10.05.2022 Views

Dorpskrant Jaargang 13, Editie 5

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Dorpskrant</strong> Beesd<br />

Het onafhankelijk nieuws- en informatieblad door<br />

en voor inwoners van Beesd. Met elke editie<br />

nieuws en verhalen uit het dorp.<br />

Bijdragen aan kopij? Stuur een mail naar:<br />

info@dorpskrantbeesd.nl<br />

<strong>Jaargang</strong> <strong>13</strong> | <strong>Editie</strong> 5 | mei 2022<br />

Foto’s: Anouk Vermeulen<br />

Na twee jaar mocht<br />

eindelijk de tent weer<br />

opgebouwd worden. Van<br />

22 april t/m 2 mei was dit<br />

het terrein voor verschillende,<br />

leuke festiviteiten.<br />

Wat hebben we met elkaar<br />

een mooie week gehad.<br />

Genieten jullie nog een keer<br />

met ons mee?


<strong>Dorpskrant</strong> Beesd | <strong>Jaargang</strong> <strong>13</strong> - <strong>Editie</strong> 5<br />

Jubileum veertig jaar Bloesem 1982 - 2022<br />

“Hoe bijzonder is het, dat na veertig jaar er nog twee leden zijn die vanaf het<br />

begin zijn aangesloten bij dit koor?”<br />

(pagina 4)<br />

Gastvrij Beesd<br />

“Op 15 maart j.l. werd een groot aantal vluchtelingen uit Oekraïne warm<br />

ontvangen in Het Klokhuis. “De busreis was lang en spannend” zo vertelde<br />

Mariia Yablunovskyi, één van hen.”<br />

Welzijn West Betuwe<br />

“Wij geloven dat wandelen een heel goed medicijn is voor je gezondheid en<br />

welzijn. Daarom organiseren Het Klokhuis Beesd, GGD Gelderland-Zuid en<br />

Welzijn West Betuwe dit jaar de Nationale Diabetes Challenge ”<br />

(pagina 12)<br />

(pagina 8)<br />

Nieuw aan de Parkweg: Nieuwenoord Zorg<br />

“Er is niet aan te ontkomen als u aan het eind van de Parkweg een blik naar<br />

links werpt: de nieuw gebouwde hooiberg op nummer 69.<br />

(pagina 14)<br />

Zaai nu zonnebloemen in de volle grond. De<br />

keuze is reuze, van lage naar hoge varianten.<br />

Hoge planten hebben wel een steun nodig. U<br />

geniet niet alleen van het groeien van de planten,<br />

het bloeien van de bloemen en al de insecten<br />

die erop af komen. In het najaar kunt u ook<br />

genieten van de meesjes en zelfs groenvinkjes<br />

die de zaadjes komen eten. De meesjes zijn<br />

ware acrobaten en hangen geregeld op hun kop<br />

aan de bloemen. Een kleine handeling die ook<br />

nog goed is voor de biodiversiteit.<br />

Zaaien in april-mei direct op een rul gemaakt<br />

stukje grond. Steek twee tot drie zaden per plek<br />

in de rulle grond en dek toe. Zorg per plek dat<br />

ze voldoende uit elkaar staan. De onderlinge afstand<br />

staat op het zakje, maak de grond nat. Als<br />

de zaailingen opkomen, trek je de zwakste per<br />

plek weg. Je houdt een plantje over per groep.<br />

Pizzerije<br />

Tekst en foto: Marjo van Dun<br />

Taalkring in het Oekraïense honk aan de Achterstraat<br />

“Zeven leergierige vrouwen komen hun honk binnen. Ze gaan op de banken<br />

zitten met een kopje koffie. Dan kan de pret beginnen.”<br />

Pizza´s zoals Pizza´s<br />

zouden moeten zijn.<br />

(pagina 16)<br />

Iedere woensdag te<br />

vinden aan het<br />

Dorpsplein in Beesd<br />

16:00 – 20:00 uur<br />

Kroeze hoveniers<br />

Homburg 23<br />

4153 BS Beesd<br />

Voor meer informatie en acties,<br />

kijk op onze website of<br />

Tuinontwerp,<br />

advies, aanleg<br />

& onderhoud<br />

0345 - 68 15 00<br />

www.kroezehoveniers.nl<br />

0611015380<br />

www.pizzerije.nl<br />

www.fb.com/pizzerije<br />

2 <strong>Dorpskrant</strong> Beesd <strong>Dorpskrant</strong> Beesd 3


<strong>Dorpskrant</strong> Beesd | <strong>Jaargang</strong> <strong>13</strong> - <strong>Editie</strong> 5<br />

Jubileum veertig jaar Bloesem 1982 - 2022<br />

Tekst en foto: Maria van Bremen<br />

Hoe bijzonder is het, dat na veertig jaar er nog twee leden zijn die vanaf het begin zijn aangesloten<br />

bij dit koor? Bij Ans Beijer en Corrie van Bremen straalt het plezier er vanaf als ze beginnen te<br />

vertellen over hun tijd bij Bloesem.<br />

Het begon in 1982 als een gemengd koor en<br />

kreeg de naam Jong Betuwe Koor (JBK). Er was<br />

een ruime instrumentale ondersteuning: drum,<br />

dwarsfluit, gitaar en mondharmonica. De leeftijd<br />

varieerde van 14 tot 25 jaar. Het altaar in de<br />

Rooms Katholieke kerk was goed gevuld als<br />

zij een dienst verzorgden, maar ook de (kerk)<br />

banken bleven niet leeg. De kerkgangers hielden<br />

hun rooster goed in de gaten, want zo’n feestelijke<br />

viering wilden ze echt niet missen.<br />

De eerste jaren verzorgden de leden van het<br />

Links Corrie en rechts Ans<br />

JBK de gehele viering. Er was veel vrijheid voor de invulling hiervan. Ze maakten en zochten zelf<br />

hun teksten voor de liturgie met daarbij passende liedjes en tijdens de dienst waren ze actief betrokken<br />

bij de lezingen.<br />

Hun zangtalent was niet alleen maar te bewonderen tijdens een Beesdse kerkdienst. Hun klanken<br />

waren ook regelmatig hoorbaar in de kerk van Everdingen, bij het lichtjesfeest in Vreeswijk, na de<br />

kerstviering op de Antoniusschool, maar ook in Dokkum zijn zij aanwezig geweest bij een tentviering<br />

tijdens een feestelijk weekend. Hun optredens in het ziekenhuis van Tiel spanden toch wel de<br />

kroon. De leden werden, voorafgaand aan de dienst, ingezet om de patiënten uit de ziekenzalen<br />

op te halen. “Er is wat afgelachen, maar ook gehuild met elkaar. We hebben lief en leed gedeeld”,<br />

aldus Corrie en Ans die met tranen in hun ogen herinneringen ophalen.<br />

Naast het samen zingen, was de groep ook altijd wel te porren voor een gezellig uitje; er werden<br />

fietstochten, een barbecue avond aan de Linge, ‘Ik hou van Holland’-avond, verkleedpartijtjes en,<br />

omdat ze het zingen toch niet konden laten, een karaokeavond georganiseerd. Ze hadden een eigen<br />

clubblad genaamd Zwart op Wit, waarin onder andere hun uitstapjes uitgebreid werden nabesproken.<br />

