VELFAC Classic alu

velfac.dk

VELFAC Classic alu

VELFAC Classic alu

- udadgående vinduer i træ/aluminium

Information til professionelle, februar 2013


VELFAC Classic alu - udadgående vinduer

Titel Side

VELFAC Classic alu Dannebrogsvinduet 4

VELFAC Classic alu Frederiksbergvinduet 5

VELFAC Classic alu Åbnefunktioner 6-8

VELFAC Classic alu Min/max-diagrammer 6-8

VELFAC Classic alu System-oversigt 9

VELFAC Classic alu Sprosser 10

VELFAC Classic alu Noter 10

VELFAC Classic alu Farver 11

VELFAC Classic alu Termiske egenskaber 11

VELFAC Classic alu Hjørneløsninger 12

VELFAC Classic alu Indbygningseksempler 13

VELFAC Classic alu Tilbehør 14

Et energivindue udviklet til udskiftning af kitfalsvinduer i klassiske danske bygninger. VELFAC Classic alu er vedligeholdelsesnemme

vinduer i træ/aluminium, der er udviklet til vinduesudskiftninger specielt i etagebyggeri fra 1840-1940. Udviklingsprocessen har

varet i tre år, hvor vi dels har kigget grundigt på de forskellige fremherskende stilperioder og bygningstyper, dels har vi løbende været

i dialog med stadsarkitekter, som har været med til at udforme det endelige produkt. Vinduet er også velegnet til lavere bebyggelse fra

1700-tallet og frem samt til nybyggeri i traditionel og klassisk stil. VELFAC Classic alu har en Eref på +1 og en Uw-værdi på 0,8W/m2K.

Vinduerne lever således med lethed op til de forventede energikrav for 2020.

Moderne design men håndværksmæssigt udtryk. Under udvikling af VELFAC Classic alu vinduet er de designmæssige valg truffet

med udgangspunkt i det historiske men med hensyntagen til de funktionelle og energimæssige krav, der er til et moderne vindue. Af

designmæssige valg kan vi nævne forskellig profilering af lod- og tværposte, asymmetrisk profilering af tværposten, kitfals med autentisk

look, meget smal sprosse og beslagserie i traditionelt design. Det indvendige look matcher paneler og fyldingsdøre, mens der udvendigt

er en traditionel ramme/karm-konstruktion.

Fokus på kvalitet og sikkerhed. Som alle VELFAC vinduer har vi i udvikling af Classic-serien haft fokus på kvalitet i detaljen. Endvidere

er det en del af vores kvalitetssikring, at vinduerne har gennemgået og bestået et omfattende testprogram både i laboratorium og i

fieldtest.

Når du vælger VELFAC Classic alu, får du automatisk en sikkerhedspakke med i købet. Alle VELFAC Classic alu elementer er udstyret

med forstærkede hængsler og skråtstillede skruer samt sikkerhedslimet rude. VELFAC Classic alu elementer med paskvilgreb er desuden

udstyret med et paskvilsystem med tre lukkepunkter og hærdede hagekolver, samt sikkerhedsslutblik ved kolve- og låserigler. En

sikkerhedspakke som gør det yderst vanskeligt at bryde vinduer og terrassedøre op.

Snittegninger kan downloades som DWG, DXF og PDF fra tegningsafsnittet på www.VELFAC.dk.

Udbudsbeskrivelse kan downloades som tekst på www.VELFAC.dk/Erhverv/Udbudsbeskrivelser.

energi l design l kvalitet l rådgivning

© VELFAC A/S 01.13 3


VELFAC Classic alu - Dannebrogsvinduet

4

Set udefra Set indefra

Håndværksmæssigt udtryk i moderne fortolkning. Under udvikling af VELFAC Classic alu vinduesserien har vi truffet en

lang række designmæssige valg. Vores fokus har hele tiden været med udgangspunkt i og respekt for det historiske men

med hensyntagen til de funktionelle og energimæssige krav, der er til et moderne vindue.

Designmæssige valg

Udvendigt

• vedligeholdelsesnemt træ/alu-vindue med traditionelt,

klassisk udtryk

• ”kitfals” af aluminium men med autentisk look

• 23mm smal sprosse med udvendig ”kitfals”

