Kolleger kastes på land - TVU-INFO

tvucl.info

Kolleger kastes på land - TVU-INFO

Bred politisk støtte

Så snart nyheten om at Teekay

flagger ut i stor skala ble kjent,

kastet de tre sjømannsorganisasjonene

seg rundt for å

forhindre tap av arbeidsplasser.

Organisasjonene får bred

politisk støtte for sin kamp.

■ TEkST oG foTo:

omar Jørgensen

Samarbeidsutvalget LO/

Norsk Sjømannsforbund og

Norsk Sjøoffisersforbund har

gjennom sine kanaler hatt

en rekke politiske møter

toppnivå. Det norske maskinistforbund

har gjennom sin

hovedorganisasjon YS fulgt

tilsvarende kurs.

Også i et møte med statsråd

Sylvia Brustad i Nærings-

og Handelsdepartementet 2.

mars var Teekay-saken et

hovedtema.

Brustad gjentok under

møtet at utlendingsforskriftens

krav om arbeids- og

oppholdstillatelse for skipsfarten

skal gjeninnføres.

– Vi holder høyt tempo i

denne saken, fastslo statsråden.

Forskriften er ute til

høring med frist allerede 24.

april.

Glad for støtte

Samarbeidsutvalgets representanter

sier etter møtet at

de er meget tilfreds med at

regjeringen har behandlet

dette som en hastesak.

– Vi har fått fullt gjennomslag

standpunktet om at

norsk rikdom ikke skal bygges

sosial dumping, sier

Jacqueline Smith (Norsk Sjømannsforbund),

Geir Mosti

(LO) og Hans Sande (Norsk

Sjøoffisersforbund).

– Vi har også full oppbacking

fra YS for dette synspunktet,

sier generalsekretær

Hilde Gunn Avløyp.

De tre sjømannsorganisasjonene

understreker at gjeninnføring

av utlendingsforskriften

bare er første skritt

veien for å sikre norske

Teekay-saken

PoLITISk MØTE: Fra venstre Johnny Hansen (Nestleder i Sjømannsforbundet),

Hans Sande (direktør i Sjøoffisersforbundet), Sylvia Brustad (statsråd i Nærings-

og handelsdepartementet), Geir Mosti (nestleder i LO) og Jaqueline Smith (leder i

Sjømannsforbundet).

arbeidsplasser til sjøs. Nå

starter arbeidet for allmenngjøring

av tariffavtaler for

skipsfart for fullt.

Under de politiske toppmøtene

har også StatoilHydros

rolle som arbeidsgiver

sokkelen blitt diskutert.

Problemstillinger rundt taktisk

omgåelse for å innføre

NIS kysten har dessuten

vært tema.

Sjømannsorganisasjonene

presiserer at tiltak mot

sosial dumping ikke gjelder

frakt av gods mellom norske

og utenlandske havner

og heller ikke for cruisefart.

Maritim Logg 2/2009 ■ 7

More magazines by this user
Similar magazines