese woord vormen taal (8) (8) dat aan de omschrijving

16 17. vogel sportploeg voldoet. (8) Tussen (9) haakjes staat het aantal letters. 16 17. Eenzelfde ziekteverschijnsel educatie letter (9) kan slechts (8) voor één woord

17 18. beroep teken worden (9) van gebruikt. de dierenriem De overblijvende (10) letters vormen, 17 18. achter vastberaden crimineel elkaar (8) gelezen, (8) de oplossing.

18 eerste, oorspronkelijk model (9) 18 insteekkamertje (8)

De oplossing 1 zenden 2 3 aan: 4 5info@dorpskrantbeesd.nl 6 7 8 9 10 11 of in 12 brievenbus 13 14 van 15 Achterstraat 16 17 18 25, Beesd

1 W O R A E T L E D F R M L V A B O N

De oplossing

2 S M

van

N

de puzzel

E L

uit

A

editie

E

4:

D

Door

U

warmte

R O

en

W

licht

U

in de

Z

lente

T

krijgt

I

alles

L M

meer kleur.

Prijswinnaar is L. van Beusekom.

1 32 A 3 B 4 K 5 D 6 O 7 E 8 A 9 K10 E11 O12 M13 U14 S15 L16 A17 E18

P G

4 R G L U I P B R A N P A O E O E S I

5 N O E O E D N K N A R E O W E L V T

1 B

6

W

T

T

J

I

O

O

I

M

B

L

A

D

S

Z

U

V

T

E

M

S

IJ

R

D

N

I

E

A

I

V

W

N

S

G S

2 A 7L G N E D T T E I M D G C I A E L M H N I E I I M Z A I S E X G E N D

3 R 8E D E V A K B E N C C SW O N K U L N E P L E T A P U E Y T R I S O E

4 E 9F E O U N E R V U I T T O B U F A A I R N N V A L N E MIJ D E E K B R

5 T 10B N L O I R A E R E E G C D E E E G A L L E O G A P N L M R A E N S A

11 V I L N S E B E R B I M L U B S I S

6 V D I N S R D E I N R E G R K IJ K T

12 T M N I D S D O E L P E T N U N E T

7 D 13T A E R O I T M E N C Z R A I U L O L O S L A V N I M E P A S G E D E

8 P 14I K L NM N E M S A Z I S O G P I S E E L N R I I A L Z G E O C R N D

9 E 15B IJ G E R X I T A O E E N R A B K O N I C T N E A N H A R MD N E I T

10 H 16M P I I E O D I T E L S J U S T O L N O L G A I V E O U T F I H R N I

11 F

17

S

N

A

R

N

G

C

U

I

T

M

F

T

G

L

N

I

B

E

Y

T

T

I

R

E

K

I

E

O

L

L

A

T

M G

18 S G C L H O W R G S P I O S E G G N

12 S K R C N H C E I U L I D A E R IJ S

13 U S C S H A B I P L D H L P O A U D

De oplossing van de puzzel uit editie 4: Door warmte en licht in de lente krijgt alles meer kleur

Prijswinnaar 14 D Horizontaal is A L. van I Beusekom P A L O M E A K T I Verticaal N E O K A

15 I 1. teken V A van E de A dierenriem N R (8) N M I O N E 1. Zuid-Amerikaan P D E U (8) N

2. roofvogel (9) 2. entourage (8)

De 16 oplossingen K N zenden P I aan: E info@dorpskrantbeesd.nl M E P L H IJ of A in de L brievenbus A R M van N Achterstraat O 25, Beesd

3. kaft (10) 3. factuur (8)

17 S 4. Aziaat L M (8) A N G D IJ M L E G T 4. vogelverblijf G E E (9) R L

18 P 5. roep T R om E hulp T (9) O R T O N N T E 5. vormend Y N P bestanddeel T E (7)

8 Dorpskrant Beesd 6. onheilsboodschap (10) 6 . lijdzaam (7)

Dorpskrant Beesd 9

7. afkeer (8) 7. agricultuur (8)

8. laag uitgesneden hals van japon (9) 8. erratum (8)


Bijdrage: Joanne Bredero - joanne@beesdvoorelkaar.nl/ 0345 681 264

Bijdrage: Gemeente West Betuwe
Er is al lang niet gebouwd in Beesd. Daarom wil de gemeente

nieuwe plannen ontwikkelen die zorgen voor ongeveer 150 extra

woningen op de locaties Jeugdlaan, Huizenkamplaan en

Garstkampen.

