06.02.2013 Views

Jaarboek CMV 2012 - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Jaarboek CMV 2012 - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Jaarboek CMV 2012 - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

JAARBOEK <strong>CMV</strong><br />

Project<strong>en</strong> Onderzoek <strong>en</strong> Innovatie 2011-<strong>2012</strong><br />

<strong>Hogeschool</strong> <strong>van</strong> <strong>Arnhem</strong> <strong>en</strong> Nijmeg<strong>en</strong><br />

Culturele <strong>en</strong> Maatschappelijke Vorming<br />

Projekt<strong>en</strong> Forschung und Innovation 2011-<strong>2012</strong><br />

HAN Fachhochschule<br />

Kulturelle Sozialpädagogik<br />

JAHRBUCH KSP


Inhoud / Inhalt<br />

Voorwoord 4<br />

Vorwort 5<br />

Het Utrechtse kerk<strong>en</strong>kruis meets Da Vinci Code 6<br />

Art of Ev<strong>en</strong>ts Productions, Utrecht.<br />

Narratiev<strong>en</strong> in Beeld 7<br />

Lectoraat Lokale Di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing <strong>van</strong>uit Klantperspectief,<br />

HAN, Nijmeg<strong>en</strong><br />

New Arts: Battle 4 money 8<br />

(Powered by) New Arts Oost-Nederland, <strong>Arnhem</strong><br />

JAT. Laat zi<strong>en</strong> wie je b<strong>en</strong>t, laat hor<strong>en</strong> wat jij wil! 9<br />

Regionale Instelling Beschermd Won<strong>en</strong> <strong>Arnhem</strong> & Veluwe<br />

Vallei, <strong>Arnhem</strong><br />

M<strong>en</strong>s<strong>en</strong>Zoo, want de wereld is e<strong>en</strong> dier<strong>en</strong>tuin! 10<br />

Zorgbelang Gelderland, <strong>Arnhem</strong><br />

Uit de kist 11<br />

COC Nijmeg<strong>en</strong> – Team Voorlichting, Nijmeg<strong>en</strong><br />

E<strong>en</strong> zoektocht naar alternatieve ondersteuning 12<br />

Locatie Spatie, <strong>Arnhem</strong><br />

Het welzijnswerk is onderweg naar morg<strong>en</strong> 13<br />

Welzijnsorganisatie Vorkmeer, Panning<strong>en</strong><br />

De 100 tal<strong>en</strong>t<strong>en</strong> 14<br />

Op<strong>en</strong>bare Bibliotheek Gelderland Zuid, Nijmeg<strong>en</strong><br />

U!d<strong>en</strong>. Het vind<strong>en</strong> <strong>en</strong> bind<strong>en</strong> <strong>van</strong> jonge Ud<strong>en</strong>se<br />

kunst<strong>en</strong>aars 15<br />

Stichting C, Ud<strong>en</strong><br />

<strong>CMV</strong> Festival 5 <strong>en</strong> 6 juni <strong>2012</strong><br />

‘E<strong>en</strong> deel <strong>van</strong> het geheel’ 16<br />

Pres<strong>en</strong>taties Project<strong>en</strong> Onderzoek <strong>en</strong> Innovatie<br />

Angebotsgestaltung in der Off<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

Ganztagsbetreuung im Kreis Kleve 18<br />

Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Kleve e.V.<br />

Schnappschuss - Ein Fotoprojekt<br />

für Schülerinn<strong>en</strong> und Schüler 18<br />

Jug<strong>en</strong>dbildungsstätte Don Bosco, Hag<strong>en</strong> Rumm<strong>en</strong>ohl<br />

Kultur baut Brück<strong>en</strong> 19<br />

Stadt Neuwied<br />

Inklusion im Arbeitsfeld der Leb<strong>en</strong>shilfe Unterer<br />

Niederrhein Rees 19<br />

Leb<strong>en</strong>shilfe Unterer Niederrhein Rees<br />

DARE 2 MATCH 4 ALL 20<br />

DARE2GO, D<strong>en</strong> Bosch<br />

Jonger<strong>en</strong>werk nieuwe stijl in Westervoort 21<br />

Stichting Accommodatiebeheer Westervoort<br />

Het participatiepalet: kleurrijk participer<strong>en</strong><br />

binn<strong>en</strong> het asielzoekersc<strong>en</strong>trum 22<br />

Nationale stichting ter bevordering <strong>van</strong> Vrolijkheid,<br />

Baexem<br />

De strijd om water 23<br />

Nederlands Watermuseum, <strong>Arnhem</strong><br />

1, 2, 3, 4, rock n’ roll highschool 24<br />

Popc<strong>en</strong>trum Jacobiberg, <strong>Arnhem</strong><br />

E<strong>en</strong> arrangem<strong>en</strong>t voor het Natuurmuseum Nijmeg<strong>en</strong> 25<br />

Natuurmuseum, Nijmeg<strong>en</strong><br />

Meer cursist<strong>en</strong> voor Circustheater Stoffel 26<br />

Stichting Circustheater Stoffel, Nijmeg<strong>en</strong><br />

Voel je thuis in het museum! 27<br />

Gelders Erfgoed, Zutph<strong>en</strong><br />

Het virtuele plein:<br />

e<strong>en</strong> innovatief ontwerp voor vrijetijds besteding<br />

<strong>van</strong> langdurig zorgafhankelijke cliënt<strong>en</strong> 28<br />

GGZ Oost Brabant, Rosmal<strong>en</strong><br />

Nick’s world 29<br />

Pestweb.nl, Utrecht<br />

Muziektheaterproject ‘Overgavem<strong>en</strong>s<strong>en</strong>!’ 30<br />

Faculteit Gezondheid, Gedrag & Maatschappij,<br />

HAN, Nijmeg<strong>en</strong><br />

Colofon / Impressum 31<br />

3


4<br />

Voorwoord<br />

Uitzonderlijke prestaties <strong>en</strong> mijlpal<strong>en</strong><br />

Sinds mijn voorwoord bij het vorige <strong>Jaarboek</strong> <strong>CMV</strong> is er veel gebeurd in onze<br />

opleiding. Waar in voorgaande jar<strong>en</strong> de pres<strong>en</strong>taties in het <strong>CMV</strong> Festival <strong>en</strong> de<br />

eindgesprekk<strong>en</strong> bij de beroepstaak Onderzoek <strong>en</strong> Innovatie de laatste studieactiviteit<strong>en</strong><br />

<strong>van</strong> de stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> war<strong>en</strong>, is dat dit studiejaar anders. Voor het eerst is<br />

er bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> nog e<strong>en</strong> afsluit<strong>en</strong>de, integrale eindtoets, waarin de stud<strong>en</strong>t bewijst<br />

e<strong>en</strong> start<strong>en</strong>de beroepsbeoef<strong>en</strong>aar te zijn, voordat het hbo-diploma Bachelor<br />

Social Work wordt uitgereikt. Dit vraagt e<strong>en</strong> extra prestatie <strong>van</strong> de stud<strong>en</strong>t <strong>en</strong><br />

deze kwaliteitsverbetering is e<strong>en</strong> mijlpaal voor de opleiding.<br />

Het is tev<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> mijlpaal dat dit jaar voor het eerst stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>van</strong> onze Duitse<br />

deeltijdopleiding afstuder<strong>en</strong> <strong>en</strong> de meest<strong>en</strong> <strong>van</strong> h<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> in dit jaarboek e<strong>en</strong><br />

zeer welverdi<strong>en</strong>de plaats gekreg<strong>en</strong>.<br />

De opleiding <strong>CMV</strong> is e<strong>en</strong> plaats waar we met bevlog<strong>en</strong>heid <strong>en</strong> betrokk<strong>en</strong>heid opleid<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> waar bevlog<strong>en</strong> <strong>en</strong> betrokk<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> studer<strong>en</strong>. We leid<strong>en</strong> h<strong>en</strong> op om in<br />

de maatschappij e<strong>en</strong> verbind<strong>en</strong>de rol te vervull<strong>en</strong>. We wet<strong>en</strong> als ge<strong>en</strong> ander dat<br />

creativiteit k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong>d is voor de <strong>CMV</strong>’er <strong>van</strong> de HAN. Het <strong>Jaarboek</strong> <strong>CMV</strong> laat dit<br />

zi<strong>en</strong> <strong>en</strong> schetst, met e<strong>en</strong> korte beschrijving <strong>van</strong> de project<strong>en</strong> <strong>van</strong> Onderzoek <strong>en</strong><br />

Innovatie <strong>en</strong> foto’s <strong>van</strong> de stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> beeld <strong>van</strong> de diversiteit aan project<strong>en</strong><br />

in het <strong>CMV</strong>-werkveld waarmee zij hun opleiding afrond<strong>en</strong>. Deze project<strong>en</strong> di<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

als bewijslast voor de integrale eindtoets. Onze stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> ton<strong>en</strong> ermee aan dat<br />

ze klaar zijn om als professional aan het werk te gaan. Het jaarboek laat zi<strong>en</strong> met<br />

welke partners uit het werkveld de stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>werk<strong>en</strong>. Deze 12e editie <strong>van</strong><br />

het <strong>Jaarboek</strong> <strong>CMV</strong> is weer e<strong>en</strong> manier om ons als opleiding <strong>CMV</strong> te profiler<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

zowel voor de afstudeerders <strong>en</strong> de opleiding, als voor het werkveld e<strong>en</strong> visitekaartje<br />

is, waar we trots op mog<strong>en</strong> zijn.<br />

De stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> in dit jaarboek is de eerste lichting die op deze wijze afstudeert.<br />

Dat geeft de geleverde prestatie nog meer waarde; er war<strong>en</strong> immers ge<strong>en</strong> ervaringsdeskundig<strong>en</strong><br />

in de opleiding of onder de afstudeerders.<br />

We zijn hartstikke trots op de stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> die deze uitzonderlijke prestaties hebb<strong>en</strong><br />

neergezet. Zij hebb<strong>en</strong> sam<strong>en</strong> met de opleiding geschied<strong>en</strong>is geschrev<strong>en</strong>……<br />

