27.07.2013 Views

Klassiske Linjer nr 15 mai 2007 - Klassisk Treseiler Klubb

Klassiske Linjer nr 15 mai 2007 - Klassisk Treseiler Klubb

Klassiske Linjer nr 15 mai 2007 - Klassisk Treseiler Klubb

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

KLASSISKE LINJER<br />

MEDLEMSBLAD FOR KLASSISK TRESEILER KLUBB NR. <strong>15</strong> MAI <strong>2007</strong>


2<br />

INNHOLD<br />

KLASSISKE LINJER<br />

www.ktkweb.org<br />

Nr <strong>15</strong> – 24. <strong>mai</strong> <strong>2007</strong> ISSN 0807-1136<br />

Chris Ennals, redaktør for<br />

<strong><strong>Klassisk</strong>e</strong> <strong>Linjer</strong><br />

(Tel. 22446475)<br />

chris.ennals@c2i.net<br />

Truls Fallet, ass. redaktør<br />

av <strong><strong>Klassisk</strong>e</strong> <strong>Linjer</strong><br />

(92651117)<br />

tfallet@broadpark.no<br />

UTGIVER: Styret i <strong>Klassisk</strong> <strong>Treseiler</strong> <strong>Klubb</strong><br />

Postboks 6, 1324 Lysaker<br />

LAYOUT: Raymond Nielsen<br />

TRYKK: A/S Merkur-Trykk<br />

OPPLAG: <strong>15</strong>00 eksemplarer<br />

KTKs sommerregatta i Grimstad.<br />

Pandora (G9)(venstre) og ERNA<br />

SIGNE (E8)(høyre). Midt<br />

imellom BOJAR (N23).<br />

3<br />

5<br />

7<br />

10<br />

12<br />

14<br />

18<br />

19<br />

20<br />

24<br />

28<br />

30<br />

31<br />

34<br />

36<br />

42<br />

48<br />

54<br />

56<br />

58<br />

60<br />

61<br />

63<br />

64<br />

66<br />

Redaktørens innledning<br />

Formannens ord<br />

Styret informerer, KTKs sommer-program<br />

International six-metres today<br />

Norske 6mR.<br />

Det var en gang... 6mR historien<br />

SUZANNE 100 år<br />

Notis: VM for 8mR neste år i Norge<br />

8mR FENRIS<br />

THAMAR hentes hjem fra Tyrkia.<br />

Knut Røsholm, old-timer i Museums tjeneste<br />

80-års klubben: Sigurd Herbern og Arve Johannessen<br />

Christian Jensen: Partnership 1905 – 19<strong>15</strong><br />

MAUD – Den fullendte polar skute<br />

Chr. Jensen beskriver byggingen av MAUD<br />

Anker og Jensens eftf. – Larsen og Engebretsen<br />

Fam. Meyers 8 NORAer<br />

12 meter regattaer i Marstrand<br />

Grimstad Classic<br />

Vintertur til Hamburg<br />

Besøk til Maine<br />

Nybygg av ”<strong>Klassisk</strong> Båt”<br />

Sett og hørt...<br />

<strong><strong>Klassisk</strong>e</strong> båtblader<br />

KLASSISKE LINJER – et annerledes båtblad


JUBILEER OG BÅTHISTORIER<br />

SOM PERLER PÅ EN SNOR…<br />

I begynnelsen av <strong>mai</strong> i år feiret International Sailing Federation (ISAF), etterfølgeren til International<br />

Yacht Racing Union (IYRU), sitt 100 års jubileum med bankett i Paris. IYRU ble etablert i Paris, i<br />

oktober 1907. Likevel kom engelskmennene ganske snart til å dominere organisasjonen og setet blir i<br />

London. Som KNS’s jubileumsbok fra 1983 sier:<br />

”Et meget betydelig skritt var dannelsen av IYRU med sete i London som fikk tilslutning fra<br />

praktisk talt alle seilsports nasjoner i Europa. Apoteker Alfred Benzon, fra København, ble valgt til<br />

fast medlem av den permanente komité som representant for de nordiske land. Det første som ble<br />

gjort var å fastsette felles kappseilingsregler, hvilket ikke var mindre viktig enn felles måleregler.”<br />

Inntil 1974 hadde IYRU og den britiske nasjonal myndighet, Royal Yachting Association, felles<br />

sekretær. I mange år var det Brooke Heckstall-Smith, vel kjent i BRITANNIA sammenheng. At<br />

Kong Olav årlig reiste til London i november måned blant annet for å overvære IYRU's årlige møte<br />

sier sitt om Unionens status.<br />

Jubileer kommer som perler på en snor. Neste år er det KNS som har 125 års markering og international<br />

8 metre World Cup. Vi håper at KTK kan delta i hvert fall med FENRIS og CARRON, og<br />

kanskje med noen av våre 8mS treseilere. Familien Hesselberg har for anledningen skrevet for oss en<br />

flott artikkel om FENRIS. Dessverre har Svein ”Meter” Moe ingen sjanse til å delta med THAMAR,<br />

men båten blir sikkert ferdig for KTKs 20. Jubileums Seilas i 2010, eller Europe Week 2014! Hans<br />

artikkel er artig lesning – men det var blodig alvor da han var midt oppe i det.<br />

I dette nummer av <strong><strong>Klassisk</strong>e</strong> <strong>Linjer</strong> har vi gitt litt ekstra oppmerksomhet til 6mR klassen. Takk til<br />

Morten Lindvik for arbeidet med å oppspore nesten 90 historiske båter. En del av dem seiler ennå!<br />

Tim Street i sin introduksjon inspirerer oss til å skape en renessanse for denne klassen i Norge.<br />

Ellers er jeg veldig stolt hvis bladet vårt kan fylle et tomrom i vår kunnskap om Anker og Jensens<br />

verft. Gunnar Larsen, sønnen til Gunerius Larsen, har gitt oss en levende beretning om Anker og<br />

Jensen eftf., informasjon som han har samlet over mange år. Vi er heller ikke ferdig med Christian<br />

Jensen. Denne gang tar vi årene av hans partnerskap og hans egen beretning om hvordan han bygget<br />

MAUD for Roald Amundsen. Vi har vært så heldig å få en introduksjon av Alexander Wisting.<br />

Oldefaren hans, Oscar Wisting, var Amundsens høyre hånd på ekspedisjonen.<br />

Til sist: Styret har satt sammen noen ”<strong>Klubb</strong> sider” for å minne oss på at KTK har et kontinuerlig<br />

liv, sommer som vinter. Det er viktig at så mange som mulig stiller opp på klubbens arrangementer i<br />

månedene som kommer, ikke minst i Oslofjorden!<br />

BAKER´S DOZEN<br />

Med dette nummer setter jeg punktum som redaktør.<br />

Jeg gir en varm takk til Truls Fallet for hjelp med de siste 2 nummere, og selvsagt til forfatterne for<br />

deres innsats. Jeg inderlig håper at nye krefter kan videreføre KLASSISKE LINJER. Igjen, takk for<br />

meg!<br />

Chris Ennals<br />

Redaktør<br />

3


Vinteren 2006/07 byttet vi trekjøl, kjølbolter, mastefisk, spanter, bunnstokker etc.<br />

på 9mR Pandora. Vi takker for samarbeidet.<br />

Trebåter – Plastbåter – In<strong>nr</strong>edninger - Nybygg – Restaurering – Reparasjoner<br />

Butikk: Trevirke, lim, lakk, glassfiber etc.<br />

Vakåsveien 4b, 1395 Hvalstad, Norway, Tlf: +47 66 77 03 50, www.morildmarin.no


FORMANNENS ORD<br />

Drømmen som brast<br />

Sent siste høst kunne vi lese i SEILAS om skumle forviklinger i Arkangelsk og Sigurds nytteløse bestrebelser å<br />

få BRITANNIA på vannet. Sigurd trenger all vår støtte og trøst i en vanskelig situasjon, men han må ikke gi<br />

opp.<br />

ECYU er død – lenge leve ECYU!<br />

Det er nå 10 år siden det første årsmøtet til ECYU fant sted i Kreditkassens hovedkvarter i Oslo, med nær 100<br />

deltagere og mange representanter fra det klassiske seil og motorbåt miljøet i Europa. Dessverre har min drøm<br />

om en livlig utveksling av ideer, og tettere forbindelse mellom de klassiske klubbene i Europa bleknet.<br />

Medlemsklubbene var kanskje for diverse til å jobbe sammen mot felles mål. Vi burde hatt felles planlegging av<br />

noen regatta arrangementer til å sikre god internasjonal deltagelse. ECYUs websider består, www.ecyu.org, men<br />

ellers må vi vente på at nye entusiastiske sjeler gje<strong>nr</strong>eiser Unionen. I sør-Europa fortsetter CIM (Club<br />

International de Mediterrane) som en felles organisasjon for å fremme regatta programmet på den franske og<br />

italiensk Riviera. Iår er Valencia i Spania spesielt i fokus med America´s Cup.<br />

CARMEN IV<br />

Det er også 10 år siden flere av oss jobbet natt og dag for å få CARMEN ferdig til 50 års Færder-jubileum.<br />

Sikkert blir hun på startlinjen i diamantjubileet 10. Juni. Jeg skulle ønske at KTK kunne bidra til å redde flere<br />

treseilere. Som far påpekte i ”Sold for One Crown” (publisert på ECYUs websider) er det i første omgang ikke<br />

penger det dreier seg om, men ”lack of space”. Det er nesten ingen steder å være for ærverdige vrak i påvente<br />

av en restaurering. Sollerudstranda Kystkultursentret var påtenkt oppgaven og faktisk fungerte som en mulighet<br />

i noen år, men var pålagt til å avvikle dette barmhjertig assistanse. Vi får håpe ”Trebåtsamlingen” snarest<br />

finner et hjem, sannsynligvis i Vollen, og at det blir arealer satt til side som venteplass noen sted under Asker<br />

Museums beskyttelse.<br />

KTKs BÅTREGISTER<br />

Litt for mange av våre båter har ikke lenger eiere som betaler sin kontingent. Derfor ”blank spaces” i<br />

Register 2006. Styret planlegger en oppdatert register for neste nummer og håper å få alle eiere oppgitt med<br />

sine båter. Odd, kasseren, gjerne motta tips om nye eiere som har ikke skjønt hvor herlig det er til å være<br />

medlem i KTK, mens Carl Håkon gjerne ta imot korrigerte fakta om båtene.<br />

Sommeren står for døren<br />

Mange begivenheter er planlagt. Jeg oppmuntrer alle til å delta i flest mulig av KTKs arrangementer. Pokalene<br />

kommer ute av skapene og kan forhåpentlig finne nye eiere. VEL MØTT!<br />

Peter<br />

5


Hans Fredrik Gude. “Øresund” Sign. 1888<br />

Spesialfelt Restaurering<br />

Hans Fredrik Gude og eldre norske malerier<br />

av høy kvalitet er vårt spesialfelt. Salg, kjøp og<br />

formidling til meget konkurransedyktige vilkår,<br />

samt konfidensiell behandling.<br />

Vi har de beste konservatorer for deres malerier.<br />

For reparasjon og forgylling av gamle rammer<br />

bruker vi vår “rammedoktor” for det beste<br />

resultatet.


ANNO<br />

1990<br />

KTK styret i år :<br />

Peter Ennals tlf. 93200547 Formann, ansvar for 12m + båtløse, PR for klubben. peter@goclassic.no<br />

Odd Syse tlf. 95242342 Kasserer, 52m/kryssere/6m ++ odd.syse@nordiskfilm.com<br />

Christian Gude tlf. 90720000 10 m, KTKs båtregister c.gude@online.no<br />

Carl Håkon Svenning tlf. 91194390 8m og 9m, KTK websider, KTKs båtregister carlhakon.svenning@shell.com<br />

Lars Ingeberg tlf. 90986455 Utenbys medlemmer, PR for klubben utenbys lars.ingeberg@uecc.com<br />

Ole Brodersen tlf. 97195009 Spissgattere/ One Offs, KTKs websider ole@doyle.no<br />

Kontingent <strong>2007</strong>: 300 kr,- Sendes til postgirokonto: 0530 07 96607 Husk å fortelle nye eiere ved salg av båten om KTK og melde adresseforandring.<br />

Program KTK sommer <strong>2007</strong><br />

Peter Odd Christian Lars Carl Håkon Ole<br />

STYRET I KTK INFORMERER<br />

27-28 <strong>mai</strong> Sail Isegran Isegran, Fredrikstad. Pinsetreff med regatta på Lera.<br />

For info: www.isegran.no eller Knut Sørensen tlf 92 86 82 86<br />

30. <strong>mai</strong> KTK Oppstart for onsdagsregattaen. Videre 6.6 (opptuning før Færdern), og 13.6.<br />

Start GPS 1800, Se www.ktkweb.org/regatta info om bane med mer eller<br />

ring Christian 90720000<br />

2-3. juni KTK Vårsamling KTK hos Bernt Rognlien på Grimsøya (Bærum) til ”Grimsøya Classic”.<br />

Regatta lørdag m/ grillfest på kvelden og regatta inn til Dronningen søndag. 100års feiring for<br />

Pandora og Susanne på bryggen etter regattaen. For info: Ring Peter på 93200547<br />

eller Odd på 952 42 342<br />

5. juni Seilas Regatta. Seilas arrangerer regatta + gratis middag i forbindelse med Oslo Raceweek.<br />

Sjekk ktkweb.org + mer info i egen utsendelse.<br />

8-10.juni KNS Færdern, seiles med KLR for klassen "klassiske båter". Diamantjubileum.<br />

29-30.juli Grimstad Seilforening Søndag: Arr. Start m/ softisseilas i Grimstadjoller Mandag: Grimstad Classic,<br />

klassisk seilas med flotte premier og sosialt samvær. Årets seilerhøydepunkt!<br />

Se www.ktkweb.org eller mer info fra Lars på 90986455<br />

31 juli KTK Grimstad KTKs Skjærgårdsseilaser Grimstad- Arendal, start kl. 1300<br />

1. aug KTK Arendal KTKs Skjærgårdsseilaser, Arendal – Lyngør, start kl. 1300<br />

2. august KTK Lyngør KTKs Skjærgårdsseilaser, Lyngør – Risør start kl. 1300<br />

Åpning Risør kl. 1800<br />

2-5 august Risør SF Regatta 3. August med premieutdeling for totalvinner av KTKs<br />

Skjærgårdsseilas + Risør Classic. Sjekk http://www.trebatfestivalen.no/<br />

Nytt opplegg i Risør i år med ”åpen” by! Mer info i eget vedlagt skriv! Meld dere på nett!<br />

12 August Vollen, Asker Kystkulturdag kl. 12-16. Alle klassiske trebåter velkommen<br />

18-19 august Moss Seilforening Egen klasse for klassiske båter. Regatta lørdag. For mer info ring Gabriel Lund 91146767.<br />

22. august KTK Oppstart for onsdagsregattaene. Deretter: 29. august og onsdag 5.9.<br />

1-2 sept KNS Hollænder-seilasen. Seiles etter KLR. Påmeldingsfrist til KNS er 24.08<br />

14-16. sept. KTK KTK høsttreff. Fredag møtes vi i Dødes Tjærn. Regatta til Sandspollen, lørdag. www.ktkweb.org<br />

20-23.sept GKSS Marstrand, åpen for alle meterbåter + KLR klasse.<br />

Ring Robban på tlf. 0046 708673577<br />

19 okt KTK Jugekveld på Tranen, Oslo (lav blazer faktor!)<br />

17.nov KTK KTK Julebord m/ premieutdeling for onsdagsregattaen.<br />

6.feb 08 KTK Årsmøte Sollerudstranda<br />

7


ANNO<br />

1990<br />

KTK styret i år :<br />

Peter Ennals tlf. 93200547 Formann, ansvar for 12m + båtløse, PR for klubben. peter@goclassic.no<br />

Odd Syse tlf. 95242342 Kasserer, 52m/kryssere/6m ++ odd.syse@nordiskfilm.com<br />

Christian Gude tlf. 90720000 10 m, KTKs båtregister c.gude@online.no<br />

Carl Håkon Svenning tlf. 91194390 8m og 9m, KTK websider, KTKs båtregister carlhakon.svenning@shell.com<br />

Lars Ingeberg tlf. 90986455 Utenbys medlemmer, PR for klubben utenbys lars.ingeberg@uecc.com<br />

Ole Brodersen tlf. 97195009 Spissgattere/ One Offs, KTKs websider ole@doyle.no<br />

Kontingent <strong>2007</strong>: 300 kr,- Sendes til postgirokonto: 0530 07 96607 Husk å fortelle nye eiere ved salg av båten om KTK og melde adresseforandring.<br />

Program KTK sommer <strong>2007</strong><br />

Peter Odd Christian Lars Carl Håkon Ole<br />

STYRET I KTK INFORMERER<br />

27-28 <strong>mai</strong> Sail Isegran Isegran, Fredrikstad. Pinsetreff med regatta på Lera.<br />

For info: www.isegran.no eller Knut Sørensen tlf 92 86 82 86<br />

30. <strong>mai</strong> KTK Oppstart for onsdagsregattaen. Videre 6.6 (opptuning før Færdern), og 13.6.<br />

Start GPS 1800, Se www.ktkweb.org/regatta info om bane med mer eller<br />

ring Christian 90720000<br />

2-3. juni KTK Vårsamling KTK hos Bernt Rognlien på Grimsøya (Bærum) til ”Grimsøya Classic”.<br />

Regatta lørdag m/ grillfest på kvelden og regatta inn til Dronningen søndag. 100års feiring for<br />

Pandora og Susanne på bryggen etter regattaen. For info: Ring Peter på 93200547<br />

eller Odd på 952 42 342<br />

5. juni Seilas Regatta. Seilas arrangerer regatta + gratis middag i forbindelse med Oslo Raceweek.<br />

Sjekk ktkweb.org + mer info i egen utsendelse.<br />

8-10.juni KNS Færdern, seiles med KLR for klassen "klassiske båter". Diamantjubileum.<br />

29-30.juli Grimstad Seilforening Søndag: Arr. Start m/ softisseilas i Grimstadjoller Mandag: Grimstad Classic,<br />

klassisk seilas med flotte premier og sosialt samvær. Årets seilerhøydepunkt!<br />

Se www.ktkweb.org eller mer info fra Lars på 90986455<br />

31 juli KTK Grimstad KTKs Skjærgårdsseilaser Grimstad- Arendal, start kl. 1300<br />

1. aug KTK Arendal KTKs Skjærgårdsseilaser, Arendal – Lyngør, start kl. 1300<br />

2. august KTK Lyngør KTKs Skjærgårdsseilaser, Lyngør – Risør start kl. 1300<br />

Åpning Risør kl. 1800<br />

2-5 august Risør SF Regatta 3. August med premieutdeling for totalvinner av KTKs<br />

Skjærgårdsseilas + Risør Classic. Sjekk http://www.trebatfestivalen.no/<br />

Nytt opplegg i Risør i år med ”åpen” by! Mer info i eget vedlagt skriv! Meld dere på nett!<br />