In het eerste jaar van het JBK hebben zij als groep een onvergetelijke reis mogen maken: een vierdaagse<br />

trip naar Polen, onder leiding van pastoor de Wit en het Polen-comité Geldermalsen. Daar<br />

hebben zij zich verbaasd over de toestanden die anno 1983 nog bestonden; geen geintjes bij de<br />

douane, onderdrukking van de bevolking, geen stromend warm water. Maar de gastvrijheid daarentegen<br />

was enorm.<br />

De leden van het JBK werden ondergebracht bij diverse gezinnen, die verblijd werden met voedselpakketten<br />

die vanuit Beesd waren meegenomen.<br />

Tijdens het verblijf hebben veel Poolse mensen kunnen genieten van de zang van het JBK. Er werd<br />

een Nederlandse mis gehouden, waarbij twee huwelijken werden ingezegend en een dag later nog<br />

eens twee diensten, waarbij de emoties van de Poolse bezoekers hoog opliepen. Maar ook de<br />

koorleden zelf hielden het niet droog, zeker niet toen hen uit dankbaarheid bloemen werden toegeworpen.<br />

Nu, jaren later, kijken Ans en Corrie nog met een lichte brok in hun keel terug op deze gebeurtenis.<br />

Ze zijn dankbaar dat ze dit hebben mogen meemaken. In al die voorbije jaren is het Jong Betuwe<br />

Koor er niet jonger op geworden. Hun naam was niet passend meer en werd veranderd in Bloesem.<br />

Maar niet alleen de naam onderging een verandering, de vrijheid die ze in het begin hadden<br />

om zelf hun vieringen in te vullen, werd aan banden gelegd. Ze werden gebonden aan teksten en<br />

liedjes die hen vanuit de kerk werden voorgelegd. Hierdoor verdween beetje bij beetje het enthousiasme<br />

en verminderde daardoor wellicht ook het aantal leden.<br />

Bloesem bestaat nu uit ongeveer twintig vrouwen én één man. “En daar zijn we zo blij mee”, gaan<br />

Corrie en Ans glunderend verder. “Dat hij al die jaren het met ons uithoudt is echt ongelooflijk”.<br />

Giel Thijssen is al jaren hun rots in de branding. Hij ondersteunt het koor met zijn talentvolle gitaarspel.<br />

“Hij heeft soms wel wat te verduren bij ons, maar hij brengt de rust en enthousiasme tijdens<br />

het zingen”.<br />

Ook hun huidige dirigente, Mieke van de Laar, houdt<br />

het ondertussen al elf jaar met hen vol.<br />

Dinsdag 17 mei viert het koor Bloesem hun 40-jarig<br />

jubileum. Ans en Corrie kijken uit naar een gezellige<br />

avond. Voor de komende jaren hopen ze nog te kunnen<br />

blijven zingen voor de mensen die met plezier hun<br />

vieringen komen bezoeken. Helaas is de opkomst met<br />

de jaren wel flink geslonken. Ze hopen op betere tijden.<br />

Met trots bewaren zij de herinneringen, hun speldjes<br />

en oorkondes die zij van het Bisdom ontvingen bij het<br />

25 en 30-jarig lidmaatschap van het koor.<br />

4 <strong>Dorpskrant</strong> Beesd <strong>Dorpskrant</strong> Beesd 5


Beesdse<br />

Knipsels<br />

<strong>Dorpskrant</strong> Beesd | <strong>Jaargang</strong> <strong>13</strong> - <strong>Editie</strong> 5<br />

Joshua<br />

Lieve Spelweekvrienden en –vriendinnen,<br />

In maart hebben we onze zeer succesvolle oliebollenactie gehad. Leerlingen uit groep 6,7 en 8<br />

hebben ons, samen met de leiding van dit jaar, super goed geholpen met de verkoop. Dank jullie<br />

wel daarvoor. We hadden genoeg oliebollen voor heel Beesd en hebben ook de bewoners van De<br />

Lingehof kunnen trakteren. De voorbereidingen voor de spelweek zelf zijn in volle gang: De spellen<br />

zijn bedacht, de leiding is geregeld en de vergunning wordt aangevraagd.<br />

Geboren op 25 maart 2022: Maud hol<br />

dochter van Joep en Joline.<br />

Van harte gefeliciteerd en veel geluk!<br />

Geboren op <strong>13</strong> januari 2022: Joshua<br />

Veraart, zoon van Eric en Astrid en<br />

broertje van Gwen. Van harte<br />

gefeliciteerd en veel geluk.<br />

Ingezonden door: Astrid Veraart<br />

Graag willen we vast enkele belangrijke data met jullie delen.<br />

#leuksteweekvanhetjaar<br />

Vrijdag 10 juni:<br />

Jaarmarkt, vergeet niet om een bezoek te brengen aan De Spelweekkraam<br />

op ons vaste plekje op de Voorstraat.<br />

Lieve Spelweekvrienden en – vriendinnen,<br />

Dinsdag 14 juni 14.00-15.00 In maart hebben uur en we woensdag onze zeer succesvolle 15 juni 12.00-<strong>13</strong>.00 oliebollenactie uur: gehad. Leerlingen uit groep 6,7 & 8<br />

Inschrijven voor de hebben Spelweek ons, samen op het met Cingelplein. de leiding van dit jaar, super goed geholpen met de verkoop, dank jullie we<br />

daarvoor. We hadden genoeg oliebollen voor heel Beesd en hebben ook de bewoners van De<br />

Maandag 8 t/m 12 Lingehof augustus: kunnen trakteren.<br />

SPELWEEK: De leukste week van het jaar voor de jeugd van Beesd en Rumpt.<br />

De voorbereidingen voor de spelweek zelf zijn in volle gang: De spellen zijn bedacht, de leiding is<br />

geregeld en de vergunning wordt aangevraagd.<br />

We hopen jullie allemaal te zien. Wij hebben er alvast heel veel zin in!<br />

Hoofdleiding en bestuur Graag willen Vakantie we vast Spelweek enkele Beesd belangrijke data met jullie delen.<br />

Vrijdag 10 juni:<br />

Jaarmarkt, vergeet niet om een bezoek te brengen aan De Spelweekkraam op ons vaste plekje op<br />

de Voorstraat.<br />

Dinsdag 14 juni 14.00-15.00 uur en woensdag 15 juni 12.00-<strong>13</strong>.00 uur:<br />

Inschrijven voor de Spelweek op het Cingelplein.<br />

De beste merken<br />

vind je bij<br />

Wakkermans!<br />

Maandag 8 t/m 12 augustus:<br />

SPELWEEK: De leukste week van het jaar voor de jeugd van Beesd en Rumpt.<br />

We hopen jullie allemaal te zien. Wij hebben er alvast heel veel zin in!<br />

Hoofdleiding en bestuur Vakantie Spelweek Beesd<br />

Dè speciaalzaak van de Betuwe…<br />

Voorstraat 57 | 4153 AJ Beesd | Tel. 0345-683979<br />

www.wakkermans.nl |<br />

6 <strong>Dorpskrant</strong> Beesd <strong>Dorpskrant</strong> Beesd 7


Tekst en foto: Maria van Bremen<br />

<strong>Dorpskrant</strong> Beesd | <strong>Jaargang</strong> <strong>13</strong> - <strong>Editie</strong> 5<br />