De uit voor een eerste informatiemarkt. Hier lichten we de plannen toe en vragen we om uw mening

over de verschillende ontwikkelingen.

Wanneer: Dinsdag 10 mei van 18:30 tot 21:00 uur

Locatie: Klokhuis, Jeugdlaan 2 in Beesd

Vanaf 18.30 bent u welkom. Om 19:00 starten we de informatiemarkt met een korte presentatie

over de noodzaak, het overkoepelende woningbouwprogramma en de status van de locaties. Daarna

kunt u bij de verschillende informatiepunten meer informatie krijgen en vragen stellen.

Ontwikkelingen Jeugdlaan

De twee scholen in Beesd en de kinderopvangorganisatie willen zich huisvesten in een Brede School

op de huidige locatie van De Lingelaar. Onder leiding van een adviesbureau wordt gewerkt aan een

programma van eisen. Hierin geven zij aan waar het gebouw aan moet voldoen. Omdat het nieuwe

gebouw in verbinding komt met het Klokhuis zijn zij ook betrokken in het proces.

De locatie St. Antoniusschool komt na realisatie van de Brede School vrij voor woningen. De

ontwikkelingen vinden dus na elkaar plaats. Er is een (concept) stedenbouwkundige gebiedsvisie

door Buro SRO opgesteld, wat de uitgangspunten voor de beide ontwikkelingen

geeft. Denk hierbij aan onderwerpen als verkeer, groen, positie en massa van

gebouwen. Over de gebiedsvisie gaat de gemeente graag op 10 mei met u in

gesprek. U kunt ook digitaal uw mening geven op de gebiedsvisie via de QR-code.

Deze link is vanaf 10 mei actief.

Huizenkamplaan

Het weiland tussen de begraafplaats en de Huizenkamplaan sluit aan op de bestaande villa’s. Het

idee is om ook aan de noordzijde van de Huizenkamplaan een groene woonomgeving te creëren. De

eerste schetsen laten woningen zien met een klein terras, zonder tuin, maar met een

gemeenschappelijk park. Er wordt gedacht aan een Collectief Privaat Opdrachtgeverschap (CPO)

project voor starterswoningen, levensloopbestendige appartementen en mogelijke variaties hierop.

We zijn benieuwd naar uw reactie en uw belangstelling voor deelname in de CPO.

Garstkampen

Het project stond al in 2008 in de startblokken. De economische crisis legde de woningbouw lange

tijd stil. Met de herstart van het project is gewacht tot na de gemeentelijke fusie.

Het gebied heeft uitdagingen: er is archeologisch waardevol materiaal in de grond aanwezig, de

gronden zijn in eigendom van gemeente en van diverse ontwikkelende partijen en het gebied heeft

als (bijna) laagste punt van het dorp een extra opgave voor de opvang van regenwater. De 2 andere

ontwikkelingen in het dorp hebben invloed op het aantal en type woningen dat in Garstkampen

gewenst is. Graag informeren wij u over de bestaande opgave en het stappenplan om tot

daadwerkelijke ontwikkeling te komen.

Woensdag 4,18 25 Tijden/Locatie

Bridgeclub Beesd Aanvang: 19.30 uur

Bridge Woensdag gezellig 4,18 mee 25 Klokhuis Tijden/Locatie

Iedereen Bridgeclub is welkom! Beesd Aanvang: 19.30 uur

Info.: Bridge Frans gezellig Kuipers mee 06 - 47 Klokhuis 04 80 99

Iedereen is welkom!

