23.08.2023 Views

2231894_645930_BE-KEUKENBOUW_On

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Nummer 4 Jaargang 6 augustus - september 2023<br />

PLATFORM OVER DESIGN EN TECHNIEK IN DE KEUKENBRANCHE<br />

keukenbouw.be<br />

ATAG presenteert<br />

groenste vaatwasser<br />

Aankoop op maat<br />

bij Royal Crown<br />

Glas als designstatement<br />

voor dampkap<br />

Voorbeschouwing<br />

Küchenmeile/Area30


Eén simpel handgebaar<br />

Novy verlicht de keuken,<br />

designverlichting met Gesture Control.<br />

novy.fr<br />

Gesture Control<br />

Bediening van de<br />

verlichting d.m.v.<br />

handgebaar<br />

Gesture Control Pro<br />

Uitbreiding op Gesture<br />

Control om breedte licht-<br />

bundel aan te passen<br />

novy.com


®<br />

: NEGENTIEN!<br />

GOEDE REDENEN<br />

OM NAAR CAPPELN TE KOMEN!<br />

WAAROM?<br />

DAAR ZULT U SNEL ACHTER KOMEN!<br />

Wij verheugen ons erop u binnenkort onze innovaties<br />

te kunnen tonen en de GEHEIMEN te onthullen ...<br />

DIT JAAR <strong>BE</strong>REIKEN WE MIJLPALEN!<br />

Wij nodigen u van harte uit.<br />

<strong>BE</strong>CKERMANN-HUIS<strong>BE</strong>URS<br />

16-9 - 21-9-2023<br />

dagelijks van 9-18 uur.<br />

Wij verheugen ons erop persoonlijk<br />

van gedachten te kunnen wisselen met u.<br />

Voor uw komst verzoeken wij u een persoonlijke tijd bij ons te reserveren. Mocht u vragen hebben, mag u altijd contact opnemen met ons.<br />

E-mail: messe@beckermann.de / Telefoon: +49 (0) 4478 88 0<br />

Beckermann Küchen GmbH<br />

Tenstedter Straße 50 / D–49692 Cappeln / Telefoon: +49 (0) 4478 88 0 / www.beckermann.de


Wij zetten onze<br />

leden graag in<br />

de spotlight …<br />

… word daarom lid van de meest persoonlijke keukengroep van België!<br />

Naast aankoopbemiddeling en softwareoplossingen op maat pakt Royal Crown ook uw<br />

marketing-, en reclame vraagstukken aan. Zo kan u zich volop concentreren op wat er écht<br />

toe doet: droomkeukens verkopen en plaatsen bij geweldige klanten. Royal Crown, voor de<br />

Belgische keuken- en interieurvakman. Contacteer ons vandaag nog: info@royalcrown.be!<br />

www.royalcrown.be<br />

Kompellaan 2, 3600 Genk


Voorwoord<br />

De keukenmaand bij uitstek<br />

Hoe graag zou ik het hier toch hebben over het mooie zomerweer van de<br />

voorbije maanden? Maar helaas, op het moment dat ik dit schrijf zijn er<br />

slechts een paar hete dagen geweest. Verder was het huilen met de pet op.<br />

Of huilen onder de paraplu. Want in plaats van de parasol, de zonnecrème<br />

en de lekkere cocktails op een terras werden het paraplu, regenjas, laarzen en<br />

(voor sommigen toch) een warme koffie of thee.<br />

Maar niet getreurd, september belooft beterschap. Is het niet meteorologisch,<br />

dan wel keukenologisch. Ok, deze net uitgevonden term klinkt misschien wat<br />

raar, maar iedereen begrijpt wel waar het over gaat. September is namelijk<br />

Küchenmeile-maand en we weten allemaal wat dat betekent: Löhne en<br />

omstreken, de keukensector komt er weer aan!<br />

<strong>On</strong>ze planning is alvast gemaakt. En wat voor één. Met alle verschillende<br />

locaties waar keukenlekkers wordt geserveerd, allemaal met meer en meer<br />

exposanten trouwens, belooft het weer een boeiend verblijf te worden.<br />

Bovenop de nieuwigheden en innovaties van de vele fabrikanten komen de<br />

leuke gesprekken en blije weerziens die er ongetwijfeld zullen zijn. En wie weet<br />

welke keukenontdekkingen doen we.<br />

Gut Böckel, Area30, Archiktekturwerkstatt, House4Kitchen, Art of Kitchens,<br />

alle fabrikanten die hun Hausmesse organiseren, het klinkt als muziek in de<br />

oren. Op het moment dat ik dit schrijf zal daar ongetwijfeld de stilte voor de<br />

storm (nog een beetje) heersen, op het moment dat jij dit leest gonst het daar<br />

al van de bedrijvigheid. Want we zijn het er allemaal over eens, alle exposanten<br />

en fabrikanten weten hoe ze de geïnteresseerde bezoeker in de watten moeten<br />

leggen. Een hapje, een drankje, een gezellig gesprek en een interessante<br />

verzameling innovaties. Wat moet een mens nog meer?<br />

De overgrote meerderheid van de schoolgaande jeugd vindt de maand<br />

september maar niets. De voltallige redactie van Keukenbouw denkt daar<br />

uiteraard helemaal anders over. Druk maar o zo leuk en interessant. Wie er<br />

door omstandigheden niet bij kan zijn, hoeft niet te treuren. In deze en in de<br />

volgende editie van Keukenbouw zullen de Küchenmeile en de vele fabrikanten<br />

domineren. Zo hoort het, toch!?<br />

Veel leesplezier gewenst!<br />

Tom Rampelbergh


PLATFORM OVER DESIGN EN<br />

TECHNIEK IN DE KEUKENBRANCHE<br />

keukenbouw.be<br />

Jaargang 6 • nummer 4 • 2023<br />

Verschijnt 5 x per jaar<br />

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER<br />

8 “Nooit meer kiezen tussen<br />

prestaties of planeet”<br />

Domein De Herten<br />

Hertsbergsestraat 4<br />

B-8020 Oostkamp<br />

+32 50 36 81 70<br />

info@louwersmediagroep.be<br />

louwersmediagroep.be<br />

EINDREDACTIE<br />

Stephanie Demasure<br />

REDACTIETEAM<br />

Tom Rampelbergh, Anastasia Verleysen,<br />

Eva Goossens<br />

PROJECTMANAGEMENT<br />

Freddy Fierens<br />

f.fierens@louwersmediagroep.be<br />

Pieter-Jan Vansteelandt<br />

p.vansteelandt@louwersmediagroep.be<br />

ADVERTENTIES<br />

Een hoge resolutie PDF moet worden<br />

aangeleverd via de AdPortal. Mocht u<br />

nog geen uploadlink hebben ontvangen,<br />

stuur een email naar<br />

traffic@louwersmediagroep.be<br />

SECRETARIAAT<br />

Sarah Dierick<br />

Elke Kina<br />

Riana Holley<br />

ABONNEMENTSPRIJS<br />

België: € 70,00 per jaar excl. BTW<br />

Buiten België: € 110,00 per jaar excl. BTW<br />

ING<br />

IBAN <strong>BE</strong>33 3631 9320 5246<br />

BIC BBRU<strong>BE</strong>BB<br />

t.n.v. Louwers Mediagroep BVBA<br />

o.v.v. Keukenbouw.<br />

Informatie over abonnementen:<br />

+32 50 36 81 70<br />

ADRESWIJZIGINGEN<br />

Schriftelijk ten minste drie weken<br />

voor verhuizing naar:<br />

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp<br />

OPZEGGINGEN<br />

Indien twee maanden voor het verstrijken<br />

van de abonnementsperiode geen schriftelijk<br />

bericht van opzegging is ontvangen,<br />

wordt het abonnement automatisch met<br />

een jaar verlengd.<br />

DOELGROEP<br />

Keukenbouw is een on/offline communicatieplatform<br />

dat als abonnement, in controlled<br />

circulation en online wordt verspreid onder:<br />

Keukenspeciaalzaken, kookstudio’s, professionele<br />

keukenbouwers, interieurarchitecten,<br />

advies- en ontwerpbureaus, fabrikanten,<br />

importeurs en toeleveranciers.<br />

VORMGEVING/ART DIRECTION<br />

studio@louwersmediagroep.be<br />

DRUKWERK<br />

Drukkerij Hendrix, Peer<br />

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of<br />

vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming<br />

van de uitgever en zonder bronvermelding. Hoewel<br />

dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is<br />

samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen<br />

enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid<br />

van de informatie. Zij aan-vaarden dan ook geen<br />

enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard<br />

ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen<br />

die gebaseerd zijn op deze informatie.<br />

10 Uitgebreider en responsiever dan ooit<br />

12 Aanpak en aankoop op maat<br />

voor iedere keukenbouwer<br />

14 De Pen: Beyond sanitair: van<br />

functionaliteit naar persoonlijke expressie<br />

area30 - KM Küchenmeile<br />

16 “Wir sehen uns, in Löhne”<br />

20 Design dampkappen veroveren<br />

de Lage Landen<br />

22 Omdat je met opvallend design meteen<br />

de aandacht van de consument trekt<br />

25 Een bezoekersmagneet op area30<br />

26 Benelux maakt zich op voor grootste<br />

apparatenproducent ter wereld<br />

28 Opvallend anders<br />

32 Veel keukennieuws te ontdekken<br />

op een historisch landgoed<br />

38 ‘Connect now’ is de boodschap<br />

40 Innovatie spotten in historische setting<br />

42 Intuïviteit, creativiteit en effectiviteit<br />

44 Een bont palet vol mogelijkheden<br />

46 Twee nieuwe stijlvolle afwerkingen<br />

voor de keukenkraan<br />

50 Uit liefde voor…<br />

52 Hoogwaardige apparaten met<br />

een duurzame factor<br />

54 Teasen op social media,<br />

ontdekken in Kirchlengern<br />

Sanitair<br />

58 Spa@home: verrassende wellness<br />

nieuwigheden voor thuis<br />

62 ‘We zijn selectief en veeleisend<br />

als het op kwaliteit aankomt’<br />

64 Expressieve badkamers met panache<br />

68 Badkameraccessoires zetten<br />

de puntje op de i<br />

8<br />

16<br />

26


inhoud<br />

Cover<br />

Beeld: FALMEC<br />

32<br />

Blijf gratis en eenvoudig op de hoogte<br />

van het laatste nieuws. Volg ons op<br />

social media en meld je aan voor onze<br />

nieuwsbrief!<br />

keukenbouw.be<br />

44 48<br />

72 Verregaande personalisatie<br />

van de badkamer<br />

74 Koken in het midden van het restaurant<br />

76 ‘Deel uitmaken van het Brionetwerk<br />

opent deuren’<br />

80 Trends en innovaties geven<br />

keukenfabrikanten krachtige impulsen<br />

82 Koken op een eyecatcher<br />

86 ‘Zelfs het kleinste detail verdient<br />

de grootste aandacht’<br />

56<br />

89 Keukenkastverlichting aan en uit met<br />

behulp van infrarood-bewegingssensor<br />

92 Drie generaties liefde voor keukens<br />

96 Het onmisbare keukentoestel<br />

Vaatwassers<br />

98 Schone vaat met zeer<br />

gunstig energielabel<br />

100 Solid surface collectie staat garant<br />

voor one-of-a-kind interieurconcepten<br />

98<br />

103<br />

104 ‘ Wijn drink je alleen op de<br />

juiste temperatuur’<br />

113 Keukenpartners


“NOOIT MEER KIEZEN<br />

TUSSEN PRESTATIES<br />

OF PLANEET”<br />

De vaatwasser is snel uitgegroeid tot misschien wel het populairste<br />

toestel in de keuken. Niemand doet namelijk graag de vaat.<br />

Tegelijkertijd zijn we zuinig op het verbruik van energie, water en<br />

wasmiddel. ATAG ontwierp de lijn Premium Green vaatwassers<br />

speciaal om een antwoord te bieden op deze eisen.<br />

Tekst Tom Rampelbergh Beeld ATAG<br />

Fabrikant ATAG valt met de voorstelling van de<br />

Premium Green vaatwassers meteen met de<br />

deur in huis: “Deze toestellen zijn gemaakt om<br />

twintig jaar lang de rots in de keukenbranding<br />

te zijn. De belangrijkste onderdelen zijn uitgevoerd<br />

in hoogwaardig inox want dat is beter<br />

bestand tegen hoge temperaturen, zout en<br />

vaatwasmiddel. Bovendien geeft het een premium<br />

uitstraling aan het toestel. Maar het gaat<br />

natuurlijk niet alleen over het uiterlijk van onze<br />

vaatwassers. Evenveel aandacht is gegaan naar<br />

de zuinigheid van het toestel, naar de prestaties<br />

ervan en het gebruiksgemak.”<br />

Decennialang duurzaam<br />

Duurzaamheid is geen hype meer. Heel veel<br />

mensen zijn zeer bewust op zoek naar toestellen<br />

die qua duurzaamheid hoog scoren.<br />

Dat was dan ook een belangrijk aandachtspunt<br />

bij de ontwikkeling van de Premium<br />

Green vaatwassers. “Het schoonste resultaat<br />

bij het laagste verbruik, dat was de doelstelling”,<br />

bevestigt ATAG. “De Green mode doet<br />

gebruikers zowel op water als energie besparen<br />

door de temperatuur te verlagen en de<br />

duurtijd van elke fase van de cyclus te verlengen<br />

om water te besparen. Deze Green mode<br />

behaalt dezelfde perfecte reinigingsresultaten<br />

als een normaal programma.<br />

Gebruiksgemak top<br />

Minstens even belangrijk als het energieverbruik<br />

en de duurzaamheid zijn de handige<br />

features en functies die tot een goed resultaat<br />

moeten leiden. Net zoals het gebruiksgemak<br />

van de vaatwasser zelf. Ook daar besteedt<br />

ATAG: “Een iF Design Award krijg je niet zomaar.”<br />

ATAG zeer veel aandacht aan. “De vaatwassers<br />

maken bijna geen geluid, in die mate<br />

dat je soms zou kunnen twijfelen dat ze wel<br />

aan staan”, aldus ATAG. “38 dB, meer is het<br />

niet. Zo stil dat een lichtsignaal nodig is om<br />

Met de push-to-open past de ATAG Premium Green vaatwasser perfect in het design van de keuken.<br />

Bedienen en monitoren vanop afstand met de<br />

Connect Life-app.<br />

8 Keukenbouw.be


“De meest<br />

duurzame<br />

vaatwasser<br />

ter wereld.”<br />

de status van de vaatwasser te verduidelijken.<br />

Blauw betekent dat er nog plaats is in<br />

de grote vaatwasser, rood betekent dat het<br />

toestel aan het werk is en een groen licht<br />

betekent dat de vaat schoon is en klaar om uit<br />

te laden. De FlexiRacks-rekken geven aan de<br />

laadruimte de nodige flexibiliteit om potten,<br />

pannen, glazen en andere items zo efficiënt<br />

mogelijk te plaatsen terwijl er twee instelbare<br />

powerzones zijn om extra waskracht aan toe<br />

te voegen.” De bediening van de vaatwasser<br />

gebeurt uiteraard op het toestel zelf, maar<br />

kan ook via de Connect Life-app. Informatie<br />

opzoeken, instellingen wijzigen, programma’s<br />

starten en stoppen, het kan allemaal vanaf<br />

smartphone of tablet.<br />

Internationale erkenning<br />

De ATAG Premium Green vaatwassers werden<br />

onlangs bekroond met de prestigieuze<br />

iF Design Award, een internationale designprijs<br />

die door velen op hetzelfde niveau wordt<br />

geplaatst als een Oscar in de filmwereld. “<strong>On</strong>s<br />

product werd winnaar op het gebied van<br />

innovatie, kwaliteit, gebruiksgemak, comfort<br />

en interactie”, besluit een trotse fabrikant. •<br />

De ATAG Premium Green vaatwasser heeft met 58 centimeter de hoogste laadhoogte die er is en<br />

biedt met de FlexiRacks-rekken en instelbare powerzones ook flexibiliteit qua gebruik.<br />

Keukenbouw.be 9


Uitgebreider en responsiever dan ooit<br />

Voor veel mensen is de zomer een tijd om te ontspannen en nieuwe energie op te doen na maanden van<br />

hard werken. Bij Componenti, de specialist in keukencomponenten, blijven anticipatie en reactiesnelheid de<br />

sleutelwoorden, zelfs tijdens de zomermaanden. In de aanloop naar zijn opendeurdagen in september legt de<br />

specialist uit Fleurus de laatste hand aan het onthaal van zijn klanten in de best mogelijke omstandigheden<br />

tijdens de vijf geplande dagen, met aandacht voor sensibilisering en informatie. Zonder het feestelijke en<br />

ludieke aspect van het evenement te vergeten.<br />

Tekst Luc Ophals Beeld Componenti<br />

Het model Dune3434 van Rodi.<br />

De opendeurdagen in september 2023 beloven<br />

een gedenkwaardige ervaring te worden.<br />

Het wordt de gelegenheid om een gedetailleerde<br />

en uitgebreide presentatie te geven van<br />

de specifieke gamma’s van de twee nieuwste<br />

partners, de Turkse fabrikant van afzuigkappen<br />

Silverline en de Portugese fabrikant van<br />

spoelbakken Rodi. Met de toevoeging van Silverline<br />

aan het assortiment wil Componenti<br />

de gamma's die al worden aangeboden door<br />

de fabrikanten AirForce en Galvamet perfect<br />

aanvullen door aanwezig te zijn in nog<br />

onontgonnen marktniches. Yves Coelmont,<br />

relatiebeheerder Vlaanderen: "Het Turkse<br />

merk Silverline is niet of nauwelijks bekend in<br />

België. Zijn expansiestrategie is zeer selectief<br />

in het zoeken naar partnerships, en wij hebben<br />

de exclusieve rechten voor de Belgische<br />

markt verkregen. We gaan zo'n 15 tot 20<br />

specifieke producten aanbieden, die vooral<br />

voor de Belgische markt bedoeld zijn, met een<br />

uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. En dan<br />

met name op de b2b-markt, want het valt<br />

niet te ontkennen dat de bouw van appartementsgebouwen<br />

in volle gang is. Wij willen<br />

ons daar profileren en uiteindelijk in de lastenboeken<br />

van projectontwikkelaars opgenomen<br />

worden. Bijvoorbeeld met een aantrekkelijk<br />

package van Silverline (afzuigkappen), Schock<br />

(spoelbakken) en Nobili (kranen).”<br />

Nog meer functionaliteiten<br />

De tweede hierboven genoemde partner,<br />

Rodi, was al aanwezig in het assortiment.<br />

Maar vanaf nu ligt de nadruk meer op spoelbakken<br />

zonder afdruipgedeelte. Tot nu toe<br />

10 Keukenbouw.be


was Blanco's ETAGON spoelbakmodel de enige met een geïntegreerde<br />

rand, die erg praktisch is voor het opbergen van keukengerei of accessoires,<br />

en een geïntegreerde crépine. Met Rodi biedt Componenti nu<br />

een alternatief dat voor het eerst te zien zal zijn tijdens de opendeurdagen.<br />

“We presenteren de spoelbakken Dune van Rodi, uitgerust met<br />

deze functionaliteiten en met 5 jaar garantie, in 40 en 50 centimeter<br />

en in twee afwerkingen, namelijk inox en PVD. De PVD-versie is verkrijgbaar<br />

in de kleuren goud, koper en gun metal. Een ander speciaal<br />

kenmerk is een bredere kraanbank aan de achterkant, zodat de<br />

kraan rechtstreeks in bijvoorbeeld een laminaat werkblad kan worden<br />

geplaatst. Een meer betaalbare afwerking in het goedkopere keukensegment,<br />

en dat zonder risico op lekken", legt Yves uit.<br />

“Het oog wordt graag<br />

gevleid. Tegenwoordig is de<br />

consument meer designminded<br />

en roestvrij staal is niet<br />

langer alomtegenwoordig.”<br />

De kraan FLAG2DBK in zwarte PVD-afwerking van Nobili creëert een<br />

mooi kleurcontrast.<br />

Nieuwe trendy kleuren voor kranen<br />

Tot nu toe konden alleen kranen van de Italiaanse fabrikant GESSI voldoen<br />

aan de toenemende vraag voor PVD-afwerkingen. Maar sinds<br />

enkele maanden beschikt Nobili, de andere Italiaanse partner voor<br />

kraanwerk, over een gloednieuwe PVD-afdeling, gehuisvest in een<br />

nieuwe fabriek die volledig gewijd is aan PVD-verwerking. Deze honderd<br />

procent Made in Italy-productie stelt het bedrijf in staat om kosten<br />

te besparen en kwaliteitskranen aan te bieden in een lager prijssegment<br />

dan GESSI. Naast de klassieke afwerkingen chroom, inox, inoxstijl<br />

en zwart, zijn er nu ook drie nieuwe afwerkingen beschikbaar: goud,<br />

koper en gun metal. "De Belgische consument houdt steeds meer van<br />

composiet. Ook zwart is nog steeds erg populair, met hier en daar een<br />

gekleurd accent, zoals de crépine en de overloop in een aparte kleur.<br />

Al dan niet in harmonie met de kleur van de kraan. Nu kunnen we aan<br />

elke vraag op dit gebied voldoen, ongeacht het prijssegment. En altijd<br />

met een uitzonderlijke prijs-kwaliteitverhouding", zegt Yves Coelmont.<br />

Het is duidelijk dat het oog graag gevleid wordt, vooral in de keuken.<br />

Misschien wel de gezelligste leefruimte in huis.<br />

Vooruitkijkend naar de opendeurdagen<br />

De specialist in keukencomponenten mikt op maar liefst 600 vakbezoekers<br />

tijdens de opendeurdagen van 10 tot 14 september. Zonder het<br />

programma te onthullen, zal de aanpak resoluut professioneel maar<br />

ook entertainend zijn. Om de bezoekers beter te informeren, zullen er<br />

op vaste tijdstippen rondleidingen door de verschillende showrooms<br />

worden geprogrammeerd. Zo is er voldoende tijd voor sensibilisering,<br />

informatie, interactie en het creëren van een unieke ervaring. Yves<br />

Coelmont: "<strong>On</strong>ze klanten zullen in de watten worden gelegd tijdens<br />

onze opendeurdagen, met geplande activiteiten om hun bezoek op een<br />

vriendelijke en plezierige manier te verrijken. En we zijn verheugd te<br />

zien dat al veel aanmeldingen binnenkomen." •<br />

De spoelbak DUNE5018 van Rodi.<br />

Als eyecatcher en opmerkelijke finishing touch: de LIVEDGOLD van Nobili.<br />

Keukenbouw.be 11


AANPAK EN AANKOOP OP MAAT<br />

VOOR IEDERE <strong>KEUKENBOUW</strong>ER<br />

Royal Crown verenigt de crème de la crème van keukenbouwers met de beste aankoopvoorwaarden binnen de<br />

zelfstandige vakhandel als aanbod. “We zijn alles behalve een traditionele aankoopgroepering en gaan ook op<br />

het vlak van aankoop resoluut voor een aanpak op maat”, zegt Denis Rombouts, sinds 2014 Hoofd Aankoop en<br />

Gedelegeerd Bestuurder van Royal Crown.<br />

Tekst & Beeld | Royal Crown<br />

12 Keukenbouw.be


Denis Rombouts, sinds 2014 Hoofd Aankoop en Gedelegeerd Bestuurder van Royal Crown.<br />

“We willen onze aankoop<br />

verder optimaliseren zodat<br />

die perfect is afgestemd op de<br />

keukenwinkel in kwestie.”<br />

Royal Crown werkt aan een<br />

lidmaatschap op maat, net zoals de<br />

maatkeukens van hun leden.<br />

“Royal Crown heeft door een sterk gedigitaliseerde<br />

aankoopafdeling en een gezonde<br />

dosis boerenverstand bijzonder veel inzicht in<br />

de keukenmarkt”, steekt Denis van wal. “Dat<br />

maakt dat we de behoeften van onze leden<br />

makkelijk detecteren en bovendien heel goed<br />

weten wat het beste verkoopt in hun winkel.”<br />

Weloverwogen leveranciers<br />

Een leverancier zit niet in een-twee-drie in de<br />

Royal Crown-portefeuille. Je moet meestal<br />

twee tot drie jaar rekenen tussen het eerste<br />

contact en de finale handdruk op de samenwerking.<br />

Royal Crown werkt namelijk met een<br />

selectieve groep leveranciers waarvan ze zeker<br />

zijn dat ze beantwoorden aan de noden van<br />

hun leden. “We zijn vandaag enorm blij met<br />

het partnerschap met Van Robaeys/Gesibois,<br />

de specialisten in decoratief plaatmateriaal.<br />

Zo hebben we toegang tot HPL, melamine,<br />

corian, fineer, ... Daarnaast kunnen we ook<br />

eindelijk aankondigen dat Quooker er voor<br />

multifunctionele kranen als leverancier bijkomt”,<br />

vertelt Denis trots.<br />

Naar een gepersonaliseerd<br />

lidmaatschap<br />

De keukenbouwers bouwen op maat gemaakte<br />

keukens, terwijl Royal Crown aan een op maat<br />

gemaakt lidmaatschap bouwt. “We willen in<br />

de toekomst nog meer aan de persoonlijke<br />

behoefte van elk lid beantwoorden. Een voorbeeld:<br />

een lid van Royal Crown werkt vaak met<br />

dezelfde merken en toestellen. We zullen dan<br />

samen met de leverancier bekijken of we die<br />

toestellen voor dat lid aan betere nettoprijzen<br />

kunnen aanbieden. In principe willen we onze<br />

aankoop dus verder optimaliseren, zodat die<br />

perfect is afgestemd op de keukenwinkel in<br />

kwestie. Verder garanderen we dat de juiste,<br />

selectieve toestellen aan de beste voorwaarden<br />

in de toonzalen uitgestald staan.”<br />

Cijfers zeggen alles<br />

Royal Crown wist de afgelopen jaren het vertrouwen<br />

van heel wat zelfstandige interieurbouwers<br />

te winnen, waardoor ze beschikken<br />

over een schat aan data. “We baseren onze<br />

keuzes op de data die we zelf verworven<br />

hebben en dus niet op marktstudies. Die cijfers<br />

bespreken en visualiseren we met en voor<br />

onze leveranciers, zodat ze inzicht krijgen in<br />

hun aanbod en de markt. Hierdoor zijn onze<br />

RC-<strong>On</strong>ly acties, speciale promoties, enkel en<br />

alleen voor de Royal Crown-leden, steeds<br />

een schot in de roos. Daarnaast willen we die<br />

data ook inzichtelijk maken voor onze leden,<br />

terwijl ze natuurlijk zelf beslissen wat relevant<br />

is voor hun zaak. De ondernemingsvrijheid van<br />

de individuele leden staat nu eenmaal centraal<br />

binnen onze groepering. Kortom, wij willen<br />

onze leden volledig ondersteunen, zodat zij<br />

zich kunnen focussen op de woondromen van<br />

hun klanten”, besluit Denis. •<br />

Keukenbouw.be 13


De Pen<br />

14 Keukenbouw.be


De Pen<br />

Caroline Dries<br />

Business Development Manager @Brio Group<br />

Beyond sanitair: van functionaliteit<br />

naar persoonlijke expressie<br />

Het moet kloppen. Waar de functionele ruimtes vroeger het liefst achter<br />

gesloten deuren bleven, zagen we door de jaren heen het tij keren. Een interieur<br />

ging puur om design, esthetiek stond los van functionaliteit. Vandaag gaat het<br />

om een naadloos geheel, een weerspiegeling van degene die er woont.<br />

Een integratie van karakter, stijl en noden. Zeker voor de badkamer.<br />

Beeld Aperture 8.6<br />

Trend alert: all-in-one. Wil dit zeggen dat klanten steeds meer willen? Meer ruimte, dure materialen<br />

en ‘iets uit de boekskes’? Zeker niet. Wil je de verwachtingen van klanten blijven overtreffen, en<br />

als vakman echt het verschil maken, dan ga je niet voor een copy-paste versie van hun Pinterest<br />

moodboards. Je gebruikt dat als dankbare leidraad, aangevuld met jouw expertise op basis van<br />

specifieke noden en maatschappelijke trends. Het gaat om hoe slim je omgaat met wat je door je klant<br />

voorgeschoteld krijgt. Oplossingen op maat dus en dan heb ik het niet enkel over de afmetingen.<br />

