24.01.2024 Views

Bloemkool 2024

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Bloemkool</strong><br />

<strong>2024</strong><br />

Oceanique<br />

Twistique


We geloven in<br />

een intensieve<br />

samenwerking<br />

tussen veredeling, sales specialisten<br />

en natuurlijk de telers van bloemkool.<br />

<strong>Bloemkool</strong>rassen voor- en najaar <strong>2024</strong><br />

In deze brochure staan de rassen voor het komende teeltjaar. Ook voor de<br />

komende jaren blijven we werken aan bloemkoolrassen die een toegevoegde<br />

waarde hebben voor de telers en hun klanten. Met intensieve beproevingen<br />

die vooraf gaan aan een introductie van een ras wil Enza Zaden een<br />

betrouwbare partner voor u zijn.<br />

Informatie en advies<br />

Onze salesspecialisten voor de bloemkool geven u graag informatie en<br />

advies over de rassen die vermeld staan in deze brochure. U kunt ook<br />

terecht op onze website www.enzazaden.com/nl voor meer informatie over<br />

onze bloemkoolrassen. Wij wensen u alvast veel succes met de teelt van<br />

bloemkool in het nieuwe seizoen!<br />

Het bloemkoolteam Benescan<br />

2 | Enza Zaden 3 | Enza Zaden


<strong>Bloemkool</strong><br />

Viviane<br />

Elintos<br />

Planteigenschappen: Witte vaste kool<br />

Teeltmethode:<br />

Primeurteelt<br />

Groeidagen: 65<br />

Zaaiperiode:<br />

2e helft oktober. Dan eind november verspenen.<br />

Plantperiode:<br />

Maart<br />

Oogstperiode:<br />

2e helft mei<br />

Planteigenschappen: Gemakkelijk, opgericht gewas<br />

Teeltmethode:<br />

Voorjaarsteelt<br />

Groeidagen: 70-75<br />

Zaaiperiode:<br />

Half oktober<br />

Plantperiode:<br />

Maart<br />

Oogstperiode:<br />

Half mei tot begin juni<br />

Viviane<br />

Xenia<br />

Viviane is een bedrijfszeker ras voor de primeurteelt. De kolen zijn wit, vast en mooi gevormd.<br />

Dit ras is alleen geschikt voor de weeuwenteelt voor de 10 en 8 cm perspot. Het advies is om dit<br />

ras vroeg te planten i.v.m. zijn gewasontwikkeling.<br />

Xenia<br />

Planteigenschappen: Gemakkelijk, opgericht gewas<br />

Teeltmethode:<br />

Primeurteelt<br />

Groeidagen: 67<br />

Zaaiperiode:<br />

Half oktober (Noord-Holland, verspenen eind november)<br />

December (Limburg)<br />

Plantperiode:<br />

Eind februari tot en met midden maart<br />

Oogstperiode:<br />

Midden mei tot en met midden juni<br />

Xenia maakt gemakkelijk gewas en heeft een goede zelfdekbaarheid. Het is een mooi groen<br />

opgericht gewas en produceert mooie vaste witte kolen. Het ras komt iets later in productie dan<br />

Viviane, maar men oogst de meeste kolen weg tijdens de hoofdoogst. Daarnaast is het advies<br />

om dit ras op tijd te planten i.v.m. zijn gewasontwikkeling.<br />

Elintos is een ras voor de vroege teelt, geschikt voor de 8 en 6 cm perspot. Het ras<br />

is geselecteerd voor de Benelux-markt het is groeikrachtig en stabiel onder diverse<br />

groeiomstandigheden. Ook heeft het een mooi opgericht gewas, goede zelfdekbaarheid en<br />

is het geschikt om machinaal te dekken. Elintos produceert mooie zware, diepe witte kolen<br />

met een goede houdbaarheid en is zeer sterk op paarsverkleuring. Het ras komt iets later in<br />

productie dan Viviane en Xenia en net voor Delias. Dit maakt het een goede aanvulling op deze<br />