• traditionel vandnæse

• vedligeholdelsesnemme moderne hængsler

• frit valg mellem 2-lags og/eller 3-lags ruder uden visuel

forskel

Nogle få eksempler af de mange muligheder

© VELFAC A/S 01.13

Indvendigt

• individuel profilering af lod- og tværpost

• asymmetrisk profilering af tværposten

• kvartstaf-profilering af sidekarme, lodpost og fals

• sprosse med indvendig halvstaf-profilering

• beslagserie i klassisk design men af moderne materialer

• brandredningsløsning, hvor lod- og tværpost til forveksling

ligner de almindelige lod- og tværposte


VELFAC Classic alu - Frederiksbergvinduet

Set udefra

Set indefra

© VELFAC A/S 01.13 5


VELFAC Classic alu - Åbnefunktioner

VELFAC Classic alu 01 - Sidehængt vindue

• 1-fløjet eller 2-fløjet med anslag eller gående post

til brandredning

• Åbningsvinkel op til 90°

• Synlige hængsler

• Anverfer samt stormkrog eller stormjern

• Alternativ beslåning: Paskvilgreb med indbygget

ventilationsstilling samt indbygget bremse, som

kan fastholde vinduet i åben position

• Elementer med gående post til brandredning:

1) i vindue med anverfer betjenes vindue 2 vha.

kantpaskvil

2) i vindue med paskvilgreb betjenes vindue 2

vha. et paskvilgreb med børnesikring

VELFAC Classic alu 07 - Sidestyret vindue

• 1-fløjet eller 2-fløjet med anslag eller gående post

• Rudens udvendige side kan pudses indefra.

Rammen bevæger sig i glideskinner monteret på

over- og underkarm. Ved 85° åbning dannes der i

hængselssiden en ”pudsespalte” på ca. 150mm

• Anverfer

• Alternativ beslåning: Paskvilgreb med indbygget

ventilationsstilling

6

© VELFAC A/S 01.13

Min/max-mål, 1-fløjet (elementmål)

1800

1600

GW30

1400

1200

1000

800

600

400

H

6mm

350

VELFAC Classic 01

625

GW50

GW55

200 400 600 800 1000

950; 760

GW. = Begrænsning pga. rudens glasvægt

Beregning af fri åbning, 1-fl.

Elementbredde (W) Fri bredde (w)

w = W - 170mm

Elementhøjde (H) Fri højde (h)

h = H - 100mm

Beregning af fri åbning, 2-fl.

Elementbredde (W) Fri bredde (w)

w = W1 + W2 - 340mm

Elementhøjde (H) Fri højde (h)

h = H - 100mm

Min/max-mål, VELFAC Ribo 1-fløjet 07 (elementmål)

1600

1400

1200

1000

800

600

400

H

625

GW

55

400 600 800 1000

GW

45

GW

50

Size of sash

Element - 63 mm

Max sash weight 60 kg (Delivered without frame)

W

GW. = Begrænsning pga. rudens glasvægt

Beregning af fri åbning, 1-fl.

Elementbredde (W) Fri bredde (w)

500 - 1000mm w = 0.93 x (W-262.7)

Elementhøjde (H) Fri højde (h)

h = H - 100mm

W

OBS: Paskvilgreb kræver H ≥ 500mm


VELFAC Classic alu - Åbnefunktioner

VELFAC Classic alu 10 - Fast vindue

• Det faste vindue består kun af et karmprofil og

adskiller sig derfor fra resten af VELFAC Classic

alu vinduerne ved at være smallere

• Sikrer maximalt dagslysindfald

• Ingen tilbehør

VELFAC Classic alu 11 - Fast vindue med iskruet

ramme

• Det faste vindue fås med en iskruet ramme, hvis

alle vinduer skal have samme udseende

• Der er begrænsninger ift. viste min/max pga. den

forøgede ramme-vægt

• Ingen tilbehør

VELFAC Classic alu 12 - Topstyret vindue

• Danner ved åbning en ventilationsspalte foroven

(op til 200mm)

• Balancearme med justerbar friktionsbremse, som

kan fastholde vinduet i åben position

• Paskvilgreb med indbygget ventilationsstilling

• Alternativ beslåning: Anverfer (det stiblede område

i min/max-diagrammet)

Min.

Min.

6mm

6mm

Min/max-mål for VELFAC Classic Fixed 10, element (elementmål)

3000

2800

2600

2400

2200

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

GW. = Begrænsning pga. rudens glasvægt

Size of sash

Element - 36 mm

Max sash weight 200 kg (Delivered without frame)

GP21 H

Fixed

1600

GW30

1400

Last updated by: EB, 23-03-2012

1200

1000

800

600

400

H

200

200

437

350; 350

2861

4mm

VELFAC Classic 12

1570

GW30

400 600 800 1000 1200 1400 1600

1667

Min.

6mm

GW35

GW40

GW45

GW50

GW55

380

W

GW55

GW30

GW45

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000

Min/max-mål (elementmål)

anverfere

GW. = Begrænsning pga. rudens glasvægt

2861

Date

Sign

App. by

Project no.

Dwg no.

Beregning af fri åbning, 1-fl.