12 August Vollen, Asker Kystkulturdag kl. 12-16. Alle klassiske trebåter velkommen<br />

18-19 august Moss Seilforening Egen klasse for klassiske båter. Regatta lørdag. For mer info ring Gabriel Lund 91146767.<br />

22. august KTK Oppstart for onsdagsregattaene. Deretter: 29. august og onsdag 5.9.<br />

1-2 sept KNS Hollænder-seilasen. Seiles etter KLR. Påmeldingsfrist til KNS er 24.08<br />

14-16. sept. KTK KTK høsttreff. Fredag møtes vi i Dødes Tjærn. Regatta til Sandspollen, lørdag. www.ktkweb.org<br />

20-23.sept GKSS Marstrand, åpen for alle meterbåter + KLR klasse.<br />

Ring Robban på tlf. 0046 708673577<br />

19 okt KTK Jugekveld på Tranen, Oslo (lav blazer faktor!)<br />

17.nov KTK KTK Julebord m/ premieutdeling for onsdagsregattaen.<br />

6.feb 08 KTK Årsmøte Sollerudstranda<br />

7


Vi seiler fortsatt i medvind...<br />

1927–<strong>2007</strong><br />

www.merkurtrykk.no<br />

Carmen IV på tokt<br />

KLASSISKE LINJER NR. <strong>15</strong> MAI <strong>2007</strong> 9


INTERNATIONAL SIX-ME<br />

For very many years, certainly up until the Second World War 1939-45,<br />

Norway was one of the two <strong>mai</strong>n leaders in the International Six-Metre<br />

class, <strong>mai</strong>nly by reason of the fact that both Johan Anker of the Anker &<br />

Jensen yard as well as Christian Jensen, together with Bjarne Aas were<br />

amongst the top four or five best Six-Metre designers and builders in the<br />

world. Indeed until the rise of Olin Stephens in the US and Tore Holm<br />

in Sweden, arguably the best. In addition, in Johan Anker himself, as<br />

well as Magnus Konow and indeed Crown Prince Olav, Norway had<br />

some of the best Six-Metre sailors in the world.<br />

After the war however, with Johan Anker no longer around, Magnus<br />

Konow having gone to the US and Norway somewhat impoverished, Six-<br />

Metre racing in Norway and indeed yacht racing in general was for many<br />

years much reduced and the Six-Metres and Eight-Metres faded, with<br />

most boats being sold abroad. It was not really until the rise of the KTK<br />

and the tremendous enthusiasm of both Chris and Peter Ennals in producing<br />

the beautiful magazine <strong><strong>Klassisk</strong>e</strong> <strong>Linjer</strong> and forming the European<br />

Classic Yacht Union (ECYU) that interest gathered momentum.<br />

The problem was much the same in other countries, although Six-<br />

Metre sailing continued in Finland, Sweden and Switzerland, with<br />

boats being beautifully <strong>mai</strong>ntained. As a result of the introduction of<br />

the Am-Aus Trophy in San-Francisco in 1969, interest was re-aroused<br />

in the US and a big fleet was built up in Seattle and Puget Sound in<br />

the NW of North America until it too seriously reduced in the early<br />

1980s, leaving only fleets in Finland, Sweden, Switzerland and France.<br />

In England, the British Six-Metre fleet had collapsed, for the second<br />

time, in 1956 after the last British-American Trophy match, partially due<br />

to the fact that, since wooden boats take up considerable quantities of<br />

water in their hulls, after about three years it is impossible for a wooden<br />

boat kept in the water for long periods to be able to measure to their<br />

Flotation marks. It was not until 1984/85 that, against all advice, two<br />

Dragon sailors from Cowes, Tim Street and Tim Russell, bought Doug<br />

Peterson’s Razzle-Dazzle and set about re-starting the class in England by<br />

organising the first ever British Open Championships, at Cowes in June<br />

1985, in which four modern and two old-boats took part.<br />

10 KLASSISKE LINJER NR. <strong>15</strong> MAI <strong>2007</strong>


Mosquito<br />

TRES TODAY<br />

Rather sadly, the two old boats were very seriously outclassed by<br />

the four post-1965 boats so that after the 1986 British Open<br />

Championships it was decided for 1987 to call the old, pre-1965<br />

boats “Classics”, to encourage their owners to restore and modernise<br />

them. At this stage it should be explained that a “Classic” Six-Metre<br />

refers to a Six-Metre designed or built before 31st December 1965<br />

and a Modern is one built after that time. For the 1988 European<br />

Championships in Falmouth, England therefore, the boats were, for<br />

the first time internationally, listed as “Moderns” and “Classics”.<br />

This split was continued at the 1994 Europeans at Benodet,<br />

France although all boats started together and it is believed that it was<br />

not until the 1995 Worlds at Sandhamn that, due to the large numbers<br />

taking part, two separate starts were introduced for the first time.<br />

In 1993, in England, Tim Street had started producing a small<br />

annual Classic Newsletter about the pre-1965 British Six-Metres,<br />

purely for internal circulation to British owners. Some time later, he<br />

was asked by Matt Cockburn of Seattle, owner of Buzzy III, if he could<br />

publish it on the North American International Six-Metre Web Site.<br />

In 1994, in Finland, Pekka Barck, together with Ingvard<br />

Liewendahl and Harald Alftan produced a book on the Finnish Six-<br />

Metre Class “Sexornas Jakt” with articles and pictures of all the<br />

Finnish Sixes, together with complete lists of all the other<br />

Scandinavian registered boats including Norway, which provided a<br />

complete mine of information for those interested in identifying and<br />

restoring Sixes of whatever age.<br />

Almost at the same time in 1995 in Norway, Chris Ennals started<br />

editing <strong><strong>Klassisk</strong>e</strong> <strong>Linjer</strong>, arguably the best Classic Yacht magazine so<br />

far produced anywhere, which ultimately provided much historical<br />

information about all the metre classes in Norway and very much<br />

assisted all those current owners of pre-1965 Norwegian Sixes around<br />

the world in their historical research and the restoration of their<br />

Anker & Jensen and Bjarne Aas boats.<br />

As a result of these three initial publications, interest in the locating<br />

and restoration of old Six-Metres expanded fantastically and<br />

world-wide many established and new owners started taking a proper<br />

interest in their old boats and in the tracking down and the restoration<br />

of other pre-1965 boats, especially after the formation in 1998 of a<br />

Classics Committee, under the ISMA Presidency of Thomas<br />

Lundqvist, with Tim Street as the first chairman of the classics.<br />

However it was not until 2004 that Morten Lindvik, at that time<br />

the owner of the modern Six, St. Francis VI, compiled a full and up<br />

to date register of all known Sixes ever registered in Norway, while<br />

Petter Halvorsen, having discovered an unknown hull, had her identified<br />

from her photographs and measurements as the very famous<br />

1914 Johan Anker boat Mosquito. Having identified her, he restored<br />

her to original and, in 2005 entered her into the World<br />

Championships at Sandhamn. Despite being the oldest Six-Metre<br />

ever to take part in a World Championships she did not come last<br />

and proved that, after a very long gap of many years, Norway can still<br />

compete with the World; truly a great landmark (or perhaps seamark?)<br />

The result is that, from a basis of perhaps some 80 – 90 active old<br />

boats in racing condition in around 1985 mostly based in<br />

Switzerland, Finland, Sweden, Long Island Sound and Seattle with a<br />

few in France, Basil Carmody has listed some 312 pre-1965 boats in<br />

existence around the world, including at least 16 undergoing major<br />

restoration. Sadly, up to now, there has been very little interest in<br />

Norway despite her great heritage.<br />

In Norway at this time there are known to be some ten boats in<br />

sailing condition, while in England, Jan Nygaard is having NOR 86<br />

Miranda II restored to full racing condition. Thus there is the basis<br />

for a proper ISAF/ISMA approved fleet but it now requires someone<br />

to take up the challenge of actually locating all the Six-Metres in<br />

Norway, forming a Norwegian Six-Metre Association (NSMA) and<br />

organising the first ever Norwegian Six-Metre Championships with all<br />

Six-Metres in whatever condition invited to take part.<br />

Tim Street<br />

EDITOR’S NOTE<br />

Tim Street is the current President of the International 6 metre Assoc.<br />

(ISMA). In 1982 he founded and became the first Hon. Sec. of the<br />

International 12 Metre Association (ITMA). He and his wife were<br />

class officers at the immensely successful America´s Cup <strong>15</strong>0th Jubilee<br />

in 2001. He is a member of The Royal Yacht Squadron. Finally, Tim<br />

is in the course of writing a book with Pekka Barck of Finland on the<br />

6 metre class.<br />

KLASSISKE LINJER NR. <strong>15</strong> MAI <strong>2007</strong> 11


FLAPPER (Chr. Jensen 1939,bygget i Son), seiler regatta i Oslofjorden etter krigen. Er nå i USA. Se «Maine» notis<br />

NORSKE 6MR<br />

Dette er et utdrag av en liste som dekker «alle» 6mR som har vært<br />

registrert i Norge etter 1920. Utdraget omfatter bare båter som fortsatt<br />

seiler i skandinavisk farvann. Hvis noen ønsker hele listen eller<br />

har innspill, så kontakt meg gjerne, morten@lindvik.com . Jeg jobber<br />

for tiden med å utvide listen til også å omfatte båter i perioden 1907<br />

til 1920.<br />

Listen ble til etter at jeg søkte etter nummer til min egen båt. Jeg<br />

oppdaget at det var mange hull i den håndskrevne listen KNS hadde,<br />

og det ble fristende å gjøre en jobb med å samle informasjon om norske<br />

6mR. Av 89 båter som har vært registrert, er det 39 båter som seiler<br />

eller er lagt opp, Åtte båter i Norge og 31 i andre farvann. Åtte<br />

båter er også sikkert tapt eller hugget, mens 42 båter har en foreløpig<br />

ukjent skjebne. De fleste av disse er nok sannsynligvis tapt.<br />

Seksmeter R klassen seiler i medvind internasjonalt og det er bygget<br />

nye flere nye båter i de senere år, både i «Modern» klassen, men<br />

også nye replika av kjente «classics» er dukket opp. Den beste oversik-<br />

ten over klassen får man på http://www.6metre.ch/ , som er sidene til<br />

ISMA (International Six-Metre Association). De utgir en imponerende<br />

nyhetsbulletin som kan lastes ned fra deres hjemmeside, og<br />

under linken «news» skjuler Tim Street’s «Classic News Letter» seg.<br />

I juli <strong>2007</strong> arrangeres det WC i Cowes, se<br />

http://www.rys.org.uk/sixmetreworlds og det er ventet et stort antall<br />

båter (44 startende var registrert i april). Sommeren 2005 var det<br />

World Cup i Stockholm med 55 båter, 29 «classic» og 26 «modern»<br />

på startlinjen, hvor Petter Halvorsens nyrestaurerte Mosquito fra 1914<br />

vakte stor oppsikt (Petter har nå solgt båten - den blir i Norge).<br />

Classic klassen ble vunnet av en replika bygget i Danmark (SunRay)<br />

og det skapte mye diskusjon. Både i Sverige (Stockholm), og Finland,<br />

er det mange 6mR og det er et meget aktivt miljø.<br />

Kan vi få til å se 6mR i regatta på Hankø igjen?<br />

Morten Lindvik<br />

12 KLASSISKE LINJER NR. <strong>15</strong> MAI <strong>2007</strong>


Norwegian 6mR - sailing or laid up (In Norway, Sweden and Denmark)<br />

Other names Year built Design Yard Actual port Owner Comments<br />

First name<br />

registered<br />

Other known<br />

reg numbers<br />

Last known<br />

name<br />

Sail<br />

no.<br />

Built for the Aarberg brothers. Sold to<br />

Sweden in 1972, but sold back in 199x.<br />

Fr. Museum,<br />

Mette Bråthe<br />

1922 Aas Bjarne Aas Fr. Stad,<br />

Norway<br />

8 Askeladden S 79 Askeladden Tittern, Lady,<br />

Andromeda, Zeka<br />

Fully rebuilt 2000, Sailing<br />

Sold from Denmark to Norway in 19xx,<br />

then in 19xx to Sweden, for sale june 2003,<br />

in good cruising condition<br />

Hans<br />

Andersson<br />

1927 Aas Bjarne Aas Gotenburg,<br />

Sweden<br />

Hankø Hi-Hi, Nøtterø, Esprit<br />

4<br />

29 Bianca D 36,<br />

No SWE no<br />

1928 Anker Anker & Jensen Oslo, Norway Bernt Rognlien Anker # 316. Built for Crownprince Olav.<br />

Probably also sailed with number N 34.<br />

She needs a full repair and is not sailing.<br />

31 Norna N 34 Norna Lull 6 , Singoalla,<br />

Ragno, se N 34<br />

Sailing in Sweden but needs a new mast<br />

and sails. For sale may 2003<br />

Thomas<br />

Larsson / Alexi<br />

38 Ara S 72 Ara Bibban 1929 Aas Bjarne Aas Stockholm,<br />

Sweden<br />

Elliot<br />

Holmen<br />

2003: to be restored at Holmen Yachtværft.<br />

In poor condition<br />

1929 Robert Holmen Yachtverft Holmen,<br />

Asker, Norway<br />

Yachtverft,<br />

Hans<br />

39 Elisabeth 8 Elisabeth 8 Una 3, Uhu, Aladdin,<br />

Gjøken 2, White<br />

Horse, Amigo, Virgo<br />

KLASSISKE LINJER NR. <strong>15</strong> MAI <strong>2007</strong> 13<br />

Hauglund<br />

Sigurd Coates Anker # 355. Built for Crownprince Olav.<br />

Sucessfully restored by Øyvind Toft,<br />

sailing and racing summer 2003, sold to<br />

new owner in Norway 2006<br />

1931 Anker Anker & Jensen Grimstad,<br />

Norway<br />

43 Norna 2 Norna 2 NN, Fenja, Rita 5,<br />

Amigo 6<br />

Anker # 366. Built for E. With. Sold to<br />

Sweden in 2000. Beeing restored.<br />

1932 Anker Anker & Jensen Sverige Johan H.<br />

Larsson<br />

46 Lisbeth 5 Lisbeth 5 Natascha 5, Lisbeth<br />

5, Vanevil, Sea-<br />

Breeze, Tosca,<br />

Suegra, Seilina<br />

63 Buri Buri Whim, Amigo 2 1937 Aas Bjarne Aas Kragerø, Jomar Eldøy Built for Olav Ditlev Simonsen. Sailing, in<br />

Norway<br />

good condition<br />

65 Lady Day S 70, D Norna 6 Lakme 2 (or 4 ref. 1937 Anker Anker & Jensen Denmark Niels Iuel- Anker # 414. Built for Crownprince Olav.<br />

58<br />

KNS ), Silja 4,<br />

Brockdorff Sold to Sweden in 19xx, then to Denmark<br />

78 Høvding NN Tirich Mir 1947 Berg Borge Bringsværd Oslo, Norway Håkon iConverted 19 I to "cruising" d ! di i ili<br />

Benestad<br />

Lady Day is currently for sale<br />

Oslo, Norway, <strong>2007</strong>, morten@lindvik.com


Faksmile fra<br />

SEILSPORT<br />

<strong>nr</strong>.3, 1980.<br />

6 N 57 er VINNIA (Chr. Jensen<br />

1935). Se senere i artikkel.<br />

14 KLASSISKE LINJER NR. <strong>15</strong> MAI <strong>2007</strong>


KLASSISKE LINJER NR. <strong>15</strong> MAI <strong>2007</strong> <strong>15</strong>


16 KLASSISKE LINJER NR. <strong>15</strong> MAI <strong>2007</strong>


KLASSISKE LINJER NR. <strong>15</strong> MAI <strong>2007</strong> 17


SUZANNE 100 ÅR –<br />

1907 TIL <strong>2007</strong><br />

Suzanne ble bygget hos Anker & Jensen, som bygge<strong>nr</strong>. 56 og sjøsatt<br />

våren 1907 for Hr. Charles Olsen, Danmark. Nybygget ble omtalt<br />

som en cruiser ”tett på” 10 seillengder, men som Seilas skriver om de<br />

to søsterbåter, Suzanne og Natasja: ”båtene er nærmest 9 meters lengde,<br />

dog bygget uten hensyn på kappseilas. De er prektige, rummelige,<br />

sjøgående fartøyer med stor skrogstivhet, stor dekksplass og gode<br />

kahyttsrom og ser ut til å bli særdeles velseilende.” Båten har i alle<br />

senere sammenhenger blitt målt og seilt som en 9mR.<br />

Suzanne ble hentet i <strong>mai</strong> 1907 og seilt hjem til Danmark, men<br />

allerede vinteren etter er hun tilbake i Oslo, eiet av en major<br />

Klingenberg. Noen år senere blir hun solgt til Grosserer Bernhard<br />

Krogh i Stavanger og får navnet Pan II.<br />

I 1927 blir hun solgt tilbake til Danmark og får navnet Symra.<br />

Det må ha vært en fargerik tur for utførselstillatelsen omfatter i tillegg<br />

til båt, 10 flasker brennevin, 2 kasser øl og 10 halve brød.. Under navnet<br />

Symra seiler hun mange regattaer og var kjent som Øresunds raskeste<br />

båt. I 1952 blir hun solgt videre og får navnet Su<strong>nr</strong>ay. Kort tid<br />

etter blir hun solgt på nytt og får navnet Siesta.<br />

I 1991 blir Siesta solgt til KFUM Speiderene i Thisted som gir<br />

båten navnet Tertius. De kjøper en båt i dårlig stand og må gjøre mye<br />

arbeid med skroget, men sommeren 1995 seiler hun igjen i god stand.<br />

Våren 2003 kjøper Marius Borg båten og seiler henne hjem til<br />

Norge. Her har båten gjennomgått store forandringer for å sette<br />

henne mest mulig i original stand. Hun har fått på igjen en avkappet<br />

hekk, nytt dekk, luker og skylight av Anker type osv. Suzanne seiler<br />

fortsatt bra og var i 2005 raskest blant treseilerne i Færderseilasen.<br />

Morten Lindvik<br />

18 KLASSISKE LINJER NR. <strong>15</strong> MAI <strong>2007</strong>


KNS vil i 2008 arrangere Verdensmesterskap for 8mR på Hankø.<br />

Dette blir et ledd i markeringen av foreningens 125-årsjubileum.<br />

Det er vist stor interesse for arrangementet fra mange land.<br />

Finland og Sverige stiller med en god del båter som kommer på egen<br />

kjøl. Fra Nord-Tyskland er det også meldt om båter som blir seilt opp<br />

til Hankø. Fra Middelhavsområdet og Sveits kommer det båter som<br />

blir transportert landeveien. Flere båter ventes også fra fjernere farvann.<br />