rassen. Het homogene ras heeft een kort oogsttraject, want men oogst de meeste kool weg in<br />

de hoofdoogst.<br />

Starway<br />

Planteigenschappen: Groeikrachtig met witte vaste kolen<br />

Teeltmethode:<br />

Voorjaars- en zomerteelt<br />

Groeidagen: Voorjaar 80-85 | Zomer 75-80<br />

Zaaiperiode:<br />

Vanaf eind december tot eind mei<br />

Plantperiode:<br />

Vanaf half maart tot eind juni<br />

Oogstperiode:<br />

Vanaf half juni tot half september<br />

Het voorjaar- en zomerras Starway is geselecteerd voor de Benelux-markt en valt op door een<br />

goed groeikrachtig gewas, dat goed zelfdekkend is. Verder zijn de hagelwitte vaste kolen zeer<br />

opvallend. Starway is sterk tegen dubbelen en verbrand hartblad. Het gewas is opgericht en<br />

daardoor goed machinaal dekbaar. Sterke punten van de Starway zijn ook de hittetolerantie en<br />

de goede veldhoudbaarheid. Kortom, in het zomersegment is Starway een goede kwalitatieve<br />

aanvulling!<br />

Elintos<br />

Starway<br />

Dit ras is specifiek voor de Benelux-markt geselecteerd.<br />

Voor andere landen eerst navragen bij uw salesspecialist in die regio.<br />

4 | Enza Zaden 5 | Enza Zaden


<strong>Bloemkool</strong><br />

Crenique<br />

Planteigenschappen: Sterke gezonde plant<br />

Teeltmethode:<br />

Herfstteelt<br />

Groeidagen: 75-85<br />

Zaaiperiode:<br />

Eerste helft juni<br />

Plantperiode:<br />

1 tot en met 25 juli<br />

Oogstperiode:<br />

Oktober<br />

Het herfstras Crenique heeft een sterk opgericht en gezond gewas met een zware kool. Het<br />

ras is uitermate geschikt voor groeikrachtige percelen. Crenique levert een mooie, fijnkorrelige<br />

gladde kool. De oogst is gemakkelijk door de uitermate mooi opgerichte groei. Daardoor<br />

bespaart men arbeidskosten. In de hoofdoogst oogst men de meeste kolen weg.<br />

Crenique<br />

Oceanique<br />

Planteigenschappen: Opgericht en sterk gewas<br />

Teeltmethode:<br />

Herfstteelt<br />

Groeidagen: 95 - 105<br />

Zaaiperiode:<br />

Juni<br />

Plantperiode:<br />

Van 1 tot eind juli<br />

Oogstperiode:<br />

Half oktober tot half november<br />

Oceanique is een ras voor het herfstsegment en is een week eerder te oogsten dan Anique<br />

en Twistique. Het ras is de afgelopen jaren succesvol uit de proeven gekomen. Het is een<br />

opgericht gewas met gezonde bladeren en een goede zelfdekbaarheid. De kolen zijn glad, vast,<br />

mooi wit en zwaar met daarbij een hoge uniforme kwaliteit. Nog een sterk punt van het ras is<br />

dat het arbeidstechnisch goed scoort: het is makkelijk oogstbaar. Verder beschikt Oceanique<br />

over een kort oogsttraject.<br />

Oceanique<br />

6 | Enza Zaden 7 | Enza Zaden


<strong>Bloemkool</strong><br />

Anique<br />

Alambique<br />

Planteigenschappen: Zeer sterk groeikrachtig gewas<br />

Teeltmethode:<br />

Late herfstteelt<br />

Groeidagen: 105-110<br />

Zaaiperiode:<br />

Juni<br />

Plantperiode:<br />

10 tot en met 25 juli<br />

Oogstperiode:<br />

Eind oktober tot en met november<br />

Planteigenschappen:<br />

Teeltmethode:<br />

Groeidagen:<br />

Zaaiperiode:<br />

Plantperiode:<br />

Oogstperiode:<br />

Groeikrachtig gewas, kolen van exportkwaliteit<br />

Late herfstteelt<br />

110 - 115 dagen<br />

Juni<br />

Vanaf 10 t/m eind juli<br />

Eind oktober tot eind november<br />

Anique<br />

Anique is een sterk groeikrachtig gewas met een donkergroen blad en zeer geschikt voor de<br />