Det topstyrede vindue er konstrueret, så vinduesrammen er i optimal balance

under åbning. Derfor findes der ikke en enkel formel til beregning af den frie

åbning. Kontakt VELFAC for specifik information om dit vindue. Som en tommelfingerregel

har vinduer godkendt fri åbning i hht. dansk byggelovgivning,

hvis de er større end:

WxH = 1100mm x 930mm (godkendt under 2m over terræn)

WxH = 1000mm x 1160mm (godkendt over 2m over terræn)

1667

437

© VELFAC A/S 01.13 7

W

23-06-2011

JSS

3014.0014


VELFAC Classic alu - Åbnefunktioner

VELFAC Classic alu 31 - Terrassedør

• 1-fløjet eller 2-fløjet med slagliste eller gående

post

• Samme ramme/karm konstruktion som vinduerne

• Åbningsvinkel op til 90°

• Synlige hængsler

• 18mm bundkarm (HELO ® kompositmateriale) med

slidstærk, grå overfladebehandling

• Paskvilgreb med indbygget ventilationsstilling samt

indbygget bremse, som kan fastholde vinduet i

åben position

• Fire hængsler, heraf to hjørnehængsler

• I 2-fløjede døre betjenes dør 2 vha. et paskvilgreb

med børnesikring (slagliste eller gående post)

VELFAC Classic alu 35 - Terrassedør med gennemgående

greb

• 1-fløjet, udadgående

• Tungere ramme/karm konstruktion end vinduerne

• Oval cylinderlås indvendigt. Leveres uden låsecylinder

med mindre andet er aftalt

• Gennemgående paskvilgreb med indbygget

ventilationsstilling samt bremse, som kan fastholde

døren i åben position.

• Alterntiv beslåning: Paskvilgreb kun på indvendige

side

• Åbningsvinkel op til 90°

• Tre synlige hængsler, heraf to hjørnehængsler

• 18mm bundkarm (HELO kompositmateriale) med

slidstærk, grå overfladebehandling

8

© VELFAC A/S 01.13

Construction

Opening function

Last Description updated by: EB, 27-08-2012

Min/max-mål, 1-fløjet (elementmål)

2400

Beregning af fri åbning, 1-fl.

Elementbredde (W) Fri bredde (w)

w = W - 170mm

Elementhøjde (H) Fri højde (H)

h = H - 68mm

Size of sash

Element - 63 mm

Max sash weight 90 kg (Delivered without frame)

H

VELFAC Ribo 31

GW35

2200

GW40

2000

GW45

1800

GW50

GW55

1600

W

400 600 800 1000 1200

GW. = Begrænsning pga. rudens glasvægt

Beregning af fri åbning, 2-fl.

Elementbredde (W) Fri bredde (w)

w = W - 340mm

Elementhøjde (H) Fri højde (H)

h = H - 68mm

Min/max-mål, 1-fløjet (elementmål)

Beregning af fri åbning, 1-fl.

Elementbredde (W) Fri bredde (w)

w = W - 181mm

Elementhøjde (H) Fri højde (h)

h = H - 68mm

Da

Sig

Ap

Pro

Dw

Min/max Bredde (W) Højde (H)

Min. 650 1700

Max. 1200 2500


VELFAC Classic alu - System-oversigt

Vinduer og terrassedøre

Overkarm, gående ramme

Faste vinduer

Terrassedøre med gennemgående greb

Overkarm, udadgående

Lod- og tværposte

Kombinationslodpost

Sidekarm, gående ramme

samt fast vindue med iskruet

ramme

Lodpost, gående rammer

Fast eller gående

Bundkarm, gående ramme

Fås også med vandnæseprofil

Overkarm, fast vindue Sidekarm, fast vindue

Bundkarm, fast vindue

Fås også med vandnæseprofil

Sidekarm, udadgående

Bundkarm, udadgående

Anslag til 2-fløjet

Bundkarm, terrassedør

Eksempel på vindue med

2-lags rude

Kombinationstværpost

Tværpost, gående rammer

Mål: 1:5

© VELFAC A/S 01.13 9


VELFAC Classic alu - Sprosser

Sprosser fås som vandrette, lodrette, krydssprosser og T-sprosser.

10

23mm

© VELFAC A/S 01.13

68mm

VELFAC Classic alu - Noter

23mm energisprosse

2-lags rude

Noter er her vist i faste vinduer. Tilsvarende noter kan udføres i elementer med gående rammer.

Not type 1 Not type 2

Not type 3

Not type 4

Bundpladenot type 5

68mm gennemgående

sprosse, 2-lags rude

23mm energisprosse

3-lags rude

68mm gennemgående

sprosse, 3-lags rude

Mål: 1:5


VELFAC Classic alu - Farver

VELFAC Classic alu leveres med den udvendige aluminiumsramme pulverlakeret i valgfri RAL farve eller en af nedenfor viste Granit-farver.