I alt kan det bli omkring 25 båter, muligens flere.<br />

Det er hyggelig for 8meterklassen at Sira nå er satt i førsteklasses<br />

stand. Kong Harald kommer nok til å teste båten i løpet av <strong>2007</strong> slik<br />

at han stiller godt forberedt sommeren 2008.<br />

Seilingen vil etter planen starte mandag 7.juli og avsluttes lørdag<br />

12.juli. I dagene forut for dette blir det måling, registrering og tun-up.<br />

Det planlegges et stort sosialt program og Kongeskipet forventes å<br />

innta sin gamle plass i Hankøsundet. Det betyr at det blir svært<br />

folksomt på Hankø i denne perioden.<br />

Alderen på båtene vil være ganske forskjellig, men alle har svært<br />

engasjerte eiere som holder sine båter i topp stand. Det blir litt av et<br />

syn når denne flåten kommer til å pryde Hankø-farvannet! Det er<br />

lenge siden noen har sett 25 8-metere på en startlinje her til lands!<br />

Marit Grundseth vil være regattasjef, og det blir en arrangementsstab<br />

som er godt kjent med forholdene på Hankø.<br />

KNS håper på mange norske båter på startlinjen. Man vet at flere<br />

kjente seilere er på jakt etter gode båter som kan leies til dette mesterskapet.<br />

KTK-båter av mange forskjellige typer vil sikkert benytte anledningen<br />

til å følge disse seilasene og kanskje også delta i det sosiale livet<br />

som i seg selv kan være en stor opplevelse.<br />

Ragnar Klevaas (prosjekt ansvarlig, KNS)<br />

CARRON, Fife 1934<br />

VM FOR 8MR KLASSE I NORGE<br />

KLASSISKE LINJER NR. <strong>15</strong> MAI <strong>2007</strong> 19


Europe Week 2000<br />

PROLOG – 5 min. før start.<br />

100 års jubileet for R-regelen, Meterbåtenes Grunnlov, har motivert<br />

Chris til å utfordre blant andre undertegnede til å gi KTKs medlemmer<br />

et innblikk i de norske R-båtenes historie. Som nåværende eiere<br />

av 8mR FENRIS og tidligere flere norske meterbåter, kan Anne<br />

Kathrine og Lars Magnus bidra med vår ”Sjøfartshistorie”:<br />

DET MÅTTE BARE BLI SÅNN…. – 4 min. før start.<br />

Trebåtsatsning er på ingen måte noen ny risikosport innen familien<br />

Hesselberg. Allerede på 1700-tallet oppsto interessen for raske farkoster<br />

under seil. Tipp-tipp oldefar Iver Hesselberg dro til sjøs som 8-åring,<br />

etter at faren Magnus H. døde året før. Selv om datidens seilaser<br />

medførte høy risiko og forlis var påregnelig, navigerte Iver Hesselberg<br />

sine skuter med ”Speed & Service” til betydelig suksess – både nautisk<br />

og økonomisk. Da han omsider ”begav sjøen”, ble Iver valgt som grevskapet<br />

Laurwigs representant til Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814.<br />

Fakta<br />

FENRIS<br />

Seil <strong>nr</strong>.: N 28<br />

Type: 8mR<br />

Bygget: 1932<br />

Konstruktør: Johan Anker<br />

Verft: Anker & Jensen<br />

LOA: 14,44 m<br />

LWL: 9,43 m<br />

BM: 2,52 m<br />

DR: 2,00 m<br />

Materiale: Oregon pine/mahogny<br />

Kjøl: Bly/langkjølt<br />

Vekt: 10.000 kg<br />

Forening: Larvik Sf., KNS, KTK<br />

Eiere: A. Og L.M. Hesselberg<br />

N28 FENRIS<br />

<strong>2007</strong> ER JUBILEUMSÅR FOR B<br />

Ivers sønn Magnus Hesselberg ble formodentlig inspirert av farens<br />

forarbeider med Grunnloven til å studere juss. Magnus H. etablerte<br />

ADVOKATFIRMAET HESSELBERG i 1832. Vi kan således i år –<br />

som landets eldste – feire 175 års sammenhengende advokatvirksomhet<br />

innen samme familie. I dag er det yngste sønn Alexander H., som<br />

i tillegg til å være ivrig regattaseiler også praktiserer advokatvirksomhet<br />

på vårt kontor som 6. generasjon.<br />

Den gang som nå: Jussen må konkurrere med båtinteressen. Den<br />

første advokat Hesselberg – og etter hvert også hans sønn Iver – var<br />

sterkt engasjerte innen shipping. De eiet og driftet HØLEN KRAN,<br />

som var et velkjent verft på kysten helt tilbake fra 1300-tallet, ofte<br />

benyttet av Tordenskjold. Verftet i Hølen vokste betydelig i familiens<br />

eiertid og en rekke av Norges største seilskuter ble bygget der.<br />

Skipsbyggingen la grunnlaget for familiens rederivirksomhet – som vi<br />

altså ikke helt har gitt avkall på ennå!<br />

Seilskutenes profesjonelle glanstid er for lengst passé, og inntil de pen-<br />

20 KLASSISKE LINJER NR. <strong>15</strong> MAI <strong>2007</strong><br />

Starten går!


ÅT OG REDER<br />

sjonerte lystbåter igjen fanget Hesselbergjuristenes interesse, har familiens<br />

nålevende generasjoner måttet ta til takke med plastskall av ulike dimensjoner<br />

og fasonger: Soling, Yngling., Smiling 28, Diva 39, Chess, 8MOD.<br />

Men, det måtte bare bli sånn….<br />

TRESEILERNES RENAISSANCE – 1 min. før start<br />

Når sant skal sies (man er jo jurist!) må in<strong>nr</strong>ømmes at både tur – og<br />

særlig regattaseiling i ulike plastcreationer har vært gode opplevelser.<br />

Men, tross de gode følelser, er vi ubevisst blitt trukket over til trebåtmiljøet.<br />

Ånden fra tideligere generasjoners seilere har satt kursen – og<br />

nå var det blitt vår tur til å videreføre familiens trebåttradisjoner.<br />

Første investering var en 6mR N 78 bygget av Borge Bringsværd.<br />

Langkjølet båt med bulb! Nyskapningen ble bygget av et konsortium<br />

for olympisk deltakelse, men senere turin<strong>nr</strong>edet. Familien Danielsen<br />

(”Lydia”) var en av mange i eierrekken – og de fant vel ut det samme<br />

som oss – båten var ikke velseilende!<br />

Fe<strong>nr</strong>is i Viksfjord<br />

Neste satsning ble mer vellykket 6mR N51, som vi ga navnet<br />

”VICTORIA”. Ankerkonstruksjon bygget i Vollen parallelt med<br />

”VEMA” og med samme linjeføring. Kjøpt etter en-linjes annonse<br />

med tekst ”6 meter båt til salgs”. De øvrige reflektanter hadde spurt<br />

bl.a. om ”..hvor fort går den og antall HK..”! ”VICTORIA” var for<br />

øvrig uten motor og fremsto nærmest som original fra 1933.<br />

Eneste modifikasjon (foretatt av en av båtens mange tidligere eiere –<br />

og det var ikke Lars Christian Dahl! – var en raritet: Nedre undervant<br />

erstattet av 2 trestokker for å unngå gjennomgående<br />

mast!<br />

Det ble introduksjonen av ”FENRIS” som til slutt slo ut<br />

”VICTORIA” i konkurransen om Hesselbergfamiliens fritid. Etter<br />

noen år med seiling og ikke minst oppussing av 2 stk. R-båter, måtte<br />

naturlig nok én båt vike. ”Match-racingen” var utvilsomt unfair, og vi<br />

gråter fortsatt av og til en skvett med tanke på at vi lot ”VICTORIA”<br />

gå ut av familien.<br />

KLASSISKE LINJER NR. <strong>15</strong> MAI <strong>2007</strong> 21


8mR ”FENRIS” – 0 min. START!<br />

N 28 FENRIS ble sjøsatt fra verftet i Vollen våren 1932. I disse dager<br />

kan vi således feire båtens 75 års jubileum.<br />

Bestiller og første eier var Petter Andreas Larsen – sønn av den<br />

legendariske seiler og KNS-mesén Alfred W. Larsen (Magda-båtene).<br />

Med en far som Ankers største kunde, er det rimelig å anta at<br />

FENRIS ble bygget etter de beste kvaliteter og spesifikasjoner. Dette<br />

bekreftes ved at 75-åringen ..is still going strong… og uten strukturelle<br />

skavanker.<br />

Til tross for god båt, var nok ikke P.A. Larsen den samme store<br />

seilerbegavelse som sin far Alfred W. Båten seilte i noen år aktivt i regattasammenheng<br />

under navnet FENRIS og vant enkelte større seilaser,<br />

men de gjeveste pokalene glapp. Etter div. eier-/ og navnskifter havnet<br />

båten i Sverige. Der ble den igjen seilt aktivt og presterte bl.a. en 4. plass i<br />

VM i Finland 1993 med både nye og klassiske 8mR som konkurrenter.<br />

Siste svenske eier av FENRIS var lykkeligvis ingen entusiast – og<br />

nå var det på tide å få båten tilbake til hjemlandet! Kjøpet formidlet<br />

av Baum und Kønig, hvoretter det fulgte et par lange restaureringsår<br />

på Djurø Varv hos 8mR-spesialistene Ola Nilsson og Per Wermelin.<br />

Hjemkomst via Gøta Kanal høsten 1999.<br />

Før sjøsettingen i Stockholm hadde vi i en tid vært i kontakt med<br />

Petter Andreas Larsens sønn – som for øvrig hadde samme navn som<br />

faren. P.A. Larsen jr. bor utenfor Stockholm i en leilighet full av seilklenodier<br />

og minner fra bestefaren Alfred W., inklusive æresmedlemsskapet<br />

med diplom fra KNS samt masse gedigne sølvpokaler. P.A.<br />

Larsen hadde uttrykt ønske om å overvære sjøsettingen etter å ha fulgt<br />

nøye med på den årelange restaurering. Da dagen opprant, dukket<br />

han opp i elegant KNS-uniform og medbringende en gave: FENRIS<br />

opprinnelige barometer og klokke montert på treplate – hvis skruehull<br />

fortsatt var å finne i skottet over nedgangsluken!<br />

Første sesong innfridde alle forventninger. Tross manglende erfaring<br />

både med FENRIS og seiling av en slik båttype, meldte vi oss på<br />

EUROPE WEEK 2000. Åpningsseilasen i dette ukeslange regattaarrangementet<br />

var aller første gang vi satte seil på FENRIS! Det gikk bra<br />

– etter regattaene på Lysakerfjorden vant vi pokalen for beste meterbåt,<br />

og etter avslutningsseilasene i Horten mottok vi den største<br />

pokalen som OVER ALL WINNER av EUROPE WEEK 2000. Den<br />

vakre og rikt utsmykkede vinnerpokalen var for øvrig en gave til<br />

ECYU fra Alfred W. Larsens etterkommere – derved kom også den<br />

”hjem” til FENRIS!<br />

Suksessen fortsatt i sesongen 2000 med flere regattaseire, og vi var<br />

heller ikke misfornøyde med under Trebåtfestivalen i Risør å kunne<br />

motta juryens restaureringspris. I de følgende år har vi etter beste evne<br />

forsøkt å delta i KTKs Sørlandsarrangementer – og en del topp-plasseringer<br />

er det blitt – men stort sett er vi som bosatte på kysten henviste<br />

til Ytre Oslofjord-regattaer med havseilende plastbåter som konkurrenter.<br />

Også den konkurransen tåler FENRIS med div. klubb- og kretsmesterskap<br />

som resultat, seier i Scandiline Cup mellom Norge-Sverige<br />

samt 3 vinnerår på rad i den største regatta på våre kanter<br />

Svennerseilasen.<br />

EPILOG – Målgang.<br />

Sesongen 2006 forbigås i stillhet – da sto FENRIS på land. Det lover<br />

jeg meg selv og familien aldri skal skje igjen! P.t. står hun klar til sjøsetting<br />

i sin fineste stas i anledning jubileumsåret. Det er imidlertid et<br />

problem at rederne begynner å nærme seg FENRIS alder. Trøsten er at<br />

våre etterkommere forhåpentligvis kan videreføre rederiet. I utgangspunktet<br />

ser det positivt ut: Eldste sønn Ivar driver trebåtverft - som<br />

sine forfedre. Alexander følger familietradisjonen med kombinasjonen<br />

juss og racing i IMS-klassen. Susanne og samboer Morten stiller gjerne<br />

som mannskap i FENRIS. Til sommerens regattaturné på kysten<br />

antar vi at leserne vil kunne betrakte oss – fortrinnsvis bakfra!<br />

Med seilerhilsen<br />

Anne og Lars Magnus Hesselberg<br />

Mot mål!<br />

22 KLASSISKE LINJER NR. <strong>15</strong> MAI <strong>2007</strong>


Familiebilder tatt tidlig 1930-tallet på Clyden i SW. Skottland.<br />

En iskald januar dag i 1999 kom Peter Ennals til Fredrikstad, for å se<br />

på hva byen hadde å tilby som vertskapsby for Europe week 2000.<br />

Mens vi kjørte rundt i byen, sier han: - det er en 8mR til salgs i<br />

Tyrkia…<br />

I regi av Stiftelsen Fredrikstad fartøyvernsenter restaurerer jeg<br />

”Askeladden”, en 6mR fra Bjarne Aas. Litt sliten etter mye aktivitet,<br />

registrerer jeg at båten som Peter nevnte, er konstruert av Johan<br />

Anker, og at det er en relativt stor 8mR. Etter flere års forhandlinger<br />

med en svensk dame om 8mR ”Ibis”, er Peters innspill fristende.<br />

Tanken gnager, på hvilken måte skulle jeg klare å skaffe en 8mR.<br />

Diskuterer med den noe kompromissløse Sørensen, en barndomsvenn<br />

og tett samarbeidende i det noe sære maritime miljøet i<br />

Fredrikstad. Ringer eieren i England, og kjøper båten ”Thamar” for<br />

<strong>15</strong>00 £. Loddet er lagt. Bestiller billetter til Anne, min samboer,<br />

og meg selv til Marmaris i Tyrkia. Bestiller samtidig billetter og<br />

organiserer neste tur for å ”hente” båten. Får også organisert gratis<br />

frakt med skip fra Pireus med Høeg Ugland auto lines ved hjelp fra en<br />

medreisende kamerat.<br />

24<br />

Så kommer vraket endelig<br />

til sin nye hjem i<br />

Fredrikstad.<br />

Fakta<br />

THAMAR<br />

ex. Pleiades of Rhu<br />

Type: 8mR<br />

LOA: 14,94m<br />

B: 2,73m<br />

DEP: 8,84t<br />

SA: 77m2<br />

KW: 5,0t<br />

Bygge<strong>nr</strong>.: 305<br />

Konstruktør: Johan Anker (1927)<br />

Søsterbåt til Varg 3.<br />

DET VAR ENGANG EN 8M TIL<br />

Første tur: GO FOR IT!<br />

Etter fly til Marmaris og noen timer med leid bil, sitter vi en båt, 9<br />

tonn uttørket mahogni, som skal til Norge. Hva skal til for å få en<br />

”Madame” til å se lyst på et slikt prosjekt?<br />

Jeg gjorde mitt beste! Får informasjon om hva jeg trenger av<br />

formaliteter i form av salgsdokumenter, og det er ikke lite. Båten har<br />

stått på land i 3 år, og under Tyrkias sol setter det sine spor. Engasjerer<br />

krefter i Bodrum til å luse båten. Det er vel den eneste sjansen jeg har<br />

til å få seilt Thamar til Pireus. Shit, jeg har dårlig tid, dagene går for<br />

fort. Jeg skal jo bare hente hjem et norsk vrak. Prøver å komme i<br />

kontakt med selgeren i England vedrørende diverse offisielle papirer,<br />

men han er på reise. Som sagt, billettene er bestilt, jeg har ikke noe<br />

valg! Kommer hjem og engasjerer alle tilgjengelige krefter. Nå skal<br />

båten hjem.<br />

Andre tur: This piece of shit is worth nothing!<br />

Drar til Tyrkia med fly via Aten og Kos. Derfra med hydrofoil til<br />

Bodrum.<br />

Reiser til kontoret for opplaget, og hilser på Gunduz og ”lakeien”.<br />

KLASSISKE LINJER NR. <strong>15</strong> MAI <strong>2007</strong>


SALGS I TYRKIA…<br />

Får te, nydelig. Pisker på de medreisende nordmenn med arbeidet på<br />

båten, (deriblant et par på bryllupsreise). Leier mopeder, alle 4 sorte<br />

står på utsiden av hotellet, hvor diverse observante er begynt å kalle<br />

oss ”Das Norwegische gruppe”. På mandag dukker ”lakeien” opp.<br />

Han spør etter papirer? Jeg viser han de håndskrevne papirene fra<br />

selgeren i England, samt sertifikat fra Lloyds register, ganske stolt.<br />

Han hånler, ”this piece of shit is worth nothing, ha, ha”! ” When do<br />

you want to launch the boat”? Wednesday. Hahaha! ”This boat can<br />

not be launched before we have all the papers”. Hadde jeg vært i<br />

Tyrkia 1000 år tidligere, ville jeg nå dratt sverdet og hogd hue av<br />

dritten. En norsk båt i en slik forfatning med offisielle knytninger til<br />

Tyrkia, utenkelig. Jobber ufortrødent videre. Båten må bli tett, den<br />

skal jo kunne seiles. Vi skal helst overleve dette både fysisk og økonomisk,<br />

og ikke minst få sjøsatt båten. Får omsider kontakt med<br />

eieren i England, og vurderer å reise dit for å ordne alle formalitetene,<br />

men regner fort ut at tiden blir for knapp.<br />

Motoren i båten, en innenbords, er død, helt død! Den blir tatt ut<br />

og jeg investerer i en 9,9hk påhenger. Åtte voksne er med på moroa.<br />

Det sveises, males, oljes, luses, nye bord blir satt inn… alt i ca. 40 gra-<br />

ders varme. Alle tenkelige snarveier med harbour master, borgermester<br />

og andre notabiliteter blir utprøvd med $ som lokkemiddel, men NEI!<br />

En dag tar vi ut alle seil av båten for å se hva som kan brukes<br />

eventuelt repareres. Etter endt dag blir seilene lagt under båten i sine<br />

respektive sekker. Dagen etter er alle seilene borte. Hvor er alle<br />

seilene? Fra en tønne på området ryker det. Sjekker hva som brenner<br />

og der ser jeg toppen av en fokk. Har’em brent opp alle seilene mine?<br />

Her bygger det seg opp reell nordisk aggresjon. Med ganske resolutte<br />

handlinger finner vi ut at seilene er knabbet og ligger stuet i tyrkernes<br />

tilholdssted på boat yarden. Snart er de på plass i båten igjen med<br />

klare meldinger om hvor de hører hjemme. Av en eller annen grunn<br />

hadde de skåret opp et seil og brent opp restene, derav røyken.<br />

Alle muligheter er prøvet, uten hell. Noe deppet og fed up må vi<br />

kapitulere.<br />

”Das Norwegische gruppe” drar hjem med uforrettet sak.<br />

Tredje tur: Med livet som innsats<br />

Nye billetter blir bestilt. Det er vår.. Store styrker fra Norge, 10 voksne<br />