late herfstteelt. Kenmerkend is de goede uniformiteit en zelfdekbaarheid. Eigenschappen die in<br />

de herfstperiode zeker gewenst zijn.<br />

Twistique<br />

Alambique is dé nieuwkomer voor de late herfstteelt. Het ras is onderscheidend in zijn kwaliteit,<br />

die specifiek nodig is in het late segment en met herfstachtige omstandigheden. Alambique<br />

heeft een goede basis, namelijk een sterke groeikracht met voldoende gezonde bladeren en<br />

een goede zelfdekbaarheid. De kolen van het ras vallen op door een zware, harde en witte kool<br />

met daarbij een sterke onderkant. En dat is uitermate belangrijk in deze periode en maakt het<br />

ook zeer geschikt voor exportkwaliteit!<br />

Alambique<br />

Planteigenschappen: Groeikrachtig gezond gewas<br />

Teeltmethode:<br />

Late herfstteelt<br />

Groeidagen: 105-110<br />

Zaaiperiode:<br />

Juni<br />

Plantperiode:<br />

10 tot en met 25 juli<br />

Oogstperiode:<br />

Eind oktober tot en met eind november<br />

Twistique<br />

Met de komst van ons herfstras Twistique komt er een sterke nieuwe speler bij. Twistique<br />

onderscheidt zich onder meer door een zware harde kool met een gezond, goed zelfdekbaar<br />

gewas. Vooral in de herfstperiode is het belangrijk dat de onderkant van de kool gezond blijft<br />

(gele onderkanten). Twistique is wat dit betreft een heel betrouwbaar ras. Door de zware kolen<br />

is dit ras ook zeer geschikt voor de exportmarkt.<br />

8 | Enza Zaden 9 | Enza Zaden


Ras<br />

Zaai-, plant- en oogstschema<br />

januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december<br />

Viviane<br />

Xenia<br />

Elintos<br />

Starway<br />

Crenique<br />

Oceanique<br />

Anique<br />

Twistique<br />

Alambique<br />

zaaien planten oogsten<br />

Disclaimer<br />

Deze brochure is met de grootste zorgvuldigheid door Enza Zaden samengesteld. De informatie in deze brochure is onder voorbehoud van type- en/of drukfouten.<br />

De gegevens dienen in overeenstemming met de eigen kennis en ervaring van de gebruiker in samenhang met de lokale omstandigheden gehanteerd te worden.<br />

Enza Zaden kan derhalve geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot de inhoud van deze brochure. De meest recente informatie betreffende resistenties is<br />

beschikbaar op www.enzazaden.com/nl.<br />

10 | Enza Zaden 11 | Enza Zaden


enzazaden.com/nl<br />

Uw contactpersonen in Nederland<br />

Bert Hendrikse tel +31 (0)6 50 88 54 54<br />

Fokke Hoeksma tel +31 (0)6 31 93 00 13<br />

Jannie Dingemans tel +31 (0)6 55 22 04 66<br />

John Schuurman tel +31 (0)6 18 19 53 12<br />

Theo Peeters tel +31 (0)6 55 22 66 99<br />

Ton Smolders tel +31 (0)6 21 55 70 59<br />

Uw contactpersoon in België<br />

Dirk Casteleyn tel +32 (0)475 85 00 80<br />

Enza Zaden<br />

Postbus 7 | 1600 AA Enkhuizen | Nederland<br />

Haling 1E | 1602 DB Enkhuizen | Nederland<br />

tel +31 (0)228 35 01 00<br />

info@enzazaden.nl | www.enzazaden.com/nl<br />

© Enza Zaden | Enkhuizen | Januari <strong>2024</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!