Gastvrij Beesd<br />

Op 15 maart j.l. werd een groot aantal vluchtelingen uit Oekraïne warm ontvangen in Het Klokhuis.<br />

“De busreis was lang en spannend” zo vertelde Mariia Yablunovskyi, één van hen. Zij verblijft met<br />

haar jongere broertje, moeder en oma bij Lorena en Richard Bakker in de Achterstraat.<br />

Na enkele dagen rust, wordt ze verwelkomd op de Antoniusschool. Mariia en ook haar broertje Andrii<br />

worden met zorg opgevangen in respectievelijk groep 8 en groep 2.<br />

Begin april start Mariia in de nieuwkomersklas, waar ze met lotgenootjes onderwijs gaat volgen. In<br />

de korte tijd heeft ze op de Antoniusschool haar vriendinnetjes gevonden. Dat is te lezen in het korte<br />

verslagje wat Mariia heeft geschreven en dat we voor u hebben vertaald:<br />

“Ik ben <strong>13</strong> dagen geleden naar Nederland<br />

gekomen. Toen ik hier kwam, vond ik het<br />

gelijk heel leuk. We werden geplaatst in een goed<br />

gezin. Richard en Lorena waren erg aardig en<br />

gastvrij, we werden goed ontvangen. Eerst was ik<br />

bang om naar school te gaan, daarna vond ik het<br />

hier leuk. Er zitten hele goede kinderen op<br />

deze school. Ze helpen me om me aan te<br />

passen, samen leren we Nederlands. Mijn<br />

vriendinnetje uit Oekraïne kwam naar Nederland,<br />

nu is alles voor mij hier nog leuker.<br />

Beesd is tof, ik wil hier blijven wonen!<br />

Mariia 5e van links<br />

6 T J O I B A S U T M IJ D I A V N G S<br />

7 G E T E M G I E M N E I Z I E G N D<br />

8 D V K E C S O K L E L T P E T I O E<br />

9 E U E V I T B F A R N A N M D E B R<br />

10 N O R E E G D E G L E G P L R E S A<br />

11 V I L N S E B E R B I M L U B S I S<br />

12 T M N I D S D O E L P E T N U N E T<br />

<strong>13</strong> A R I M N Z A U O O L V I E A G D E<br />

Puzzel 14 K N N M A I O P S E N I A Z E C N D<br />

15 IJ E X T O E R B O I T E N A M N I T<br />

Wegstreper 16 P I O I E S U T L O G I E U F H N I<br />

Streep horizontaal<br />

17 N R<br />

en<br />

G<br />

verticaal<br />

U T<br />

de<br />

F<br />

letters<br />

G N<br />

weg<br />

B<br />

die<br />

Y<br />

samen<br />

T R<br />

het woord<br />

K E<br />

vormen<br />

L A<br />

dat<br />

M<br />

aan<br />

G<br />

de<br />

omschrijving voldoet. Het aantal letters staat tussen haakjes. Eenzelfde letter kan slechts voor één<br />

18 S G C L H O W R G S P I O S E G G N<br />

woord worden gebruikt. De overgebleven letters (1 per regel) vormen achter elkaar gelezen de<br />

oplossing.<br />

Horizontaal<br />

Verticaal<br />

Horizontaal<br />

Verticaal<br />

1. teken van de dierenriem (8) 1. Zuid-Amerikaan (8)<br />

1 rimboe (9) 1 kerk (8)<br />

2. roofvogel (9) 2. entourage (8)<br />

2 domper (10) 2 bed (8)<br />

3. kaft (10) 3. factuur (8)<br />

3<br />

4.<br />

haatdragend<br />

Aziaat (8)<br />

(9) 3<br />

4. vogelverblijf<br />

soort bericht<br />

(9)<br />

(8)<br />

4 5. voorspoedig roep om hulp (10) (9) 4 5. vormend afmeting bestanddeel (8) (7)<br />

5 6. stad onheilsboodschap in Spanje (9) (10) 5 6. lijdzaam halsstarrig (7)(9)<br />

6 7. ingenieus afkeer (8) (10) 6 7. agricultuur prairie paard (8)(7)<br />

7 8. het laag reizen uitgesneden als ontspanning hals van (8) japon (9) 7 8. erratum maand (8)<br />

8 9. genoeglijk scherpe berisping (9) (10) 8 9. volksmenner wildernis (8) (8)<br />

9 10. draagbaar muziekonderwijs (8) (8) 9 10. toneelstuk vrucht (8) met muziek (8)<br />

10 11. zeer zoogdier rijk persoon (9) (9) 10 11. valstrik gat (7) (figuurlijk) (7)<br />

11 12. voorziening centrum (10) 11 12. grappenmaker verkwister (8) (8)<br />

12 <strong>13</strong>. kunstwerk pover (8)(9) 12 <strong>13</strong>. schrijfwijze verbinding tussen (8) wal en schip (9)<br />

<strong>13</strong> 14. reptiel omslaan, PUZZEL (9) – kantelen WEGSTREPER (9) <strong>13</strong> 14. specerij kletskous (7) (8)<br />

14 15. zeer buitensporig omzichtig (10) (11) 14 15. begin snoepgoed (7) dat verkleurt (8)<br />

15 16. veronderstelling overdreven Streep horizontaal aardig (9) (8) en verticaal de letters weg 15 die 16. het knaagdier Europese woord vormen taal (8) (8) dat aan de omschrijving<br />

16 17. vogel sportploeg voldoet. (8) Tussen (9) haakjes staat het aantal letters. 16 17. Eenzelfde ziekteverschijnsel educatie letter (9) kan slechts (8) voor één woord<br />

17 18. beroep teken worden (9) van gebruikt. de dierenriem De overblijvende (10) letters vormen, 17 18. achter vastberaden crimineel elkaar (8) gelezen, (8) de oplossing.<br />

18 eerste, oorspronkelijk model (9) 18 insteekkamertje (8)<br />

De oplossing 1 zenden 2 3 aan: 4 5info@dorpskrantbeesd.nl 6 7 8 9 10 11 of in 12 brievenbus <strong>13</strong> 14 van 15 Achterstraat 16 17 18 25, Beesd<br />

1 W O R A E T L E D F R M L V A B O N<br />

De oplossing<br />

2 S M<br />

van<br />

N<br />

de puzzel<br />

E L<br />

uit<br />

A<br />

editie<br />

E<br />

4:<br />

D<br />

Door<br />

U<br />

warmte<br />

R O<br />

en<br />

W<br />

licht<br />

U<br />

in de<br />

Z<br />

lente<br />

T<br />

krijgt<br />

I<br />

alles<br />

L M<br />

meer kleur.<br />

Prijswinnaar is L. van Beusekom.<br />

1 32 A 3 B 4 K 5 D 6 O 7 E 8 A 9 K10 E11 O12 M<strong>13</strong> U14 S15 L16 A17 E18<br />