og 4 barn samt et notarbekreftet ”Power of attorney ”dokument er<br />

KLASSISKE LINJER NR. <strong>15</strong> MAI <strong>2007</strong> 25


med. Nå gjelder det! Samme reiserute som sist og samme hotell blir<br />

inntatt. Nok en gang høy aktivitet med båten, nok en gang ny spissrotgang<br />

på offentlige kontorer.<br />

”Lakeien” er kjempesur og lite hjelpsom etter forrige konfrontasjon.<br />

Mopedene er igjen på plass, og det er en viss fremgang. Nå virker nemlig<br />

dollar under bordet sammen med de medbrakte tilsynelatende korrekte<br />

papirer. Endelig får vi grønt lys, og Thamar blir sjøsatt. Med en del dollar<br />

forandrer også ”lakeien” seg betraktelig, og blir kjempehjelpsom.<br />

Til slutt går turen med ”lakeien” og undertegnede på moped til<br />

tollkontoret. Der står en fet striglet tyrker med dyre engelske sko og<br />

Armani dress, snurrende på en bønnelenke.<br />

- Hva med papirer på den motoren som ble kjøpt i fjor, samt slepejollen<br />

vi ikke hadde sett noe til og ikke forglemme motoren som er<br />

tatt ut? Og hvor er kjøleboksen som ikke lenger finnes om bord, den<br />

skal være der i følge listen som finnes fra den gang båten ble sjekket<br />

inn i Tyrkia. Bønnelenken snurres hardt av den fete.<br />

Ved hjelp fra den nå meget hjelpsomme ”lakeien” blir fiktive kvitteringer<br />

samt blokken av den gamle motoren funnet og kjøpt tilbake. En kjøleboks<br />

blir lånt, en gammel redningsflåte blir benyttet som ”rubber dinghi”.<br />

Endelig går turen fra opplaget til Kardamena marina i Bodrum med<br />

streng beskjed om å forlate Tyrkisk territorium snarest samme døgn.<br />

Barn og voksne blir stablet om bord og avreise skjer sent på kvelden.<br />

Ankommer Kos for motor på natta for så å sovne som sild i<br />

tønne. Våkner opp med beskjed om å flytte oss inn i havnen der vi får<br />

ligge longside, i motsetning til de fleste andre i farvannet. I vår ekstase<br />

over å forlate Tyrkia og i ren nasjonal patriotisme heiser vi et kjempestort<br />

norsk flagg i akterstaget. Mens jeg går til havnekontoret for å<br />

sjekke inn kommer jeg til å tenke på at båten offisielt ikke er norsk<br />

men engelsk, som følge av dokumentet ”Power of attorney”. Ringer<br />

ned til gutta og ber dem ”diskret” heise det engelske flagget i stedet.<br />

Jeg stilte meg i kø og ventet. Plutselig dukket det opp en fyr som<br />

lokalt og hissig henvendte seg til betjentene, samtidig som vedkommende<br />

pekte på meg. Dette førte til et 2 timer langt avhør med ganske<br />

ukoselige omstendigheter. Hva skal man si? Vi seiler fortsatt bare<br />

et vrak som er på vei hjem til Norge. ”Med livet som innsats” føles, på<br />

toppen av alt det andre, ganske urettferdig. Noen vender nesen hjemover,<br />

men tre av oss setter seil. Leros er første øy, men motoren (blokka)<br />

havner på ---.<br />

Kjemperomantisk tur til tross for at vi er tre gutter ”off season”.<br />

Spiser blekksprut i lake og super godt. Ferden går til Mykonos via<br />

Patmos. På Mykonos kommer fjerdemann om bord. Siros er neste<br />

stopp. Vi legger til på tradisjonelt vis. Åpner en pils mens en katamaran<br />

ferge kommer for full fart inn i havnen. Alt virker helt rolig inntil<br />

bølgene fra denne suger oss ned en meter for så slenge oss opp 2<br />

meter. Jeg skriker til broren min som sitter nærmest: ”Stram ankerkjettingen”,<br />

noe som blir gjort. Nabobåten med et lystig lag fra Polen<br />

i en stor 48’ båt opplever å få en av sine menn hengende fast med et<br />

ben i en wire fra båtens landgang. Han fikk revet av det meste i kneet!<br />

Hørte vi noen gang om ”tsunamieffekt” fra bølger laget av katamaraner?<br />

Seiler mot Aten via Kea. Det er bare 5 nm igjen av turen. Aten<br />

synes nært med et gult teppe av smog over seg. Min bror ønsker å ta<br />

seg en lur. Ivar er ute i cockpit sammen med meg og jeg blir fristet til<br />

å ”prøve” båten før den havner på land igjen.<br />

Hele turen har til nå vært preget av maksimal fokus på sikkerhet,<br />

båtens tilstand tatt i betraktning. Nå vil vi seile. Faller av 10 grader og<br />

lar båten løpe med full genoa og storseil. Dette virker! Mens vi hygger<br />

oss øker vinden plutselig til 12 m/s. Alle man på dekk, og seilene blir<br />

revet. Etter et kvarter øker vinden ytterligere til 28 m/s. Vi stryker<br />

fokken, og ruller storseilet ned til ca. 10 m2. Vinden er rett i mot, og<br />

mørket faller på. Pireus er verdens åttende største havn med mye<br />

skipstrafikk og i et vær av denne typen er det ikke hyggelig. Vi pumper<br />

ca 800 liter i timen, og farten er 3,5 knop gjennom vannet.<br />

Vi må gjøre det vi kan for å spare båten. Vi krysser i mørket med<br />

Aten som kulisse mot to små lys som viser innløpet til Kalamaki marina.<br />

Til tross for håndholdt GPS er dette nervepirrende. I det rette øyeblikk<br />

stryker vi storseilet og setter stormfokk, for så å dundre inn i marinaen i<br />

10 knops fart. Legger til. Tyrkisk øl og raki har knapt smakt bedre.<br />

Dagen etter forflytter vi oss dit vi skal heises på land. Passerer<br />

”Hermina 3”, eller ”Magda 13”, Johan Ankers gamle <strong>15</strong> meter. Finner<br />

en ”dealer” og gjør avtale om frakt til Pireus.<br />

Hadde planlagt å ordne det meste for egen hånd, men påske er<br />

ikke på samme tidspunkt i gresk ortodokse land som hos oss. Derfor<br />

er det stengt over alt. Nok en bommert, dette blir dyrt! Må reise hjem<br />

igjen. Båten er forflyttet 300 nm. ca. et år etter kjøpet. Men gir vi<br />

opp? Nei!<br />

Få skuta hjem!<br />

Etter mange telefoner og mange innvendinger fra Aten, har jeg ende-<br />

26 KLASSISKE LINJER NR. <strong>15</strong> MAI <strong>2007</strong>


THAMARs ankomst til bondelandet nær Fredrikstad.<br />

lig skaffet meg det riktige dokumentet: ”Bill of sale”. ”Thamar” er på<br />

vei fra Aten til Gøteborg. Samler sammen noen røffe personer til den<br />

siste seilasen fra Gøteborg til Fredrikstad. Båten kommer, men vi må<br />

snart konstatere at den ikke er i stand til å seile. Bordgangene har<br />

trutnet og har slept fra spanter, og rusten på stålspantene er ille.<br />

Kontakter et lokalt transportfirma og får en hyggelig pris, mens lokal<br />

presse er i buskene. Sliten av hele greia var jeg ikke klar for verken<br />

presse eller omtale. Få skuta hjem! That’s it.<br />

Med trailer suste den hjem på E6.<br />

Jeg var vel noe blåøyd og naiv, så på hele greia som et eventyr.<br />

Spennende å bare ta sats og hoppe i det, og dette ga en opplevelse som<br />

ikke glemmes.<br />

Har ingen ”dead line” på prosjektet, men èn dag seiler Thamar<br />

igjen, jeg lover.<br />

Etterord:<br />

Reparasjonen er påbegynt. Halvparten av stålspantene er produsert.<br />

Mahogni er kjøpt inn, mange kontakter for å få tak i materialer er<br />

opprettet. Utstyr og klassiske detaljer finnes, samt kunnskap om<br />

bygging/restaurering av slike båter.<br />

Thamar ble eksportert fra Anker&Jensen direkte til Glasgow i<br />

1927. Bygget for J. Aspin. Mye senere, etter et turbulent liv for båten<br />

i England, seilte Mark Wolfenden båten med gitar og kondomer, for<br />

så å ende i Tyrkia. Der kjøpte jeg båten i 1999.<br />

Har jobbet litt for mye uten å seile.<br />

Seiler derfor i dag en Cayenne 42, i vente på at ”Thamar” skal<br />

blomstre. Har klart det før.<br />

Anne (min samboer) så at Symra brant som St. Hans bål da hun<br />

bodde i Vollen.<br />

Samtidig seilte jeg en drake sammen med min bror. Jeg var 12 den<br />

gangen.<br />

Det var da jeg forsto at vi ikke hadde den dyreste båten, men den<br />

peneste. Dette fulgte jeg og har gått etter lange slanke linjer, derfor er<br />

jeg sammen med Anne og ”Thamar”.<br />

Svein Olav Moe<br />

KLASSISKE LINJER NR. <strong>15</strong> MAI <strong>2007</strong> 27


KNUT RØSHOLM:<br />

EN OLD-TIMER I MUSEUMS<br />

Knut Røsholm, årgang 1920, formann i KNS 1978-82, senere i Ex-<strong>Klubb</strong>en<br />

og mange årig støttemedlem i KTK, er "still going strong" som frivillig pensjonist-medarbeider<br />

på Norsk Sjøfartsmuseet. Hit kommer han tre ganger<br />

per uke for å registrere tegninger. Dette betyr å beskrive tegningene i detalj<br />

og arkivere disse med entydig magasin-adresse, slik at det er enkelt å finne tilbake<br />

til dem.<br />

Knut har lang fartstid som seiler. Før krigen seilte han som mannskap på<br />

flere R-båter, inkludert båter eiet av Magnus Konow. Under krigen flyktet<br />

han til Sverige, tok utdannelse som skipsingeniør, og startet karrieren i<br />

Gøteborg. I 1950 vendte han hjem til Oslo. Som familiefar lærte han barna<br />

og senere barnebarn å seile Grimstad jolle, BB-11 og Yngling. En ble klassemester<br />

i BB-klassen, og en datterdatter ble Norgesmester med Kongepokal i<br />

Yngling. Som aktiv KNS seiler fikk han bygget to Knarrer, <strong>nr</strong>. 88 i slutten<br />

av 50-årene og <strong>nr</strong>. 121 i slutten av 60-årene. Begge to er stadig i teten.<br />

Senere ble det arbeid i KNS komiteer. I 1974 ble han vise-formann og i<br />

1978 formann. Han sier selv om 1970-årene: - Vi i Styret hadde dessverre<br />

28<br />

ikke så mye tid å seile i regatta, fordi vi måtte arrangere regattaene! Knut kan<br />

huske budsjetter til Færderseilaser tidlig i 1970-årene rundt 4000 kroner!<br />

Likevel klarte de et lite overskudd. Sponsing hadde ennå ikke meldt sin<br />

ankomst til norsk idrett. Det ble likevel litt tid til havseilas med hans Mistral<br />

som ble bygget i 1970. Han seilte også sammen med Finn Ferner i hans<br />

Gambling. I Knuts formannstid oppsto det en tragisk brann i kompressorrommet<br />

på Dronningen: - Det viste seg at en stor del av Johan Ankers tegninger<br />

av ukjent grunn var oppbevart der og fikk store brann og vannskader,<br />

forteller Knut. Godt hjulpet av Lars Chr. Dahl og Fredrik Denneche ble det<br />

nå en aktiv innsats fra KNS og Ex-<strong>Klubb</strong>en til å redde mest mulig av materialet<br />

og finansiere overgangen til en tryggere tilværelse for disse og andre konstruktørers<br />

tegninger i Sjøfartsmuseet’s arkiver. Bård Kolltveit skrev om Johan<br />

Ankers Fond i KL <strong>nr</strong>. 4. I mer enn 20 år har Knut gjort en verdifull innsats<br />

som Styreleder i Johan Ankers Fond, helt fra det ble etablert i 1985.<br />

Chris Ennals<br />

KLASSISKE LINJER NR. <strong>15</strong> MAI <strong>2007</strong>


TJENESTE<br />

En glad gutt, ren seilglede.<br />

Knut<br />

Røsholm har<br />

selv vært en<br />

habil konstruktør<br />

av<br />

fartøyer, mest<br />

motorbåter,<br />

men også<br />

enkelte seilbåter.<br />

KLASSISKE LINJER NR. <strong>15</strong> MAI <strong>2007</strong> 29


Arve Sigurd<br />

80-ÅRS KLUBBEN<br />

KTK gratulerer hjerteligst Sigurd Herbern, som fylte 80 år i fjor, og<br />

Arve Johannessen, vårt æresmedlem, som var jubilant i februar iår.<br />

Sigurd vokste opp i seilermiljøet på Killingen, hvor hans far hadde<br />

Herbern Båtbyggeriet. I 1970 hadde han agentur for danske seilbåter<br />

(Navar og Junker). Han var formann i Frognerkilen Båtforening i 17<br />

år fram til 1987 og har vært Redaktør av foreningens blad Neptun i<br />

30 år!<br />

Sigurd har vært opptatt av å ta være på tegninger, og selvfølgelig<br />

sin fars tegninger, som er nå trygt bevart på Sjøfartsmuseet.<br />

Arve har vært ivrig seiler i mer enn 50 år. Agronom av utdannelse,<br />

jobbet han på Norges Landbrukshøyskole på Ås.<br />

Da Halfdan Hansen omkom i 1953, overtok Arve arbeidet å full-<br />

føre Havneboken sammen med Cecil Chr. Stephansen. Så kom<br />

«Kysten Vår» – et resultat av omfattende seilturer med hans kjære<br />

NANNA og senere NANNINA. I 1990-tallet kom ny utgave av<br />

boken som var nå i 2 hefter.<br />

Endelig var Arve aktiv medlem i KNS (formannskandidat i 1975)<br />

og startet turseilergruppen i midten av 1960-årene.<br />

Arves hjerte ligger hos de gamle klassiske treseilere, og han har et<br />

stort arkiv med fotografier av uthavner og alle de klassiske båtene han<br />

har truffet under seilaser.<br />

Redaktøren takker Bjørn Bakke, Formann i Frognerkilens Båtforening<br />

av 1860, for hjelp med disse opplysningene.<br />

30 KLASSISKE LINJER NR. <strong>15</strong> MAI <strong>2007</strong>


CHRISTIAN JENSEN: 1905 – 19<strong>15</strong><br />

A PARTNERSHIP WHICH TURNED SOUR<br />

By: Chris Ennals<br />

There has been a certain amount of speculation over the<br />

years as to the exact personal relationship between<br />

Christian Jensen and Johan Anker during their ten-year<br />

partnership (1905-19<strong>15</strong>), and indeed afterwards. In particular,<br />

it has been difficult to understand why Christian<br />

wanted to go his own way and dissolve the partnership<br />

when the firm Anker and Jensen was doing so well.<br />

Halfdan Hansen, the KNS (Royal Norwegian Yacht<br />

Club) luminary entrusted with most of the writing-up of<br />

the club´s history until he tragically perished in a mountain<br />

snow-storm while skiing during Easter 1953, touched<br />

upon this enigma in his obituary of Christian Jensen (1949),<br />

quoted in the article on sources (KL no. 11, November 1999).<br />

He stated that it was a great pity that Jensen left, and that<br />

Norwegian yachting suffered as a result.<br />

I followed this puzzle up with “research questions” in my article for<br />

the Freundeskreis KY magazine of May 2000. I wrote: “Why, then,<br />

did Chr. Jensen suddenly decide to break out of the partnership in<br />

19<strong>15</strong>? One possibility is that Jensen felt that his own talents as a<br />

designer were not getting enough recognition. But in 1911 the two<br />

partners agreed that from then on the boats should be designated as<br />

coming from Anker and Jensen, not as before, designed by Johan<br />

Anker alone, but built by Anker and Jensen. A subtle difference perhaps.<br />

Or did Jensen want to be his own master again (a clash of temperaments<br />

between the strong-willed Anker and the self-effacing<br />

Jensen) and perhaps make more money alone? This latter hypothesis is<br />

strengthened by the following circumstance: not long before (early<br />

19<strong>15</strong>) a gap had been left open by the retirement of Colin Archer<br />

down in Larvik. Nini Roll Anker was keen on the idea that her husband<br />

should expand down there, but Johan wished to stick to pleasure<br />

yachts. Did Christian now decide to seize the business opportunity of<br />

building working boats following the Archer tradition, while re<strong>mai</strong>ning<br />