We will<strong>en</strong> h<strong>en</strong> <strong>van</strong> harte feliciter<strong>en</strong> met het behal<strong>en</strong> <strong>van</strong> hun diploma!<br />

Nijmeg<strong>en</strong>, juni <strong>2012</strong><br />

<strong>Hogeschool</strong> <strong>van</strong> <strong>Arnhem</strong> <strong>en</strong> Nijmeg<strong>en</strong><br />

nam<strong>en</strong>s de opleiding Culturele <strong>en</strong> Maatschappelijke Vorming<br />

Marieke <strong>van</strong> Baars, onderwijsmanager


Vorwort<br />

Außergewöhnliche Leistung<strong>en</strong> und Meil<strong>en</strong>steine<br />

Seit meinem Vorwort für das Jahrbuch <strong>CMV</strong>/KSP des letzt<strong>en</strong> Jahres ist viel passiert<br />

in unserem Studi<strong>en</strong>gang. In d<strong>en</strong> letzt<strong>en</strong> Jahr<strong>en</strong> war<strong>en</strong> die Präs<strong>en</strong>tation<strong>en</strong> und die<br />

Abschlußgespräche der Unterrichtseinheit Forschung und Innovation die letzt<strong>en</strong><br />

Studi<strong>en</strong>aktivität<strong>en</strong> der Stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. Das ist dieses Jahr anders.<br />

Zum erst<strong>en</strong> Mal gibt es ausser dem ob<strong>en</strong> g<strong>en</strong>annt<strong>en</strong>, eine Integrale<br />

Abschlußprüfung, wobei die Stud<strong>en</strong>tInn<strong>en</strong> beweis<strong>en</strong>, ein beginn<strong>en</strong>der Professional<br />

zu sein, bevor sie ihr Hochschuldiplom Bachelor of Social Work empfang<strong>en</strong>.<br />

Dies ist eine extra Leistung der Stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> und ein Meil<strong>en</strong>stein für die<br />

Qualitätsverbesserung unseres Studi<strong>en</strong>ganges. Ein weiterer Meil<strong>en</strong>stein, sind die<br />

erst<strong>en</strong> Stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> der Deutsch<strong>en</strong> Teilzeitroute, die dieses Jahr ihr Studium abschließ<strong>en</strong>.<br />

Die meist<strong>en</strong> von ihn<strong>en</strong> hab<strong>en</strong> in diesem Jahrbuch ihr<strong>en</strong> wohlverdi<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

Platz bekomm<strong>en</strong>.<br />

Im Studi<strong>en</strong>gang KSP bild<strong>en</strong> wir leid<strong>en</strong>schaftliche und <strong>en</strong>gagierte Stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> mit<br />

Leid<strong>en</strong>schaft und Engagem<strong>en</strong>t. Wir bild<strong>en</strong> sie aus um in der Gesellschaft eine verbind<strong>en</strong>de<br />

Rolle ein zu nehm<strong>en</strong> und wir wiss<strong>en</strong> wie kein anderer, dass Kreativität<br />

für die kulturell<strong>en</strong> Sozialpädagog<strong>en</strong> ein K<strong>en</strong>nmerk ist. Dies ist in dem Jahrbuch<br />

zu seh<strong>en</strong> sowie auch, mit einer kurz<strong>en</strong> Beschreibung der Projekte Forschung und<br />

Innovation und Foto’s der Stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, ein Bild der Diversität der Projekte des KSP-<br />

Arbeitsfeldes, mit welch<strong>en</strong> sie ihr Studium abschließ<strong>en</strong>. Diese Projekte di<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

als Beweisführung für die integrale Abschlußprüfung. Unsere Stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> zeig<strong>en</strong><br />

damit, dass sie fertig sind um als Professional zu arbeit<strong>en</strong>. Das Jahrbuch zeigt<br />

aussedem die Partner mit d<strong>en</strong><strong>en</strong> die Stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> im Arbeitsfeld zusamm<strong>en</strong>arbeit<strong>en</strong>.<br />

Wir könn<strong>en</strong> uns als Studi<strong>en</strong>gang KSP mit dieser 12e Edition des Jahrbuches von<br />

KSP profilier<strong>en</strong>. Sowohl für die Diplomiert<strong>en</strong>, als auch für d<strong>en</strong> Studi<strong>en</strong>gang und<br />

das Arbeitsfeld ist das Jahrbuch eine Visit<strong>en</strong>karte, auf die wir stolz sind.<br />

Die Stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> in diesem Jahrbuch sind die Erst<strong>en</strong> die auf diese Weise ihr Studium<br />

abschließ<strong>en</strong>. Das gibt d<strong>en</strong> geliefert<strong>en</strong> Leistung<strong>en</strong> ein<strong>en</strong> noch größer<strong>en</strong> Wert.<br />

Immerhin hatt<strong>en</strong> die Stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> keine Vorbilder, an d<strong>en</strong><strong>en</strong> sie sich ori<strong>en</strong>tier<strong>en</strong><br />

konnt<strong>en</strong>. Wir sind sehr stolz auf die Stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> die diese aussergewöhnlich<strong>en</strong><br />

Leistung<strong>en</strong> gebracht hab<strong>en</strong>. Sie hab<strong>en</strong>, zusamm<strong>en</strong> mit dem Studi<strong>en</strong>gang<br />

Geschichte geschrieb<strong>en</strong>…..<br />

Wir möcht<strong>en</strong> Ihn<strong>en</strong> sehr herzlich zu ihrem Diplom gratulier<strong>en</strong>!<br />

Nijmeg<strong>en</strong>, Juni <strong>2012</strong><br />

HAN Fachhochschule<br />

im Nam<strong>en</strong> des Studi<strong>en</strong>ganges Kulturelle Sozialpädagogik<br />

Marieke <strong>van</strong> Baars, Studi<strong>en</strong>gangmanager<br />

5


De projectgroep<br />

Anna Gessmann<br />

Sabrina <strong>van</strong> Heck<br />

Anneke Roelofs<br />

De opdrachtgever<br />

Art of Ev<strong>en</strong>ts<br />

Productions, Utrecht<br />

De begeleider<br />

Ar<strong>en</strong>d Slot<br />

6<br />

Het Utrechtse kerk<strong>en</strong>kruis meets Da Vinci Code<br />

De opdracht<br />

Art of Ev<strong>en</strong>ts Productions ontwerpt, organiseert<br />

<strong>en</strong> realiseert originele, interactieve, inspirer<strong>en</strong>de<br />

<strong>en</strong> maatschappelijk rele<strong>van</strong>te activiteit<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. De opdracht voor de projectgroep is<br />

ervoor zorg<strong>en</strong> dat het bestaande aanbod uitgebreid<br />

wordt met e<strong>en</strong> belevingstocht.<br />

Het resultaat<br />

Doe mee <strong>en</strong> ontrafel het mysterie<br />

Er is op zoek gegaan naar de beste ingrediënt<strong>en</strong><br />

voor e<strong>en</strong> belevingstocht. Daar is e<strong>en</strong> lijst met<br />

kwaliteitscriteria uitgekom<strong>en</strong>. Met deze lijst is<br />

e<strong>en</strong> belevingstocht gemaakt aan de hand <strong>van</strong> het<br />

Utrechtse kerk<strong>en</strong>kruis met e<strong>en</strong> knipoog naar Da<br />

Vinci Code. Het kerk<strong>en</strong>kruis is e<strong>en</strong> aantal kerk<strong>en</strong> in<br />

de vorm <strong>van</strong> e<strong>en</strong> kruis. Deze tocht is uit te voer<strong>en</strong><br />

door zowel kleine groep<strong>en</strong> als grote groep<strong>en</strong>.


De burger moet weer c<strong>en</strong>traal staan, dat is het idee<br />

De opdracht<br />

Als stud<strong>en</strong>t <strong>CMV</strong> voer ik met twee stud<strong>en</strong>tes<br />

Verpleegkunde e<strong>en</strong> vraagpatron<strong>en</strong>onderzoek<br />

uit onder burgers in de geme<strong>en</strong>te Lingewaal<br />

om bij te drag<strong>en</strong> aan het ontwikkel<strong>en</strong> <strong>van</strong> e<strong>en</strong><br />

Buurtontmoetingspunt. Daarbij onderzoek ik als<br />

<strong>CMV</strong>’er voor het lectoraat de mogelijkheid om<br />

narratieve interviews in beeld te analyser<strong>en</strong>.<br />

Beeld zegt immers meer dan tekst.<br />

Het resultaat<br />

Narratiev<strong>en</strong> in Beeld<br />

De vraagpatron<strong>en</strong> (onderzoeksresultat<strong>en</strong>) hebb<strong>en</strong><br />

we met alle betrokk<strong>en</strong><strong>en</strong> besprok<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> interactieve<br />

bije<strong>en</strong>komst, waarin ook perspectiev<strong>en</strong><br />

voor de voortgang <strong>van</strong> het Buurt ontmoetingspunt<br />

zijn geformuleerd. Tev<strong>en</strong>s hebb<strong>en</strong> we e<strong>en</strong> onderzoeksrapportage<br />

aangebod<strong>en</strong> aan de kwartiermaker<br />

<strong>van</strong> het Buurt ontmoetingspunt in<br />

Lingewaal, CMO Spectrum.<br />

Daarnaast bied ik het lectoraat e<strong>en</strong> handreiking<br />

om, binn<strong>en</strong> de gebruikte narratieve onderzoeksmethode,<br />

de interviews via beeldmateriaal te<br />

analyser<strong>en</strong>. Dat resulteert in het efficiënter <strong>en</strong><br />

effectiever uitvoer<strong>en</strong> <strong>van</strong> onderzoek waarbij het<br />

verhaal <strong>van</strong> de respond<strong>en</strong>t c<strong>en</strong>traal staat.<br />