Badkamers zijn geëvolueerd naar een persoonlijke plek van rust en welzijn. De algemene term sanitair<br />

dekt de lading eigenlijk al lang niet meer. Badkamers zijn meer dan die technische ruimtes gevuld met<br />

nuttige watergerelateerde voorzieningen. Ze staan voor de rituelen die je dag beginnen en eindigen, je<br />

leeft erin. Compromissen tussen schoonheid en functionaliteit zijn uit den boze. Meer nog, aspecten<br />

zoals gezondheid, duurzaamheid en comfort zijn daar onlosmakelijk mee verbonden.<br />

De betere badkamer- en keukenmerken spelen daar vlot op in. Moodboards komen tot leven. Series<br />

die eerder enkel bestonden uit praktisch kraanwerk worden aangevuld met prachtige badmeubelen,<br />

accessoires en porselein. Personalisatie is key. De match met de rest van het interieur is snel gemaakt.<br />

Zeker wanneer je de gekozen materialen zoals hout, keramiek en natuursteen doortrekt in het<br />

totaalontwerp van de woning.<br />

Dat zonder in te boeten op het praktische. Organising is hot. <strong>On</strong>ze ruimtes worden alsmaar kleiner,<br />

maar slimme opbergfuncties maken een overvloed aan traditionele (spiegel)kasten alsnog overbodig.<br />

Denk aan ingenieuze ladeverdelingen, garderobesystemen en en suite multifunctionele laundry rooms.<br />

Show what you’ve got, glazen ladefronten iemand?<br />

De pandemie deed ons een inhaalbeweging maken op vlak van hygiëne en comfort. Binnenkort zijn<br />

douchetoiletten niet meer weg te denken. Elektronische smartkranen, filtersystemen, antibacteriële<br />

coatings en wellness-items zorgen voor toegevoegde waarde op vlak van gezondheid en onderhoud.<br />

Qua duurzaamheid staan water- en energiebesparing natuurlijk centraal, maar wat dacht je van<br />

wc-systemen die op voorhand problemen spotten zodat je meteen kan ingrijpen?<br />

<strong>On</strong>ze job is om de vakman in dat expertisetraject te ondersteunen. We creëren de optimale flow tussen<br />

het vernieuwende aanbod van onze leveranciers en het vakmanschap van de interieurbouwer.<br />

Elke schakel binnen de customer journey moet op punt staan, van het eerste klantcontact tot rimpelloze<br />

na-service. Goed gekozen partners met een sterk netwerk spelen daarin een glansrol. Kennis en<br />

vakmanschap verkopen, wanneer je het met veel brio aanpakt, doe je het plaatje kloppen. •<br />

Keukenbouw.be 15


“Wir sehen uns, in Löhne”<br />

De aantrekkingskracht van Löhne is nooit zo groot als tijdens de derde week van september. Dan veranderen het<br />

sympathieke stadje en de (ruimere) omgeving in een waar keukenparadijs. Overal staan de oranje borden langs<br />

de kant van de weg om de bezoekers naar alle trekpleisters te loodsen. Ook area30 krijgt zo’n oranje verkeersbord.<br />

De beurs groeide ondertussen uit tot een van de belangrijkste haltes tijdens een Küchenmeile-roadtrip.<br />

Tekst Tom Rampelbergh Beeld Trendfairs<br />

De organisatoren bieden steeds weer interessante workshops en lezingen om het beursbezoek af te wisselen met leerrijke sessies.<br />

16 Keukenbouw.be


Wie Küchenmeile zegt, denkt meteen aan<br />

de talrijke fabrikanten die hun showrooms<br />

vernieuwen en openstellen voor een talrijk<br />

publiek. <strong>On</strong>dertussen groeide ook de area30<br />

uit tot een gevestigde waarde tijdens de<br />

Küchenmeile, een netwerkhub waar dit jaar<br />

meer dan 180 exposanten en merken klaarstaan<br />

om bezoekers uit meer dan 50 landen<br />

te verwelkomen.<br />

“Van 16 tot 21 september is Löhne als het<br />

ware een magneet voor keukenbouwers,<br />

keukenstudio’s, aankoopgroeperingen, projectontwikkelaars<br />

en architecten”, weet trend-<br />

fairs. “Iedereen die professioneel actief is in de<br />

keukensector wil er gewoon bij zijn. Kijken we<br />

terug naar 2022, dan noteren we een geweldige<br />

editie van area30. Eentje waarbij de positieve<br />

sfeer alomtegenwoordig was. En 2023<br />

belooft een even geweldige editie te worden.”<br />

Alles draait rond 30<br />

Zowel voor exposanten als voor de bezoeker<br />

biedt area30 tal van voordelen. “Eerst en vooral<br />

is er de centrale ligging van Löhne in Küchenmeile-land”,<br />

aldus organisator trendfairs. “We<br />

bevinden ons op een boogscheut van de Autobahn<br />

A30, die mee haar naam geeft aan zowel<br />

de Küchenmeile A30 als area30. Meer zelfs,<br />

het is slechts een minuutje met de auto voor<br />

wie de afrit 30 neemt. Opnieuw het cijfer 30.<br />

Met voldoende parkeergelegenheid vlakbij en<br />

een goed georganiseerde shuttledienst van de<br />

parkings naar de beursgrond, is het voor de<br />

bezoeker een makkie om op area30 te geraken.<br />

Aangezien de vele fabrikanten die hun<br />

showrooms openstellen voor het grote publiek<br />

zich ook in en rond Löhne bevinden, is het voor<br />

de bezoeker een relatief makkelijke puzzel om<br />

in elkaar te boksen. Exposanten van area30<br />

weten bovendien dat de bezoekers echte specialisten<br />

zijn.” ►<br />

De vlaggen wapperen weer boven Löhne.<br />

Keukenbouw.be 17


ONTDEK ATAG ELEVATE<br />

De ATAG Elevate is de stilste en meest complete kookplaat met afzuiging ter wereld. Het systeem<br />

produceert tijdens het koken mìnder dan 60 dB(A) aan geluid! Dat is zó stil, dat je zonder enige<br />

stemverheffing een gesprek kunt voeren tijdens het koken. De ATAG Elevate is standaard uitgerust<br />

met het revolutionaire Celsius°Cooking. <strong>On</strong>tdek koken tot op de graad nauwkeurig. Creëer vanaf nu<br />

in alle rust de allermooiste gerechten op de beste apparatuur verkrijgbaar. <strong>On</strong>tdek de chef in jezelf.<br />

2022<br />

Bekijk de ATAG Elevate


Een positieve sfeer bij de bezoekers.<br />

Goed plannen<br />

Bezoekers komen naar area30 om, eerst en<br />

vooral, nieuwe producten en oplossingen<br />

te vinden. Beursorganisator trendfairs ijvert<br />

er dan ook voor om een zo breed mogelijk<br />

spectrum aan exposanten aan te bieden. “De<br />

grote diversiteit aan exposanten en productgroepen<br />

is een sterke troef”, klinkt het. “Van<br />

afvalsystemen tot werkbladen, van toestellen<br />

tot smart home, van meubels en stoelen tot<br />

verlichting. Kort samengevat: alles is er. We<br />

raden bezoekers dan ook aan om op voorhand<br />

goed te kijken welke standhouders ze<br />

willen bezoeken. Op onze website staat een<br />

actueel overzicht met daarbij de mogelijkheid<br />

om te zoeken op naam en op productgroep.”<br />

Een nieuwe magneet<br />

Area30 is bij uitstek de beurs om toekomstgerichte<br />

producten en diensten voor de keukenindustrie<br />

te tonen. Met de Innovation Area<br />

creëert trendfairs een aparte zone om speciale<br />

aandacht te besteden aan innovatieve, trendy<br />

of nieuwe producten. “Dit wordt een magneet<br />

voor area30, want hier maken we een<br />

unieke plek om te netwerken en ideeën uit<br />

te wisselen”, legt trendfairs uit. “De bar met<br />

verschillende zitmogelijkheden biedt naast<br />

ontspanning ook ruimte voor out of the box<br />

gesprekken. Op het podium zullen gedurende<br />

de hele beursdag toonaangevende lezingen<br />

en spannende discussies worden aangeboden.<br />

Maak kennis met industriepartners,<br />

handel, (interieur)ontwerpers, influencers,<br />

vakmedia, netwerkers en nog veel meer.”<br />

Hartelijke uitnodiging<br />

“Organisator trendfairs en de meer dan 180<br />

exposanten van area30 nodigen met plezier<br />

iedereen uit om naar Löhne te komen en keukeninnovatie<br />

zelf te ervaren”, klinkt het in<br />

koor. “Van zaterdag 16 september tot en met<br />

Napraten kan zoals steeds in de cateringzone.<br />

donderdag 21 september zal het beursterrein<br />

van Löhne gonzen van keukenbedrijvigheid<br />

en het ontmoetingspunt voor de branche zijn.<br />

De deuren gaan dan steeds open om 9 uur<br />

stipt en sluiten om 18 uur.” •<br />

Keukenbouw.be 19


DESIGN DAMPKAPPEN<br />

VEROVEREN DE LAGE LANDEN<br />

Een nieuwe editie van area30 staat voor de deur en Falmec tekent opnieuw present. Met gekende en nieuwe<br />

design dampkappen is er steeds voldoende gespreksstof. Maar dit jaar zullen ongetwijfeld veel woorden<br />

vloeien over de expansie van de Italiaanse fabrikant. Want Falmec Nederland is sinds kort Falmec Benelux<br />

geworden.<br />

Tekst Tom Rampelbergh Beeld Falmec<br />

utopisch. Een accountmanager voor België<br />

staat hoog op het verlanglijstje, bij voorkeur<br />

iemand die de markt kent en er woont.”<br />

Falmec: “We nodigen je graag uit tijdens area30 op stand F30.”<br />

De Italiaanse specialist in dampkappen Falmec<br />

is een trouwe exposant op area30, een van de<br />

trekpleisters tijdens de Küchenmeile. Falmec<br />

toont er traditiegetrouw enkele opvallende<br />

nieuwkomers in het assortiment, qua vormgeving<br />

en technologie. Voor de bezoekers<br />

vanuit Nederland, België en Luxemburg komt<br />

er dit jaar zeker een gespreksonderwerp bij,<br />

namelijk dat het sinds 1 juli 2023 niet langer<br />

Falmec Nederland maar wel Falmec Benelux<br />

is. Eddy van Tongeren is als general manager<br />

aan het team toegevoegd om de expansie te<br />

begeleiden: “De uitvalsbasis voor alle activiteiten<br />

blijft Lisse en de expertise blijft identiek,<br />

terwijl het werkveld gevoelig uitbreidt.”<br />

korte tijd kreeg Falmec Nederland voet aan<br />

grond en groeide het uit tot een merk om<br />

rekening mee te houden. “Voor de Benelux<br />

hebben we een plan van drie jaar opgesteld<br />

waarbij organische groei de focus is”, legt<br />

van Steenwijk uit. “Eenzelfde groeipatroon<br />

voorleggen als destijds in Nederland is haast<br />

Design en techniek<br />

We haalden het al aan, Falmec kennen we<br />

in de eerste plaats van de design dampkappen<br />

die ware eyecatchers zijn in elke keuken.<br />

Maar de Italiaanse fabrikant gaat er prat op<br />

om ook met trends en techniek op de voorgrond<br />

te staan. Zo sprong Falmec mee op<br />

de kar toen de kookveldafzuiging snel aan<br />

populariteit won. “Monolith is een mooi<br />

voorbeeld van hoe we kookveldafzuiging en<br />

design verenigen in één concept”, aldus van<br />

Steenwijk. “Monolith is eigenlijk een handig<br />

opbergkanaal dat op het werkblad rust. Hierin<br />

komt dan het afzuigelement van 90 centimeter<br />

breed. Links of rechts naast het afzuigelement<br />

is dan nog plaats voor verschillende<br />

opbergmodules voor accessoires (30, 60 of<br />

90 centimeter breed), denk maar aan kruiden,<br />

messen, snijplanken en ander keukengerei tot<br />

ook stopcontacten. Monolith heeft een matzwart<br />

aluminium frame met een gepolijste<br />

glazen voorkant op het verticale deel. Het systeem<br />

is verder uitgerust met diffuus licht dat<br />

een aantrekkelijk effect schept.” •<br />

Organische groei voor ogen<br />

Commercieel medeverantwoordelijke Erwin<br />

A. van Steenwijk richtte in 2019, in samenwerking<br />

met het Italiaanse hoofdhuis, Falmec<br />

Nederland op. Voordien was hij jarenlang<br />

importeur van de designkappen. Op relatief<br />

Falmec verpakt de eigen ontwikkelde Multi-Air technologie in een plankstructuur van slechts 10 centimeter dik.<br />

20 Keukenbouw.be


“Kom naar Löhne,<br />

gespreksonderwerpen<br />

in overvloed”<br />

Monolith rust op het werkblad en bevat een afzuigelement van 90 centimeter dat wordt aangevuld met opbergmodules links of rechts.<br />

Keukenbouw.be 21


OMDAT JE MET OPVALLEND<br />

DESIGN METEEN DE AANDACHT<br />

VAN DE CONSUMENT TREKT<br />

Functionaliteiten zijn belangrijk, maar met het design maak je toch de eerste indruk. Als die look in het<br />

oog springt, is de consument sneller geneigd om vragen te stellen over de verdere eigenschappen.<br />

Daarom denkt men bij Novy veel na over het design van elk nieuw product, dat ofwel onzichtbaar<br />

geïntegreerd wordt of net een uitgesproken element in de keuken vormt. Met de Novy Phantom heeft<br />

de fabrikant een awardwinnaar: een krachtig afzuigsysteem met een sfeervolle verlichting in een<br />

transparante box, die met staalkabels of een metalen frame aan het plafond bevestigd wordt.<br />

Tekst Johan Debaere Beeld Novy<br />

Het design geeft een eerste indruk, ook bij de inductiekookplaten en gaspitten.<br />

Daarna wordt dieper ingegaan op de technische kenmerken.<br />

22 Keukenbouw.be


Tijdens elk gesprek met de mensen van Novy<br />

wordt steeds weer duidelijk hoeveel belang zij<br />

hechten aan innovatie en hoezeer de focus<br />

op design ligt. De innovatieve dampkappen,<br />

werkbladafzuigingen, kookplaten en verlichtingsmodules<br />

worden steeds afgestemd op<br />

de behoeften in de markt – zowel op het<br />

vlak van technieken als qua design. “Bij elke<br />

nieuwe ontwikkeling wordt niet alleen aandacht<br />

besteed aan de functionaliteit, maar<br />

streven we ook onmiddellijk naar visueel uitgewerkte<br />

concepten, waardoor we al goed<br />

kunnen inschatten hoe het product er finaal<br />

zal uitzien. Pas als R&D, productmanagement<br />

en management hun goedkeuring geven,<br />

worden prototypes gemaakt”, vertelt director<br />

marketing Olivier Lambert. “<strong>On</strong>ze systemen<br />

bepalen mee de keukenbeleving van de consument.<br />

Naast efficiëntie en een stille werking<br />

zijn ook de vormgeving en extra verlichting<br />

van groot belang. We volgen de trends op de<br />

voet. Die vinden we in architectuur- en keukenmagazines,<br />

maar vooral ook op beurzen,<br />

zoals de Salone del Mobile. Voor bepaalde<br />

projecten werken we met externe designers<br />

samen. Zij stellen soms voor om materialen<br />

te gebruiken die onze mensen niet standaard<br />

zouden toepassen.”<br />

Afzuigsysteem en verlichting<br />

in een transparante box<br />

Het gamma van Novy omvat intussen heel wat<br />

producten die visueel in het oog springen:<br />

de Flatline, Mood en Pureline Frame dampkappen,<br />

de Panorama werkbladafzuiging, de<br />

inductiekookplaten, de verlichtingsarmaturen<br />

Wall, Pendant en Shelf, … De eyecatcher bij<br />

uitstek is de Novy Phantom. Deze eilanddampkap<br />

combineert een krachtig afzuigsysteem<br />

en een sfeervolle, dimbare verlichting in een<br />

opvallende transparante glazen box. Dit systeem<br />

kan eenvoudig bediend worden met de<br />

afstandsbediening, de ingebouwde InTouch<br />

connectie van een Novy kookplaat of de Novy<br />

Connect App op smartphone of tablet. De<br />

dampkap schakelt zichzelf automatisch uit als<br />

er gedurende drie uur geen toetsen aangeraakt<br />

worden. Zo voorkomt de fabrikant dat<br />

mensen hun stille dampkap vergeten af te leggen<br />

en er zo energie verloren gaat.<br />

De Novy Phantom is een designelement met<br />

een krachtig afzuigsysteem en een sfeervolle<br />

verlichting in een transparante box.<br />

“Een externe designer introduceerde<br />

glas als een van de hoofdcomponenten<br />

voor deze eyecatcher.”<br />

Ook bij de ontwikkeling van de werkbladafzuiging,<br />

zoals de Novy Panorama, besteedt men bij Novy<br />

veel aandacht aan het design.<br />

De innovatieve verlichtingsarmaturen in het gamma van Novy, met name Wall, Pendant en deze<br />

Shelf, vormen echte designelementen in de keuken.<br />

“Bij de ontwikkeling van deze innovatieve<br />

oplossing deden we een beroep op een<br />

externe designer, die glas als een van de<br />

hoofdcomponenten introduceerde. Zo ontstond<br />

een opvallend box-in-box concept<br />

met een fluisterstille recirculatiedampkap en<br />

een verlichtingsarmatuur, die een warme,<br />

sfeervolle verlichting in de keuken en een<br />

functionele, dimbare verlichting boven de<br />

kookplaat biedt. Dit designelement wordt<br />

naar wens geleverd in een Cable-uitvoering,<br />

opgehangen aan stalen kabeltjes, of een<br />

Frame-versie, waarmee we inspelen op de<br />

stijgende vraag naar een industriële look in<br />

moderne keukens”, licht Lambert toe. “Het<br />

unieke design van onze Novy Phantom viel<br />

al meerdere malen in de prijzen. Zo werd<br />

het onder meer bekroond met een Red Dot<br />

Award, een IF Design Award en een Kitchen<br />

Innovation Award.” •<br />

Keukenbouw.be 23


meesterwerk<br />

De Mythos Masterpiece collectie is tot in de puntjes afgewerkt,<br />

gemaakt van eersteklas materialen en ontworpen om jouw dagelijkse<br />

leven te vergemakkelijken met tal van passende accessoires.<br />

Elk item is verkrijgbaar in een palet van drie zuivere metallic tinten<br />

voor de perfecte moderne make-over van je keuken: gedurfd<br />

antraciet, verbluffend koper of sprankelend goud. Het geheim achter<br />

Mythos Masterpiece is de F-Inox Technologie, Franke’s exclusieve<br />

formule die zorgt voor een langdurige schoonheid van de spoelbak.<br />

Laat je ware kleuren zien met de Mythos Masterpiece collectie,<br />

esthetiek en functionaliteit op hun best.<br />

<strong>On</strong>tdek meer op franke.com


“Een hele beursstand<br />

vol nieuwigheden<br />

staat klaar.”<br />

Een afvalsorteersysteem en ruimte<br />

voor de Quooker-reservoirs.<br />

Een bezoekersmagneet op area30<br />

Waar ontdek je het snelst een heel pak nieuwigheden? Juist, een vakbeurs. Het ideale platform om nieuwe<br />

ontwikkelingen te tonen en meteen feedback te krijgen van een geïnteresseerd publiek, zo is ook de visie van Naber.<br />

Tekst Tom Rampelbergh Beeld Naber<br />

Naber en area30, het is een match made in<br />

heaven. De specialist in keukentoebehoren ziet<br />

in de vakbeurs in Löhne een ideaal platform<br />

om uit te pakken met handige nieuwigheden.<br />

En dat zal ook dit jaar weer zo zijn. Het lijstje<br />

aan nieuwe producten dat Naber zal tonen<br />

oogt weer indrukwekkend, terwijl ook de website<br />

en webshop een opfrisbeurt kregen.<br />

Creativiteit botvieren<br />

Naber versterkt het assortiment opbergoplossingen<br />

met een extreem flexibele nieuwkomer.<br />

Met enkele bouwstenen, zoals een aluminium<br />

basisprofiel, een trapeziumvormig afdekprofiel<br />

en tal van rekken en wandborden, geeft<br />

Naber de creatieve gebruiker alle mogelijkheden<br />

om zelf een wandoplossing in te richten.<br />

De matzwarte afwerking creëert een stijlvolle<br />

verschijning. Allerlei functionele elementen<br />

zijn beschikbaar om aan de wandborden te<br />

gebruiken. Denk maar aan rol- en glashouders,<br />

kruiden- en flessenrekken, haakjes, keukenrolhouders,<br />

een Powerbox met stopcontacten, …<br />

Naber: “System transFORM+ vindt zeker zijn<br />

weg naar keukens en badkamers.”<br />

Verdere ontwikkeling<br />

Praktische hulpmiddelen die de dagelijkse<br />

werkzaamheden in de keuken vergemakkelijken,<br />

we willen ze allemaal. Zo is er met de<br />

multifunctionele kraan van Quooker eentje<br />

die – naar keuze – koud, warm, kokend en<br />

gefilterd water uit de kraan doet stromen.<br />

Naber ontwikkelde met het afvalverzamel- en<br />

opbergsysteem Cox ® Base Q een oplossing<br />

voor een perfecte organisatie van de opbergruimte<br />

in de kast onder de spoelbak die<br />

tegelijkertijd ruimte biedt aan de Quookerreservoirs.<br />

De nieuwe variant Cox ® Base Q+ is<br />

dan weer de perfecte oplossing voor de populaire<br />

modellen Combi en Combi+ met 7-liter<br />

boiler van Quooker, toch wel bij de populairste<br />

modellen in België. •<br />

Creatieve en persoonlijke eindresultaten voor elke<br />

keuken en badkamer met System transFORM+.<br />

Keukenbouw.be 25


Benelux maakt zich op voor grootste<br />

apparatenproducent ter wereld<br />

Koelen, wassen en drogen. In die drie segmenten zien we een sterke positie van Haier in de Benelux.<br />

Elders ter wereld komt daar ook een sterke positionering inzake keukenapparatuur bij. En Haier heeft de<br />

ambitie uitgesproken om ook in de Benelux qua inbouwapparatuur naar de koppositie door te stoten.<br />

Tekst Tom Rampelbergh Beeld Haier<br />

“Wereldleider komt<br />

naar België.”<br />

Het aanbod van Haier groeit continu.<br />

26 Keukenbouw.be


De wereldwijd sterke positie van apparatenproducent<br />

Haier, bekend van onder meer de merken<br />

Haier, Candy en Hoover, is toe te schrijven<br />

aan verschillende kapstokken. Enerzijds zijn er<br />

enkele spraakmakende en slimme overnames<br />

geweest van vooraanstaande bedrijven, zoals<br />

bijvoorbeeld het Amerikaanse General Electric<br />

(GE) en het Italiaanse Candy Hoover in 2019.<br />

Ook de verwerving van bijvoorbeeld Fisher &<br />

Paykel, bekend om hun innovatieve apparatuur<br />

met ladesystemen, prijkt mooi in dit rijtje.<br />

Anderzijds is er de constante ontwikkeling van<br />

hoogwaardige apparaten en de integratie van<br />

baanbrekende technologie die van het gevarieerde<br />

assortiment van Haier een must om te<br />

ontdekken maken.<br />

Artificiële intelligentie in de keuken<br />

Een opvallend kenmerk in het nieuwe Haierassortiment<br />

is wel de integratie van connected<br />

producten in het IoT-ecosyteem van Haier.<br />

De h<strong>On</strong>-app laat toe alle producten afzonderlijk<br />

te bedienen, een mogelijkheid die de vele<br />

gebruikers van het digitale platform waartoe<br />

de merken Haier, Candy en Hoover behoren,<br />

zeker smaken. “De Chef@Home oven, gebaseerd<br />

op de ‘Artificial Intelligence Inside’ is een<br />

echt toonbeeld van innovatie”, reikt de fabrikant<br />

ons aan. “Het bedieningselement bevindt<br />

zich niet langer in een apart paneel. Het zit<br />

volledig geïntegreerd in het ovenscherm zelf.<br />

De oven kan zelfstandig koken en camera’s<br />

houden daarbij bijvoorbeeld de bruiningsgraad<br />

van een cake of ovenschotel nauwkeurig in het<br />

oog. Een volledig automatische sturing van het<br />

kookproces is eveneens mogelijk.”<br />

Haier in de Benelux<br />

Met een ambitieuze doelstelling wil de producent<br />

tegen 2026 een leidende positie innemen<br />

binnen Europa met betrekking tot inbouwapparatuur.<br />

De eerste stappen in de Benelux zijn<br />

ondertussen genomen met de aanpassing van<br />

Area30 tijdens de Küchenmeile is de<br />

gelegenheid bij uitstek om (het assortiment<br />

van) Haier te leren kennen.<br />

het servicesysteem, de logistiek en de opbouw<br />

van een strategische voorraad in het magazijn<br />

in Antwerpen. “Zo garanderen we dat er<br />

geen tekorten aan producten zijn”, klinkt het<br />

bij Haier. “Het Haier-assortiment groeit continu<br />

en is zorgvuldig afgestemd op de specifieke<br />

behoeften van de lokale keukenretailers.<br />

In de Benelux zijn we vandaag misschien nog<br />

de nieuwkomer op de markt, toch beschikken<br />

we over onze wereldwijde expertise qua keukenapparatuur.<br />

Een uitgekiend assortiment,<br />

state of the art technologie en de groeiende<br />

aanwezigheid in Europa geven ons de motivatie<br />

om de keukenretailers en de consumenten<br />

in de Benelux te overtuigen.”<br />

Showcase in Löhne<br />

De derde week van september is het weer<br />

de Küchenmeile in en rond het Duitse stadje<br />

Löhne. Met onder meer de vakbeurs Area30<br />

gonst het er van de keukenbedrijvigheid. Na<br />

deelname aan de IFA in Berlijn begin september<br />

zal Haier ook op Area30 een stand inrichten.<br />

“De ideale gelegenheid om ons, ons<br />

assortiment en de nieuwste ontwikkelingen<br />

op het gebied van keukenapparatuur te leren<br />

kennen”, nodigt Haier iedereen uit de Benelux<br />

(en daarbuiten) uit. •<br />

Haier: “Met een uitgekiend assortiment en een strategische voorraad willen we zowel de<br />

keukenretailers als de consumenten overtuigen.”<br />

Keukenbouw.be 27


OPVALLEND ANDERS<br />

Matzwart is en blijft een zeer geliefde kleur in de keuken. Wie gaat<br />

voor een trendy keukenontwerp in deze kleur weet dat hij bij berbel<br />

aan het juiste adres is voor een matchende dampkap. De specialist<br />

op het gebied van dampkappen onderscheidt zich namelijk door haar<br />

veelzijdigheid in modellen, kleuren, vormen, materialen en maten, en<br />

beschikt dus ook over diverse modellen in matzwarte afwerking.<br />

Tekst Tom Rampelbergh Beeld berbel<br />

berbel verzamelt haar matzwarte dampkappen<br />

in de Black Edition designline. “Hiermee<br />

maak je een opvallend statement in de keuken”,<br />

aldus de Duitse fabrikant. “Een dampkap<br />

is uiteraard een functioneel apparaat<br />

dat doet wat het moet doen. Maar tegelijk<br />

beschik je met onze diverse dampkapmodellen<br />

in matzwarte afwerking over een trendy<br />

designfeature. Modieus en tegelijk ook tijdloos.”<br />

De Black Edition bestaat uit de hoofdvrije<br />

Ergoline 2, de Formline, de Smartline en<br />

de eilandkap Skyline Edge.<br />

Vrij bewegen<br />

Strak en compact, zo omschrijf je snel en<br />

accuraat het ontwerp van de hoofdvrije<br />

dampkappen Ergoline 2, Formline en Smartline.<br />

Het betekent ook geen pijnlijke botsingen<br />

meer tegen de dampkap en ondersteunt<br />

comfortabel koken door de vrije bewegingsruimte<br />

rondom het kookveld. “Het ontwerp<br />

contrasteert mooi met het expressieve matzwart<br />

dat inspeelt op de keukentrends”, leert<br />

berbel ons. “Tijdloos en elegant tegelijk en<br />

dat maakt het zo populair bij zowel de keukenontwerper<br />

als de consument.”<br />

Zwarte toevoegingen<br />

De Smartline dampkap is het instapmodel van<br />

berbel en met een uitgekiende materiaalmix<br />

en koofvrij design krijgt deze een coherent<br />

en harmonieus uiterlijk. De compacte dampkap<br />

krijgt nu met de Black Edition een model<br />

dat spannende contrasten in de keuken creeert.<br />

Zoals het stalen oppervlak in matzwart<br />

en het afgeronde randprofiel van geborsteld<br />

roestvrij staal.<br />

Bij de Ergoline 2 Black Edition valt de mooie<br />

combinatie van de zwart gepoedercoate<br />

rvs schacht met het zwart schuin verlopend<br />

gesatineerd glas op terwijl bij de Formline<br />

de robuuste, volledig gelaste roestvrijstalen<br />

behuizing in opvallend matzwart indruk<br />

maakt met zijn rechtlijnig, industrieel design.<br />

Perfect passend<br />

De eilandkap Skyline Edge van berbel is op<br />

zich al een opvallende aanwezige in elke<br />

keuken. Met de matzwarte versie vergroot<br />

de fabrikant de ontwerpmogelijkheden nog<br />

meer: “Ze past perfect in de huidige trend<br />

van matzwarte keukens, maar kan ook als<br />

een eyecatcher dienen in een contrasterende,<br />

lichte keuken. Bij de Black Edition van Skyline<br />

Edge zijn het decor, de aansluitplaat voor het<br />

plafond en de onderste schaal uitgevoerd<br />

in matzwart gesatineerd glas. De typerende<br />

horizontale lichtsleuf laat het oppervlak<br />

prachtig glinsteren waardoor de Skyline Edge<br />

zeker de aandacht trekt en elke woonkeuken<br />

een opvallend accent geeft.” •<br />

“Met een matzwarte<br />

dampkap maak je een<br />

statement in de keuken.”<br />

28 Keukenbouw.be


Volop bewegingsvrijheid en een trendy dampkap in één, de hoofdvrije modellen van de Black Edition van berbel.<br />