P G<br />

4 R G L U I P B R A N P A O E O E S I<br />

5 N O E O E D N K N A R E O W E L V T<br />

1 B<br />

6<br />

W<br />

T<br />

T<br />

J<br />

I<br />

O<br />

O<br />

I<br />

M<br />

B<br />

L<br />

A<br />

D<br />

S<br />

Z<br />

U<br />

V<br />

T<br />

E<br />

M<br />

S<br />

IJ<br />

R<br />

D<br />

N<br />

I<br />

E<br />

A<br />

I<br />

V<br />

W<br />

N<br />

S<br />

G S<br />

2 A 7L G N E D T T E I M D G C I A E L M H N I E I I M Z A I S E X G E N D<br />

3 R 8E D E V A K B E N C C SW O N K U L N E P L E T A P U E Y T R I S O E<br />

4 E 9F E O U N E R V U I T T O B U F A A I R N N V A L N E MIJ D E E K B R<br />

5 T 10B N L O I R A E R E E G C D E E E G A L L E O G A P N L M R A E N S A<br />

11 V I L N S E B E R B I M L U B S I S<br />

6 V D I N S R D E I N R E G R K IJ K T<br />

12 T M N I D S D O E L P E T N U N E T<br />

7 D <strong>13</strong>T A E R O I T M E N C Z R A I U L O L O S L A V N I M E P A S G E D E<br />

8 P 14I K L NM N E M S A Z I S O G P I S E E L N R I I A L Z G E O C R N D<br />

9 E 15B IJ G E R X I T A O E E N R A B K O N I C T N E A N H A R MD N E I T<br />

10 H 16M P I I E O D I T E L S J U S T O L N O L G A I V E O U T F I H R N I<br />

11 F<br />

17<br />

S<br />

N<br />

A<br />

R<br />

N<br />

G<br />

C<br />

U<br />

I<br />

T<br />

M<br />

F<br />

T<br />

G<br />

L<br />

N<br />

I<br />

B<br />

E<br />

Y<br />

T<br />

T<br />

I<br />

R<br />

E<br />

K<br />

I<br />

E<br />

O<br />

L<br />

L<br />

A<br />

T<br />

M G<br />

18 S G C L H O W R G S P I O S E G G N<br />

12 S K R C N H C E I U L I D A E R IJ S<br />

<strong>13</strong> U S C S H A B I P L D H L P O A U D<br />

De oplossing van de puzzel uit editie 4: Door warmte en licht in de lente krijgt alles meer kleur<br />

Prijswinnaar 14 D Horizontaal is A L. van I Beusekom P A L O M E A K T I Verticaal N E O K A<br />

15 I 1. teken V A van E de A dierenriem N R (8) N M I O N E 1. Zuid-Amerikaan P D E U (8) N<br />

2. roofvogel (9) 2. entourage (8)<br />

De 16 oplossingen K N zenden P I aan: E info@dorpskrantbeesd.nl M E P L H IJ of A in de L brievenbus A R M van N Achterstraat O 25, Beesd<br />

3. kaft (10) 3. factuur (8)<br />

17 S 4. Aziaat L M (8) A N G D IJ M L E G T 4. vogelverblijf G E E (9) R L<br />

18 P 5. roep T R om E hulp T (9) O R T O N N T E 5. vormend Y N P bestanddeel T E (7)<br />

8 <strong>Dorpskrant</strong> Beesd 6. onheilsboodschap (10) 6 . lijdzaam (7)<br />

<strong>Dorpskrant</strong> Beesd 9<br />

7. afkeer (8) 7. agricultuur (8)<br />

8. laag uitgesneden hals van japon (9) 8. erratum (8)


Bijdrage: Joanne Bredero - joanne@beesdvoorelkaar.nl/ 0345 681 264<br />

Bijdrage: Gemeente West Betuwe<br />

<br />

<br />

<br />

Er is al lang niet gebouwd in Beesd. Daarom wil de gemeente<br />

nieuwe plannen ontwikkelen die zorgen voor ongeveer 150 extra<br />

woningen op de locaties Jeugdlaan, Huizenkamplaan en<br />

Garstkampen.<br />

De uit voor een eerste informatiemarkt. Hier lichten we de plannen toe en vragen we om uw mening<br />

over de verschillende ontwikkelingen.<br />

Wanneer: Dinsdag 10 mei van 18:30 tot 21:00 uur<br />

Locatie: Klokhuis, Jeugdlaan 2 in Beesd<br />

Vanaf 18.30 bent u welkom. Om 19:00 starten we de informatiemarkt met een korte presentatie<br />

over de noodzaak, het overkoepelende woningbouwprogramma en de status van de locaties. Daarna<br />

kunt u bij de verschillende informatiepunten meer informatie krijgen en vragen stellen.<br />

Ontwikkelingen Jeugdlaan<br />

De twee scholen in Beesd en de kinderopvangorganisatie willen zich huisvesten in een Brede School<br />

op de huidige locatie van De Lingelaar. Onder leiding van een adviesbureau wordt gewerkt aan een<br />

programma van eisen. Hierin geven zij aan waar het gebouw aan moet voldoen. Omdat het nieuwe<br />

gebouw in verbinding komt met het Klokhuis zijn zij ook betrokken in het proces.<br />

De locatie St. Antoniusschool komt na realisatie van de Brede School vrij voor woningen. De<br />

ontwikkelingen vinden dus na elkaar plaats. Er is een (concept) stedenbouwkundige gebiedsvisie<br />

door Buro SRO opgesteld, wat de uitgangspunten voor de beide ontwikkelingen<br />

geeft. Denk hierbij aan onderwerpen als verkeer, groen, positie en massa van<br />

gebouwen. Over de gebiedsvisie gaat de gemeente graag op 10 mei met u in<br />

gesprek. U kunt ook digitaal uw mening geven op de gebiedsvisie via de QR-code.<br />

Deze link is vanaf 10 mei actief.<br />

Huizenkamplaan<br />

Het weiland tussen de begraafplaats en de Huizenkamplaan sluit aan op de bestaande villa’s. Het<br />

idee is om ook aan de noordzijde van de Huizenkamplaan een groene woonomgeving te creëren. De<br />

eerste schetsen laten woningen zien met een klein terras, zonder tuin, maar met een<br />

gemeenschappelijk park. Er wordt gedacht aan een Collectief Privaat Opdrachtgeverschap (CPO)<br />

project voor starterswoningen, levensloopbestendige appartementen en mogelijke variaties hierop.<br />

We zijn benieuwd naar uw reactie en uw belangstelling voor deelname in de CPO.<br />

Garstkampen<br />

Het project stond al in 2008 in de startblokken. De economische crisis legde de woningbouw lange<br />

tijd stil. Met de herstart van het project is gewacht tot na de gemeentelijke fusie.<br />

Het gebied heeft uitdagingen: er is archeologisch waardevol materiaal in de grond aanwezig, de<br />

gronden zijn in eigendom van gemeente en van diverse ontwikkelende partijen en het gebied heeft<br />

als (bijna) laagste punt van het dorp een extra opgave voor de opvang van regenwater. De 2 andere<br />

ontwikkelingen in het dorp hebben invloed op het aantal en type woningen dat in Garstkampen<br />

gewenst is. Graag informeren wij u over de bestaande opgave en het stappenplan om tot<br />

daadwerkelijke ontwikkeling te komen.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Woensdag 4,18 25 Tijden/Locatie<br />