De stud<strong>en</strong>t<br />

Joep <strong>van</strong> der Aa<br />

De opdrachtgever<br />

Lectoraat Lokale<br />

Di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing<br />

<strong>van</strong>uit Klantperspectief,<br />

HAN, Nijmeg<strong>en</strong><br />

De begeleider<br />

Elize <strong>van</strong> Heuveln<br />

7


De projectgroep<br />

Georgina Jans<strong>en</strong><br />

Hela Al Asady<br />

Matheus Sales de<br />

Moura<br />

De opdrachtgever<br />

(Powered by) New<br />

Arts Oost-Nederland,<br />

<strong>Arnhem</strong><br />

De begeleiders<br />

Hille Pieper <strong>en</strong><br />

Rachel Mool<strong>en</strong>aar<br />

8<br />

New Arts: Battle 4 money<br />

De opdracht<br />

Onderzoek de mogelijkhed<strong>en</strong> waarop New Arts<br />

Oost-Nederland zich beter kan positioner<strong>en</strong> om<br />

te vecht<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> de bezuiniging<strong>en</strong> op kunst <strong>en</strong><br />

cultuur, zodat alle zes New Arts-locaties in de toekomst<br />

meer geld kunn<strong>en</strong> g<strong>en</strong>erer<strong>en</strong> <strong>en</strong> bespar<strong>en</strong>.<br />

Het resultaat<br />

You’ve gotta fight for your right and money<br />

Het resultaat verdwijnt niet in de kast, maar<br />

hangt aan de deur!<br />

De deurposter vormt e<strong>en</strong> kaart met contactgegev<strong>en</strong>s,<br />

kwaliteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> ‘best practices’ <strong>van</strong> alle New<br />

Arts-locaties. De poster bevordert het del<strong>en</strong> <strong>van</strong><br />

k<strong>en</strong>nis, communicatie <strong>en</strong> inspiratie. Hierdoor zal<br />

New Arts zi<strong>en</strong> dat de grootste kracht teg<strong>en</strong> de<br />

bezuiniging<strong>en</strong> al intern beschikbaar is!<br />

Tev<strong>en</strong>s is er e<strong>en</strong> beleidsplan geschrev<strong>en</strong>. Hierin<br />

staan aanbeveling<strong>en</strong> voor de positieverbetering <strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> kunstzinnige vorm<strong>en</strong> ingezet om deze over<br />

te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>.


JAT: haal eruit wat erin zit!<br />

De opdracht<br />

JAT. Laat zi<strong>en</strong> wie je b<strong>en</strong>t, laat hor<strong>en</strong> wat jij wil!<br />

Wat zijn de w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> <strong>en</strong> behoeft<strong>en</strong> op het gebied<br />

<strong>van</strong> vrije tijdsbesteding <strong>van</strong> jongere <strong>en</strong> jongvolwass<strong>en</strong>e<br />

cliënt<strong>en</strong> <strong>van</strong> de Regionale Instelling<br />

Beschermd Won<strong>en</strong> <strong>Arnhem</strong> & Veluwe Vallei? In<br />

verband met deze sterk groei<strong>en</strong>de doelgroep wil<br />

de organisatie met e<strong>en</strong> nieuw ontwerp de vrijetijdsbesteding<br />

e<strong>en</strong> betere invulling gev<strong>en</strong>. De<br />

projectgroep doet hier praktijkgericht onderzoek<br />

naar.<br />

Het resultaat<br />

Om in te spel<strong>en</strong> op de diverse w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> <strong>en</strong> behoeft<strong>en</strong><br />

is het Jonger<strong>en</strong> Activiteit<strong>en</strong> Team (JAT)<br />

ontwikkeld. Het ontwerp is e<strong>en</strong> plan waarin zes<br />

stapp<strong>en</strong>, inclusief tips <strong>en</strong> creatieve werkvorm<strong>en</strong>,<br />

word<strong>en</strong> beschrev<strong>en</strong> om tot het JAT te kom<strong>en</strong>. In<br />

het JAT word<strong>en</strong> cliënt<strong>en</strong> ondersteund bij het zélf<br />

organiser<strong>en</strong> <strong>van</strong> activiteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> wordt er gewerkt<br />

<strong>van</strong>uit de kracht <strong>van</strong> de cliënt. Dit plan is e<strong>en</strong><br />

handreiking aan de RIBW AVV om blijv<strong>en</strong>d zicht<br />

te houd<strong>en</strong> op de w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> <strong>en</strong> behoeft<strong>en</strong> <strong>van</strong> de<br />

jongere <strong>en</strong> jongvolwass<strong>en</strong>e cliënt<strong>en</strong>.<br />

De projectgroep<br />

Kitty Becker<br />

Lotte Bomhoff<br />

Monique Lelieveld<br />

Jonathan Loos<br />

De opdrachtgever<br />

Regionale Instelling<br />

Beschermd Won<strong>en</strong><br />

<strong>Arnhem</strong> & Veluwe<br />

Vallei, <strong>Arnhem</strong><br />

De begeleider<br />

Jopie H<strong>en</strong>dricks<br />

9


De projectgroep<br />

Ell<strong>en</strong> Jans<strong>en</strong><br />

Albert <strong>van</strong> der Most<br />

Sadja Spans<br />

Jetje <strong>van</strong> der Wal<br />

De opdrachtgever<br />

Zorgbelang<br />

Gelderland, <strong>Arnhem</strong><br />

De begeleider<br />

Huub Gulikers<br />

10<br />

M<strong>en</strong>s<strong>en</strong>Zoo, want de wereld is e<strong>en</strong> dier<strong>en</strong>tuin!<br />

De opdracht<br />

De M<strong>en</strong>s<strong>en</strong>Zoo is letterlijk e<strong>en</strong> dier<strong>en</strong>tuin <strong>van</strong><br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>, waarin verschill<strong>en</strong>de ’soort<strong>en</strong>’ word<strong>en</strong><br />

t<strong>en</strong>toongesteld <strong>en</strong> bezoekers nieuwsgierige vrag<strong>en</strong><br />

mog<strong>en</strong> stell<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> geweldig project, maar toch<br />

is het voor bezoekers vaak lastig om in gesprek<br />

te gaan. De opdracht was: Hoe kan de M<strong>en</strong>s<strong>en</strong>Zoo<br />

krachtiger neergezet word<strong>en</strong>, met minder<br />

middel<strong>en</strong>?<br />

Het resultaat<br />

Zegt het <strong>en</strong>e hokje teg<strong>en</strong> het andere:<br />

‘Hé! B<strong>en</strong> jij ook zo’n hokje?’<br />

We lever<strong>en</strong> e<strong>en</strong> methodiek, waarin de M<strong>en</strong>s<strong>en</strong>Zoo<br />

systematischer wordt neergezet. Er is e<strong>en</strong> stapp<strong>en</strong>plan<br />

ontwikkeld, ‘M<strong>en</strong>s<strong>en</strong>Zoo in Bloei’, waardoor<br />

de M<strong>en</strong>s<strong>en</strong>Zoo zich kan blijv<strong>en</strong> vernieuw<strong>en</strong>.<br />

Hierbij zit e<strong>en</strong> voorbereidingsbije<strong>en</strong>komst voor<br />

de deelnemers, waarin zij goed word<strong>en</strong> geïnstrueerd.<br />

Er is ook e<strong>en</strong> plan voor promotie <strong>en</strong> nazorg.<br />

De hokjes <strong>van</strong> de M<strong>en</strong>s<strong>en</strong>Zoo zijn aangevuld met<br />

activiteit<strong>en</strong>, die de drempel voor bezoekers om in<br />

gesprek te gaan verlag<strong>en</strong>.


Seksuele geaardheid, verschil kan er zijn<br />

De opdracht<br />

Uit de kist<br />

Team Voorlichting <strong>van</strong> COC Nijmeg<strong>en</strong> wil over meer<br />

verschill<strong>en</strong>de werkvorm<strong>en</strong> <strong>en</strong> middel<strong>en</strong> beschikk<strong>en</strong><br />

om voorlichting op maat te kunn<strong>en</strong> gev<strong>en</strong> aan<br />

leerling<strong>en</strong> <strong>van</strong> verschill<strong>en</strong>de domein<strong>en</strong> <strong>van</strong> het<br />

ROC.<br />

Het ontwerp di<strong>en</strong>t ook aan te sluit<strong>en</strong> bij Team<br />

Voorlichting, dat bestaat uit vrijwilligers die deze<br />

voorlichting gaan gev<strong>en</strong>.<br />

Het resultaat<br />

Er is voorlichtingsmateriaal ontwikkeld dat<br />

aansluit bij de interesses <strong>en</strong> behoeft<strong>en</strong> <strong>van</strong> de<br />

doelgroep. Zo is er gebruik gemaakt <strong>van</strong> verschill<strong>en</strong>de<br />

korte <strong>en</strong> praktische werkvorm<strong>en</strong>, zoals het<br />

‘Wat B<strong>en</strong> Ik?!’ - spel <strong>en</strong> casuss<strong>en</strong> toegespitst op de<br />

verschill<strong>en</strong>de domein<strong>en</strong> <strong>van</strong> het ROC.<br />

Team Voorlichting <strong>van</strong> COC Nijmeg<strong>en</strong> biedt<br />

hiermee e<strong>en</strong> pass<strong>en</strong>d aanbod, waarin seksuele<br />

diversiteit bespreekbaar wordt gemaakt <strong>en</strong> (ev<strong>en</strong>tuele)<br />

vooroordel<strong>en</strong> word<strong>en</strong> wegg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