in Vollen?”<br />

We now have a clearer picture of this relationship, both on a businesss<br />

and personal plane, thanks to the superb biography on Johan<br />

Anker published in 2003 (in Norwegian), authored by Elin Kragset<br />

Wold and Ole Engen, our two club members both living in Larvik.<br />

The two authors have delved deeply into the diaries of Nini Roll<br />

Anker (from 1910 onwards). We should, of course, realize that Nini´s<br />

version, which has lived for posterity, may not be completely objective.<br />

From a formal reply sent by Johan to Christian, pasted into her<br />

diary, we can see that the years of the partnership were financially<br />

rewarding. The profits paid out to Christian rose from ca. 2000<br />

kroner in 1906-07, to 8000 kroner by 1910-11, to nearly double this<br />

amount by 1914.<br />

However, as regards professional recognition, there were some<br />

grounds for Christian feeling dissatisfied. If one looks at the KNS<br />

yearbooks from 1907-08 onwards, one is struck by the almost blanket<br />

domination of Johan Anker as a designer of international rule boats.<br />

Christian must have felt increasingly frustrated as the years went by –<br />

he was hardly credited with any designs at all coming from the yard.<br />

KLASSISKE LINJER NR. <strong>15</strong> MAI <strong>2007</strong><br />

1908<br />

Again, Halfdan Hansen remarks that Christian probably had a<br />

hand in far more designs. In 1910, for example, the drawings<br />

of FIGARO 2 are signed by Chr. Jensen, but in the KNS<br />

yearbook and Veritas papers Johan Anker is credited with<br />

the design.<br />

In 1909 Christian is listed as having designed<br />

RIGOLO (six sailing lengths) and in 1911 the international<br />

6 metre SONJA 3 (built by Aslak Hansen down<br />

in Drammen). SONJA 3 took a fifth place in the<br />

Stockholm Olympics in 1912.<br />

In fact it was the owner of SONJA 3, a dentist named<br />

E.G.Christiansen, who sparked off a major rumpus<br />

between Christian and Johan. In July 1914, just before the<br />

all-important Europe Week, Christian handed in his notice.<br />

He was upset and agitated. At a KNS board meeting Johan<br />

Anker had made an extraordinarily tactless remark about the capabilities<br />

of Jensen – that he was not qualified to be on the committee<br />

classifying the Norwegian double-enders. The dentist, who was a<br />

board member, leaked these remarks to Christian. As a result,<br />

Christian wanted the partnership dissolved, offered 10,000 kroner for<br />

his share, and wanted to start his own boatyard again.<br />

This time, Johan managed to persuade Christian to think again.<br />

Johan refused to budge from the terms of their original contract.<br />

A year later Christian again wrote a letter of resignation. Johan was<br />

still adamant about the proviso that Christian should not set up a<br />

rival establishment for at least 2 years. Even so, by the autumn an<br />

agreement had been hammered out, and Johan for his part set up a<br />

new company. According to Nini, Christian was in a state of mental<br />

anguish at this time: he did not know whether to stay or leave. For a<br />

very short while it seems that Christian was employed as works foreman<br />

in Johan´s new firm, until the whole situation was transformed<br />

by the sudden announcement in the spring of 1916 that Christian<br />

was going to build Roald Amundsen´s new polar vessel. Later on that<br />

summer, Christian´s mother tried to intercede on Christian´s behalf<br />

with Nini, to get the two men together again, but Johan seems to<br />

have been fed up. Nini makes disparaging remarks about Jensen in her<br />

diary, while Johan at any rate feels that Christian is consumed by<br />

feelings of jealousy.<br />

What can we make of all this? Christian surely had some justification<br />

in feeling that Johan right from the start only intended him to be<br />

the boatbuilder of his designs rather than an equal partner with the<br />

opportunity to design as well and get credit for this. If we also take<br />

into account the difference between them in social rank, we can<br />

understand that Christian felt increasingly uncomfortable in dealing<br />

with the boatbuilding demands of the rich international customers<br />

that Johan had attracted through his triumphs on the regatta circuit.<br />

Christian felt it had become a ”circus”. He looked back nostalgically<br />

to the more down to earth Norwegian customers he had started with<br />

prior to 1905 and immediately afterwards. One wonders whether<br />

STORM, the most solid 12 metre (approx.) double-ender constructed<br />

by Jensen in 1913, was almost an act of defiance in the face of all the<br />

counter-stern international rule boats designed by the Anker and<br />

Jensen yard for racing in sheltered waters. See photos next page.<br />

31


STORM seiler under Europa uke på Horten.<br />

STORM idag.<br />

Christian Jensen under bygging av MAUD 1916.<br />

32 KLASSISKE LINJER NR. <strong>15</strong> MAI <strong>2007</strong>


KLASSISKE LINJER NR. <strong>15</strong> MAI <strong>2007</strong><br />

Tilskuerne på Vollen.<br />

Christian<br />

Jensen viser<br />

stolt frem<br />

MAUD i<br />

1917.<br />

Bildearkivet<br />

fra Anne<br />

Bakken<br />

Sandtveit<br />

og Asker<br />

Bibliotek<br />

33


Roald Amundsen i hvit (til høyre) og Christian Jensen (med sixpence<br />

lue) i minuttene før Maud skulle døpes med en isklump<br />

MAUD fullrigget. Jensen (i midten) går foran Amundsen ombord.<br />

DEN FULLENDTE POLAR<br />

Polarskuta ”Maud” ble sjøsatt fra Vollen 7. Juni 1917. Roald<br />

Amundsen var bestiller av et stk. polarskute og den velrennomerte<br />

båtbygger Christian Jensen skulle ta over stafettpinnen fra Colin<br />

Archer ved å bygge tidenes beste polarskute. Archer hadde konstruert<br />

og bygget ”Fram”, hvis historie er synonymt med norske polareventyr.<br />

Når Roald Amundsen ville bygge en ny polarskute var det delvis fordi<br />

”Fram” etter Sydpolseventyret i 1911 var i dårlig stand og delvis at<br />

han ville ut av både Nansens skygge og Nansens skute. Jensen skulle<br />

bygge Amundsen eget vikingskip. En ny tremasters skonnert helt på<br />

tampen av hvite seil og store treskips æra.<br />

”Fram” var en balje på sjøen, men uovertruffen i isen. ”Maud”<br />

skulle også være en balje som skulle redde mann og mus på vei mot<br />

illusjonen om en mulig overseiling av Nordpolen. Nansens feilslåtte<br />

teori om å fryse fast i isen for å drive over Nordpolen skulle prøves for<br />

siste gang. ”Maud” var Jensens første store treskip og på Arnstad<br />

hadde han skapt et båtbyggeri spesielt for dette formålet. Jensens tidli-<br />

Cambridge Bay i Alaska ligger på 69 grader –<br />

6 minutter nord, nesten 2500 kilometer fra<br />

Nordpolen. I denne bukta fikk båtbygger<br />

Christian Jensens stolthet sin våte grav.<br />

Polarskuta ”Maud” har gått sakte i oppløsning<br />

siden 30-tallet der hun ligger som et<br />

taust monument over en glemt og fordømt<br />

ekspedisjon. Fortsatt synes deler av skuta over<br />

vannflaten og det kalde vannet har hindret en<br />

total forråtnelse av restene.<br />

Bilder tilhører Anne Bakken Sandtveits private arkiv.<br />

Asker Bibliotek.<br />

gere partner Johan Anker var ute av kompaniskapet og Christian<br />

Jensen skulle med ”Maud” stå på egne ben.<br />

På dagen for stabelavløpningen var båtbyggeren og polfareren velsignet<br />

med godt vær. Hva som foregikk inne i hodene deres vet vi<br />

ikke, men for Amundsen var økonomien i prosjektet allerede like svart<br />

som dressen han hadde valgt for anledningen var hvit. For både<br />

Jensen og Amundsen hadde Mauds kostnader gitt søvnløse netter.<br />

Skuta ble budsjettert til 300.000 kroner, men underleverandørene<br />

utnyttet materialbehovet for byggingen. I dagboken skrev Amundsen:<br />

”Stakkars Jensen – jeg har ennå vondt av ham, da overslaget gav ham<br />

mange grå hår. Det var sannelig ikke godt å være Jensen i de dager – å<br />

være meg var ennå verre – da alle som eide et stykke tre, stort nok til å gå<br />

i skuten gjorde sitt beste for å flå ham”.<br />

Totalkostnadene på skuta inkludert instrumenter, proviant og<br />

utstyr ble på cirka en million kroner. Ved siden av generell grådighet<br />

påvirket inflasjonen den kraftige budsjettsprekken som gjorde både<br />

34 KLASSISKE LINJER NR. <strong>15</strong> MAI <strong>2007</strong>


SKUTE<br />

polfarer og båtbygger søvnløse.<br />

Støtten fra stat og private utgjorde knapt 350.000 kroner – dermed<br />

ble byggingen av skuta første skritt på veien mot Roald<br />

Amundsens økonomiske havari.<br />

Et havari som skulle sende det kostbare polarskuta i en altfor tidlig<br />

grav.<br />

Roald Amundsen hadde bevisst valgt Christian Jensen som båtbygger.<br />

Han anså Christian Jensen som en både dyktig og omgjengelig<br />

mann. Alle snakket godt om Jensen. Han var en kar polfareren i sin<br />

lettere mistenksomme natur kunne stole på. Og Jensen innfridde på<br />

alle måter. ”Maud” ble både vakker og velbygget. Hun var større enn<br />

”Fram” og de svakheter Nansens skute hadde, ble forbedret. Ved<br />

Horten verft satte Amundsen sin følgesvenn Oscar Wisting til å strippe<br />

”Fram” for det som kunne gjenbrukes og sånn sett ble ”Maud” den<br />

fysiske forlengelsen av den siste Fram-ferden Christian Jensen benyttet<br />

også den gamle Colin Archer aktivt når han skulle skape den ulti-<br />

KLASSISKE LINJER NR. <strong>15</strong> MAI <strong>2007</strong><br />

Hans Rollstad var dykker og tok bilder.<br />

mate polarskute nesten 30 år etter Frams sjøsetting.<br />

Amundsen gikk inn under baugen med en isklump i hånden.<br />

Christian Jensen stod like bak. Det var en stille sermoni uten hornmusikk,<br />

men med hele lokalbefolkningen til stede. Selvsikkert og med<br />

kraftig stemme sa Amundsen:<br />

”Det er ikke min akt å håne den edle drue. Men allerede nå skal du<br />

få føle litt av ditt rette element. For til isen er du bygget, og i isen skal du<br />

tilbringe din beste tid, og der skal du løse din oppgave. Med vår dronnings<br />

tillatelse døper jeg deg MAUD”.<br />

Ekspedisjonen med ”Maud”, som startet i 1918 og ble endelig<br />

avsluttet i 1925, oppnådde ingen suksess. Amundsen fikk som Nansen<br />

ikke realisert noen drift over polhavet. I stedet ble skuta periodevis sittende<br />

fast i isen i Nordøstpassasjen med en nedbrutt polfarer og et<br />

desillusjonert mannskap. Men kanskje er nettopp denne ekspedisjonen<br />

polarhistoriens mest undervurderte ferd. Det er nok å nevne Harald<br />

Ulrik Sverdrups vitenskaplige arbeid som først mange år etter Mauds<br />

endelikt fikk sin velfortjente plass. Og på Mauds dekk startet historiens<br />

første polare flygninger samt noen av de lengste og mest spektakulære<br />

sledeekspedisjoner verden har sett. Ombord ”Maud” møtte Roald<br />

Amundsen sine adoptivdøtre Camilla og Kakonita hvis liv er en av<br />

Roald Amundsens ennå ikke avdekkede mysterier.<br />

Christian Jensens praktstykke ble bygget om midtveis under ekspedisjonen.<br />

Ombyggingen skjedde i Seattle og båtbyggeren fra Vollen<br />

styrte ombyggingen fra Norge via telegrammer. Amundsen mannskap<br />

utførte selv korrigeringene. Jensen hadde nok håpet å se skuta tilbake i<br />

Norge, men slik skulle det ikke gå.<br />

Ved ankomst til Seattle i 1925 ble skuta tatt som pant for<br />

Amundsens skrantende økonomi. Skuta ble ribbet og i havnebassenget<br />

kastet de nye eierne de dyrebare vitenskaplige instrumentene overbord.<br />

Skutas vedlikehold opphørte da den ble funnet for gammeldags<br />

for den nye tiden.<br />

”Maud” kom for en kort periode i bruk som transportfartøy i<br />

Alaska området, men i 1930 sank skuta på grunt vann i Cambridge<br />

Bay. Der ligger fortsatt restene etter Christian Jensen og Roald<br />

Amundsens magiske øyeblikk i 1917. Både Amundsen og Jensen oppnådde<br />

sin suksess, slik gikk det ikke med ”Maud”.<br />

Alexander Wisting<br />

35


36 KLASSISKE LINJER NR. <strong>15</strong> MAI <strong>2007</strong><br />

Redaktørens anmerkning: Jeg takker Asker Museum for kopi av manus,<br />

som ikke har vært publisert før såvidt jeg vet.


KLASSISKE LINJER NR. <strong>15</strong> MAI <strong>2007</strong><br />

37


38 KLASSISKE LINJER NR. <strong>15</strong> MAI <strong>2007</strong>


KLASSISKE LINJER NR. <strong>15</strong> MAI <strong>2007</strong><br />

39


40 KLASSISKE LINJER NR. <strong>15</strong> MAI <strong>2007</strong>


Sjøkorpsgutter ombord på Mohawk I,<br />

forært korpset av konsul Tønder Bull.<br />

Med hensyn til Mohawk IIs restaurering,<br />

går det stadig fremover. Nå er<br />

storhullet i siden på båten tettet.<br />

Senter for Maritim Kultur på Isegran<br />

KLASSISKE LINJER NR. <strong>15</strong> MAI <strong>2007</strong><br />

Mohawk I på 30-tallet.<br />

Maritime Center Fredrikstad utfører alle typer<br />

reparasjoner, restaureringsoppdrag og nybygging<br />

av større seilfartøyer, seilskøyter, klassiske<br />

seil og motorfartøyer. Vårt seilloft leverer nye<br />

seil, og utfører reparasjon av seil, kalesjer og båtputer<br />

til klassiske og moderne båter. Vi tør påstå<br />

at alle våre ansatte har høy yrkesstolthet og<br />

utfører arbeidene grundig og med stor nøyaktighet<br />

til riktig pris. Vi satser mye på god servise<br />

opp mot våre kunder, og vi får mange positive<br />

tilbakemeldinger fra kunder som føler seg<br />

velkommen til oss og blir en del av et spennende<br />

og kreativt miljø. Ring for en hyggelig båt-prat.<br />

69 33 20 03/928 68 286, Seilloft: 922 41 954.<br />

Eller besøk oss på www.isegran.no<br />

41


ANKER & JENSEN’S EFTF.<br />

Ved Gunnar Larsen<br />

Johan Anker leverte sine siste båter fra verftet i Vollen i 1939. Dette<br />

var en anselig samling med en 6 meter, 5 draker, en 55 fots motorbåt<br />

samt den meget omtalte ”Facit” (også kalt ”Tønna”) som var en noe<br />

spesiell stordrake til eget bruk. Chr. Jensen som tidligere hadde vært<br />

Ankers kompanjong i mange år, ble forespurt om å drive verftet<br />

videre, men Jensen som da var 69 år, takket nei til tilbudet.<br />

Hvem skulle overta?<br />

Forespørselen gikk til min far, båtbygger Gunerius Larsen, som sammen<br />

med Christian Engebretsen fortsatte driften og leide hele verftsområdet<br />

av Anker og Jensen Værft A/S.<br />

Larsen var båtbygger fra Hisøya ved Arendal og kom til Vollen og<br />

Anker i 1925. Han var først og fremst båtbygger men hadde i tillegg<br />

noe utdannelse fra Arendal Tekniske Aftenskole.<br />

Engebretsen var rundholtspesialist og hadde arbeidet på verftet i<br />

mange år. Han er blant annet å finne på bildet foran spisebrakka fra<br />

begynnelsen av 1920 årene.<br />

SIRA på plass etter krigen<br />

Draken PAN bygges<br />

De første årene var hele verftsområdet med storslippen<br />

og Gudmundsen-bua bort mot Kustranda<br />

inkludert i leieforholdet. Dette ble etter hvert<br />

forandret da Løwersen kjøpte storslippen og<br />

Maskinteknisk A/S ved disponent Groos<br />

og ing. Andersen kjøpte det resterende<br />

etter Nini Roll Ankers død i 1942. Dette<br />

var et område på ca. 6,5 mål og huset de<br />

to store buene for båtbygging og rundholtbua<br />

for produksjon av master og bommer. I tillegg<br />

kom snekkerverksted med underliggende<br />

malerverksted, maskinverksted (smia), kontor med spiserom<br />

og en elektrisk materialtørke. Larsen og Engebretsen fortsatte<br />

leieforholdet med Maskinteknisk A/S helt frem til avviklingen i 1953.<br />

I denne tiden ble også maskinverkstedet og deler av kontorbygget med<br />

spiserommet utleid av eierne til andre formål.<br />

Leieforholdet mot begge eierne synes å ha vært uproblematisk, noe<br />

som også fremgår av et dedikert bilde av Johan Anker til Larsen med<br />

påskrift: ”Til Gunnerius Larsen fra Nini Anker”,<br />

42 KLASSISKE LINJER NR. <strong>15</strong> MAI <strong>2007</strong>


og det faktum at ingeniør Andersen og Larsen var<br />

gamle kjente fra Arendal.<br />

Det må ha vært en stor utfordring og et<br />

tungt løft å overta etter Anker, men den<br />

korte tiden han levde var han sikkert en<br />

støttespiller og mentor i forholdet til nye<br />

byggherrer og ikke minst til kronprins<br />

Olav som hadde båtene sine, 8 meteren<br />

”Sira” og 6 meteren ”Norge 3”, liggende i<br />

bukta ved båtbyggeriet. Etter krigen kom også<br />

12,5 kvadratmeterne ”Astra” til prinsessene og<br />

”Fram” til prins Harald til samme sted.<br />

Materiallageret- en forutsetning for videre drift<br />

Når leieforholdet ble inngått var hele maskinparken inkludert og<br />

denne ble kun mindre modernisert under leietiden.<br />

Materiallageret som vesentlig befant seg i tørka og bestod for en<br />

god del av importerte tresorter som mahogny, oregonpine og spruce<br />

ble overtatt, trolig kjøpt for en rimelig kostnad, og var en forutsetning<br />

KLASSISKE LINJER NR. <strong>15</strong> MAI <strong>2007</strong><br />

Fest på stabelavløpningen 1945. Gunerius Larsen <strong>nr</strong>. 2 til høyre. Engebretsen sitter foran flagget.<br />

for videre drift Det er lite sannsynlig at materialer av slike tresorter<br />

kunne kjøpes inn året før krigen da restriksjoner allerede på dette tidspunkt<br />

var innført av myndighetene. Dette kommer også klart til<br />

uttrykk ved at furu og til dels bjerk ble benyttet i noen utstrekning til<br />

erstatning for Oregon pine og mahogny under krigen. Etter krigen var<br />

i mange år restriksjonene på import fortsatt meget strenge så hvordan<br />

verftet skaffet seg nødvendige materialer av ønsket type og kvalitet kan<br />

man bare lure på. Det viktige var at de klarte det, også etter at lageret<br />

i tørka tok slutt, trolig i 1941 – 42.<br />

Harde tresorter som eik, ask og til dels alm ble benyttet til kjølplater,<br />

stevner, bunnstokker, spant og ribber. Materialene ble ofte plukket ut på<br />

rot i skogene i Asker hvor båtbyggerne selv saget de ned med svans<br />

(enkel- eller dobbel-) og fraktet de til Bårdsruds sagbruk i Nærsnes. Her<br />

ble de saget til ønskede dimensjoner før opphold i tørka på verftet.<br />

Kjølene som forsvant<br />

Bly som ofte ble benyttet til kjølen på seilbåtene var selvfølgelig mangelvare<br />

og måtte i mange tilfeller byttes ut med jern. I denne forbindelse er det<br />

relevant å vise til annonse i Asker og Bærums Budstikke fra 1943:<br />

43


Alle båteiere i Asker Bærum<br />

som har båter med kjøl og ballast av bly skal<br />

inngi oppgave herover. Oppgaven skal være<br />

postlagt innen 5. oktober d. å. og skrives på<br />

skjemaer som fåes utlevert av Norges<br />

Metallsentral, Kongens gate <strong>15</strong>, 5 etasje, Oslo.<br />

Unnlatelse av å inngi oppgaver eller feilaktige<br />

sådanne, medfører straffeansvar.<br />

Hvor mange som fulgte denne oppfordringen vites ikke, men en av<br />

de båtene som stod på land på denne tiden var ”Sira” som jo hadde<br />

blykjøl. Men ”Sira” ble overtatt av Terboven for eget bruk.<br />

Båtbyggerne som klargjorde ”Sira” har senere fortalt at de vurderte å<br />

senke henne, men våget ikke på grunn av konsekvensene dette kunne<br />

medføre.<br />

Fra 12.5kv.m kryssere til taburetter og pulker<br />

Larsen og Engebretsen hadde ingen ambisjoner om produksjon i<br />

samme omfang som Anker og derfor heller ikke behov for like stort<br />

antall båtbyggere ansatt. De var en knapp håndfull som startet byggingen<br />

av to bestilte 19,5 kvadratmetere på høsten 1939. Båtene ble<br />

levert like etter krigsutbruddet, men deres historie er dessverre ikke<br />

kjent verken med hensyn til konstruktør, navn eller eiere.<br />

Ingen form for lystbåtbygging ble tillatt under krigen, men det tok<br />

noe tid før alle forordninger ble satt i kraft. To bestilte 30 kvadratmeter<br />

spissgattere ble derfor satt i produksjon og senere gjemt under presenninger<br />