Bridgeclub Beesd Aanvang: 19.30 uur<br />

Bridge Woensdag gezellig 4,18 mee 25 Klokhuis Tijden/Locatie<br />

Iedereen Bridgeclub is welkom! Beesd Aanvang: 19.30 uur<br />

Info.: Bridge Frans gezellig Kuipers mee 06 - 47 Klokhuis 04 80 99<br />

Iedereen is welkom!<br />

Donderdag Info.: Frans 5,19 Kuipers 06 Tijden/Locatie<br />

- 47 04 80 99<br />

Crea/Spel ochtend 10.00 - 11.30 uur<br />

Doe Donderdag gezellig mee! 5,19 Klokhuis Tijden/Locatie<br />

Crea/Spel ochtend 10.00 - 11.30 uur<br />

Donderdag Doe gezellig 5 mee! Tijden/Vertrek<br />

Klokhuis<br />

BOS bus<br />

<strong>13</strong>.30 - 16.30 uur<br />

Rondrit Donderdag versierde 5 Klokhuis Tijden/Vertrek<br />

dorpen BOS bus<br />

<strong>13</strong>.30 - 16.30 uur<br />

Kosten Rondrit € 7,50 versierde (incl. rit, koffie/thee Klokhuis en iets lekkers)<br />

Opgeven: dorpen Jan van Leeuwen 06 - 53 80 54 77<br />

Kosten € 7,50 (incl. rit, koffie/thee en iets lekkers)<br />

Dinsdag Opgeven: 10 Jan van Leeuwen Tijden/Locatie 06 - 53 80 54 77<br />

Gemeente<br />

18.30 - 21.00 uur<br />

West Dinsdag Betuwe 10 Klokhuis Tijden/Locatie<br />

Informatiemarkt<br />

Gemeente<br />

18.30 - 21.00 uur<br />

woningbouw West Betuwe Beesd Klokhuis<br />

Informatiemarkt<br />

Woensdag woningbouw 11 Beesd Tijden/Locatie<br />

Alzheimer Trefpunt Aanvang: 19.00 uur<br />

West Woensdag Betuwe 11 Klokhuis Tijden/Locatie<br />

Activiteiten Alzheimer voor Trefpunt mensen met Aanvang: dementie: 19.00 uur<br />

beweging West Betuwe en inzet van bijv. Klokhuis het Ouderenfonds<br />

Opgeven: Activiteiten Babs voor Bergs mensen 06 - 38 met 09 5 dementie: 381<br />

beweging en inzet van bijv. het Ouderenfonds<br />

Dinsdag Opgeven: 17 Babs Bergs 06 Tijden/Locatie<br />

- 38 09 5 381<br />

Vrouwen van nu Aanvang: 20.00 uur<br />

Presentatie Dinsdag 17 Waterlinie Dorpskring Tijden/Locatie<br />

door Vrouwen historische van nu gids Aanvang: 20.00 uur<br />

Erwin Presentatie José van Waterlinie het Dorpskring<br />

fort door Asperen historische gids<br />

Erwin José van het<br />

Donderdag fort Asperen 19 Tijden/Vertrek<br />

BOS bus<br />

<strong>13</strong>.30 - 16.30 uur<br />

Bezoek Donderdag Sint Jan 19 Klokhuis Tijden/Vertrek<br />

Den BOS Bosch bus<br />

<strong>13</strong>.30 - 16.30 uur<br />

Kosten Bezoek € 7,50 Sint (incl. Jan rit, koffie/thee Klokhuis en iets lekkers)<br />

Opgeven: Den Bosch Jan van Leeuwen 06 - 53 80 54 77<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Kosten € 7,50 (incl. rit, koffie/thee en iets lekkers)<br />

Opgeven: Jan van Leeuwen 06 - 53 80 54 77<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Bijdrage: Joanne Bredero - joanne@beesdvoorelkaar.nl/ 0345 681 264<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Woensdag 1,15,22,29 Tijden/Locatie<br />

Bridgeclub Beesd Aanvang: 19.30 uur<br />

Bridge Woensdag gezellig 1,15,22,29 mee Klokhuis Tijden/Locatie<br />

Iedereen Bridgeclub is welkom! Beesd Aanvang: 19.30 uur<br />

Info.: Bridge Frans gezellig Kuipers mee 06 - 47 Klokhuis 04 80 99<br />

Iedereen is welkom!<br />

Donderdag Info.: Frans 2,16 Kuipers 06 Tijden/Locatie<br />

- 47 04 80 99<br />

Crea/Spel ochtend 10.00 - 11.30 uur<br />

Doe Donderdag gezellig mee! 2,16 Klokhuis Tijden/Locatie<br />

Crea/Spel ochtend 10.00 - 11.30 uur<br />

Donderdag Doe gezellig 2 mee! Tijden/Vertrek<br />

Klokhuis<br />

BOS bus<br />

<strong>13</strong>.30 - 16.30 uur<br />

Bezoek Donderdag Zandsculpturen 2 Klokhuis Tijden/Vertrek<br />

Garderen BOS bus<br />

<strong>13</strong>.30 - 16.30 uur<br />

Kosten Bezoek € 7,50 Zandsculpturen (excl. entree, incl. Klokhuis rit, koffie/thee en<br />

iets Garderen lekkers)<br />

Opgeven: Kosten € Jan 7,50 van (excl. Leeuwen entree, incl. 06 - rit, 53 koffie/thee 80 54 77 en<br />

iets lekkers)<br />

Woensdag Opgeven: 8 Jan van Leeuwen Tijden/Locatie 06 - 53 80 54 77<br />

Alzheimer Trefpunt Aanvang: 19.00 uur<br />

West Woensdag Betuwe 8 Klokhuis Tijden/Locatie<br />

Hoe Alzheimer leef ik gezond? Trefpunt Alles over Aanvang: voeding 19.00 en uur<br />

dementie West Betuwe Klokhuis<br />

Opgeven: Hoe leef Babs ik gezond? Bergs 06 Alles - 38 over 09 5 voeding 381 en<br />

dementie<br />

Vrijdag Opgeven: 10 Babs Bergs 06 - 38 09 5 381<br />

Vrijdag 10<br />

Donderdag 16 Tijden/Vertrek<br />

BOS bus<br />

<strong>13</strong>.30 - 16.30 uur<br />

Kersen Donderdag eten 16 Klokhuis Tijden/Vertrek<br />

Kosten BOS € bus 7,50 (incl. rit, koffie/thee <strong>13</strong>.30 en - 16.30 iets lekkers) uur<br />

Opgeven: Kersen eten Jan van Leeuwen Klokhuis 06 - 53 80 54 77<br />

Kosten € 7,50 (incl. rit, koffie/thee en iets lekkers)<br />

Opgeven: Jan van Leeuwen 06 - 53 80 54 77


<strong>Dorpskrant</strong> Beesd | <strong>Jaargang</strong> <strong>13</strong> - <strong>Editie</strong> 5<br />