Daarnaast is er voor de voorlichters e<strong>en</strong> handleiding<br />

ontwikkeld met uitgeschrev<strong>en</strong> werkvorm<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

praktische handvatt<strong>en</strong>.<br />

De projectgroep<br />

Arda Beckers<br />

Elcke Klein Gunnewiek<br />

Marlot Hanselman<br />

Mieke Janss<strong>en</strong><br />

De opdrachtgever<br />

COC Nijmeg<strong>en</strong> -<br />

Team Voorlichting,<br />

Nijmeg<strong>en</strong><br />

De begeleider<br />

R<strong>en</strong>ate Sluijs<br />

11


De projectgroep<br />

Oliver Kretschmann<br />

Janine L<strong>en</strong>ting<br />

Hasret Sakinmaz<br />

De opdrachtgever<br />

Locatie Spatie,<br />

<strong>Arnhem</strong><br />

De begeleider<br />

R<strong>en</strong>é Bogers<br />

12<br />

E<strong>en</strong> zoektocht naar alternatieve ondersteuning<br />

De opdracht<br />

Maak e<strong>en</strong> ontwerp waardoor cultuurhuis Locatie<br />

Spatie wordt geholp<strong>en</strong> om ondersteun<strong>en</strong>de middel<strong>en</strong><br />

te g<strong>en</strong>erer<strong>en</strong>. Hierbij wordt er in ieder geval<br />

onderzoek gedaan naar de waarde <strong>van</strong> cultuur <strong>en</strong><br />

maatschappelijk verantwoord ondernem<strong>en</strong>. Naar<br />

aanleiding <strong>van</strong> het onderzoek word<strong>en</strong> er aanbeveling<strong>en</strong><br />

geformuleerd die leid<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong> innovatief<br />

ontwerp.<br />

Het resultaat<br />

Subsidie, dat is toch iets dat je krijgt<br />

als je niet goed g<strong>en</strong>oeg b<strong>en</strong>t?<br />

Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in e<strong>en</strong> ontwerp<br />

<strong>en</strong> handleiding voor e<strong>en</strong> netwerkbije<strong>en</strong>komst,<br />

waarbij ondernemers <strong>en</strong> kunst<strong>en</strong>aars sam<strong>en</strong> kom<strong>en</strong><br />

om na te d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> over mogelijke alternatieve<br />

ondersteuning voor Locatie Spatie. Daarnaast is er<br />

e<strong>en</strong> brochure ontwikkeld waarin wordt uitgelegd<br />

welke voordel<strong>en</strong> ondernemers kunn<strong>en</strong> ervar<strong>en</strong> op<br />

het mom<strong>en</strong>t dat zij e<strong>en</strong> cultuurhuis, zoals Locatie<br />

Spatie, ondersteun<strong>en</strong>. De thema’s de waarde <strong>van</strong><br />

cultuur <strong>en</strong> maatschappelijk verantwoord ondernem<strong>en</strong><br />

kom<strong>en</strong> hier nadrukkelijk in terug.


Kern<strong>en</strong> <strong>en</strong> wijk<strong>en</strong> zijn dynamisch<br />

<strong>en</strong> dat vraagt om e<strong>en</strong> w<strong>en</strong>dbare organisatie<br />

De opdracht<br />

Het welzijnswerk is onderweg naar morg<strong>en</strong><br />

Vorkmeer wil met één aanspreekpunt in de kern<br />

of wijk als de og<strong>en</strong>, or<strong>en</strong>, hand<strong>en</strong> <strong>en</strong> het hart <strong>van</strong><br />

die kern, het kerngericht werk<strong>en</strong> vormgev<strong>en</strong>. De<br />

organisatie wil dat haar medewerkers meer in de<br />

sam<strong>en</strong>leving <strong>van</strong> de burger staan <strong>en</strong> burgers motiveert<br />

de regie te behoud<strong>en</strong> over hun eig<strong>en</strong> lev<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> leefomgeving.<br />

Het resultaat<br />

Het praktijkonderzoek heeft uitgewez<strong>en</strong> dat<br />

medewerkers behoefte hebb<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> methodiek<br />

die ondersteuning biedt om het kerngericht<br />

werk<strong>en</strong> effectief, efficiënt <strong>en</strong> professioneel uit te<br />

voer<strong>en</strong>. Volg<strong>en</strong>s de ontwikkelde methodiek word<strong>en</strong><br />

vier fas<strong>en</strong> doorlop<strong>en</strong> die op elkaar afgestemd zijn.<br />

En word<strong>en</strong> burgers betrokk<strong>en</strong> <strong>en</strong> ingezet om de<br />

leefbaarheid in de wijk of kern te verbeter<strong>en</strong>. Met<br />

erk<strong>en</strong>ning voor het vakmanschap <strong>van</strong> de burger,<br />

die daarmee e<strong>en</strong> bijdrage lever<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> effectieve<br />

kernontwikkeling.<br />

De stud<strong>en</strong>t<br />

Margriet Eickes<br />

De opdrachtgever<br />

Welzijnsorganisatie<br />

Vorkmeer, Panning<strong>en</strong><br />

De begeleider<br />

Paul Vogels<br />

13


De projectgroep<br />

Alit Darsana<br />

Nanouk Vr<strong>en</strong>k<strong>en</strong><br />

De opdrachtgever<br />

Op<strong>en</strong>bare Bibliotheek<br />

Gelderland Zuid,<br />

Nijmeg<strong>en</strong><br />

De begeleider<br />

Liselotte de Bruijn<br />

14<br />

De 100 tal<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

De opdracht<br />

De Op<strong>en</strong>bare Bibliotheek Gelderland Zuid heeft<br />

ons gevraagd het activiteit<strong>en</strong>programma voor<br />

de Kinderboek<strong>en</strong>week <strong>2012</strong> te ontwerp<strong>en</strong> voor<br />

haar vijf grootste vestiging<strong>en</strong>. Daarbij is het <strong>van</strong><br />

belang te achterhal<strong>en</strong> welke tr<strong>en</strong>ds er onder basisschoolkinder<strong>en</strong><br />

lev<strong>en</strong> <strong>en</strong> hun ideeën c<strong>en</strong>traal te<br />

stell<strong>en</strong>. Tev<strong>en</strong>s di<strong>en</strong>t in het nieuwe activiteit<strong>en</strong>programma<br />

leesbevordering terug te kom<strong>en</strong>.<br />

Het resultaat<br />

Beleef, ontdek <strong>en</strong> ontwikkel je tal<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

Het resultaat is e<strong>en</strong> kapstok met e<strong>en</strong> kant <strong>en</strong><br />

klaar interactief activiteit<strong>en</strong>programma rondom<br />

het thema ‘Hallo Wereld’, met activiteit<strong>en</strong> voor<br />

iedere leeftijdscategorie. Elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> uit de<br />

droombibliotheek <strong>van</strong> kinder<strong>en</strong> zijn verwerkt in<br />

het programma, ev<strong>en</strong>als tr<strong>en</strong>ds <strong>en</strong> ideeën <strong>van</strong> de<br />

doelgroep over de wereld. Belev<strong>en</strong>, ontdekk<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

ontwikkel<strong>en</strong> staan c<strong>en</strong>traal. Verschill<strong>en</strong>de tal<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

<strong>van</strong> kinder<strong>en</strong> word<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s de Kinderboek<strong>en</strong>week<br />

geprikkeld, zodat het programma ieder kind<br />

aanspreekt.


‘Ik kom na mijn studie graag terug naar Ud<strong>en</strong><br />

om aan ander<strong>en</strong> te lat<strong>en</strong> zi<strong>en</strong> wat je kunt bereik<strong>en</strong>’<br />

De opdracht<br />

U!d<strong>en</strong>. Het vind<strong>en</strong> <strong>en</strong> bind<strong>en</strong> <strong>van</strong> jonge Ud<strong>en</strong>se kunst<strong>en</strong>aars<br />

Opdrachtgever Stichting C is e<strong>en</strong> marktplaats in<br />

Ud<strong>en</strong> <strong>en</strong> omgeving die de vraag <strong>en</strong> het culturele<br />

aanbod koppelt. Om het aanbod blijv<strong>en</strong>d te<br />

vernieuw<strong>en</strong> wil Stichting C zicht hebb<strong>en</strong> op de<br />

uitstroom <strong>van</strong> exam<strong>en</strong>stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> die e<strong>en</strong> kunstvakopleiding<br />

gaan volg<strong>en</strong>, zodat zij inzetbaar zijn<br />

voor Stichting C.<br />

Het resultaat<br />

Door middel <strong>van</strong> e<strong>en</strong> monitorsysteem kan<br />

Stichting C jaarlijks in de gat<strong>en</strong> houd<strong>en</strong> welke<br />

leerling<strong>en</strong> <strong>van</strong> het Ud<strong>en</strong>s college e<strong>en</strong> opleiding in<br />

de kunst- <strong>en</strong> cultuursector gaan do<strong>en</strong>. Hierdoor<br />

kan Stichting C h<strong>en</strong> inzett<strong>en</strong> voor kunsteducatieve<br />

doeleind<strong>en</strong> <strong>en</strong> kan er sam<strong>en</strong>gewerkt word<strong>en</strong> aan<br />

e<strong>en</strong> aansluit<strong>en</strong>d <strong>en</strong> vernieuw<strong>en</strong>d kunst- <strong>en</strong> cultuurklimaat<br />

voor jonger<strong>en</strong> in Ud<strong>en</strong>.<br />

De projectgroep<br />

Maria de Gooijer<br />

Marèns de Jong<br />

El<strong>en</strong>a Blank<br />

Esther <strong>van</strong> Dal<strong>en</strong><br />

De opdrachtgever<br />

Stichting C, Ud<strong>en</strong><br />

De begeleider<br />

Paul Vogels<br />

15


16<br />

<strong>CMV</strong> Festival, 5 <strong>en</strong> 6 juni <strong>2012</strong>