i ikke helt ferdig stand. Her ble de stående under hele krigen<br />

og levert eierne like etter frigjøringen.<br />

Tidlig etter krigsutbruddet ble den ene av de store byggebuene<br />

rekvirert til lagring av kunstgjødsel. Det var enorme mengder med 50<br />

kilos sekker i store høyder som ble kjørt inn og stuet bort med manuell<br />

kraft Der hvor det var gulv måtte dette forsterkes for å tåle belast-<br />

Forfatteren seiler sin 12,5 kvm<br />

ningen. En fordel med denne lagringen var at leieutgiftene for Larsen<br />

og Engebretsen ble redusert. Det hjalp i tider da lystbåtbyggingen uteble.<br />

Noe båtbygging ble det likevel, blant annet 2 fiskesjøyter på ca. 36<br />

fot. Disse ble bygget i trenaglet furu med krysserhekk og utstyrt med<br />

glødehodemotor for reketråling i Oslofjorden. Den ene av disse,<br />

”Gunnar”, bygget til fisker Hellerud på Konglungen, var i mange år et<br />

kjent og kjært bilde ved Rådhuskaia hvor den lå og solgte sin fangst av<br />

reker og fisk.<br />

Om 12,5 kvadratmeter kryssere var ansett å være for små til å<br />

karakteriseres som lystbåter vites ikke, men faktum er at flere ble bygget<br />

i tidsrommet 1940 til 1944. I tillegg ble også en drake produsert.<br />

Disse ser ut til å ha blitt levert ved ferdigstillelse og avventet ikke krigens<br />

slutt. Alle disse seilbåtene var bygget i oregonpine og tok trolig<br />

slutten av materiallageret i tørka.<br />

Under krigen måtte verkstedet ty til nødsarbeid. Blant annet ble de<br />

pålagt å produsere et stort antall køyesenger til tyskerne. Disse lignet<br />

litt for mye på de som kan sees på bilder fra konsentrasjonsleire i<br />

Tyskland, men en gammel Vollen-boer har heldigvis fortalt at de havnet<br />

som brakkesenger i Horten.<br />

Permisjoner var ikke til å unngå under krigen, selv om verkstedet<br />

prøvde seg på både stol-, taburett- og pulkproduksjon. Dog uten særlig<br />

hell!<br />

Freden kommer – og med den Andungen<br />

Da freden kom ble det stor aktivitet ved verftet. Det begynte med<br />

levering av de to krigslagrede 30 kvadratmeter spissgattere. Man tyvstartet<br />

også produksjon av ytterligere tre av samme type, hvorav noen i<br />

furu. Alle konstruert av Erling Kristoffersen.<br />

Den første Andungen ble bygget og levert til Blakstad Seilforening<br />

dette året. Den var konstruert av Thorvald Gjerdrum under hans<br />

avgangsår som skipsingeniør ved NTH, men mange av ideene til<br />

båten kom fra hans venn på Børsholmen, Mattis. Hans tanker om en<br />

guttebåt ble i stor grad inkorporert i konstruksjonen.<br />

Omtrent samtidig med Thorvalds debut som konstruktør tok hans<br />

far tegnebrettet fatt for å utforme sin drømmebåt som ble bygget og<br />

levert fra verftet året etter. At far og sønn kunne ha så sprikende oppfattning<br />

om hvordan en båt skal se ut, er nesten utrolig!<br />

Bildet fra stabelavløpningen sommeren 1945 viser deltagelse av de<br />

som overtok 30 kvadratmeterne samt flere personer som i de kommende<br />

år skulle få bygget sine båter ved verftet og således bidra til den<br />

mest produktive perioden. Flere båtbyggere fra Vollen vendte nå tilbake<br />

til verftet og deltok i denne tiden. Det var også i 1945 de startet<br />

byggingen av de første i en serie 8 meter seilkryssere som var konstruert<br />

av Chr. Jensen som fremdeles bodde i Vollen. Leveringene i 1945-<br />

46 ble formidable med fem 30 kvadratmeter spissgattere, en 12,5 kvadratmeter,<br />

to 8 meter seilkryssere, en 6 meter R samt den nevnte<br />

skøytelignende seilbåten ”Else Johanne” til far Gjerdrum.<br />

Verftet må på denne tiden ha fått tak i importerte materialer, for<br />

de to 8 meterne ble bygget i oregonpine.<br />

De siste store produksjonsårene<br />

I 1947-48 fortsatte den store produksjonen med tre 12,5 kvadratmetere,<br />

seks draker, en 19,5 kvadratmeter, en 8 meter krysser og to 9<br />

meter kryssere. De fleste om ikke alle disse var bygget i oregonpine og<br />

9 meterne også med blykjøl. En av drakene var ”Pan” til Thor<br />

Torvaldsen. Med den tok han gullmedalje i olympiaden i Torquay,<br />

London, i 1948. En av mannskapet om bord var Hakon Barfot som<br />

også en tid jobbet på verftet og fikk sin båtbyggerlæring her.<br />

44 KLASSISKE LINJER NR. <strong>15</strong> MAI <strong>2007</strong>


ANDUNGEN<br />

I 1949-50 ble ytterligere noen 12,5 kvadratmetere, en 19,5 kvadratmeter,<br />

en 8 meter krysser og verftets største produksjon, en 18 m<br />

motorkrysser til Dag Klaveness levert.<br />

1951 -52 ble de siste store produksjonsårene med leveranser av<br />

12,5 kvadratmetere, en andunge, to draker, en 5,5 meter R til H.K.H.<br />

Kronprins Olav, og en 8 m krysser.<br />

I 1953 ble verftet nedlagt etter levering av en 19,5 kvadratmeter<br />

spissgatter, konstruert av Sigurd Herbern. Dette var for øvrig den siste<br />

båt av denne type som ble bygget.<br />

Så var det slutt på lystbåtbygging i Vollen. Tiden var nok moden<br />

for dette. Pris- og lønnsutviklingen var stor, det var konkurranse om<br />

arbeidskraften og materialer var vanskelig å få tak i. Verftet var nedslitt<br />

og arbeidsforholdene vanskelige, spesielt på vinterstid. Buene var<br />

gisne, ingen varme annet enn på snekkerverkstedet og et lite kontor.<br />

Liming under kalde forhold var umulig og til sine tider ved høyvann<br />

kunne sjøen slå inn i buene. De sanitære forhold var under enhver<br />

kritikk, en utedo i hver ende av verftsområdet, vann måtte hentes i en<br />

brønn på området og forholdene trolig ikke forbedret siden Chr.<br />

Jensen begynte båtbygging i Vollen. For eierne måtte denne tiden kastet<br />

lite av seg for et så stort område med så få ansatte. På det meste<br />

kan det ikke vært mer en totalt ca. 10 ansatte. De første årene med<br />

storslippen også inkludert er det nesten utrolig at dette kunne drives<br />

med bygging, opplag, reparasjoner og oppussing med en liten håndfull<br />

mennesker. Det er bare å bøye seg i støvet for at de klarte det og at de<br />

kunne opprettholde den høye kvaliteten de gjorde.<br />

Chr. Jensen var en hyppig gjest<br />

For Chr. Jensen må denne tiden med Larsen og Engebretsen vært<br />

meget hyggelig og han var også en hyppig gjest for å se sine egne og<br />

andres konstruksjoner vokse frem. Det var Jensen som i sin tid grunnla<br />

verftet, men han fikk ikke se så mange av sine konstruksjoner bli<br />

bygget mens han og Anker drev sammen, så dette var stor forandring.<br />

Det ble bygget mange 12,5 kvadratmetere som jo var Jensens forslag<br />

til ny juniorbåt for GKSS i 1929. Som kjent vant Anker denne<br />

KLASSISKE LINJER NR. <strong>15</strong> MAI <strong>2007</strong><br />

Fiskebåten «Gunnar»<br />

Drømmebåten til<br />

Thorvalds far.<br />

45


konkurransen med draken. Videre var det en serie 8 meter kryssere fra<br />

Jensens hånd som ble bygget hvorav den siste etter Jensens død i<br />

1949.<br />

Jensen fikk også anledning til å se andungen bli bygget. Dette var<br />

en båt som må sies å være forut for sin tid, noe Jensen, i følge Mattis,<br />

i positive ordelag ga utrykk for.<br />

Etter nedleggelsen av verftet gikk båtbyggerne til andre jobber<br />

mens Engebretsen trakk seg tilbake til sin vakre eiendom øverst i<br />

Plommedalen i Vollen og nød sitt otium der.<br />

Båter produsert hos Anker & Jensen Eftf<br />

12,5 kvadratmeter krysser ( Entypebåt konstruert av Chr. Jensen i 1929).<br />

Registrerings<strong>nr</strong>. Navn Eier Byggeår<br />

C <strong>15</strong> ”Lille Bo” Stein Lage 1941<br />

C 19 1941<br />

C 26 1941<br />

C 47 ”Marit” Rolf Sondresen 1946<br />

C 53 “Petrine” Eva Aaberg Andersen 1944?<br />

C 70 “Spirrevipp” A. Ditlef – Simonsen 1947<br />

C 74 “Vampire” Bjarne og Gunnar Larsen 1948<br />

C 81 ”Pinjoca” Einar Christiansen 1948<br />

C 104 1951<br />

C 109 1951<br />

C 110 “Istra” Knut Wigert 1951<br />

C 112 ”Vampire 2” Bjarne og Gunnar Larsen 1951<br />

C 116 N. R. Bugge 1950?<br />

C 118 ”Waca 1950?<br />

19,5 kvadratmeter spissgatter (Regelbåt med varierende konstruktører)<br />

A NN 1940<br />

A NN 1940<br />

A <strong>15</strong>1 ”Najaden 4” Fritz Andersen 1948<br />

A <strong>15</strong>5 ”Garm 2” Knut Bengtson 1950<br />

A 160 ”Clipper ” Sigurd Gohn1953<br />

Draker (Entypebåt konstruert av J. Anker)<br />

DN 147 ”Blue Peter” Leif Lycke 1942<br />

DN 166 “Pan” Thor Torvaldsen 1947-48<br />

DN 174 “Hawas” Harald W. Sundbye 1947<br />

DN 175 “Tatters” T. Pearson 1947<br />

DN 176 “Snipa 7” Arild Amundsen 1947<br />

DN 187 “Athene”? Fritz Fredhøi 1948<br />

DN 192 ”Butterfly 2” Lars Lignæs 1948<br />

DN 218 ”Svanhvit 2” Oscar Larsen 1951<br />

DN 220 ”Lurifax 4” Bror v. der Lippe 1951-52<br />

30 kvadratmeter spissgatter (Konstruktør Erling Kristoffersen)<br />

T 7 ”Bris 9” Willy H. Johannesen 1945<br />

Byggenummer for båtene har det ikke vært mulig å fastslå i noe<br />

omfang og de er derfor utelatt. Det er imidlertid klart at Anker og<br />

Jensens Eftf. fortsatte på den nummereringen som Anker avsluttet på<br />

ca. 435 i 1939.<br />

Larsen flyttet til Båtservice verft på Gressholmen for å ivareta deres<br />

park av ferge- og sightseeing-båter i indre Oslofjord.<br />

Senere flyttet Larsen til Børsholmen hvor han hjalp Mattis (Jan<br />

Mathiesen) med å få i gang verftet på holmen. Her ble Larsen i 1966<br />

tildelt Kongens fortjenstmedalje i sølv for sin lange innsats i trebåtbygging.<br />

Medaljen ble overlevert av Kronprins Harald ved høvelbenken<br />

på Børsholmen.<br />

I sine siste år drev min far med noen småjobber fra sitt hjem i<br />

Vollen til han døde i 1971.<br />

T 9 “Fri” Rolf Ugelstad 1945<br />

T 11 ”Esprit 6” G. Grønneberg 1945-46<br />

T 12 ”Bounty” Øivind Grimnes 1945-46<br />

T 14 “My Lady 2” Chr. v. Trepka 1945-46<br />

8 meter seilkrysser (Konstruktør Chr. Jensen)<br />

H 40 ”Tamara 2” 1946<br />

H 41 ”Arabella 4” Hans R. Larsen 1946<br />

H 42 ”Gjøken 6” Per Finn Hansen 1947<br />

H 43 ”Nirvana” (”Krabat 2”) 1947-48<br />

H 46 ”Rusken” 1947-48<br />

H 60 ”Arabella 5” Hans. R. Larsen 1952<br />

9 meter seilkrysser (Konstruktør Sigurd Herbern)<br />

H 49 ”Knoll” Ottar Holter 1948<br />

H 50 ”Gro 8” Einar Iversen 1948<br />

H 52 ”Esprit 8” G. Grønneberg 1950<br />

Andunge, 13 kvadratmeter (Konstruktør Thorvald Gjerdrum)<br />

And 1 ”Bess 5” Blakstad Seilforening 1945<br />

And 9 ”Andegakken” Steen Svendsen 1951<br />

6 N 77 ”Else Marie” Peder Larsen 1946<br />

5,5 meter R (Konstruktør He<strong>nr</strong>ik Robert)<br />

5,5 N 4 ”Norna 7” H.K.H. Kronprins Olav 1951<br />

Seilkrysser (Konstuktør J. H. Gjerdrum)<br />

”Else Johanne”Jørgen H. Gjerdrum 1946<br />

Motorkrysser 18 meter (Konstruktør Arthur Holht)<br />

M/Y ”Hiawatha 2” Dag Klaveness 1949<br />

Fiskesjøyter ca. 36 fot.<br />

A 35 AS ”Gunnar” A. Hellerud 1943<br />

NN 1944<br />

I verktøykassa til Larsen ble det funnet et skilt med byggenummer<br />

452. Dette nummer kan tilhøre12,5 kvadratmeter C 74 ”Vampire”<br />

som far bygget på ”fyrabend” til min bror og meg.<br />

46 KLASSISKE LINJER NR. <strong>15</strong> MAI <strong>2007</strong>


Oslos mest sentrale<br />

trebåtbyggeri<br />

Lærebedrift i<br />

trebåtbyggerfaget<br />

Vi bygger, reparerer og<br />

restaurerer alle typer trebåter<br />

Komogsåogbesøksmiavår!<br />

Vi har utvidet fagområdet vårt til å inkludere en<br />

smie.<br />

Smeden vår smir alle typer beslag og deler i alle<br />

typer metall.<br />

Vi holder til ved<br />

Oslofjorden på<br />

østsiden av<br />

Lysakerelvens utløp.<br />

N59°54’70”<br />

E10°38’50”<br />

Sollerudstranda<br />

kystkultursenter<br />

Drammensveien 280<br />

0283 Oslo<br />

Tlf: 22733891


NORA I eller II<br />

En av de siste skipsreder-familier som hadde felles navn for sine båter var<br />

Meyer. I et hyggelig intervu med Peter og Sven P. Meyer, far og sønn som<br />

begge to fremdeles eier NORA VI, får jeg vite følgende:<br />

Fire generasjoner, skipsreder Peter Meyer som døde i 1965, skipsreder<br />

Sven Meyer som døde i 1970, og familiens foreløpig siste seilere Peter og<br />

Sven, har hatt til sammen 8 NORA’er. De to siste var av plast og den siste<br />

var en SWAN 44 (som ble solgt i 1975). Men en båt har de beholdt:<br />

NORA VI, som har vært i familien siden 1953. Den skal vi fortelle mer<br />

om.<br />

Bestefaren til Peter etablerte skipsrederiet før krigen med en overfartslinje<br />

fra Europa (Hamburg, Bremen, Rotterdam, Antwerpen) til USAs østkyst.<br />

Seiling i fritiden var litt begrenset, NORA I eller II var en 22 kvm nordisk.<br />

Peter Meyer tok steget opp til en 10mR i 1940, NORA III ex ROLLO<br />

IV, som Gustav Dietrichson fortalte om i KL <strong>nr</strong>. 6. Denne båten eies nå av<br />

Johan Chr. Falchenberg, tidligere formann i KTK.<br />

Jeg overlater den litt kompliserte historien om NORA IV, V og VI til<br />

Cecil Chr. Stephansens beretning fra 1995.<br />

Nora VI kan bli veldig barnevennlig! Seiler med eskorte.<br />

DET SISTE BÅTDYNASTIET?<br />

FAMILIEN MEYERS 8 NORAer<br />

Faren til Peter, skipsreder Sven Meyer, gjorde mange seilbragder med<br />

NORA VI, og etter hvert kommer Peter inn i bildet som medseiler.<br />

Skipsreder Sven Meyer blir styremedlem i KNS og formann i Norsk<br />

Havseiler og Krysserklubb etter Cecil Chr. Stephansen, som han hadde nær<br />

forbindelse med.<br />

Olje krisen i 1974 resulterte i at skipsrederiet måtte gradvis avvikles.<br />

Peter blir etter hvert skogsforvalter, mens Sven vokser opp og utdanner seg<br />

til takstmann. Dette driver han med i dag.<br />

NORA VI hadde fått en grundig restaurering på 90-tallet. Båten er nå i<br />

toppform og skal delta i sin 50ende Færder-seilas i neste måned. Men nå er<br />

tiden kanskje inne til å finne en ny eier for NORA VI.<br />

”Den meste berikende og samtidig økonomisk lønnsomme presang jeg<br />

har mottatt” sier Peter om gaven til sin 18 års dag. Det var et livsvarig medlemskap<br />