Alu-karm og alu-ramme kan også fås i hver sin farve. Trækarmen males i hvid RAL 9010.

De viste farver er kun vejledende. Se rigtige farveprøver før ordreafgivelse.

Farver - aluminium:

Alle RAL-farver

VELFAC Classic alu - Termiske egenskaber

Opbygning Rudetype

Granit 01

Granit 20

Granit 30 Granit 60

Ug

DS/EN673

gg

DS/EN410

LTg

DS/EN410

Uw

EN10077-1

*kWh/m 2

NORD

*kWh/m 2

ØST/VEST

*kWh/m 2

4-24-4 argon Clear / Energy 1.17 63% 80% 1.30 -83 -42 +23 -26

4-24-4 argon Clear Low iron / Energy South 1.19 72% 82% 1.31 -79 -32 +43 -14

4-18-4-18-4 argon Energy / Clear / Energy 0.53 51% 72% 0.81 -46 -12 +41 +1

4-18-4-18-4 argon Clear Low iron / Energy South / Energy South 0.55 60% 74% 0.82 -42 -2 +60 +13

Alle rudeværdier er generelle. Alle vinduesværdier gælder for et VELFAC Classic alu vindue med 32mm 2-lags eller 48mm 3-lags termorude i målet

1230×1480mm (det europæiske referencevindue).

* kWh/m 2 = Energibalancen for vinduet ihht. DS418.

SYD

Ew

© VELFAC A/S 01.13 11


VELFAC Classic alu - Hjørnesamlinger

Hjørnesamlingerne er her vist i faste elementer med 2-lagsrude. De kan også fås til 3-lagsruder og elementer med gående

rammer.

Udvendige hjørnesamlinger

90° hjørnestolpe, type 1033.0169

90° alu-afdækning, type 52.0048

150° hjørnestolpe, type 1033.0166

150° alu-afdækning, type 52.0002

12

Mål: 1:5

© VELFAC A/S 01.13

135° hjørnestolpe, type 1033.0167

135° alu-afdækning, type 52.0003

120° hjørnestolpe, type 1033.0168

120° alu-afdækning, type 52.0004


VELFAC Classic alu - Indbygningseksempler

Vinduesudskiftning med karmfals for eksisterende indvendigt

puds

Vinduesudskiftning med tilsætning for bedre termiske

egenskaber

© VELFAC A/S 01.13 13


VELFAC Classic alu - Tilbehør

14

Anverfer. Standard

monteret i VELFAC

Classic vinduer. Zink

med matforkromet

overfladefinish

Paskvilgreb.

Standard monteret

i VELFAC Classic

terrassedøre. Fås til

øvrige åbenfunktioner.

Zink med matforkromet

overfladefinish

© VELFAC A/S 01.13

Stormkrog. Til

VELFAC Classic 01

og 07. Zink med matforkrometoverfladefinish

Paskvilgreb med

børnesikring. Monteret

med børnesikringsknap.

Zink med

matforkromet overfladefinish

Stormjern. Til

VELFAC Classic 01.

Zink med matforkromet

overfladefinish

Paskvilgreb med

lås. Monteret med lås

og nøgle som ekstra

sikkerhed. Zink med

matforkromet overfladefinish

Friskluftventil til

VELFAC Classic 01,12

og 31. Fri åbning på

40cm 2 . Dokumentation

på luftgennemstrømning

kan rekvireres. Anodiseret

overfladefinish. Ikke synlig

udefra.

Åbningsbegrænser.

Fås til VELFAC

Classic 01, 07 og 12.

Paskvilgreb i terrassedør

med gennemgående

greb set

udefra. Det indvendige

greb har samme udseende.

Døren er på indvendige

side forsynet

med cylinderlås

Kantpaskvil til

gående post i 2-fløjede

elementer med

anverfer


Reg.nr. 5001

Kvalitetsstyringssystem

certificeret i henhold

til

DS/EN ISO 9001:2000

af

Det Norske Veritas,

Danmark A/S

Certificeringsafdelingen

Spørg efter vores FSC ® -certificerede produkter.

VELFAC A/S

Tlf. 70 110 200

Fax 70 110 201

salg@VELFAC.dk

www.VELFAC.dk

Besøg vores udstilling

VELFAC VinduesHuset ®

på en af følgende adresser:

Marielundvej 48

2730 Herlev

Birkmosevej 22A, 1. sal

6950 Ringkøbing

Bygholm Søpark 23

8700 Horsens

03.398-02.13 © 2012, 2013 VELFAC A/S ® VELFAC, VELFAC VinduesHuset and VELFAC logo are registered trademarks used under license by VELFAC Group. HELO is a registered trademark of VKR Holding A/S.Ret til tekniske ændringer forbeholdes.

energi l design l kvalitet l rådgivning

More magazines by this user
Similar magazines