E<strong>en</strong> deel <strong>van</strong> het geheel<br />

17


Angebotsgestaltung in der Off<strong>en</strong><strong>en</strong> Ganztagsbetreuung im Kreis Kleve<br />

Die Aufgabe<br />

Entwicklung und Implem<strong>en</strong>tierung integrativer<br />

Angebote innerhalb der Off<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

Ganztagsgrundschul<strong>en</strong> im Kreis Kleve.Erstellung<br />

eines Angebotsplans der zu einer besser<strong>en</strong><br />

Integration verschied<strong>en</strong>er Zielgrupp<strong>en</strong> innerhalb<br />

des Off<strong>en</strong><strong>en</strong> Ganztags beiträgt.<br />

Das Ergebnis<br />

Unser Entwurf <strong>en</strong>thält ein<strong>en</strong> Implem<strong>en</strong>tierungsplan,<br />

der von uns festgelegte Qualitätsanforderung<strong>en</strong><br />

aufweist und so ermöglicht,<br />

ein messbares Ergebnis zu erziel<strong>en</strong>. Außerdem<br />

<strong>en</strong>thält unser Implem<strong>en</strong>tierungsplan ein<strong>en</strong><br />

Die Projektgruppe<br />

Sv<strong>en</strong>ja Grohnert<br />

Thimo Flieger<br />

Björn Kalms<br />

Der Auftraggeber<br />

Jug<strong>en</strong>dbildungsstätte<br />

Don Bosco,<br />

Hag<strong>en</strong> Rumm<strong>en</strong>ohl<br />

Die Begleiterin<br />

Liselotte de Brujin<br />

18<br />

Zeit- und Ablaufplan der beschreibt wann und<br />

zu welchem Zeitpunkt die M<strong>en</strong>sch<strong>en</strong> informiert<br />

werd<strong>en</strong> und welche Fähigkeit<strong>en</strong> die Mitarbeiter/<br />

inn<strong>en</strong> mitbring<strong>en</strong> müss<strong>en</strong>, um die von uns<br />

erstellt<strong>en</strong> Angebote durchzuführ<strong>en</strong>.<br />

Unsere innovativ<strong>en</strong> Angebote hab<strong>en</strong> wir<br />

auf drei wes<strong>en</strong>tliche Bereiche beschränkt.<br />

Lesekompet<strong>en</strong>z, Konz<strong>en</strong>trationsschwierigkeit<strong>en</strong><br />

und Jug<strong>en</strong>dhilfe ‘Gewaltpräv<strong>en</strong>tion’. Wir als<br />

Projektgruppe hab<strong>en</strong> währ<strong>en</strong>d der Anfertigung<br />

dieser Arbeit viele Erfahrung<strong>en</strong> in Bezug auf ein<br />

professionelles Arbeit<strong>en</strong> innerhalb einer Gruppe<br />

gesammelt und sind uns sicher, dass unser<br />

Leitfad<strong>en</strong> eine Bereicherung, nicht nur für die<br />

Kinder, und eine berufliche Entlastung für alle<br />

Anw<strong>en</strong>der/inn<strong>en</strong>, bietet.<br />

Schnappschuss – Ein Fotoprojekt für Schülerinn<strong>en</strong> und Schüler<br />

Die Aufgabe<br />

Mittels umfangreicher Forschung zum Thema<br />

‚Wie kann die Jug<strong>en</strong>dbildungsstätte zukunftfähig<br />

werd<strong>en</strong>?‘, hab<strong>en</strong> wir uns mit drei<br />

Teilbereich<strong>en</strong> auseinandergesetzt:<br />

- Interess<strong>en</strong> der Schüler;<br />

- Interess<strong>en</strong> der Lehrkräfte;<br />

- Interess<strong>en</strong> der Eltern.<br />

Anhand der Forschungsergebnisse hab<strong>en</strong> wir<br />

ein<strong>en</strong> innovativ<strong>en</strong> Entwurf mit Implem<strong>en</strong>tierung<br />

angefertigt, der in der Einrichtung zum Einsatz<br />

komm<strong>en</strong> kann.<br />

Das Ergebnis<br />

Die Projektgruppe<br />

Tina Kaufmann<br />

Julian Cistecky<br />

Konrad Schädel<br />

Der Auftraggeber<br />

Arbeiterwohlfahrt<br />

Kreisverband Kleve e.V.<br />

Der Begleiter<br />

Huub Gulikers<br />

Das Ergebnis ist ein neues pädagogisches<br />

Angebot für die Jug<strong>en</strong>dbildungsstätte.<br />

Innovativ dabei ist, dass die Schülerinn<strong>en</strong> und<br />

Schüler die Möglichkeit hab<strong>en</strong>, d<strong>en</strong> inhaltlich<strong>en</strong><br />

Teil des Programms mitzubestimm<strong>en</strong>. Die<br />

Methode ist vorgegeb<strong>en</strong> und beschäftigt sich<br />

mit dem Elem<strong>en</strong>t Fotografie. So hätte eine<br />

Klasse zum Beispiel die Möglichkeit innerhalb<br />

von drei Tag<strong>en</strong> eine eig<strong>en</strong>e Fotostory auf die<br />

Beine zu stell<strong>en</strong>.<br />

Wer das Programm bestimmt, kann nicht darüber meckern!


Die Projektgruppe<br />

Sabine Parker<br />

Natalie Grollius<br />

Der Auftraggeber<br />

Stadt Neuwied<br />

Der Begleiter<br />

Huub Gulikers<br />

Kultur baut Brück<strong>en</strong><br />

Die Aufgabe<br />

Die Int<strong>en</strong>tion unserer Studie basierte auf<br />

dem Erk<strong>en</strong>ntnisinteresse, die Profession der<br />

Kulturpädagogik innerhalb eines gewählt<strong>en</strong><br />

Kontextes zu hinterfrag<strong>en</strong> und eine Grundlage<br />

für eine umfangreiche Beteiligung der<br />

Bewohner eines b<strong>en</strong>achteiligt<strong>en</strong> Stadtteils zu<br />

schaff<strong>en</strong>. Ausgangspunkt dieser Arbeit stellte<br />

eine ‘Aktivier<strong>en</strong>de Befragung’ im Sinne des<br />

Empowerm<strong>en</strong>ts dar.<br />

Es gibt ihn also, dies<strong>en</strong> Zusamm<strong>en</strong>hang<br />

zwisch<strong>en</strong> schöpferisch<strong>en</strong> Individu<strong>en</strong> und<br />

gesellschaftlicher Entfaltung<br />

Das Ergebnis<br />

Inklusion im Arbeitsfeld der Leb<strong>en</strong>shilfe Unterer Niederrhein Rees<br />

Die Aufgabe<br />

Es sollte der aktuelle K<strong>en</strong>ntnisstand bezüglich<br />

Inklusion des Personals der Leb<strong>en</strong>shilfe, der<br />

Kund<strong>en</strong> der Leb<strong>en</strong>shilfe und der Angehörig<strong>en</strong><br />

der Kund<strong>en</strong> ermittelt werd<strong>en</strong>. W<strong>en</strong>n es<br />

notw<strong>en</strong>dig ist, soll in diesem Rahm<strong>en</strong><br />

Aufklärungsarbeit geleistet werd<strong>en</strong>.<br />

Das Ergebnis<br />

Inklusion - Alle gehör<strong>en</strong> dazu<br />

In erster Linie wurde Aufklärungsbedarf beim<br />

Personal, d<strong>en</strong> Eltern und d<strong>en</strong> Kund<strong>en</strong> im<br />

Hinblick auf Inklusion festgestellt. Die Kund<strong>en</strong><br />

sind mit ihrer derzeitig<strong>en</strong> Situation zufried<strong>en</strong>,<br />

k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> jedoch vielfach die Möglichkeit<strong>en</strong> nicht,<br />

w<strong>en</strong>n es darum geht, ihre Freizeit in einem<br />

Verein der Gemeinde, Stadt oder einer Kirche zu<br />

gestalt<strong>en</strong>.<br />

Einem vorlieg<strong>en</strong>dem Interesse an Beteiligung<br />

steh<strong>en</strong> geg<strong>en</strong>wärtige Problematik<strong>en</strong> eines<br />

Stadtteils, welcher Ungleichheit und Armut aufzeigt,<br />

geg<strong>en</strong>über. Ein anschlussfähiges Konzept<br />

an das besteh<strong>en</strong>de Leitbild der Organisation ist<br />

hierbei auch Vorraussetzung einer geling<strong>en</strong>d<strong>en</strong><br />

Implem<strong>en</strong>tierung, welche Maßnahm<strong>en</strong> im investiv<strong>en</strong><br />

und nicht- investiv<strong>en</strong> Bereich vorsieht<br />

und eine ästhetische Produktion umfasst.<br />

Es geht um gestalt<strong>en</strong>de Prozesse, in<br />

Betrachtung der Besonderheit des Einzeln<strong>en</strong>.<br />

Hierbei werd<strong>en</strong> Vernetzung<strong>en</strong> zwisch<strong>en</strong><br />

Institution<strong>en</strong>, Trägern und Projektbeteiligt<strong>en</strong><br />

innerhalb einer gemeinsam<strong>en</strong> Verantwortung<br />

für die Weiter<strong>en</strong>twicklung künstlerischer<br />

Bildung betont.<br />

Die Projektgruppe<br />

Vanessa Dohm<strong>en</strong><br />

Tina Dormool<strong>en</strong><br />

Nadine Mertin<br />

Der Auftraggeber<br />

Leb<strong>en</strong>shilfe Unterer<br />

Niederrhein Rees<br />

Die Begleiterin<br />

Hille Pieper<br />

19


De projectgroep<br />

D<strong>en</strong>nis Braam<br />

Marjolein Spanjers<br />

Sarah Herr<br />

Maria Schulte-<br />

H<strong>en</strong>gesbach<br />

De opdrachtgever<br />

DARE2GO, D<strong>en</strong> Bosch<br />

De begeleider<br />

Vanessa Boode<br />

20<br />

DARE 2 MATCH 4 ALL<br />

De opdracht<br />

De onderzoeksvraag is: Wat zijn criteria <strong>en</strong> aanbeveling<strong>en</strong><br />

voor werkvorm<strong>en</strong> <strong>en</strong> wijze <strong>van</strong> begeleiding<br />