Een matzwarte Skyline Edge past perfect in een volledig zwarte<br />

keuken en als contrast in een lichte of kleurrijke keuken.<br />

Keukenbouw.be 29


Ervaar ook de<br />

kracht van “DER KREIS * ”<br />

bezoek onze<br />

NIEUWE website<br />

www.derkreis.be<br />

* Leider op het gebied<br />

van aankoop, marketing<br />

en communicatie<br />

voor keukenspecialisten<br />

Zowat 3.500 zelfstandige ondernemers genieten van de talrijke voordelen van DER KREIS en blijven tegelijkertijd baas in eigen zaak.<br />

Ook benieuwd naar wat DER KREIS voor u kan betekenen? Neem contact op met ons.<br />

info@derkreis.be / 09 281 24 30


Drink water,<br />

Met een Quooker CU<strong>BE</strong> hoeft u nooit meer water in plastic flessen te kopen.<br />

U tapt dat heerlijke gefilterd en gekoeld plat en bruisend water gewoon uit uw kraan.


‘Tien topmerken slaan de<br />

handen in elkaar om van Gut<br />

Böckel (tijdelijk) een unieke<br />

keukensetting te maken’<br />

Veel keukennieuws te ontdekken<br />

op een historisch landgoed<br />

De jaarlijkse Küchenmeile verschijnt langzamerhand aan de horizon en bij de vele exposanten gonst het dan ook<br />

van bedrijvigheid om hun stand uit te tekenen, een concept te bedenken en de nodige producten en materialen<br />

klaar te krijgen. Eén van de meest spraakmakende locaties is wel het pittoreske landgoed Gut Böckel.<br />

Opnieuw slaan tien topmerken de handen in elkaar om de bezoekers in de watten te leggen. Dit jaar<br />

organiseren ze, meteen op zondag 17 september, een speciale Benelux-avond van 16.00-21.00 uur.<br />

Tekst Tom Rampelbergh Beeld Gut Böckel, Bauknecht, Beko, Grundig, Keller, Jetstone, Küppersbusch, Miele, SMEG<br />

Een historisch landgoed, mooi gerenoveerd<br />

met behoud van de sfeer van weleer, vormt de<br />

meest opvallende beurslocatie van de Küchenmeile.<br />

De oude stallen, smederij en het slot<br />

van Gut Böckel zijn omgetoverd tot moderne<br />

presentatieruimtes waar authentieke elementen<br />

mooi overeind zijn gebleven. Ook dit jaar<br />

slaan tien topmerken de handen in elkaar om<br />

van Gut Böckel (tijdelijk) een unieke keukenset-<br />

ting te maken. In alfabetische volgorde zijn dit<br />

Bauknecht, Beko, Caesarstone, Grundig, Jetstone,<br />

Keller, Küppersbusch, Miele, Smeg en Teka.<br />

Zondag Benelux-avond<br />

Landgoed Gut Böckel verandert in een keukenlandgoed<br />

van 17 tot en met 21 september<br />

2023. Meteen op de eerste avond organiseren<br />

de tien merken een speciale Benelux-avond<br />

waarbij ze bezoekers vanuit de Lage Landen<br />

met een extra uitgebreide vertegenwoordiging<br />

zullen verwelkomen, uiteraard met een<br />

hapje en een drankje, om dan meteen ook de<br />

nieuwste ontwikkelingen voor te stellen. “Het<br />

is een uitgelezen kans om op één avond bij<br />

de tien merken de noviteiten te ontdekken,<br />

om ideeën uit te wisselen, om waardevolle<br />

relaties op te bouwen en/of uit te diepen”,<br />

32 Keukenbouw.be


Keller en Jetstone toveren het Haferhaus om in een keukenspektakel. (Foto: Keller / Jetstone)<br />

Het prachtig gerestaureerd historisch landgoed Gut Böckel is een van de trekpleisters tijdens de Küchenmeile.<br />

lezen we in de uitnodiging op de gezamenlijke<br />

LinkedIn-pagina van de deelnemende<br />

merken, waar ook de laatste informatie en<br />

nieuwtjes over deze samenwerking en de<br />

Benelux-avond te vinden zijn.<br />

Noviteiten op een rij<br />

Bij Bauknecht zal veel aandacht gaan naar<br />

de nieuwe MaxiSpace vaatwasser die door<br />

een slimme aanpassing van de motor bij<br />

dezelfde afmetingen toch 10 procent meer<br />

ruimte voor de vaat biedt. Het moduleerbare<br />

systeem met drie rekken biedt bovendien<br />

plaats aan grotere items: hoge glazen<br />

in het bovenste rek, wijnglazen en borden<br />

tot 19 centimeter in het middelste rek en<br />

grotere (pizza)borden tot 32 centimeter in<br />

het onderste. Het eigen spoelsysteem van<br />

het bovenste rek brengt water in elk hoekje<br />

en garandeert zo een eersteklas reiniging.<br />

Beko pakt uit met het nieuwe inbouwassortiment<br />

in full black design, een combinatie van<br />

harmonieus design en slimme technologieën.<br />

Zo krijgen de gebruiksvriendelijke ovens het<br />

intuïtief heteluchtsysteem voor optimale<br />

warmteverdeling AeroPerfect mee, een technologie<br />

voor het gelijkmatig en perfect garen<br />

van de heerlijkste gerechten.<br />

Wie op zoek is naar een werkblad voor de binnen-<br />

of buitenkeuken, naar een wandpaneel<br />

voor de badkamer of een duurzaam oppervlak<br />

voor zakelijk gebruik, kan op Gut Böckel een<br />

kijkje nemen bij Caesarstone. De fabrikant<br />

van premium kwarts- en porseleinoppervlakken<br />

streeft naar uitmuntendheid en innovatie<br />

met de meest geavanceerde ontwerpen en<br />

duurzame toepassingen.<br />

Een muisstille koelkast met veel ruimte en een<br />

optimaal behoud van de ingrediënten breidt het<br />

inbouwassortiment van Grundig verder uit. De<br />

koel-vriescombinatie van 70 centimeter breed voor<br />

194 centimeter hoog is een antwoord op de vraag<br />

naar grotere volumes op koel- en vriesgebied. Een<br />

efficiëntere compressor en een nieuwe ventilator houden<br />

het geluidsniveau op een fluisterstille 35 dbA.<br />

Jetstone en Keller vullen opnieuw het Haferhaus<br />

met een gezamenlijke opstelling waarbij het<br />

aanbod keramiek en composiet van Jetstone<br />

verwerkt zal worden in de verschillende<br />

keuken- en interieuroplossingen van Keller. ►<br />

Keukenbouw.be 33


Osnabrück<br />

Rödinghausen<br />

Gut Böckel<br />

A30<br />

A30<br />

Melle<br />

Bünde<br />

Herford<br />

A2<br />

A33<br />

Bielefeld<br />

A2


Beide merken volgen de interieurtrends op<br />

de voet en komen met prachtige kleuren en<br />

materialen die zijn toegepast in verrassende<br />

keukenontwerpen in uiteenlopende stijlen. En<br />

ook verlichting krijgt een plekje.<br />

Op de bovenverdieping van het Haferhaus<br />

richt Küppersbusch opnieuw een inspirerende<br />

omgeving in waar de laatste nieuwtjes<br />

en trends volop de aandacht zullen<br />

krijgen. Elke bezoeker krijgt zo volop de<br />

kans om zich een goed beeld te vormen<br />

van de individuele stijl en design van de<br />

Duitse fabrikant.<br />

Miele presenteert tijdens de Küchenmeile<br />

haar Generatie 7000 lijn met onder meer<br />

de nieuwste kookplaat met afzuiging, voorzien<br />

van krachtige koppelbare kookzones en<br />

Silence motor. Ook de combi-stoomovens met<br />

DualSteam technologie en HydroClean zelfreiniging<br />

verdienen hun plek in de spotlight.<br />

Het Italiaanse familiebedrijf SMEG presenteert<br />

een van haar nieuwigheden: inbouwwijnklimaatkasten<br />

met een nishoogte van<br />

60 centimeter. Deze ruime wijnklimaatkast<br />

heeft plek voor 29 flessen en beschikt over<br />

twee instelbare temperatuurzones van<br />

5 tot 20 graden Celcius. ►<br />

Küppersbusch<br />

Keukenbouw.be 35


Het meesterwerk van berbel<br />

KOOKAFZUIGING<br />

REVOLUTIONAIR ANDERS<br />

Hier koken<br />

de sterrenkoks<br />

Michael Dyllong en<br />

Pierre Beckerling.<br />

Kookplaatafzuiging in perfectie.<br />

Made in Germany.<br />

Gepatenteerde technologie. De Downline Infinity met<br />

extra grote kookplaat, intuïtieve bediening en een<br />

kookafzuiging die maatstaven stelt. Aanbevolen door<br />

echte meesterkoks!<br />

living excellence


De wijnklimaatkast met nishoogte 60 centimeter biedt plaats aan 29 flessen. (Foto: SMEG)<br />

‘Innovatie<br />

volop in de<br />

spotlight’<br />

Ideaal dus om zowel witte als rode wijn op<br />

de juiste temperatuur te brengen. De wijnklimaatkast<br />

is verkrijgbaar in drie verschillende<br />

designlijnen, waaronder de nieuwe kleur Neptune<br />

Grey uit de Linea lijn. Een subtiele, grijze<br />

tint met een matte finish.<br />

Nooit meer schrobben dankzij HydroClean zelfreiniging. (Foto: Miele)<br />

Ook op de bovenverdieping van het Haferhaus:<br />

de Duitse fabrikant TEKA. Zij hebben de laatste<br />

jaren tal van designawards mogen ontvangen<br />

en deze zullen prominent te vinden zijn in de<br />

presentatie die TEKA voorbereidt. •<br />

Keukenbouw.be 37


‘CONNECT NOW’<br />

IS DE BOODSCHAP<br />

Wie actief is in de keukensector trekt tijdens de derde week van<br />

september naar Löhne en omstreken. De Küchenmeile is the place to be<br />

om nieuwtjes bij de keukenfabrikanten te sprokkelen. Ook de MHK Group<br />

is als exposant aanwezig. De groep trekt opnieuw naar Gut Böckel waar<br />

het een netwerkhub bouwt om u tegen te zeggen.<br />

Tekst Tom Rampelbergh Beeld MHK Belgium<br />

Tijdens de Küchenmeile openen de keukenfabrikanten<br />

die in de regio gevestigd zijn<br />

gelijktijdig hun deuren. Deze gezamenlijke<br />

opendeurdagen trekken jaarlijks vele keukenprofessionals<br />

aan. Het is voor hen het<br />

uitgelezen moment om op relatief korte tijd<br />

een heleboel nieuwtjes te verzamelen. Maar<br />

ook fabrikanten met een vestiging elders in<br />

Europa grijpen vandaag de Küchenmeile<br />

en de bijkomende initiatieven aan om hun<br />

nieuws aan de keukenprofessionals te tonen.<br />

De MHK Group, een van de grootste Europese<br />

inkoop- en dienstengroepen, organiseert op<br />

het historisch landgoed Gut Böckel een heuse<br />

netwerkweek. “Iedereen is welkom”, verkondigt<br />

Marcel Crezee, Directeur Expansie-Export<br />

van de MHK Group. “Aangesloten lid of niet,<br />

startende ondernemer of al jarenlang actief in<br />

de branche, contractleverancier of niet. Kom<br />

met ons praten en ontdekken wat wij voor<br />

elkaar kunnen betekenen.” Het motto van de<br />

MHK Group tijdens de Küchenmeile 2023 is<br />

niet voor niets ‘Connect now’.<br />

voldoende plek voor een aangename babbel<br />

over wat de MHK Group kan betekenen voor<br />

aangesloten ondernemers en vice versa. De<br />

keukensector heeft het momenteel niet makkelijk<br />

door een pak externe factoren, maar we<br />

doen het nog steeds zo veel beter dan voor de<br />

coronapandemie begon. Door met elkaar te<br />

praten en interessante partnerships op te zetten<br />

– een andere interpretatie van ons ‘Connect<br />

now’-motto – slagen we er ongetwijfeld<br />

in deze wat moeilijkere momenten om te zetten<br />

in een positieve schwung.”<br />

Belgisch accent<br />

“Natuurlijk zijn we in Gut Böckel aanwezig<br />

om de sterke punten van de MHK Group als<br />

geheel naar voor te schuiven”, benadrukt<br />

Crezee. “Dat betekent dat we aandacht zullen<br />

hebben voor de gunstige aankoopprijzen<br />

bij de contractleveranciers en de vele diensten<br />

Praten met elkaar<br />

De MHK Group is actief in acht Europese<br />

landen (Duitsland, België, Nederland, Frankrijk,<br />

Groot-Brittannië, Oostenrijk, Zwitserland<br />

en Spanje) en die zijn allemaal aanwezig op<br />

Gut Böckel. Crezee: “We richten geen traditionele<br />

beursstand in, maar pakken het op<br />

onze manier aan. We voorzien ruimschoots<br />

Een week lang is het netwerken geblazen in een leuke setting.<br />

38 Keukenbouw.be


Het MHK Forum, dit jaar opnieuw op Gut Böckel.<br />

“Kom gezellig met ons praten.”<br />

die we aangesloten ondernemers kunnen<br />

aanbieden. Maar vermits we actief zijn in acht<br />

Europese landen zullen ook nationale klemtonen<br />

worden gelegd. Bij Belgische ondernemers<br />

zal het dan gaan over het MHK Kitchen<br />

Expert-netwerk dat nog niet zo lang geleden<br />

werd uitgerold. Ideeën uitwisselen en implementeren<br />

om opnieuw meer consumenten<br />

naar de showroom van de keukenhandelaar<br />

te krijgen, staat ook hoog op de gespreksagenda.<br />

Uiteraard voeren we deze gesprekken<br />

graag in een leuk kader met een lekker hapje<br />

en drankje erbij. De setting van Gut Böckel is<br />

dan ideaal.”<br />

Een aansluiting loont<br />

Crezee: “Een aansluiting bij een grote Europese<br />

organisatie als de MHK Group is altijd<br />

een meerwaarde. Ook voor specifieke situaties<br />

waar misschien niet iedereen bij stilstaat,<br />

hebben we specialisten in huis en concepten<br />

ontwikkeld. Denk maar aan het overlaten van<br />

de zaak bij pensionering. Een Europees cijfer<br />

leert ons dat ongeveer 20 procent van de<br />

keukenhandelaars de pensioenleeftijd nadert.<br />

Vinden deze geen geschikte overnemer, dan<br />

riskeren we dat een heel aantal leuke keukenzaken<br />

de deuren sluiten. Wij helpen en zijn<br />

van bij de start van dat nieuwe verhaal betrokken.<br />

Maar uiteraard praten we in Gut Böckel<br />

ook graag over koetjes en kalfjes. Want de<br />

boog kan niet altijd gespannen staan.” •<br />

Keukenbouw.be 39


Twee verschillende<br />

gerechten in één<br />

oven, zelfs met andere<br />

temperatuur en<br />

bereidingstijd?<br />

Ja, door Split & Cook.<br />

INNOVATIE<br />

SPOTTEN IN<br />

HISTORISCHE<br />

SETTING<br />

Wil je nieuwe toestellen ontdekken, ga dan naar<br />

een vakbeurs. De internationale keukenhoogmis<br />

Küchenmeile is bij uitstek het platform om<br />

nieuwigheden te spotten. Het R&D-departement van<br />

Beko draait op volle toeren en dat zal de fabrikant met<br />

trots tonen op het historisch landgoed Gut Böckel.<br />

Tekst Tom Rampelbergh Beeld Beko<br />

Een nieuwe energiezuinige inbouwkoelkast breidt de familie verder uit.<br />

40 Keukenbouw.be


Het witgoedmerk Beko zet volop in op de<br />

combinatie van design en slimme technologieën<br />

waarbij het duurzaamheid steeds als<br />

belangrijke pijler in de gaten houdt. Het dagelijks<br />

leven makkelijker en gezonder maken<br />

en tegelijk een oogje in het zeil houden wat<br />

betreft energie-efficiëntie van de toestellen,<br />

daarmee scoort Beko steeds een voltreffer.<br />

“Denk maar aan de ovens met AeroPerfecttechnologie”,<br />

geeft de fabrikant aan. “Die<br />

technologie garandeert een optimale warmteverdeling<br />

waardoor bereidingen gelijkmatiger<br />

garen en sneller klaar zijn.”<br />

Drie in één<br />

Een grote ovenruimte is leuk, maar niet<br />

altijd nodig. Het gebeurt wel eens dat je een<br />

maaltijd moet klaarmaken voor slechts één<br />

of twee personen. Beko ontwikkelde met de<br />

Split & Cook-technologie de logische oplossing<br />

om deze situatie aan te pakken. Een<br />

scheidingselement deelt de oven letterlijk in<br />

twee. Zo kan de bovenste helft, de onderste<br />

helft of de hele oven worden gebruikt. Drie<br />

ovens in één dus. Split & Cook maakt ook<br />

het tegelijk bereiden van twee gerechten<br />

mogelijk en dit zonder dat de smaken zich<br />

vermengen. Dit kan zelfs met een andere<br />

bereidingstijd en andere temperatuur tussen<br />

de beide helften, tot wel 80°C is mogelijk.<br />

Een kleine maaltijd bereiden? Gebruik<br />

dan enkel de onderste helft van de oven.<br />

Het levert een energiebesparing van wel<br />

40 procent op.<br />

“De combinatie van design en<br />

slimme technologieën loont.”<br />

Meer doen met minder<br />

Koken en afzuiging in één kookplaat, het is<br />

vandaag wellicht de populairste keuze. Dat<br />

is ook Beko niet ontgaan. De fabrikant zet<br />

volop in op de ontwikkeling van de zogenaamde<br />

Hob Extractors en biedt dan ook<br />

enkele modellen aan die zowel qua koken<br />

als afzuiging sterk presteren. “De maaltijden<br />

zijn perfect gekookt en de prestaties van<br />

de geïntegreerde dampkap zijn zeer sterk”,<br />

klinkt het. “Tijdens het koken zuigt de afzuigmodule<br />

al vieze geurtjes en oliedruppels op,<br />

wat de schoonmaak achteraf vereenvoudigt.<br />

Bovendien creëren we extra ruimte in de keuken<br />

aangezien een hangende dampkap echt<br />

niet meer nodig is. Ideaal voor keukens met<br />

een minimalistisch design.”<br />

Weg met F<br />

Een nieuwe 70 centimeter inbouwkoelkast<br />

vervoegt de rangen in het energiezuinige<br />

koel- en vriesassortiment van Beko. Het stappenplan<br />

om energieverslindende toestellen te<br />

verbannen nadert namelijk een volgende mijlpaal<br />

en dat klinkt Beko, dat zeer sterk inzet<br />

op duurzaamheid en energie-efficiëntie, als<br />

muziek in de oren. “Vanaf 1 maart 2024 is<br />

het verboden om toestellen met een F-score<br />

te verkopen”, aldus Beko. “Met de nieuwe<br />

70 centimeter inbouwkoelkast komen we nu al<br />

met een alternatief dat merkbaar beter scoort<br />

en de gebruikers volop handige features en<br />

functies aanbiedt om ingrediënten langer te<br />

bewaren en langer vers te houden.” •<br />

De Hob Extractors van Beko, sterke kook- en afzuigprestaties.<br />

Keukenbouw.be 41


Intuïviteit, creativiteit<br />

en effectiviteit<br />

Bij de ontwikkeling van nieuwe Miele huishoudtoestellen en features staan steeds de volgende<br />

elementen centraal: een perfecte intuïtieve ervaring die het gebruik nog makkelijker maakt, het<br />

stimuleren van creativiteit en tijdsbesparing.<br />

Tekst en Beeld | Miele België NV<br />

HydroClean reinigt je oven automatisch na gebruik.<br />

De huidige innovaties bij Miele spelen in op<br />

enkele trends die leven bij de consumenten.<br />

Allereerst het duurzaam koken. “Voor<br />

Miele betekent duurzaam koken in de eerste<br />

plaats voedselverspilling vermijden door je<br />

oven en kookplaat. Daarvoor ontwikkelden<br />

we enkele innovatieve functies”, klinkt het.<br />

“Zo hebben onze combi-stoomovens een<br />

speciaal programma om voedselverspilling<br />

te voorkomen: Mix & Match. In minder dan<br />

een halfuur tover je met deze functie overheerlijke<br />

gerechten op tafel. Je kun verschillende<br />

ingrediënten – verse of restjes van de<br />

dag ervoor – combineren en bereiden in één<br />

naadloos proces.”<br />

42 Keukenbouw.be


De functie TasteControl voorkomt dat je voedsel<br />

te gaar wordt of uitdroogt in de oven.<br />

Zodra de vooraf ingestelde bereidingstijd<br />

afgelopen is, wordt de ovendeur automatisch<br />

op een kiertje gezet. De ventilator blaast de<br />

warme lucht vervolgens naar buiten. Zo daalt<br />

de temperatuur binnen 5 minuten tot minder<br />

dan 100 °C. Dan sluit de ovendeur automatisch,<br />

zodat het voedsel in de oven warm<br />

blijft. “Bij de functie Smart Food ID draait alles<br />

dan weer om geavanceerde technologie. Een<br />

camera detecteert wat er precies in de oven<br />

staat en stuurt dan helemaal automatisch het<br />

kookproces. Ook deze functie komt goed van<br />

pas in de strijd tegen voedselverspilling, want<br />

ze verkleint de kans dat eten aanbrandt. Op de<br />

kookplaat houdt de intelligente TempControlsensor<br />

je voedsel steeds op de ideale temperatuur.<br />

Hij meet hoe warm het kookgerei is en<br />

houdt de temperatuur automatisch op peil.”<br />

“Innovatie die<br />

beantwoordt aan<br />

de huidige trends<br />

bij consumenten.”<br />

De Smart Food ID-functie detecteert wat in de oven staat en past de bereidingstijd aan.<br />

Ultiem gebruiksgemak<br />

De nieuwe automatische HydroClean-reiniging<br />

van de Miele combi-stoomoven is een<br />

perfect voorbeeld van ultiem gebruiksgemak.<br />

Zo speelt de fabrikant meteen in op een<br />

tweede trend bij consumenten. “Je houdt<br />

jouw oven moeiteloos schoon door deze<br />

handige zelfreiniging met een glanzende<br />

ovenruimte als resultaat”, klinkt het. “De<br />

binnenkant van de oven blijft er altijd smetteloos<br />

uitzien.”<br />

TasteControl voorkomt dat je voedsel overgaar wordt en opent na de bereidingstijd automatisch de ovendeur.<br />

Een derde trend waar Miele graag op inspeelt<br />

is het intelligent energiebeheer. Slim energie<br />

gebruiken voor je dagelijks huishouden doe<br />

je met Miele. Je kan je Miele-toestellen verbinden<br />

met de Miele-app en je Smart Home,<br />

en ze automatisch laten opstarten zodra je<br />

over voldoende zonne-energie beschikt. “En<br />

daarnaast bieden we sinds mei 2023 een<br />

nieuwe dienst voor allen die interesse hebben<br />

in Miele: voortaan kunnen consumenten<br />

ook ’s avonds en in het weekend op Miele<br />

rekenen voor de installatie van hun toestellen<br />

thuis. Miele is het eerste bedrijf in onze<br />

sector in België dat deze flexibiliteit aanbiedt<br />

aan haar klanten.” •<br />

Energie-efficiënt koken kan met de Miele-app.<br />

Keukenbouw.be 43


Een bont palet vol mogelijkheden<br />

Nieuwigheden op alle gebied om de gespecialiseerde handelspartners nog meer opties te geven om mooie en<br />

moderne leefruimtes te creëren. Daar pakt fabrikant Beckermann mee uit tijdens de huisbeurs van 16 tot<br />

21 september. ‘Zo individueel en uniek als de levensstijl van de huiseigenaar’ blijft de filosofie.<br />