Welzijn West Betuwe<br />

Doet u mee met de natationale diabetes challenge in Beesd?<br />

Wij geloven dat wandelen een heel goed medicijn is voor je gezondheid en welzijn. Daarom organiseren<br />

Het Klokhuis Beesd, GGD Gelderland-Zuid en Welzijn West Betuwe dit jaar voor het eerst in<br />

Beesd de Nationale Diabetes Challenge (NDC). We doen dit samen met enthousiaste begeleiders uit<br />

de buurt, zoals een praktijkondersteuner, een fysiotherapeut, apotheker, diëtiste, een wandelcoach<br />

en iemand van de gemeente. Doet u mee?<br />

Wat is de Nationale Diabetes Challenge?<br />

De Nationale Diabetes Challenge is een wandelevenement van de Bas van de Goor Foundation.<br />

We wandelen twintig weken lang elke week een route in de buurt. Dat is gezellig en goed voor je<br />

gezondheid. De wandelingen zijn voor mensen met en zonder diabetes. Ook mensen met bijvoorbeeld<br />

luchtwegaandoeningen, problemen met hart en vaten of reumatische aandoeningen, kunnen<br />

meelopen, iedereen is welkom. Bewegen is namelijk goed voor iedereen!<br />

Tekst door: Welzijn West Betuwe<br />

Wanneer gaan we wandelen?<br />

We starten op dinsdag 17 mei om 14.00 uur. We houden rekening met uw wandelniveau. Het is<br />

daarom niet erg als u (nog) niet zo ver kunt lopen. Samen trainen we voor een wandelafstand die het<br />

beste bij jou past. We wandelen iedere dinsdag op dezelfde tijd, vanuit Het Klokhuis in Beesd. We<br />

sluiten de NDC in september af met een landelijke afsluiting op 24 september.<br />

Meer weten?<br />

We begrijpen het als u nog vragen heeft over de Nationale Diabetes Challenge. Daarom is er op de<br />

startdag, voordat we gaan wandelen, op dinsdag 17 mei om 14.00 uur een kort informatiemoment<br />

in Het Klokhuis in Beesd. We nodigen u van harte uit!<br />

Als u meedoet, moet u zich aanmelden via de website: https://www.nationalediabeteschallenge.nl/<br />

(kies locatie: Klokhuis). U kunt zich ook na het informatiemoment nog aanmelden. Heeft u hulp nodig<br />

bij het aanmelden? Neem dan contact op met Joanne Bredero van Het Klokhuis.<br />

Heeft u nu nog vragen?<br />

Neem dan contact op met Cynthia van de Water,<br />

via cvandewater@welzijnwestbetuwe.nl of telefonisch<br />

op nummer 06 – 24811989 of Joanne<br />

Bredero, via info@klokhuisbeesd.nl of telefonisch<br />

op nummer 0345 - 68 12 64<br />

Lekker<br />

ambachtelijk....<br />

Brood<br />

Banket<br />

Specialiteiten<br />

Voorstraat 104 - Beesd - Tel. 0345 68<strong>13</strong>32<br />

Rijksstraatweg 5 - Geldermalsen - Tel. 0345 571244<br />

gvankeulen@bakkerijvankeulenbeesd.nl<br />

bakkerijvankeulenbeesd.nl<br />

Wandelt u met ons mee?<br />

12 <strong>Dorpskrant</strong> Beesd <strong>Dorpskrant</strong> Beesd <strong>13</strong>


<strong>Dorpskrant</strong> Beesd | <strong>Jaargang</strong> <strong>13</strong> - <strong>Editie</strong> 5<br />

Nieuw aan de Parkweg: Nieuwenoord Zorg<br />

Er is niet aan te ontkomen als u aan het eind van de Parkweg<br />

een blik naar links werpt: de nieuw gebouwde hooiberg<br />

op nummer 69. Er worden nog volop werkzaamheden<br />

verricht, maar het streven is om het voor de zomer af te<br />

hebben. Trotse eigenaars van dit ‘landgoed’ zijn Jantine en<br />

Mark van Zandwijk. Zij wonen hier sinds drie jaar met twee<br />

jonge kinderen en heel veel dieren.<br />

Over het ontwerp van dit nieuwe gebouw achter het woonhuis<br />

is goed nagedacht: het moest passen in de omgeving,<br />

maar het moest ook gaan voldoen aan de bestemming, namelijk<br />

kleinschalige dagbesteding voor kinderen en volwassenen<br />

met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.<br />

Zo’n elf jaar geleden kochten de ouders van Jantine het<br />

huis aan de Parkweg. Jantine was toen nog werkzaam in de<br />

verslavingszorg, maar heeft altijd de wens gehad om ooit<br />

eens iets voor haarzelf te beginnen. Haar grootste hobby<br />

was bezig zijn met paarden. Toen zij haar voldoening niet<br />

meer uit haar werk kon halen, is zij zich daar op gaan richten.<br />

Zo kwam zij terecht op een zorgboerderij, waar zij werk én hobby kon combineren. Voor Jantine was<br />

omgaan met mensen met een beperking niet vreemd. Het gezin waar zij in opgroeide was een dag<br />

per week gastgezin voor een jongen met een beperking. Na een aantal jaren actief te zijn als ZZP’er<br />

op diverse zorgboerderijen in de regio, kon Jantine haar droom gaan waarmaken. Ze werd, met ondersteuning<br />

van haar echtgenoot Mark, een gastgezin in Hellouw.<br />

Toen haar ouders besloten kleiner te gaan wonen en Mark en Jantine de kans kregen om het huis aan<br />

de Parkweg te kopen, werd het gastgezin veranderd in kleinschalige dagbesteding. Dat begon met<br />

één dag in de week en is inmiddels uitgegroeid naar maandag t/m vrijdag. In het begin van Nieuwenoord<br />

Zorg aan de Parkweg was de huiskamer de centrale plek voor de deelnemers die daar werden<br />

opgevangen. Noodgedwongen moesten zij in de Coronatijd verkassen naar de schuur om de 1,5 m<br />

afstand te kunnen waarborgen. En zo zijn de ideeën voor de uitbreiding ontstaan.<br />

Sinds een jaar worden er dagelijks drie tot vijf deelnemers in de leeftijd van 15 tot 65 jaar opgevangen<br />

op Nieuwenoord Zorg. Sommigen van hen zijn nog thuiswonend, anderen wonen in een zorgcentrum<br />

in de omgeving. De deelnemers worden begeleid door Jantine, een vaste werknemer en een stagiaire.<br />

Ook zijn er een aantal vrijwilligers. Maar ook Mark draagt zijn steentje bij.<br />

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het verzorgen van een flink aantal dieren: konijnen, kippen,<br />

paarden, cavia’s, loopeenden en honden. Iedere deelnemer heeft zo zijn eigen taak; van brood<br />

verkruimelen voor de kippen, wat eerst opgehaald wordt bij bakker Walderveen, tot het uitmesten<br />

van de paardenstal. Maar ook de tuin en groentetuin worden onderhouden en er zijn huishoudelijke<br />

taakjes. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de behoeften en interesses van de deelnemers.<br />