<strong>van</strong> jonger<strong>en</strong> die naar het Zuid<strong>en</strong> vertrekk<strong>en</strong><br />

om vrijwilligerswerk te do<strong>en</strong>? Deze word<strong>en</strong> ingezet<br />

tijd<strong>en</strong>s het begeleidingstraject <strong>van</strong> DARE2GO <strong>van</strong><br />

mbo-jonger<strong>en</strong>.<br />

Voor het beantwoord<strong>en</strong> <strong>van</strong> de onderzoeksvraag is<br />

er praktijkgericht onderzoek gedaan <strong>en</strong> op basis<br />

<strong>van</strong> de resultat<strong>en</strong> is het product ontwikkeld.<br />

Het resultaat<br />

Dare 2 Prepare<br />

Het innovatieve ontwerp bestaat uit e<strong>en</strong> reiskoffer<br />

met daarin e<strong>en</strong> handleiding <strong>en</strong> bijbehor<strong>en</strong>de<br />

material<strong>en</strong>. Deze handleiding is in de vorm <strong>van</strong><br />

e<strong>en</strong> reisgids, die bestaat uit e<strong>en</strong> theoretisch kader<br />

over de doelgroep (mbo-jonger<strong>en</strong>), actiepunt<strong>en</strong><br />

voor de begeleiders, e<strong>en</strong> activiteit<strong>en</strong>bundel <strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> material<strong>en</strong>lijst.


E<strong>en</strong> basis voor tal<strong>en</strong>tontwikkeling<br />

De opdracht<br />

Jonger<strong>en</strong>werk nieuwe stijl in Westervoort<br />

Het jonger<strong>en</strong>werk in de geme<strong>en</strong>te Westervoort<br />

wordt sinds 2011 <strong>van</strong>uit jonger<strong>en</strong>c<strong>en</strong>trum Creon<br />

uitgevoerd door Stichting Accommodatiebeheer<br />

Westervoort. De geme<strong>en</strong>te Westervoort wil e<strong>en</strong><br />

andere aanpak dan er de afgelop<strong>en</strong> jar<strong>en</strong> was: niet<br />

‘aanbodgericht’ maar ‘vraaggericht’ <strong>en</strong> vooral voor<br />

<strong>en</strong> door jonger<strong>en</strong>.<br />

Er is onderzocht aan welke criteria het jonger<strong>en</strong>werk<br />

moet voldo<strong>en</strong> om te kunn<strong>en</strong> werk<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>s<br />

‘Jonger<strong>en</strong>werk nieuwe stijl’. Dit di<strong>en</strong>t beschrev<strong>en</strong><br />

te word<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> de nieuwe visie <strong>en</strong> missie <strong>van</strong><br />

het jonger<strong>en</strong>werk in Westervoort.<br />

Het resultaat<br />

Het resultaat is e<strong>en</strong> startnotie waarin in sam<strong>en</strong>spraak<br />

met het jonger<strong>en</strong>werkteam <strong>en</strong> jonger<strong>en</strong> zes<br />

criteria zijn uitgewerkt. Het uiteindelijke product<br />

moet e<strong>en</strong> ‘visie- <strong>en</strong> missiedocum<strong>en</strong>t’ word<strong>en</strong><br />

waaruit iedere<strong>en</strong> kan opmak<strong>en</strong> waar het jonger<strong>en</strong>werk<br />

voor gaat <strong>en</strong> staat. Er word<strong>en</strong> aanbeveling<strong>en</strong><br />

gedaan hoe de criteria verder uitgewerkt kunn<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> <strong>en</strong> welke netwerkpartners hierin e<strong>en</strong> rol<br />

kunn<strong>en</strong> spel<strong>en</strong>. Er is e<strong>en</strong> planning voor de uitvoering<br />

<strong>van</strong> de criteria gemaakt. De uitwerking <strong>en</strong><br />

inhoud <strong>van</strong> dit ‘visie- <strong>en</strong> missiedocum<strong>en</strong>t’, ev<strong>en</strong>als<br />

de wijze waarop dit gecommuniceerd kan word<strong>en</strong>,<br />

zijn beschrev<strong>en</strong>.<br />

De stud<strong>en</strong>t<br />

D<strong>en</strong>ny Elfring<br />

De opdrachtgever<br />

Stichting<br />

Accommodatiebeheer<br />

Westervoort<br />

De begeleider<br />

Petra Verhag<strong>en</strong><br />

21


De projectgroep<br />

Esther <strong>van</strong> de Ligt<br />

Maart<strong>en</strong> Mulders<br />

Mona Stahl<br />

Annemarie Staaks<br />

De opdrachtgever<br />

Nationale stichting<br />

ter bevordering <strong>van</strong><br />

Vrolijkheid, Baexem<br />

De begeleider<br />

Karijn Breuning<br />

22<br />

Het participatiepalet: kleurrijk participer<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> het asielzoekersc<strong>en</strong>trum<br />

De opdracht<br />

De recht<strong>en</strong> <strong>van</strong> kinder<strong>en</strong> <strong>en</strong> jonger<strong>en</strong> in asielzoekersc<strong>en</strong>tra<br />

word<strong>en</strong> geschaad. Stichting de<br />

Vrolijkheid zet zich in om de recht<strong>en</strong> <strong>van</strong> deze<br />

doelgroep te verbeter<strong>en</strong>. Door het opricht<strong>en</strong><br />

<strong>van</strong> jonger<strong>en</strong>rad<strong>en</strong> in asielzoekersc<strong>en</strong>tra wil<br />

zij kinder<strong>en</strong> <strong>en</strong> jonger<strong>en</strong> lat<strong>en</strong> participer<strong>en</strong>.<br />

Op deze manier ondersteunt de Stichting haar<br />

doelgroep om meer invloed te krijg<strong>en</strong> op hun<br />

eig<strong>en</strong> leefsituatie. De opdracht is het ontwikkel<strong>en</strong><br />

<strong>van</strong> e<strong>en</strong> methodiek om e<strong>en</strong> jonger<strong>en</strong>raad<br />

op het asielzoekersc<strong>en</strong>trum in Baexem op te<br />

zett<strong>en</strong>. Deze is ook integraal inzetbaar op<br />

andere asielzoekersc<strong>en</strong>tra in Nederland.<br />

Het resultaat<br />

Kinder<strong>en</strong> <strong>en</strong> jonger<strong>en</strong> in asielzoekersc<strong>en</strong>tra<br />

verdi<strong>en</strong><strong>en</strong> e<strong>en</strong> stem!<br />

Het participatiepalet is e<strong>en</strong> stapsgewijze<br />

handleiding voor Stichting de Vrolijkheid die<br />

richting geeft aan de opzet <strong>van</strong> e<strong>en</strong> jonger<strong>en</strong>raad.<br />

Deze handleiding is e<strong>en</strong> methodische<br />

beschrijving <strong>van</strong> het opzett<strong>en</strong> <strong>van</strong> e<strong>en</strong> jonger<strong>en</strong>raad<br />

voor de (toekomstige) begeleiders <strong>van</strong><br />

de jonger<strong>en</strong>raad. Op deze manier kunn<strong>en</strong> de<br />

begeleiders sam<strong>en</strong> met de jonger<strong>en</strong> stapsgewijs<br />

naar e<strong>en</strong> jonger<strong>en</strong>raad toewerk<strong>en</strong>.


E<strong>en</strong> waterdicht onderzoek <strong>en</strong> e<strong>en</strong> spetter<strong>en</strong>d programma<br />

De opdracht<br />

De strijd om water<br />

Het Nederlands Watermuseum vindt het belangrijk<br />

dat iedere<strong>en</strong> zich bewust wordt <strong>van</strong> het watergebruik.<br />

Iedere<strong>en</strong>, ook de vmbo-leerling<strong>en</strong>. Voor<br />

h<strong>en</strong> heeft het museum e<strong>en</strong> lespakket gemaakt met<br />

e<strong>en</strong> aantal vrag<strong>en</strong>. Gek eig<strong>en</strong>lijk, het hele museum<br />

is interactief, alle<strong>en</strong> het lespakket voor deze<br />

doelgroep niet. Het museum vraagt daarom aan de<br />

<strong>CMV</strong>’ers om onderzoek te do<strong>en</strong> naar e<strong>en</strong> pass<strong>en</strong>d<br />

educatief programma voor de onderbouw <strong>van</strong> het<br />

vmbo.<br />

Het resultaat<br />

De resultat<strong>en</strong> <strong>van</strong> het onderzoek zijn e<strong>en</strong> goede<br />

basis voor e<strong>en</strong> nieuw educatief programma.<br />

E<strong>en</strong> vlot <strong>en</strong> competitief programma waarbij de<br />

leerling<strong>en</strong> verantwoordelijk zijn voor hun eig<strong>en</strong><br />

toegewez<strong>en</strong> provincie met daarbij e<strong>en</strong> realistisch<br />

waterprobleem. Door liters water te verdi<strong>en</strong><strong>en</strong> bij<br />

verschill<strong>en</strong>de opdracht<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> de teams aan<br />

de slag met e<strong>en</strong> oplossing voor hun probleem. De<br />

factor<strong>en</strong> leuk <strong>en</strong> leerzaam zijn bij het educatief<br />

programma ‘De strijd om water’ in balans.<br />

De projectgroep<br />

Lise ter Braak<br />

Ir<strong>en</strong>e Luk<strong>en</strong><br />

Manon Schippers<br />

Kim Theeuw<strong>en</strong><br />

De opdrachtgever<br />

Nederlands<br />

Watermuseum,<br />

<strong>Arnhem</strong><br />

De begeleider<br />

Miriam Jager<br />

23


De projectgroep<br />

Jaap <strong>van</strong> Drun<strong>en</strong><br />

Nikki <strong>van</strong> Dür<strong>en</strong><br />

Geralt Perfors<br />

Aram Scholt<strong>en</strong><br />

De opdrachtgever<br />

Popc<strong>en</strong>trum<br />

Jacobiberg, <strong>Arnhem</strong><br />

De begeleider<br />

R<strong>en</strong>é Bogers<br />

24<br />

1, 2, 3, 4, rock n’ roll highschool<br />

De opdracht<br />

De Jacobiberg is e<strong>en</strong> Popc<strong>en</strong>trum in <strong>Arnhem</strong><br />