Tekst Tom Rampelbergh Beeld Beckermann<br />

Beckermann kan bogen op een jarenlange<br />

expertise, meer dan 125 jaar, wat betreft de<br />

ontwikkeling van nieuwigheden voor al wat<br />

met keukens en meubels te maken heeft.<br />

Tegelijkertijd pikt de fabrikant huidige trends<br />

vlot op. Met deze combinatie gaat de R&Dafdeling<br />

aan de slag. Het resultaat zien we<br />

elk jaar tijdens Küchenmeile. “Dit jaar is de<br />

volledige omschakeling op hoogwaardige 19<br />

millimeter korpussen een van de belangrijkste<br />

nieuwsfeiten”, klinkt het vanuit Cappeln.<br />

“<strong>On</strong>ze handelspartners waren vragende partij<br />

en zij krijgen hiermee een aantrekkelijk verkoopargument<br />

aangereikt. Maar ook voor<br />

onze productie biedt de consequente en uniforme<br />

omschakeling van de oude 16 millimeter<br />

korpussen naar de nieuwe en hoogwaardigere<br />

19 millimeter korpussen voordelen.”<br />

Een nieuwe leefruimtekeuken<br />

“Enkele jaren geleden introduceerden we<br />

onze rode draad Leefruimtekeukens en dat<br />

was meteen een schot in de roos”, horen we<br />

bij Beckermann. “Het centraal uitgangspunt<br />

van deze concepten is steeds de woonkeuken<br />

als hart en centrum van elk huis. Van daaruit<br />

bouwen onze handelspartners dan de andere<br />

kamers op. Tijdens de huisbeurs stellen we<br />

de nieuwe trendy leefruimte Qualitytime<br />

voor. Deze komt bij de bestaande leefruimtekeukens<br />

Lovestory, Familytime, Mamamia,<br />

Teamwork, Mannenhuis, Vrouwenpower en<br />

Work-LifeBalance.”<br />

Een voorbeeld van een Qualitytime leefruimtekeuken, met een Lima als nieuw decor in<br />

de kleur fango en het thuiswerkkantoor dat kan worden verstopt achter pocketdoors.<br />

44 Keukenbouw.be


Thuiskantoor verstoppen<br />

De introductie van Qualitytime als nieuwe<br />

leefruimtekeuken geeft Beckermann meteen<br />

de opportuniteit om enkele nieuwigheden<br />

hierin voor te stellen. “Zo is er het<br />

decor Lima in de kleur fango dat bijzonder<br />

mooi samengaat met de programma’s<br />

68 Stone in Minera Greige en 56 Silvia<br />

Wood Classic in Sweet Cherry. De open<br />

geplande woonkamer voorzien we van een<br />

ruimte voor een thuiskantoor, toch een hot<br />

topic vandaag, die kan worden verstopt<br />

achter pocketdoors.”<br />

Flexibele elementen<br />

“De woonoppervlakte wordt almaar kleiner”,<br />

weet Beckermann. “Appartementen<br />

van ongeveer 60 vierkante meter zijn<br />

geen uitzondering meer. Daar is simpelweg<br />

de ruimte niet om een aparte keuken<br />

en eetkamer te plaatsen. Of het nu jonge<br />

mensen zijn die hier voor het eerst alleen<br />

“Moderne<br />

leefruimtes<br />

plannen vanuit<br />

een holistisch<br />

perspectief.”<br />

wonen of ietwat oudere mensen die naar<br />

hier verhuizen nadat hun kinderen het<br />

nest hebben verlaten, zij willen uiteraard<br />

ook gasten kunnen uitnodigen en een<br />

plaats geven. <strong>On</strong>ze Flex Dining Table helpt<br />

een flink handje. De Flex Dining Table is<br />

namelijk een uittrektafel voor twee tot<br />

zes personen die we in het keuken eiland<br />

integreren.”<br />

Trots op onderscheidingen<br />

Beckermann verheugt zich op de vele<br />

bezoekers die de trip naar Cappeln maken.<br />

“We ontvangen iedereen met open armen<br />

en heten hen van harte welkom. We tonen<br />

er met veel enthousiasme al onze nieuwigheden<br />

en onze twee onderscheidingen<br />

waar we bijzonder trots op zijn. Zo kreeg<br />

ons ruimteconcept Lovestory een Kitchen<br />

Innovation Award 2023 en behaalden we<br />

het herkomstkeurmerk ‘Meubels Made<br />

in Germany’.” •<br />

Keukenbouw.be 45


Twee nieuwe stijlvolle afwerkingen<br />

voor de keukenkraan<br />

<strong>On</strong>ce you go Quooker, you never go back. Het zou zo maar eens een getuigenis van een tevreden gebruiker<br />

kunnen zijn. De kraan die alles kan heeft zijn plek in vele keukens veroverd door zijn polyvalente karakter.<br />

Maar het oog wil uiteraard ook wat. En om dat oog te plezieren komt Quooker met twee nieuwe finishes voor<br />

de kranen Quooker Fusion en Quooker Flex.<br />

Tekst Tom Rampelbergh Beeld Quooker<br />

46 Keukenbouw.be


“Een trendy<br />

jasje voor het<br />

meest gebruikte<br />

toestel.”<br />

De keuken is uitgegroeid van een louter<br />

functionele ruimte, vaak weggestopt achter<br />

gesloten deuren, tot de verzamelplaats bij<br />

uitstek en het centrum van elk huishouden.<br />

Iedereen zit in de keuken en vanuit de<br />

woonkamer zie je de keuken. Logisch dat<br />

ook aan het esthetisch aspect van de keukenkraan,<br />

één van de meest gebruikte toestellen<br />

in elke keuken, veel aandacht wordt<br />

besteed. De vorm, de hoogte en ook de<br />

afwerking. “Ook wij spenderen veel aandacht<br />

aan onze finishes”, bevestigt Quooker.<br />

“En vanaf september komen er met gunmetal<br />

en rosé koper twee nieuwe bij voor de Quooker<br />

Fusion en de Quooker Flex.”<br />

Handige kranen<br />

Quooker Fusion en Quooker Flex zijn twee<br />

van de kranen in het uitgebreide assortiment<br />

die direct koud, warm en 100°C kokend<br />

water uit dezelfde kraan geven. Reken gerust<br />

de besparing uit wat betreft tijd, energie en<br />

Gunmetal geeft een gestroomlijnde,<br />

industriële touch.<br />

Rosé koper is heel veelzijdig door de hoge<br />

mate van combinatiemogelijkheden.<br />

ruimte in de keuken. Fusion is beschikbaar<br />

met een ronde en rechte uitloop, Flex beschikt<br />

over een uittrekslang voor extra bereik in de<br />

spoelbak. “Wie ook gekoeld, gefilterd (bruisend)<br />

water uit de kraan wenst, kan de kraan<br />

op het CU<strong>BE</strong>-systeem aansluiten”, voegt<br />

Quooker toe.<br />

Kleurenpalet<br />

De twee nieuwe finishes gunmetal en rosé<br />

koper zijn vanaf september verkrijgbaar voor<br />

Fusion en Flex. Quooker: “Gunmetal is een<br />

materiaal dat diep donkergrijs combineert met<br />

blauwe ondertonen en een gestroomlijnde,<br />

industriële touch creëert. Het is een soort<br />

brons dat ooit voor munitie werd gebruikt,<br />

wat meteen ook de naam verklaart. We zien<br />

dat het materiaal in het hedendaagse interieur<br />

aan een opmars bezig is en dat komt door<br />

de intrigerende en mysterieuze uitstraling van<br />

het materiaal. Rosé koper is even veelzijdig<br />

door de hoge mate van combinatiemogelijkheden<br />

met andere materialen en kleuren. De<br />

tint past perfect in een licht, Scandinavisch<br />

kleurenpalet en biedt een eigentijds accent bij<br />

marmer en andere natuursteen. In een andere<br />

setting geeft hetzelfde rosé koper dan weer<br />

een eerder vintage uitstraling. Maar het spannendst<br />

is deze kleur, volgens onze bescheiden<br />

mening, in een donkere keuken waar het rosé<br />

koper zich als een echte eyecatcher presenteert.”<br />

Quooker voegt tot slot toe dat vanaf<br />

september ook zeeppompen en rozetten in de<br />

twee nieuwe finishes beschikbaar zijn.<br />

Primeur in Löhne<br />

Elk jaar in september is het weer de Küchenmeile<br />

in en rond Löhne. Ook Quooker is<br />

van de partij. Je vindt hen op Area30. De<br />

uitgelezen kans om van 16 tot en met 21<br />

september de nieuwe finishes van nabij<br />

te bewonderen. •<br />

Keukenbouw.be 47


ILWA, MET HART EN ZIEL SINDS 1936<br />

ILWA produceert keukens met jarenlange vak– en<br />

materiaalkennis.<br />

De kwaliteit is essentieel en daar zijn wij fier op.<br />

Wij werken op maat van de klant :<br />

-flexibiliteit<br />

-persoonlijke service<br />

-laatste technieken<br />

-onbeperkte keuzes uit laminaat of lak.<br />

-gratis gebruik van software en designcenter<br />

Partner worden voor lange termijn? Mail naar<br />

johan.illegems@ilwa.be<br />

Meer info : www.ilwa.be


<strong>BE</strong>NIEUWD NAAR DE VOORDELEN VAN MHK<br />

KITCHEN EXPERT, HET NETWERK VAN DE<br />

<strong>BE</strong>TERE ZELFSTANDIGE KEUKENZAKEN?<br />

Contacteer ons voor de toetredingsvoorwaarden en ontdek<br />

de vele voordelen.<br />

info@mhk-belgium.be<br />

www.mhkkitchenexpert.be


“Inspiratie over<br />

de hele lijn”<br />

De ARTLINE-frontserie in de kleur Stripe Wood Coffee, ongetwijfeld een van de aandachtstrekkers tijdens de huisbeurs.<br />

UIT LIEFDE VOOR…<br />

Een van de keukenfabrikanten die tijdens de Küchenmeile een huisbeurs organiseert, is het in Löhne gevestigde<br />

Nolte Küchen. Het immense Nolte Forum, dat na de uitgebreide verbouwingswerkzaamheden nu meer<br />

dan 7.000 vierkante meter telt, is de uitgelezen plek om de collectie-uitbreidingen te komen ontdekken.<br />

Tekst Tom Rampelbergh Beeld Nolte<br />

Nolte Küchen werd dit jaar in Duitsland uitgeroepen<br />

tot populairste keukenmerk. Het<br />

is de vierde keer dat de keukenfabrikant uit<br />

Löhne deze waardering van de consument<br />

krijgt. Het motto van de huisbeurs dit jaar, ‘Uit<br />

liefde voor’, is dan ook bewust emotioneel.<br />

Het is een knipoog naar deze waardering en<br />

een bedanking naar de eindgebruikers toe.<br />

“Maar,” zo voegt de fabrikant toe,.“het is<br />

ook een claim om nog beter te willen zijn op<br />

het gebied van materialen, ontwerp, technologie,<br />

design en duurzame doelen.”<br />

Gestructureerd design<br />

Een emotionele claim die draait om de liefde<br />

voor unieke natuurlijke producten, gestructureerd<br />

design, eenvoudige elegantie, tijdloze<br />

kleuren, warme tinten, moderne klassiekers<br />

en duurzame materialen. “Kom onze claim<br />

live beleven”, klinkt het vol overtuiging vanuit<br />

het Nolte Forum. “Natuur en aardetinten<br />

in de keuken zijn nog steeds een belangrijke<br />

trend en die beantwoorden we met nieuwe<br />

fronten in de designlijn nolteneo. Nieuwe<br />

werkbladen, een uitgebreide selectie handgrepen<br />

en een innovatief relingsysteem met<br />

nog zuinigere ledverlichting voegen we eveneens<br />

toe.”<br />

De nieuwe frontserie ARTLINE zal ongetwijfeld<br />

fel in de spotlight staan. “ARTLINE past<br />

perfect in het thema gestructureerd design”,<br />

horen we. “De inspiratie lag bij het vorig jaar<br />

gepresenteerde neoLodge met zijn gegroefde<br />

structuur uit het assortiment van nolteneo.<br />

ARTLINE zal getoond worden in de kleuren<br />

Stripe Wood Coffee en Stripe Wood Crema.<br />

50 Keukenbouw.be


Black green softmat, hier met de frontprogramma’s Frame Lack en Soft Lack, is een nieuwe kleur voor 2023.<br />

In combinatie met het front SOFT LACK in de<br />

eveneens nieuwe kleur Caramel is het een<br />

opvallende maar elegante blikvanger in prijsgroep<br />

2.”<br />

Inspiratie voor alle prijsgroepen<br />

“Het zijn uitdagende tijden voor de keukenindustrie”,<br />

weet managing director Melanie<br />

Thomann-Bopp. “Daarom zijn we ook dubbel<br />

zo trots dat we zijn blijven investeren.<br />

De uitbreidingen van onze locatie in Löhne<br />

en deze in Melle, de uitgebreide ontwikkeling<br />

van ons productassortiment. We hebben<br />

rekening gehouden met de prognoses over<br />

de koopkracht van de consument en legden<br />

dan ook een grote focus op de ontwikkeling<br />

van nieuwe producten in de prijsgroepen<br />

2 en 3. Daarin kunnen consumenten nu de<br />

stap zetten naar een premium uitvoering<br />

met onze designupgrade nolteneo, bijvoorbeeld<br />

als ze kiezen voor ons elegante ladeen<br />

uittreksysteem neoBOX. We zijn er van<br />

overtuigd dat we met deze vele collectieuitbreidingen<br />

onze dealers over de hele lijn<br />

kunnen blijven inspireren.” •<br />

Ook nieuw in het matlakconcept: het hoogwaardig frontprogramma Lugano Lack met authentieke<br />

diepe structuren. Hier getoond in henna rood.<br />

Keukenbouw.be 51


HOOGWAARDIGE APPARATEN<br />

MET EEN DUURZAME FACTOR<br />

Met state-of-the-art huishoudelijke apparaten maakt V-ZUG het leven van de consument eenvoudiger. Denk maar<br />

aan bakovens, combi-stoomovens, wijnkoelers, vaatwasmachines, koelkasten en vriezers, kookplaten, afzuiging,<br />

inbouwkoffiemachines,… Dat doen ze zonder afbreuk te doen aan duurzaamheid en milieu. V-ZUG blinkt uit in<br />

innovatieve technologie, een intuïtieve bediening en een minimalistisch design. Met Zwisterse perfectie.<br />

Tekst & Beeld | V-ZUG<br />

“Met de toestellen van<br />

V-ZUG besparen gebruikers<br />

tijd en moeite in de keuken<br />

en de wasruimte.”<br />

52 Keukenbouw.be


Met de toestellen van V-ZUG besparen<br />

gebruikers tijd en moeite in de keuken en<br />

de wasruimte. Zo kunnen ze zich richten op<br />

andere aspecten van het huishouden. Op die<br />

manier legt V-ZUG de keuze op eenvoud in<br />

huis en op creativiteit in de keuken. Dat doen<br />

ze onder meer met de V-ZUG CombiSteamer<br />

V6000, het beste dat innovatie en Zwitsers<br />

design te bieden hebben. “V-ZUG is een ware<br />

pionier in de ontwikkeling van buitengewoon<br />

nauwkeurige combi-stoomovensmet de beste<br />

technologie”, klinkt het. “Ze zijn voorzien van<br />

krachtige en automatische kookprogramma’s<br />

en zetten de toon met hun minimalistische,<br />

Zwitserse ontwerp.”<br />

Minimalistisch, elegant en tijdloos<br />

De Excellence Line van V-ZUG valt meteen<br />

in de smaak door zijn fijne en gestroomlijnde<br />

design dat de tijd moeiteloos trotseert.<br />

De strakke lijnen passen bij elke keukenstijl en<br />

het spiegelglasfront is verkrijgbaar in verschillende<br />

kleuren. De deurgreep is gemaakt uit<br />

één stuk aluminium dat het spiegelglas nog<br />

fijner maakt.<br />

Slim koken met automatische<br />

programma’s<br />

De stoomovens van V-ZUG zijn altijd handmatig<br />

te bedienen. Maar wie nog verder wil<br />

gaan, kan ook het ingrediënt, de bakwijze en<br />

de gaartijd ingeven. Geavanceerde sensoren<br />

detecteren dan automatisch de grootte en<br />

vorm van het ingrediënt en kiezen de juiste<br />

programma’s en temperaturen om binnen<br />

de gestelde tijd het perfecte gerecht op tafel<br />

te toveren.<br />

Zo is er de functie EasyCook, die met een<br />

druk op de knop helpt bij het bereiden van<br />

meer dan 250 gerechten. Afhankelijk van wat<br />

precies te bereiden valt, stelt dit programma<br />

automatisch de juiste instellingen voor. Met<br />

Vacuisine was sous-vide garen nog nooit<br />

zo eenvoudig. Waar professionele koks een<br />

au bain-marie gebruiken om ingrediënten<br />

perfect te garen, doe je dat voortaan met<br />

stoom voor eenzelfde perfect resultaat. Ingrediënten<br />

die te gaar of juist niet gaar genoeg<br />

zijn? Dat is voortaan verleden tijd. Dan is er<br />

nog de AutoBraad-functie, die automatisch<br />

bakt. Het toestel bepaalt zelf het volume en de<br />

omvang van het gerecht en selecteert automatisch<br />

de beste opeenvolging van bakwijzen.<br />

Slimme en intuïtieve<br />

gebruikservaring<br />

Naast comfort zet V-ZUG ook in op een<br />

ultieme gebruikerservaring. Door de Circle-<br />

Slider en de gedetailleerde gebruikersinterface<br />

van de Excellence Line stel je de ovens<br />

van V-ZUG sneller en intuïtiever in dan ooit<br />

tevoren. Alles is bovendien aanpasbaar aan de<br />

persoonlijke voorkeuren van de klant. •<br />

Daarnaast heeft V-ZUG ook aandacht voor<br />

het comfort in de keuken. Met de Combi-<br />

Steamer V6000 tillen ze dat naar een nog<br />

hoger niveau. “De optionele AutoDoorfunctie<br />

opent en sluit de deur automatisch,<br />

zodat een deurgreep overbodig wordt”,<br />

legt de fabrikant uit. “En met de optionele<br />

wateraansluiting hoeft de watertank<br />

niet langer handmatig bijgevuld te worden.<br />

Bovendien stroomt overtollig water automatisch<br />

weg en kan stoom op elk moment worden<br />

afgevoerd.<br />

Keukenbouw.be 53


“Kom naar Kirchlengern”<br />

Art of Kitchens is een begrip onder de bezoekers van de Küchenmeile. Het is één van de locaties die er de<br />

voorbije jaren is bijgekomen en die mee het succes van de MOW in stand houden. Zeven partners werken samen<br />

om in Kirchlengern het beste van henzelf te geven en te tonen. Zowel Bosch als Siemens zijn van de partij.<br />

Tekst Tom Rampelbergh Beeld BSH<br />

“Leef duurzaam.”<br />

Van L tot XXL, diverse hoogtes en breedtes beschikbaar bij de inbouw koel-vriestoestellen van Bosch.<br />

54 Keukenbouw.be


Een nieuwe range vaatwassers met energielabel A.<br />

Bosch en Siemens prikkelen de aandacht en<br />

de nieuwsgierigheid van de keukenprofessionals.<br />

Beide fabrikanten nodigen hen uit<br />

om naar de Küchenmeile en Art of Kitchens<br />

in Kirchlengern af te zakken en de nodige<br />

ontdekkingen te doen. Een klein tipje van de<br />

sluier kon nog net, de volledige innovatie is<br />

voorbehouden voor de bezoekers.<br />

Hoog in het vaandel<br />

Bosch werkt haar Küchenmeile-aanwezigheid<br />

uit rond drie thema’s. “We hebben nu ook<br />

extra brede koel-vriestoestellen beschikbaar<br />

voor inbouw”, prikkelt de fabrikant ons.<br />

“Groot, groter, grootst. L, XL en XXL. Diverse<br />

en optimale hoogtes en breedtes. Kom het<br />

zeker ontdekken.” Het thema duurzaamheid<br />

is evenmin weg te denken bij Bosch, in die<br />

mate dat het twee aandachtspunten inpalmt.<br />

Zo heeft Bosch in het kader van duurzaamheid<br />

vaatwassers ontwikkeld met energielabel<br />

A. Ze verminderen het energieverbruik dankzij<br />

het High Efficiency Energy Saving-systeem dat<br />

gebaseerd is op de zeoliet-droogtechologie,<br />

innovatieve isolatie én slimme elektronica. De<br />

compleet nieuwe range vaatwassers staat te<br />

blinken in Kirchlengern. Maar Bosch breidt<br />

het thema duurzaamheid verder uit naar alle<br />

huishoudtoestellen. “We blijven doorontwikkelen<br />

door het water- en energieverbruik te<br />

verminderen én hergebruiken en recyclen zo<br />

veel mogelijk onderdelen. We leggen u dit<br />

haarfijn uit terwijl u onze laatste ontwikkelingen<br />

ontdekt.”<br />

Een gentleman in de keuken<br />

Een nieuwe manier van koken die ontsproot<br />

uit de vraag waarom pannen altijd rond en<br />

kookplaten altijd rechthoekig zijn. Dat is het<br />

hoofdthema bij Siemens. “Innovatie ontstaat<br />

uit nieuwsgierigheid en dat heeft bij ons nu<br />

geleid tot de nieuwe manier van koken die<br />

we u met plezier tonen”, klinkt het bij Siemens.<br />

“Daarnaast ontwikkelen we slimme<br />

Meer ruimte en meer flexibiliteit in de nieuwe<br />

koel- en vriestoestellen van Siemens.<br />

Door openAssist volstaat een eenvoudig<br />

spraakcommando of een zachte aanraking<br />

om de koelkastdeur te openen.<br />

inbouwtoestellen die een besparing qua tijd,<br />

energie en moeite opleveren. <strong>On</strong>ze nieuwe<br />

koel- en vriestoestellen bieden substantieel<br />

meer ruimte en meer flexibiliteit door innovatieve<br />

oplossingen die elke verwachting zullen<br />

overtreffen. Zo is er bijvoorbeeld de openAssist.<br />

Is een koelkast voorzien van dit systeem<br />

én heeft de gebruiker een spraakassistent,<br />

bijvoorbeeld Amazon Alexa, dan kan die<br />

gebruiker middels een eenvoudig spraakcommando<br />

de koelkast openen. Geen spraakassistent?<br />

Geen nood, een lichte druk tegen de<br />

koelkastdeur volstaat om deze te openen. Het<br />

sluiten van de koelkastdeur gebeurt steeds<br />

met een lichte druk tegen de deur, geruisloos<br />

en automatisch.” •<br />

Keukenbouw.be 55


Dankzij de perfecte hetelucht<br />

verspreiding worden uw<br />

maaltijden perfect bereid.<br />

Beko.com/be-nl<br />

Beko_Belgium<br />

BekoBelgium


Circle.Tech<br />

D E K W A L I T E I T V A N L E V E N<br />

K U N T U N U I N A D E M E N<br />

Concept: claimbrandindustry - Fotografie: Studio Emozioni<br />

Falmec luchtoplossingen. Geïnspireerd door het leven.<br />

Spazio, een multifunctioneel meubel, tilt het concept van een recyclage dampkap<br />

naar een hoger niveau.<br />

Een architectonisch object waar elk ingrediënt van lekker eten in wordt geplaatst.<br />

Dankzij de exclusieve recyclage Circle.Tech technologie gegarandeerd het de<br />

beste afzuiging, laag geluidsniveau en optimale luchtreiniging.<br />

falmec.be


Sanitair<br />

Spa@home: verrassende<br />

wellnessnieuwigheden<br />

voor thuis<br />

Het Klafs Espuro-schuimstoombad, goed voor een German Design Award<br />

Special Mention 2023. (Beeld: 2 Wellness Espuro)<br />

58 Keukenbouw.be


Sanitair<br />

Maak kennis met de ‘spathroom’, de ‘bathroom’ met spa-allures. Daarnaast vindt wellness ook zijn weg naar de<br />

slaapkamer of zelfs naar een aparte, volwaardige en stijlvol ingerichte wellnessruimte. Er is dan ook niet alleen<br />

aandacht voor de beleving, maar ook voor een hoogwaardige esthetiek conform de interieurtrends. Niet zelden<br />

drukken gerenommeerde designers hun stempel op het ontwerp. Trends en nieuwigheden? Deze vielen ons op.<br />

Tekst Eva Goossens Beeld Hoesch, Klafs, Belhydro, Kaldewei, Treesse, Klafs, Effe, Starpool<br />

De douche en bijhorende sproeiers met hoog<br />

wellnessgehalte laten we deze keer achterwege.<br />

Want er zijn nog veel andere manieren<br />

om thuis wellness te ervaren: van stoomdouche<br />

over therapeutische baden tot sauna, netjes<br />

geïntegreerd in de badkamer of elders in<br />

het interieur.<br />

Stoombad, met of zonder schuim<br />

Starten doen we met de stoomdouche die zich<br />

logischerwijze in de ‘natte ruimte’ bevindt. De<br />

vochtige en milde warmte van zo’n stoombad<br />

maakt wellness toegankelijk en wordt door<br />

velen als zeer aangenaam ervaren. Het opent<br />

de luchtwegen, zuivert de poriën en is verkwikkend<br />

voor lichaam en geest. Omdat een<br />

stoomdouche de functie van een stoomcabine<br />

en douche verenigt, vindt deze vorm van<br />

wellness@home ook zijn weg naar de gewone<br />

badkamer met een eerder beperkte ruimte. De<br />

combinatie van een stoombad met licht- en<br />

aromatherapie en geïntegreerde bluetoothspeakers<br />

voor gepaste sfeermuziek vervolledigt<br />

de wellnesservaring. Dat is bijvoorbeeld<br />

zo bij de SensePerience stoomdouches van<br />

Hoesch, strak vormgegeven waardoor deze<br />

fraai integreren in de eigentijdse badkamer.<br />

Weer iets heel anders is het Klafs Espuroschuimstoombad,<br />

gespot bij Gervi, waar een<br />

zacht geurend en verzorgend schuim aan de<br />

beleving wordt toegevoegd.<br />

De Hoesch SensePerience stoomdouche, ook in een uitvoering voor twee personen.<br />

“De sauna wordt steeds meer één<br />

met het interieur van de ruimte<br />

waarin hij zich bevindt.”<br />

Baden met therapeutische ervaring<br />

Nog een vorm van wellness die doorgaans<br />

geen of niet te veel extra plaats inneemt: het<br />

bad met whirlsysteem of andere vorm van<br />

therapeutische werking. Zo is er onder meer<br />

het nieuwe PURO2 zuurstofbad van Belhydro,<br />

het made in Belgium wellnessmerk van STG.<br />

Door een gepatenteerd proces worden miljarden<br />

zuurstofrijke en bijna microscopische bellen<br />

gegenereerd. Deze helpen onzuiverheden<br />

te verwijderen en stimuleren de vernieuwing<br />

van de huidcellen. Ook het immuunsysteem<br />

krijgt een boost en de aanmaak van het<br />

gelukshormoon serotine wordt gestimuleerd.<br />

Nog meer wellness met de Kaldewei-whirlbaden<br />

uit geëmailleerd staal en keuze uit diverse<br />

whirlsystemen: van een krachtige massage<br />

van de spieren na het sporten tot het zacht<br />

omringen van het lichaam door bruisende,<br />

Belhydro, het wellnessmerk van STG.<br />

voorverwarmde luchtbelletjes in het verlichte<br />

water. Ook aan het design werd gewerkt,<br />

met onder meer vlakke sproeiers, maar ook<br />

een elegant en discreet display in wit glas.<br />

Een hoog designgehalte en high-end afwerking<br />

zien we ook bij Treesse. Dit Italiaanse<br />

label pakte op Salone del Mobile in Milaan uit<br />

met Heaven: een minipool dat de gebruiker<br />

verwent met een aangename hydromassage,<br />

een verbeterd zit- en ligcomfort en een uitgepuurde<br />

vormgeving. Geschikt voor binnen en<br />

buiten. ►<br />

Keukenbouw.be 59


Fierens keuken en interieur I Fotograaf Luc Roymans<br />

In een overheersend digitale wereld<br />

waarin het lijkt dat we steeds sneller leven,<br />

hebben we het recht om te vertragen<br />

op een plaats waar ruimte is voor warmte,<br />

gezelligheid en kookplezier.