Elke deelnemer heeft zijn eigen talenten. Zo is er bijvoorbeeld een deelnemer die bijzonder<br />

goed legpuzzels kan leggen. De Kringloopwinkel uit Leerdam levert regelmatig een stapel puzzels ter<br />

controle aan, voordat ze de winkel in kunnen en 3000 stukjes is geen uitzondering.<br />

Tekst en foto’s door: Maria van Bremen<br />

Bij Jantine en Mark staat de kleinschaligheid voorop. Er moet ruimte en tijd zijn voor de deelnemers,<br />

zodat zij zich veilig kunnen voelen en met plezier naar hun dagbesteding komen. De deelnemers<br />

hebben dan ook hun inbreng als er iemand aan hun groep kan/moet worden toegevoegd. Een toekomstige<br />

deelnemer draait eerst een enkele keer mee, dat wordt met de groep geëvalueerd, dan<br />

volgt er een proefperiode, waarna de beslissing van plaatsing volgt. Er zijn nu nog enkele plaatsen<br />

beschikbaar. Er wordt met plezier gewerkt, dat stralen de deelnemers, werknemers, maar zeker ook<br />

Mark en Jantine uit. Mark, die in de twee Coronajaren ook vanuit huis zijn werk moest verrichten,<br />

raakt steeds meer betrokken bij de werkzaamheden van Jantine. Hij is aangestoken door haar enthousiasme<br />

en is steeds meer toegewijd bij de zorg naast zijn werk als consultant.<br />

Het ontvangst op Nieuwenoord is warm. Je wordt door een ieder met enthousiasme ontvangen en<br />

rondgeleid op het ‘landgoed’. Het hek aan de weg mag dan wel regelmatig gesloten zijn, maar dat<br />

zegt niks over hun gastvrijheid. Er wordt door de deelnemers nog wel eens vergeten om de paardenwei,<br />

het konijn- of kippenhok te sluiten. Ook hier dus veiligheid voorop.<br />

De afwerking van de hooiberg is in volle gang en door de deelnemers wordt nagedacht over de<br />

inrichting, de kleuren van de muren en de gordijntjes. Een tweede afspraak met Jantine en Mark is<br />

gemaakt. We houden u op de hoogte van de ingebruikname van de hooiberg en de ontwikkelingen<br />

van dit mooie initiatief.<br />

U kunt het reilen en zeilen van de dagbesteding volgen op: www.facebook.com/NieuwenoordZorg<br />

www.nieuwenoordzorg.nl<br />

Jolanda Voet • Parkweg 9, Beesd • 0345 680352<br />

14 <strong>Dorpskrant</strong> Beesd <strong>Dorpskrant</strong> Beesd 15


<strong>Dorpskrant</strong> Beesd | <strong>Jaargang</strong> <strong>13</strong> - <strong>Editie</strong> 5<br />

Taalkring in het Oekraïense honk aan de Achterstraat<br />

Tekst en foto: Marjo van Dun<br />

Zeven leergierige vrouwen komen hun honk binnen.<br />

Ze gaan op de banken zitten met een kopje koffie.<br />

Dan kan de pret beginnen.<br />

Het onderwerp is Kleding.<br />

Alle kleding die de dames aan hebben, krijgen een Nederlands<br />

woord. De vrouwen spreken de woorden goed uit. Een paar woorden<br />

zijn moeilijk en worden wat vaker uitgesproken.<br />

Ze schrijven het woord in het Nederlands op met daarachter het<br />

woord in hun eigen taal.<br />

Enkele zinnen die aan bod komen:<br />

Ik zit op een stoel.<br />

Jullie zitten op een bank.<br />

Een vest heeft knoopjes.<br />

Een vest heeft een rits.<br />

Een vest heeft geen knoopjes en geen rits.<br />

Ik sla een sjaal om.<br />

Die laatste zin is moeilijk te vertalen. Er wordt over en weer flink heen<br />

en weer gepraat hoe die zin in hun taal op te schrijven.<br />

De taalcoach haalt een sjaal uit het rek. Ze slaat de sjaal om.<br />

Toch geeft dat nog geen duidelijkheid hoe deze zin vertaald moet<br />

worden.<br />

Het honk voor Oekraïners in Beesd<br />

Het nieuwe thuis is mooi gemaakt door vrijwilligers.<br />

In het eerste gedeelte staan statafels en krukken.<br />

Daarna is een afdeling met kinderkleding ingericht.<br />

Als je verder loopt, kom je in een ruimte waar banken<br />

staan. Hier kunnen ze chillen. Daarachter is een<br />

kinderhoek met speelgoed en boeken. Op het einde<br />

is een keuken geplaatst. In de grote hal links van dit<br />

honk staan rekken met kleding voor volwassenen.<br />

Er staan spreuken in het Engels en Oekraïens op<br />

de muren geschreven. Deze spreuken zijn van een<br />

geliefde Oekraïense dichter.<br />

Stichting Integreren doe je samen<br />

Deze stichting bestaat al enige jaren en is gevestigd<br />

in Geldermalsen. De huidige gemeente<br />

is zo groot geworden en de nieuwkomers zijn<br />

zo verspreid dat de stichting ernaar streeft om<br />

in zoveel mogelijk kernen een taalkring te hebben.<br />

Hier kunnen nieuwe inwoners die uit een niet<br />

Nederlandstalig land komen, Nederlands leren<br />

op een ongedwongen manier. Dat gebeurt onder<br />

andere in de Taalkring.<br />

Mensen komen voor ongeveer anderhalf uur bij<br />

elkaar en gaan op een onderwerp woorden bij<br />

elkaar zoeken die ze al kennen. Kennen ze de<br />

woorden niet of kennen ze niet alle woorden,<br />

dan worden ze door middel van foto’s aangeleerd.<br />

Hier gaat het om herkenbare dagelijkse<br />

woorden en om de uitspraak daarvan.<br />

Daarna worden er eenvoudige zinnen gemaakt<br />

met deze woorden. De nieuwkomers schrijven<br />

de zinnen op en spreken ze uit.<br />

Vervolgens komen deze woorden door middel<br />

van een spel nog een keer langs. Ze kunnen<br />

bijvoorbeeld Memory of Bingo spelen. Gevorderden<br />

kunnen kwartetten.<br />

BetuweStrand Recreatie,<br />

leuk voor iedereen!<br />

In Beesd is vorig jaar een aantal malen een<br />

Taalkring geweest voor mensen uit het Midden<br />

Oosten en Afrika.<br />

Als mensen interesse hebben om beter Nederlands<br />

te leren, kan men zich aanmelden bij<br />

Marjo van Dun 06 42121170<br />

16 <strong>Dorpskrant</strong> Beesd <strong>Dorpskrant</strong> Beesd 17


<strong>Dorpskrant</strong> Beesd | <strong>Jaargang</strong> <strong>13</strong> - <strong>Editie</strong> 5<br />

Tekst: Maria van Bremen<br />

Laatste keer Robert Mars toernooi met markt<br />

Elf jaar geleden nam de Voetbal Vereniging Beesd het initiatief om ter nagedachtenis aan Robert<br />