i KNS.<br />

Chris Ennals<br />

Skipsreder Sven Meyer under havseilas.<br />

48 KLASSISKE LINJER NR. <strong>15</strong> MAI <strong>2007</strong>


KLASSISKE LINJER NR. <strong>15</strong> MAI <strong>2007</strong><br />

Redaktørens anmerkning: Cecil Chr. Stephansen, KTKs første<br />

æremedlem, døde i november 1999.<br />

49


50 KLASSISKE LINJER NR. <strong>15</strong> MAI <strong>2007</strong>


KLASSISKE LINJER NR. <strong>15</strong> MAI <strong>2007</strong><br />

51


52 KLASSISKE LINJER NR. <strong>15</strong> MAI <strong>2007</strong>


KLASSISKE LINJER NR. <strong>15</strong> MAI <strong>2007</strong><br />

53


Vi har opplevd fantastiske 12 meter arrangementer i Marstrand 3 år<br />

på rad. Fra fire til seks båter har vært med hver gang. Alle fra Norge,<br />

Danmark og Tyskland. Det er Magnolia, Vema 3, Erna Signe, Trivia,<br />

Thea og Vanity 5 .<br />

Arrangementene har blitt en flott avslutning på sesongen og høydepunkter<br />

både for oss ombord og for de som bor i nærheten av<br />

Marstrand. Under ” Around the Island Race” føler tilskuerne at de er<br />

satt hundre år tilbake i tid.<br />

Vi har hatt mange år med hyggelige sosiale aktiviteter med de<br />

danske, tyske og norske 12 meter seilerne. Blant annet Garden Party i<br />

Cowes (2001), vinter treff på Golsfjellet, seilerfest på ”Anneborg”<br />

(Peters gård i Sverige), og matchrace i Hamburg, Svendborg og<br />

København. Dette har vært så bra at vi ønsket å få til et årlig treff på<br />

sjøen, hvor vi har fokus både på det sportslige og det sosiale. Vi ble<br />

møtt med åpne armer av GKSS, da ideen om Marstrand kom opp.<br />

Dette er et ideelt sted, det er midt mellom oss alle.<br />

Alle båtene samlet i Marstrand<br />

«INDIAN SUMMERS»:12 METE<br />

Første gang, i 2004, møttes vi sent på sesongen og det var et perfekt<br />

vær for seilas og hyggelig samvær. Fredagskvelden ble tilbrakt på<br />

GKSS sin lokale pub, hvor det var hamburger og øl på menyen. Som<br />

vanlig fant mannskapene fort tonen og diskuterte taktikk til langt på<br />

natt. Denne helgen på sensommeren er alt av uteliv stengt på<br />

Marstrand. Det er litt synd for dem som elsker disko, men bra for de<br />

andre, for da har vi bare vårt eget selskap. På lørdagen hadde vi tre<br />

regattaer. To utaskjærs og en rundt øya. Lunsjpakker ble fraktet ut til<br />

alle båtene, og dette har blitt et eget lite høydepunkt for alle. Om<br />

kvelden spiste vi middag på borgen nede ved havnen. Et fantastisk<br />

sted å spise middag på. Alle var samlet til koldtbord og det ble stor<br />

stemning. Den danske 12 meteren Thea, sørget for Bayer og nachspiel…<br />

Søndag var det regatta inne i havnen, før premieutdeling og reise<br />

videre til vinteropplag. Erna Signe og Magnolia ble liggende værfaste i<br />

Lysekil noen dager. Ganske kjedelig der på sensommeren.<br />

54 KLASSISKE LINJER NR. <strong>15</strong> MAI <strong>2007</strong>


KLASSISKE LINJER NR. <strong>15</strong> MAI <strong>2007</strong><br />

Felles middag inne i<br />

borgen ved havnen<br />

Arrangementene har vært åpne for alle 12 metere som ville delta.<br />

De mest erfarne seilerne har samlet sammen et godt mannskap, med<br />

eller uten kona. Men også resten av familien har kost seg med fotturer<br />

inne i den fantastiske eventyrskogen. Eller bare drukket kaffe og lekt<br />

med barna. Marianne og Sarah var også på Shoppingtur til Gøteborg…<br />

I 2005 stilte like mange båter, og vi hadde flere jenter med som<br />

mannskap. Like heldige med været denne gangen. Nok vind og<br />

sommertemperaturer. Dessverre var GKSS litt sent ute med å ordne<br />

alle fasiliteter til arrangementet, så middagen på lørdag ble holdt på<br />

dyre Grand Hotell hvor det i tillegg var kjempe kaldt! Men ved hjelp<br />

av blide og hyggelige mennesker klarte vi å ha det koselig sammen i<br />

båtene.<br />

I 2006 var Vanity 5 et nytt tilskudd. Den viste seg raskt som en<br />

sterk konkurrent. Erna Signe var veldig klar for å vinne, og sikret seg<br />

et sterkt mannskap. Dessverre ble utfallet heller dårlig. Dette året var<br />

middagen på lørdag ordnet i flotte og herskapelige lokaler. Selveste<br />

Emily Christina Ennals og Oscar Downing ser på pappaene sine seile<br />

R REGATTAER I MARSTRAND<br />

2004:<br />

1 plass: Trivia 5 poeng<br />

2 plass:Thea 12 poeng<br />

3 plass: Erna Signe <strong>15</strong> poeng<br />

4 plass:Vema 18 poeng<br />

5 plass:Magnolia 25 poeng<br />

2006:<br />

1 plass:Vanity 5 poeng<br />

2 plass:Vema 9 poeng<br />

3 plass:Thea 11 poeng<br />

4 plass:Erna Signe 13 poeng<br />

2005:<br />

1 plass:Trivia 7 poeng<br />

2 plass:Thea 9 poeng<br />

3 plass:Erna Signe 13 poeng<br />

4 plass:Vema 16 poeng<br />

5 plass:Magnolia 23 poeng<br />

festsalen i rådhuset. Patrick Howaldt, eier av Vanity 5 og manager på<br />

Thea, hadde 50 års dag og det ble noen ekstra taler. Det var også litt<br />

vemodig for oss at Jesper Tjott, som har vært skipper på Thea i mange<br />

år, takket for seg og vil satse på familie og landlivet.<br />

Ombord i Erna Signe har vi vært heldige og hatt med Michel<br />

Durand. En ivrig franskmann, som har kjøpt vraket av Figaro 2. Han<br />

drømmer om å restaurere den en dag… Michel og Peter har opplevd<br />

fantastiske seilturer frem til Marstrand og videre til Walsted, hvor også<br />

Vema 3 har endt opp.<br />

Vi håper at dette arrangementet skal fortsette i årene fremover og<br />

åpner nå for mindre klasser. Det hadde vært morsomt å få med 10, 9,<br />

og 8 meter klassen også.<br />

Vi takker Bernt (Rognlien), eier av ERNA SIGNE, for støtte og<br />

gjestfrihet. Han seilte med oss i 2004 og 2005.<br />

Tekst og bilder: Marianne og Peter Ennals<br />

55


Ja Grimstad Classic er faktisk det! Selvsagt er den store klassiske "gunder"<br />

regattaen det store høydepunktet for mange, men fokuset hos oss som<br />

arrangerer er at både store og små skal ha det hyggelig sammen.<br />

Sammenkomsten startet som en følge av den økende interessen for klassiske<br />

trebåter i Grimstad. På 90 tallet ble mer enn 30 Grimstadjoller restaurert<br />

i byen så slik sett var det naturlig at noen av oss ønsket oss større trebåter<br />

etter hvert.<br />

Drivkreftene har vært familiene Bergshaven og Ingeberg, med base hos<br />

Reidun og Bjørn og deres fantastiske eiendom på Bieodden midt i<br />

Grimstad havn.<br />

Den klassiske regattaen har den vært den største trebåt regattaen for<br />

klassiske båter i Norge de siste 3 årene. Risør Trebåtfestival har nok lurt på<br />

hvorfor og svaret ligger helt sikkert på det sosiale fokuset vi har i Grimstad.<br />

Den gangen da jeg selv vurderte å kjøpe klassisk treseiler i 1998 så vi<br />

ikke barn ombord i noen av båtene. Dette har forandret seg veldig. Sist<br />

sommer deltok det 16 KTK barn i Softis regattaen i Grimstad. Softis<br />

regattaen er for øvrig en gammel tradisjon som Reidunn og Bjørn har<br />

Det årlige sommertokt ned til<br />

sørlandet med Grimstad Classic<br />

Regatta som en av flere<br />

høydepunkter, er fast tradisjon for<br />

mange KTKere. I 2006 var været på<br />

sitt beste.<br />

GRIMSTAD CLASSIC:<br />

EN SAMLING FOR STORE OG<br />

arrangert i mange år før Grimstad Classic var en realitet. Tanken var at<br />

dette skulle være en snill og hyggelig seilas der barna og familien sto i fokus.<br />

Generasjoner skulle seile sammen og barna ombord skulle være rormenn på<br />

noen av leggene. Seilasen går alltid inne på havna i kontrollerte former. Da<br />

Grimstad Classic ble etablert, var det en selvfølge å legge Softis regattaen<br />

samtidig. Sommeren 2006 deltok 12 grimstadjoller med blandet mannskap<br />

og de som stakk av med den største premien var Mille og Mikkel fra 10mS<br />

Mosk. Som fokkeslask hadde de Christian Gude som nok var en av de gladeste<br />

etter mange forsmedelige "tap" de siste årene for andre pappa og<br />

mamma "fokkeslasker". ENDELIG fikk han låne en bra båt, med nye seil,<br />

fikk en god start, oghadde vindskiftene på sin side osv. Rart dette med oss<br />

voksne. Barna vil helst seile fort for å komme seg til land for så å spise så<br />

mye softis som de orker.......<br />

Nevnes bør vel også at undertegnede fikk startnekt av Reidunn i 2 år<br />

grunnet det hun beskrev som "aggressiv seiling". Saumfarte regelboka uten<br />

å finne regelen for den avgjørelsen, men på sin plass var den helt sikkert!<br />

Kutterjolle regatta for de voksne har vi også arrangert med hell. Her ble<br />

56 KLASSISKE LINJER NR. <strong>15</strong> MAI <strong>2007</strong>


SMÅ<br />

det selvsagt veldig alvorlig. Erling Storm skipper på Eileen II stiller som<br />

vanlig i egen klasse - 2 er med cox!<br />

Mye knuffing i merkerundingene er viktig, men så har vi jo alltids noe å<br />

diskutere når vi trekker inn i bua og peisvarmen om kvelden.<br />

Over 35 forskjellig klassiske meterbåter fra inn og utland har deltatt i<br />

den klassisk regattaen i Grimstad disse årene. Flotte seilaser har det vært<br />

med en blanding av skjærgård og korte strekk ute på havet.<br />

Gundermetoden fungerer fint selv om båtene er forskjellige, og vi unngår<br />

stress med mange båter i starten. Spennende blir det uansett på slutten, med<br />

mange båter over mållinjen i løpet av noen minutter selv om vi har seilt et<br />

par timer.<br />

Men i ”Grimstad Classic” gjelder det ikke bare å komme raskt i mål.<br />

Det gjeveste trofeet er satt opp av Jotun for vakrest seilende båt. Det er også premier<br />

for best kledde klassiske mannskap, beste åpne båt, samt beste gaffel båt.<br />

Første båt over mål i fjor var 30 kvm Carmen etter "lur" navigering.<br />

Vakrest seilende båt ble Jeløen som også vant som beste åpne båt, mens<br />

mannskapet på Pandora 9mR (som vanlig) fikk prisen for best kledde klas-<br />

KLASSISKE LINJER NR. <strong>15</strong> MAI <strong>2007</strong><br />

siske mannskap. Bojars prestisjetunge ærespris for bevaring av klassiske<br />

trebåter gikk i 2006 til Lydia - 8mTur. Til stor glede og overraskelse for<br />

familien Danielsen - men meget velfortjent etter et enormt arbeid på<br />

egen skute vinteren før.<br />

Nå står sommeren <strong>2007</strong> for døren og vi håper at så mange som<br />

mulig også i år kommer til Grimstad. Om du vil være med på alt som<br />

arrangeres i <strong>2007</strong> for klassiske båter så får du det travelt. Nye regattaer<br />

for de fleste er "Seilas" sin klassiske seilas, Hankø Race Week samt at<br />

Marstrand har innvitert alle R -båt klasser til dyst i slutten av September.<br />

Men har du lyst til å være med på noe som passer for hele familien så ta<br />

turen til Grimstad, vi skal i alle fall forsøke å få til et nytt flott arrangement<br />

i slutten av Juli.<br />

Vennlig hilsen<br />

Familien Bergshaven & Ingeberg<br />

Lars Ingeberg og 10M TRITON<br />

57


Mye synsing frem og tilbake<br />

DEN ”LILLE” TYSKLANDSTU<br />

Peter hadde ymtet frempå om en forestående Tysklandstur allerede ved nyttårstider,<br />

og etter hvert som ukene gikk dukket det opp flere <strong>mai</strong>ler i in-boxsen<br />

om tur til Hamburg. Store ting var på gang, stiftelse av “Internasjonal<br />

10 meter Association”, årssamling i “Freundeskreis Klassische Yachten” og<br />

ikke minst litt shopping hos Toplicht og GD. Absolutt ting som fikk det til<br />

å rykke litt i skrotten etter en døsig vinterdvale.<br />

Torsdag 1. februar ble jeg hentet i Caravellen til Marianne, Peters<br />

bedre halvdel, og sammen med minstemann Elena, Christian og<br />

Pernille, ble kursen satt mot Kielfergen og reisen var desidert i gang.<br />

Kielfergen er Kielfergen, og bød ikke på store overraskelser, men<br />

takket være gode forbindelser i DFDS fikk Peter oppgradert lugarene.<br />

Det hele ble etter hvert riktig trivelig.<br />

Plutselig var vi i Hamburg<br />

Ankomst fredag morgen i Kiel, og etter en drøy times kjøring på<br />

Autobahn befant vi oss aber plutschlich i Hamburg, og letingen etter<br />

Toplicht kunne begynne. Etter hvert fikk vi spurt oss fram, og fant<br />

butikken i beste velgående. Her var det mye for guttene. Selv hadde<br />

jeg lagt inn bestilling på forhånd, og etter mye synsing fram og tilbake,<br />

veiing for og imot, var handelen i boks. Christian kjøpte skruer for<br />

50 Euro, Peter et lite beslag, mens selv måtte jeg ha bærehjelp ut av<br />

butikken etter et betydelig innhugg på kontoen for in<strong>nr</strong>edning.<br />

Litt mer shopping ble det tid til, men dessverre ingen tur til GD.<br />

For langt for oss denne gang.<br />

Innsjekking på hotellet, en drink hos Alexander Falk, (eieren av 12<br />

meteren ”Flica 2”), middag sammen med andre båtvenner på den<br />

lokale puben og så var den dagen over.<br />

International 9 and 10 metre Association<br />

Lørdag var den store dagen med stiftelsesmøtet i ”International 10<br />

Metre Association” som ble avholdt på Norddeutscher Regatta Verein,<br />

midt i Hamburg, med utsikt over Alster, en liten innsjø midt i byen,<br />

så rammene rundt det hele var det ingen ting å si på.<br />

Initiativtaker Ron Valent ønsket velkommen til lunch, og etter et<br />

bedre måltid (Schnitzel med tilbehør) kunne møte begynne. 11 delegater<br />

var kommet fra Holland, Tyskland, Frankrike, Sverige og Norge. Vi stilte<br />

sterkt med 3 mann, og markerte oss tidlig på møtet. Først foreslo vi at<br />

foreningen burde ha et annet navn, i og med at 9 meterne også skulle<br />

være med og vår forslag ble godtatt, og navnet ble ”International 9 and 10<br />

metre Association”. Så dro vi i gang en diskusjon om hva slags båter som<br />

58 KLASSISKE LINJER NR. <strong>15</strong> MAI <strong>2007</strong>


REN <strong>2007</strong><br />

skulle kunne være med og under hvilke forutsetninger. Bakgrunnen for<br />

denne diskusjonen var Ron Valents engasjement i byggingen av 10metere<br />

i stål, sterkt inspirert av en Johan Anker 10 meter. Han ønsker at disse<br />

skal kunne konkurrere i samme klasse som de gamle klassiske originale<br />

båtene. Diskusjonen ble etter hvert lagt død. Vi kunne ikke enes helt om<br />

dette og det viktigste var tross alt å stifte forening, så fikk vi ta reglene<br />

senere. Som sagt så gjort.<br />

Diskusjonen var likevel ikke død<br />

Middagen i ”Freundeskreis” etterpå var hyggelig tiltross for utrolig<br />

mange mennesker i Museum für Hamburgische Geschichte.<br />

Utover kvelden ble det nokså livat med nachspiel på en nærliggende<br />

ølbule, og diskusjonen rundt 10 metere i stål var absolutt ikke lagt død<br />

likevel. Etter hvert ble det ganske klart at partene sto langt fra hverandre.<br />

Vi mente at foreningen burde bygges på reglene fra de andre internasjonale<br />

meterbåtorganisasjonene med samme type klasseinndeling som disse har,<br />

mens Ron sto for et annet syn. Vi skiltes som venner.<br />

Søndag var det avreise med retning Kiel. På nedturen hadde ladelyset på<br />

Caravellen begynt å blinke illevarslende, og nå på hjemturen lyste det konstant<br />

rødt. Mao ingen ladning. Peter tok det hele med stoisk ro, og så lenge<br />

KLASSISKE LINJER NR. <strong>15</strong> MAI <strong>2007</strong><br />

Odd måtte ha bærehjelp<br />

Pernille til venstre.<br />

vi hadde strøm nok på batteriet... Etter hvert hadde vi ikke lys, heller ikke<br />

på dashbordet. Kanskje like greit det. Vi kom akkurat fram til kaien i Kiel,<br />

og ved hjelp av fergeselskapets hjelpebil kom vi oss etter hvert på fergen.<br />

Det viste seg at det var noe så enkelt som vifteremmen.<br />

Og da vi kom hjem var alle enige om …<br />

Turen ble avsluttet med et herlig måltid og oppsummering av turen,<br />

akkompaniert av portvin spandert av Mosk, og vi ble vel etter hvert enige<br />

om at det burde være vi som bestemte, for vi har flest båter i Norge.<br />

Batteriet ble satt på ladning, og morgenen etter startet bilen som om<br />

ingenting var skjedd, og vi rullet i land, rikere på bronse og erfaringer.<br />

Takk til Marianne, Elena og Peter - Pernille og Christian for en flott<br />

tur!<br />

Odd Syse<br />

Jeg måtte ha bærehjelp...<br />

Christian, Peter og Odd i godtebutikken<br />

Og så ble det stiftet forening!<br />

PS. Lars Ingeberg holder i skrivende stund på med å utforme et<br />

forslag til regler for den nye foreningen, så får vi se hvordan det går..<br />

59


TREBÅTER I MAINE<br />

Våren <strong>2007</strong> hadde jeg gleden av å besøke flere trebåtbyggere i Maine, USA og<br />

her er en liten stemningsrapport, med web adresser for dere som ønsker å grave<br />

litt dypere.<br />

Artisan Boatworks i Rockport ME er et lite trebåtbyggeri, grunnlagt i<br />

2003, med en håndfull ansatte med Alec Brainerd i spissen. De har spesialisert<br />

seg på restaurering og nybygg av mindre treseilere og har 2 Herreshoff 12 ? i<br />

hallen sammen med 2 Dark Harbour, ca 25 fot. Nydelig arbeid, men svært<br />

enkle haller og forunderlig lite verktøy og utstyr. Se også<br />

www.artisanboatworks.com<br />

French & Webb er et noe større trebåtbyggeri i Belfast ME. De leverte<br />

nylig en kaldbakt 45’ weekend racer, med en helt fantastisk finish. De har<br />

videre 3 identiske 1902 Herreshoff Buzzard Bay 30’ (LWL, full lengde ca 46’)<br />

sloops for full restaurering og 2 tilsvarende båter venter utenfor. De har til og<br />

med fått laget kopier av alle gamle beslag, slik at det meste blir så autentisk som<br />

mulig. Trebåtrestaurering etter samlebånd metode er altså ikke umulig. Videre<br />

hadde de noen mindre båter på beddingen, bla. en 30’ ”Spitfire”, som vil bli<br />

forsøkt etablert som ny entypeklasse. Se også www.frenchwebb.com<br />

Brion Rieff – Boatbuilder i Brooklin ME, ligger virkelig midt inne i skogen.<br />

Store haller, mye opplag, men også nybygging og restaurering. Alt fra<br />

6mR, N 71, Flapper fullstendig restaurert til moderne racing havseilere og turseilere.<br />

To 6mR klare for restaurering, og tydeligvis nok å gjøre. Brion selv er en<br />

meget hyggelig fyr. Se også www.brio<strong>nr</strong>ieffboatbuilder.com<br />

Rockport Marine i Rockport, er et stort trebåtbyggeri. I 2006 ferdigstilte de<br />

både Godspeed, en replika av et 1600 talls emigrantskip på 74’ og Spirit of<br />