Sanitair<br />

De sauna, geïntegreerd<br />

in het interieur<br />

En dan is er uiteraard ook de Finse sauna.<br />

Opvallend: deze wordt steeds meer één met<br />

het interieur van de ruimte waarin hij zich<br />

bevindt, niet zelden de master bedroom.<br />

Nieuw is Klafs Gesa, een Finse sauna ontworpen<br />

door de Deens-Duitse designer Gesa Hansen.<br />

Volledig in zwart en wit weet deze sauna<br />

de Scandinavische knusheid te combineren<br />

met Japans minimalisme, helemaal conform<br />

de trendy Japandi-stijl. Ook van Klafs is de S1<br />

Sauna, een uitschuifbare saunacabine die met<br />

een druk op de knop van kastformaat – 60<br />

centimeter diep – uitzoomt tot een volwaardige<br />

sauna van 1,60 meter diep. Deze sauna<br />

is ideaal voor integratie in een slaapkamer<br />

waar hij niet al te veel plaats mag innemen.<br />

Ook zeer stijlvol: de Yoku S sauna van het Italiaanse<br />

Effe, ontworpen door Marco Williams<br />

Fagioli. Het essentiële, uitgebalanceerde en<br />

minimalistische ontwerp van deze Yoku S is<br />

warm, uitnodigend en natuurlijk. Deze is verkrijgbaar<br />

in verschillende varianten die een<br />

meerwaarde vormen voor elk interieur.<br />

op een comfortabele en niet-invasieve manier<br />

van de koudetherapie te genieten door middel<br />

van een ‘dry floating system’. Eenvoudig, veilig<br />

en gemakkelijk te gebruiken, ook thuis. De<br />

gebruiker, wiens lichaam volledig omwikkeld<br />

is met een gepatenteerd membraan, drijft als<br />

het ware op het water zonder nat te worden.<br />

Het water wordt op een temperatuur van 4 à<br />

6 graden gebracht en een sessie varieert van<br />

3 tot 8 minuten, afhankelijk van de individuele<br />

doelen. Voor de volledigheid: dit toestel<br />

komt er in navolging van Starpool Dry Float<br />

Therapy met weliswaar aangenaam warm<br />

water, waarbij men zonder nat te worden<br />

een gevoel van gewichtloosheid ervaart. Ieder<br />

zijn ding, al is en blijft dit wellness@home<br />

voor gevorderden. •<br />

Heaven Treesse minipool, met het<br />

designsignatuur van Marc Sadler.<br />

Floating en cryotherapie<br />

Eindigen doen we met een eerder exclusieve<br />

innovatie die weliswaar de nieuwsgierigheid<br />

wekt: Zerobody Cryo van Starpool. Bij cryotherapie<br />

wordt het lichaam blootgesteld aan<br />

extreme koude voor therapeutische doeleinden,<br />

zoals het boosten van het immuunsysteem<br />

en metabolisme. Hiervoor bestaan<br />

speciale cabines, al opteren sommigen voor<br />

een eenvoudigere koudetherapie door zich<br />

gewoon onder te dompelen in ijskoud water.<br />

Dit nieuwe toestel van Starpool laat toe om<br />

Klafs S1 Sauna: van kast tot volwaardige sauna in 20 seconden.<br />

De Klafs Gesa sauna in Japandi-stijl.<br />

Koudetherapie@home met Zerobody Cryo van<br />

Starpool. Design Cristiano Mino. (foto Gaia Panozzo)<br />

Keukenbouw.be 61


Sanitair<br />

‘WE ZIJN SELECTIEF EN<br />

VEELEISEND ALS HET OP<br />

KWALITEIT AANKOMT’<br />

Bij Sanitair Fierens worden kwaliteit, design en service hoog in het vaandel gedragen. Dat dit wordt<br />

geapprecieerd, blijkt uit het gevulde orderboekje. Van hun leveranciers en de merken die ze aanbieden<br />

verwachten ze eenzelfde hoge standaard. En of het klikt met O-Plus, het designlabel dat aan de<br />

veeleisende verwachtingen kan voldoen, zowel qua esthetiek, design en kwaliteit als qua service.<br />

Tekst Eva Goossens Beeld Sanitair Fierens<br />

Een topper bij Sanitair<br />

Fierens: deze O-Plus by<br />

PDP douchewand met<br />

matzwarte profielen, model<br />

KUF9 uit de Kubi-reeks.<br />

62 Keukenbouw.be


Sanitair<br />

O-Plus by Treemme kranen in de diverse<br />

finishes, te zien in de toonzaal.<br />

De thuisbasis van Sanitair Fierens in Mechelen.<br />

Sanitair Fierens aan de Gentsesteenweg in<br />

Mechelen is een familiebedrijf pur sang, met<br />

verschillende al dan niet aangetrouwde familieleden<br />

en generaties in de toonzaal en op<br />

de baan. Na 65 jaar is dit bedrijf dan ook een<br />

referentie in het Mechelse, maar ook ver daarbuiten.<br />

Samen met hun vaste medewerkers<br />

trekt het veertienkoppig team aan hetzelfde<br />

zeel: elke dag kwaliteit leveren, met bij renovaties<br />

zo weinig mogelijk hinder voor de klant.<br />

Renovatie en nieuwbouw<br />

Met 65 jaar op de teller kan de klant bij Sanitair<br />

Fierens op heel wat ervaring en expertise<br />

rekenen. “We doen zowel totaalrenovaties<br />

van badkamers als nieuwbouw. En ook voor<br />

warmtepompen, ventilatie en airco kan men<br />

bij ons terecht”, aldus Tilly Geudens, derde<br />

generatie en sinds enkele jaren ook actief<br />

in de zaak. Wat nieuwbouw betreft, werkt<br />

Sanitair Fierens onder meer voor houtskeletbouwer<br />

Quackels. “Vaak moeten we hier kort<br />

op de bal spelen en snel en correct bediend<br />

worden door onze leveranciers. Dit verloopt,<br />

net als de communicatie, steeds zeer vlot bij<br />

O-Plus.” Wat de renovatiemarkt betreft, gaat<br />

Sanitair Fierens vooral prat op een efficiënte<br />

werking met strikte planning. Een totaalrenovatie<br />

kan worden afgerond in anderhalve<br />

week. “We bieden, indien gewenst, bovendien<br />

een allesomvattende en gecoördineerde<br />

totaalservice. Meteen een nieuw dakraam of<br />

deur? Ook dat is mogelijk.”<br />

“Nu de matzwarte<br />

kranen erg in trek<br />

zijn, hebben we ook<br />

extra aandacht voor<br />

de lakkwaliteit.”<br />

Geapprecieerd aanbod van O-Plus<br />

De toonzaal van Sanitair Fierens, die trouwens<br />

regelmatig een update krijgt, biedt een<br />

mooi overzicht van diverse stijlen en de laatste<br />

trends. Ook de O-Plus-producten zijn goed<br />

vertegenwoordigd, onder meer met O-Plus<br />

by Treemme kranen met verschillende modellen<br />

in de diverse kleuren. Tilly: “Wij zijn zeer<br />

selectief en veeleisend als het op kwaliteit<br />

aankomt. O-Plus past perfect binnen ons aanbod.<br />

Ook het feit dat de onderdelen na 25 jaar<br />

nog beschikbaar zijn, is van belang. En nu de<br />

matzwarte kranen erg in trek zijn, hebben we<br />

uiteraard ook extra aandacht voor de lakkwaliteit.<br />

En die is uitstekend.” Over kleuren gesproken,<br />

op dat vlak heeft O-Plus by Treemme met<br />

maar liefst twaalf varianten heel wat in zijn<br />

mars. “Bijzonder is dat we ook de profielen van<br />

de O-Plus by PDP douchedeuren en -wanden in<br />

net dezelfde kleur kunnen krijgen. Net als de<br />

De elegante New Generation douchedeur van<br />

O-Plus, ook te zien bij Sanitair Fierens.<br />

accessoires die de badkamerinrichting vervolledigen.<br />

Zo kunnen we de gekozen finish mooi<br />

in de badkamerinrichting doortrekken.”<br />

Trends<br />

Wat momenteel vooral in trek is? “Naast het<br />

traditionele chroom is en blijft de matzwarte<br />

look doorheen de badkamer erg gegeerd.<br />

Vooral de O-Plus Kubi douchewand voor<br />

de inloopdouche met slank massief frame,<br />

zwart gelakt, heeft hier in onze toonzaal veel<br />

bijval”, weet Tilly. “Wat de douchedeuren<br />

betreft, tonen we in onze showroom onder<br />

meer de New Generation-lijn van O-Plus.”<br />

Een nieuwtje: deze toplijn met aluminium<br />

profielen heeft met New Generation Inox nu<br />

ook een variant in roestvrij staal, naar keuze<br />

glanzend of mat. Blijven vernieuwen, ten<br />

behoeve van de badkamer van vandaag en<br />

morgen, is het motto. •<br />

Keukenbouw.be 63


Sanitair<br />

EXPRESSIEVE BADKAMERS<br />

MET PANACHE<br />

De kracht en schoonheid van de natuur binnenhalen in de badkamer? Geen betere manier dan met natuursteen.<br />

Naast ‘the real stuff’ – steeds anders en telkens uniek – scoren ook alternatieve steenproducten met realistisch<br />

natuursteendecor, de zogenaamde ‘engineered stone’, bijzonder goed. Daarbij opteert de interieurarchitect<br />

er steeds vaker voor om het karaktervolle materiaal als een rode draad doorheen de woning toe te passen:<br />

van keuken over toilet en dressing tot de badkamer. Enkele trends en opmerkelijke realisaties in de kijker.<br />

Tekst Eva Goossens Beeld Louis Culot, Potier Stone, Falper, Cosentino, Caesarstone, Axor<br />

Groen? Gewoon doen! Realisatie van Frederic Kielemoes in Melle met Natuursteen en goudkleur: een goede match. (foto Louis Culot)<br />

douchewand en -vloer in natuursteen Avocatus van Potier Stone. (foto Potier<br />

Stone)<br />

64 Keukenbouw.be


Sanitair<br />

Eigentijdse luxe met de marmer Oyster Poli van Louis Culot als blikvanger. (foto Louis Culot)<br />

“De trend anno 2023 getuigt<br />

duidelijk van meer durf.”<br />

Deze Falper Eccentrico combineert massief hout<br />

met een marmeren spoelbak. (foto Falper)<br />

Hoewel natuursteen op zich een tijdloos<br />

materiaal is en blijft, bedoeld om lang<br />

mee te gaan, vallen ook hier bepaalde<br />

trends te onderscheiden. Enerzijds mag<br />

het gerust allemaal wat expressiever, met<br />

meer kleur en contrasterende adering.<br />

De trend anno 2023 getuigt duidelijk van<br />

meer durf. Anderzijds doen ook zachte<br />

crèmekleurige tinten, met op kop de toepassingen<br />

met travertin, het bijzonder<br />

goed. Uiteraard zien we natuursteen en<br />

steenproducten toegepast op wanden en<br />

vloeren, als tabletten, spoeltafels en in<br />

meubels. Maar het kan ook subtieler, als<br />

finishing touch op de hendel of knoppen<br />

van het kraanwerk.<br />

Karaktervolle kleurnuances<br />

Karaktervolle natuursteen zet de toon in<br />

een eerste opmerkelijk project van Louis<br />

Culot. De producten van deze specialist in<br />

keukenwerkbladen, zowel in natuursteen,<br />

Dekton, composiet als keramiek, vinden<br />

ook hun weg naar de meer exclusieve badkamer.<br />

De keuze viel hier op de expressieve<br />

marmer Oyster Poli met rijke kleurnuances<br />

die op verschillende plaatsen werd toegepast.<br />

Soms zeer opvallend, bijvoorbeeld<br />

voor de bekleding van de douchewand en<br />

als volledig uitgewerkt lavabotablet, dan<br />

weer subtieler als accentmateriaal. Door het<br />

levendige materiaal te matchen met eerder<br />

strakke, matwitte oppervlakken komt<br />

het volledig tot zijn recht. Wat ook blijkt:<br />

natuursteen van dit kaliber laat zich maar al<br />

te graag combineren met goud- of bronskleurig<br />

kraanwerk en dito doucheprofielen.<br />

Het resultaat? Eigentijds warm, met hoog<br />

wauw-gehalte. ►<br />

Keukenbouw.be 65


HET TOTAALPAKKET VOOR ONDERNEMERS<br />

IN BADKAMERS, KEUKENS & TOTAALINTERIEUR.<br />

BRIO COLLECTION<br />

Geniet van exclusieve deals en de<br />

beste aankoopcondities!<br />

BRIO LA<strong>BE</strong>L<br />

<strong>On</strong>s kwaliteitslabel staat garant<br />

voor echt vakmanschap!<br />

BRIO BRANDING<br />

Brio staat op elk vlak klaar voor zijn<br />

partners, dus ook wat communicatie<br />

& marketing betreft!<br />

BRIO ACADEMY<br />

Opleidingen, workshops &<br />

evenementen op maat!<br />

Brio Group - Magazijnenstraat 10 2235 Hulshout - info@brio-group.be - www.brio-group.be


Sanitair<br />

Statement piece<br />

Wat opvalt in het interieur: meer kleur mag.<br />

Vooral groentinten en terraccota scoren<br />

goed. En hoewel natuursteen vaak doorheen<br />

het hele interieur wordt doorgetrokken,<br />

kiezen sommigen er toch voor om van<br />

de badkamer een blikvanger te maken met<br />

een opvallende steen. Zo is er bijvoorbeeld<br />

de natuursteen Avocatus, in het aanbod van<br />

Potier Stone. Deze kwartsiet kenmerkt zich<br />

door een opmerkelijke combinatie van lichten<br />

donkergroene vlakken met afwisselend<br />

zwarte en witte adering. Een echt statement<br />

piece. En wat blijkt? Ook deze natuursteen<br />

laat zich goed combineren met goudkleurig<br />

kraanwerk, douchegarnituren en accessoires.<br />

De groene, geribbelde fronten van het lavabomeubel<br />

maken dit plaatje compleet, al mochten<br />

uiteraard ook de groene handdoeken niet<br />

ontbreken. Graag markante natuursteen,<br />

maar toch liever iets discreter aanwezig? Er<br />

zijn ook diverse designlabels van badkamermeubels<br />

die natuursteen op een meer subtiele<br />

manier integreren in de collectie. Een fraai<br />

voorbeeld: de Eccentrico Collection van Falper<br />

met marmeren spoelbak, ontworpen door de<br />

architect Victor Vasilev.<br />

Ingetogen luxe van<br />

Italiaanse travertin<br />

Ook zij die gewonnen zijn voor een meer<br />

ingetogen luxe, komen aan hun trekken.<br />

Nu toch al een tijdje terug van weggeweest:<br />

travertin, de klassieke Italiaanse steen waaruit<br />

Rome als het ware werd gebouwd. Ook<br />

deze trend houdt overtuigend stand. Wat<br />

deze aardse natuursteen typeert zijn de<br />

Marmorio uit de Travertine Kode collectie van Cosentino: Dekton geïnspireerd op Travertino Navona,<br />

een natuursteen die wordt gewonnen in de buurt van Tivoli. (foto Cosentino)<br />

poriën ontstaan door organisch materiaal als<br />

bladeren en takjes. Verkrijgbaar in diverse<br />

nuances: van eerder grijs tot zand- en crèmekleurig.<br />

Dat deze natuursteen inspireert,<br />

bewijzen de alternatieve steenmaterialen die<br />

het aderpatroon van Italiaanse traventin overtuigend<br />

nabootsen. Denk daarbij zowel aan<br />

keramiek als aan composiet maar ook Dekton<br />

met de nieuwe Travertine Kode-reeks. Deze<br />

lijn, ontworpen door Daniel Germani, omvat<br />

twee ontwerpen: Sabbia met een eerder willekeurig<br />

aderpatroon en Marmorio met een<br />

poreuze gestreepte structuur.<br />

iF Design Gold Award 2023<br />

Het is overduidelijk: natuursteen in de badkamer,<br />

en bij uitbreiding de waarheidsgetrouwe<br />

natuursteendecors, doen het goed.<br />

Dat begrijpt ook Grohe, dat op Salone del<br />

Mobile samen met Caesarstone, gekend van<br />

de kwarts- en keramiekoppervlakken, de<br />

nieuwe collectie Grohe Spa Atrio Private presenteerde.<br />

Hun samenwerking resulteerde in<br />

een iF Design Gold Award 2023. Nieuw is dat<br />

de hendel of knop van de kranen kan worden<br />

afgewerkt met naar keuze White Attica<br />

of Vanilla Noir kwartscomposiet. De kranen<br />

kunnen uiteraard gecombineerd worden met<br />

een tablet of wand in dezelfde kwartscomposiet,<br />

voor een coherente en luxueuze esthetiek.<br />

Wastafel of tablet en kranen op elkaar<br />

afstemmen, dat doet trouwens ook Axor met<br />

MyEdition. Deze kranen zijn verkrijgbaar zonder<br />

afwerkingsplaat waardoor men ze naar<br />

wens kan personaliseren. Het aanbod wordt<br />

dit najaar verder uitgebreid met drie nieuwe<br />

kraanmodellen. Bovendien zijn alle kranen uit<br />

de Axor MyEdition-collectie nu ook verkrijgbaar<br />

in matzwarte afwerking. Voor nog meer<br />

individualiteit en een eigentijdse esthetiek. •<br />

“Ook zij die gewonnen zijn voor een meer<br />

ingetogen luxe, komen aan hun trekken.”<br />

Deze Steppa Scuro travertin combineert mooi met hout en andere<br />

natuurlijke materialen en vormen. Realisatie van Scratch Studio in<br />

samenwerking met De Maatwerker, met wastafel en omkasting bad in<br />

Steppa Scuro van Potier Stone. (foto Potier Stone)<br />

De nieuwe kraan Axor MyEdition Matt Black, helemaal assorti met de<br />

wastafel. (foto Axor)<br />

Keukenbouw.be 67


Sanitair<br />

BADKAMERACCESSOIRES<br />

ZETTEN DE PUNTJE OP DE I<br />

Details maken het verschil, ook in de badkamer. Net daarom wordt steeds meer aandacht besteed aan<br />

de accessoires in de natte ruimte. Ze maken deel uit van een groter esthetisch geheel waarvan elk<br />

detail klopt. Soms discreet, dan weer bedoeld om niet alleen gebruikt maar ook gezien te worden.<br />

Tekst Eva Goossens Beeld O-Plus, Axor, LoooX, Frost, Eva Solo, Blomus, Keucço, Antoniolupi, Delabie<br />

Carry Hook van Frost<br />

Denmark, pendelende haken<br />

met bijzonder design.<br />

68 Keukenbouw.be


Sanitair<br />

Net zoals in de mode, maken ook in de badkamer<br />

de accessoires het af. Logisch dus dat<br />

steeds meer sanitaire merken, maar net zo<br />

goed designlabels met een breed aanbod aan<br />

woonaccessoires, extra aandacht besteden<br />

aan de toebehoren voor de badkamer. Van<br />

handdoekhouders, haakjes en leggers over<br />

zeepbakjes en douchewissers tot wc-rol- en<br />

borstelhouders: geen detail wordt over het<br />

hoofd gezien. Soms maken ze zelfs deel uit<br />

van vernuftige geïntegreerde oplossingen. En<br />

waar in een comfort- en zorgomgeving voorheen<br />

vooral het praktische aspect van tel was,<br />

noteren we ook hier het toenemende belang<br />

van design.<br />

Gespot bij O-Plus by Treemme: de afwerking van de accessoires sluit aan bij de wastafelkraan.<br />

“Een vleugje Scandinavisch<br />

design mist nooit zijn effect.”<br />

De inspiratie voor deze Bento Starck Box wastafels van Duravit komt van de traditionele Japanse<br />

bentoboxen die aan de binnenkant door schotten in verschillende compartimenten zijn verdeeld.<br />

Assorti<br />

Logischerwijze volgen de accessoires de laatste<br />

trends op de voet. Naast tijdloos chroom<br />

is matzwart al enkele jaren een topper. Daarnaast<br />

blijkt ook wit, eveneens in een matte<br />

uitvoering, weer verrassend actueel. De kleur<br />

symboliseert sereniteit, zuiverheid en kalmte<br />

en past perfect in de eerder minimalistische<br />

badkamer, al dan niet gecombineerd met<br />

natuurlijke materialen. Nieuw voor dit najaar<br />

is de Axor <strong>On</strong>e Matt White collectie: van matwitte<br />

kranen en handdoekrekjes tot doucheelementen<br />

en thermostaten. Allemaal perfect<br />

combineerbaar met de Axor Universal Circular<br />

Accessoires in dezelfde kleur. Naast chroom,<br />

zwart en wit zijn er ook diverse metaalkleuren<br />

– van gun metal over brons tot goud – in verschillende<br />

finishes die toelaten de badkamer<br />

in verregaande mate te personaliseren. Kranen,<br />

doucheprofielen en accessoires perfect<br />

op elkaar afstemmen? Dat kan onder meer bij<br />

O-Plus, met de collecties O-Plus by Treemme<br />

en O-Plus by PDP.<br />

Hoog designgehalte<br />

Niet alleen vaste maar ook zorgvuldig uitgekozen<br />

losse accessoires maken mee een verschil.<br />

Ze inspireren en tillen de beleving naar<br />

een hoger niveau, ook bij de inrichting van<br />

de toonzaaal. Graag eens wat anders dan<br />

anders? Een vleugje Scandinavisch design mist<br />

nooit zijn effect, bijvoorbeeld in de vorm van<br />

de aan het plafond pendelende Carry Hook<br />

van Frost Denmark. Verkrijgbaar in matzwart<br />

en -wit, maar net zo goed in zeven metaalkleuren.<br />

Nog meer moois uit Denenmarken<br />

met de zeeppompjes van bijvoorbeeld Eva<br />

Solo of Zone Denmark. Ook het Duitse ZACK<br />

en Blomus heeft heel wat fraais voor de badkamer.<br />

Een sobere badkameropstelling die<br />

een karaktervolle toets kan gebruiken? Knap<br />

is de Japans geïnspireerd schaal Abento van<br />

designer Adam Miller voor Blomus. ►<br />

Keukenbouw.be 69


Maak samen met O-Plus<br />

de badkamer-en keukendromen<br />

van je klanten waar!<br />

Unieke en kwalitatieve producten<br />

Aantrekkelijke prijzen<br />

V<br />

Ruim assortiment<br />

Ga naar www.o-plus.be en word ook professioneel verdeler!


Sanitair<br />

Verkrijgbaar in klassiek wit, een al even archetypisch<br />

grijs en een iets gedurfder rood marmer<br />

met heldere witte aders.<br />

Geïntegreerde oplossingen<br />

Tegenover de losse accessoires staan de geïntegreerde<br />

designoplossingen, met toebehoren<br />

die deel uitmaken van een groter geheel.<br />

Denk daarbij aan een legplank die meteen<br />

de functies van handdoekhouder en verlichting<br />

combineren. Een voorbeeld hiervan<br />

is de nieuwe Letteramuta van Antoniolupi,<br />

design dat knipoogt naar het archetype van<br />

een ‘poutrel’. Het is een modulair en lineair<br />

systeem dat kan worden gepersonaliseerd<br />

afhankelijk van de gewenste toepassingen en<br />

conform het badkamerdesign.<br />

Iets helemaal anders – en het buitenbeentje in<br />

de selectie – is de nieuwe Duravit Beno Starck<br />

Box wastafel van Philippe Starck. Met intelligente<br />

onderverdeelde natte en droge zones<br />

bieden de wastafels handige opbergruimte<br />

voor allerhande accessoires en verzorgingsproducten.<br />

Alles dichtbij en binnen handbereik:<br />

geen legger nodig.<br />

LoooX Colour BoX: inbouwnis in gepoederlakt roestvrij staal met variabele inbouwdiepte.<br />

Een stijlvolle oplossing om de rust te bewaren in de badkamer.<br />

“Esthetiek en barrièrevrije functionaliteit<br />

worden op een stijlvolle manier verenigd.”<br />

Keuco Axess, goed voor een iF Golf Award 2023.<br />

Comfort en zorg<br />

Tot slot noteren we ook een aantal nieuwigheden<br />

voor de zorg en voor personen met een<br />

verminderde mobiliteit. Vooral op vlak van<br />

esthetiek is er vooruitgang geboekt. Zo is de<br />

nieuwe roestvrijstalen armsteun van Frost nu<br />

ook verkrijgbaar in negen stijlvolle finishes.<br />

Delabie, gespecialiseerd in toegankelijkheid en<br />

sanitaire uitrusting voor publieke ruimtes, heeft<br />

op zijn beurt het B-Line assortiment uitgebreid<br />

De Tag#-collectie van O-Plus by Treemme in<br />

diverse lak- en metaalkleuren.<br />

met een nieuwe afwerking in matzwart. Na de<br />

elektronische kranen, zeepverdelers, handdrogers<br />

en wastafels zijn dus ook de steungrepen<br />

beschikbaar in deze poppulaire kleur. Keuco<br />

pakt tot slot uit met Axess, ontworpen door<br />

Studio F.A. Porsche. Het geminimaliseerde<br />

design weet esthetiek en barrièrevrije functionaliteit<br />

op een stijlvolle manier te verenigen.<br />

Het resultaat: een welverdiende iF Design<br />

Award 2023 Gold op de prijzenplank. •<br />

Organisch vormgegeven zeeppompje van<br />

Eva Solo, verkrijgbaar in matzwart en matwit.<br />

Keukenbouw.be 71


Sanitair<br />

Verregaande personalisatie<br />

van de badkamer<br />

Van kraanwerk tot douchedeur en van handdoekrek tot wc-rolhouder. In de badkamer anno 2023 is alles<br />

assorti, tot en met de accessoires toe. Dit begrijpt ook O-Plus, het jonge designlabel dat exclusief via de<br />

vakhandel wordt aangeboden en prat gaat op een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. Het aanbod is niet<br />

alleen zeer volledig – en recent nog maar eens uitgebreid -, bovendien zijn de diverse items verkrijgbaar<br />

in een hele waaier aan gegeerde en stijlvolle kleuren. Hierdoor is het mogelijk om het badkamerdesign in<br />

verregaande mate te personaliseren, conform de persoonlijke smaak en gewenste interieursfeer van de klant.<br />

Tekst Eva Goossens Beeld O-Plus<br />

“Weg van de standaard,<br />

anders dan anders<br />

en op maat van de<br />

individuele wensen.”<br />

Strak vormgegeven kraanwerk en douchekop van<br />

O-Plus by Treemme, hier in de finish geborsteld rosé.<br />

72 Keukenbouw.be


Sanitair<br />

Elk detail telt, zo ook bij deze O-Plus doucheschuifdeur KN in geborsteld roségoud.<br />

Individueel design is niet alleen hot in de keuken, maar ook in de badkamer.<br />