Donderdag Info.: Frans 5,19 Kuipers 06 Tijden/Locatie

- 47 04 80 99

Crea/Spel ochtend 10.00 - 11.30 uur

Doe Donderdag gezellig mee! 5,19 Klokhuis Tijden/Locatie

Crea/Spel ochtend 10.00 - 11.30 uur

Donderdag Doe gezellig 5 mee! Tijden/Vertrek

Klokhuis

BOS bus

13.30 - 16.30 uur

Rondrit Donderdag versierde 5 Klokhuis Tijden/Vertrek

dorpen BOS bus

13.30 - 16.30 uur

Kosten Rondrit € 7,50 versierde (incl. rit, koffie/thee Klokhuis en iets lekkers)

Opgeven: dorpen Jan van Leeuwen 06 - 53 80 54 77

Kosten € 7,50 (incl. rit, koffie/thee en iets lekkers)

Dinsdag Opgeven: 10 Jan van Leeuwen Tijden/Locatie 06 - 53 80 54 77

Gemeente

18.30 - 21.00 uur

West Dinsdag Betuwe 10 Klokhuis Tijden/Locatie

Informatiemarkt

Gemeente

18.30 - 21.00 uur

woningbouw West Betuwe Beesd Klokhuis

Informatiemarkt

Woensdag woningbouw 11 Beesd Tijden/Locatie

Alzheimer Trefpunt Aanvang: 19.00 uur

West Woensdag Betuwe 11 Klokhuis Tijden/Locatie

Activiteiten Alzheimer voor Trefpunt mensen met Aanvang: dementie: 19.00 uur

beweging West Betuwe en inzet van bijv. Klokhuis het Ouderenfonds

Opgeven: Activiteiten Babs voor Bergs mensen 06 - 38 met 09 5 dementie: 381

beweging en inzet van bijv. het Ouderenfonds

Dinsdag Opgeven: 17 Babs Bergs 06 Tijden/Locatie

- 38 09 5 381

Vrouwen van nu Aanvang: 20.00 uur

Presentatie Dinsdag 17 Waterlinie Dorpskring Tijden/Locatie

door Vrouwen historische van nu gids Aanvang: 20.00 uur

Erwin Presentatie José van Waterlinie het Dorpskring

fort door Asperen historische gids

Erwin José van het

Donderdag fort Asperen 19 Tijden/Vertrek

BOS bus

13.30 - 16.30 uur

Bezoek Donderdag Sint Jan 19 Klokhuis Tijden/Vertrek

Den BOS Bosch bus

13.30 - 16.30 uur

Kosten Bezoek € 7,50 Sint (incl. Jan rit, koffie/thee Klokhuis en iets lekkers)

Opgeven: Den Bosch Jan van Leeuwen 06 - 53 80 54 77


Kosten € 7,50 (incl. rit, koffie/thee en iets lekkers)

Opgeven: Jan van Leeuwen 06 - 53 80 54 77


Bijdrage: Joanne Bredero - joanne@beesdvoorelkaar.nl/ 0345 681 264Woensdag 1,15,22,29 Tijden/Locatie

Bridgeclub Beesd Aanvang: 19.30 uur

Bridge Woensdag gezellig 1,15,22,29 mee Klokhuis Tijden/Locatie

Iedereen Bridgeclub is welkom! Beesd Aanvang: 19.30 uur

Info.: Bridge Frans gezellig Kuipers mee 06 - 47 Klokhuis 04 80 99

Iedereen is welkom!

Donderdag Info.: Frans 2,16 Kuipers 06 Tijden/Locatie

- 47 04 80 99

Crea/Spel ochtend 10.00 - 11.30 uur

Doe Donderdag gezellig mee! 2,16 Klokhuis Tijden/Locatie

Crea/Spel ochtend 10.00 - 11.30 uur

Donderdag Doe gezellig 2 mee! Tijden/Vertrek

Klokhuis

BOS bus

13.30 - 16.30 uur

Bezoek Donderdag Zandsculpturen 2 Klokhuis Tijden/Vertrek

Garderen BOS bus

13.30 - 16.30 uur

Kosten Bezoek € 7,50 Zandsculpturen (excl. entree, incl. Klokhuis rit, koffie/thee en

iets Garderen lekkers)