Mars een jaarlijks terugkerend voetbaltoernooi voor de jeugd te organiseren. Robert overleed in 2011,<br />

enkele dagen na zijn 10e verjaardag.<br />

Het actieve gedeelte werd toen aangevuld met een enkele kraam, voorzien van verschillende versnaperingen.<br />

De opbrengst hiervan kwam ten goede aan KiKa, een organisatie die zich inzet voor<br />

onderzoek naar kanker bij kinderen. In de loop der jaren vulden de diversiteit in de kramen zich en zo<br />

ontstond er een markt gevuld met hapjes, boeken, bloemen, spelletjes, sportkleding en curiosa.<br />

De Beesdse middenstand leverde hun bijdrage, waardoor er ook verlotingen plaats konden vinden.<br />

Daarnaast spanden De Vrienden van Robert Mars zich in om ook andere interessante (voetbal) prijzen<br />

binnen te halen bij onder andere betaald voetbalorganisaties en hun sponsoren.<br />

De zeven organisatoren zijn de afgelopen jaren een goed werkend team geworden. Er moet dan ook<br />

heel wat werk verzet worden, voordat alles is geregeld. Het was hen echter niet gelukt zonder de in<br />

totaal 250 vrijwilligers, die zich door de jaren heen belangeloos en enthousiast hebben ingezet.<br />

In eerste instantie was de opzet van het toernooi en de bijkomende markt niet gericht op het inzamelen<br />

van geld, maar vooral om Robert te blijven herdenken. Een héle mooie bijkomstigheid is wel dat<br />

er door de inzet, tijdens de acht voorgaande edities, ruim 140.000 euro aan KiKa is overhandigd. Het<br />

KiKa ambassadeurschap welke Jolanda en Rob van den Broek, Angelique en Roy Kroeze, Marianne<br />

Schroot, Elize en Waldrik Mars hiervoor hebben ontvangen, is dus dubbel en dwars verdiend.<br />

Het tiende Robert Mars toernooi, dat gepland stond voor 2021, zou tevens het laatste zijn. Maar<br />

door de welbekende omstandigheden konden de laatste twee edities niet doorgaan. Zaterdag 4 juni<br />

wordt het toernooi en de markt voor de negende en laatste keer georganiseerd. Er wordt van alles<br />

uit de kast gehaald om er een waardige afsluiting van te maken. De kramen worden weer gevuld met<br />

verschillende spulletjes, er is weer van alles voor de innerlijke mens en er komt een verloting met<br />

prachtige prijzen. Deze zijn onder andere: officiële voetbalshirts (met en zonder handtekeningen van<br />

de spelers) van clubs als Ajax, Feyenoord, Willem II, RKC én twee shirts van Liverpoolspeler Virgil van<br />

Dijk. Tevens zijn er kaartjes voor een voetbalwedstrijd van Feyenoord, PSV, Vitesse én Liverpool.<br />

Deze geweldige prijzenpot heeft ook niet-voetbalprijzen: kaartjes voor het afscheidsconcert van Kensington<br />

in de Ziggo Dome. Deze markt mag u dus absoluut niet missen!<br />

Plantjes actie<br />

Eindelijk mochten we weer plantjes gaan verkopen voor de<br />

SVB. Ons groepje ging met drie auto’s en een kar op pad.<br />

We hadden een gezellig groepje met leden van de selectie<br />

en ouders en natuurlijk met mijn opa. Wij gingen plantjes<br />

verkopen in twee straten in Beesd. Het was mooi weer en<br />

we waren al snel uitverkocht. Het was een gezellige avond<br />

en de mensen waren erg blij met hun plantjes. We hopen u<br />

volgend jaar weer te zien. Groetjes Megan<br />

Oproep!<br />

Geslaagd voor je eindexamen? Dan kan de vlag uit!<br />

Net als andere jaren willen wij alle geslaagden in Beesd in het<br />

zonnetje zetten. Mail ons je mooiste foto van de dag waarop<br />

voor jou de vlag uitging of gala foto. Dit kan gestuurd worden<br />

naar info@dorpskrantbeesd.nl<br />

Let op! De foto moet uiterlijk 12 juni in ons bezit zijn. Anders<br />

kunnen wij hem helaas niet plaatsen.<br />

De opbrengst van deze laatste markt gaat voor<br />

een gedeelte naar KiKa, het andere deel is voor<br />

Make A Wish, een organisatie van vrijwilligers<br />

die voor zieke kinderen wensen in vervulling<br />

brengt.<br />

Aangezien het de laatste markt is, roepen De<br />

Vrienden van Robert Mars iedereen op om<br />

zaterdag 4 juni vanaf 09:00 uur naar sportpark<br />

Molenzicht te komen. Alles moet namelijk weg!<br />

Redactie: Yolande Verhagen, Carmen van Buuren, Marjo van Dun,<br />

Vera Bullee, Maria van Bremen en Patricia van Veldhuizen<br />

Redactieadres: Achterstraat 25, 4153 AP, Beesd<br />

Website: www.dorpskrantbeesd.nl<br />

E-mail: info@dorpskrantbeesd.nl<br />

Lay-out: Vera Bullee<br />

Drukwerk: Kemker makers van communicatie, Beesd<br />

www.drukkerijkemker.nl, krant is gedrukt op fsc papier<br />

Oplage: 1750 stuks<br />

Verschijning: 6 keer per jaar (onder voorbehoud)<br />

<strong>Dorpskrant</strong> digitaal lezen? Download hem van de website<br />

<strong>Dorpskrant</strong> niet ontvangen?<br />

U kunt een exemplaar afhalen bij Boon’s Markt en bibliotheek Beesd<br />

Alle editie’s en deadline volgende editie: www.dorpskrantbeesd.nl<br />

Het privacystatement is via www.dorpskrantbeesd.nl te raadplegen<br />

Adverteren in de krant? Vraag de advertentietarieven op via de mail:<br />

advertentie@dorpskrantbeesd.nl<br />

Bijdrage Vrienden van:<br />

Storten op NL38INGB0005659383 t.n.v Stichting <strong>Dorpskrant</strong> Beesd<br />

Ondersteuning redactie: Carlijn Slob<br />

Bestuur: Léon van Dun, Yolande Verhagen en Henk van de Water.<br />

18 <strong>Dorpskrant</strong> Beesd <strong>Dorpskrant</strong> Beesd 19


Op de hoek van de Voorstraat en de Kerkstraat,<br />

schuin tegenover de spitse kerktoren en<br />

tegenover de snackbar (’t Voorhuys)<br />

WASSEN • DROGEN • KOELEN • VRIEZEN<br />

KOKEN • MAGNETRONS • VAATWASSERS<br />

Ruime keuze in<br />

klein huishoudelijke apparaten<br />

en verlichtingsartikelen.<br />

Jouw advertentie<br />

hier? Neem contact<br />

op met de redactie!<br />

Al meer dan 80 jaar goede voorlichting,<br />

een uitstekende prijs en<br />

perfecte service.<br />

Ook voor inbouw apparatuur bent u bij ons op het juiste adres<br />

Wie tot 4 kan tellen, kan Wakkermans bellen.<br />

Lid van<br />

(0345) 68<br />

WWW.WAKKERMANSELEKTRO.NL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!