De klant, vooral in het betere middensegment en hoger, weet<br />

steeds beter wat hij wil. Hij wenst er iets persoonlijks van te maken,<br />

weg van de standaard, anders dan anders en op maat van zijn wensen.<br />

Een badkamer waarin hij kan thuiskomen en die een gevoel van<br />

welbehagen en ontspanning creëert. O-Plus biedt hierop een antwoord<br />

met een uitgekiend assortiment aan kwalitatieve producten met een<br />

waaier aan opties qua kleur en finish. Zowel designkranen, douchegarnituren,<br />

douchedeur, spiegelrand en accessoires – tot het zeepbakje<br />

en kleinste haakje toe – in brons, goud, gun metal of een van de vele<br />

andere mogelijkheden? Door O-Plus kan men kleur bekennen en wordt<br />

de badkamer een mooi en samenhangend totaalplaatje met kwalitatief<br />

designcachet aan een concurrentiële prijs.<br />

Brede waaier aan kleuren en finishes<br />

De tijd dat de keuze voor badkamerkraanwerk zich beperkte tot<br />

chroom, roestvrij staal, wit of – al net iets recenter – matzwart, is voorbij.<br />

<strong>On</strong>der meer brons en goudtinten, garant voor een warm en luxueus<br />

cachet, vinden steeds meer de weg naar de badkamer. Over kleuren en<br />

smaken valt uiteraard niet te twisten. Daarom omhelst het assortiment<br />

van O-Plus by Treemme, met zowel wastafel-, douche- als badkranen,<br />

maar liefst twaalf verschillende finishes. Naast chroom, matzwart en<br />

matwit noteren we ook gepolijst of geborsteld nikkel, gepolijst of<br />

geborsteld zwart chroom, geborsteld brons, geoxideerd, geborsteld<br />

goud, geborsteld rosé en goud. Door deze keuze te bieden laat je personalisatie<br />

toe en krijgt de klant de badkamer die hij wenst. Lastig kiezen?<br />

Op de website van Treemme kan men alle modellen in de diverse<br />

kleuren in 3D en augmented reality bekijken.<br />

Accessoires vervolledigen het totaalplaatje<br />

De O-Plus by Treemme producten combineren de hoge O-Plus kwaliteitsstandaard<br />

met hoogwaardig en tijdloos Italiaans design. Naast<br />

kranen en douchegarnituren zijn er in dezelfde lijn ook luxueuze accessoires<br />

beschikbaar in de reeks 40 mm: in roestvrij staal, maar ook in de<br />

duurzame en krasbestendige PVD-kleuren brons, goud en gun metal.<br />

Graag nog meer opties qua finish? De O-Plus by Treemme Tag#-reeks<br />

doet er nog een schepje bovenop en biedt alle items in de twaalf bovenvermelde<br />

kleuren van de O-Plus by Treemme kranen. Nog meer accessoires<br />

met O-Plus by PDP, een uitgebreid assortiment in zowaar veertien<br />

verschillende kleuren en afwerkingen. Naast de traditionele vaste en<br />

losse badkameraccessoires, waaronder ook een zeer stijlvol zeepbakje<br />

voor bevestiging aan de glazen douchewand of -deur, omhelst deze<br />

reeks ook verticale en horizontale open wandrekken in diverse afmetingen.<br />

Een stijlvol geheel gegarandeerd.<br />

Douchedeuren en -wanden à la carte<br />

Brons, goud of rosé als rode draad? Uiteraard dienen ook de profielen<br />

van de douchedeuren en -wanden assorti te zijn. O-Plus by PDP biedt<br />

diverse series aan waaronder de nieuwe Over, Zero8, New Generation<br />

INOX en KUP. In tal van deze reeksen heeft de klant keuze uit zestien<br />

profielkleuren, helemaal in overeenstemming met de kranen en<br />

accessoires. Naast de standaardafmetingen zijn de douchedeuren en<br />

-wanden op maat verkrijgbaar en heeft de klant de keuze tussen tien<br />

glasopties. Keuzestress? Dan ben jij er als vakman om de klant te adviseren<br />

en begeleiden. •<br />

O-Plus by Treemme bekerhouder uit de reeks 40 mm in PVD brons,<br />

assorti met de wastafelkraan.<br />

Bijpassende<br />

toiletrolhouder…<br />

designdetails maken<br />

het verschil.<br />

Nieuw bij O-Plus:<br />

OVER douchereeks,<br />

hier met een<br />

combinatie van<br />

een vaste wand en<br />

draaideur, brons<br />

geborstelde profielen<br />

en transparant glas.<br />

Keukenbouw.be 73


KOKEN IN HET MIDDEN<br />

VAN HET RESTAURANT<br />

Keuken en woonkamer die met elkaar versmelten tot één geheel, dat zien<br />

we meer en meer. Maar ook bij restaurants zien we een gelijkaardige<br />

trend. De keuken die zichtbaar is voor (een deel van) de tafelende gasten<br />

of zelfs meer… de keuken die integraal deel uitmaakt van de zaal.<br />

De keuze qua materialen, onder meer voor het werkblad, wordt hierdoor<br />

zeker beïnvloed.<br />

Tekst Tom Rampelbergh Beeld Louis Culot, Stéphanie Mathias Photography<br />

Perfecte inbouw van de keukentoestellen<br />

en uitsparingen voor bedieningsknoppen<br />

en stopcontacten.<br />

In het gezellige Nederlandse dorpje Sint-<br />

Oedenrode, vlakbij Eindhoven, is het al natuur<br />

wat de klok slaat. De natuur en het groene<br />

landschap domineren er de omgeving en het<br />

dorp dat netjes in twee wordt gedeeld door<br />

de Dommel. Een markant marktplein met iconische<br />

gebouwen nodigt bezoekers uit tot een<br />

uitje in het dorp en het is op dat marktplein<br />

dat ook restaurant Odille is gevestigd. Het<br />

restaurant, recent opgenomen in de bekende<br />

Michelin-gids, werkte samen met Miikitco,<br />

gevestigd in Kortrijk, voor het ontwerp en de<br />

inkleding van de keuken en zij kwamen op<br />

hun beurt aankloppen bij Louis Culot.<br />

Dominante keuken<br />

“Het concept van Odille is relatief eenvoudig”,<br />

legt Julie Calewaert van Louis Culot ons uit.<br />

“Een geheel open ruimte wordt gedomineerd<br />

door de open, zwarte keuken. Rondom vallen<br />

de sereniteit en elegante luxe op. Bovendien<br />

is vanuit iedere tafel en vanop elke plek in het<br />

restaurant een specifieke sectie van de keuken<br />

goed zichtbaar. Dit vergroot maximaal de<br />

interesse en de beleving van de gasten en de<br />

impact op hun restaurantbezoek.”<br />

Black Editions<br />

“Miikitco contacteerde ons voor Odille met<br />

de vraag de drie centrale elementen te voorzien<br />

van een zwart werkblad in keramiek”,<br />

gaat Calewaert verder. “Deze samenwerking<br />

mondde ondertussen uit in de Black Editions<br />

van Miikitco. De elementen zijn aanpasbaar<br />

naargelang de toestellen die moeten worden<br />

ingewerkt. Het is bovendien mogelijk om een<br />

logo hierin te verwerken, dat van Miikitco of<br />

dat van de eindklant bijvoorbeeld. Naast de<br />

gekende keukentoestellen is het eveneens<br />

mogelijk om bedieningsknoppen voor toestellen<br />

of verlichting en ook stopcontacten verzonken<br />

te integreren in de opgedikte randen<br />

van de werkbladen.”<br />

Keramiek is ideaal<br />

Calewaert: “Een werkblad van keramiek heeft,<br />

zeker in deze specifieke setting, een groot<br />

voordeel. Het is namelijk zeer onderhoudsvriendelijk<br />

en eenvoudig in gebruik. Hete<br />

kookpotten en -pannen mogen op het werkblad<br />

worden gezet, het oppervlak is eenvoudig<br />

proper te maken en keramiek is heel slijtvast. In<br />

deze setting, waar de elementen in de zaal van<br />

het restaurant zelf staan en dus constant voor<br />

iedereen zichtbaar zijn, zijn deze specifieke<br />

eigenschappen zeker ideaal.” •<br />

Odille werd recent opgenomen in de Michelingids<br />

en looft de open zwarte keuken met<br />

daarrond sereniteit en elegante luxe.<br />

74 Keukenbouw.be


“De ultieme<br />

restaurantbeleving”<br />

Vanop elke plek in het restaurant is (een deel van) de keuken zichtbaar.<br />

Keukenbouw.be 75


‘DEEL UITMAKEN VAN HET BRIO-<br />

NETWERK OPENT DEUREN’<br />

De onstuitbare opmars van keramiek in de keuken en badkamer zet zich onverminderd door. Dat weten ze<br />

ook bij Interieurstudio Hoskens, een ambitieus familiebedrijf met heel mooie realisaties op het palmares. Brio<br />

Group verenigt steevast gedreven interieurbouwers zoals Interieurstudio Hoskens met de meest vakkundige<br />

lokale steenverwerkers en innovatieve fabrikanten van keramiek zoals Atlas Concorde. Vier belangrijke schakels<br />

die hier samenkomen met één gemeenschappelijk doel: de tevreden eindklant.<br />

Tekst Eva Goossens Beeld Brio Group, Atlas Concorde, Interieurstudio Hoskens<br />

Mee met de laatste trends: Atlas Concorde Marvel Travertine, verkrijgbaar<br />

in drie tinten, telkens Cross cut of Vein cut.(foto Atlas Concorde)<br />

76 Keukenbouw.be


interieurprojecten toe. Omdat elke schakel<br />

telt, kunnen de interieurbouwers een beroep<br />

doen op een van de Brio approved natuursteenverwerkers,<br />

eveneens gespecialiseerd in<br />

keramiek, die kwaliteit en service garanderen<br />

en een groot aantal platen en decors in voorraad<br />

hebben.<br />

Interieurstudio Hoskens in Beerse, geapprecieerde Bio-partner gespecialiseerd in maatwerk.<br />

(foto Interieurstudio Hoskens)<br />

De ‘delighted customer’, die eindklant wiens<br />

verwachtingen niet alleen worden ingevuld<br />

maar het liefst zelfs overtroffen. Daar draait het<br />

om. Daarbij is elke schakel die uiteindelijk leidt<br />

tot het kwalitatief eindproduct uiteraard van<br />

belang. “Dit resultaat behaal je alleen met de<br />

juiste partners, met een sterk netwerk waarop<br />

je kan vertrouwen”, gaat Peter Vanthienen van<br />

Brio Group van start. “Dat netwerk willen we<br />

onze partners bieden. Door krachten te bundelen,<br />

creëren we meerwaarde op elk niveau.<br />

Een voorbeeld? Bedreven interieurbouwers<br />

kwalitatief keramisch materiaal aanbieden en<br />

matchen met de meest vakkundige steenverwerkers.<br />

Daarnaast kunnen we onze partners<br />

als groep op verschillende manieren ondersteunen.<br />

Wij bieden hen toegevoegde waarde waar<br />

het kan, op maat van hun specifieke behoeftes:<br />

van aankoopvoordelen en groepdeals tot opleidingen<br />

en marketingondersteuning.”<br />

Referentie op vlak van keramiek<br />

Brio Group en Atlas Concorde, dat klikt! We<br />

kennen Atlas Concorde als specialist in hoogwaardige<br />

keramiek die, net als Brio Group,<br />

kwaliteit en innovatie hoog in het vaandel<br />

draagt. Dat keramiek zowel voor keukenwerkbladen,<br />

badkamerwastafels alsook<br />

andere oppervlakken de laatste jaren aan een<br />

sterke opmars bezig is, behoeft geen twijfel.<br />

In deze opkomende markt profileert Atlas<br />

Concorde zich als bewezen en betrouwbare<br />

partner en als een van de meest toegewijde<br />

bedrijven in de keramische industrie<br />

wereldwijd. In die zin neemt het Italiaanse<br />

bedrijf ook zijn rol op als innovator. Recent<br />

nog sleepte het label drie Red Dot Awards<br />

in de wacht. Een wel zeer ruime waaier aan<br />

natuursteen- en andere decors en kleuren<br />

laten een verregaande mate van personalisatie<br />

van de keuken, badkamer en andere<br />

Hoogwaardig maatwerk<br />

uit eigen atelier<br />

Een van de gevestigde keuken- en interieurbouwers<br />

die overtuigd is van keramiek en de<br />

Atlas Concorde producten, is Interieurstudio<br />

Hoskens uit Beerse. “Het aandeel van keramiek<br />

wat betreft de werkbladen bedraagt vandaag<br />

toch al een goede 50 procent en neemt verder<br />

toe. Vooral de hittebestendigheid, samen<br />

met de hoogwaardige esthetiek, overtuigt de<br />

klanten”, zegt zaakvoerder Steven Vervoort.<br />

Keramiek leent zich bovendien tot luxueuze<br />

realisaties met grote visuele impact. Steven:<br />

“Zo is het mogelijk om de platen in open<br />

boek te plaatsen, waarbij ze gespiegeld aan<br />

elkaar geplaatst worden. In nauwe samenspraak<br />

met de klant, eventueel de architect<br />

en de natuursteenverwerker komen we tot de<br />

mooiste realisaties.” Interieurstudio Hoskens,<br />

een familiebedrijf met 22 vaste medewerkers<br />

en gespecialiseerd in maatwerk uit eigen atelier,<br />

bestaat al meer dan 46 jaar en is sinds<br />

een vijftal jaar Brio-partner. “Deel uitmaken<br />

van het netwerk opent deuren”, aldus Steven.<br />

“We maken kennis met partners die ons<br />

verder kunnen versterken.” Samen sterker,<br />

samen beter: een leitmotiv waar elke dag aan<br />

gewerkt wordt. •<br />

Niet alleen particulieren, maar ook aannemers en architecten vinden hun<br />

weg naar Interieurstudio Hoskens. (foto Interieurstudio Hoskens)<br />

Atlas Concorde keramiek met marmerdessin, stijlvol toegepast in een<br />

keukenrealisatie van Interieurstudio Hoskens. (foto Interieurstudio Hoskens)<br />

Keukenbouw.be 77


inductionAir Plus<br />

Geef<br />

ruimte<br />

De BSH groep is een handelsmerklicentiehouder van Siemens AG.<br />

aan je<br />

creativiteit<br />

inductionAir Plus system garandeert frisse lucht in<br />

je open keuken en maximale flexibiliteit voor een<br />

perfecte ontvangst – dankzij de combinatie van<br />

een moderne inductiekookplaat met een krachtige<br />

en geïntegreerde ventilatie.<br />

siemens-home.bsh-group.com/be<br />

Siemens Home Appliances


TRENDS EN INNOVATIES<br />

GEVEN KEUKENFABRIKANTEN<br />

KRACHTIGE IMPULSEN<br />

<strong>On</strong>derscheidende kenmerken zijn in de keukenbranche succesfactoren. Hettich denkt steeds verder<br />

dan het perspectief van de producent en is door zijn innovaties zowel trendsetter als ideeënbron voor<br />

keukenfabrikanten. Zo presenteert de fabrikant van meubelbeslag de nieuwste mogelijkheden voor<br />

differentiatie in de verschillende prijsklassen.<br />

Tekst en beeld Hettich<br />

Beslaginnovatie FurnSpin van Hettich: de kast<br />

draai je met slechts één handbeweging vanuit<br />

gesloten naar geopende positie.<br />

80 Keukenbouw.be


Beslaginnovatie van het jaar is FurnSpin: met<br />

dit spectaculaire draai- en zwenkbeslag kan<br />

zelfs bij kamerhoge meubels het grootste<br />

deel van de meubelkast met speels gemak<br />

om de eigen as worden gedraaid. FurnSpin<br />

maakt het mogelijk om in het premiumsegment<br />

geheel nieuwe keukenconcepten met<br />

ongekende eigenschappen te realiseren. Dat<br />

biedt een volledig nieuw uitgangspunt qua<br />

benutting van de bergruimte en een designkwaliteit<br />

die zich duidelijk onderscheidt van<br />

de standaard.<br />

“Producten voor het<br />

premiumsegment en de<br />

middelste prijsklassen.”<br />

AvanTech YOU Illumination verlicht schuifladen met een ledlichtlijst stijlvol en elegant van binnenuit of<br />

plaatst accenten richting buitenkant.<br />

Tijdens interzum 2023 ontving FurnSpin nog<br />

de hoogste onderscheiding met de Best of<br />

the Best-award. Het innovatieve beslag zet<br />

de spannende overgang tussen 'gesloten' en<br />

'open' effectief in scène. Met een elegante<br />

draaiing verandert het gesloten meubelfront<br />

in een open kast en hult de ruimte meteen in<br />

een andere sfeer. FurnSpin synchroniseert het<br />

zwenken en draaien met 180 graden, maar<br />

blijft vrijwel altijd subtiel aanwezig. Door uitgekiende<br />

kinematica beweegt de kast in een<br />

gedefinieerd loopspoor, zodat de randen van<br />

het meubel niet kunnen botsen. Verbazingwekkend:<br />

met FurnSpin lijkt de centrifugale<br />

kracht niet te bestaan. Het draaimoment is<br />

zodanig uitgebalanceerd dat zelfs zeer lichte<br />

voorwerpen niet omvallen of wegglijden.<br />

AvanTech YOU & AvoriTech –<br />

differentiatie par excellence<br />

De schuifladesystemen van Hettich komen<br />

tegemoet aan de vraag naar economische<br />

diversiteit en beantwoorden tegelijk de individuele<br />

klantnoden. Het aanpasbare schuifladesysteem<br />

AvanTech YOU voldoet zo aan de<br />

wens van consumenten naar hoogwaardige<br />

personaliseringsmogelijkheden bij meubels.<br />

Niet alleen qua meteriaal en kleur, maar ook<br />

met licht: designoptie AvanTech YOU Illumination<br />

biedt sfeerverlichting voor de schuifladen<br />

in de vorm van een ledlichtlijst, die eenvoudig<br />

op de ladewand kan worden geklikt. Ook houten<br />

schuifladen kunnen hiermee worden uitgerust.<br />

Met AvoriTech beschikken klanten nu over<br />

een exclusief design schuifladesysteem met een<br />

ladezijwand van slechts 8 millimeter. <strong>On</strong>berispelijke<br />

schoonheid door de geïntegreerde en<br />

onzichtbare verbindings- en verstellingstechniek.<br />

Ideaal voor puristische designkeukens.<br />

Novisys – dempingscomfort<br />

voor allemaal<br />

Hettich houdt niet alleen rekening met het<br />

premiumsegment, maar is ook innovatief<br />

ingesteld op de massamarkt. Zo is Novisys een<br />

speciaal voor de keuken- en meubelindustrie<br />

ontwikkeld snelmontage-potscharnier met<br />

een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.<br />

Het biedt geïntegreerd dempingscomfort voor<br />

meubeldeuren in de middelste prijssegmenten.<br />

Dit betekent dat niets een economische<br />

upgrade van ongedempte naar geïntegreerde<br />

gedempte scharnieren en een verhoging van<br />

het comfort in de weg staat.<br />

Beursprimeur: met het snelmontagescharnier Novisys met sterke prijs-kwaliteitverhouding brengt<br />

Hettich geïntegreerde demping als comfortfunctie naar de brede massa van meubelprogramma's.<br />

Foto: Hettich<br />

Tot slot denkt Hettich ook aan zijn dienstverlening.<br />

De producent presenteert op zijn website<br />

de pagina roominspirations met ideeën voor de<br />

keuken. Daarnaast biedt het voor veel meubelconcepten<br />

de CAD-gegevens en verwerkingsinformatie<br />

ook meteen gratis aan. •<br />

Keukenbouw.be 81


KOKEN OP EEN EYECATCHER<br />

De keuken mag dan wel het centrum van de woning zijn, toch blijft het bereiden van de maaltijden een van de<br />

belangrijkste functies ervan. Een kookplaat in of op het werkblad is wellicht de meest voorkomende opstelling.<br />

Toch zijn fornuizen aan een opmars bezig. Dat de moderne technologieën ook in deze toestellen hun intrede<br />

hebben gedaan, wakkert de populariteit nog verder aan.<br />

Tekst Tom Rampelbergh Beeld Boretti, Bertazzoni, Steel, Stoves<br />

“Technologisch en<br />

esthetisch op punt.”<br />

Voor de durvers onder ons, een fornuis van<br />

Bertazzoni in een opvallend kleurtje.<br />

82 Keukenbouw.be


eetje bij beetje de technologische vooruitgang<br />

ook bij deze productgroep aangevat.<br />

Toscana, vernoemd naar de gekende streek in Italië, beschikbaar bij Boretti.<br />

De keuken wegstoppen in een kamer apart,<br />

met de deuren gesloten, dat is voltooid verleden<br />

tijd. Een groot geheel, zowel visueel als<br />

functioneel, zo wordt het nu meer en meer.<br />

De keuken bruist van het leven. We horen<br />

regelmatig dat de keuken het pronkstuk van<br />

de woning is geworden, waar de gasten worden<br />

ontvangen en waar zelfs de eerste hapjes<br />

en drankjes worden genuttigd vooraleer echt<br />

aan tafel te gaan. Het spreekt dan ook voor<br />

zich dat elke keuken een functioneel plaatje<br />

moet zijn, met alle toestellen als hoofdrolspelers.<br />

Wat als je meerdere toestellen kan<br />

combineren in een eyecatcher van jewelste.<br />

Verschillende vliegen in één klap toch?<br />

De fornuizen van vandaag slagen daar wonderwel<br />

in.<br />

Lang geleden<br />

Het fornuis heeft een heel lange evolutie afgelegd.<br />

Vroeger, zelfs nog voor de keuken naar<br />

een aparte ruimte verhuisde, werd er simpelweg<br />

gekookt op de kachel die de woonkamer<br />

verwarmde. De kookdampen en -geuren bleven<br />

dan uiteraard hangen in diezelfde ruimte<br />

en dat kan je allesbehalve ideaal noemen. De<br />

verhuis naar de aparte keuken bracht de noodzaak<br />

met zich mee een toestel te voorzien<br />

om daar te koken. En zo zagen we het fornuis<br />

verschijnen. De eerste modellen dienden<br />

ook als verwarming van die keuken, evenmin<br />

een ideale situatie omdat dan veel meer verbruik<br />

nodig was dan om enkel de maaltijd te<br />

bereiden. Met de intrede van de gasfornuizen<br />

en nadien ook de elektrische fornuizen werd<br />

Populariteit stijgt<br />

De trend dat keukens en woonkamers weer<br />

met elkaar versmelten, zien we uiteraard al langer<br />

dan vandaag. Het keukengedeelte speelt<br />

daarbij zelfs een prominente rol. En wie prominente<br />

rol zegt, zegt meteen ook eyecatcher.<br />

De oude fornuizen kregen de voorbije jaren<br />

een dusdanige technologische boost en een<br />

opsmuk van het design dat ze als het ware de<br />

paradepaardjes kunnen zijn voor wie dat wil.<br />

De keuze van de kookplaat is identiek, of het<br />

nu voor een fornuis is of voor inwerken in/<br />

op een werkblad. De voordelen en specifieke<br />

eigenschappen van welke kookplaat je kiest,<br />

blijven dezelfde. En toch geeft een modern<br />

fornuis net dat tikkeltje extra in de keuken.<br />

Technologisch helemaal mee<br />

De kookplaten en de ovens in een fornuis zijn<br />

van dezelfde kwaliteit als deze die we ‘apart’<br />

zien bij de toestellenfabrikanten. Dezelfde<br />

functies, dezelfde features, dezelfde handigheidjes<br />

die ons helpen dagelijks de maaltijd<br />

te bereiden. De laatste jaren zagen we ook<br />

een felle opmars van downdraft als meest<br />

gekozen optie om de kookdampen en -geuren<br />

te verwijderen. Geen traditionele dampkap<br />

boven het kookveld, wel eentje dat er<br />

middenin zit en de ontstane dampen meteen<br />

wegzuigt. Het was dan ook een kwestie van<br />

tijd (en technologische ontwikkeling) vooraleer<br />

downdraft werd geïntegreerd in een fornuis.<br />

En zo geschiedde. De weg die het fornuis heeft<br />

afgelegd doorheen de jaren was lang maar<br />

vandaag is het fornuis zowel qua technologie<br />

als qua design volledig up-to-date. •<br />

Steel integreerde de dampkap in het fornuis zelf.<br />

Een fornuis past in elke stijl van keuken. (Foto: Stoves)<br />

Keukenbouw.be 83


<strong>BE</strong>ZOEK ONS OP LANDGOED GUT BÖCKEL<br />

Ook dit jaar presenteren Jetstone en Keller Keukens gezamenlijk de noviteiten op keukengebied en<br />

de nieuwste trends in werkbladen, in samenwerking met het sterke merk Caesarstone.<br />