Noord. Doordat de huidige locatie zijn maximale<br />

capaciteit bereikt heeft, kijkt de Jacobiberg<br />

verder. Hieruit komt de vraag om onderzoek te<br />

do<strong>en</strong> naar de behoefte aan muziekeducatie <strong>en</strong><br />

popoef<strong>en</strong>ruimt<strong>en</strong> in <strong>Arnhem</strong> Zuid. Tev<strong>en</strong>s is er<br />

gekek<strong>en</strong> naar de juiste vorm om uit te breid<strong>en</strong>.<br />

Het resultaat<br />

Uit het onderzoek blijkt dat er behoefte is aan<br />

muziekeducatie in <strong>Arnhem</strong> Zuid. Door sam<strong>en</strong> te<br />

gaan werk<strong>en</strong> met jonger<strong>en</strong>c<strong>en</strong>trum de Madser,<br />

wordt er gewerkt aan e<strong>en</strong> bruis<strong>en</strong>de popsc<strong>en</strong>e<br />

in <strong>Arnhem</strong> Zuid. De Madser faciliteert <strong>en</strong> de<br />

Jacobiberg zet haar expertise in. 1, 2, 3, 4 rock<br />

n’ roll highschool is e<strong>en</strong> stapp<strong>en</strong>plan waarmee de<br />

Jacobiberg de less<strong>en</strong> kan ontwikkel<strong>en</strong>, promot<strong>en</strong>,<br />

uitvoer<strong>en</strong> <strong>en</strong> evaluer<strong>en</strong>.<br />

De Jacobiberg gaat voor e<strong>en</strong> bruis<strong>en</strong>de popsc<strong>en</strong>e<br />

in <strong>Arnhem</strong> Zuid


Natuurlijk jongvolwass<strong>en</strong><strong>en</strong> in het Natuurmuseum<br />

E<strong>en</strong> arrangem<strong>en</strong>t voor het Natuurmuseum Nijmeg<strong>en</strong><br />

De opdracht<br />

Het Natuurmuseum Nijmeg<strong>en</strong> wil jongvolwass<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

als nieuwe doelgroep aantrekk<strong>en</strong>.<br />

Voor de projectgroep de opdracht om<br />

deze doelgroep te onderzoek<strong>en</strong> <strong>en</strong> na te<br />

gaan welke activiteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> arrangem<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

bij deze doelgroep aansluit<strong>en</strong>. Het<br />

Natuurmuseum stelt als eis dat het te<br />

ontwikkel<strong>en</strong> arrangem<strong>en</strong>t commerciëler <strong>en</strong><br />

low budget is, <strong>en</strong> dat het op e<strong>en</strong> lijn met<br />

de doelstelling<strong>en</strong> <strong>van</strong> het Natuurmuseum<br />

staat.<br />

Het resultaat<br />

Het resultaat is e<strong>en</strong> instructieplan voor het tot<br />

stand br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> <strong>van</strong> e<strong>en</strong> arrangem<strong>en</strong>t dat gebruik<br />

maakt <strong>van</strong> augm<strong>en</strong>ted reality. Het is de bedoeling<br />

dat e<strong>en</strong> <strong>CMV</strong>’er bij het Natuurmuseum dit plan uit<br />

gaat voer<strong>en</strong> <strong>en</strong> de doelgroep jongvolwass<strong>en</strong><strong>en</strong> bij<br />

de ontwikkeling <strong>van</strong> het uiteindelijke arrangem<strong>en</strong>t<br />

betrekt. Zo gaan bijvoorbeeld stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>van</strong> de<br />

opleiding Media & Design onder begeleiding <strong>van</strong><br />

de <strong>CMV</strong>’er de software ontwikkel<strong>en</strong>. Dit instructieplan<br />

is e<strong>en</strong> handleiding voor het gehele proces<br />

<strong>van</strong> ontwikkeling met e<strong>en</strong> beschrijving <strong>van</strong> de te<br />

nem<strong>en</strong> stapp<strong>en</strong> <strong>en</strong> diverse b<strong>en</strong>odigdhed<strong>en</strong>.<br />

De projectgroep<br />

Jan-Willem Höpp<strong>en</strong>er<br />

Pascal Obma<br />

De opdrachtgever<br />

Natuurmuseum,<br />

Nijmeg<strong>en</strong><br />

25


De projectgroep<br />

Adriënne Versteeg<strong>en</strong><br />

Esther <strong>van</strong> Swelm<br />

Pauli<strong>en</strong> <strong>van</strong> Driel<br />

De opdrachtgever<br />

Stichting<br />

Circustheater Stoffel,<br />

Nijmeg<strong>en</strong><br />

De begeleider<br />

Ad d<strong>en</strong> Dekker<br />

26<br />

Meer cursist<strong>en</strong> voor Circustheater Stoffel<br />

De opdracht<br />

Circustheater Stoffel is e<strong>en</strong> organisatie die door<br />

middel <strong>van</strong> circustheater de bijzondere doelgroep<br />

(kinder<strong>en</strong> die door e<strong>en</strong> sociaal-emotionele <strong>en</strong>/of<br />

psychische problematiek niet mee kunn<strong>en</strong> do<strong>en</strong><br />

aan het reguliere vrijetijdsaanbod) begeleidt naar<br />

succeservaring<strong>en</strong>. Dit doet zij door wekelijkse<br />

cursuss<strong>en</strong> aan te bied<strong>en</strong> in <strong>Arnhem</strong>.<br />

Om het aantal deelnemers voor het cursusc<strong>en</strong>trum<br />

te vergrot<strong>en</strong>, di<strong>en</strong><strong>en</strong> de <strong>CMV</strong>-stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> te onderzoek<strong>en</strong><br />

wat de kans<strong>en</strong> <strong>en</strong> bedreiging<strong>en</strong> zijn in<br />

<strong>Arnhem</strong>.<br />

Het resultaat<br />

Voor de bijzondere doelgroep zijn succeservaring<strong>en</strong><br />

de basis voor de toekomst!<br />

Door middel <strong>van</strong> e<strong>en</strong> onderzoek is e<strong>en</strong> beleidsplan<br />

opgezet dat door de organisatie ingezet kan<br />

word<strong>en</strong> om meer deelnemers te werv<strong>en</strong>. In het<br />

plan komt aan bod hoe je de doelgroep bereikt,<br />

financiële drempels verlaagt, locaties werft <strong>en</strong> pr<br />

in zet.<br />

Door dit beleidsplan in te zett<strong>en</strong> is het voor<br />

Circustheater Stoffel mogelijk om meer bijzondere<br />

deelnemers beschutte vrijetijdsbesteding aan te<br />

bied<strong>en</strong>.


‘Ik hoor <strong>en</strong> ik vergeet. Ik zie <strong>en</strong> ik onthoud.<br />

Ik doe <strong>en</strong> ik begrijp’ (Confucius)<br />

De opdracht<br />

Voel je thuis in het museum!<br />

E<strong>en</strong> museum is e<strong>en</strong> plek waar je kunt belev<strong>en</strong>:<br />

ler<strong>en</strong>, nieuwe ervaring<strong>en</strong> opdo<strong>en</strong>, k<strong>en</strong>nis vergar<strong>en</strong>.<br />

Maar wat heeft e<strong>en</strong> museum nodig om de totale<br />

beleving <strong>en</strong> sfeer <strong>van</strong> de ruimte te verbeter<strong>en</strong>? En<br />

hoe kan Gelders Erfgoed de musea hierin adviser<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> ondersteun<strong>en</strong>?<br />

Het resultaat<br />

Met de ‘Box of Experi<strong>en</strong>ce’ gev<strong>en</strong> wij Gelders<br />

Erfgoed handvatt<strong>en</strong> om de kleine <strong>en</strong> middelgrote<br />

musea in Gelderland beter te kunn<strong>en</strong> adviser<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> ondersteun<strong>en</strong> bij het verbeter<strong>en</strong> <strong>van</strong> de totale<br />

beleving. Wat doet vormgeving met e<strong>en</strong> ruimte?<br />

Welke informatiemiddel<strong>en</strong> kun je inzett<strong>en</strong>? Hoe<br />

gebruik je de kwaliteit<strong>en</strong> <strong>van</strong> vrijwilligers? Aan de<br />

hand <strong>van</strong> stelling<strong>en</strong>, vrag<strong>en</strong> <strong>en</strong> opdracht<strong>en</strong> uit het<br />

spel wordt door Gelders Erfgoed in cocreatie met<br />

het museum e<strong>en</strong> op maat gemaakt plan gecreërd.<br />

De projectgroep<br />

Sharon Vellinga<br />

Maud Jans<strong>en</strong><br />

Michelle <strong>van</strong> Dijk<br />

Remco Peters<br />

De opdrachtgever<br />

Gelders Erfgoed,<br />

Zutph<strong>en</strong><br />

De begeleider<br />

Corin Smaal<br />

27


De stud<strong>en</strong>t<br />

Bertina <strong>van</strong> Oirschot<br />

De opdrachtgever<br />

GGZ Oost Brabant,<br />

Rosmal<strong>en</strong><br />

De begeleider<br />

Mieke Janss<strong>en</strong><br />

28<br />

Het virtuele plein: e<strong>en</strong> innovatief ontwerp<br />

voor vrijetijdsbesteding <strong>van</strong> langdurig zorgafhankelijke cliënt<strong>en</strong><br />