Opgeven: Kosten € Jan 7,50 van (excl. Leeuwen entree, incl. 06 - rit, 53 koffie/thee 80 54 77 en

iets lekkers)

Woensdag Opgeven: 8 Jan van Leeuwen Tijden/Locatie 06 - 53 80 54 77

Alzheimer Trefpunt Aanvang: 19.00 uur

West Woensdag Betuwe 8 Klokhuis Tijden/Locatie

Hoe Alzheimer leef ik gezond? Trefpunt Alles over Aanvang: voeding 19.00 en uur

dementie West Betuwe Klokhuis

Opgeven: Hoe leef Babs ik gezond? Bergs 06 Alles - 38 over 09 5 voeding 381 en

dementie

Vrijdag Opgeven: 10 Babs Bergs 06 - 38 09 5 381

Vrijdag 10

Donderdag 16 Tijden/Vertrek

BOS bus

13.30 - 16.30 uur

Kersen Donderdag eten 16 Klokhuis Tijden/Vertrek

Kosten BOS € bus 7,50 (incl. rit, koffie/thee 13.30 en - 16.30 iets lekkers) uur

Opgeven: Kersen eten Jan van Leeuwen Klokhuis 06 - 53 80 54 77

Kosten € 7,50 (incl. rit, koffie/thee en iets lekkers)

Opgeven: Jan van Leeuwen 06 - 53 80 54 77


Dorpskrant Beesd | Jaargang 13 - Editie 5

Welzijn West Betuwe

Doet u mee met de natationale diabetes challenge in Beesd?

Wij geloven dat wandelen een heel goed medicijn is voor je gezondheid en welzijn. Daarom organiseren

Het Klokhuis Beesd, GGD Gelderland-Zuid en Welzijn West Betuwe dit jaar voor het eerst in

Beesd de Nationale Diabetes Challenge (NDC). We doen dit samen met enthousiaste begeleiders uit

de buurt, zoals een praktijkondersteuner, een fysiotherapeut, apotheker, diëtiste, een wandelcoach

en iemand van de gemeente. Doet u mee?

Wat is de Nationale Diabetes Challenge?

De Nationale Diabetes Challenge is een wandelevenement van de Bas van de Goor Foundation.

We wandelen twintig weken lang elke week een route in de buurt. Dat is gezellig en goed voor je

gezondheid. De wandelingen zijn voor mensen met en zonder diabetes. Ook mensen met bijvoorbeeld

luchtwegaandoeningen, problemen met hart en vaten of reumatische aandoeningen, kunnen

meelopen, iedereen is welkom. Bewegen is namelijk goed voor iedereen!

Tekst door: Welzijn West Betuwe

Wanneer gaan we wandelen?

We starten op dinsdag 17 mei om 14.00 uur. We houden rekening met uw wandelniveau. Het is

daarom niet erg als u (nog) niet zo ver kunt lopen. Samen trainen we voor een wandelafstand die het

beste bij jou past. We wandelen iedere dinsdag op dezelfde tijd, vanuit Het Klokhuis in Beesd. We

sluiten de NDC in september af met een landelijke afsluiting op 24 september.

Meer weten?

We begrijpen het als u nog vragen heeft over de Nationale Diabetes Challenge. Daarom is er op de

startdag, voordat we gaan wandelen, op dinsdag 17 mei om 14.00 uur een kort informatiemoment

in Het Klokhuis in Beesd. We nodigen u van harte uit!

Als u meedoet, moet u zich aanmelden via de website: https://www.nationalediabeteschallenge.nl/

(kies locatie: Klokhuis). U kunt zich ook na het informatiemoment nog aanmelden. Heeft u hulp nodig

bij het aanmelden? Neem dan contact op met Joanne Bredero van Het Klokhuis.

Heeft u nu nog vragen?

Neem dan contact op met Cynthia van de Water,

via cvandewater@welzijnwestbetuwe.nl of telefonisch

op nummer 06 – 24811989 of Joanne

Bredero, via info@klokhuisbeesd.nl of telefonisch

op nummer 0345 - 68 12 64

Lekker

ambachtelijk....