Bermuda, en kaldbakt, 3 masters skonnert på 85’, men med moderne undertoner<br />

som karbonmaster og mye hydraulikk. Båtene ble bygget samtidig, ved<br />

siden av et antall reparasjoner og restaureringer. I år er det flere store ombyg-<br />

ninger og en ny spissgatter på 35’ som er under arbeid. Se også<br />

www.rockportmarine.com<br />

Brooklin Boatyard i Brooklin er et imponerende skue. Steve White som er<br />

”far i huset” viser selv rundt. Utenfor hallene står Goshawk en 76’ kaldbakt<br />

”spirit of tradition” båt, levert i 2005, men inne igjen for litt justeringer. Inne i<br />

hallen står en nesten ferdigbygget 56’ replika av S&S Stormy Weather, kaldbakt,<br />

men alle synlige detaljer laget slik at hun fremstår som ”førkrigs”. Ved<br />

siden av i hallen står en 59’ tur seiler, også kaldbakt. Videre har de noen mindre<br />

båter på beddingen, bl.a. en 50’ daysailer uten ståhøyde under dekk, men med<br />

et enormt fartspotensiale. De har eget mekanisk verksted og lager fortrinnsvis<br />

alt selv. I restaureringshallen står Aphrodite, 74’ motorbåt, meget lettbygget,<br />

opprinnelig med 3400 HK og 50 knop toppfart, bygget i 1937 for Jock<br />

Whitney som var sjef for New York Stock Exchange. Han skulle ha båten for å<br />

kjøre til kontoret på Manhatten. Se også www.brooklinboatyard.com<br />

Wooden Boat Magazin. Denne lille rundturen i Maine endte hos Wooden<br />

Boat Publications på deres praktfulle eiendom utenfor Brooklin, hvor det tradisjonelle<br />

Eggemoggin Race arrangeres i august hvert år. Matt Murphy tar i mot<br />

og viser rundt på en eiendom som skal ha kostet over USD 300.000 å bygge i<br />

1916, men som ble solgt videre for USD 13.000 i 1937, så det går opp og ned<br />

også på land. I tillegg til redaksjonen for bladet Wooden Boat Magazin og<br />

Professional BoatBuilder Magazin, som vokser kraftig, har de etablert et eget<br />

bibliotek, en butikk www.woodenboatstore.com og et trebåtbygger kurs-senter<br />

www.thewoodenboatschool.com, hvor de både tilbyr åpne, kortere kurs for trebåtinteresserte<br />

og kurs i båtbygging for lokal ungdom. De har også et betydelig<br />

antall båter for restaurering. Se også www.woodenboat.com<br />

Morten Lindvik, april <strong>2007</strong><br />

3 Herreshoff Buzzard på samlebånd!<br />

60 KLASSISKE LINJER NR. <strong>15</strong> MAI <strong>2007</strong>


NYBYGG AV «KLASSISK BÅT»<br />

Leserne av <strong><strong>Klassisk</strong>e</strong> <strong>Linjer</strong> er vel vanligvis<br />

ikke svært opptatt av nye båter. Den språklige<br />

betydningen av ordet "klassisk" tilsier<br />

kanskje at slikt bør møtes med total taushet.<br />

Her kommer imidlertid en omtale av<br />

en splitter ny båt. Konstruert av meg selv<br />

etter iherdige studier av den litteraturen jeg<br />

kom over, gamle tegninger og ”scantling<br />

rules”. Hva blir det neste? Med risiko for å<br />

påføre lesernes sanseorganer og psykiske<br />

likevekt varig mén, tillater jeg<br />

meg likevel å fortelle litt om denne første<br />

fase i mitt livs prosjekt. Dere er herved<br />

advart!<br />

Jeg startet som plastbåt eier for mange år siden. Båten så ut som ei<br />

campingvogn og jeg trodde det var slik båtlivet skulle være. Men så,<br />

KLASSISKE LINJER NR. <strong>15</strong> MAI <strong>2007</strong><br />

en stille dag på fjorden hvor jeg lå og drev og forgjeves forsøkte å<br />

holde styringsfart på båten, kom de glidende forbi meg. En utsøkt<br />

samling vakre båter med ”O” i seilet, det var Knarr-klubben på tur.<br />

En slik båt ville jeg også seile og det brakte meg etter hvert også inn i<br />

KTK-miljøet!<br />

Knarrseiler i mange år<br />

Jeg kom inn i et fantastisk seilmiljø og hadde jeg ikke blitt<br />

familiemann hadde jeg nok seilt Knarr ennå. Da det ble aktuelt med<br />

båt igjen, begynte jeg å se etter noe større. Samtidig leste jeg alt jeg<br />

kom over av litteratur om klassisk seilbåt konstruksjon og etter hvert<br />

fikk jeg mer og mer lyst til å lage en ny båt.<br />

Jeg tegnet og leste, studerte Ankers løsninger, litteratur på<br />

båtkonstruksjon og Herreshofs scantling rules. Skulle jeg kopiere av<br />

en av de gamle mesterne eller skulle jeg prøve meg med noe nytt?<br />

Med Excel som papir og blyant<br />

Det er kanskje på tide å fortelle leserne det nå: Jeg er ikke ingeniør.<br />

Jeg har en vanlig jobb i statsadministrasjonen og den driver ikke med<br />

å konstruere seilbåter. Dette er et amatørprosjekt i ordets egentligste<br />

betydning. Men jeg har fått med meg nytten av PC og programvare<br />

opp til et visst nivå. Dvs. jeg er vant med regneark programmet<br />

Excel. Det fine med det er at har du først fått laget skissene dine som<br />

tall kan du lett endre dem så lite eller mye du vil, svært kontrollert.<br />

Jeg begynte å ”skissere” i Excel. Kurvene ble printet ut og kikket på,<br />

opp og ned og frem og tilbake inntil jeg syntes det begynte å ligne på<br />

en båt. Min båt!<br />

61


Kontakt med en svensk båtbygger<br />

Jeg hadde i en tidlig fase kontakt med Sollerudstranda. Det var aktuelt<br />

at de skulle ta byggingen. Jeg spurte og grov og så på hvordan de bygget,<br />

særlig ”Njord” var interessant. Men Sollerud hadde dessverre ikke<br />

anledning til å påta seg jobben, de hadde mange prosjekter og fikk vel<br />

også endrede rammebetingelser fra kommunen. Kontakten med<br />

Sollerud var likevel meget verdifull, jeg vil gjerne få takke for den.<br />

Jeg gikk ut til en del aktuelle båtbyggere med en forespørsel. Valget falt<br />

på Sven Johansson, og etter noen samtaler ble vi enige om at dette ville være<br />

et morsomt prosjekt å gjøre sammen. Pussig nok hadde flere venner av meg<br />

hatt kontakt med Sven tidligere. Jeg tenkte meg noe omtrent så stort som<br />

en 8mR, men med skrogform nærmere opp til svensk skjærgårdskrysser.<br />

Skrogmalene skåret ut fra Excel<br />

Nå kom regnearket mitt til nytte igjen. Jeg hadde datafiler som beskrev skrogformen<br />

for hver 12,5 cm i hele båtens lengde og fikk de skåret ut i finer.<br />

Sven Johansson har verksted nær Hunnebostrand. Kjøl og stevner<br />

er i eik, huden av oregon-pine. Bunnen blir strip-planket, fribordet i<br />

kravell. Det blir dampede og delvis splittede spant, helst i ask. Fribord<br />

blir lakkert og dekk blir av heltre med duk over. Bildet er fra påsken.<br />

Laveste punkt på fribordet kommer drøyt 30 cm lavere enn toppen av<br />

malene. Båten blir således lavere enn det ser ut på bildet.<br />

I forhold til en 8-meter blir det en lettere båt, og med tilsvarende<br />

mindre seilføring. Planlagt deplasement er ca 6,5 tonn og seilarealet er<br />

tenkt i overkant av 60 m2. Vannlinjelengden er 10 meter, loa l 4,99<br />

meter, bredden 3,2 meter og dyptgående 1,7 meter. Det er ikke gjort<br />

noe forsøk på bygge etter noen måleregler, og dette er ikke en replika.<br />

For de teknisk interesserte er temaet bunnstokker generelt en ”godbit”.<br />

I forhold til de klassiske båtene har jeg endret denne delen av<br />

konstruksjonen. Bunnstokkene vil delvis være av vannfast kryssfiner.<br />

180<br />

160<br />

140<br />

120<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

200<br />

<strong>15</strong>0<br />

100<br />

50<br />

-100<br />

-<strong>15</strong>0<br />

-200<br />

Annen ”nymotens” juks er limte bordganger og selvlensende cockpit.<br />

Det blir en sparsom in<strong>nr</strong>edning, nesten som en Knarr eller 6meter,<br />

men med noen skott.<br />

Konstruktive tips og råd mottas med takk<br />

En rekke spørsmål er ikke avklart. Fins det gode miljøvennlig alternativ<br />

til mahogny i dollbord, midtfisk, overbygg og in<strong>nr</strong>edning? Hvilket<br />

materiale er bra til bjelkeveier, og gir samtidig en pen kontrast til hud<br />

i pine? Godt begrunnede synspunkter på Linolje eller Owatrol til<br />

skroget er av stor interesse. Synspunkter på valg av tresort under<br />

duken på dekk likeså. Det er fristende med massiv mast med rektangulært<br />

snitt, som drake og knarr. I forhold til vekt er det selvsagt ufornuftig,<br />

men jeg er ikke glad i stillestående luften i hulrommene. Jeg<br />

grubler også på selvslående fokk med bom med lengde ca 75% av<br />

underliket. Har noen erfaring med det?<br />

Jeg kan kontaktes på følgende vis:<br />

Jens Erik Østenby,<br />

tel priv 22 60 43 44<br />

jeo@safh.no (tom november)<br />

Jens Erik Østenby<br />

0<br />

2,6 30,2 57,3 83,1 107 128 110 86,5<br />

-50<br />

Linjetegningene ble laget i Excel<br />

1 3 5 7 9 11 13 <strong>15</strong> 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 -20<br />

Malene til skroget ble skåret ut i finer, direkte fra Excel-filene<br />

Truls Fallets kommentar:<br />

Til en så stor og lett båt ville jeg hatt en så lett mast som mulig.<br />

Jeg har selv limt opp hul mast og bom til min båt ”Sagittarius”(ca<br />

8m) for 25 år siden. Da sørget jeg for gjennomlufting fra mastefisk til<br />

mastetopp. Meget vellykket prosjekt og ikke veldig vanskelig.<br />

Kanskje jeg hadde flaks.<br />

62 KLASSISKE LINJER NR. <strong>15</strong> MAI <strong>2007</strong><br />

180<br />

160<br />

140<br />

120<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52


SETT OG HØRT...<br />

Odd Syse og Lars Ingeberg<br />

Lydia har fått nytt dekk i vinter hos gutta på Isegran, og skal nå være klar for en ny sesong, i enda bedre stand enn før.<br />

Pandora har tilbrakt vinteren i et telt på Askerlandet og fått ny kjølplanke, bunnstokker, stevner, spant og bordganger hos Morild Marin og er<br />

forhåpentligvis klar for en skikkelig feiring av sine 100 år, sammen med Susanne som også feirer sitt byggeår 1907. Susanne har fått ny eier i år,<br />

Nikolai Halbo, som ser fram til en begivenhetsrik sesong med den gamle damen. Se BILDE av PANDORAs kjøl.<br />

Gavotte har endelig fått ny interiør, og også ny deleier Mikkel Dobloug. Leif Olsen har hjulpet<br />

og resultatet er blitt veldig bra.<br />

Tarpon har også fått ny eier, i det Marius Borg likegodt kjøpte denne båten og solgte Susanne.<br />

I skrivende stund vet han ikke om hun skal seile i år.<br />

Lars Ingeberg har visstnok vært på befaring i Middelhavet og kikket på Christian Jensens 9<br />

meteren til Doug Peterson, Tamara IX.<br />

Spissgatteren LE heter nå LADY, mens MOBELLA heter KAMILLE.<br />

Det ryktes fra Risør at det har vært jobbet på If i hele vinter, og at finishen nå er meget høy,<br />

både utvendig og innvendig.<br />

KTK swapmeet på Sollerud lørdag 14.4. var en stor suksess for de 4 som møtte opp. Christian<br />

Gude fremsto som den rene kremmeren med bilen full av godsaker. Prisene var lave og varene ble<br />

omsatt i høyt tempo. Neste år satser KTK på swapmeet før påske, slik at vårpussen ikke kommer i<br />

veien for folk med kjelleren full av maritimt krimskrams.<br />

Amazone bygget i 1912 (se KL <strong>nr</strong>. 13) på Vollen i Asker er solgt til Jan Chr. Nygaard av Even<br />

Ruud. Båten igjen transporteres – denne gang til England for restaureringen!<br />

Båten i Walsteds annonse er nyrestaurerte ANITRA, 8MR, som var med i KTKs rekker for<br />

ikke så lenge siden.<br />

BØKER (Meldinger fra Chris): Alf Bøes “ankerdram” bok har en lang og reflektert artikkel om<br />

spissgatterklassene frem til 1940.<br />

Enda en bok om meterbåtklassene har kommet. Yachting Heritage presenterer <strong>15</strong> metere, spesielt<br />

Tuiga. Redaktøren Daniel Charles, en belgisk historiker, har gått grundig til verks, Det er en<br />

kort kapittel om Europe Week 1914, med fotoer fra Abel kolleksjonen. Fransk og engelsk tekst.<br />

Håpentligvis har Norsk Sjøfartmuseet en kopi tilgjengelig. Se bilde til høyre.<br />

Gustav Dietrichsons bok om BB-11 klassen er forsinket, men kommer ut før jul.<br />

KLASSISKE LINJER NR. <strong>15</strong> MAI <strong>2007</strong><br />

63


KLASSISKE BÅTB<br />

En ide med ECYU var at vi skulle sende til hverandre vår<br />

som nå heter KLASSIKER! har lenge vært en uunnværlig<br />

Tyskland. Men man må kunne forstå tysk!<br />

Det er kanskje lettere for oss å forstå DFÆL bladet –<br />

en engelskmann!). En ekte forkjælighet for spesielt de m<br />

trebåter som synger sine siste vers i en opplagsplass er h<br />

Look to CMB! Vårt søster organisasjon for klassiske<br />

matrikkel med bilder av alle motorbåter i klubben plus<br />

året. Pioner redaktør var Knut Falla, etterfulgt av nåvæ<br />

mann – han kan skrive, ta bilder og har teknisk innsik<br />

skrive artikler til bladet! Vi i KTK gratulerer og takke<br />

Endelig er jeg imponert over Sigurd Sandtveits in<br />

Han startet i 2002 og har gitt oss verdifulle opplysni<br />

oss spesielt. Kopier av kystguiden kan hentes fra Ann<br />

Strandveien 54, Hus <strong>nr</strong>. 12 (nær veien til Vollen) hv<br />

CHRIS ENNALS<br />

64 KLASSISKE LINJER NR. <strong>15</strong> MAI <strong>2007</strong>


LADHJØRNET<br />

e medlemsblader. Bladet til Freundeskreis Klassische Yachten,<br />

kilde til alt som foregår i det klassiske trebåtmiljøet i<br />

skriftlig dansk er mye nærmere norsk enn svensk (sier jeg,<br />

indre klassiske treseilere, og en brennende ønske om å redde<br />

allmarken til DFÆL klubben.<br />

motorbåter har vært utrolig flink til å lage en detaljert<br />

Motorkrysser´n som kommer ut regelmessig 2-3 ganger per<br />

rende formann Georg Oppermann Moe, som er alt mulig<br />

t til å lage layouten! Se til høyre invitasjonen fra CMB til å<br />

r for flere hyggelige treff sammen!<br />

sats for kystkulturen i Asker med sin Kystguiden Asker.<br />

nger om Chr. Jensen og gamle dager i Vollen, som interesser<br />

e Bakken Sandtveit, Galleri Pink, Kulturtunet Blakstad,<br />

is man bor utenfor Asker.<br />

KLASSISKE LINJER NR. <strong>15</strong> MAI <strong>2007</strong>


1995 1995 1995<br />

1996<br />

1996<br />

1997 1998 1998<br />

66 KLASSISKE LINJER NR. <strong>15</strong> MAI <strong>2007</strong><br />

1997


1999 1999 2000<br />

2004<br />

KLASSISKE LINJER NR. <strong>15</strong> MAI <strong>2007</strong><br />

MEDLEMSBLAD FOR KLASSISK TRESEILER KLUBB NR. <strong>15</strong> MAI <strong>2007</strong><br />

KLASSISKE LINJER – ET ANNERLEDES BÅTBLAD!<br />

Hensikt med bladet er å behandle historiske emner seriøst, men samtidig<br />

presentere våre treseilere og klubbmiljø med munterhet.<br />

Formålet er å skrive om og muligens kaste nytt lys over historien til<br />

våre klubbbåter og deres konstruktører, samt andre renommerte historiske<br />

tur- og regatttabåter. De ledende personer som opprinnelig eiet<br />

disse båtene i KNS-epoken fra 1883 til ca. 1960 representerer også<br />

vårt interessefelt.<br />

Bladet skal også beskrive medlemmenes restaurerings prosjekter og<br />

presentere klubbens eget sportslige og sosiale program i løpet av året.<br />

Alle artiklene er skrevet av frivillige uten honorar og redaktøren, eventuelt<br />

assisterende redaktør, også gjor sitt jobb vederlagsfri.<br />

Finansiering av hvert nummer dekkes av klubbens kontingenter<br />

kombinert med annonseinntekter fra vennligsinnede firmaer i båtbransjen<br />

og næringslivet generelt.<br />

KOMPLETT SETT AV KLASSISKE LINJER NR. 1 – <strong>15</strong><br />

Styret i samarbeid med Gustav Dietrichson skal bestille opp til 20 sett<br />

2006<br />

<strong>2007</strong><br />

i første omgang, ferdig til KTKs Julebord i november. Prisen per sett<br />

er ca. 500 kroner, muligens litt mer. For forhandsbestilling, kontakt<br />

Odd Syse, kasserer.<br />

AERESREDAKTØRER AV KLASSISKE LINJER<br />

Nr. 1, Christian Gude, Nr. 2, Chris Ennals, Nr. 3, Chris Ennals<br />

Nr. 4, Chris Ennals, assistert av Gustav Dietrichson<br />

Nr. 5, Chris Ennals, assistert av Gustav Dietrichson<br />

Nr. 6, Chris Ennals, assistert av Gustav Dietrichson<br />

Nr. 7, Chris Ennals, assistert av Gustav Dietrichson<br />

Nr. 8, Chris Ennals, assistert av Gustav Dietrichson<br />

Nr. 9, Chris Ennals, assistert av Gustav Dietrichson<br />

Nr. 10, Chris Ennals, Nr. 11, Chris Ennals<br />

Nr. 12, Magnus Lindgren<br />

Nr. 13, Lars Ingeberg<br />

Nr. 14, Chris Ennals, assistert av Truls Fallet<br />

Nr. <strong>15</strong>, Chris Ennals, assistert av Truls Fallet<br />

67

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!