Bezoek onze inspirerende presentatie tijdens de Küchenmeile op het sfeervolle landgoed Gut Böckel<br />

wanneer | 17 september 09.00 - 21.00u | 18 - 21 september | 09.00 - 18.00u<br />

waar | Gut Böckel | Rilkestraße 18 | 32289 Rödinghausen<br />

www.caesarstone.be www.jetstone.be www.kellerkeukens.nl


ITALIAANSE PERFECTIE<br />

VOOR UW WIJNCOLLECTIE<br />

MAAK KENNIS MET DE<br />

WIJNKLIMAATKASTEN<br />

VAN BORETTI.<br />

Waar passie voor kwaliteit en stijl<br />

samenkomen in perfectie. <strong>On</strong>ze<br />

zorgvuldig ontworpen Italiaanse<br />

wijnklimaatkasten combineren<br />

Italiaans design en geavanceerde<br />

technologie om uw wijnen perfect te<br />

bewaren en koelen, zodat ze hun volle<br />

potentieel kunnen bereiken.<br />

Met twee afzonderlijke zones<br />

biedt een Boretti wijnklimaatkast<br />

specifieke functies om verschillende<br />

soorten wijnen op de juiste<br />

temperatuur te bewaren. Of u nu<br />

van frisse witte wijnen of krachtige<br />

rode wijnen houdt, met onze<br />

wijnklimaatkast kunt u elke fles<br />

serveren zoals het hoort: op de<br />

perfecte temperatuur.<br />

Een Boretti wijnklimaatkast is niet<br />

alleen een symbool van verfijning,<br />

maar ook een essentieel hulpmiddel<br />

in uw keuken. Terwijl u uw culinaire<br />

meesterwerken bereidt, kunt u erop<br />

vertrouwen dat uw wijnen veilig<br />

worden bewaard en klaarstaan om uw<br />

smaakpapillen te verwennen. <strong>On</strong>tdek<br />

het Italiaanse vakmanschap, het<br />

elegante design en de geavanceerde<br />

technologie die de wijnervaring<br />

verrijken bij Boretti.<br />

Shop here:<br />

visit boretti.com


‘Zelfs het kleinste detail verdient<br />

de grootste aandacht’<br />

“Elk toestel dat de<br />

productie verlaat is<br />

van topkwaliteit.”<br />

Liebherr: “Al meer dan zestig jaar koel- en vriesspecialist.”<br />

86 Keukenbouw.be


Compromisloze kwaliteit, van het allerkleinste schroefje tot het grootste onderdeel. En dat sinds de begindagen<br />

in 1954. Liebherr, een in Duitsland geworteld familiebedrijf, produceert hoogwaardige koel- en vriesapparaten<br />

die over de hele wereld gekend zijn.<br />

Tekst Tom Rampelbergh Beeld Liebherr<br />

De kwaliteitseisen van Liebherr gelden voor<br />

de kleinste details en dat schetst de fabrikant<br />

nog het best met een voorbeeld uit de<br />

praktijk: “Vooraleer een deurscharnier wordt<br />

goedgekeurd, moet het minstens 100.000<br />

open- en sluitcycli perfect doorstaan. Dat<br />

aantal is ruimschoots voldoende voor de<br />

totale levensduur van het toestel. Tijdens<br />

de productie controleren we alle onderdelen<br />

nauwgezet en testen we strenger en vaker<br />

dan wettelijk vereist is. Alle productielocaties<br />

zijn ook gecertificeerd volgens internationale<br />

normen voor kwaliteit, energiebeheer<br />

en milieubeheer.”<br />

Gegarandeerde kwaliteit<br />

De wettelijke garantie in België bij aankoop<br />

van een consumptiegoed bedraagt twee<br />

jaar. Liebherr: “We garanderen, mede door<br />

onze uitgebreide kwaliteitscontrole, dat onze<br />

producten minstens twee jaar vrij zijn van<br />

materiaal- en fabricagefouten. Voor onze<br />

inbouwtoestellen gaan we nog een stap<br />

verder en bieden we maar liefst zeven jaar<br />

zekerheid. Gratis, bij registratie binnen de zes<br />

maanden op onze website, op de onderdelen<br />

en op de werkuren.”<br />

Strenge tests op componenten en producten, zelfs<br />

tijdens het productieproces, garanderen de kwaliteit<br />

van de toestellen die van de band rollen.<br />

ductie denken we aan het milieu. Zo werken<br />

we grotendeels met materialen die na de<br />

levensduur van het apparaat kunnen worden<br />

gerecycled. Ook overtollig kunststof hergebruiken<br />

we.”<br />

Kwaliteit voor mens en milieu<br />

Duurzaamheid is geen hype meer, het is mainstream<br />

gedachtegoed dat ook door Liebherr<br />

omarmd wordt. “Uit solidariteit voor de volgende<br />

generaties werken we bijvoorbeeld<br />

uitsluitend met duurzame vacuümpanelen,<br />

natuurlijke koelmiddelen en gebruiken we<br />

absoluut geen HFO-drijfgassen zolang het<br />

milieueffect hiervan niet helemaal duidelijk<br />

is”, horen we bij Liebherr. “Ook bij de pro-<br />

Handige features en innovatieve technologieën<br />

om ingrediënten langer te bewaren.<br />

<strong>On</strong>derzoek en ontwikkeling<br />

Liebherr: “<strong>On</strong>ze toestellen komen er uiteraard<br />

niet vanzelf. In elk individueel toestel zit veel<br />

knowhow, ontwikkelingswerk en oog voor<br />

detail. <strong>On</strong>ze ingenieurs zijn vaak vele maanden<br />

aan de slag met het onderzoek en de<br />

ontwikkeling vooraleer een toestel in serieproductie<br />

gaat. Het resultaat is een hoogwaardig<br />

product dat aan de hoogste eisen voldoet.<br />

Daarom ook dat we alle toestellen en componenten<br />

tijdens het gehele productieproces<br />

controleren op kwaliteit. Zo zijn we zeker dat<br />

de toestellen die de productie verlaten van de<br />

hoogste kwaliteit zijn. Een belangrijke schakel<br />

hierbij is uiteraard het personeel. Hoog<br />

gekwalificeerd en goed opgeleid. Zij leggen<br />

de lat hoog en staan garant voor de uitstekende<br />

Liebherr-kwaliteit.”<br />

Comfort voor iedereen<br />

“Al meer dan zestig jaar staan we als koelspecialist<br />

voor kwalitatief hoogwaardige<br />

koel- en vriesapparaten”, stelt Liebherr.<br />

“Naast de kwaliteit van de toestellen zetten<br />

onze ingenieurs en ontwikkelaars ook alles<br />

op alles om innovatieve en handige features<br />

te ontwikkelen die het dagelijks gebruik vergemakkelijken.<br />

We delen de toestellen op in<br />

vier series: Pure, Plus, Prime en Peak. Welke<br />

serie de consument ook kiest, de Liebherrkwaliteit<br />

is steeds aanwezig. Veel features zijn<br />

ondertussen standaard in de toestellen van<br />

de Pure-serie ingebouwd. Denk maar aan de<br />

automatische ontdooifunctie NoFrost en de<br />

EasyFresh-technologie voor het bewaren van<br />

fruit en groenten. Ook DuoCooling, het eigen<br />

ontwikkeld systeem met twee gescheiden<br />

koelcircuits dat voorkomt dat luchtuitwisseling<br />

gebeurt tussen koel- en vriesgedeelte, is<br />

een standaard feature vandaag. De opgeslagen<br />

levensmiddelen drogen daardoor niet uit<br />

en ook geuroverdracht wordt vermeden.” •<br />

Keukenbouw.be 87


®<br />

LUMICA ® Verlichting<br />

naber.com<br />

Lichtscenario’s precies naar wens vormgeven –<br />

snel, veilig, gevarieerd. Slechts vier systeembouw-<br />

stenen, rijk geschakeerd lampenassortiment!<br />

Keukenaccessoires


Keukenkastverlichting aan<br />

en uit met behulp van<br />

infrarood-bewegingssensor<br />

De naam Hera staat synoniem voor functionele verlichtingsmodules, ontwikkeld met oog voor design. Het<br />

belang van een geschikte verlichting binnen een keukenconcept is de laatste jaren alleen maar toegenomen.<br />

Het brede assortiment omvat gewone inbouw-, opbouw- en onderbouwarmaturen, maar ook de meest<br />

uiteenlopende ledstrips. De R&D-afdeling is dagelijks bezig met de ontwikkeling van nieuwe oplossingen,<br />

maar ook met de optimalisatie van bestaande producten. Zo introduceerden ze een infraroodschakelaar met<br />

dimfunctie voor 24V ledverlichtingsmodules.<br />

Tekst Johan Debaere Beeld Hera<br />

De infraroodsensor van deze schakelaar detecteert beweging of een bewegende deur en<br />

schakelt zo het licht aan of uit. De bevestiging kan eenvoudig via een meegeleverde kleefband.<br />

Als men in een donkere ruimte naar de juiste<br />

voorwerpen moet zoeken, gaat veel tijd verloren.<br />

Dat geldt ook voor kasten. Daarom<br />

biedt Hera een gepaste kastverlichting voor<br />

elke toepassing. De specialist uit het Duitse<br />

Enger denkt daarbij ook aan het bedieningsgemak<br />

en het energieverbruik. Het is namelijk<br />

belangrijk dat het licht brandt als de kast<br />

geopend wordt, maar ook zeker weer uit is als<br />

de kast weer dicht is.<br />

“Deze IR-schakelaar is een<br />

zeer praktisch hulpmiddel voor<br />

integratie in alle keukenkasten.”<br />

IR-schakelaar voor ledverlichting<br />

Zo ontwikkelde Hera de praktische infraroodgestuurde<br />

schakelaar voor 24V ledverlichtingsmodules.<br />

Het principe is heel eenvoudig:<br />

een infraroodsensor reageert op een simpele<br />

beweging (functie 1) of bij het openen of<br />

sluiten van een deur (functie 2). In het eerste<br />

geval gaat het licht aan wanneer de sensor<br />

een beweging detecteert en gaat het weer<br />

uit bij een volgende beweging. In deze situatie<br />

kan de geconnecteerde ledverlichting<br />

ook gedimd worden als de menselijke hand<br />

of een object binnen de detectiezone van de<br />

infraroodsensor blijft. Kies je voor functie 2,<br />

dan schakelt de geïntegreerde sensor de verlichting<br />

automatisch aan van zodra iemand<br />

de kastdeur opent. Als de deur weer gesloten<br />

wordt, schakelt de verlichting net als bij<br />

een koelkast uit. Er kunnen hier ook meerdere<br />

infraroodsensoren voorzien worden,<br />

bijvoorbeeld bij een brede schuifdeur. Als de<br />

gebruiker de lichtsterkte voor functie 1 ingesteld<br />

heeft, wordt die bij een verandering naar<br />

functie 2 automatisch overgenomen. Activeren<br />

en deactiveren van de dim- en geheugenfunctie<br />

gebeurt door het knopje ongeveer 6<br />

seconden ingedrukt te houden.<br />

Met deze IR-schakelaar biedt Hera opnieuw<br />

een zeer praktisch hulpmiddel voor integratie<br />

in alle keukenkasten. De sensor wordt<br />

bevestigd met de meegeleverde kleefband of<br />

door een gaatje van 14,5 millimeter te boren.<br />

De afstand tussen een gesloten deur en de<br />

infraroodsensor moet tot 50 millimeter bedragen<br />

(afhankelijk van het oppervlak). •<br />

Keukenbouw.be 89


Droomkeukens<br />

voor elke woning.<br />

Nolte Küchen biedt een ruime keuze aan programma’s<br />

die uit liefde voor unieke natuurproducten en moderne<br />

klassiekers zijn ontstaan. Bij ons smelten strakke elegantie<br />

en tijdloze kleuren samen tot nieuwe woonruimtes die<br />

van ieder thuis een droomhuismaken.<br />

<strong>On</strong>tdek onze noviteiten nu en laat u tijdens onze<br />

huisbeurs van 16 – 22-9-2023 in het NOLTE FORUM<br />

in Löhne inspireren.<br />

www.nolte-kuechen.com


CREATE<br />

YOUR<br />

WORLD<br />

16. – 22. SEPTEM<strong>BE</strong>R 2021<br />

www.pronorm.de


Johan Illegems: oog voor detail, liefde voor het vak.<br />

DRIE GENERATIES<br />

LIEFDE VOOR KEUKENS<br />

Met passie en fierheid keukens en maatkasten ontwerpen en afleveren, met oog voor een zo duurzaam<br />

mogelijke productie. Dat is de missie van het familiebedrijf Ilwa uit Ruisbroek. Met bijna 90 jaar<br />

ervaring, gespreid over drie generaties, klinkt deze naam als een klok in de keukenbouwsector. Vandaag<br />

staan Johan Illegems en zijn echtgenote Kristel Desaeger aan het hoofd van de familiezaak.<br />

Tekst Geert Van Cauwenberge Beeld Ilwa<br />

Als derdegeneratiezaakvoerder is Johan opgegroeid<br />

tussen de productiemachines en materialen<br />

waarmee keukendromen van klanten<br />

gerealiseerd worden. “Het verhaal van Ilwa<br />

start in 1936, toen mijn grootouders Albert<br />

Illegems en Francine Walschap een schrijnwerkerij<br />

opstartten”, zegt Johan. “In de jaren<br />

‘60 lanceerden ze de firmanaam Ilwa, door<br />

de eerste twee letters van hun familienamen<br />

aan elkaar te plakken. De tweede generatie<br />

bouwde het bedrijf verder uit tot een moderne<br />

productiefaciliteit van keukens. In 1996 kwam<br />

ik samen met mijn echtgenote aan het roer<br />

van Ilwa. De voorbije jaren hebben we keihard<br />

gewerkt om niet alleen ons aanbod uit te breiden<br />

met maatkasten, maar ook om een solide<br />

netwerk van zelfstandige verkooppunten in<br />

België uit te bouwen en ons machinepark te<br />

moderniseren. Met een ploeg van circa 65<br />

medewerkers – van ontwerpers tot installateurs<br />

– helpen we elke klant verder.”<br />

Duurzaam vervaardigde materialen<br />

Consumenten investeren graag in een<br />

moderne en goed uitgeruste keuken. Want<br />

deze plek in huis is niet alleen the place to be<br />

om heerlijke maaltijden te bereiden, maar ook<br />

om samen te komen met het gezin en vrienden.<br />

Investeren in een vakkundig ontworpen<br />

en vervaardigde keuken is dus meer dan een<br />

goede investering. “We merken dat klanten<br />

alsmaar meer willen investeren in kwalita-<br />

Klanten investeren alsmaar meer in<br />

kwalitatief hoogstaande keukens, uitgerust<br />

met de laatste technologische snufjes.<br />

92 Keukenbouw.be


tief hoogstaande keukens, die bovendien<br />

uitgerust zijn met de laatste technologische<br />

snufjes”, bevestigt Johan.<br />

“Ook de trend naar duurzaam vervaardigde<br />

materialen is duidelijk merkbaar. Met Ilwa<br />

halen we letterlijk alles uit de kast om keukens<br />

te maken die de tand des tijds lang<br />

doorstaan, met onder meer slijt- en kleurvaste<br />

materialen die onderhoudsvriendelijk<br />

zijn en beschermd zijn tegen vochtindringing.<br />

In onze Ruisbroekse productievestiging produceren<br />

en lakken we zelf keukenonderdelen.<br />

Door ruime basisstocks garanderen we onze<br />

klanten een korte levertermijn.”<br />

Ook sterk in maatkasten<br />

Sinds enkele jaren produceert Ilwa niet enkel<br />

keukens, maar ook maatkasten. Via een<br />

brede waaier van producten – livingkasten,<br />

dressings, kasten in badkamers,… – kan het<br />

familiebedrijf haar klanten nog beter van<br />

dienst zijn. “De vraag naar maatkasten is booming”,<br />

aldus Johan. “Dit is onder meer het<br />

gevolg van alsmaar kleiner wordende woonoppervlaktes,<br />

waardoor bewoners de beschikbare<br />

binnenruimte zo efficiënt mogelijk willen<br />

inrichten. Daarnaast tillen vakkundig vervaardigde<br />

en trendy maatkasten de waarde van<br />

een woning naar een hoger niveau: ze maximaliseren<br />

de opbergruimte en creëren een<br />

nette woonomgeving. De combinatie van<br />

esthetiek en functionaliteit scoort altijd.”<br />

Gepersonaliseerde aanpak<br />

In de sector van keukenbouw is de een-opeenrelatie<br />

met de klant essentieel om een<br />

resultaat te bekomen dat perfect aan de verwachtingen<br />

beantwoordt. Een luisterend oor,<br />

meedenken met de klant, een foutloze plaatsing<br />

en een service om 'u' tegen te zeggen zijn<br />

volgens Johan de winnende combinatie voor<br />

een duurzame klantenrelatie. “<strong>On</strong>s Ilwa-team<br />

is samengesteld uit vaste medewerkers die –<br />

van ontwerp tot installatie – perfect op elkaar<br />

ingespeeld zijn en expertise onderling delen.<br />

<strong>On</strong>ze ontwerpers hebben een interieuropleiding,<br />

wat een absolute meerwaarde oplevert<br />

om keukendromen van klanten in een ontwerptekening<br />

te gieten. Goed om weten is<br />

trouwens dat we geïnvesteerd hebben in software<br />

die automatisch tekeningen genereert<br />

op basis van concrete gegevens.”<br />

Vakkundig maatwerk door een modern machinepark…<br />

“Bij het ontwerpen<br />

en vervaardigen<br />

van keukens gaan<br />

we altijd voor<br />

maatwerk.”<br />

“Investeren in een keuken is voor een klant<br />

geen lichtzinnige beslissing”, gaat Johan<br />

verder. “Daarom gaan we steeds voor meerdere<br />

intakegesprekken, waarbij we onze tijd<br />

nemen om alles duidelijk te overlopen en een<br />

klant de nodige bedenktijd te geven. Tegelijk<br />

spelen we open kaart: als een bepaalde droom<br />

door technische en/of budgettaire redenen<br />

niet haalbaar is, zeggen we dit aan klanten.<br />

Zij appreciëren die eerlijke aanpak.” •<br />

… en menselijke expertise en<br />

ervaring op de werkvloer.<br />

Keukenbouw.be 93


Bespaart energie.<br />

En uw tijd.<br />

<strong>On</strong>ze NoFrost vriezers ontnemen u heel wat zorgen:<br />

veel boodschappen doen, moeizaam ontdooien en<br />

hoge energiekosten. U houdt perfect ingevroren<br />

voedselvoorraden over - en meer tijd voor de leuke<br />

dingen in het leven. <strong>On</strong>tdek voordelige versheid op<br />

lange termijn op liebherr.be.<br />

Koelen en vriezen


Vaatwassers<br />

Het onmisbare keukentoestel<br />

Vaatwassers zijn een geweldig hulpmiddel in elk huishouden. Meer zelfs, een keuken zonder vaatwasser is als<br />

een café zonder bier. Het gemis is te groot, het tijdverlies evenzeer. En dat hebben de toestellenfabrikanten op<br />

tijd gezien. De features die ze vandaag aan de toestellen meegeven, helpen elk gezin flink op weg.<br />

Tekst Tom Rampelbergh Beeld pixabay<br />

“Niemand doet graag<br />

de vaat met de hand.”<br />

96<br />

Keukenbouw.be<br />

Met de hand afwassen of in de vaatwasser? De keuze is snel gemaakt.


Vaatwassers<br />

Al enkele jaren zien we de vaatwasser aan een<br />

(verdiende?) opmars bezig in de ranglijst van<br />

populairste keukentoestellen. Akkoord, met<br />

de stoomoven en de wijnkast zijn er toestellen<br />

die een stormloop op de koppositie hebben<br />

ingezet. Maar daarbij blijkt nu toch dat<br />

de populariteit wat meer normale proporties<br />

aanneemt, om niet het woord hype in de<br />

mond te nemen. De vaatwasser daarentegen<br />

pakt het organisch aan. Waar de stoomoven<br />

en de wijnkast bij een pak gezinnen een relatief<br />

eenvoudige ja of nee krijgt op de vraag of<br />

het toestel in de nieuwe keuken moet komen<br />

of niet, neigt de weegschaal bij de vaatwasser<br />

in heel veel gevallen naar de ja-kant te gaan.<br />

Fabrikanten houden rekening met de<br />

gezondheid van de consument en ontwikkelen<br />

allerlei hulpmiddeltjes om bijvoorbeeld<br />

rugklachten te voorkomen.<br />

Een vaatwasser kan in elke keuken. De toestellen zijn compatibel met alle fronten zodat ze opgaan<br />

in de algemene vormgeving van de keuken.<br />

Liefst niet te veel energieen<br />

waterverbruik<br />

Trends bij de vaatwassers identificeren is niet<br />

zo eenvoudig als bij de andere keukentoestellen<br />

of -meubels. De vaatwasser wordt altijd<br />

verstopt achter een front. Maar uiteraard werken<br />

de fabrikanten volop aan technologieën,<br />

features en programma’s die het dagelijkse<br />

leven zo veel mogelijk vergemakkelijken.<br />

Wat in de huidige tijdsgeest past en ook bij<br />

de vaatwassers een belangrijke eigenschap<br />

is geworden, is het verbruik van energie en<br />

water. We weten allemaal dat vaatwassers<br />

best wat elektriciteit en water verbruiken. Een<br />

werkpunt dat de fabrikanten hebben opgepakt,<br />

is het zo veel mogelijk beperken van<br />

energie- en waterverbruik, net als de dosering<br />

van het vaatwasmiddel. We voegen er in één<br />

adem ook het geluidsniveau aan toe. Ook hier<br />

zijn we er ons terdege van bewust dat een<br />

vaatwasser wel wat geluid produceert. De<br />

motor maakt lawaai, het water moet worden<br />

aangezogen en door de kracht van de waterstraal<br />

in de vaatwasser zelf maken ook de borden,<br />

glazen en andere items wat geluid. Ook<br />

voor dat werkpunt hebben de fabrikanten de<br />

handschoen opgenomen.<br />

Ergonomie in de lift<br />

Hebben we vandaag meer last van onze<br />

rug dan vroeger of hebben we er vandaag<br />

gewoon meer aandacht voor? Welke van de<br />

twee het ook is, het valt op dat er oplossingen<br />

voorradig zijn die rekening houden met onze<br />

rug. Nooit meer bukken bij het in- of uitladen<br />

van de vaatwasser. Denk maar aan de ergonomische<br />

innovaties die werken met een liftsysteem<br />

en een speciaal scharniermechanisme<br />

om de onderste lade van de vaatwasmachine<br />

omhoog te brengen tot op gelijke hoogte van<br />

de bovenste lade. Een andere optie: zet de<br />

vaatwasser op werkhoogte. Eigenlijk logisch<br />

als je er over nadenkt. De vaatwasser is zo’n<br />

toestel dat we (bijna) dagelijks gebruiken dus<br />

is het evident dat het op werkhoogte komt<br />

te staan. Makkelijker uitladen en inladen, en<br />

beter voor de rug. <strong>On</strong>der de vaatwasser is er<br />

dan nog plaats voor een lade en daarin komen<br />

dan de zaken die je minder nodig hebt.<br />

Connected toestellen<br />

Net zoals de meeste andere toestellen, in de<br />

keuken en daarbuiten, werken fabrikanten<br />

ook aan oplossingen en systemen om de vaatwasser<br />

vanop afstand te bedienen. Via een<br />

eigen app of via een domoticasysteem, de<br />

mogelijkheden zijn er. Het in- en uitladen<br />

gebeurt niet automatisch (jammer genoeg?),<br />

maar de monitoring van het programma, de<br />

hoeveelheid nog beschikbaar afwasmiddel en<br />

de noodzaak aan onderhoud zijn dan bijvoorbeeld<br />

wel op te volgen vanuit de luie zetel. •<br />

Keukenbouw.be 97


Vaatwassers<br />

Een gunstig energielabel zonder aan prestaties in te boeten.<br />

SCHONE VAAT MET ZEER<br />

GUNSTIG ENERGIELA<strong>BE</strong>L<br />

Na een geslaagde deelname aan Batibouw, waar de focus lag op de uitbouw van de naamsbekendheid<br />

van Samsung als witgoedmerk, komt de gekende fabrikant nu met enkele nieuwe vaatwassers. Ook bij de<br />

kookplaten zien we nieuwe modellen.<br />

Tekst Tom Rampelbergh Beeld Samsung<br />

98 Keukenbouw.be


Vaatwassers<br />

Het esthetisch aspect van de keuken is de<br />

voorbije jaren zeer belangrijk geworden, zeker<br />

met de samensmelting van keuken en woonkamer<br />

tot een groot geheel. Maar de corebusiness<br />

in de keuken is en blijft uiteraard<br />

het bereiden van de maaltijden. Kookplaten,<br />

al dan niet met geïntegreerde afzuiging, en<br />

vaatwassers zijn daarbij broodnodige partners<br />

in crime. Wat je gebruikt, en dus vuil maakt,<br />

tijdens het koken moet ook weer proper worden<br />

gemaakt. Samsung meldt dat het voor<br />

beide productgroepen met nieuwe modellen<br />

op de markt komt.<br />

Kraaknet, zonder boe of ba<br />

Niemand kan nog zonder vaatwasser. Precies<br />

om die reden zet Samsung in op de ontwikkeling<br />

van vaatwassers die een gunstig energielabel<br />

voorleggen zonder daarbij ook maar<br />

iets in te boeten aan prestaties. Een innovatief<br />

design van de inverter motor en een krachtig,<br />

eveneens nieuw, WaterJet Clean-systeem slaan<br />

de handen in elkaar voor een schone vaat. De<br />

intensieve reiniging vanuit iedere hoek wordt<br />

bereikt door de roterende dubbele sproeiarmen<br />

die beschikken over aparte waterstralen.<br />

Ze draaien tegelijkertijd in tegengestelde<br />

richting en sproeien water in verschillende<br />

richtingen zodat het water ook aan de moeilijk<br />

bereikbare plekjes kan. Hardnekkige voedselresten<br />

hebben geen schijn van kans. Naast<br />

het gunstige energielabel en het zeer lage<br />

waterverbruik, vooral in het Eco-programma,<br />

valt ook de stille werking op. Een speciaal<br />

Extra Silence-programma duurt weliswaar wat<br />

langer dan een normaal programma maar produceert<br />

2 decibel minder geluid dan het Ecoprogramma.<br />

“Rust in huis en kraaknette vaat”,<br />

besluit Maxime Parein, Head of Marketing<br />

Home Appliances bij Samsung Benelux.<br />

Kook op jouw manier<br />

Met enkele nieuwe 80 centimeter inductiekookplaten,<br />

allemaal voorzien van handige<br />

features en functies, wil Samsung het bereiden<br />

van een maaltijd voor het hele gezin een stuk<br />

makkelijker maken. Zo maakt de Flex Zone het<br />

mogelijk om tegelijkertijd verschillende soorten<br />

gerechten te bereiden, of tegelijkertijd te werken<br />

met potten en pannen van verschillende<br />

formaten. Bij de 80 centimeter inductiekookplaten<br />

van de Serie 6 zijn de verwarmingselementen<br />

dichter op elkaar geplaatst zijn<br />

voor een gelijkmatige warmteverdeling”,<br />

aldus de fabrikant. “We spreken hier dan<br />

ook over de Flex Zone Plus. Maar ook de Dual<br />

Ring en de magnetische draaiknop voor een<br />

gemakkelijke bediening en eenvoudige reiniging<br />

zijn zeker niet te versmaden. De bluetoothconnectie<br />

tussen inductiekookplaat en<br />

“Het<br />

gezinsleven<br />

makkelijker<br />

maken.”<br />

dampkap laat toe beide toestellen gelijktijdig<br />

te bedienen.”<br />

Het leven van alledag<br />

vergemakkelijken<br />

Gsm, tablet, televisies. We kennen Samsung<br />

zeker van de verschillende multimediaproducten<br />

die we dagelijks gebruiken. Maar Samsung<br />

zet ook in op de ontwikkeling van Smart-<br />

Things**, het smart home platform waarmee<br />

je de slimme apparaten in de woning, dus ook<br />

buiten de keuken, kan aansturen. “Via de app<br />

kom je gemakkelijk bij de verschillende oplossingen<br />

die gemaakt zijn om een slimmer en<br />

aangenamer gezinsleven te creëren”, klinkt<br />

het. “Gepersonaliseerde recepten, beschikbaar<br />

in het Engels en Frans, op basis van de<br />

voorkeuren van de bewoners en de ingrediënten<br />

in de koelkast, optimale recepten voor de<br />

keukentoestellen zoeken en vinden en automatisch<br />

de juiste instellingen en programma’s<br />

naar die toestellen sturen tot het bedienen,<br />

het is slechts een greep uit de mogelijkheden<br />

van het SmartThings-platform.” •<br />

Handig koken op de nieuwe inductiekookplaat.<br />

De krachtige waterstralen bereiken ook de moeilijk bereikbare hoekjes van de vaatwasser.<br />

SmartThings Cooking met onder meer<br />

gepersonaliseerde recepten.<br />

** vereist een draadloos netwerk, een Samsung-account en de Samsung SmartThings-app. De Samsung SmartThings<br />

App werkt met Android OS 8.0 (Oreo) of hoger, geoptimaliseerd voor Samsung smartphones.<br />

De SmartThings App werkt ook met iOS 13 of hoger voor iPhone smartphones. De SmartThings App is beschikbaar in de App Store en Play Store.<br />