Brood

Banket

Specialiteiten

Voorstraat 104 - Beesd - Tel. 0345 681332

Rijksstraatweg 5 - Geldermalsen - Tel. 0345 571244

gvankeulen@bakkerijvankeulenbeesd.nl

bakkerijvankeulenbeesd.nl

Wandelt u met ons mee?

12 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 13


Dorpskrant Beesd | Jaargang 13 - Editie 5

Nieuw aan de Parkweg: Nieuwenoord Zorg

Er is niet aan te ontkomen als u aan het eind van de Parkweg

een blik naar links werpt: de nieuw gebouwde hooiberg

op nummer 69. Er worden nog volop werkzaamheden

verricht, maar het streven is om het voor de zomer af te

hebben. Trotse eigenaars van dit ‘landgoed’ zijn Jantine en

Mark van Zandwijk. Zij wonen hier sinds drie jaar met twee

jonge kinderen en heel veel dieren.

Over het ontwerp van dit nieuwe gebouw achter het woonhuis

is goed nagedacht: het moest passen in de omgeving,

maar het moest ook gaan voldoen aan de bestemming, namelijk

kleinschalige dagbesteding voor kinderen en volwassenen

met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Zo’n elf jaar geleden kochten de ouders van Jantine het

huis aan de Parkweg. Jantine was toen nog werkzaam in de

verslavingszorg, maar heeft altijd de wens gehad om ooit

eens iets voor haarzelf te beginnen. Haar grootste hobby

was bezig zijn met paarden. Toen zij haar voldoening niet

meer uit haar werk kon halen, is zij zich daar op gaan richten.

Zo kwam zij terecht op een zorgboerderij, waar zij werk én hobby kon combineren. Voor Jantine was

omgaan met mensen met een beperking niet vreemd. Het gezin waar zij in opgroeide was een dag

per week gastgezin voor een jongen met een beperking. Na een aantal jaren actief te zijn als ZZP’er

op diverse zorgboerderijen in de regio, kon Jantine haar droom gaan waarmaken. Ze werd, met ondersteuning

van haar echtgenoot Mark, een gastgezin in Hellouw.

Toen haar ouders besloten kleiner te gaan wonen en Mark en Jantine de kans kregen om het huis aan

de Parkweg te kopen, werd het gastgezin veranderd in kleinschalige dagbesteding. Dat begon met

één dag in de week en is inmiddels uitgegroeid naar maandag t/m vrijdag. In het begin van Nieuwenoord

Zorg aan de Parkweg was de huiskamer de centrale plek voor de deelnemers die daar werden

opgevangen. Noodgedwongen moesten zij in de Coronatijd verkassen naar de schuur om de 1,5 m

afstand te kunnen waarborgen. En zo zijn de ideeën voor de uitbreiding ontstaan.

Sinds een jaar worden er dagelijks drie tot vijf deelnemers in de leeftijd van 15 tot 65 jaar opgevangen

op Nieuwenoord Zorg. Sommigen van hen zijn nog thuiswonend, anderen wonen in een zorgcentrum

in de omgeving. De deelnemers worden begeleid door Jantine, een vaste werknemer en een stagiaire.

Ook zijn er een aantal vrijwilligers. Maar ook Mark draagt zijn steentje bij.

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het verzorgen van een flink aantal dieren: konijnen, kippen,

paarden, cavia’s, loopeenden en honden. Iedere deelnemer heeft zo zijn eigen taak; van brood

verkruimelen voor de kippen, wat eerst opgehaald wordt bij bakker Walderveen, tot het uitmesten

van de paardenstal. Maar ook de tuin en groentetuin worden onderhouden en er zijn huishoudelijke

taakjes. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de behoeften en interesses van de deelnemers.

Elke deelnemer heeft zijn eigen talenten. Zo is er bijvoorbeeld een deelnemer die bijzonder

goed legpuzzels kan leggen. De Kringloopwinkel uit Leerdam levert regelmatig een stapel puzzels ter

controle aan, voordat ze de winkel in kunnen en 3000 stukjes is geen uitzondering.