De opdracht<br />

Binn<strong>en</strong> GGZ Oost Brabant zal de kom<strong>en</strong>de tijd<br />

veel verander<strong>en</strong>. Aan de <strong>en</strong>e kant heeft dit te<br />

mak<strong>en</strong> met de al g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> <strong>en</strong> nog te verwacht<strong>en</strong><br />

maatregel<strong>en</strong> op het gebied <strong>van</strong> de zorgfinanciering,<br />

aan de andere kant met de invoering <strong>van</strong><br />

de Herstelvisie. In de voorgaande jar<strong>en</strong> werd het<br />

vrijetijdsaanbod voor cliënt<strong>en</strong> bepaald door de<br />

professional <strong>en</strong> was er sprake <strong>van</strong> e<strong>en</strong> aanbodgestuurde<br />

situatie. Het is de bedoeling dat de cliënt<br />

zijn eig<strong>en</strong> keuzes gaat mak<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> actieve rol<br />

krijgt. Welke weg kan daartoe leid<strong>en</strong>?<br />

Het resultaat<br />

De meeste cliënt<strong>en</strong> vind<strong>en</strong> het moeilijk om te<br />

participer<strong>en</strong> in de maatschappij. De cliënt heeft<br />

behoefte aan e<strong>en</strong> vrijetijdsaanbod in e<strong>en</strong> omgeving<br />

waar hij zich veilig voelt. Het virtuele plein<br />

lijkt e<strong>en</strong> bruikbare oplossing om cliënt<strong>en</strong> in<br />

contact te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> met ander<strong>en</strong> <strong>en</strong> met faciliteit<strong>en</strong><br />

die hij kan gebruik<strong>en</strong> om invulling te gev<strong>en</strong><br />

aan zijn vrije tijd. Om te onderzoek<strong>en</strong> of het<br />

virtuele plein werkelijk e<strong>en</strong> zinvolle bijdrage kan<br />

lever<strong>en</strong> is e<strong>en</strong> pilotproject voorgesteld. Na afloop<br />

hier<strong>van</strong> wordt beslot<strong>en</strong> alle cliënt<strong>en</strong> toegang te<br />

gev<strong>en</strong> tot deze eig<strong>en</strong>tijdse vorm <strong>van</strong> ‘verbind<strong>en</strong>’.<br />

De <strong>CMV</strong>’er krijgt dan e<strong>en</strong> rol als intermediair.<br />

Op zoek naar nieuwe weg<strong>en</strong> voor vrijetijdsbesteding


Speak up!<br />

De opdracht<br />

Nick’s world<br />

Pestweb.nl is e<strong>en</strong> organisatie die advies <strong>en</strong> ondersteuning<br />

biedt aan kinder<strong>en</strong>, jonger<strong>en</strong>, ouders <strong>en</strong><br />

leerkracht<strong>en</strong> die probem<strong>en</strong> ervar<strong>en</strong> omtr<strong>en</strong>t pest<strong>en</strong><br />

op school.<br />

De organisatie wil wet<strong>en</strong> in welke vorm pest<strong>en</strong><br />

meer bepreekbaar gemaakt kan word<strong>en</strong> in groep<br />

zev<strong>en</strong> <strong>en</strong> acht <strong>van</strong> het basisonderwijs.<br />

Het resultaat<br />

Nick’s world is e<strong>en</strong> lespakket <strong>van</strong> zes less<strong>en</strong> met<br />

creatieve activiteit<strong>en</strong> over thema’s waardoor de<br />

sfeer in de klas verbetert <strong>en</strong> er gemakkelijker<br />

gepraat kan word<strong>en</strong> over moeilijke onderwerp<strong>en</strong>,<br />

zoals pest<strong>en</strong>. Elke les wordt gestart met e<strong>en</strong><br />

filmpje <strong>van</strong> Nick, die door e<strong>en</strong> persoonlijk verhaal<br />

het thema introduceert <strong>en</strong> de leerling<strong>en</strong> aan het<br />

d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> zet.<br />

De projectgroep<br />

Maaike Delver<br />

Yvette Koedam<br />

Sanne Duijf<br />

Joost <strong>van</strong> Hoof<br />

De opdrachtgever<br />

Pestweb.nl, Utrecht<br />

De begeleiders<br />

Hille Pieper <strong>en</strong><br />

Rachel Mool<strong>en</strong>aar<br />

29


De stud<strong>en</strong>t<br />

Joli<strong>en</strong> Strat<strong>en</strong><br />

De opdrachtgever<br />

Faculteit Gezondheid,<br />

Gedrag & Maatschappij,<br />

HAN, Nijmeg<strong>en</strong><br />

De begeleider<br />

Pieter <strong>van</strong> Leeuw<strong>en</strong><br />

30<br />

Muziektheaterproject ‘Overgavem<strong>en</strong>s<strong>en</strong>!’<br />

De opdracht<br />

Wat komt er kijk<strong>en</strong> bij de vormgeving <strong>en</strong> realisatie<br />

<strong>van</strong> e<strong>en</strong> muziektheaterproductie binn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> hogeschool?<br />

En… hoe kun je beleidsmakers, doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> die <strong>van</strong>uit verschill<strong>en</strong>de posities te<br />

mak<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> met het thema ‘Studer<strong>en</strong> met e<strong>en</strong><br />

functiebeperking’ op de HAN, door middel <strong>van</strong><br />

e<strong>en</strong> muziektheatervoorstelling, inzicht gev<strong>en</strong> in<br />

elkaars perspectief <strong>en</strong> belevingswereld?<br />

Het resultaat<br />

Ler<strong>en</strong> kijk<strong>en</strong> door de og<strong>en</strong> <strong>van</strong> e<strong>en</strong> ander,<br />

voor wie jouw situatie niet <strong>van</strong>zelfsprek<strong>en</strong>d is<br />

Bov<strong>en</strong>staande vrag<strong>en</strong> zijn uitgangspunt voor<br />

e<strong>en</strong> boei<strong>en</strong>d project geweest. Zij hebb<strong>en</strong> geleid<br />

tot de sam<strong>en</strong>stelling <strong>van</strong> e<strong>en</strong> productieteam<br />

bestaande uit de initiatiefnemer (de stud<strong>en</strong>t<br />

<strong>CMV</strong>), e<strong>en</strong> productieleider, zakelijk-artistiek leider<br />

<strong>en</strong> regisseur. Er is sam<strong>en</strong> met stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, met <strong>en</strong><br />

zonder functiebeperking, op basis <strong>van</strong> persoonlijke<br />

ervaring<strong>en</strong> e<strong>en</strong> voorstelling ontwikkeld. Het<br />

ontwikkelingsproces, het voorstellingsconcept <strong>en</strong><br />

10 uitvoering<strong>en</strong>, vorm<strong>en</strong> sam<strong>en</strong> het <strong>en</strong>dresultaat.<br />

E<strong>en</strong> uitwisseling <strong>van</strong> beeld<strong>en</strong>, emoties <strong>en</strong> m<strong>en</strong>ing<strong>en</strong><br />

rondom het thema, tuss<strong>en</strong> medewerkers, cast<br />

<strong>en</strong> publiek.


Stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> die niet in dit jaarboek staan <strong>en</strong> in het<br />

studiejaar 2011-<strong>2012</strong> tev<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> Project Onderzoek <strong>en</strong><br />

Innovatie hebb<strong>en</strong> uitgevoerd:<br />

Stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> die nicht in diesem Jahrbuch steh<strong>en</strong> und<br />

im Studi<strong>en</strong>jahr 2011-<strong>2012</strong> ein Projekt Forschung und<br />

Innovation durchgeführt hab<strong>en</strong>:<br />

• Kunthanee Boekwaree<br />

Respert-Büro, Dortmund<br />

• Gina Darnoud<br />

New Arts, Kunstbedrijf <strong>Arnhem</strong><br />

• Nathalie Laaf<br />

2GetThere, <strong>Arnhem</strong><br />

• Daniel Roß<br />

Jug<strong>en</strong>dbildungsstätte der Salesianer Don Boscos, Jünkerath<br />

• Anita Rutgers<br />

Tandem Welzijnsorganisatie Nijmeg<strong>en</strong><br />

• Sandra S<strong>en</strong>nef<br />

Stichting Het Kruispunt, Nijmeg<strong>en</strong><br />

• Lars Zwerink<br />

Specifiek Jonger<strong>en</strong>werk Rijss<strong>en</strong> (Pand 11)<br />

Colofon / Impressum<br />

Tekst<strong>en</strong> / Texte:<br />

Stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>CMV</strong> / KSP<br />

Foto’s / Fotos:<br />

Stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>CMV</strong><br />

Anne-Mieke Zaat<br />

Eindredactie / Redaktion:<br />

Hay <strong>van</strong> der Sterr<strong>en</strong><br />

Natasja Verkroost<br />

Uitgave / Ausgabe:<br />

<strong>Hogeschool</strong> <strong>van</strong> <strong>Arnhem</strong> <strong>en</strong> Nijmeg<strong>en</strong><br />

Opleiding Culturele <strong>en</strong> Maatschappelijke Vorming<br />

Postbus 6960<br />

6503 GL Nijmeg<strong>en</strong><br />

onderzoek<strong>en</strong>innovatie.cmv@han.nl<br />

Vormgeving <strong>en</strong> drukwerk / Gestaltung und Druk:<br />

ROC Nijmeg<strong>en</strong>, Grafische Werkplaats<br />

Juni <strong>2012</strong><br />

31

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!