Keukenbouw.be 99


SOLID SURFACE COLLECTIE STAAT<br />

GARANT VOOR ONE-OF-A-KIND<br />

INTERIEURCONCEPTEN<br />

De geschiedenis van de Engels Group gaat terug tot 1927 wanneer Desiré<br />

Engels samen met zijn echtgenote een zelfstandige elektriciteitswinkel<br />

opricht. Vandaag omvat het familiebedrijf drie divisies: Aankooporganisatie<br />

en Electrogroothandel D. Engels, Thermo Comfort (HVAC-markt) en Engels<br />

Surfaces. Met de Durasein ® solid surface collectie biedt deze laatste afdeling<br />

aan architecten, verwerkers en bouwheren een oplossing om one-of-a-kind<br />

interieurconcepten te creëren. De designs en kleuren van deze collectie<br />

naast de andere producten zijn ook te bewonderen in de nieuwe showroom<br />

in Malle en The Hub in Antwerpen. Voor verwerkingsopleidingen kan men in<br />

de Engels Academy terecht.<br />

Tekst Johan Debaere Beeld Engels Group<br />

“We investeren in ons<br />

productgamma, maar<br />

ook in de demonstratie<br />

van producten<br />

en de opleiding<br />

van gebruikers.”<br />

Engels Surfaces is ook verdeler van solid surface van de merken<br />

HI-MACS, AVONITE, GETACORE, VARICOR en ENGELS SOLIDS.<br />

100 Keukenbouw.be


Engels Surfaces biedt vanaf nu ook de<br />

Durasein ® solid surface collectie aan met<br />

kleuren en designs om unieke ontwerpen<br />

te creëren.<br />

Durasein ® Solid Surface<br />

Kwaliteitsproducten van A-merken, een<br />

overzichtelijke showroom, een nauwgezette<br />

projectopvolging, een ongekende service en<br />

(gratis) opleidingen aan klanten, … het zijn<br />

de hoekstenen voor het succes van de Engels<br />

Group. Deze familiale kmo telt een 75-tal<br />

medewerkers, verspreid over de elektrogroothandel/aankooporganisatie,<br />

de divisie Thermo<br />

Comfort en Engels Surfaces, invoerder en<br />

verdeler voor België en Luxemburg van solid<br />

surface van de merken HI-MACS, AVONITE,<br />

GETACORE, VARICOR en ENGELS SOLIDS.<br />

“Vandaag breiden we ons solid surface gamma<br />

uit met de Durasein ® -collectie, die voor twee<br />

derde uit natuurlijke mineralen en voor een<br />

derde uit hoogwaardige acrylharsen en pigmenten<br />

bestaat. Het resultaat is een ijzersterk,<br />

naadloos te vormen, onderhoudsvriendelijk<br />

en duurzaam materiaal, dat heel vaak<br />

gebruikt wordt voor werkbladen en spoelbakken<br />

in keukens. “Deze collectie omvat<br />

een aantal betoverende en spraakmakende<br />

designs, decors met levendige aders, subtiele<br />

glitters en eigentijdse unikleuren en oppervlakken<br />

met fijne en grovere deeltjes die de<br />

beleving van glas, graniet of zandsteenkorrels<br />

geeft. Op die manier biedt dit gamma opportuniteiten<br />

voor interieurarchitecten, interieurbouwers<br />

en bouwheren om unieke concepten<br />

te realiseren.”<br />

Showrooms in Malle en<br />

hartje Antwerpen<br />

Solid surface wordt gebruikt in tal van toepassingen,<br />

zoals keukens, badkamers, winkelinrichting<br />

en zelfs in medische omgevingen en<br />

op gevels. Architecten, ontwerpers, meubelmakers<br />

en interieurbouwers vergelijken daarbij<br />

graag verschillende materialen, structuren<br />

en kleuren. “Ze kunnen daarvoor terecht in<br />

onze multifunctionele showroom, geïntegreerd<br />

op onze nieuwe site met logistiek distributiecentrum<br />

in de industriezone van Malle.<br />

In onze materialenbibliotheek vinden ze een<br />

breed aanbod aan stalen, terwijl de producten<br />

ook in meubilair verwerkt zijn. We adviseren<br />

wel om vooraf een afspraak te maken,<br />

zodat onze medewerkers voldoende tijd kunnen<br />

voorzien om iedereen te begeleiden”,<br />

legt Engels uit. “Met The Hub hebben we in<br />

hartje Antwerpen een bijkomende inspiratie-<br />

en designhotspot, waar onze solid surface<br />

producten in combinatie met passende<br />

materialen getoond worden. Architecten en<br />

schrijnwerkers kunnen stalen vastnemen en<br />

krijgen er vakkundige uitleg over de eigenschappen<br />

en mogelijkheden. We volgen de<br />

kleurentrends op de voet en tonen welke<br />

leuke dingen mogelijk zijn.”<br />

Academy voor<br />

verwerkingsopleidingen<br />

Aan iedereen die met solid surface producten<br />

wil werken, raden Engels en Durasein ®<br />

ook aan om een degelijke opleiding in de<br />

technieken te volgen. “Door onze jarenlange<br />

ervaring kunnen we onze klanten perfect adviseren<br />

en ondersteunen. We organiseren het<br />

hele jaar door verwerkingsopleidingen, nuttig<br />

voor onder meer productontwikkelaars,<br />

houtverwerkers en schrijnwerkers. Door deze<br />

permanente vorming kunnen ze hun productkennis<br />

op peil houden om zo hun klanten een<br />

betere service te kunnen garanderen”, zegt<br />

Daniël Floren nog. “We steken veel energie<br />

in opleiding en het geven van informatie. Zo<br />

slaan we een brug tussen de creativiteit van de<br />

ontwerper en de technische uitvoering door de<br />

verwerker. Dat resulteert in een unieke meerwaarde.<br />

Architecten, designers en vaklui kunnen<br />

tijdens de plannings- en ontwikkelingsfase<br />

al bij ons terecht voor deskundig advies en vakkundige<br />

ondersteuning. Dat vermijdt vragen<br />

en problemen in een later stadium.” •<br />

Solid surface wordt heel vaak gebruikt in<br />

keukentoepassingen.<br />

De Engels Group beschikt over een nieuwe multifunctionele showroom en een logistiek distributiecentrum op deze site in de industriezone van Malle.<br />

Keukenbouw.be 101


Lightness<br />

keukentrend 2024<br />

16 t/m 21 september 2023 in<br />

Architekturwerkstatt, Löhne (DE)<br />

Meld je aan via de qr-code!<br />

TopLaminate Athena<br />

Lightness staat voor een lichtheid in wonen en leven. Een monochroom, licht naturellen palet en duurzame materialen vormen de<br />

basis van deze elegante keuken die overal licht aanvoelt. Hoe creëert u de Lightness beleving? En welke materialen en kleuren z n<br />

daarvoor aan de collectie toegevoegd?<br />

Ga naar de website en lees alles over Lightness en die andere belangr ke keukentrend voor 2024: Rock Nature.<br />

www.dekkerzevenhuizen.nl/trends2024


Het beste uit de<br />

keuken van Samsung<br />

Bespoke koelkasten, waarbij design, kleur en stijl volledig gepersonaliseerd<br />

kunnen worden.<br />

<strong>On</strong>tdek meer op www.samsung.com/be


‘WIJN DRINK JE ALLEEN OP<br />

DE JUISTE TEMPERATUUR’<br />

Iedereen die de firma Boretti bezoekt weet het: het is een warm welkom in een betoverende wereld<br />

waar passie voor kwaliteit en stijl samenkomen. Kim Keuzenkamp van de marketingafdeling<br />

vertelt: “We nemen de gasten mee op een ontdekkingsreis langs onze Italiaanse wijnklimaatkasten.<br />

Iedereen zal zien dat elk aspect met uiterste zorg en met oog voor detail is vormgegeven.”<br />

Tekst Jerry Helmers Beeld Boretti<br />

De wijnklimaatkast is ook een lust<br />

voor het oog in de keuken.<br />

104 Keukenbouw.be


“Deze wijnklimaatkast hoort gewoon in de keuken.”<br />

“Wij geloven dat wijn altijd een uitzonderlijke behandeling verdient”,<br />

zegt Kim Keuzenkam. “Door de combinatie van Italiaans design en<br />

geavanceerde technologie kunnen wijnen perfect bewaard en gekoeld<br />

worden, zodat elke fles zijn volle potentieel bereikt.”<br />

Een Boretti-wijnklimaatkast biedt dan ook altijd de luxe van twee<br />

afzonderlijke zones, elk met een eigen specifieke functie. Deze zones<br />

zijn speciaal ontworpen om verschillende soorten wijnen op de ideale<br />

temperatuur te bewaren. “Of men nu houdt van frisse witte wijnen of<br />

krachtige rode wijnen, met onze wijnklimaatkast serveert men elke fles<br />

zoals het hoort: op de perfecte temperatuur.”<br />

Kim zegt dat de volgende stap dan ook logisch is: “Wat ons betreft<br />

is een Boretti-wijnklimaatkast onmisbaar in de keuken. Daarbij maakt<br />

het niet uit of de gebruiker een beginnende wijnliefhebber is of een<br />

doorgewinterde kenner. Iedereen zal betoverd zijn door het Italiaanse<br />

De MLWC60 – met ruimte voor 28 flessen<br />

- beschikt verder over twee apart instelbare<br />

zones, elk met een verschillende capaciteit<br />

en een temperatuurkeuze. Witte, rode wijnen<br />

en rosé kunnen gelijktijdig op de ideale<br />

drinktemperatuur worden bewaard. Indien<br />

gewenst kunnen één of meerdere zones ook<br />

worden gebruikt voor het langdurig bewaren<br />

van rode en witte wijn. Verder is er een<br />

volledig nieuw touch bedienpaneel met verschillende<br />

functionaliteiten op het gebied van<br />

licht- en gebruiksinstellingen. De verlichting<br />

is dimbaar op drie niveaus; van elegant licht<br />

tot helder presentatielicht. Daarnaast kan<br />

men de eco-modus inschakelen om energie<br />

te besparen of de intelligence setting, die het<br />

geluidsniveau van de klimaatkast aanpast aan<br />

de omgevingstemperatuur.<br />

Wat dit model – met ruimte voor 35 flessen -<br />

onderscheidt is dat er een meubelpaneel<br />

naar keuze op de deur kan worden bevestigd,<br />

bijvoorbeeld in hetzelfde materiaal als<br />

de rest van de keukenkastjes. Daarnaast kan<br />

de keukenplint aan de onderzijde doorlopen<br />

(mits er een luchtrooster geplaatst wordt).<br />

Deze klimaatkast kan daardoor perfect worden<br />

ge ïntegreerd in elk formaat keuken.<br />

De MLWC82 beschikt over twee zones, elk<br />

apart instelbaar en met een andere capaciteit<br />

en temperatuurregeling. Wit, rood, rosé<br />

of mousserend: in deze wijnkast bewaar je al<br />

je flessen op de ideale temperatuur. Met het<br />

gebruiksvriendelijke paneel personaliseer je je<br />

voorkeuren. De verlichting is dimbaar op drie<br />

niveaus: van een elegante gloed tot helder<br />

presentatielicht. De intelligence-instelling<br />

zorgt dat het geluidsniveau van de wijnklimaatkast<br />

zich aanpast naar de omgevingstemperatuur<br />

en de eco-modus schakel je in<br />

om energie te besparen.<br />

De MLWC88 – met ruimte voor 35 flessen -<br />

beschikt over twee apart instelbare zones,<br />

elk met een verschillende capaciteit en een<br />

temperatuurkeuze. Indien gewenst kunnen<br />

één of meerdere zones ook worden gebruikt<br />

voor het langdurig bewaren van rode en witte<br />

wijn. Er is een volledig nieuw touch bedienpaneel<br />

met verschillende functionaliteiten op<br />

het gebied van licht- en gebruiksinstellingen.<br />

De verlichting is dimbaar op drie niveaus; van<br />

elegant licht tot helder presentatielicht. Daarnaast<br />

kan men de eco-modus inschakelen om<br />

energie te besparen of de intelligence setting,<br />

die het geluidsniveau van de klimaatkast aanpast<br />

aan de omgevingstemperatuur.<br />

Keukenbouw.be 105


BLIJF UNIEK!<br />

Uw klanten verwachten meubels met een wow-effect?<br />

Met dit beslag slagen magische inrichtingsoplossingen.<br />

AvanTech YOU Illumination: emotionele LED-lichtsignatuur voor schuif- en frontlades<br />

AvoriTech: superslank design ladesysteem met 8 mm ladezijwand<br />

FurnSpin: elegante twist voor keukenmeubelen in het premium segment<br />

Laat u inspireren:<br />

roominspirations.hettich.com


Uw specialist in keukenonderdelen<br />

Rue des fabriques 6, 6220 Fleurus<br />

www.componenti.be<br />

071/81.80.01


Koken in Stijl - al meer dan 100 jaar<br />

<strong>On</strong>s uitgebreide collectie fornuizen vindt u op<br />

STOVES.EU


NewCollection<br />

De trend in zwart en goud blijft populair, terwijl<br />

grepen in hout een rivival kennen met nieuwe<br />

eigentijdse vormen.<br />

Bij deze “NewCollection” worden ook grotere lengtes<br />

aangeprezen voor een chique en eigentijdse<br />

afwerking van dressings met schuifdeuren of hoge<br />

kastdeuren.<br />

Brons, bruin, mat wit, geborsteld grafiet…, diverse<br />

tinten zijn weer van de partij. Elke greep of knop<br />

is in harmonie met de gekozen stijl. Verras uw<br />

klanten met een nieuw aanbod waarmee unieke<br />

maatmeubelen kunnen gepersonaliseerd worden.<br />

Vraag uw exemplaar van deze nieuwe catalogus.<br />

www.lmcstore.com<br />

Tel.: +32 (0)9 261 03 70


The heart of the kitchen industry<br />

16 to 21 September 2023 in Löhne<br />

Trends. Innovations.<br />

With over 170 exhibitors and brands, area30 is the heart during Küchenmeile A30, „the world‘s largest<br />

kitchen trade fair for professionals from trade and industry.“ *Since its premiere in 2011, area30 has been<br />

at the heart of the kitchen industry‘s autumn home and trade show landscape. It is the central trade and<br />

order fair for kitchen studios, the kitchen specialist trade, association groups, the large-scale sector as<br />

well as project designers and architects. New and unique in 2023: The innovation area. A network hub<br />

with a special spirit will be created here: a place for knowledge transfer, inspiration and progress.<br />

*Source: www.kuechenmeile.de<br />

<strong>On</strong>line registration & free admission: www.area-30.de/checkin


PLATFORM OVER DESIGN EN TECHNIEK IN DE KEUKENBRANCHE<br />

PARTNER WORDEN<br />

VAN <strong>KEUKENBOUW</strong>?<br />

Zowel op de website als in de gedrukte<br />

versie bieden we u de mogelijkheid om<br />

onderdeel uit te maken van het overzicht<br />

met de meest gerenommeerde fabrikanten<br />

en toeleverancieres in de branche.<br />

Zo kunt u onder andere:<br />

• Toegevoegd worden als<br />

partner op de servicepagina’s<br />

van het vaktijdschrift<br />

• Een kosteloze vermelding krijgen in<br />

de geheel vernieuwde bedrijvenindex<br />

op keukenbouw.be<br />

• Een gesponsorde positie met persoonlijke<br />

profielpagina op keukenbouw.be verkrijgen<br />

• Uw eigen profielwidget inzetten,<br />

gekoppeld aan de redactionele content,<br />

nieuwsberichten en overige<br />

relevante marketingtools<br />

Ook geïnteresseerd?<br />

• Bel naar +32 50 36 81 70<br />

• Ga naar keukenbouw.be/adverteren<br />

• Scan de QR code<br />

<strong>On</strong>ze projectmanagers vertellen u graag meer over onze<br />

samenwerkingspakketten<br />

MELD JE<br />

GRATIS AAN<br />

SCAN DE<br />

QR CODE<br />

keukenbouw.be


keukenpartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de keukenpartners,<br />

scan deze QR code met uw smartphone<br />

keukenbouw.be/bedrijven<br />

<strong>BE</strong>KO <strong>BE</strong>LGIUM<br />

Schaliënhoevedreef 26<br />

2800 MECHELEN<br />

T +32 3 870 86 86<br />

E sales@beko-be.com<br />

W www.beko.com<br />

BORETTI <strong>BE</strong>LGIË<br />

Abberdaan 114<br />

Diamantstraat 10<br />

2200 HERENTALS<br />

T +32 3 450 81 80<br />

E info@boretti.com<br />

W www.boretti.com<br />

COMPONENTI<br />

6, Rue des fabriques<br />

6220 FLEURUS<br />

T +32 71 81 80 01<br />

F +32 71 88 76 00<br />

E componenti@componenti.be<br />

W www.componenti.be<br />

DER KREIS<br />

Kloosterstraat 28-30<br />

4700 EUPEN<br />

T +32 9 281 24 30<br />

E info@derkreis.be<br />

<strong>BE</strong>RMABRU NV<br />

BRACHOT<br />

E3 laan 86<br />

W www.derkreis.be<br />

Maurice Herbettelaan 63<br />

9800 DEINZE<br />

1070 BRUSSEL<br />

T +32 2 529 50 50<br />

F +32 2 524 22 24<br />

E info@bermabru.be<br />

T +32 9 381 81 81<br />

E info@brachotsurfaces.com<br />

W www.brachotsurfaces.com<br />

ENGELS<br />

AANKOOPORGANISATIE/<br />

GROOTHANDEL<br />

DU PONT BVBA<br />

Kleinheide 24G<br />

W www.bermabru.be<br />

<strong>BE</strong>RMADECOR NV<br />

Joseph Cardijnstraat 33<br />

9420 ERPE-MERE<br />

T +32 53 80 48 15<br />

W www.bermadecor.com<br />

BRIO-GROUP<br />

Magazijnstraat 10<br />

2135 HULSHOUT<br />

T +32 1 522 82 09<br />

E info@brio-group.be<br />

W www.brio-group.be<br />

Industrieweg 19<br />

2390 MALLE<br />

T +32 3 231 88 84<br />

F +32 3 231 01 74<br />

E info@engels.be<br />

W www.engels-electro.be<br />

2242 PULDERBOS<br />

T +32 3 464 00 91<br />

E info@du-pont.be<br />

W www.du-pont.be<br />

BLANCO <strong>BE</strong>LGIUM BV<br />

Pleinstraat 33/A<br />

3220 HOLS<strong>BE</strong>EK<br />

T +32 16 44 11 40<br />

E info@blanco.be<br />

W www.blanco.be<br />

CARESSI BV<br />

Weteringstraat 8<br />

7041 WG S HEEREN<strong>BE</strong>RG<br />

T +31 314 37 83 16<br />

E info@caressi.nl<br />

W www.caressi.nl<br />

DEKKER ZEVENHUIZEN<br />

Postbus 11<br />

2760 AA ZEVENHUIZEN<br />

T +31 180 63 76 37<br />

E info@dznet.nl<br />

W www.dekkerzevenhuizen.nl<br />

ECI SOFTWARE SOLUTIONS<br />

Drukkerijstraat 11<br />

9240 ZELE<br />

T ++32 14 82 17 00<br />

E belgium-info@ecisolutions.com<br />

W www.ecisolutions.com<br />

DELABIE <strong>BE</strong>NELUX<br />

BOKMERK B.V.<br />

Jac. P. Thijsseweg 9<br />

2408 ER ALPHEN AAN DEN RIJN<br />

T +31 172 205 332<br />

W www.bokmerk.nl<br />

CINEM N.V.<br />

Preflexbaan 162-165<br />

1740 TERNAT<br />

T +32 2 456 00 39<br />

E info@cinem.be<br />

W www.liebherr.be / www.falmec.be<br />

Bergensesteenweg 106 A, bus 5<br />

1600 SINT-PIETERS-LEEUW<br />

T +32 2 520 16 76<br />

F +32 2 520 19 78<br />

E info@delabiebenelux.com<br />

W www.delabiebenelux.com<br />

ELICA<br />

T +32 498 92 17 69<br />

E j.demoor@elica.com<br />

W www.elica.com<br />

112 Keukenbouw.be


keukenpartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de keukenpartners,<br />

scan deze QR code met uw smartphone<br />

keukenbouw.be/bedrijven<br />

ENGELS SURFACES<br />

Industrieweg 19<br />

2390 MALLE<br />

T +32 3 202 88 21<br />

F +32 3 231 01 74<br />

E info@engels-surfaces.be<br />

HÄFELE <strong>BE</strong>LGIUM N.V.<br />

Lindestraat 5<br />

9240 ZELE<br />

T +32 5 245 01 14<br />

F +32 5 245 01 51<br />

ILWA KEUKENS NV<br />

Schoolstraat 9<br />

2870 RUISBROEK<br />

T +32 3 886 88 35<br />

F +32 3 886 77 88<br />

E info@ilwa.be<br />

W www.ilwa.be<br />

LMC <strong>BE</strong>NELUX NV<br />

Vinkenlaan 22<br />

9250 WAASMUNSTER<br />

T +32 9 261 03 70<br />

E contact@lmcbenelux.com<br />

W www.lmcstore.com<br />

W www.engels-surfaces.be<br />

E info@hafele.be<br />

FRANKE NV<br />

W www.hafele.be<br />

JETSTONE BVBA<br />

Florijn 9<br />

5751 PC DEURNE<br />

T +31 493 352063<br />

E sales@jetstone.be<br />

W www.jetstone.be<br />

LOUIS.CULOT<br />

Schoonmansveld 7 -<br />

Industriezone Puurs 550<br />

Ring-Oost 10<br />

9400 NINOVE<br />

T +32 54 31 01 11<br />

E info@franke.com<br />

W www.franke.com/be<br />

STOVES<br />

Saturnus 8<br />

HERA GMBH & CO KG<br />

Dieselstraße 9<br />

32130 ENGER<br />

T +49 5224 911 200<br />

E info@hera-online.de<br />

KELLER KEUKENS<br />

Drebbelstraat 35<br />

4622 RC <strong>BE</strong>RGEN OP ZOOM<br />

T +31 165 594 300<br />

E info@kellerkeukens.nl<br />

W www.kellerkeukens.nl<br />

2870 PUURS<br />

T +32 3 860 70 70<br />

E info@culot.be<br />

W www.culot.be<br />

MHK <strong>BE</strong>LGIUM NV<br />

Z.3. Doornveld 32<br />

8448 CC HEERENVEEN<br />

W www.hera-online.de<br />

1731 ZELLIK<br />

T +31 513 65 65 00<br />

F +31 513 65 65 01<br />

E verkoop@glendimplex.eu<br />

W www.glendimplex.nl<br />

LIGNE PIERRE<br />

Leuvensesteenweg 326<br />

3190 BOORTMEER<strong>BE</strong>EK<br />

T +32 1 550 97 00<br />

F +32 1 550 97 01<br />

E info@lignepierre.com<br />

T +32 521 35 88<br />

E info@mhk.be<br />

W www.mhk-belgium.be<br />

ID PRODUCTS B.V.<br />

W www.lignepierre.com<br />

Ingelanden 7<br />

S.A. MIELE N.V.<br />

GRANDO KEUKENS<br />

Gragtmansstraat 3<br />

5145 RA WAALWIJK<br />

T +31 499 72 49 20<br />

2411 WP BODEGRAVEN<br />

T +31 172 788 122<br />

E verkoop@rvskeuken.com<br />

LINUM EUROPE NV<br />

Pieter Verhaeghestraat 20<br />

8520 KUURNE<br />

T +32 5 635 92 94<br />

F +32 5 635 88 47<br />

E info@linum.eu<br />

Z.5. Mollem 480<br />

1730 Mollem<br />

T +32 2 451 15 00<br />

E info@miele.be<br />

W www.grando.be<br />

W www.rvskeuken.com<br />

W www.linum.eu<br />

W www.miele.be<br />

Keukenbouw.be 113


keukenpartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de keukenpartners,<br />

scan deze QR code met uw smartphone<br />

keukenbouw.be/bedrijven<br />

NA<strong>BE</strong>R GMBH<br />

PLASMAMADE<br />

STEEL <strong>BE</strong>NELUX B.V.<br />

VAN OPSTAL & CO NV<br />

Enschedestraße 24<br />

48529 NORDHORN<br />

Duitsland<br />

T +49 5 921 70 40<br />

F +49 5 921 70 41 40<br />

E naber@naber.com<br />

W www.naber.com<br />

Postbus 162<br />

7950 AD STAPHORST<br />

T +31 522 46 80 71<br />

E info@plasmamade.com<br />

E www.plasmamade.nl<br />

Eksterlaan 20<br />

2261 EL LEIDSCHENDAM<br />

T +31 70 753 76 41<br />

M +31 6 154 608 39<br />

E infonl@steel-cucine.com<br />

W www.steel-cucine.com<br />

Boomsesteenweg 34<br />

2630 AARTSELAAR<br />

T +32 3 887 40 48<br />

F +32 3 887 76 06<br />

E info@vanopstal.be<br />

W www.vanopstal.be<br />

QUOOKER <strong>BE</strong>LGIUM BVBA<br />

Zoerselbaan 125<br />

2390 WESTMALLE<br />

T +32 3 646 54 00<br />

NOVY<br />

Noordlaan 6<br />

8520 KUURNE<br />

T +32 56 36 51 00<br />

E novy@novy.be<br />

W www.novy.be<br />

E info@quooker.be<br />

W www.quooker.be<br />

REGINOX BV<br />

Noordermorssingel 2<br />

7461 JN RIJSSEN<br />

TOPSOLID <strong>BE</strong>LGIUM<br />

Ternatstraat 4<br />

1742 TERNAT<br />

T +32 2 582 72 64<br />

E info@topsolid.be<br />

W www.topsolid.be<br />

VLECAD BVBA<br />

Kanaalkom 36<br />

3960 BREE<br />

T +32 8 981 93 30<br />

E info@vlecad.be<br />

W www.vlecad.be<br />

T +31 548 53 56 35<br />

F +31 548 53 56 00<br />

E sales@reginox.com<br />

W www.reginox.be<br />

OUREA KITCHENWARE<br />

Hoevestraat 25<br />

1755 GOOIK<br />

T +32 53 22 02 20<br />

E info@oureakitchenware.be<br />

W www.oureakitchenware.be<br />

D É K E U K E N S P E C I A L I S T E N<br />

ROYAL CROWN VCBA<br />

Kompellaan 2<br />

3600 GENK<br />

T +32 8 950 07 00<br />

VANCA<br />

Oostlaan 4<br />

8560 WEVELGEM - GULLEGEM<br />

T +32 56 40 26 55<br />

E info@vanca.be<br />

W www.vanca.be<br />

V-ZUG<br />

Evolis 102<br />

8530 HAREL<strong>BE</strong>KE<br />

T +32 5 661 60 00<br />

F +32 5 661 60 10<br />

E info.be@vzug.com<br />

W www.vzug.com<br />

E info@royalcrown.be<br />

W www.royalcrown.be<br />

PLACABOIS<br />

Oostlaan 4<br />

8560 GULLEGEM<br />

T +32 5 660 21 12<br />

SAMSUNG ELECTRONICS<br />

<strong>BE</strong>NELUX BV<br />

Leonardo da Vincilaan 19E<br />

1831 DIEGEM<br />

VAN HOECKE NV<br />

Europark Noord 9<br />

9100 SINT-NIKLAAS<br />

T +32 3 760 19 00<br />

Hier uw logo?<br />

Bel of mail voor alle informatie over<br />

een vermelding in Keukenbouw met<br />

Freddy Fierens<br />

E placabois@placabois.be<br />

T + 32 2 201 24 18<br />

E nze@vanhoecke.be<br />

+32 50 36 81 70<br />

W www.placabois.be<br />

W www.samsung.com/be<br />

W www.vanhoecke.com<br />

f.fierens@louwersmediagroep.be<br />

114 Keukenbouw.be


Perfectie<br />

wordt tastbaar.<br />

De nieuwe Excellence Line van V-ZUG.<br />

Meer informatie op vzug.com


Kook in stijl met deze krachtige<br />

kookplaat en dampkap in één<br />

JOUW KEUKEN OP Z’N <strong>BE</strong>ST<br />

Comfortabeler koken dan ooit? Dat kan met onze<br />

krachtigste gecombineerde inductiekookplaat en<br />

dampkap. Met de Miele TwoIn<strong>On</strong>e geniet je van<br />

ultieme vrijheid en een fl exibele bediening. Op de<br />

extra grote PowerFlex-kookzones kan je gemakkelijk<br />

al je grote potten en pannen kwijt. Superhandig als<br />

je graag experimenteert in de keuken of kookt voor<br />

heel wat (grote) eters.<br />

<strong>On</strong>tdek nog<br />

meer voordelen.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!