Tekst en foto’s door: Maria van Bremen

Bij Jantine en Mark staat de kleinschaligheid voorop. Er moet ruimte en tijd zijn voor de deelnemers,

zodat zij zich veilig kunnen voelen en met plezier naar hun dagbesteding komen. De deelnemers

hebben dan ook hun inbreng als er iemand aan hun groep kan/moet worden toegevoegd. Een toekomstige

deelnemer draait eerst een enkele keer mee, dat wordt met de groep geëvalueerd, dan

volgt er een proefperiode, waarna de beslissing van plaatsing volgt. Er zijn nu nog enkele plaatsen

beschikbaar. Er wordt met plezier gewerkt, dat stralen de deelnemers, werknemers, maar zeker ook

Mark en Jantine uit. Mark, die in de twee Coronajaren ook vanuit huis zijn werk moest verrichten,

raakt steeds meer betrokken bij de werkzaamheden van Jantine. Hij is aangestoken door haar enthousiasme

en is steeds meer toegewijd bij de zorg naast zijn werk als consultant.

Het ontvangst op Nieuwenoord is warm. Je wordt door een ieder met enthousiasme ontvangen en

rondgeleid op het ‘landgoed’. Het hek aan de weg mag dan wel regelmatig gesloten zijn, maar dat

zegt niks over hun gastvrijheid. Er wordt door de deelnemers nog wel eens vergeten om de paardenwei,

het konijn- of kippenhok te sluiten. Ook hier dus veiligheid voorop.

De afwerking van de hooiberg is in volle gang en door de deelnemers wordt nagedacht over de

inrichting, de kleuren van de muren en de gordijntjes. Een tweede afspraak met Jantine en Mark is

gemaakt. We houden u op de hoogte van de ingebruikname van de hooiberg en de ontwikkelingen

van dit mooie initiatief.

U kunt het reilen en zeilen van de dagbesteding volgen op: www.facebook.com/NieuwenoordZorg

www.nieuwenoordzorg.nl

Jolanda Voet • Parkweg 9, Beesd • 0345 680352

14 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 15


Dorpskrant Beesd | Jaargang 13 - Editie 5

Taalkring in het Oekraïense honk aan de Achterstraat

Tekst en foto: Marjo van Dun

Zeven leergierige vrouwen komen hun honk binnen.

Ze gaan op de banken zitten met een kopje koffie.

Dan kan de pret beginnen.

Het onderwerp is Kleding.

Alle kleding die de dames aan hebben, krijgen een Nederlands

woord. De vrouwen spreken de woorden goed uit. Een paar woorden

zijn moeilijk en worden wat vaker uitgesproken.

Ze schrijven het woord in het Nederlands op met daarachter het

woord in hun eigen taal.

Enkele zinnen die aan bod komen:

Ik zit op een stoel.

Jullie zitten op een bank.

Een vest heeft knoopjes.

Een vest heeft een rits.

Een vest heeft geen knoopjes en geen rits.

Ik sla een sjaal om.

Die laatste zin is moeilijk te vertalen. Er wordt over en weer flink heen

en weer gepraat hoe die zin in hun taal op te schrijven.

De taalcoach haalt een sjaal uit het rek. Ze slaat de sjaal om.

Toch geeft dat nog geen duidelijkheid hoe deze zin vertaald moet

worden.

Het honk voor Oekraïners in Beesd

Het nieuwe thuis is mooi gemaakt door vrijwilligers.

In het eerste gedeelte staan statafels en krukken.

Daarna is een afdeling met kinderkleding ingericht.

Als je verder loopt, kom je in een ruimte waar banken

staan. Hier kunnen ze chillen. Daarachter is een

kinderhoek met speelgoed en boeken. Op het einde

is een keuken geplaatst. In de grote hal links van dit

honk staan rekken met kleding voor volwassenen.

Er staan spreuken in het Engels en Oekraïens op

de muren geschreven. Deze spreuken zijn van een

geliefde Oekraïense dichter.

Stichting Integreren doe je samen

Deze stichting bestaat al enige jaren en is gevestigd

in Geldermalsen. De huidige gemeente

is zo groot geworden en de nieuwkomers zijn

zo verspreid dat de stichting ernaar streeft om

in zoveel mogelijk kernen een taalkring te hebben.

Hier kunnen nieuwe inwoners die uit een niet

Nederlandstalig land komen, Nederlands leren

op een ongedwongen manier. Dat gebeurt onder

andere in de Taalkring.

Mensen komen voor ongeveer anderhalf uur bij

elkaar en gaan op een onderwerp woorden bij

elkaar zoeken die ze al kennen. Kennen ze de

woorden niet of kennen ze niet alle woorden,

dan worden ze door middel van foto’s aangeleerd.

Hier gaat het om herkenbare dagelijkse

woorden en om de uitspraak daarvan.

Daarna worden er eenvoudige zinnen gemaakt

met deze woorden. De nieuwkomers schrijven

de zinnen op en spreken ze uit.

Vervolgens komen deze woorden door middel

van een spel nog een keer langs. Ze kunnen

bijvoorbeeld Memory of Bingo spelen. Gevorderden

kunnen kwartetten.

BetuweStrand Recreatie,

leuk voor iedereen!

In Beesd is vorig jaar een aantal malen een

Taalkring geweest voor mensen uit het Midden

Oosten en Afrika.

Als mensen interesse hebben om beter Nederlands

te leren, kan men zich aanmelden bij

Marjo van Dun 06 42121170

16 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 17


Dorpskrant Beesd | Jaargang 13 - Editie 5

Tekst: Maria van Bremen

Laatste keer Robert Mars toernooi met markt

Elf jaar geleden nam de Voetbal Vereniging Beesd het initiatief om ter nagedachtenis aan Robert

Mars een jaarlijks terugkerend voetbaltoernooi voor de jeugd te organiseren. Robert overleed in 2011,

enkele dagen na zijn 10e verjaardag.

Het actieve gedeelte werd toen aangevuld met een enkele kraam, voorzien van verschillende versnaperingen.

De opbrengst hiervan kwam ten goede aan KiKa, een organisatie die zich inzet voor

onderzoek naar kanker bij kinderen. In de loop der jaren vulden de diversiteit in de kramen zich en zo

ontstond er een markt gevuld met hapjes, boeken, bloemen, spelletjes, sportkleding en curiosa.

De Beesdse middenstand leverde hun bijdrage, waardoor er ook verlotingen plaats konden vinden.

Daarnaast spanden De Vrienden van Robert Mars zich in om ook andere interessante (voetbal) prijzen

binnen te halen bij onder andere betaald voetbalorganisaties en hun sponsoren.

De zeven organisatoren zijn de afgelopen jaren een goed werkend team geworden. Er moet dan ook

heel wat werk verzet worden, voordat alles is geregeld. Het was hen echter niet gelukt zonder de in

totaal 250 vrijwilligers, die zich door de jaren heen belangeloos en enthousiast hebben ingezet.

In eerste instantie was de opzet van het toernooi en de bijkomende markt niet gericht op het inzamelen

van geld, maar vooral om Robert te blijven herdenken. Een héle mooie bijkomstigheid is wel dat

er door de inzet, tijdens de acht voorgaande edities, ruim 140.000 euro aan KiKa is overhandigd. Het

KiKa ambassadeurschap welke Jolanda en Rob van den Broek, Angelique en Roy Kroeze, Marianne

Schroot, Elize en Waldrik Mars hiervoor hebben ontvangen, is dus dubbel en dwars verdiend.

Het tiende Robert Mars toernooi, dat gepland stond voor 2021, zou tevens het laatste zijn. Maar

door de welbekende omstandigheden konden de laatste twee edities niet doorgaan. Zaterdag 4 juni

wordt het toernooi en de markt voor de negende en laatste keer georganiseerd. Er wordt van alles

uit de kast gehaald om er een waardige afsluiting van te maken. De kramen worden weer gevuld met

verschillende spulletjes, er is weer van alles voor de innerlijke mens en er komt een verloting met

prachtige prijzen. Deze zijn onder andere: officiële voetbalshirts (met en zonder handtekeningen van

de spelers) van clubs als Ajax, Feyenoord, Willem II, RKC én twee shirts van Liverpoolspeler Virgil van

Dijk. Tevens zijn er kaartjes voor een voetbalwedstrijd van Feyenoord, PSV, Vitesse én Liverpool.

Deze geweldige prijzenpot heeft ook niet-voetbalprijzen: kaartjes voor het afscheidsconcert van Kensington

in de Ziggo Dome. Deze markt mag u dus absoluut niet missen!

Plantjes actie

Eindelijk mochten we weer plantjes gaan verkopen voor de

SVB. Ons groepje ging met drie auto’s en een kar op pad.

We hadden een gezellig groepje met leden van de selectie

en ouders en natuurlijk met mijn opa. Wij gingen plantjes

verkopen in twee straten in Beesd. Het was mooi weer en

we waren al snel uitverkocht. Het was een gezellige avond

en de mensen waren erg blij met hun plantjes. We hopen u

volgend jaar weer te zien. Groetjes Megan

Oproep!

Geslaagd voor je eindexamen? Dan kan de vlag uit!

Net als andere jaren willen wij alle geslaagden in Beesd in het

zonnetje zetten. Mail ons je mooiste foto van de dag waarop

voor jou de vlag uitging of gala foto. Dit kan gestuurd worden

naar info@dorpskrantbeesd.nl

Let op! De foto moet uiterlijk 12 juni in ons bezit zijn. Anders

kunnen wij hem helaas niet plaatsen.

De opbrengst van deze laatste markt gaat voor

een gedeelte naar KiKa, het andere deel is voor

Make A Wish, een organisatie van vrijwilligers

die voor zieke kinderen wensen in vervulling

brengt.

Aangezien het de laatste markt is, roepen De

Vrienden van Robert Mars iedereen op om

zaterdag 4 juni vanaf 09:00 uur naar sportpark

Molenzicht te komen. Alles moet namelijk weg!

Redactie: Yolande Verhagen, Carmen van Buuren, Marjo van Dun,

Vera Bullee, Maria van Bremen en Patricia van Veldhuizen

Redactieadres: Achterstraat 25, 4153 AP, Beesd

Website: www.dorpskrantbeesd.nl

E-mail: info@dorpskrantbeesd.nl

Lay-out: Vera Bullee

Drukwerk: Kemker makers van communicatie, Beesd

www.drukkerijkemker.nl, krant is gedrukt op fsc papier

Oplage: 1750 stuks

Verschijning: 6 keer per jaar (onder voorbehoud)

Dorpskrant digitaal lezen? Download hem van de website

Dorpskrant niet ontvangen?

U kunt een exemplaar afhalen bij Boon’s Markt en bibliotheek Beesd

Alle editie’s en deadline volgende editie: www.dorpskrantbeesd.nl

Het privacystatement is via www.dorpskrantbeesd.nl te raadplegen

Adverteren in de krant? Vraag de advertentietarieven op via de mail:

advertentie@dorpskrantbeesd.nl

Bijdrage Vrienden van:

Storten op NL38INGB0005659383 t.n.v Stichting Dorpskrant Beesd

Ondersteuning redactie: Carlijn Slob

Bestuur: Léon van Dun, Yolande Verhagen en Henk van de Water.

18 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 19


Op de hoek van de Voorstraat en de Kerkstraat,

schuin tegenover de spitse kerktoren en

tegenover de snackbar (’t Voorhuys)

WASSEN • DROGEN • KOELEN • VRIEZEN

KOKEN • MAGNETRONS • VAATWASSERS

Ruime keuze in

klein huishoudelijke apparaten

en verlichtingsartikelen.

Jouw advertentie

hier? Neem contact

op met de redactie!

Al meer dan 80 jaar goede voorlichting,

een uitstekende prijs en

perfecte service.

Ook voor inbouw apparatuur bent u bij ons op het juiste adres

Wie tot 4 kan tellen, kan Wakkermans bellen.

Lid van

(0345) 68

WWW.WAKKERMANSELEKTRO.NL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!